(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang nỗ lực vững bước tiến lên “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang nỗ lực vững bước tiến lên “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Từ năm 1945-1954, Hà Tĩnh đã có 43.780 thanh niên gia nhập quân đội, 32.600 người đi dân công hỏa tuyến, toàn tỉnh đóng góp 27.388.200 ngày công phục vụ kháng chiến, cung cấp cho các mặt trận 161.830 tấn lương thực, thực phẩm...

LLVT Hà Tĩnh không chỉ bảo vệ hậu phương vững chắc mà còn góp phần chi viện sức người, sức của, cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Trận địa dưới chân núi Nài (Hà Tĩnh) trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh tư liệu

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”..., từ năm 1965-1975, toàn tỉnh có 92.913 thanh niên nhập ngũ, 334.128 lượt người đi dân công hỏa tuyến, 10.636 thanh niên xung phong và đã có 13.024 người con của Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường.

Hòa bình lập lại, LLVT Hà Tĩnh tập trung khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng tiềm lực về lực lượng và thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh ngày một nâng lên; xây dựng cơ quan quân sự địa phương và các đơn vị trong LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Chiến sỹ Trung đoàn 841 hành quân dã ngoại. Ảnh tư liệu

Chất lượng hoạt động, khả năng huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong các trạng thái quốc phòng được nâng lên. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý. Tỷ lệ dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt trên 1,72% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 29%. Toàn tỉnh có 31 xã/6 huyện ven biển có 12 trung đội dân quân biển, trong đó có 2 trung đội thuộc xã Xuân Hội (Nghi Xuân) và Thạch Kim (Lộc Hà) hoạt động thường xuyên trên biển; 1 tiểu đội dân quân thường trực Sơn Kim 1 (Hương Sơn).

Đến nay, 100% huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành quy hoạch và tiến hành xây dựng các công trình quốc phòng, đặc biệt là các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, sẵn sàng phương án huy động nguồn lực hậu cần, kỹ thuật tại chỗ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra.

Các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai đồng bộ, có hiệu quả phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã huy động hàng chục nghìn ngày công tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ Nhân dân xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Các chiến sỹ Đại đội C20 (Bộ CHQS tỉnh) tham gia chữa cháy tại Hương Sơn, năm 2020.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trước những thời cơ và thách thức mới, hơn lúc nào hết, cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng LLVT nhân dân trong thời kỳ mới.

Không ngừng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng cơ sở vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của bộ đội thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng chống bão, lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng. Thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Lực lượng Tăng thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh (ảnh chụp 8/2021)

Tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; củng cố, xây dựng thế trận và tiềm lực khu vực phòng thủ gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao cảnh giác cách mạng, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động thù địch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Tất Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Phát huy truyền thống 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh nguyện trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, đoàn kết một lòng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân giao phó, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trước mọi kẻ thù, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tin liên quan:

Đại tá Lê Hồng Nhân

(UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh)


Đại tá Lê Hồng Nhân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]