(Baohatinh.vn) - Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Trong suốt 75 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng đã dốc sức, dốc lòng, không tiếc máu xương lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng với truyền thống quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Trong suốt 75 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng đã dốc sức, dốc lòng, không tiếc máu xương lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng với truyền thống quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra các dụng cụ phục vụ cho công tác huấn luyện

Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ và ác liệt, LLVT Hà Tĩnh luôn kiên cường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những khẩu hiệu: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc” đã trở thành phương châm hành động, gắn liền với những chiến công oanh liệt của mảnh đất, con người Hà Tĩnh anh hùng.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra nội vụ tại Trung đoàn 841

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, với khẩu hiệu “Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người”, lớp lớp con em Hà Tĩnh đã tình nguyện lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh dũng chiến đấu giành nhiều thắng lợi vẻ vang trên khắp các chiến trường Bắc, Trung, Nam.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Tiểu đoàn bộ binh và các binh chủng phối hợp đánh địch đổ bộ đường biển trong diễn tập khu vực phòng thủ

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT Hà Tĩnh đã tích cực quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm đúng nguyên tắc và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng hiệu quả, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Sẵn sàng nhả đạn khi phát hiện mục tiêu trong diễn tập khu vực phòng thủ

Phát huy truyền thống 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, những năm qua, LLVT Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Thường xuyên duy trì tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến. Tổ chức diễn tập phòng thủ gắn với phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt.

Công tác tổ chức xây dựng lực lượng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm số lượng, chất lượng. Thường xuyên sâu sát cơ sở nắm chắc mọi diễn biến, tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, giải quyết kịp thời các vụ việc, giữ vững ổn định chính trị, không để xẩy ra điểm nóng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt, LLVT Hà Tĩnh luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lụt và phòng chống cháy rừng. Thông qua những việc làm của cán bộ, chiến sỹ, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ lại càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Tiểu đội đại liên quyết tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu

Đặc biệt, trong năm 2019, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, LLVT tỉnh tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 35, Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy, gắn với phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 giúp dân xây dựng nông thôn mới

LLVT Hà Tĩnh cũng đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh điều động hơn 1 ngàn lượt ngày công của cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương tham gia xây dựng NTM; điều động hơn 12.603 lượt bộ đội thường trực, hàng vạn lượt dân quân tự vệ cùng các phương tiện tham gia kêu gọi, di dời dân, thu hoạch mùa màng và giúp người dân Lộc Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra; kịp thời tham gia phòng chống cháy rừng tại Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Đức Thọ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Khẩu đội B41 lắp đạn sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu

Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ, gắn phát triển kinh tế với củng cố QPAN trên từng địa bàn, từng lĩnh vực. Trong đó, tiêu biểu như các công trình: Dự án đường liên huyện miền núi, Cẩm Xuyên - Kỳ Anh; đường miền núi liên huyện Hồng Lĩnh - Can Lộc - Lộc Hà; dự án đập Khe Môn - Hồng Lĩnh; dự án đường quốc phòng Hòa Hải (Hương Khê); khảo sát, bổ sung quy hoạch tổng thể, xây dựng hệ thống công trình chiến đấu trên đảo Sơn Dương; xây dựng đường hầm CH3-01; triển khai xây dựng đường hầm CH3-02; đường hầm CH3...

Ngoài ra, lực lượng còn phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành bổ sung, điều chỉnh kế hoạch bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các khu kinh tế trọng điểm, nhất là tại Khu kinh tế Vũng Áng sát với tình hình mới.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra toàn diện công tác quân sự quốc phòng năm 2019

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nhà phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, tập trung xây dựng LLVT Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, gắn với củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tăng cường công tác giáo dục truyền thống trong toàn Đảng, toàn dân và LLVT, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh.

Tin liên quan:

Đại tá Trần Văn Sơn

(Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)


Đại tá Trần Văn Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]