Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sản xuất và xử lý môi trường

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/5, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ nông thôn mới tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì họp nghe báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới tháng 5; kế hoạch xây dựng NTM thời gian tới.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo các sở, ngành địa phương cùng dự họp.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sản xuất và xử lý môi trường

Trong tháng qua, Chương trình xây dựng NTM tiếp tục có chuyển biến tích cực, khối lượng các công trình xây dựng cơ bản tăng, nhất là làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa, nâng cấp, xây mới các nhà văn hóa thôn; các khu dân cư được tập trung chỉnh trang, gắn với xây dựng tour tuyến du lịch. Hoạt động đỡ đầu của các tổ chức, đơn vị tại các xã tiếp tục có những nội dung hỗ trợ thiết thực.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sản xuất và xử lý môi trường

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu” đã có hiệu ứng cao, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương đang triển khai theo kiểu phong trào, chưa thực chất, chưa có chiều sâu.

Đặc biệt, lúa vụ xuân bước đầu đánh giá được mùa khá toàn diện (dự kiến năng suất đạt 54 tạ/ha, cao hơn 12 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2017, sản lượng lúa ước đạt 31,93 vạn tấn); năng suất, sản lượng nhiều cây trồng cạn đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Thị trường chăn nuôi có tín hiệu tốt hơn

Về các tiêu chí thuộc lĩnh vực các sở, ngành phụ trách, Sở Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, Sở Y tế đang hoàn thiện Dự thảo Tổ chức bữa ăn dinh dưỡng gia đình phù hợp với đặc điểm văn hóa, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sản xuất và xử lý môi trường

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến: Việc xây dựng bộ tiêu chí đô thị văn minh hiện chưa có quy định, hướng dẫn, căn cứ cụ thể.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sản xuất và xử lý môi trường

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: Việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn được đội ngũ y tế từ cấp cơ sở khẩn trương thực hiện và người dân hưởng ứng tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã lập gần 800 nghìn hồ sơ, đạt tỷ lệ 60,2%.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sản xuất và xử lý môi trường

Bí thư huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng: Việc kiểm điểm, xử lý tập thể cá nhân bị thu hồi bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM đối với xã Thiên Lộc đã được địa phương thực hiện nghiêm túc, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành, địa phương cũng tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến sản xuất và tổ chức sản xuất gắn với môi trường, xây dựng hạ tầng, việc xây dựng huyện NTM và nâng cao chất lượng các tiêu chí...

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sản xuất và xử lý môi trường

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Các sở, ngành liên quan cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí đô thị văn minh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sản xuất và xử lý môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn. Vì vậy, các địa phương phải quy hoạch địa điểm, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải đảm bảo quy mô phù hợp, đảm bảo môi trường.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ NTM tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định, mặc dù có những khó khăn nhưng chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh vẫn đạt được kết quả nhất định, được các tỉnh bạn đánh giá cao.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, về sản xuất, mặc dù đã có cố gắng nhưng vai trò quản lý nhà nước vẫn bị động; phải chủ động trong đánh giá thị trường chăn nuôi để có định hướng tốt; KDC mẫu, vườn mẫu cần được nhân rộng và mang tính bền vững, gốc của vườn mẫu phải là kinh tế.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức sản xuất và xử lý môi trường

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ NTM tỉnh Lê Đình Sơn: Về sản xuất, mặc dù đã có cố gắng nhưng vai trò quản lý nhà nước vẫn bị động. Chúng ta phải chủ động trong đánh giá thị trường chăn nuôi để có định hướng tốt.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ những trăn trở, băn khoăn về công tác xử lý môi trường. “Đây là việc khó nhưng phải sớm khắc phục, có cơ chế hiệu quả, cần tập trung trong công tác chỉ đạo, quản lý cao hơn nữa” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Về giải pháp thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát, hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng; đánh giá khoa học kết quả sản xuất vụ xuân; đánh giá, dự báo chăn nuôi; cập nhập, hoàn thiện Đề án “Mỗi xã mỗi sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030”; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá 1 số dự án nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, khẳng định nội dung môi trường trọng yếu cần quan tâm giải quyết sớm.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast