Nghi Xuân cần khoảng 776 tỷ đồng xây dựng huyện nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp nghe huyện Nghi Xuân báo cáo đề án huyện đạt chuẩn NTM. Dự họp có lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh cùng một số sở, ban, ngành liên quan.

nghi xuan can khoang 776 ty dong xay dung huyen nong thon moi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Nghi Xuân cần soát xét lại đề án một cách căn cơ, bài bản, cụ thể, trong đó phải xác định, cân đối rõ nguồn lực; đánh giá lộ trình, cách thực hiện các tiêu chí một cách khả thi.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Nghi Xuân đặt mục tiêu đạt chuẩn NTM trước năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu này, Nghi Xuân đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí, nhóm tiêu chí theo từng năm.

nghi xuan can khoang 776 ty dong xay dung huyen nong thon moi

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Kết quả thực hiện xây dựng NTM trong những năm qua là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân quyết tâm thực hiện thành công huyện NTM trước năm 2020.

Cụ thể, năm 2016, huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành thêm 54 tiêu chí để cuối năm không có xã nào đạt dưới 11 tiêu chí và phấn đấu có thêm 5 xã về đích. Tiếp đó, tập trung chỉ đạo 3 xã (Xuân Giang, Xuân Lam, Xuân Đan) về đích năm 2017; 3 xã (Xuân Hội, Cương Gián; Xuân Liên) về đích năm 2018; 2 xã (Xuân Trường, Xuân Yên) về đích năm 2019.

nghi xuan can khoang 776 ty dong xay dung huyen nong thon moi

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh:Đề án cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện để đảm bảo chất lượng và tính khả thi. Nghi Xuân có khả năng đạt chuẩn huyện NTM theo đúng lộ trình.

Qua rà soát, đánh giá hiện trạng và kế hoạch thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay, Nghi Xuân mới có 2 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn (an ninh trật tự xã hội và chỉ đạo xây dựng NTM), còn lại 7 tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Từ đánh giá sát đúng hiện trạng NTM trên địa bàn, Nghi Xuân đã đề ra giải pháp căn cơ, cụ thể để triển khai thực hiện đề án như: xây dựng Nghị quyết huyện đạt chuẩn NTM để tổ chức thực hiện có hiệu quả, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình chi tiết, làm rõ các giải pháp, cách thức huy động nguồn lực để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra; huy động các nguồn vốn từ ngân sách, ODA và đóng góp của người dân, doanh nghiệp...

nghi xuan can khoang 776 ty dong xay dung huyen nong thon moi

Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Phan Lương Kỳ: Số liệu km đường GTNT trong đề án của huyện cần có sự đồng nhất. Để xác định được chính xác khối lượng cần thực hiện đảm bảo tiêu chí giao thông của các xã, huyện cần bổ sung biểu đánh giá kết quả cụ thể để tính khối lượng cần thực hiện.

Để xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, Nghi Xuân dự kiến tổng nguồn vốn giai đoạn 2016-2020 là: 776,3 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn xây dựng 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới: 469,8 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện 9 tiêu chí trên địa bàn huyện: 306,3 tỷ đồng đồng.

Huyện Nghi Xuân cũng đề nghị tỉnh sớm có quyết định chính thức đối với huyện đăng ký đạt chuẩn NTM đến năm 2020. Qua rà soát cho thấy, để hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới cần nguồn lực rất lớn, đặc biệt các tiêu chí cơ sở hạ tầng, như giao thông, thủy lợi, y tế - văn hóa... trong khi nguồn lực của huyện rất hạn chế; vì vậy, tỉnh cần có chính sách ưu tiên hỗ trợ nguồn lực để thực hiện, đồng thời có chính sách đặc thù đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

nghi xuan can khoang 776 ty dong xay dung huyen nong thon moi

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Lê Anh Dũng: Theo đề án, nguồn vốn chưa xác định lớn (hơn 188 tỷ đồng) tập trung vào các tiêu chí hạ tầng. Theo quy định của Luật đầu tư công, khi chưa xác định được nguồn vốn thì không thể hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành theo từng lĩnh vực, từng tiêu chí phụ trách đã có những đóng góp xây dựng thiết thực, cụ thể, giúp địa phương hoàn thiện đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn, đạt kết quả cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận sự chủ động của huyện Nghi Xuân trong việc chỉ đạo các phòng, ban vào cuộc tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng để xây dựng đề án.

nghi xuan can khoang 776 ty dong xay dung huyen nong thon moi

Đề án được xây dựng khá công phu, các nội dung đã bám sát theo 9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg; các nguồn lực được xác định khá rõ và đã có giải pháp để huy động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, xây dựng NTM phải đi vào thực chất, đặc biệt không để nợ trong xây dựng cơ bản. Nghi Xuân cần soát xét lại đề án một cách căn cơ, bài bản, cụ thể, trong đó phải xác định, cân đối rõ nguồn lực; đánh giá lộ trình, cách thực hiện các tiêu chí một cách khả thi.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí theo từng ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

Đến nay, tổng số tiêu chí toàn huyện đạt chuẩn: 201/314 tiêu chí, đạt 64%; bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí. Đã có 4 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Xuân Viên, Xuân Mỹ (2014); Xuân Thành, Xuân Phổ (2015); còn lại 13 xã chưa đạt chuẩn NTM.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast