Thủ tướng phê bình 22 địa phương chậm cải cách thủ tục về đất đai
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Tại sao 43 tỉnh thành khác người ta làm được hết mà 22 tỉnh, thành này không làm, chưa làm?
6632xae3bxcb72x962ex7ed1x84d6x8d73xcff8xa787xX7xd8eexaaf5xb728xb69ex9060xf60fxX5xd572xXax9c90xXcxX1x6c4axX3xXexa945xa32exdd48x7e7dxX3xXbxX1x8336xX3x7af4xb68dxX1axX1xX3x6b14xX26xX3xd721xaedfxX6xX3xXbxX1xX18x9c28xX1axX1bxX3xX4xX1x683dxb1d6xX3xX4x90e2xXdxX3xX4x70aaxX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexcaefxX4xX3x742fxb94bxX3xX29xa6b1xXexX3xX29xX6xXdxX0xe79exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexe2a4xX5xX10xX9xXaxXexX10x6697xXexea83xX6xX5xXdxX1bxX1ax8b69xX3x8c1cxc909xX7xXexXdx9716xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7b27xX10xX6xb383xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x9e79xX1bxX70xX5ex6ebdxX1axX3xXcxX4exX1axX3x7f01x9399xX1axX1bxX3xX1axX1fxX70xX3x975dxdc72xX6dxX3xXcx8026xXdxX3xX7xX6xcf2exX3x99a2x813fxX3xXex9458xX1axX1xX3xXexX1x961cxX1axX1xX3x943cxX1xX3exX4xX3xX1axX1bxX18xef17xXdxX3xXexX6xX3xX5xXbaxX37xX3xX29xX18xf901xX4xX3xX1xef3cxXexX3xX37xXbaxX3xX26xX26xX3xXexXb4xX1axX1xac31xX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xX1axXbaxX5exX3xXbexX1xa3c1xX1axX1bxX3xX5xXbaxX37xXe3xX3xX4xX1xX18xX6xX3xX5xXbaxX37xf6e1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf55cxXaexX83xX5exXaxX12xdb6fxX3exX1axX1bxX3xX26x7016xX55xb974xXe3xX3xXexXa9xXdxX3xXexXa4xX47xX3xX7x6a37xX3xe65exX1xdf70xX1axX1xX3xXbxX1xX15xXe3xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX90xX1bxX70xX5exX94xX1axX3xXcxX4exX1axX3xX9bxX9cxX1axX1bxX3xX4xf427xX1axX1bxX3x8bf5xX1x7309xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX80xXaexXbaxX1axX1bxX3xXcxXa4xX70xX1axX1bxX3xX80xX3axXdxX3xX4axXbaxX3xX174xX1xX176xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x7a16xX9cxX3xb057xf2f2xX4xX3xX1a6xX6xX37xX3xX4xX1xX15xX3xXexXa4xX22xX3xX21xX70xf3f3xXdxX3xX5xXbaxX37xX3xX4axXdx881bxX4xX3xX4axX19xXdxX3xX12ex8076xX3xXcxXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axX3xX4axXbaxX3x67bdxXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxX3xX4xX170xX1axX1bxX3xX37xX1c9xXexX3xX7xceffxX3xX12exX1c9xXe3xX3xX1axX1bxXbaxX1axX1xX3xX5xXdxX1fxX1axX3x6c9dxX70xX6xX1axX3xX4axX4bxX3xX4xX3axXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX5xe5e0xX1axX1xX3xX4axb29axX4xX3xXexXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axX3xX4axXbaxX3xX37xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxd007xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3x7b8dxXdxX83xXexX1xX9xXaxX26xc986xX25exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX83xX83xXdxX1axX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX21xXaexXa4xX83xX10xXa4xX9xXaxX25exXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xXa4xXaxX12xX0xXexX21xXaexX83xX5exX12xX0xXexXa4xX12xX0xXexX83xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXaexXbaxX1axX3xX4xX3axX1axX1xX3xX21xX70xX1b8xXdxX3xX5xXbaxX37xX3xX4axXdxX1c1xX4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX256xXdxXbxX10xX21xXaexX65xXaxX3xXaexX1axX4xX5xXdxX4xXbexX9xXaxXa4xX10xXexX70xXa4xX1axX3xX7xX1xXaexX256x7de9xX37xX6xX1bxX10x963exXexX1xXdxX7xX24axX7xXa4xX4xd783xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX21xX22xX1axX1xX3xX26xX26xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX18xX30xX1axX1bxX3xX4xX1xX36xX37xX3xX4xX3axXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX4axX4bxX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxXaxX3xX1xXa4xX10xX74xX9xXaxX1xXexXexXbxX6dxX55xX55xX21xX6xXaexX1xX6xXexXdxX1axX1xX24axX4axX1axX55xXdxX37xX1bxX55xX67xX26xX25exX2xX13cxX25exX13cxX55xXexX67xX26xX13axX2xX13cxX2xe7a7xX13cxX2xX2xX24axX6fxXbxX1bxXaxX12xX0xXdxX37xX1bxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX24axX21xX6xXaexX1xX6xXexXdxX1axX1xX24axX4axX1axX55xX1axX10xX256xX7xX55xX2xX13cxX26xX2xX55xX2xX25exX13axX83xX26xX2xa224xX2xX379xX25exX25exXexX26xX13axX2xX13cxX2xX379xX13cxX2xX2xX5xX25exX24axX6fxXbxX1bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaexX2f3xX37xX6xX1bxX10xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX55xXexX83xX12xX0xX55xXexXa4xX12xX0xXexXa4xX12xX0xXexX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxXaexX1axXaxX12xX0xX10xX37xX12xXcxXaexXbaxX1axX3xX4xX3axX1axX1xX3xX21xX70xX1b8xXdxX3xX5xXbaxX37xX3xX4axXdxX1c1xX4xX0xX55xX10xX37xX12xX0xX55xXexX83xX12xX0xX55xXexXa4xX12xX0xX55xXexX21xXaexX83xX5exX12xX0xX55xXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xX90xX1c9xXdxX3xX83xX70xX1axX1bxX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xXexXa9xXdxX3xX21xX70xX1b8xXdxX3xX5xXbaxX37xX3xX4axXdxX1c1xX4xX3xXexX36xXbxX3xXexXa4xX70xX1axX1bxX3xXexX1xX3axXaexX3xX5xX70xX36xX1axX3xX4xX3exX4xX3xX21xXdxX1c1xX1axX3xXbxX1xX3exXbxX3xX1axX1xceb6xX37xX3xXexX1xX3exXaexX3xX1bxc238xX3xX4axX18xX19xX1axX1bxX3xX37x6885xX4xX3xX29x6abdxX3xX29xXd6xX1axX3xX1ax9963xX37xX3xX26xX25exX2xX13axX3xXa4xd24dxXexX3xX1axX1bxX4bbxX1axX3xXexX1xXc6xXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX1bxXdxX3axXdxX3xX1ffxX70xX5exXd6xXexX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX5xXdxX1fxX1axX3xX1ffxX70xX6xX1axX3xX29xXd6xX1axX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxX3xX4x8daexX1axX3xXbexX1xXf1xX1axX1bxX3xX1ffxX70xX3exX3xX2xXb0xX3xX1axX1bxXbaxX5exX3xXexX1xX10xXaexX3xX29xX4cfxX1axX1bxX3xX90xX1bxX1xX2axX3xX1ffxX70xX5exXd6xXexX3xX2xX379xX3xX4xX15xX6xX3xX14axX1xX14cxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4axX4bxX3xX1axX1xdcd4xX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX1c1xX37xX3xX4axX47xXe3xX3xX1bxXdxX3axXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX4xX1xX15xX3xX5exXd6xX70xX3xXexXdxXd6xXbxX3xXexX47xX4xX3xX4xX3axXdxX3xXexX1xXdxX1c1xX1axX3xX37xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxX3xXbexXdxX1axX1xX3xX83xXaexX6xX1axX1xXe3xX3xX1ax7900xX1axX1bxX3xX4xX6xXaexX3xX1axX4c6xX1axX1bxX3xX5xX22fxX4xX3xX4xXa9xX1axX1xX3xXexXa4xX6xX1axX1xX3xX1ffxX70xX1eexX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX29xXaexXa9xX1axX3xX26xX25exX2xX13cxX67xX26xX25exX2xX13axX24axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xXcxX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX1c1xX1axX3xX90xX1bxX1xX2axX3xX1ffxX70xX5exXd6xXexX3xX2xX379xX3xX4xX15xX6xX3xX14axX1xX14cxX1axX1xX3xXbxX1xX15xXe3xX3xX1axX1bxXbaxX1axX1xX3xXcxXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axX3xX4axXbaxX3xX1d9xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxX3xX29x742cxX3xXexXa4xXdxX4bfxX1axX3xXbexX1xX6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX1bxXdxX3axXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX4xX3axXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xXexXa4xX1fxX1axX3xX4xX3exX4xX3xX5xX22axX1axX1xX3xX4axX22fxX4xX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxXe3xX3xXexXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axX3xX4axXbaxX3xX37xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxX3xXexX1xX10xXaexX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXexXa9xXaexX3xX29xXdxX4bxX70xX3xXbexXdxX1c1xX1axX3xXexX1xX70xX36xX1axX3xX5xXd2xXdxXe3xX3xXa4xXa5xX3xXa4xXbaxX1axX1bxXe3xX3xX37xXdxX1axX1xX3xX21xXa9xX4xX1xXe3xX3xX1bxXdxX3axX37xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX14cxX3xX4xX1xXaexX3xX4xX3exX4xX3xXexX1b8xX3xX4xX1xX1a7xX4xX3xX4axXbaxX3xX4xX3exX3xX1axX1xX5a1xX1axX24axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xXcxXa4xXaexX1axX1bxX3xX5xX22axX1axX1xX3xX4axX22fxX4xX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxXe3xX3xX29xXd6xX1axX3xX1axX6xX5exX3xX29xX652xX3xX4xX176xX3xX2xXb0xX3xXexXb4xX1axX1xXe3xX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xXbxX1xX1eexX3xXexXa4xX22fxX4xX3xXexX1xX70xX1c9xX4xX3xXcxXa4xX70xX1axX1bxX3xX18xX30xX1axX1bxX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xX5xX36xXbxX3xX4axX4c6xX1axX3xXbxX1xX516xX1axX1bxX3xX29xX4c6xX1axX1bxX3xXbexed8dxX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxX3xX37xX1c9xXexX3xX4xX4exXbxXe3xX3xX1ffxX70xX6xX3xX29xX176xX3xX1bxXdxX3axX37xX3xX29xX18xXd2xX4xX3xXb1xX25exX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX5xXdxX1fxX1axX3xX1ffxX70xX6xX1axX24axX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX256xXdxX83xXexX1xX9xXaxX26xX25exX25exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX83xX83xXdxX1axX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX21xXaexXa4xX83xX10xXa4xX9xXaxX25exXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xXa4xXaxX12xX0xXexX21xXaexX83xX5exX12xX0xXexXa4xX12xX0xXexX83xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX3exXexX3xX21xXdxX4bfxX70xX3xXexXa9xXdxX3xX21xX70xX1b8xXdxX3xX5xXbaxX37xX3xX4axXdxX1c1xX4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX256xXdxXbxX10xX21xXaexX65xXaxX3xXaexX1axX4xX5xXdxX4xXbexX9xXaxXa4xX10xXexX70xXa4xX1axX3xX7xX1xXaexX256xX2f3xX37xX6xX1bxX10xX2f8xXexX1xXdxX7xX24axX7xXa4xX4xX301xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX21xX22xX1axX1xX3xX26xX26xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX18xX30xX1axX1bxX3xX4xX1xX36xX37xX3xX4xX3axXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX4axX4bxX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxXaxX3xX1xXa4xX10xX74xX9xXaxX1xXexXexXbxX6dxX55xX55xX21xX6xXaexX1xX6xXexXdxX1axX1xX24axX4axX1axX55xXdxX37xX1bxX55xX3aexX379xX55xXexX3aexX379xXb1xX2xX3aexX24axX6fxXbxX1bxXaxX12xX0xXdxX37xX1bxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX24axX21xX6xXaexX1xX6xXexXdxX1axX1xX24axX4axX1axX55xX1axX10xX256xX7xX55xX2xX13cxX26xX2xX55xX2xX25exX13axX83xX26xX2xX3aexX2xX379xX25exX25exXexX3aexX379xXb1xX2xX3aexX5xX2xX24axX6fxXbxX1bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaexX2f3xX37xX6xX1bxX10xX3xX83xXexX1xX70xX37xX21xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX55xXexX83xX12xX0xX55xXexXa4xX12xX0xXexXa4xX12xX0xXexX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxXaexX1axXaxX12xX0xX10xX37xX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX3exXexX3xX21xXdxX4bfxX70xX3xXexXa9xXdxX3xX21xX70xX1b8xXdxX3xX5xXbaxX37xX3xX4axXdxX1c1xX4xX0xX55xX10xX37xX12xX0xX55xXexX83xX12xX0xX55xXexXa4xX12xX0xX55xXexX21xXaexX83xX5exX12xX0xX55xXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xX90xX1bxXbaxX1axX1xX3xXcxXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axX3xX4axXbaxX3xX1d9xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxX3xX4xX9cxX1axX1bxX3xX29xX652xX3xX21xX652xXdxX3xX21xcab6xX3xX1axX1xXdxX4bxX70xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xXe3xX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xX4axXdxX1c1xX4xX3xXbexX1xXf1xX1axX1bxX3xX4x9079xX1axX3xXexX1xXdxXd6xXexX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xXaexX3xX29xX4exXexXe3xX3xX4xX1xXaexX3xXexX1xX70xX1fxX3xX29xX4exXexX3xX4axXbaxX3xX29xX4c6xX1axX1bxX3xXbexX7b7xXe3xX3xX4xX4exXbxX3xX1bxXdxX4exX5exX3xX4xX1xX1a7xX1axX1bxX3xX1axX1xX36xX1axXe3xX3xX1axX1xX4exXexX3xX5xXbaxX3xXexXa9xXdxX3xX4xX4exXbxX3xX65xX652xX3xX5xXdxX1fxX1axX3xX1ffxX70xX6xX1axX3xX29xXd6xX1axX3xX65xX3exX4xX3xX1axX1xX36xX1axX3xXexX22xX1axX1xX3xXexXa4xXa9xX1axX1bxX3xXexXa4xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX4exXbxX3xX5xXbaxX3xX1axX1c9xXdxX3xX83xX70xX1axX1bxX3xX1bxX5a1xX5exX3xX1axX1xXdxX4bxX70xX3xX3exX4xX1xX3xXexX4bbxX4xX3xX1axX1xX4exXexX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX1ffxX70xX3exX3xXexXa4xX22xX1axX1xX3xX4xX4exXbxX3xX1bxXdxX4exX5exX3xX4xX1xX1a7xX1axX1bxX3xX1axX1xX36xX1axX3xX1ffxX70xX5exX4bxX1axX3xX7x7538xX3xX83xX47xX1axX1bxX3xX29xX4exXexX24axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xX12exX1c9xX3xXcxXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axX3xX4axXbaxX3xX1d9xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxX3xX4xX9cxX1axX1bxX3xX29xX652xX3xX4xX4bbxXexX3xX1bxXdxX3axX37xX3xX1bxXa77xX1axX3xXb0xX25ex721exX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xXbexX1xXf1xX1axX1bxX3xX4xXa77xX1axX3xXexX1xXdxXd6xXexX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX5xX22axX1axX1xX3xX4axX22fxX4xX3xXbexX1xXaexX3exX1axX1bxX3xX7xX3axX1axX3xX1bxX4bbxX1axX3xX4axX19xXdxX3xX1ffxX70xX5exX3xX29xX2axX1axX1xX3xXa4xXa5xX3xXa4xXbaxX1axX1bxX3xXexXa4xX22xX1axX1xX3xXexX22fxXe3xX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX1xX1a7xX4xX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX1c1xX1axX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xXe3xX3xXex76cexX1axX1bxX3xX21xX18xX19xX4xX3xX65xX176xX6xX3xX21xXa55xX3xX4xX30xX3xX4xX1xXd6xX3xX65xXdxX1axX67xX4xX1xXaexX3xX4axXbaxX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX19xXdxX3xX29xX4exX70xX3xX1bxXdxX3exX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xXbexX1xX6xXdxX3xX1ffxX70xX5exX4bxX1axX3xXbexX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX4xX3xXbexX1xXaexX3exX1axX1bxX3xX7xX3axX1ax8281xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xX1d9xX1c9xXexX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX1axX1xX556xX1axX1bxX3xX4axX4exX1axX3xX29xX4bxX3xX1axX1b8xXdxX3xX5xX1fxX1axX3xX5xXbaxX3xX29xXd6xX1axX3xX1axX6xX5exX3xX4ax6b8axX1axX3xX4xX516xX1axX3xXexX19xXdxX3xXb0xX379xX3xXexXb4xX1axX1xXe3xX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xXbxX1xX1eexX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xX5xX36xXbxX3xX4axX4c6xX1axX3xXbxX1xX516xX1axX1bxX3xX29xX4c6xX1axX1bxX3xXbexX7b7xX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxX3xX37xX1c9xXexX3xX4xX4exXbxXe3xX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX29xX176xX3xXexXb4xX1axX1xX3x8294xX70xX3axX1axX1bxX3xX90xXdxX1axX1xX3xX4xX516xX1axX3xX4xX1xX18xX6xX3xX5xX36xXbxX3xX29xX4bxX3xX3exX1axX3xXexXa4xXdxX4bfxX1axX3xXbexX1xX6xXdxX3xX4axXbaxX3xX1axX1xX18xX3xX4axX36xX5exX3xXexXa9xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX18xX30xX1axX1bxX3xX1axXbaxX5exX3xX1axX1bxX18xXc6xXdxX3xX83xX5a1xX1axX3xX4axXcf4xX1axX3xXbxX1xX3axXdxX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX1c1xX1axX3xXexX19xXdxX3xX13axX26xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX4xX3exX4xX3xX5xXaexXa9xXdxX24axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xX1a6x8293xX4xX3xX21xXdxX1c1xXexX3xX5xXbaxX3xX29xXd6xX1axX3xX1axX6xX5exXe3xX3xX4xX3axX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4axXcf4xX1axX3xX4xX516xX1axX3xX26xX26xX3xXexXb4xX1axX1xXe3xX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xXbxX1xX1eexX3xXexXa4xX22fxX4xX3xXexX1xX70xX1c9xX4xX3xXcxXa4xX70xX1axX1bxX3xX18xX30xX1axX1bxX3xX4xX1xX18xX6xX3xX21xX6xX1axX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4axXbaxX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xX21xX1eexX3xX12exX1c9xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX4axX4bxX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxX24axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xXcxXa4xX1fxX1axX3xX4xX30xX3xX7xX148xX3xX1axX1xXdxX4bxX70xX3xX7b7xX3xXbexXdxXd6xX1axX3xX29xX4bxX3xX65xX70xX4exXexX3xXexXa9xXdxX3xX21xX70xX1b8xXdxX3xX5xXbaxX37xX3xX4axXdxX1c1xX4xXe3xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX90xX1bxX70xX5exX94xX1axX3xXcxX4exX1axX3xX9bxX9cxX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX3xX21xX22xX1axX1xX3xX4xX3exX4xX3xXexXb4xX1axX1xXe3xX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xXbxX1xX1eexX3xX29xXd6xX1axX3xX1axX6xX5exX3xX4axXcf4xX1axX3xX4xX1xX18xX6xX3xX21xX6xX1axX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4axXbaxX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xX21xX1eexX3xX12exX1c9xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX4axX4bxX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxX3xX4axXbaxX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexXa4xXdxX4bfxX1axX3xXbexX1xX6xXdxX3xX1a3xX4c6xX1axX3xXbxX1xX516xX1axX1bxX3xX29xX4c6xX1axX1bxX3xXbexX7b7xX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxX3xX37xX1c9xXexX3xX4xX4exXbxX24axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX90xX1bxX70xX5exX94xX1axX3xXcxX4exX1axX3xX9bxX9cxX1axX1bxX3xX1axX1fxX70xX3xXa4xXa5xX6dxX3x8e2bxXc97xX14axXf1xX1axX1bxX3xXbexX1xX6xXdxX3xX12exX1c9xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX4axX4bxX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxX3xX29xX5a1xX5exX3xX5xXbaxX3xd631xX70xX36xXexX3xX1ffxX70xX5exX3xX29xX2axX1axX1xX24axX3xX12exX5a1xX5exX3xX1bxXdxXc6xX3xX4xX516xX1axX3xX26xX26xX3xXexXb4xX1axX1xXe3xX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX18xX6xX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xXbexX1xX6xXdxX3xXexX1xX22xX3xX4axXdxX1c1xX4xX3xX4xX1xX4exXbxX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX5xX70xX36xXexX3xXexX1xXd6xX3xX1axXbaxXaexXe3xX3xX37xXbaxX3xXbexX1xXf1xX1axX1bxX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xXbexX1xX6xXdxX3xX5xXbaxX3xX1axX1xXdxX4bxX70xX3xX4xX1xX70xX5exX1c1xX1axX3xX5xX4bbxX37xX24axX3xXcxXa4xX3exX4xX1xX3xX1axX1xXdxX1c1xX37xX3xX5xXbaxX37xX3xX37xX36xXbxX3xX37xXc6xXe3xX3xX83xX94xX3xXexXdxX1fxX70xX3xX4xX22fxX4xXe3xX3xX83xX94xX3xX1axXbaxX5exXe3xX3xX83xX94xX3xXbexXdxX6xX3xXa4x9dcbxXdxX3xX1bxX5a1xX5exX3xXbexX1xX176xX3xXbexX1xX4c6xX1axX3xX4xX1xXaexX3xX1axX1bxX18xXc6xXdxX3xX83xX5a1xX1axX24axX3xXcxXa9xXdxX3xX7xX6xXaexX3xXb0xXb1xX3xXexXb4xX1axX1xX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xXbexX1xX3exX4xX