Lấy ý kiến nhân dân Hà Tĩnh về tặng, truy tặng huân chương các loại

(Baohatinh.vn) - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có văn bản đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Báo Hà Tĩnh và Đài PT-TH tỉnh về việc đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho 3 gia đình và tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho một cá nhân.

Lấy ý kiến nhân dân Hà Tĩnh về tặng, truy tặng huân chương các loại

Thực hiện Luật Thi đua - khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một sô điều của Luật Thi đua - khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến nhân dân trên Báo Hà Tĩnh và Đài PTTH tỉnh về truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho 3 gia đình: Ông Đặng Hữu Miện - bà Nguyễn Thị Út (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc), ông Phạm Hàm - bà Nguyễn Thị Choai (xã Thường Nga, huyện Can Lộc), ông Nguyễn Văn Thị - bà Lê Thị Triển (xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc), đều có con duy nhất là liệt sỹ.

Tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh.

Ý kiến phản hồi của nhân dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (số 1 - đường Nguyễn Tất Thành, TP Hà Tĩnh), có văn bản gửi Ban Thi đua - Khen thương tỉnh thông báo về thời gian, chuyên mục hoặc số báo đăng tải để làm căn cứ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và UBND tỉnh xem xét đề nghị Nhà nước khen thưởng.

Sau 10 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi của nhân dân, Ban Thi dua - Khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp khen thưởng theo quy định.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast