Hà Tĩnh cân nhắc thực hiện các mô hình thí điểm dựa trên thực tiễn từng địa phương
(Baohatinh.vn) - Chiều 26/2, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện mô hình thí điểm nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo và chủ trương luân chuyển, biệt phái cán bộ ở cấp xã và cấp huyện.
8a52xae09x8fa4xd59dxa213xe5fcx11aacx116ddxf02axX7xd776xdd79x8c32xff6ex115fexfbbbxX5xead5xXaxf6d5xdc1bxae13xX3xXcx11559x11d3fxX1xX3xX4x10b83xX18xX3xX18xX1xae50xX4xX3xXexX1xa112xX4xX3xX1xXdx115f2xX18xX3xX4x11c66xX4xX3x118c7xd5a2xX3xX1xbf08xX18xX1xX3xXexX1x9d9dxX3x1083cxXdx8d8axX32xX3x11201xX26xX6xX3xXex11e84x953fxX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxd456xX18xX3xXexc912xX18xc1a8xX3xX3exb893xX6xX3xXbxX1xe502x9bddxX18xX59xX0xdbbfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX43xXaxX12x10856xX1xXdx8c64xf09exX3xb9bfx92c4xX66xX81xb56bxX3xX43xX61x95a7xXdxX3xX7xX26xX3xX4xX1xab51xX3xXexX48xX36xX3xX4xX91xX6xX3xc987xX3cxX3xXexX1xX61xX3xXcxa93fxX18xX1xX3xX91x10f26xX3x11025xX49xX3xbe5dxX36xX18xX1xX3xb7f6xX62xX18xX85xX3xXcxX1xX61xe743xX18xX59xX3xXexX48xX26xX4xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xc974xXbxX3xX18xX59xX1xX10xX3xf380xX2fxe59bxX3xX4xX2fxXdexX3xX3exX2fxX18xX1xX3xX59xXdxX2fxX3xXexX36xX18xX1xX3xX1xX36xX18xX1xX85xX3x110f6xf34exXexX3x11574xX7fxa2d0xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX18xX1xe76cxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xb52fxX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX1x93aexX4xX3xX43xX6xX18xX1xX3xX5xe937xX18xX1xX3xX3exbbbfxXdexX3x9accxX14xX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xX61xX62xX18xX59xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX85xX3xXdcxXdxX2bxXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxa962xX3xe4c8xX3xX4xX11dxXbxX3xdb72xX137xX3xX13fxX14xX3xX4xX11dxXbxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xe450xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xX3xXbxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxca31xXdxX43xXexX1xf655xX3xd486xX81xeb22xXbxX171xf8e2xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1bfxX3xea9fxdec5xa356xXbxX171xX1c6xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bfxX66xX66xXdxX180xXdcxX6xXdexX1xX6xXexXdxX18xX1xX180xX13fxX18xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX81xX1c3xX1c3xX1c1xX66xX2xX81x10d36xX43x10a56xX2xX1d1xX1d1xX81xX1d0xX1d2xXexX1d2xX2xX82xX2xX1d0xX5xX1c3xX180xc52cxXbxX59x9ea2xX48xX9xX201xX1c3xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxXdexX18xXaxX12xX7bxc58exX18xX59xX3xX43xX26xX3xX4xX125xX3xX4xX2fxX4xX3xX3exf53cxX18xX59xX3xX4xX1xX3cxX3xf695xXa8xX3xX13fxXdxX49xX18xX3xX9bxX6xX18xX3xXcxX1xX61xXbaxX18xX59xX3xX13fx11320xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX85xX3xX3exX13cxXdxX3xX43xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xX85xX3xX7xX16bxX85xX3xX18xX59xX14xX18xX1xX3xX5xXdxX49xX18xX3xXfcxX7fxX6xX18xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xXcxX1xXbaxXdxX3xX59xXdxX6xX18xX3xXfcxX7fxX6xX85xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3exX137xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xX125xX6xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX43xX6xX18xX1xX3xXdcxX3cxX3xXexX1xX61xX3xX4xX11dxXbxX3xX91xXa8xX3xX3exX29fxX18xX59xX3xXexX1xXbaxXdxX3xX5xX14xX3xX4xX1xX91xX3xXexX5cxX4xX1xX3xa828xX9bxd2ffxdb0dxX3xX4xX11dxXbxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX85xX3xX4xX11dxXbxX3xX171xX137xX1c6xX3xXexX48xX61xX16bxX18xX59xX3xXdcxX6xX18xX3xXexX7fxXa8xX49xX18xX3xX59xXdxX2fxXdexX3xX3exX29fxX18xX59xX3xXexX1xXbaxXdxX3xX5xX14xX3xX59xXdxX2fxX32xX3xX3exb8aexX4xX3xXexX48xX7fxX18xX59xX3xXexX1cxX32xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xXexX48xX5cxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX1c6xX3xXexX48xX61xX16bxX18xX59xX3xXdcxX6xX18xX3xXexX7fxXa8xX49xX18xX3xX59xXdxX2fxXdexX3xX3exX29fxX18xX59xX3xXexX1xXbaxXdxX3xX5xX14xX3xXexX48xX61xX16bxX18xX59xX3xXdcxX6xX18xX3xX43xX1cxX18xX3xX13fxef56xX18xX3xX4xX11dxXbxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX1c6xX3xXexX48xX61xX16bxX18xX59xX3xXdcxX6xX18xX3xX43xX1cxX18xX3xX13fxX3f9xX18xX3xX3exX29fxX18xX59xX3xXexX1xXbaxXdxX3xX5xX14xX3xX4xX1xX91xX3xXexX5cxX4xX1xX3xX91xXa8xX3xXdcxX6xX18xX3xf2b9xXcxXcx8dafxX3xX4xX11dxXbxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xX13xc9caxXbxX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX48xX7fxX18xX59xX3xXexX1cxX32xX3xX13fx8e32xX18xX3xX1xX125xX6xX3xXexX1xX33xX18xX59xX3xXexXdxX18xX3x95dcxX3xXexX1xX40xX3xXexX1xX6xXdexX3xX13fxX14xX3xX43xX7fxX3xX5xX5cxX4xX1xX3xX13fxX89xXdxX3xX3exX14xXdxX3xXexX48xX7fxXa8xX7exX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX480xX3xXexX48xX7fxXa8xX7exX18xX3xX1xX36xX18xX1xX3xX4xX11dxXbxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX1c6xX3xXdcxX6xX18xX3xXex97fbxX3xX4xX1xX12exX4xX3xX13fxX89xXdxX3xXbxX1xbdf1xX18xX59xX3xX18xX169xXdxX3xX13fxX2bbxX1c6xX3xX91xXa8xX3xXdcxX6xX18xX3xXf8xXdxX40xX32xX3xXexX48xX6xX3xX13fxX89xXdxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX48xX6xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xX3xXbxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX43xXexX1xX1bfxX3xX1c1xX81xX1c3xXbxX171xX1c6xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1bfxX3xX1d0xX1d1xX1d2xXbxX171xX1c6xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bfxX66xX66xXdxX180xXdcxX6xXdexX1xX6xXexXdxX18xX1xX180xX13fxX18xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX81xX1c3xX1c3xX1c1xX66xX2xX81xX1ffxX43xX201xX2xX1d1xX1d1xX201xX2xX201xXexX201xX1d1xX1d0xX1ffxX1d1xX5xX1c3xX180xX211xXbxX59xX214xX48xX9xX81xX201xX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxXdexX18xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX480xX6xX5xXdxX59xX18xX1bfxX3xX211xX7fxX7xXexXdx8eaexXa8xX1c6xXaxX12xfb39xX1xX125xX3xXexX48xX61xX16bxX18xX59xX3xXdcxX6xX18xX3xXcxX4c9xX3xX4xX1xX12exX4xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX3xX13xXdexX14xX18xX59xX3xXadxX36xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXdcxX2fxXdexX3xX4xX2fxXdexX3xX7xX62xX3xXf8xXf9xXexX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xX61xX62xX18xX59xX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xX125xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX43xX6xX18xX1xX3xX5xX137xX18xX1xX3xX3exX13cxXdexX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX62xX3xXfcxX7fxX6xX18xX85xX3xX3exX62xX18xX3xX13fxX5cxX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xX9bxX49xX18xX3xX4xX13cxX18xX1xX3xX3exX125xX85xX3xXexXa3xX18xX1xX3xX4xe978xX18xX59xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xX61xX62xX18xX59xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX85xX3xXdcxXdxX2bxXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX4xX11dxXbxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX3xX13fxX7exX3xX4xX11dxXbxX3xX171xX137xX3xX13fxX14xX3xX18xX59xX61xX45cxX4xX3xX5xX13cxXdxX3xX16bxX3xX4xX2fxX4xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xX3xXexX48xXdexX18xX59xX3xXexXdexX14xX18xX3xXexXa3xX18xX1xX3xX4xX125xX3xX3exX91xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xXf8xXdxX2bxX18xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xXcxX1xX6xX32xX3xX59xXdxX6xX3xe6c8xX3xXf8xXdxXf9xX18xX3xXexX13cxXdxX3xX4xX7fxX169xX4xX3xX1xXd4xXbxX85xX3xX3exX6xX3xX7xX3a8xX3xX3exX13cxXdxX3xXdcxXdxX40xX7fxX3xXf8xX1xabb5xX18xX59xX3xX3exX5cxX18xX1xX3xXexX3cxX18xX1xX3xX3ex964exX18xX59xX3xX3exX21xX18xX3xX13fxX14xX3xX4x9945xX18xX3xXexX1xXdxXf9xXexX3xX4xX91xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xX61xX62xX18xX59xX180xX3xa0a0xXdxX2bxX4xX3xXdcxXdxX2bxXexX3xXbxX1xX2fxXdxX85xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX1c6xX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xX125xX6xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX43xX6xX18xX1xX3xX3exX137xX3xX59xX125xXbxX3xXbxX1xX7c4xX18xX3xX3exX14xXdexX3xXexX13cxXdexX85xX3xX48xab15xX18xX3xX5xX7fxXa8xX2bxX18xX85xX3xXdcxX29fxXdxX3xX43xX61xeaa5xX18xX59xX3xX3exX169xXdxX3xX18xX59xX6dcxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xX3xXbxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX43xXexX1xX1bfxX3xX1c1xX81xX1c3xXbxX171xX1c6xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1bfxX3xX1d0xX1d1xX1d2xXbxX171xX1c6xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bfxX66xX66xXdxX180xXdcxX6xXdexX1xX6xXexXdxX18xX1xX180xX13fxX18xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX81xX1c3xX1c3xX1c1xX66xX2xX81xX1ffxX43xX201xX2xX1d0xX1d1xX1d0xX81xX2xXexX82xX201xX1ffxX1d1xX1c1xX5xX1c3xX180xX211xXbxX59xX214xX48xX9xX1d2xX1d1xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxXdexX18xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX480xX6xX5xXdxX59xX18xX1bfxX3xX211xX7fxX7xXexXdxX626xXa8xX1c6xXaxX12xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xXadxXfexX18xX59xX3xX91xXa8xX3xXexX1xX5cxX3xXexX48xX11dxX18xX3xX13xX61xX62xX18xX59xX3x105b7xX1xX49xX3xX13xXdexX14xX18xX59xX3xX43axX7fxX3a8xX4xX3xX369xX1xX137xX1bfxX3xX0xX10xX32xX12xX43axX7fxX2fxX3xXexX48xX36xX18xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX85xX3xXdcxXdxX2bxXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX4xX7c4xX18xX3xX4xX1xbb09xXexX3xX4xX1x113eexX3xXexX48xXdexX18xX59xX3xXf8xX1xX1cxX7fxX3xX5xX26xX6xX3xX4xX1xXd4xX18xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX85xX3xX3exX29fxX18xX59xX3xXexX1xXbaxXdxX3xX4xX125xX3xX5xX169xX3xXexX48xX36xX18xX1xX3xX3exX14xXdexX3xXexX13cxXdexX3xX4xX1xX7fxXa8xX49xX18xX3xX32xX33xX18xX85xX3xX18xX59xX1xXdxX2bxXbxX3xX13fxX2bbxX3xX7xX1cxX7fxX3xX1xX62xX18xX1c6xX3xX18xX21xX32xX3xXdcxX21xXexX3xXexX61xX3xXexX61xX16bxX18xX59xX85xX3xXexX1cxX32xX3xXexX61xX85xX3xXexX36xX18xX1xX3xX4xXfexX32xX3xX4xX91xX6xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX18xX62xXdxX3xX3exX61xX45cxX4xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX85xX3xXdcxXdxX2bxXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX13fxX7exX180xX3xX0xX66xX10xX32xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xX3xXbxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX43xXexX1xX1bfxX3xX1c1xX81xX1c3xXbxX171xX1c6xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1bfxX3xX1d0xX1d1xX1d2xXbxX171xX1c6xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bfxX66xX66xXdxX180xXdcxX6xXdexX1xX6xXexXdxX18xX1xX180xX13fxX18xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX81xX1c3xX1c3xX1c1xX66xX2xX81xX1ffxX43xX201xX2xX1d0xX1d1xX82xX2xX1c1xXexX1ffxX2xX1c1xX2xX2xX5xX1c3xX180xX211xXbxX59xX214xX48xX9xX2xX1ffxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxXdexX18xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX480xX6xX5xXdxX59xX18xX1bfxX3xX211xX7fxX7xXexXdxX626xXa8xX1c6xXaxX12xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xXadxXfexX18xX59xX3xX91xXa8xX3xX171xX137xX3xX7e1xXdxX2bxXexX3xXcxXdxXf9xX18xX3x10753xXcxX1xX13cxX4xX1xX3xX13xX14xebbaxX3xX369xX59xX7fxXa8xX53xX18xX3xX369xX6xX32xX3x9792xX18xX1xX1bfxX3xX0xX10xX32xX12xX7bxX33xX18xX59xX3xXexX2fxX4xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xX3exX169xX18xX59xX85xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX4xX11dxXbxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX3xX13fxX7exX3xX171xX137xX3xX18xX49xX18xX3xX32xX169xXexX3xX7xX3a8xX3xX13fxX5cxX3xXexX48xX3cxX3xXexX13cxXdxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX3xXexX1xXdxXf9xX7fxX85xX3xXfexX18xX1xX3xX1xX61xX16bxX18xX59xX3xX3exXf9xX18xX3xX4xX33xX18xX59xX3xXexX2fxX4xX3xX4xX1xXa3xX3xX3exX13cxXdexX85xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX3exX29fxX18xX59xX3xXexX1xXbaxXdxX3xXdcxX3a8xX3xXexX48xX3cxX3xX13fxXdxX2bxX4xX3xX3exX3a8xXdxX3xX13fxX89xXdxX3xX32xX169xXexX3xX7xX3a8xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xXf8xX1xXdxX3xXexXdxXf9xXbxX3xX18xX1xX3f9xX18xX3xXexX48xX16bxX3xX5xX13cxXdxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX3xX59xX9eexXbxX3xX18xX1xXdxX7exX7fxX3xXf8xX1xX125xX3xXf8xX1xX46fxX18xX3xX43xXdexX3xXf8xX1xX33xX18xX59xX3xX4xX4d6xX18xX3xXdcxXdxX49xX18xX3xX4xX1xXf9xX3xX13fxX14xX3xX13fxX5cxX3xXexX48xX3cxX3xX13fxXdxX2bxX4xX3xX5xX14xX32xX3xX5xX137xX18xX1xX3xX3exX13cxXdexX85xX3xXfcxX7fxXfexX18xX3xX5xX783xX180xX0xX66xX10xX32xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xX7bxX2fxX4xX3xX4xX62xX3xXfcxX7fxX6xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX1xX45cxXbxX3xX18xX1xX11dxXexX85xX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xX125xX6xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX43xX6xX18xX1xX3xX3exXdxX3xX13fxX14xXdexX3xX1xXdexX13cxXexX3xX3exX169xX18xX59xX3xX4xX62xX3xXdcxXfexX18xX3xX4c9xX18xX3xX3exX5cxX18xX1xX85xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xX7fxXa8xX3xX1xXdxX2bxX7fxX3xXfcxX7fxXfexX1c6xX3xXdcxX169xX3xX32xX2fxXa8xX3xX3exX61xX45cxX4xX3xX59xXdxXfexX32xX3xXdcxX89xXexX3xX3exX7c4xX7fxX3xX32xX3a8xXdxX1c6xX3xX13fxX6xXdxX3xXexX48xX4d6xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xX1xX14xX18xX1xX85xX3xX5xX137xX18xX1xX3xX3exX13cxXdexX3xX3exX29fxX18xX59xX3xXdcxX169xX85xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xXdexX13cxXexX3xX13fxX14xX3xXexX48xX2fxX18xX1xX3xX4xX1xX29fxX18xX59xX3xX4xX1x9710xXdexX3xXexX48xXdexX18xX59xX3xXbxX1xX1cxX18xX3xX4xX33xX18xX59xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX18xX1xXdxX2bxX32xX3xX13fxX2bbxX180xX180xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xX3xXbxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX43xXexX1xX1bfxX3xX1c1xX81xX1c3xXbxX171xX1c6xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1bfxX3xX1d0xX1d1xX1d2xXbxX171xX1c6xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX180xXdcxX6xXdexX1xX6xXexXdxX18xX1xX180xX13fxX18xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX81xX1c3xX1c3xX1c1xX66xX2xX1c3xX1d0xX43xX201xX2xX1c1xX81xX1d2xX81xX81xXexX81xX1d2xX2xX201xX1ffxX5xX1c3xX180xX211xXbxX59xX214xX48xX9xX1c1xX1c1xX82xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxXdexX18xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX480xX6xX5xXdxX59xX18xX1bfxX3xX211xX7fxX7xXexXdxX626xXa8xX1c6xXaxX12xXcxX48xX61xX16bxX18xX59xX3xXdcxX6xX18xX3xX36axX1cxX18xX3xX13fxX3f9xX18xX3xX3exX29fxX18xX59xX3xXexX1xXbaxXdxX3xX5xX14xX3xX7bxX1xX91xX3xXexX5cxX4xX1xX3xX2a7xXa8xX3xXdcxX6xX18xX3xX437xXcxXcxX43axX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX3xX7bxX6xX18xX3xXaaxX169xX4xX3xX9bxX290xXdxX3xXcxX1xX5cxX3xX99exXdxX7exX7fxX3xX369xX1xXdxX1bfxX3xX0xX10xX32xX12xX36axX1cxX18xX3xX13fxX3f9xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX62xX3xXfcxX7fxX6xX18xX3xXexX1xX6xX32xX3xX32xX61xX7fxX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xX61xX62xX18xX59xX85xX3xX91xXa8xX3xXdcxX6xX18xX3xX437xXcxXcxX43axX3xX5xX13cxXdxX3xX5xX14xX3xX3exX62xX18xX3xX13fxX5cxX3xXexX4c9xX3xX4xX1xX12exX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX85xX3xX13fxX36xX3xX13fxX3f9xXa8xX3xXf8xX1xXdxX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xX125xX6xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX43xX6xX18xX1xX3xX32xX169xXexX3xX18xX59xX61xXbaxXdxX3xX5xX137xX18xX1xX3xX3exX13cxXdexX3xX7xX9f3xX3xX59xXdxX7b8xXbxX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX18xX1xXdxX2bxX32xX3xX13fxX2bbxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX125xX18xX59xX85xX3xX7xX2fxXexX3xX3exX7b8xX18xX59xX85xX3xX171xX7fxXa8xX49xX18xX3xX7xX7fxX3a8xXexX180xX0xX66xX10xX32xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xXcxX7fxXa8xX3xX18xX1xXdxX49xX18xX85xX3xX3exX13cxXdxX3xXdcxXdxX40xX7fxX3xX4xX6dcxX18xX59xX3xX4xX1xXdexX3xX48xec1cxX18xX59xX85xX3xXexX48xXdexX18xX59xX3xXfcxX7fxX2fxX3xXexX48xX36xX18xX1xX3xX1xXdexX13cxXexX3xX3exX169xX18xX59xX3xX3exX6xX18xX59xX3xXexX29fxX18xX3xXexX13cxXdxX3xX32xX169xXexX3xX7xX3a8xX3xXf8xX1xX125xX3xXf8xX1xX46fxX18xX85xX3xX1xX13cxX18xX3xX4xX1xXf9xX180xX3xX7bxX2bbxX3xXexX1xX40xX85xX3xX43xXdexX3xXf8xX1xX3a8xXdxX3xX5xX61xX45cxX18xX59xX3xX4xX33xX18xX59xX3xX13fxXdxX2bxX4xX3xX5xX89xX18xX85xX3xX2fxXbxX3xX5xX26xX4xX3xX18xX1xXdxX7exX7fxX85xX3xX4xX125xX3xXexX1xXbaxXdxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX18xX59xX61xXbaxXdxX3xX3exX12exX18xX59xX3xX3exX7c4xX7fxX3xXf8xX1xX125xX3xXf8xX1xX46fxX18xX3xXexX48xXdexX18xX59xX3xX7xX21xXbxX3xX171xXf9xXbxX3xXexX1xXbaxXdxX3xX59xXdxX6xX18xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX33xX18xX59xX3xX13fxXdxX2bxX4xX3xX13fxX14xX3xX3exXdxX3xX4xX62xX3xX7xX16bxX1c6xX3xX32xX169xXexX3xX7xX3a8xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xXf8xX1xXdxX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX3xX5xX14xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xXexX48x11a98xX85xX3xX4xX125xX3xX18xX46fxX18xX59xX3xX5xX26xX4xX85xX3xX18xX1xXdxX2bxXexX3xXexX36xX18xX1xX85xX3xX3exX61xX45cxX4xX3xX3exX14xXdexX3xXexX13cxXdexX3xXdcxX14xXdxX3xXdcxXfexX18xX3xX18xX1xX61xX18xX59xX3xX4xX4d6xX18xX3xX1xX13cxX18xX3xX4xX1xXf9xX3xX13fxX7exX3xXf8xXdxX18xX1xX3xX18xX59xX1xXdxX2bxX32xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX180xX180xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX43xXexX1xX1bfxX3xX1c1xX81xX1c3xXbxX171xX1c6xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1bfxX3xX1d0xX1d1xX1d2xXbxX171xX1c6xX3xX43xXdxX7xXbxX5xX6xXa8xX1bfxX3xXdcxX5xXdexX4xXf8xX1c6xX3xX32xX6xX48xX59xXdxX18xX480xX5xX10xX626xXexX1bfxX3xX6xX7fxXexXdexX1c6xX3xX32xX6xX48xX59xXdxX18xX480xX48xXdxX59xX1xXexX1bfxX3xX6xX7fxXexXdexX1c6xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bfxX66xX66xXdxX180xXdcxX6xXdexX1xX6xXexXdxX18xX1xX180xX13fxX18xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX81xX1c3xX1c3xX1c1xX66xX2xX81xX1ffxX43xX201xX2xX82xX1c3xX1d0xX2xX1c3xXexX1d0xX2xX1d1xX82xX82xX5xX1c3xX180xX211xXbxX59xX214xX48xX9xX82xX81xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxXdexX18xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX480xX6xX5xXdxX59xX18xX1bfxX3xX211xX7fxX7xXexXdxX626xXa8xX1c6xXaxX12xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xX13xX7fxXa8xX2bxX18xX3xX91xXa8xX3xX480xX3xX7bxX1xX91xX3xXexX5cxX4xX1xX3xX367xX9bxX369xX36axX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX3xXadxX12exX4xX3xXcxX1xXd4xX3xX7e1xd5e9xX3xX7bxX33xX18xX59xX3xX13xX14xX32xX1bfxX3xX0xX10xX32xX12xXcxX48xXdexX18xX59xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xX61xX62xX18xX59xX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xX125xX6xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX43xX6xX18xX1xX85xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX85xX3xXdcxXdxX2bxXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX4xX7c4xX18xX3xX5xX26xX6xX3xX4xX1xXd4xX18xX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX7xX26xX3xX5xX14xX3xX18xX1xe398xX18xX59xX3xX18xX59xX61xXbaxXdxX3xX4xX125xX3xXexX1cxX32xX85xX3xX4xX125xX3xXexX7c4xX32xX180xX3xX9bxX16bxXdxX3xX18xXf9xX7fxX3xX18xX59xX61xXbaxXdxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xXf8xX1xX33xX18xX59xX3xX4xX125xX3xX18xX46fxX18xX59xX3xX5xX26xX4xX85xX3xXf8xX1xX33xX18xX59xX3xX4xX125xX3xX4xX62xX3xX4xX1xXf9xX3xX59xXdxX2fxX32xX3xX7xX2fxXexX3xX48xX1398xX3xX48xX14xX18xX59xX3xX7xX9f3xX3xX43xX53xX3xX48xX62xXdxX3xX13fxX14xXdexX3xXexX36xX18xX1xX3xXexX48xX13cxX18xX59xX3xX3exX169xX4xX3xX3exXdexX2fxX18xX85xX3xX13fxXdxX3xXbxX1xX13cxX32xX3xX18xX59xX7fxXa8xX49xX18xX3xXexX21xX4xX3xXexX3f9xXbxX3xXexX48xX7fxX18xX59xX3xX43xX1cxX18xX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xXdexX18xX59xX3xX5xX137xX18xX1xX3xX3exX13cxXdexX85xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX33xX18xX59xX3xX13fxXdxX2bxX4xX180xX3xX0xX66xX10xX32xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xX7e1xXdxX2bxX4xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xX3exX169xX18xX59xX85xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX4xX11dxXbxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX3xX13fxX7exX3xX4xX33xX18xX59xX3xXexX2fxX4xX3xXexX13cxXdxX3xX171xX137xX3xXf8xX1xXdxXf9xX18xX3xX32xX169xXexX3xX7xX3a8xX3xX13fxX5cxX3xXexX48xX3cxX3xXexX13cxXdxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX3xXexX1xXdxXf9xX7fxX85xX3xXfexX18xX1xX3xX1xX61xX16bxX18xX59xX3xX3exXf9xX18xX3xX4xX33xX18xX59xX3xXexX2fxX4xX3xX4xX1xXa3xX3xX3exX13cxXdexX85xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xX1xX14xX18xX1xX1c6xX3xX3exX29fxX18xX59xX3xXexX1xXbaxXdxX3xXdcxX3a8xX3xXexX48xX3cxX3xX13fxXdxX2bxX4xX3xX3exX3a8xXdxX3xX13fxX89xXdxX3xX32xX169xXexX3xX7xX3a8xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xXf8xX1xXdxX3xXexXdxXf9xXbxX3xX18xX1xX3f9xX18xX3xXexX48xX16bxX3xX5xX13cxXdxX3xX1xX7fxXa8xX2bxX18xX3xX59xX9eexXbxX3xX18xX1xXdxX7exX7fxX3xXf8xX1xX125xX3xXf8xX1xX46fxX18xX3xX43xXdexX3xXf8xX1xX33xX18xX59xX3xX4xX4d6xX18xX3xXdcxXdxX49xX18xX3xX4xX1xXf9xX3xX13fxX14xX3xX13fxX5cxX3xXexX48xX3cxX3xX13fxXdxX2bxX4xX3xX5xX14xX32xX3xX5xX137xX18xX1xX3xX3exX13cxXdexX85xX3xXfcxX7fxXfexX18xX3xX5xX783xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xX3xXbxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX43xXexX1xX1bfxX3xX1c1xX81xX1c3xXbxX171xX1c6xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1bfxX3xX1d0xX1d1xX1d2xXbxX171xX1c6xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bfxX66xX66xXdxX180xXdcxX6xXdexX1xX6xXexXdxX18xX1xX180xX13fxX18xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX81xX1c3xX1c3xX1c1xX66xX2xX81xX1ffxX43xX201xX2xX1d2xX2xX1d2xX81xX82xXexX201xX1d0xX2xX1ffxX2xX5xX1c3xX180xX211xXbxX59xX214xX48xX9xX1ffxX1d2xX201xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxXdexX18xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX480xX6xX5xXdxX59xX18xX1bfxX3xX211xX7fxX7xXexXdxX626xXa8xX1c6xXaxX12xX7bxX1xX91xX3xX18xX1xXdxX2bxX32xX3xX2a7xXa8xX3xXdcxX6xX18xX3xX99exXdxX40xX32xX3xXexX48xX6xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX3xX369xX59xX7fxXa8xX53xX18xX3xXcxX1xX5cxX3xba2dxX2fxXdxX1bfxX3xX0xXdxX12xX7e1xXdxX2bxX4xX3xXexX48xXdxX40xX18xX3xXf8xX1xX6xXdxX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xX125xX6xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX43xX6xX18xX1xX3xX1xX6xXa8xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX85xX3xXdcxXdxX2bxXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xXbxX1xXfexXdxX3xX3exX61xX45cxX4xX3xXexX3cxX18xX1xX3xXexXdexX2fxX18xX85xX3xX171xX10xX32xX3xX171xXe08xXexX3xXf8x11b16xX3xX5xX61xX842xX18xX59xX3xX16bxX3xX18xX1xX1413xX18xX59xX3xX18xX62xXdxX3xX3exX91xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xXf8xXdxX2bxX18xX180xX3xX0xX66xXdxX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xXadxX13cxXdxX3xXdcxXdxX40xX7fxX3xX3exX7exX3xX171xX7fxX11dxXexX3xXexXdxXf9xXbxX3xXexX2bbxX4xX3xXexX48xXdxX40xX18xX3xXf8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xX125xX6xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX43xX6xX18xX1xX85xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX85xX3xXdcxXdxX2bxXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX16bxX3xX18xX1xX1413xX18xX59xX3xX18xX62xXdxX3xX3exX91xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xXf8xXdxX2bxX18xX1c6xX3xX3exX29fxX18xX59xX3xXexX1xXbaxXdxX85xX3xXfcxX7fxX6xX18xX3xXexX1cxX32xX3xX4xX33xX18xX59xX3xXexX2fxX4xX3xX3exX14xXdexX3xXexX13cxXdexX85xX3xXfcxX7fxXa8xX3xX1xXdexX13cxX4xX1xX3xX171xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xX3exX169xXdxX3xX18xX59xX6dcxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX1c6xX3xX48xX14xX3xX7xXdexX2fxXexX85xX3xXdcxX4c9xX3xX7xX7fxX18xX59xX3xXfcxX7fxXa8xX3xX4xX1xXf9xX3xX5xX14xX32xX3xX13fxXdxX2bxX4xX3xX16bxX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX62xX3xXfcxX7fxX6xX18xX3xX1xX45cxXbxX3xX18xX1xX11dxXexX85xX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xX125xX6xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX43xX6xX18xX1xX1c6xX3xX171xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xX4xX62xX3xX4xX1xXf9xX3xXf8xXdxX40xX32xX3xX7xXdexX2fxXexX3xXfcxX7fxXa8xX7exX18xX3xX5xX26xX4xX3xX4xX1xX9eexXexX3xX4xX1xX9f3xX1c6xX3xXfcxX7fxX6xX18xX3xXexX1cxX32xX3xX4xX1xXf9xX3xX3exX169xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX85xX3xX3exX137xXdxX3xX18xX59xX169xX3xX3exX3a8xXdxX3xX13fxX89xXdxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX180xX180xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xX99exXf9xXexX3xX5xX7fxX3f9xX18xX3xX4xX7fxX169xX4xX3xX1xXd4xXbxX85xX3xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX3xXaaxX49xX3xXadxX36xX18xX1xX3xXb2xX62xX18xX3xX18xX1xX3f9xX18xX3xX3exX5cxX18xX1xX85xX3xXfcxX7fxX2fxX3xXexX48xX36xX18xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX7xX9f3xX3xX32xX6xX18xX59xX3xX3exXf9xX18xX3xX18xX1xX1413xX18xX59xX3xXexX1xX7fxX3f9xX18xX3xX5xX45cxXdxX3xX13fxX14xX3xXf8xX1xX33xX18xX59xX3xX3cxXexX3xXf8xX1xX125xX3xXf8xX1xX46fxX18xX180xX3xXcxX7fxXa8xX3xX18xX1xXdxX49xX18xX85xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xXexX48xXdexX18xX59xX3xXf8xX1xX125xX3xXf8xX1xX46fxX18xX3xX4xX6dcxX18xX59xX3xX5xX14xX3xX4xX62xX3xX1xX169xXdxX3xX3exX40xX3xX18xX59xX61xXbaxXdxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xXexX1xX40xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX13fxX6xXdxX3xXexX48xX4d6xX3xX4xX91xX6xX3xX32xX36xX18xX1xX85xX3xX32xX13cxX18xX1xX3xX43xX13cxX18xX85xX3xXfcxX7fxXa8xXf9xXexX3xXexX1cxX32xX3xX3exX4c9xXdxX3xX32xX89xXdxX85xX3xXexX1xX2fxXdexX3xX59xX842xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX48xX3xX43xXexX1xX7fxX32xXdcxXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX43xXexX1xX1bfxX3xX1c1xX81xX1c3xXbxX171xX1c6xX3xX1xX10xXdxX59xX1xXexX1bfxX3xX1d0xX1d1xX1d2xXbxX171xX1c6xX3xX43xXdxX7xXbxX5xX6xXa8xX1bfxX3xXdcxX5xXdexX4xXf8xX1c6xX3xX32xX6xX48xX59xXdxX18xX480xX5xX10xX626xXexX1bfxX3xX6xX7fxXexXdexX1c6xX3xX32xX6xX48xX59xXdxX18xX480xX48xXdxX59xX1xXexX1bfxX3xX6xX7fxXexXdexX1c6xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bfxX66xX66xXdxX180xXdcxX6xXdexX1xX6xXexXdxX18xX1xX180xX13fxX18xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX81xX1c3xX1c3xX1c1xX66xX2xX81xX1ffxX43xX201xX2xX1d0xX1c3xX1c3xX201xX1c1xXexX81xX2xX201xX1c1xX1c1xX5xX1c3xX180xX211xXbxX59xX214xX48xX9xX82xX81xX201xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX3xX3exX7exX3xX18xX59xX1xX5cxX85xX3xXexX48xX49xX18xX3xX4xX62xX3xX7xX16bxX3xX4xX2fxX4xX3xX13fxX46fxX18xX3xXdcxXfexX18xX3xX4xX1xXa3xX3xX3exX13cxXdexX3xX4xX91xX6xX3xXcxX48xX7fxX18xX59xX3xX61xX62xX18xX59xX85xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xX3xX4xX7c4xX18xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXf8xX17f2xX85xX3xXf8xX1xX33xX18xX59xX3xX18xX125xX18xX59xX3xX13fxX169xXdxX3xX18xX1xX61xX18xX59xX3xXbxX1xXfexXdxX3xX4xX125xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX7c4xX18xX3xXfcxX7fxXa8xXf9xXexX3xX5xXdxX2bxXexX180xX3xXadxX3a8xXdxX3xX13fxX89xXdxX3xX18xX1xX1413xX18xX59xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xX3exX6xX18xX59xX3xX1xXdexX13cxXexX3xX3exX169xX18xX59xX3xX1xXdxX2bxX7fxX3xXfcxX7fxXfexX3xXexX3a8xXexX3xX13fxX14xX3xX18xX1xX1413xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xX3xX4xX125xX3xX3exX91xX3xX3exXdxX7exX7fxX3xXf8xXdxX2bxX18xX3xXexX48xXdxX40xX18xX3xXf8xX1xX6xXdxX3xX4xX7c4xX18xX3xXexXdxXf9xXbxX3xXexX2bbxX4xX3xX5xX137xX18xX1xX3xX3exX13cxXdexX85xX3xX4xX1xXa3xX3xX3exX13cxXdexX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xd576xX7bxX1xX7b8xX18xX59xX3xXexX6xX3xXf8xX1xX33xX18xX59xX3xX13fxX169xXdxX3xX13fxX14xX18xX59xX3xX3exX2fxX18xX1xX3xX59xXdxX2fxX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX1c6xX3xXexX7fxXa8xX3xX18xX1xXdxX49xX18xX3xXexX48xXdexX18xX59xX3xXexX48xXdxX40xX18xX3xXf8xX1xX6xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xX3xX4xX7c4xX18xX3xX48xX7b8xXexX3xXf8xXdxX18xX1xX3xX18xX59xX1xXdxX2bxX32xX85xX3xX4xX1xX91xX3xX3exX169xX18xX59xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX10xXdexX3xX4xX11dxXbxX3xX4xX125xX3xXexX1x11e7dxX32xX3xXfcxX7fxXa8xX7exX18xeb34xX3xX480xX3xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX3xX5xX61xX7fxX3xX783xX180xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxXdexX43xXa8xXaxX12xXadxX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xX3xX4xX7c4xX18xX3xX171xX2fxX4xX3xX3exX5cxX18xX1xX3xX48xX1398xX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xX61xX62xX18xX59xX3xX5xX7fxX1cxX18xX3xX4xX1xX7fxXa8xX40xX18xX3xX13fxX14xX3xXdcxXdxX2bxXexX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX3exX40xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX3exX7b8xX18xX59xX1c6xX3xXexX48xXdexX18xX59xX3xX18xX1xX11dxXexX3xXexX1xX40xX3xX1xX125xX6xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX43xX6xX18xX1xX3xX4xX7c4xX18xX3xX4xX125xX3xX4xX62xX3xX4xX1xXf9xX3xXf8xXdxX40xX32xX3xX7xXdexX2fxXexX3xXfcxX7fxXa8xX7exX18xX3xX5xX26xX4xX85xX3xXdcxX3a8xX3xXexX48xX3cxX3xX3exX7b8xX18xX59xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX1c6xX3xXexX1xX10xXdexX3xX43xX1398xXdxX85xX3xX3exX2fxX18xX1xX3xX59xXdxX2fxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xXfcxX7fxX6xX3xX1xXdxX2bxX7fxX3xXfcxX7fxXfexX3xX4xX33xX18xX59xX3xX13fxXdxX2bxX4xX180xX0xX66xXbxX12xX0xX43xXdxX13fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX48xX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX7fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX480xXexX1xX7fxX32xXdcxX480xX6xX18xX43xX480xX7xX6xXbxXdexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX1bfxX3xX43axX7fxXa8xX3xX1xXdexX13cxX4xX1xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xXfexXdxX3xX59xX21xX18xX3xX4xX1xX9eexXexX3xX13fxX89xXdxX3xX3exX14xXdexX3xXexX13cxXdexXaxX3xX1xX48xX10xX626xX9xXaxX66xX171xX6xXa8xX480xX43xX7fxX18xX59xX480xX43xX6xX18xX59xX66xXdcxXdxX480xXexX1xX7fxX480xXexXdxX18xX1xX480xX7fxXa8xX480xXfcxX7fxXa8xX480xX1xXdexX6xX4xX1xX480xX4xX6xX18xX480xXdcxXdexX480xX1xX6xX480xXexXdxX18xX1xX480xXbxX1xX6xXdxX480xX59xX6xX18xX480xX4xX1xX6xXexX480xX13fxXdexXdxX480xX43xX6xXdexX480xXexX6xXdexX66xX2xX1c1xX1d0xX81xX81xX2xX180xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX66xX32xX10xX43xXdxX6xX66xX2xX81xX1c3xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX81xX1c3xX1c3xX2xX66xX2xX1c3xX82xX43xX201xX2xX1c1xX1c3xX1d1xX1d1xX1ffxXexX81xX1c1xX81xX1c3xX1d0xX5xX1c3xX180xX211xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX43xXdxX13fxX12xX0xX7xXexX48xXdexX18xX59xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX1bfxX3xX43axX7fxXa8xX3xX1xXdexX13cxX4xX1xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xXfexXdxX3xX59xX21xX18xX3xX4xX1xX9eexXexX3xX13fxX89xXdxX3xX3exX14xXdexX3xXexX13cxXdexXaxX3xX1xX48xX10xX626xX9xXaxX66xX171xX6xXa8xX480xX43xX7fxX18xX59xX480xX43xX6xX18xX59xX66xXdcxXdxX480xXexX1xX7fxX480xXexXdxX18xX1xX480xX7fxXa8xX480xXfcxX7fxXa8xX480xX1xXdexX6xX4xX1xX480xX4xX6xX18xX480xXdcxXdexX480xX1xX6xX480xXexXdxX18xX1xX480xXbxX1xX6xXdxX480xX59xX6xX18xX480xX4xX1xX6xXexX480xX13fxXdexXdxX480xX43xX6xXdexX480xXexX6xXdexX66xX2xX1c1xX1d0xX81xX81xX2xX180xX1xXexX32xXaxX12xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX1bfxX3xX43axX7fxXa8xX3xX1xXdexX13cxX4xX1xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xXfexXdxX3xX59xX21xX18xX3xX4xX1xX9eexXexX3xX13fxX89xXdxX3xX3exX14xXdexX3xXexX13cxXdexX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX48xXdexX18xX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX7bxX1xXdxX7exX7fxX3xX1c1xX66xX2xX85xX3xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX3xXaaxX49xX3xXadxX36xX18xX1xX3xXb2xX62xX18xX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xX36xX3xX4xX7fxX169xX4xX3xX1xXd4xXbxX3xXcxX1xX61xXbaxX18xX59xX3xXexX48xX26xX4xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX3xX18xX59xX1xX10xX3xXdcxX2fxXdexX3xX4xX2fxXdexX3xXadxX7exX3xX2fxX18xX3xX1d61xefb0xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xX3exX169xXdxX3xX18xX59xX6dcxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX11dxXbxX85xX3xX18xX1xX11dxXexX3xX5xX14xX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX43xXdxX2bxX18xX3xX9bxX6xX18xX3xXcxX1xX61xXbaxX18xX59xX3xX13fxX2bbxX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXfcxX7fxXfexX18xX3xX5xX783xX3xX3exX91xX3xXbxX1xX1dfdxX32xX3xX4xX1xX11dxXexX85xX3xX18xX46fxX18xX59xX3xX5xX26xX4xX3xX13fxX14xX3xX7fxXa8xX3xXexX3cxX18xX85xX3xX18xX59xX6xX18xX59xX3xXexX7c4xX32xX3xX18xX1xXdxX2bxX32xX3xX13fxX2bbxX3xX3exXf9xX18xX3xX18xX46fxX32xX3xX81xX1c3xX201xX1c3xX85xX3xXexX7c4xX32xX3xX18xX1xX36xX18xX3xX3exXf9xX18xX3xX18xX46fxX32xX3xX81xX1c3xX1d1xX1d0xX1e05xX180xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX43xXdxX13fxX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2214xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xX3exX169xXdxX3xX18xX59xX6dcxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX11dxXbxX3xX16bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX59xX6xX18xX59xX3xXexX7c4xX32xX3xX18xX1xXdxX2bxX32xX3xX13fxX2bbxXaxX3xX1xX48xX10xX626xX9xXaxX66xX171xX6xXa8xX480xX43xX7fxX18xX59xX480xX43xX6xX18xX59xX66xX171xX6xXa8xX480xX43xX7fxX18xX59xX480xX43xXdexXdxX480xX18xX59xX7fxX480xX4xX6xX18xX480xXdcxXdexX480xX4xX6xX4xX480xX4xX6xXbxX480xXdexX480xX1xX6xX480xXexXdxX18xX1xX480xX18xX59xX6xX18xX59xX480xXexX6xX32xX480xX18xX1xXdxX10xX32xX480xX13fxX7fxX66xX2xX1c1xX201xX201xX201xX82xX180xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX66xX32xX10xX43xXdxX6xX66xX2xX81xX1c3xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX2xX1ffxX1d1xX1c1xX66xX2xX1c3xX1d0xX43xX1d1xX2xX1d1xX1c3xX201xX201xX82xXexX1d1xX1c3xX81xX2xX5xX1d2xX480xX2xX1c3xX1d0xX43xX1d1xX2xX1c3xX1d0xX1d0xX201xX2xXexX1d2xX1d0xX82xX1d0xX1d1xX5xX1c3xX180xX211xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX43xXdxX13fxX12xX0xX7xXexX48xXdexX18xX59xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2214xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xX3exX169xXdxX3xX18xX59xX6dcxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX11dxXbxX3xX16bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX59xX6xX18xX59xX3xXexX7c4xX32xX3xX18xX1xXdxX2bxX32xX3xX13fxX2bbxXaxX3xX1xX48xX10xX626xX9xXaxX66xX171xX6xXa8xX480xX43xX7fxX18xX59xX480xX43xX6xX18xX59xX66xX171xX6xXa8xX480xX43xX7fxX18xX59xX480xX43xXdexXdxX480xX18xX59xX7fxX480xX4xX6xX18xX480xXdcxXdexX480xX4xX6xX4xX480xX4xX6xXbxX480xXdexX480xX1xX6xX480xXexXdxX18xX1xX480xX18xX59xX6xX18xX59xX480xXexX6xX32xX480xX18xX1xXdxX10xX32xX480xX13fxX7fxX66xX2xX1c1xX201xX201xX201xX82xX180xX1xXexX32xXaxX12xX2214xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xX3exX169xXdxX3xX18xX59xX6dcxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX11dxXbxX3xX16bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX59xX6xX18xX59xX3xXexX7c4xX32xX3xX18xX1xXdxX2bxX32xX3xX13fxX2bbxX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX48xXdexX18xX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXb2xX2fxX18xX59xX3xX1d0xX66xX2xX81xX85xX3xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX3xXcxXa3xX18xX1xX3xX91xXa8xX3xXaaxX49xX3xXadxX36xX18xX1xX3xXb2xX62xX18xX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xX36xX3xX4xX7fxX169xX4xX3xX1xXd4xXbxX3xX18xX59xX1xX10xX3xXdcxX2fxXdexX3xX4xX2fxXdexX3xXexX48xXdxX40xX18xX3xXf8xX1xX6xXdxX3xX3exX7exX3xX2fxX18xX3xX171xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xX3exX169xXdxX3xX18xX59xX6dcxX3xX4xX2fxX18xX3xXdcxX169xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX11dxXbxX3xXbxX1xX2bbxX4xX3xX13fxX2bbxX3xX171xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xXdcxX2fxXdexX3xX4xX2fxXdexX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xXexX48xX5cxX3xXexX48xX36xX18xX1xX3xXadxX13