3xX1axX1bxX18xXc6xXdxX3xXexX6xX3xX5xXbaxX37xX3xX29xX18xXd2xX4xX3xX1xXd6xXexX3xX37xXbaxX3xX26xX26xX3xXexXb4xX1axX1xXe3xX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xX1axXbaxX5exX3xXbexX1xXf1xX1axX1bxX3xX5xXbaxX37xXe3xX3xX4xX1xX18xX6xX3xX5xXbaxX37xX102xX3xX90xX1xX18xX3xX4axX36xX5exX3xX5xXbaxX3xX7xX22fxX3xX1ffxX70xX6xX1axX3xXexX5a1xX37xXe3xX3xX5xX652xX1axX1xX3xX29xXa9xXaexXe3xX3xX4xX1xXb4xX3xX29xXa9xXaexX3xX1axX1xX18xX3xXexX1xXd6xX3xX1axXbaxXaexX102xX3x8533xX1xXf1xX1axX1bxX3xX4xX1xXb4xX3xX21xX1c9xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX4axX4bxX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxXe3xX3xX4xX516xX1axX3xXexXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axXe3xX3xXbexX1xXaexX3exX1axX1bxX3xX7xX3axX1axXe3xX3xX1axX18xX19xX4xXe3xX3xX37xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxX3xX4xX9cxX1axX1bxX3xXbxX1xX3axXdxX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xXbexX1xX6xXdxX24axX3xX80xX6xX5exX3xX4axXdxX1c1xX4xX3xXb0xX379xX3xXexXb4xX1axX1xXe3xX3xXexX1xXbaxX1axX1xX3xXbxX1xX1eexX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX1c1xX1axX3xX1a3xX4c6xX1axX3xXbxX1xX516xX1axX1bxX3xX29xX4c6xX1axX1bxX3xXbexX7b7xX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxX3xX37xX1c9xXexX3xX4xX4exXbxXe3xX3xX4xX176xX3xX5xXd2xXdxX3xX4xX1xXaexX3xX1axX1bxX18xXc6xXdxX3xX83xX5a1xX1axX3xXa4xX4exXexX3xX5xX19xX1axX3xXexXa9xXdxX3xX7xX6xXaexX3xXbexX1xXf1xX1axX1bxX3xX5xXbaxX37xX102xX3xX1a3xXc3fxX6xX3xX1ffxX70xX3axX1axX3xX5xX7b7xX3xX4xX1xXe0fxXexX3xX4xX1x8bd2xXe3xX3xX4axXc3fxX6xX3xXexX1xX70xX36xX1axX3xX5xXd2xXdxX3xX4xX1xXaexX3xX1axX1bxX18xXc6xXdxX3xX83xX5a1xX1axX3xX37xXbaxX3xXexXa9xXdxX3xX7xX6xXaexX3xXbexX1xXf1xX1axX1bxX3xX5xXbaxX37xX3xXexX1xX22xX3xXbxX1xX3axXdxX3xX29xXf1xX1axX3xX29xX1eexX4xXe3xX3xXbexXdxX4bfxX37xX3xXexXa4xX6xXe3xX3xXbxX1xX1fxX3xX21xX22xX1axX1xXc97x678exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX90xX1bxX70xX5exX94xX1axX3xXcxX4exX1axX3xX9bxX9cxX1axX1bxX3xX1axX1xX4exX1axX3xX37xXa9xX1axX1xX6dxX3xX14axX3axXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX5xX22axX1axX1xX3xX4axX22fxX4xX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxXe3xX3xX37xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxXe3xX3xXexXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axXe3xX3xXbexX1xXaexX3exX1axX1bxX3xX7xX3axX1axX3xX1axX1xX4a9xX37xX3xXexX4c6xX1axX1bxX3xX4xX18xXc6xX1axX1bxX3xX1ffxX70xX3axX1axX3xX5xX7b7xX3xX90xX1xXbaxX3xX1axX18xX19xX4xX3xXexX1eexXexX3xX1xX30xX1axXe3xX3xX1xXdxX1c1xX70xX3xX1ffxX70xX3axX3xX1xX30xX1axX3xXexX1xX10xXaexX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xXbexX1xX6xXdxXe3xX3xX37xXdxX1axX1xX3xX21xXa9xX4xX1xXe3xX3xXexXa9xXaexX3xX37x9326xXdxX3xX29xXdxX4bxX70xX3xXbexXdxX1c1xX1axX3xXexX1eexXexX3xX1axX1xX4exXexXe3xX3xXexX1xX70xX36xX1axX3xX5xXd2xXdxX3xX1axX1xX4exXexX3xX4xX1xXaexX3xX1axX1bxX18xXc6xXdxX3xX83xX5a1xX1axX3xX4axXbaxX3xX83xXaexX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX1c1xXbxXe3xX3xX1bxX176xXbxX3xXbxX1xXa77xX1axX3xX1ffxX70xX6xX1axX3xXexXa4xX13f4xX1axX1bxX3xX4xX1xX1eexX1axX1bxX3xXexXdxX1fxX70xX3xX4xX22fxX4xXe3xX3xXexX1xX6xX37xX3xX1axX1xX9cxX1axX1bxX3xX4axXbaxX3xX65xX5a1xX5exX3xX83xX22fxX1axX1bxX3xX29xX1c9xXdxX3xX1axX1bxX9cxX3xX4xX3exX1axX3xX21xX1c9xXe3xX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xX4xX1xX1a7xX4xX3xX4xX1xX70xX5exX1fxX1axX3xX1axX1bxX1xXdxX1c1xXbxXc97xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX5exX1fxX70xX3