Doanh nghiệp đề xuất đầu tư khu du lịch biển cao cấp gần nghìn tỷ tại Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Công ty CP Dịch vụ du lịch Onsen Fuji (Hà Nội) đề xuất đầu tư dự án khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 952,383 tỷ đồng.
a539xf1efxe276xdf00xcea4x1295dx115cdx13af0xf25bxX7xd670xaa0cx128a8x131bfxbdf5xed78xX5x10f34xXax1360cxe56fx13d02xX6xc85axX1xX3xX16xf2a0xX1xXdx1127exXbxX3xca10x136a6xX3x11c6cxbd41xfc1cxXexX3xX20xe09exX24xX3xXex136bfxX3xb6b0xX1xX24xX3xc6a8xX24xX3xX5xc470xX4xX1xX3x12156xXdxeeb2xX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xX1axX29xX16xX3xX16xX1axX1xc67bxX16xX3xXexd7c6xX3xXexb9d5xXdxX3xec25x104dexX3xXcx12dc6xX16xX1xX0xbe61xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX10xX6xX33xXaxX12xb147xfa67xX16xX1axX3xXex117fbxX3xX76xb90exX3xX13xX37xX4xX1xX3xb536xd8aexX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xd07dxX16xX7xX10xX16xX3x11f0exX24x11bbdxXdxX3x12c80xX59xX5axX3x13619xd5a7xXdxea8axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xXexX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX33x13091xX3xaf6bxX16xX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3x112c4xX7cxX16xX33xX1xX6x11de0xX3xX76xX14xX7xXexX6xX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xX3xX86xbf69xXdxX3xXexa59bxX16xX1axX3xXd9xb2efxX4xX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xbfaexcc08xef16xd1e7xe7ecx101daxX101xX3xXexX53xX3xX20xc406xX16xX1axe9aexX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc1f9xX14xX33xX7cxXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXex10dd6xX6xX5xXdxX1axX16xd7a8xX3xX4xX10xX16xXexX10x109e7x10e45xXaxX12xX0xXdxXd9xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX16xXexX10xX13axX3xX33xXexX1xX24xXd9xX3bxXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxb842xXdxX33xXexX1xX133xX3x133fbxX2xXfexXbxX23xX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX133xX3xa7fdxX2x118efxXbxX23xX13bxXaxX3xX7xX13axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX61xX61xXdxX10cxX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10cxX86xX16xX61xX16xX10xX161xX7xX61xXffxX179xXffx10394xX61xX2xX101xXfexX33xXffxX179xX168xX179xX102xX2xX177xXexX168xXfexX2xX168xX5xX2xX12dxX1a2xXffxX33xXffxX179xX177xX101xX101xX2xXfdxXexX2xXfdxXfexXfexXffxX5xX179xX10cxX99xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xXexX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xX1axX29xX16xX3xX16xX1axX1xX4fxX16xX3xXexX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xXaxX3xX161xXdxX33xXexX1xX9xXaxX168xX2xXfexXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX177xX2xX179xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX12dxX6xX5xXdxX1axX16xX133xX3xX4xX10xX16xXexX10xX13axX13bxXaxX12xX7fxX1x115fexXdxX3xX4x120e3xX16xX1xX3xXexXeexX16xX1axX3xXexX1xX3dxX3xX33xXb5xX3xXb7xX16xX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xXd3xX7cxX16xX33xX1xX6xXd9xX3xX76xX14xX7xXexX6xX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX14xX33xX7cxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX20xca21xX100xX3xX33xXb5xX3xXb7xX16xX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xXd3xX7cxX16xX33xX1xX6xXd9xX3xX76xX14xX7xXexX6xX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xX3xX7xb0bfxX3xX20xX2dxb59bxX4xX3xXexX13axXdxX3dxX16xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX56xXdxX3xX23x108f9xX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xbff8xcc9fxX16xX3xX86xX5axX3xX23xX324xX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xXcxX13axX37xX3xX9cxXcxX1xX56xX4xX1xX3xX59xX5axXa3xX3xXexX13ax13247xX16xX3xXexXeexX16xX1axX3xX33xXdxX1dxX16xX3xXexb788xX4xX1xX3xX2fxX1xX14xX278xX16xX1axX3xX168xX168xX100xX2xXfexX3xX1xX6xX10cxX3xXcxX1x10f9dxXdxX3xX1axXdxX6xX16xX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX133xX3xXcxX1xX24xX34dxX3xX20xX25xXexX3xXfexX179xX3xX16xX32dxXd9xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX14xX33xX7cxXaxX12x1057exX87xX4xX3xXexXdxX34dxX24xX3xX33xXb5xX3xXb7xX16xX3xX16xX1xbc19xXd9xX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX23xd0fcxX7cxX3xX33xXb5xX16xX1axX3xX2fxX1xX24xX3xfa00xX1xX14xXbxXexX10xX5xX3xX4xX24xX16xX1axX3xX4xX25xXbxX3xX4xXb7xX4xX3xX5xX77xX3xX16xX1xX5axX3xXexX1xX2dxfeb3xX16xX1axX3xXd9xX56xXdxX100xX3xX33xX37xX4xX1xX3xX86xX87xX3xX2fxb995xXexX3xX1xX311xXbxX3xX5xX2dxX24xX3xXexX13axd544xX100xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX16xX1axX1xd804xX3xX33xX2dx103c3xX16xX1axX13bxX3xX2fxX1xX24xX3xX2fxX1xXb7xX4xX1xX3xX7xX56xX16xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX4xX24xX16xX1axX3xX4xX25xXbxX3xX4xXb7xX4xX3xX4xX32dxX16xX3xX1xXa1xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX16xX1axX1xX41bxX3xX33xX2dxX41fxX16xX1axX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xX20xX2dxX311xX4xX3xe251xX24xX278xX16xX3xX5x12919xX3xX3bx10979xXdxX3xXd3xX7cxX16xX33xX1xX6xXd9xX3xX59xX14xXexX10xX5xX3xc8edxX13axX14xX24xXbxX3xX9cxX3a7xda62xXa3xX13bxX3xX2fxX1xX24xX3xX3bxXdxX1dxXexX3xXexX1xXb5xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX100xX3xX2fxX1xX24xX3xXexX1xX2dxX3eexX16xX1axX3xXd9xX56xXdxX3xX33xX37xX4xX1xX3xX86xX87xX3xXexXeexX16xX1axX3xX1xX311xXbxX3xX4xX24xX16xX1axX3xX4xX25xXbxX3xX4xXb7xX4xX3xX33xX37xX4xX1xX3xX86xX87xX3xX86xX24xXdxX3xX4xX1xX3eexXdxX3xX1axXdxX278xXdxX3xXexX13axX35bxX3xX1xX25xXbxX3xX33xbf7dxX16xX3xX2fxX1xXb7xX4xX1xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xXexX13axX14xX16xX1axX3xX86xX5axX3xX16xX1axX14xX5axXdxX3xX16xX2dxXeaxX4xX100xX3xX16xX1xX5axX3xX1xX5axX16xX1axX3x10c68xXd9xX3xXexX1xXb5xX4xX100xX3xX3bxX6xX13axX100xX3xX4xX6xc884x12733xX100xX3xX33xX37xX4xX1xX3xX86xX87xX3xX4xX1xX32dxXd9xX3xX7xX2d4xX4xX3xX7xXf3xX4xX3xX2fxX1xb252xX10xX100xX3xX5xX5axXd9xX3xX20x10000xXbxX13bxX3xX4xX77xX16xX1axX3xX86xXdxX34dxX16xX3xX4xX3c3xX7cxX3xX23xX6xX16xX1xX100xX3xX3bxX324xXdxX3xX20xbaccxX3xX23xX10xX3xX86xX5axX3xX1xX1dxX3xXexX1xX274xX16xX1axX3xX1xX56xX3xXexX29xX16xX1axX3xX2fxX490xX3xXexX1xX24xb2daxXexX3xX20xX109xX16xX1axX3xX3bxXa1xa5f2xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX14xX33xX7cxXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX12dxX6xX5xXdxX1axX16xX133xX3xX4xX10xX16xXexX10xX13axX13bxXaxX12xX0xXdxXd9xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX16xXexX10xX13axXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX161xXdxX33xXexX1xX133xX3xX168xX2xXfexXbxX23xX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX133xX3xX177xX2xX179xXbxX23xX13bxXaxX3xX7xX13axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX61xX61xXdxX10cxX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10cxX86xX16xX61xX16xX10xX161xX7xX61xXffxX179xXffxX1a2xX61xX2xX101xXfexX33xXffxX179xX168xX179xX102xX179xX2xXexXfexX102xX101xX168xX5xXffxX12dxX1a2xXffxX33xXffxX179xX177xX101xXfexXffxX101xXexX102xX2xXfexX1a2xX2xX5xX179xX10cxX99xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xXexX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xX1axX29xX16xX3xX16xX1axX1xX4fxX16xX3xXexX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xXaxX3xX161xXdxX33xXexX1xX9xXaxX168xX2xXfexXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX177xX2xX179xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX12dxX6xX5xXdxX1axX16xX133xX3xX4xX10xX16xXexX10xX13axX13bxXaxX12xX7fxX1xX274xXdxX3xX4xX278xX16xX1xX3xX2fxX1xXb7xX4xX1xX3xX7xX56xX16xX3xX16xX1axX1xX41bxX3xX33xX2dxX41fxX16xX1axX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX14xX33xX7cxXaxX12xe2d0xX16xX1axX3xXcxX13axX29xX16xX3xX32cxXdxX1dxXexX3xX59xX5axX3xb9dexX3xX76xX1xb7a0xX3xXexX37xX4xX1xX3x128f8xX11cxXa0xX13xX3xX1xX24xX7cxX1dxX16xX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xX59xX5axX3xX4xX1xX14xX3xX3bxXdxX400xXexX100xX3xXexX13axX2dxXeaxX4xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xXexX3xX4xX74exX6xX3xX16xX1xX5axX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX100xX3xX755xX11cxXa0xX13xX3xX1xX24xX7cxX1dxX16xX3xX20xX324xX3xX1xX14xX5axX16xX3xXexX1xX5axX16xX1xX3xX4xXb7xX4xX3xX16xXa1xXdxX3xX33xX24xX16xX1axX3xX4xX2d4xX3xX5xXdxX34dxX16xX3xX46exX24xX6xX16xX3xX86xX21xX3xX86xXdxX1dxX4xX3xX3bxXeexX3xX7xX24xX16xX1axX3xX46exX24xX7cxX3xX1xX14xX56xX4xX1xX3xX7xadebxX3xX33xX87xX16xX1axX3xX20xX25xXexX100xX3xX20xX109xX16xX1axX3xXexX1xX372xXdxX3xX20xX21xX3xX16xX1axX1xX37xX3xX11cxX6xX16xX3xXcxX1xX2dxX372xX16xX1axX3xX86xX87xX3xX59xX24xX7cxX1dxX16xX3xX74exX7cxX3xX4xX1xX14xX3xX474xX3xX2fxXdxX400xX16xX3xX86xX5axX3xX20xX109xX16xX1axX3xXexX1xX24xX595xX16xX3xX4xX1xX74exX3xXexX13axX2dxX3eexX16xX1axX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX33xXb5xX3xXb7xX16xX3xXbxX1xXb7xXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX13axX34dxX16xX3xX20xX37xX6xX3xX3bxX5axX16xX3xX20xX3dxX3xX4xX2d4xX3xX4xX3eexX3xX7xX477xX3xX3bxXb7xX14xX3xX4xXb7xX14xX3xX3cfxX477xX3x109c5xX400xX3xX1xX14xX56xX4xX1xX3xX86xX5axX3xcc35xX29xX24xX3xXexX2dxX3xXexX13axX4fxX16xX1xX3xX755xX11cxXa0xX13xX3xXexX41bxX16xX1xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX14xX33xX7cxXaxX12xb2aexX87fxX3c3xX7cxX3xX5xX5axX3xXd9xXa1xXexX3xX33xXb5xX3xXb7xX16xX3xX5xXeaxX16xX100xX3xX16xX400xX24xX3xXexX13axXdxX3dxX16xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xX1xXdxX1dxX24xX3xX46exX24xX278xX3xX7xX30dxX3xXexX56xX14xX3xX20xX2dxX311xX4xX3xX16xX1xXdxX21xX24xX3xX5xX311xXdxX3xX35bxX4xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX20xX37xX6xX3xXbxX1xX2dxX3eexX16xX1axX10cxX3xX59xX24xX7cxX1dxX16xX3xX7xX30dxX3xXexX56xX14xX3xX20xXdxX21xX24xX3xX2fxXdxX1dxX16xX3xX4xX1xX14xX3xX4xXb7xX4xX3xX16xX1xX5axX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX4xX2d4xX3xX16xX32dxX16xX1axX3xX5xXb5xX4xX100xX3xX46exX24xX7cxX400xXexX3xXexX3c3xXd9xX3xXexX1xXb5xX4xX3xX7xXb5xX3xX2fxX1xXdxX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX86xX5axX14xX3xX20xX37xX6xX3xXbxX1xX2dxX3eexX16xX1ax105daxX3xX12dxX3xX76xX1xX74exX3xXexX37xX4xX1xX3xX755xX11cxXa0xX13xX3xX1xX24xX7cxX1dxX16xX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xX59xX5axX3xXcxX13axX29xX16xX3xX32cxXdxX1dxXexX3xX59xX5axX3xX4xX1xX14xX3xX1xX6xX7cxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX14xX33xX7cxXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX12dxX6xX5xXdxX1axX16xX133xX3xX4xX10xX16xXexX10xX13axX13bxXaxX12xX0xXdxXd9xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX16xXexX10xX13axXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX161xXdxX33xXexX1xX133xX3xX168xX2xXfexXbxX23xX13bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX133xX3xX177xX2xX179xXbxX23xX13bxXaxX3xX7xX13axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX61xX61xXdxX10cxX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10cxX86xX16xX61xX16xX10xX161xX7xX61xXffxX179xXffxX1a2xX61xX2xX101xXfexX33xXffxX179xX168xX179xX1a2xX177xX1a2xXexXffxX2xX168xX5xXffxX12dxX1a2xXffxX33xXffxX179xX177xX101xX1a2xX179xXfdxXexXffxXfexX101xXfexX101xX5xX179xX10cxX99xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xXexX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xX1axX29xX16xX3xX16xX1axX1xX4fxX16xX3xXexX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xXaxX3xX161xXdxX33xXexX1xX9xXaxX168xX2xXfexXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX177xX2xX179xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX12dxX6xX5xXdxX1axX16xX133xX3xX4xX10xX16xXexX10xX13axX13bxXaxX12xX7fxX1xX274xXdxX3xX4xX278xX16xX1xX3xX3bxXdxX1dxXexX3xXexX1xXb5xX3xX16xX1axX1xX41bxX3xX33xX2dxX41fxX16xX1axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX14xX33xX7cxXaxX12xX87fxX2dxX311xX4xX3xX3bxXdxX400xXexX100xX3xX76xX77xX16xX1axX3xXexX7cxX3xX76xX7fxX3xX13xX37xX4xX1xX3xX86xX87xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX91xX16xX7xX10xX16xX3xX97xX24xX99xXdxX3xX4xX2d4xX3xXexX13axX87xX3xX7xX477xX3xX4xX1xX35bxX16xX1xX3xXexX56xXdxX3xX7xX274xX3xX2xX3xX7fxX1xX56xXd9xX3xX59xX24xX7cxX3xXcxX1xX77xX16xX1axX100xX3xXbxX1xX2dxX372xX16xX1axX3xXa0xX1axe7cexX4xX3xX873xX1xXb7xX16xX1xX100xX3xX46exX24xX595xX16xX3xX11cxX6xX3xX87fxX4fxX16xX1xX100xX3xX59xX5axX3xXa0xXa1xXdxX10cxX3x11f7bxX5dxX16xX1xX3xX86xXb5xX4xX3xX1xX14xX56xXexX3xX20xXa1xX16xX1axX3xX4xX74exX6xX3xX4xX77xX16xX1axX3xXexX7cxX3xX5xX5axX3xXbxX1xXb7xXexX3xXexX13axXdxX3dxX16xX3xX3bxX25xXexX3xX20xXa1xX16xX1axX3xX7xX278xX16xX3xX16xX1axX1xX41bxX3xX33xX2dxX41fxX16xX1axX100xX3xXexX1xX2dxX3eexX16xX1axX3xXd9xX56xXdxX100xX3xX33xX37xX4xX1xX3xX86xX87xX100xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX10cxX10cxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX14xX33xX7cxXaxX12xX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX16xX5axX7cxX3xX4xX1xX35bxX16xX1xX3xXexX1xXf3xX4xX3xX1xX14xX56xXexX3xX20xXa1xX16xX1axX3xX86xX5axX14xX3xX16xX1axX5axX7cxX3xXffxXfexX61xX2xX179xX61xXffxX179xX2xX102xX3xX86xXeaxXdxX3xX86xX274xX16xX3xX20xXdxX21xX24xX3xX5xX1dxX3xXfexX179xX179xX3xXexX53xX3xX20xX109xX16xX1axX10cxX3xXa0xX1axX2dxX372xXdxX3xX20xX56xXdxX3xX33xXdxX1dxX16xX3xXbxX1xXb7xXbxX3xX5xX24xX595xXexX100xX3xX20xX109xX16xX1axX3xXexX1xX372xXdxX3xX5xX5axX3xX76xX1xX74exX3xXexX37xX4xX1xX3xX59xX87fxd9a4xXcxX3xX4xX74exX6xX3xX76xX77xX16xX1axX3xXexX7cxX3xX76xX7fxX3xX13xX37xX4xX1xX3xX86xX87xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX91xX16xX7xX10xX16xX3xX97xX24xX99xXdxX3xX5xX5axX3xX3bxX5axX3xX87fxd810xX16xX1axX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX40dxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX14xX33xX7cxXaxX12xX91xX16xX7xX10xX16xX3xX97xX24xX99xXdxX3xX4xef3dxX16xX1axX3xX20xX2dxX311xX4xX3xX3bxXdxX400xXexX3xX20xX400xX16xX3xX5xX5axX3xX4xX1xX74exX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX33xXb5xX3xXb7xX16xX3xXexXeexX3xX1xX311xXbxX3xX2fxX1xXb7xX4xX1xX3xX7xX56xX16xX3xX16xX1axX1xX41bxX3xX33xX2dxX41fxX16xX1axX3xXd3xX7cxX16xX33xX1xX6xXd9xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX74exX7cxX3xXexX56xXdxX3xXexX41bxX16xX1xX3xX7fxX1xX40dxX3xXcxX1xXb8exX3xX86xX5axX3xXcxX13axX24xX16xX1axX3xXexX3c3xXd9xX3xX33xX37xX4xX1xX3xX86xX87xX3xX1xXa1xXdxX3xX16xX1axX1xX37xX3xX2fxX1xXb7xX4xX1xX3xX7xX56xX16xX3xX46exX24xX274xX4xX3xXexX400xX3xXexX56xXdxX3xXcb1xX24xX278xX16xX1axX3xX11cxX4fxX16xX1xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1axX9xXaxX179xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX16xX1axX9xXaxXfexXaxX12xX0xXexX3bxX14xX33xX7cxX12xX0xXexX13axX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX14xX33xX7cxXaxX12xX32cxXeaxXdxX3xXexXdxX21xXd9xX3xX16xX32dxX16xX1axX3xX5xX311xXdxX3xXexX1xX400xX3xX4xX74exX6xX3xX2xX101xX1a2xX3xX2fxXd9xX3xX3bxX372xX3xX3bxXdxX3dxX16xX100xX3xX20xX400xX16xX3xX16xX6xX7cxX100xX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xX3xX20xX324xX3xX4xX2d4xX3xX4xXb7xX4xX3xX33xXb5xX3xXb7xX16xX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX16xX1axX1xX41bxX3xX33xX2dxX41fxX16xX1axX100xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xX16xX1xX2dxX133xX3xX873xX1xX24xX3xX33xX37xX4xX1xX3xX86xX87xX3xX86xX5axX3xX16xX1xX5axX3xX16xX1axX1xX41bxX3xc98exX24xX3c3xX16xX3xXcxX1xX5axX16xX1xX3xX9cxXa0xX1axX1xXdxX3xXea4xX24xX3c3xX16xXa3xX3xX86xXeaxXdxX3xX46exX24xX7cxX3xXd9xX77xX3xX2xXffxX179xX3xX1xX6xX100xX3xX33xX14xX3xX76xX77xX16xX1axX3xXexX7cxX3xX76xX7fxX3xX59xX109xX16xX1axX3xXbaexX6xXd9xX3xXea4xX24xX3c3xX16xX3xXcxX1xX5axX16xX1xX3xX9cxX32cx13dc6xX11cx1240cxX3cfxX3xX488xX13axX14xX24xXbxXa3xX3xX5xX5axXd9xX3xX4xX1xX74exX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX13bxX3xX32cxXdxX16xXbxX10xX6xX13axX5xX3xX76xX7dfxX6xX3xX3cfxX2d4xXexX3xX9cxXbaexXa1xX4xX3xX59xX5axXa3xX100xX3xX46exX24xXdxX3xXd9xX77xX3xX2xX168xX3xX1xX6xX100xX3xX33xX14xX3xXcxX595xXbxX3xX20xX14xX5axX16xX3xX32cxXdxX16xX1axX13axX14xX24xXbxX3xX5xX5axXd9xX3xX4xX1xX74exX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX13bxX3xX2fxX1xX24xX3xX16xX1axX1xX41bxX3xX33xX2dxX41fxX16xX1axX3xX76xX3xd95fxX10xX7xX14xX13axXexX3xX9cxX873xc60axX3xXef2xX16xX1xXa3xX3xX33xX14xX3xX76xX77xX16xX1axX3xXexX7cxX3xX76xX7fxX3xX87fxX29xX24xX3xXexX2dxX3xX86xX5axX3xXbxX1xXb7xXexX3xXexX13axXdxX3dxX16xX3xX59xX5axX3xXcb1xX24xXf76xX16xX1xX3xX5xX5axXd9xX3xX4xX1xX74exX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX33xX12xX0xX61xXexX13axX12xX0xX61xXexX3bxX14xX33xX7cxX12xX0xX61xXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xX33xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xX13axX10xX5xX6xXexX10xX33xXaxX12xX0xX7xXexX13axX14xX16xX1axX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX34dxX16xX3xX46exX24xX6xX16xX133xX0xX61xX7xXexX13axX14xX16xX1axX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12dxXexX1xX24xXd9xX3bxX12dxX6xX16xX33xX12dxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xX3xX12dxX3xXexX3c3xXd9xX3xX20xXdxX3dxXd9xX3xXd9xXeaxXdxX3xX4xX74exX6xX3xXexX1xX37xX3xXexX13axX2dxX372xX16xX1axX3xX3bxX25xXexX3xX20xXa1xX16xX1axX3xX7xX278xX16xXaxX3xX1xX13axX10xX535xX9xXaxX61xX33xX6xX24xX12dxXexX24xX61xX1xX6xX12dxXexXdxX16xX1xX12dxXexX6xXd9xX12dxX33xXdxX10xXd9xX12dxXd9xX14xXdxX12dxX4xX24xX6xX12dxXexX1xXdxX12dxXexX13axX24xX14xX16xX1axX12dxX3bxX6xXexX12dxX33xX14xX16xX1axX12dxX7xX6xX16xX61xX2xXfdxX177xXffxX101xX1a2xX10cxX1xXexXd9xXaxX12xX0xXdxXd9xX1axX3xX7xX13axX4xX9xXaxX61xXd9xX10xX33xXdxX6xX61xX2xXffxX179xX61xX16xX10xX161xX7xX61xXffxX179xXffxXfexX61xX2xX179xX102xX33xX101xX179xX1a2xX177xX177xX101xX177xXexXfdxXfexXfexX101xX5xX2xX179xX12dxX1xX6xX12dxXexXdxX16xX1xX12dxX2xX10cxX99xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xXexX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xX1axX29xX16xX3xX16xX1axX1xX4fxX16xX3xXexX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX33xXdxX86xX12xX0xX7xXexX13axX14xX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xX3xX12dxX3xXexX3c3xXd9xX3xX20xXdxX3dxXd9xX3xXd9xXeaxXdxX3xX4xX74exX6xX3xXexX1xX37xX3xXexX13axX2dxX372xX16xX1axX3xX3bxX25xXexX3xX20xXa1xX16xX1axX3xX7xX278xX16xXaxX3xX1xX13axX10xX535xX9xXaxX61xX33xX6xX24xX12dxXexX24xX61xX1xX6xX12dxXexXdxX16xX1xX12dxXexX6xXd9xX12dxX33xXdxX10xXd9xX12dxXd9xX14xXdxX12dxX4xX24xX6xX12dxXexX1xXdxX12dxXexX13axX24xX14xX16xX1axX12dxX3bxX6xXexX12dxX33xX14xX16xX1axX12dxX7xX6xX16xX61xX2xXfdxX177xXffxX101xX1a2xX10cxX1xXexXd9xXaxX12xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xX3xX12dxX3xXexX3c3xXd9xX3xX20xXdxX3dxXd9xX3xXd9xXeaxXdxX3xX4xX74exX6xX3xXexX1xX37xX3xXexX13axX2dxX372xX16xX1axX3xX3bxX25xXexX3xX20xXa1xX16xX1axX3xX7xX278xX16xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX13axX14xX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xXcb1xX24xX490xX3xX20xX25xXexX3xX13axXa1xX16xX1axX100xX3xXexXdxX21xXd9xX3xX16xX32dxX16xX1axX3xXbxX1xXb7xXexX3xXexX13axXdxX3dxX16xX3xXexX14xX3xX5xXeaxX16xX100xX3xX4xX1xX35bxX16xX1xX3xX7xXb7xX4xX1xX3xXd9xX372xXdxX3xX1axXb8exXdxX3xX1xX25xXbxX3xX33xX4f6xX16xX59fxX3xX5xX5axX3xX16xX1x10f96xX16xX1axX3xX5xX311xXdxX3xXexX1xX400xX3xX8abxX86xX5axX16xX1axX966xX3xX2fxX1xXdxX400xX16xX3xX3bxX25xXexX3xX20xXa1xX16xX1axX3xX7xX278xX16xX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xX3xXexXdxX400xXbxX3xXexX87xX4xX3xX5xX5axX3xX8abxXex12509xX3xX2fxX1xX2d4xX6xX966xX3xX20xX2dxX311xX4xX3xX1axXdxXeaxXdxX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX20xX37xX6xX3xX274xX4xX3xXexX4fxXd9xX3xX2fxXdxX400xXd9xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX33xXdxX86xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX10xX6xX13axXexX3xXf6dxX10xX7xX14xX13axXexX3xX12dxX3xX2fxX1xX24xX3xX16xX1axX1xX41bxX3xX33xX2dxX41fxX16xX1axX3xX86xX10xX16xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX20xf823xX16xX1axX3xX4xX25xXbxX3xXexX56xXdxX3xX76xX7dfxX6xX3xX3cfxX2d4xXexXaxX3xX1xX13axX10xX535xX9xXaxX61xX33xX24xX12dxX5xXdxX4xX1xX61xX1xX10xX6xX13axXexX12dxX13axX10xX7xX14xX13axXexX12dxX2fxX1xX24xX12dxX16xX1axX1xXdxX12dxX33xX24xX14xX16xX1axX12dxX86xX10xX16xX12dxX3bxXdxX10xX16xX12dxX33xX6xX16xX1axX12dxX4xX6xXbxX12dxXexX6xXdxX12dxX4xX24xX6xX12dxX7xX14xXexX61xX2xX102xX168xX101xX168xX1a2xX10cxX1xXexXd9xXaxX12xX0xXdxXd9xX1axX3xX7xX13axX4xX9xXaxX61xXd9xX10xX33xXdxX6xX61xX2xXffxX179xX61xX16xX10xX161xX7xX61xXffxX179xX179xX177xX61xX2xX177xXffxX33xX101xX179xX102xX101xX177xX2xXfdxXexXffxX2xX102xX177xX1a2xX5xX179xX10cxX99xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xXexX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xX1axX29xX16xX3xX16xX1axX1xX4fxX16xX3xXexX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX33xXdxX86xX12xX0xX7xXexX13axX14xX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX10xX6xX13axXexX3xXf6dxX10xX7xX14xX13axXexX3xX12dxX3xX2fxX1xX24xX3xX16xX1axX1xX41bxX3xX33xX2dxX41fxX16xX1axX3xX86xX10xX16xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX20xX1330xX16xX1axX3xX4xX25xXbxX3xXexX56xXdxX3xX76xX7dfxX6xX3xX3cfxX2d4xXexXaxX3xX1xX13axX10xX535xX9xXaxX61xX33xX24xX12dxX5xXdxX4xX1xX61xX1xX10xX6xX13axXexX12dxX13axX10xX7xX14xX13axXexX12dxX2fxX1xX24xX12dxX16xX1axX1xXdxX12dxX33xX24xX14xX16xX1axX12dxX86xX10xX16xX12dxX3bxXdxX10xX16xX12dxX33xX6xX16xX1axX12dxX4xX6xXbxX12dxXexX6xXdxX12dxX4xX24xX6xX12dxX7xX14xXexX61xX2xX102xX168xX101xX168xX1a2xX10cxX1xXexXd9xXaxX12xX59xX10xX6xX13axXexX3xXf6dxX10xX7xX14xX13axXexX3xX12dxX3xX2fxX1xX24xX3xX16xX1axX1xX41bxX3xX33xX2dxX41fxX16xX1axX3xX86xX10xX16xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX20xX1330xX16xX1axX3xX4xX25xXbxX3xXexX56xXdxX3xX76xX7dfxX6xX3xX3cfxX2d4xXexX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX13axX14xX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xXcxXb8exX6xX3xX5xX56xX4xX3xXexX56xXdxX3xX3bxX324xXdxX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX76xX7dfxX6xX3xX3cfxX2d4xXexX100xX3xXexX1xX37xX3xXexX13axX25xX16xX3xXbaexXa1xX4xX3xX59xX5axX100xX3xX1xX24xX7cxX1dxX16xX3xXbaexXa1xX4xX3xX59xX5axX100xX3xXexX41bxX16xX1xX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xX100xX3xX59xX10xX6xX13axXexX3xXf6dxX10xX7xX14xX13axXexX3xX1xXf3xX6xX3xX1xX559xX16xX3xXd9xX6xX16xX1axX3xX20xX400xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX33xX24xX3xX2fxX1xXb7xX4xX1xX3xXd9xXa1xXexX3xX2fxX1xX77xX16xX1axX3xX1axXdxX6xX16xX3xX7cxX34dxX16xX3xX3bxX4fxX16xX1xX3xX3bxX34dxX16xX3xX4xX56xX16xX1xX3xX3bxX324xXdxX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xXexX1xX3eexX3xXd9xXa1xX16xX1axX10cxX3xX13xX324xX7cxX3xX86xXdxX5xX5xX6xX3xX20xX1330xX16xX1axX3xX4xX25xXbxX3xXfexX3xX7xX6xX14xX3xX86xX5axX3xX33xX37xX4xX1xX3xX86xX87xX3xX1xX5axX16xX1axX3xX20xX29xX24xX3xX7x13b42xX16xX3xX7xX5axX16xX1axX3xX4xX1xX14xX3xX3bxX56xX16xX3xX16xX1xX1286xX16xX1axX3xXexX13axX278xXdxX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXd9xX3xX20xXb7xX16xX1axX3xX16xX1xXeaxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX33xXdxX86xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcb1xX24xX7cxX3xX1xX14xX56xX4xX1xX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX86xX10xX16xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX873xXf76xX3xXea4xX24xX3c3xX16xX3xX86xXeaxXdxX3xXexXeexX16xX1axX3xX33xXdxX1dxX16xX3xXexX35bxX4xX1xX3xX1xX3eexX16xX3xX177xXfdxX179xX3xX1xX6xXaxX3xX1xX13axX10xX535xX9xXaxX61xX33xX24xX12dxX5xXdxX4xX1xX61xX46exX24xX7cxX12dxX1xX14xX6xX4xX1xX12dxX2fxX1xX24xX12dxX33xX24xX12dxX5xXdxX4xX1xX12dxX86xX10xX16xX12dxX3bxXdxX10xX16xX12dxX2fxX7cxX12dxX23xX24xX6xX16xX12dxX86xX14xXdxX12dxXexX14xX16xX1axX12dxX33xXdxX10xX16xX12dxXexXdxX4xX1xX12dxX1xX14xX16xX12dxX177xXfdxX179xX12dxX1xX6xX61xX2xX1a2xXfdxX177xX2xX1a2xX10cxX1xXexXd9xXaxX12xX0xXdxXd9xX1axX3xX7xX13axX4xX9xXaxX61xXd9xX10xX33xXdxX6xX61xX2xXffxX179xX61xX16xX10xX161xX7xX61xX2xXfdxX101xX1a2xX61xX2xX179xX168xX33xXfexX2xX168xX101xX179xXffxXffxXexX177xX2xXfdxXfexX102xX5xX179xX10cxX99xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xXexX3xX20xX29xX24xX3xXexX2dxX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xX1axX29xX16xX3xX16xX1axX1xX4fxX16xX3xXexX53xX3xXexX56xXdxX3xX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX33xXdxX86xX12xX0xX7xXexX13axX14xX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcb1xX24xX7cxX3xX1xX14xX56xX4xX1xX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX86xX10xX16xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX873xXf76xX3xXea4xX24xX3c3xX16xX3xX86xXeaxXdxX3xXexXeexX16xX1axX3xX33xXdxX1dxX16xX3xXexX35bxX4xX1xX3xX1xX3eexX16xX3xX177xXfdxX179xX3xX1xX6xXaxX3xX1xX13axX10xX535xX9xXaxX61xX33xX24xX12dxX5xXdxX4xX1xX61xX46exX24xX7cxX12dxX1xX14xX6xX4xX1xX12dxX2fxX1xX24xX12dxX33xX24xX12dxX5xXdxX4xX1xX12dxX86xX10xX16xX12dxX3bxXdxX10xX16xX12dxX2fxX7cxX12dxX23xX24xX6xX16xX12dxX86xX14xXdxX12dxXexX14xX16xX1axX12dxX33xXdxX10xX16xX12dxXexXdxX4xX1xX12dxX1xX14xX16xX12dxX177xXfdxX179xX12dxX1xX6xX61xX2xX1a2xXfdxX177xX2xX1a2xX10cxX1xXexXd9xXaxX12xXcb1xX24xX7cxX3xX1xX14xX56xX4xX1xX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX86xX10xX16xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX873xXf76xX3xXea4xX24xX3c3xX16xX3xX86xXeaxXdxX3xXexXeexX16xX1axX3xX33xXdxX1dxX16xX3xXexX35bxX4xX1xX3xX1xX3eexX16xX3xX177xXfdxX179xX3xX1xX6xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX13axX14xX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xX76xX1xXdxX21xX24xX3xXffxX179xX61xXfdxX100xX3xX1xX24xX7cxX1dxX16xX3xX873xXf76xX3xXef2xX16xX1xX3xX9cxX59xX5axX3xXcxX5dxX16xX1xXa3xX3xXexXeexX3xX4xX1xXf3xX4xX3xX4xX77xX16xX1axX3xX3bxX274xX3xX46exX24xX7cxX3xX1xX14xX56xX4xX1xX3xXbxX1xX3c3xX16xX3xX2fxX1xX24xX3xX23xX3c3xX7cxX3xX33xXb5xX16xX1axX3xX2fxX1xX24xX3xX33xX24xX3xX5xX37xX4xX1xX3xX86xX10xX16xX3xX3bxXdxX3dxX16xX3xX873xXf76xX3xXea4xX24xX3c3xX16xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX33xXdxX86xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX24xX5xX12xX0xX33xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX13axXaxX12xX0xX61xX33xXdxX86xX12xX0xX61xX33xXdxX86xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXef2xX24xXexX1xX14xX13axXaxX12xX11cxXb7xX3xXcxX3c3xX16xX0xX61xXbxX12
Bá Tân