cxXdxX3xX1xX169xXdxX3xXadxXfexX18xX59xX3xXdcxX169xX3xXexXa3xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX7c4xX18xX3xXexX1xX12exX3xX2214xcb21xX2214xX180xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX43xXdxX13fxX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4c9xX18xX59xX3xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX85xX3xX7bxX1xX91xX3xXexX5cxX4xX1xX3xX18xX61xX89xX4xX3xX369xX59xX7fxXa8xX53xX18xX3xX62bxX1xX7b8xX3xXcxX48xXd4xX18xX59xX1bfxX3xX2214xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xX4xX62xX3xX4xX1xXf9xX3xXbxX1xX4d6xX18xX59xX3xX18xX59xX57xX6xX3xX4xX1xX9eexXexX3xX4xX1xX9f3xX3xX3exX40xX3xX1d61xXf8xX1xX33xX18xX59xX3xXexX1xX40xX3xXexX1xX6xX32xX3xX18xX1xX6dcxX18xX59xX1e05xXaxX3xX1xX48xX10xX626xX9xXaxX66xX4xX1xXdxX18xX1xX480xXexX48xXdxX66xXexXdexX18xX59xX480xXdcxXdxX480xXexX1xX7fxX480xX4xX1xX7fxX480xXexXdxX4xX1xX480xX18xX7fxXdexX4xX480xX18xX59xX7fxXa8xX10xX18xX480xXbxX1xX7fxX480xXexX48xXdexX18xX59xX480xX171xX6xXa8xX480xX43xX7fxX18xX59xX480xX4xXdexX480xX4xX1xX10xX480xXbxX1xXdexX18xX59xX480xX18xX59xX7fxX6xX480xX4xX1xX6xXexX480xX4xX1xX10xX480xX43xX10xX480xXf8xX1xXdexX18xX59xX480xXexX1xX10xX480xXexX1xX6xX32xX480xX18xX1xX7fxX18xX59xX66xX2xX82xX1d2xX1d1xX1c3xX81xX180xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX59xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX66xX32xX10xX43xXdxX6xX66xX2xX81xX1c3xX66xX18xX10xX1baxX7xX66xX2xX1ffxX1c3xX201xX66xX2xX1c3xX1d0xX43xX2xX2xX1d0xX2xX81xX1c3xX201xXexX2xX2xX1d1xX201xX2xX5xX1c3xX180xX211xXbxX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX3xX18xX1xX21xX4xX3xXexX1xX26xX4xX3xX1xXdxX2bxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdxX40xX32xX3xX43xX26xX6xX3xXexX48xX49xX18xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexXdxX53xX18xX3xXexX57xX18xX59xX3xX3exX5cxX6xX3xXbxX1xX61xX62xX18xX59xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX43xXdxX13fxX12xX0xX7xXexX48xXdexX18xX59xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4c9xX18xX59xX3xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX85xX3xX7bxX1xX91xX3xXexX5cxX4xX1xX3xX18xX61xX89xX4xX3xX369xX59xX7fxXa8xX53xX18xX3xX62bxX1xX7b8xX3xXcxX48xXd4xX18xX59xX1bfxX3xX2214xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xX4xX62xX3xX4xX1xXf9xX3xXbxX1xX4d6xX18xX59xX3xX18xX59xX57xX6xX3xX4xX1xX9eexXexX3xX4xX1xX9f3xX3xX3exX40xX3xX1d61xXf8xX1xX33xX18xX59xX3xXexX1xX40xX3xXexX1xX6xX32xX3xX18xX1xX6dcxX18xX59xX1e05xXaxX3xX1xX48xX10xX626xX9xXaxX66xX4xX1xXdxX18xX1xX480xXexX48xXdxX66xXexXdexX18xX59xX480xXdcxXdxX480xXexX1xX7fxX480xX4xX1xX7fxX480xXexXdxX4xX1xX480xX18xX7fxXdexX4xX480xX18xX59xX7fxXa8xX10xX18xX480xXbxX1xX7fxX480xXexX48xXdexX18xX59xX480xX171xX6xXa8xX480xX43xX7fxX18xX59xX480xX4xXdexX480xX4xX1xX10xX480xXbxX1xXdexX18xX59xX480xX18xX59xX7fxX6xX480xX4xX1xX6xXexX480xX4xX1xX10xX480xX43xX10xX480xXf8xX1xXdexX18xX59xX480xXexX1xX10xX480xXexX1xX6xX32xX480xX18xX1xX7fxX18xX59xX66xX2xX82xX1d2xX1d1xX1c3xX81xX180xX1xXexX32xXaxX12xXcxX4c9xX18xX59xX3xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX85xX3xX7bxX1xX91xX3xXexX5cxX4xX1xX3xX18xX61xX89xX4xX3xX369xX59xX7fxXa8xX53xX18xX3xX62bxX1xX7b8xX3xXcxX48xXd4xX18xX59xX1bfxX3xX2214xX1cxXa8xX3xX43xX26xX18xX59xX3xX4xX62xX3xX4xX1xXf9xX3xXbxX1xX4d6xX18xX59xX3xX18xX59xX57xX6xX3xX4xX1xX9eexXexX3xX4xX1xX9f3xX3xX3exX40xX3xX1d61xXf8xX1xX33xX18xX59xX3xXexX1xX40xX3xXexX1xX6xX32xX3xX18xX1xX6dcxX18xX59xX1e05xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX48xXdexX18xX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXb2xX2fxX18xX59xX3xX81xX2xX66xX2xX85xX3xXexX13cxXdxX3xX13xX14xX3xX369xX169xXdxX85xX3xX9bxX6xX18xX3xX7bxX1xXa3xX3xX3exX13cxXdexX3xXcxX48xX7fxX18xX59xX3xX61xX62xX18xX59xX3xX13fxX7exX3xXbxX1xX4d6xX18xX59xX85xX3xX4xX1xX3a8xX18xX59xX3xXexX1xX6xX32xX3xX18xX1xX6dcxX18xX59xX3xXbecxX9bxX6xX18xX3xX7bxX1xXa3xX3xX3exX13cxXdexXbf5xX3xX3exX137xX3xXexX4c9xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX62bxX1xXdxX49xX18xX3xX1xXd4xXbxX3xXexX1xX12exX3xX2xX1d0xX3xX43xX61xX89xXdxX3xX7xX26xX3xX4xX1xX91xX3xXexX48xX36xX3xX4xX91xX6xX3xX3exX29fxX18xX59xX3xX4xX1xX3cxX3xXcxX4c9xX18xX59xX3xX9bxX3cxX3xXexX1xX61xX85xX3xX7bxX1xX91xX3xXexX5cxX4xX1xX3xX18xX61xX89xX4xX3xX369xX59xX7fxXa8xX53xX18xX3xX62bxX1xX7b8xX3xXcxX48xXd4xX18xX59xX85xX3xXcxX48xX61xX16bxX18xX59xX3xXdcxX6xX18xX3xX7bxX1xXa3xX3xX3exX13cxXdexX85xX3xX3exX40xX3xXf8xXdxX40xX32xX3xX3exXdxX40xX32xX85xX3xX3exX2fxX18xX1xX3xX59xXdxX2fxX3xXf8xXf9xXexX3xXfcxX7fxXfexX3xX1xXdexX13cxXexX3xX3exX169xX18xX59xX3xX18xX46fxX32xX3xX81xX1c3xX2xX1c1xX85xX3xX3exX7exX3xX48xX6xX3xX18xX1xXdxX2bxX32xX3xX13fxX2bbxX3xXexX48xXd4xX18xX59xX3xXexX1cxX32xX3xX18xX46fxX32xX3xX81xX1c3xX2xX1ffxX180xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX43xXdxX13fxX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX66xX7fxX5xX12xX0xX43xXdxX13fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX48xXaxX12xX0xX66xX43xXdxX13fxX12xX0xX66xX43xXdxX13fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc02xX7fxXexX1xXdexX48xXaxX12xXcxX1xX7fxX3xX13xX14xX0xX66xXbxX12
Thu Hà