xX4xXa77xX70xX3xXexXc3fxX1axX1bxX3xX12exX1c9xXe3xX3xX1axX1bxXbaxX1axX1xXe3xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX18xX30xX1axX1bxX3xXexX1xX10xXaexX3xX4xX1xX1a7xX4xX3xX1axX4c6xX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX1c1xX37xX3xX4axX47xX3xX29xX18xXd2xX4xX3xX1bxXdxX6xXaexX3xX29xX4bxX3xX4xX6xXaexX3xXexXa4xX3exX4xX1xX3xX1axX1xXdxX1c1xX37xXe3xX3xX4xXaexXdxX3xX4xX3axXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX5xXbaxX3xX1axX1xXdxX1c1xX37xX3xX4axX47xX3xXexXa4xX13f4xX1axX1bxX3xXexX5a1xX37xXe3xX3xXexX1xX18xXc6xX1axX1bxX3xX65xX70xX5exX1fxX1axXe3xX3xXbexX1xXf1xX1axX1bxX3xXbexX1fxX70xX3xX1bxX13f4xXdxX3xX1xX6xX5exX3xX5xXbaxX37xX3xXexX1xX10xXaexX3xXbexXdxX4bfxX70xX3xX4xX1xX70xX1axX1bxX3xX4xX1xX70xX1axX1bxX3xX37xXbaxX3xX1xXdxX1c1xX1axX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xX176xX6xX3xX21xX4a9xX1axX1bxX3xX4xX3exX4xX3xX4axX4c6xX1axX3xX21xX3axX1axX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX70xX36xXexX24axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xXcxXa4xX1fxX1axX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xXa77xX1axX3xX1axXbaxX5exXe3xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX5exX1fxX70xX3xX4xXa77xX70xX3xX12exX1c9xX3xXcxXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axX3xX4axXbaxX3xX1d9xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxX3xXbxX1xX1eexXdxX3xX1xXd2xXbxX3xX4xX1xXe0fxXexX3xX4xX1xX1290xX3xX4axX19xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX12exX1c9xXe3xX3xX1axX1bxXbaxX1axX1xX3xX5xXdxX1fxX1axX3xX1ffxX70xX6xX1axX3xX4axXbaxX3xX4xX3exX4xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX18xX30xX1axX1bxX3xXexX36xXbxX3xXexXa4xX70xX1axX1bxX3xXa4xXbaxX3xX7xXaexX3exXexX3xX1xXaexXbaxX1axX3xXexX1xXdxX1c1xX1axX3xXexX1xX4bfxX3xX4xX1xXd6xXe3xX3xX4xX30xX3xX4xX1xXd6xXe3xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX21xX4a9xX1axX1bxX3xX4xX3exX4xX3xX1ffxX70xX5exX3xX29xX2axX1axX1xX3xX4xX47xX3xXexX1xX4bfxXe3xX3xX5xX22axX1axX1xX3xX4axX22fxX4xX3xX1axXbaxXaexX3xX4xX1xX18xX6xX3xX4xX176xX3xXexX1xX22xX3xXbxX1xX3axXdxX3xX7xX19xX37xX3xX21xX6xX1axX3xX1xXbaxX1axX1xXe3xX3xX1ffxX70xX5exX3xX29xX2axX1axX1xX3xX1axXbaxXaexX3xXbexX1xXf1xX1axX1bxX3xX4xXa77xX1axX3xXexX1xXdxXd6xXexXe3xX3xX1bxX5a1xX5exX3xXbxX1xXdxX4bxX1axX3xX1xXbaxXe3xX3xX37xX4exXexX3xXexX1xXc6xXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1bxX18xXc6xXdxX3xX83xX5a1xX1axX3xX4axXbaxX3xX83xXaexX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX1c1xXbxX3xXexX1xX22xX3xXbxX1xX3axXdxX3xXbexXdxX1fxX1axX3xX1ffxX70xX5exXd6xXexX3xX21xX652xXdxX3xX21xXa55xX3xX1axX1bxX6xX5exXe3xX3xX4xX9cxX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xXexX14cxX1axX1xX3xXexXaexX3exX1axX3xX1xXd2xXbxX3xX1axX1xX4exXexXe3xX3xX5xXdxX1fxX1axX3xXexX1xXf1xX1axX1bxX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX1ffxX70xX5exX3xXexXa4xX22xX1axX1xX3xX65xXb4cxX3xX5xX7b7xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX24axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xX14axX3exX4xX3xX12exX1c9xXe3xX3xX1axX1bxXbaxX1axX1xX3xX5xXdxX1fxX1axX3xX1ffxX70xX6xX1axX3xX4axXbaxX3xX4xX3exX4xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX18xX30xX1axX1bxX3xXexX4c6xX1axX1bxX3xX4xX18xXc6xX1axX1bxX3xX29xXf1xX1axX3xX29xX1eexX4xXe3xX3xXbexXdxX4bfxX37xX3xXexXa4xX6xXe3xX3xX1bxXdxX3exX37xX3xX7xX3exXexX3xX4axXdxX1c1xX4xX3xX4xX1xX4exXbxX3xX1xXbaxX1axX1xX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX1c1xX1