Hài hước với những màn ăn mừng lỗi
Những màn ăn mừng không trọn vẹn khi hành động đó lại mang tiếng cười hài hước hay những chấn thương đáng tiếc. Cùng điểm qua những màn ăn mừng lỗi trong môn thể thao vua.
daafx10e43x1390ax1467bx15ca5xeb09x111acxebc2x13a19xX7x15ac4x1186bx14dbfx1620ax12dbex1363fxX5x129e2xXaxf66fxe00ex16b76xXdxX3xX1x12158x102a5xX4xX3xf5e6xX19xXdxX3x10113xX1x14dccxX20x1117fxX3x13bf7xX14xX20xX3x14656xX20xX3xX26x1616dxX20xX24xX3xX5x10b31xXdxX0x11b60xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xff3bxXaxX12x138f1xX1xX22xX20xX24xX3xX26xX14xX20xX3xX2axX20xX3xX26xX2exX20xX24xX3x10fbfxX1x14ba9xX20xX24xX3xXex10359x16624xX20xX3xX1cx1583cxX20xX3xX5dxX1xXdxX3xX1xX14xX20xX1xX3x15812x1373axX20xX24xX3xX75x118a7xX3xX5x14430xXdxX3xX26xX6xX20xX24xX3xXexXdx127a8xX20xX24xX3xX4xX18x12608xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX4xX3xX1xX6x13c59xX3xX20xX1xX22xX20xX24xX3xX4xX1x14bcbxX20xX3xXexX1xX18x15e7exX20xX24xX3xX75x116baxX20xX24xX3xXexXdxX88xX4x13720xX3x15392xdce4xX20xX24xX3xX75xXdxe1ccxX26xX3x14914xf1ccxX6xX3xX20xX1xX22xX20xX24xX3xX26xX14xX20xX3xX2axX20xX3xX26xX2exX20xX24xX3xX5xX33xXdxX3xXexX64x154fbxX20xX24xX3xX26xX5fxX20xX3xXexX1xXc2xX3xXexX1xX6xXe1xX3xX1cxXc6xX6xXb9xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8b4xXe1xX48xX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10x128f9xXex131ecxX6xX5xXdxX24xX20x1440axX3xX4xX10xX20xXexX10xX64x10baexXaxX12xX0xXdx14770xX64xX6xX26xX10xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX36xX36xX1cxXdxX48xX10xXe1xXb9x1656fxXe1xX20xX24xX48xX6xXbxX5xXc6xX7xXb9xX1cxX20xX36xX26xX10xX48xXdxX6xX116xX141xXe1xX114xX36xX1cxXdxX48xX10xXe1xX36x115d3x1320cxe139x1046fx13c67xXb9xX141xX48xX26xX10xX48xXdxX6xXaxX3x11652xXdxX48xXexX1xX9xXax142acxX162x10934xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXax1156ax16743xX177xXaxX3xX129xX64xX6xX26xX10xX141xXe1xX64xX48xX10xX64xX9xXaxX177xXaxX3xX7xX4xX64xXe1xX5xX5xXdxX20xX24xX9xXaxX20xXe1xXaxX3xX6xX5xX5xXe1xX16exX129xXc6xX5xX5xX7xX4xX64xX10xX10xX20xX9xXaxXaxX12xX0xX36xXdxX129xX64xX6xX26xX10xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xXe1xX48xX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX114xXexX116xX6xX5xXdxX24xX20xX11cxX3xX4xX10xX20xXexX10xX64xX124xXaxX12xX0xXdxX26xX24xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11cxX36xX36xXdxXb9xX141xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb9xX1cxX20xX36xX20xX10xX16exX7xX36xX2xX183xX15fxX162xX36xX2xX177xX163xX48xX163xX2xX175xX15fxX177xX161xX160xXexX175xX175xX2xX183xX5xX177xXb9x1465fxXbxX24xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xXexX1xXc6xX26xX141xX3xX48xX1xXdxX48xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXdxX3xX1xXc6xXe1xX4xX3xX1cxXe1xXdxX3xX20xX1xXc6xX20xX24xX3xX26xX6xX20xX3xX6xX20xX3xX26xXc6xX20xX24xX3xX5xXe1xXdxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX48xXexX1xX11cxX163xX177xX177xXbxX114xX124xX1xX10xXdxX24xX1xXexX11cxX175xX177xX177xXbxX114xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1623fxXe1xXc6xX64xX4xX10xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX114xXexX116xX6xX5xXdxX24xX20xX11cxX3xX4xX10xX20xXexX10xX64xX124xXaxX12xXcxX1xX10xXe1xX3xX105xXe1xX20xX24xX48xX6x14659xX0xX36xXbxX12