axXe3xX3xX1bxXdxX3axXdxX3xX1ffxX70xX5exXd6xXexX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX148xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX4exXbxXe3xX3xX65xXb4cxX3xX5xX7b7xX3xX1axX1bxX1xXdxX1fxX37xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX30xX3xX1ffxX70xX6xX1axXe3xX3xXexX1b8xX3xX4xX1xX1a7xX4xX3xXexX22fxX3xX7b7xX3xX1ffxX70xX5exX3xX29xX2axX1axX1xX3xXexX1xX1fxX37xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX4axXbaxX3xX4xX3exX1axX3xX21xX1c9xXe3xX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xX4xX1xX1a7xX4xX3xX1axX1xX9cxX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX94xX70xXe3xX3xX1bxX5a1xX5exX3xXbxX1xXdxX4bxX1axX3xX1xXbaxX3xX4xX1xXaexX3xX1axX1bxX18xXc6xXdxX3xX83xX5a1xX1axX3xX4axXbaxX3xX83xXaexX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX1c1xXbxec77xX3xX29xc4c9xX5exX3xX37xXa9xX1axX1xX3xX1a7xX1axX1bxX3xX83xX47xX1axX1bxX3xX4xXf1xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX1c1xX3xXexX1xXf1xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX1ffxX70xX3axX1axX3xX5xX7b7xXe3xX3xX29xXdxX4bxX70xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4axXbaxX3xX29xXe0fxX4xX3xX21xXdxX1c1xXexX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX1bxXdxX3axXdxX3xX1ffxX70xX5exXd6xXexX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX5xXdxX1fxX1axX3xX1ffxX70xX6xX1axX3xX29xXd6xX1axX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxXe3xX3xXexXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axX3xX4axXbaxX3xX37xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxX3xX1bxX4bbxX1axX3xX4axX19xXdxX3xXexX36xXbxX3xXexXa4xX70xX1axX1bxX3xX65xX5a1xX5exX3xX83xX22fxX1axX1bxX3xX4axXbaxX3xX1xXaexXbaxX1axX3xXexX1xXdxX1c1xX1axX3xX4xX30xX3xX7xX148xX3xX83xX556xX3xX5xXdxX1c1xX70xX3xX1ffxX70xX1eexX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX4xX3exX4xX3xX5xX22axX1axX1xX3xX4axX22fxX4xX3xX1axXbaxX5exX24axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX65xXexX67xX6xX5xXdxX1bxX1axX6dxX3xX6fxX70xX7xXexXdxX74xX5exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exXaexX83xX5exXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX14axX1xX14cxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX7xX1290xX3xX7xX19xX37xX3xX4xX176xX3xX14axX1xXb4xX3xXexX1xX2axX3xX1bxXdxX6xXaexX3xX4axXdxX1c1xX4xX3xXbxX1xX3axXdxX3xX5xXbaxX37xX3xX4xX47xX3xXexX1xX4bfxX3xX29xX1eexXdxX3xX4axX19xXdxX3xXexXc3fxX1axX1bxX3xX12exX1c9xXe3xX3xX1axX1bxXbaxX1axX1xX3xX4axXbaxX3xX4xX3exX4xX3xX29xX2axX6xX3xXbxX1xX18xX30xX1axX1bxX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX4xX3axXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX47xX4xX3xX1xXbaxX1axX1xX3xX4xX1xX14cxX1axX1xX3xX5xXdxX1fxX1axX3xX1ffxX70xX6xX1axX3xX29xXd6xX1axX3xX29xX4exXexX3xX29xX6xXdxXe3xX3xXexXbaxXdxX3xX1axX1bxX70xX5exX1fxX1axX3xX4axXbaxX3xX37xXf1xXdxX3xXexXa4xX18xXc6xX1axX1bxX3xX4axX19xXdxX3xX1ffxX70xX5exXd6xXexX3xXexX5a1xX37xX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX1c1xX1axX3xXexX1eexXexX3xX37xX47xX4xX3xXexXdxX1fxX70xX3xX29xX652xX3xX29xX4bxX3xXa4xX6xX3xXexXa4xXaexX1axX1bxX3xX90xX1bxX1xX2axX3xX1ffxX70xX5exXd6xXexX3xX2xX379xX3xX4xX15xX6xX3xX14axX1xX14cxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX24axX55xX24axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xXaexX70xXa4xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXaexX3xXcxX1xXbaxX1axX1xX3xX14axX1xX70xX1axX1bxX55xX1a3x9debxX1a3xX0xX55xXbxX12
congthanh