Năm 2021, TP Hà Tĩnh triển khai phân loại rác thải tại 15/15 phường, xã
(Baohatinh.vn) - TP Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2021, tỷ lệ phân loại rác ở các phường đạt trên 70%, các xã đạt 40%.
3934x9ab1x81fcx6770xabbax7befx88b1x9e70xc6faxX7x6508xc4b2x564axcbe2xb784x8487xX5x7bf0xXax70c3x77bdxbc2dx769axX3xb2c7x4cb9xX17xX2x4e07xX3xXcxcd8cxX3x4106x8affxX3xXcx3ca0x5acbxX1xX3xXexa71exXdx42cexX25xX3xa3efxX1xX6xXdxX3xXbxX1x6995xX25xX3xX5x7ea6x5896xXdxX3xX29x9be5xX4xX3xXexX1xa266xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2x8be0x74fdxX2xX4bxX3xXbxX1x5b25xa9c0xX25x3b31xX1bxX3x4570x6d3exX0xX4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xab70xXaxX12xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xc9c7x9c86xXexX3xX15xc9c6xX4xX3xXexXdx4d71x473bxX3xX7bxb4aexX25xX3xX4xX86x8fcfxXdxX3xX25xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXex6c86xX3xX5xccf3xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3x3e08xX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX3xX7bxX3axXexX3xXexX29xX85xX25xX3x4538xX18xb7a3xX1bxX3xX4xX3exX4xX3xX58xX59xX3xX7bxX3axXexX3x7111xX18xXc7x3b7bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb625xX39xX6dx4bc5xXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxc1ecxX10xX25xXexX10xX29xX3xX6dxXexX1xX86xX15x9813xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXax7f07xXdxX6dxXexX1x9da8xX3xcd59xX2xX4bxXbxX58x64b0xX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX116xX3xXd5xX2xX18xXbxX58xX11dxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd8xX107xX6xX39xX1xX6xXexXdxX25xX1xXd8x8ce9xX25xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX2xX18xb878xX4cxX2x96d6xX4bxX6dxX2xX2xcc78xX150xX4bxX150xX2xXexX118xX18xX150xX18xX5xX14dx5104xX155xXd5xX6dxX2xX2xX118xX4bxX4bxX4bxXc5xXexX2xX17xX4bxX155xXc5xX5xX18xXd8x4d38xXbxX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX111xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX118xX2xX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX9xXaxXd5xX2xX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX39xX25xXaxX12xXfbxX1xXdx9a26xX86xX3xX2xX4cxX150xX1bxX3xb606xXe8xX13xa547xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXex6d25xX3xX4xX1x3ffdxX4xX3xX1x3d00xXdxX3xX25xX55xX1x766exX3xX7bxX3exX25xX1xX3xX55xXdxX3exX3xXex395fxX25xX1xX3xX1xX231xX25xX1xX3xXexX1xa74exX4xX3xX1xXdxX9fxX25xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX3axXdxX3xX25xX55xX86xb76dxX25xX11dxX3x72a8xX1fexX3xX3exX25xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xX142xa7cbxX25xX3xX4xX1xX86xXebxX2bxX25xX3xX142xX21xX3xX58x5c10xX3xX5x5c1exX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX39xX3axXexX3xXexX3axXdxX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xXcxX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX9fxX25xX3xX13xX55xX1xX225xX3xc7dexX86xXebxX89xXexX3xX7xX8exX3xX2xX150xX17xX4cxX13x8eb6xX3xX161xX3xX20xX25dxX13xX209xX3xX25xX55xX21xXebxX3xX2xX150xX4cxX2xX18xX4cxX17xX18xX2xX18xX3xX4x8b7axX6xX3xX20xX25dxX13xX209xX3xXexabdexX25xX1xX3xX142xX1fexX3xX142xXdxX9fxX4xX3xXexX1x7124xX25xX55xX3xX2cexX86xX6xX3xX25dxX1fexX3xX3exX25xX3xb3efxX2dcxX86xX43xX25xX3xX5xX27exX3xX4xX1x79c6xXexX3xXexX1xX43xXdxX3xX29xbf37xX25xX3xXexX29xX85xX25xX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25xX3xXexX2ffxX25xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX7bxX89xX25xX3xX25xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX4bxX3xX142xX21xX3xX4xX3exX4xX3xX25xX14xX15xX3xXexXdxX89xXbxX3xXexX1xX10xX39x7047xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX4xc42dxX25xX55xX3xX142xc9e6xXdxX3xX1xX86xXebxX9fxX25xX3xXfbx4ed1xX15xX3x8c7axX86xXebxX85xX25xX3xX5xX21xX3xX17xX3xX7bxX225xX6xX3xXbxX1xX52xb0b1xX25xX55xX3xX7bxX52x8726xX4xX3xX5xX23cxX6xX3xX4xX1x8e41xX25xX3xXexX1xc768xX3xX7bxXdxX2bxX15xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX3axXdxX3xX25xX55xX86xX259xX25xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX7bx8e97xX1bxX3xX7bxX89xX25xX3xX4xX86xX8exXdxX3xX25xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX18xX1bxX3xXexX9cxX3xX5xX9fxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX39xX3axXexX3xXexX3axXdxX3xXd5xX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX3xXexX1xX3b4xX3xX7bxXdxX2bxX15xX3x5021xXe8xX32fxX4xX3xX20xX21xX1bxX3xX13xX6xX15xX3xX20xX21xX1bxX3xXcxX29xac01xX25xX3xX1exX1x6c53xX3xX142xX21xX3xXcxX35xX25xX3xa78dxXdxX6xX25xX55x55bcxX3xX7bxX3axXexX3xX4bxXc5xXc7xXd8xX3xXcxX29xX39xX25xX55xX3xX2cexX86xX3exX3xXexX29xX231xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX1bxX3xX25xX55xX52xX53xXdxX3xX6dxX35xX25xX3xX107xX52xX381xX4xX3xX7bxX450xX86xX3xX7bxX59xX3xX4xX3eexX3xX27exX3xXexX1xX21bxX4xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX1bxX3xXexX3exXdxX3xX7xX27bxX3xX6dxX80xX25xX55xX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX21xX25xX1xX3xXbxX1xX450xX25xX3xX29xX3exX4xX3xX4xX3eexX3xXexX1xX2bxX3xXexX3exXdxX3xX4xX1xX89xX3xX142xX21xX3xX1xX3axX25xX3xX4xX1xX89xX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXbxX1xX3exXexX3xX7xXdxX25xX1xX3xX29xX6xX3xX15xX30dxXdxX3xXexX29xX52xX53xX25xX55xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX25xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX111xXdxX6dxXexX1xX116xX3xX118xX2xX4bxXbxX58xX11dxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX116xX3xXd5xX2xX18xXbxX58xX11dxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd8xX107xX6xX39xX1xX6xXexXdxX25xX1xXd8xX142xX25xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX2xX18xX14dxX4cxX2xX150xX4bxX6dxX2xX2xX155xX17xX155xX2xX18xXexX2xXc5xX18xX14dxX5xX17xX161xX155xXd5xX6dxX2xX2xX118xX4bxX118xX17xX155xXexX2xXd5xX155xX118xX14dxX5xX18xXd8xX175xXbxX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX111xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX118xX2xX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX9xXaxXd5xX2xX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX39xX25xXaxX12xXcxX29xX52xXafxX25xX55xX3xXbxX1x91a8xX25xX55xX3xXcxX21xXdxX3xX13xX55xX86xXebxX85xX25xX3xX161xX3xa818xX30dxXdxX3xXexX29xX52xX53xX25xX55xX3xX43dxX206xXe8xX13xX209xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX463xX3xXcxX1xX35xX25xX3x7759xXdxX89xXexX3xX66axX14xX25xX3xX107xX3exX39xX3xX4xX3exX39xX3xX2exX89xXexX3xX2cexX86xX43xX3xXexX231xX25xX1xX3xX1xX231xX25xX1xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX9fxX25xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX3axXdxX3xX25xX55xX86xX259xX25xX11dxX3xX7bxX1fexX3xX3exX25xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xX142xX26dxX25xX3xX4xX1xX86xXebxX2bxX25xX3xX142xX21xX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX39xX3axXexX3xXexX3axXdxX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX25dxX1fexX3xX3exX25xX3xX7bxX59xX3xX55xX3eexXbxX3xXbxX1xX450xX25xX3xX25xX1xX35xX25xX3xX29xX21fxX25xX55xX1bxX3xX5xX6xX25xX3xXex51d8xX6xX3xX27exX3xXexX1xX21bxX4xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXafxX3xXexX326xXexX3xX4xX43xX3xX4xX3exX4xX3xX7bxX225xX6xX3xXbxX1xX52xX3a0xX25xX55xX3xXexX29xX85xX25xX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25xX3xXexX1xX21xX25xX1xX3xXbxX1xX8exXd8xX3xXcxX3axXdxX3xX15xX21fxXexX3xX7xX8exX3xX58xX59xX3xX25xX55xX39xX3axXdxX3xXexX1xX21xX25xX1xX1bxX3xX4xX3exX4xX3xXexX217xX1bxX3xX7bxX21fxXdxX1bxX3xX20xXcxX38exX3xX142xX9fxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX15xX30dxXdxX3xXexX29xX52xX53xX25xX55xX3xX1xX39xX3axXexX3xX7bxX21fxX25xX55xX3xX2exX1xX3exX3xX1xXdxX9fxX86xX3xX2cexX86xX43xX1bxX3xX7bxX3exXbxX3xX21bxX25xX55xX3xX7bxX52xX3a6xX4xX3xX25xX1xX86xX3xX4xX450xX86xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xX55xX3eexXbxX3xXbxX1xX450xX25xX3xX1xX39xX21xX25xX3xXexX1xX21xX25xX1xX3xXexXdxX85xX86xX3xX4xX1xX3b4xX3xX25xX30dxX25xX55xX3xXexX1xX30dxX25xX3xX15xX381xXdxX1bxX3xX25xX30dxX25xX55xX3xXexX1xX30dxX25xX3xX15xX381xXdxX3xX25xX35xX25xX55xX3xX4xX6xX39xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX25xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX111xXdxX6dxXexX1xX116xX3xX118xX2xX4bxXbxX58xX11dxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX116xX3xXd5xX2xX18xXbxX58xX11dxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd8xX107xX6xX39xX1xX6xXexXdxX25xX1xXd8xX142xX25xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX2xX18xX14dxX4cxX2xX150xX4bxX6dxX2xX2xX155xX150xX4bxX18xXc5xXexX2xX17xX155xX18xX155xX5xX18xXd8xX175xXbxX55x615axX29xX9xXd5xX155xX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX111xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX118xX2xX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX9xXaxXd5xX2xX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX39xX25xXaxX12xX13xX55xX86xXebx6ddexX25xX3xXfbxX30dxX25xX55xX3xX20xX39xX21xXdxX3xX161xX3xX1exX1xX3eexX3xXcxX29xX52xXafxX25xX55xX3xXbxX1xX637xX25xX55xX3xb411xX89xX3xX1xX39xX3axX4xX1xX3xX161xX3xX96axa43bxX3xXexX1xX86xX26dxXexX3xX43dxXfbxX30dxX25xX55xX3xXexXebxX3xXfbxX1exX3xX648xX30dxXdxX3xXexX29xX52xX53xX25xX55xX3xX142xX21xX3xXfbxX30dxX25xX55xX3xXexX29xX231xX25xX1xX3xX7bxX30dxX3xXexX1xX225xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX463xX116xX3xX0xX10xX15xX12xX25dxX1fexX3xX58xX86xX326xXexX3xX206xXe8xX13xX209xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX25xX85xX25xX3xX3exXbxX3xX6dxX80xX25xX55xX3xXexX1xX86xX3xXbxX1xX3b4xX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX142xX80xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX10xX39xX3xX1xX231xX25xX1xX3xXexX1xX21bxX4xX3xXexX26dxXbxX3xXexX29xX86xX25xX55xX3xX142xX21xX3xX4xX3eexX3xX55xXdxX43xXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX2cexX86xXebxX89xXexX3xX5xXdxX9fxXexX3xX1xX3a0xX25xX3xX7bxX8exXdxX3xX142xX381xXdxX3xX25xX1xX3eexX15xX3xX1xX21fxX3xX2exXdxX25xX1xX3xX6dxX39xX6xX25xX1xX1bxX3xX25xX1xX21xX3xXexX29xX3afxXd8xX0xX4cxX10xX15xX12xXd8xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xXcxX86xXebxX3xX25xX1xXdxX85xX25xX1bxX3xX7xX39xX3xX142xX381xXdxX3xX2exX89xX3xX1xX39xX3axX4xX1xX3xXexX1xX231xX3xXexX9cxX3xX5xX9fxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX39xX3axXexX3xX142xaf0bxX25xX3xX4xX637xX25xX3xXexX1xX326xXbxX11dxX3xX29xX3exX4xX3xX7xX6xX86xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX142xXab3xX25xX3xX107xX729xX3xX4xX1xX86xX25xX55xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX11dxX3xX15xX21fxXexX3xX107xX21fxX3xXbxX1xX26dxX25xX3xX25xX55xX52xX53xXdxX3xX6dxX35xX25xX3xX142xXab3xX25xX3xX4xX637xX25xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX2cexX86xX6xX25xX3xXexX35xX15xX3xX7bxX89xX25xX3xX142xXdxX9fxX4xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX25xX55xX86xX259xX25xX11dxX3xXexX231xX25xX1xX3xXexX29xX3axX25xX55xX3xX7bxX217xX3xXexX29xX21fxX15xX3xX29xX3exX4xX3xX142xXab3xX25xX3xX58xX43xXebxX3xX29xX6xX3xXafxX3xXexX326xXexX3xX4xX43xX3xX4xX3exX4xX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25x5352xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX25xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX111xXdxX6dxXexX1xX116xX3xX118xX2xX4bxXbxX58xX11dxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX116xX3xXd5xX2xX18xXbxX58xX11dxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd8xX107xX6xX39xX1xX6xXexXdxX25xX1xXd8xX142xX25xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX2xX18xX14dxX4cxX2xX150xX4bxX6dxX2xX2xX155xX150xXd5xXd5xX150xXexX14dxX155xX2xX2xXc5xX5xX18xXd8xX175xXbxX55xX8bdxX29xX9xX118xX18xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX111xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX118xX2xX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX9xXaxXd5xX2xX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX39xX25xXaxX12xXfbxX1xX2f6xX3xXexX225xX4xX1xX3xX206xXe8xX13xX209xX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX3xX13xX6xX15xX3xX20xX21xX3xXcxX29xX450xX25xX3xX38exX86xX35xX25xX3xb2ebxX3a0xX25xX116xX3xX0xX10xX15xX12xX25dxX7cxX4xX3xXexX1xX37cxX3xX4xX2f6xX6xX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25xX3xX4xX3eexX3xX25xX1xXdxX1fexX86xX3xX1xX21fxX3xX2exXdxX25xX1xX3xX6dxX39xX6xX25xX1xX1bxX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xX86xX85xX3xXexX29xX3afxXd8xXd8xXd8xX3xX25xX85xX25xX3xX55xX7cxXbxX3xX2exX1xX3exX3xX25xX1xXdxX1fexX86xX3xX2exX1xX3eexX3xX2exX1xX14xX25xX3xXexX29xX39xX25xX55xX3xX142xXdxX9fxX4xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX9fxX25xX3xX7bxX1fexX3xX3exX25xXd8xX0xX4cxX10xX15xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX25dxX7cxX4xX3xX107xXdxX9fxXexX1bxX3xX142xXdxX9fxX4xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXafxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX3a0xX3xX2cexX86xX6xX25xX1bxX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX637xX25xX55xX3xXexX29xX3afxX1bxX3xX2exXdxX161xX8exXexX3xX2exXdxX25xX1xX3xX6dxX39xX6xX25xX1xX3xX55xX450xX25xX3xX25xX1xX52xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX7bxX52xX3a6xX4xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX9fxX25xXd8xX3xX96axX1xX8exXdxX3xX5xX52xX3a6xX25xX55xX3xX29xX3exX4xX3xXbxX1xX43xXdxX3xX142xX26dxX25xX3xX4xX1xX86xXebxX2bxX25xX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX3xX55xXdxX43xX15xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX7bxX3exX25xX55xX3xX2exX2bxX11dxX3xX4xX3exX4xX3xX7bxXdxX2bxX15xX3xXexX29xX86xX25xX55xX3xX4xX1xX86xXebxX2bxX25xX3xX29xX3exX4xX3xX142xXab3xX25xX3xX4xX637xX25xX3xX15xX6xX25xX55xX3xXexX3b4xX25xX1xX3xXexX3axX15xX3xXexX1xX53xXdxX1bxX3xX4xX1xX52xX6xX3xX7bxX43xX15xX3xX107xX43xX39xX3xX142xX9fxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX15xX30dxXdxX3xXexX29xX52xX53xX25xX55xX3xX142xX21xX3xX15xX976xX3xX2cexX86xX6xX25xX3xX7bxX30dxX3xXexX1xX225xXb71xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX20xX21fxXdxX3xX25xX55xX1xX225xX3xX4xX1xX39xX3xX29xa644xX25xX55xX1bxX3xX25xX55xX86xXebxX85xX25xX3xX25xX1xX35xX25xX3xX7bxX450xX86xX3xXexXdxX85xX25xX3xX4xX1xX3b4xX25xX1xX3xX5xX21xX3xXexX1xXdxX89xX86xX3xX2cexX86xXebxX89xXexX3xX5xXdxX9fxXexX3xX4xX2f6xX6xX3xX4xX1xX3b4xX25xX1xX3xX2cexX86xXebxX1fexX25xX3xX7bxX225xX6xX3xXbxX1xX52xX3a0xX25xX55xX3xXexX29xX39xX25xX55xX3xX142xXdxX9fxX4xX3xXexX86xXebxX85xX25xX3xXexX29xX86xXebxX1fexX25xX1bxX3xX2exXdxX2bxX15xX3xXexX29xX6xX3xX142xX21xX3xX55xXdxX3exX15xX3xX7xX3exXexX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX9fxX25xX11dxX3xXbxX1xX52xX3a0xX25xX55xX3xXexXdxX9fxX25xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX3xX29xX3exX4xX3xX7xX6xX86xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX4xX1xX52xX6xX3xX7bxX52xX3a6xX4xX3xX7bxX450xX86xX3xXexX52xX3xX7bxX259xX25xX55xX3xX107xX21fxX11dxX3xX2exXdxX25xX1xX3xXbxX1xX3b4xX3xX1xad6exX3xXexX29xX3a6xX3xX4xX2f6xX6xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX326xXbxX3xX4xX637xX25xX3xXexX1xX326xXbxX11dxX3xX4xX30dxX25xX55xX3xXexX3exX4xX3xX55xXdxX3exX15xX3xX7xX3exXexX1bxX3xX7bxX3exX25xX1xX3xX55xXdxX3exX3xX1xX39xX3axXexX3xX7bxX21fxX25xX55xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX39xX3axXexX3xX4xX637xX25xX3xX25xX1xXdxX1fexX86xX3xX1xX3axX25xX3xX4xX1xX89xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX25xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX111xXdxX6dxXexX1xX116xX3xX118xX2xX4bxXbxX58xX11dxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX116xX3xXd5xX2xX18xXbxX58xX11dxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd8xX107xX6xX39xX1xX6xXexXdxX25xX1xXd8xX142xX25xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX2xX18xX14dxX4cxX2xX150xX4bxX6dxX2xX2xX155xX17xX155xX150xXd5xXexX118xX18xX150xX14dxX5xX2xX18xX161xX155xXd5xX6dxX2xX2xXc5xX18xX118xX2xX14dxXexX155xX2xX14dxX118xX155xX5xX18xXd8xX175xXbxX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX111xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX118xX2xX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX9xXaxXd5xX2xX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX39xX25xXaxX12xXfbxX1xX2f6xX3xXexX225xX4xX1xX3xX206xXe8xX13xX209xX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX3xXcxX35xX25xX3xX45exXdxX6xX25xX55xX3xbbedxX85xX3xX20x6ceexX86xX3xX20xXdxX9fxXbxX116xX3xX0xX10xX15xX12xXfbxX450xX25xX3xX7bxX3exX25xX1xX3xX7xX8exX3xX107xX6xX39xX3xX7bxX23cxX25xX55xX3xX29xX3exX4xX3xXexX29xX39xX25xX55xX3xX142xXdxX9fxX4xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xX142xX21xX3xX7bxX52xX3a6xX4xX3xX2cexX86xX43xX25xX3xX5xX27exX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xXexX217xX3xX5xXdxX85xX25xX3xX55xXdxX6xXd8xX0xX4cxX10xX15xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xXe8xX85xX25xX3xX4xX3axX25xX1xX3xX7bxX3eexX1bxX3xX25xX55xX86xXebxX85xX25xX3xX25xX1xX35xX25xX3xX2exX1xX3exX4xX1xX3xX2cexX86xX6xX25xX3xX5xX21xX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX107xX9fxX25xX1xX3xXfbxX39xX142xXdxX6dxX161xX2xX14dxX3xX142xX21xX3xXexX231xX25xX1xX3xX1xX231xX25xX1xX3xX107xX59xX39xX3xX5xX80xXexX3xX5xX225xX4xX1xX3xX7xX27bxX3xX7bxX59xX3xX2exX1xXdxX89xX25xX3xX142xXdxX9fxX4xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX9fxX25xX3xX25xX1xXdxX9fxX15xX3xX142xX80xX3xXafxX3xX4xX3exX4xX3xX7bxX3a0xX25xX3xX142xX225xX3xX55xX7cxXbxX3xX2exX1xX3eexX3xX2exX1xX14xX25xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX20xX21fxXdxX3xX25xX55xX1xX225xX3xX4x7d10xX25xX55xX3xX25xX55xX1xX10xX3xX206xXe8xX13xX209xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX107xX3exX39xX3xX4xX3exX39xX3xX2exX89xXexX3xX2cexX86xX43xX3xX7bxX3exX25xX1xX3xX55xXdxX3exX3xXexX231xX25xX1xX3xX1xX231xX25xX1xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX9fxX25xX3xX13xX55xX1xX225xX3xX2cexX86xXebxX89xXexX3xX17xXd5xX4cxX13xX2dcxX161xX20xX25dxX13xX209xX3xX25xX55xX21xXebxX3xX17xXc5xX4cxX2xX2xX4cxX17xX18xX2xXc5xX3xX43dxX13xX2dcxX3xX17xXd5xX463xX3xX4xX2f6xX6xX3xX20xX25dxX13xX209xX3xXcxX1exX3xX142xX1fexX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX9fxX25xX3xX25dxX1fexX3xX3exX25xX3xX31bxXcxX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xX142xX26dxX25xX3xX4xX1xX86xXebxX2bxX25xX3xX142xX21xX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX39xX3axXexX3xXexX29xX85xX25xX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX7bxX89xX25xX3xX25xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX18xX3xX142xX21xX3xX25xX1xX10f8xX25xX55xX3xX25xX14xX15xX3xXexXdxX89xXbxX3xXexX1xX10xX39xX36dxXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xXcxa064xX3xX25xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX155xX3xX161xX3xX17xX18xX17xX18xX1bxX3xXexX217xX25xX55xX3xXexX1xX86xX3xX55xXdxX3exX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX142xX80xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX29xX85xX25xX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX5xX21xX3xXexX29xX85xX25xX3xXd5xX4bxX3xXexX9cxX3xX7bxX259xX25xX55xXd8xX3xXcxX29xX39xX25xX55xX3xX7bxX3eexX1bxX3xX55xXdxX6xXdxX3xX7bxX39xX3axX25xX3xX17xX18xX2xX155xX1bxX3xX17xX18xX2xX14dxX3xXexX9cxX3xX5xX9fxX3xXexX1xX86xX3xX55xXdxX3exX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX142xX80xX3xX55xXdxX6xXdxX3xX7bxX39xX3axX25xX3xX2xX3xX7bxX3axXexX3xXexX29xX85xX25xX3xX14dxX18xXc7xX3xX2exX89xX3xX1xX39xX3axX4xX1xX3xX7bxX1fexX3xX29xX6xXd8xX3x3da4xXdxX85xX25xX55xX3xX25xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX18xX3xX3exXbxX3xX6dxX80xX25xX55xX3xX15xX21bxX4xX3xX55xXdxX3exX3xX55xXdxX6xXdxX3xX7bxX39xX3axX25xX3xX17xX3xX43dxXexX29xX86xX25xX55xX3xX107xX231xX25xX1xX3xX107xXe6dxX25xX55xX3xXc5xX4bxXc7xX3xX7bxX3a0xX25xX3xX55xXdxX3exX463xX1bxX3xXexX1xX86xX3xX55xXdxX3exX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX142xX80xX3xX7bxX3axXexX3xX1xX3a0xX25xX3xX2xX155xX1bxX155xX155xX3xXexX9cxX3xX7bxX259xX25xX55xX1bxX3xX7bxX3axXexX3xXc5xX14dxX1bxX2xXd5xXc7xX3xX2exX89xX3xX1xX39xX3axX4xX1xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX25xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX111xXdxX6dxXexX1xX116xX3xX118xX2xX4bxXbxX58xX11dxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX116xX3xXd5xX2xX18xXbxX58xX11dxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd8xX107xX6xX39xX1xX6xXexXdxX25xX1xXd8xX142xX25xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX2xX18xX14dxX4cxX155xXd5xX6dxX2xX2xXc5xX17xX2xX17xXd5xXexX118xX4bxX150xX150xX4bxX5xX18xXd8xX175xXbxX55xX8bdxX29xX9xX150xX118xXd5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX111xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX118xX2xX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX9xXaxXd5xX2xX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX39xX25xXaxX12xX45exXdxX3exX15xX3xX7bxX8exX4xX3xX20xXcxX38exX3xX648xX30dxXdxX3xXexX29xX52xX53xX25xX55xX3xX58xX6xX25xX1xX1bxX3xX58xX59xX3xX25dxX259xX25xX55xX3xX648xX30dxX25xX3xX13xX55xX86xXebxX94axX25xX3xXcxX1xX225xX3xX20xX39xX6xX116xX3xX0xX10xX15xX12xX96axX1xX8exXdxX3xX5xX52xX3a6xX25xX55xX3xX29xX3exX4xX3xXexX29xX85xX25xX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25xX3xX29xX326xXexX3xX5xX381xX25xX3xXexX29xX39xX25xX55xX3xX2exX1xXdxX3xXbxX1xX52xX3a0xX25xX55xX3xXexXdxX9fxX25xX3xXexX1xXdxX89xX86xX1bxX3xX4xX1xX89xX3xX7bxX21fxX3xX7bxX59xXdxX3xX25xX55xX21fxX3xX25xX55xX52xX53xXdxX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX3xXexX1xX326xXbxX3xX25xX85xX25xX3xX4xX1xX52xX6xX3xXexX3axX39xX3xX7bxX52xX3a6xX4xX3xX7bxX21fxX25xX55xX3xX5xX23cxX4xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX30dxX25xX55xX3xX25xX1xX35xX25xXd8xX0xX4cxX10xX15xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX20xXdxX9fxX25xX3xX25xX6xXebxX1bxX3xX142xXdxX9fxX4xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX9fxX25xX3xXexX1xX86xX3xXbxX1xX3b4xX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX142xX80xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xX142xX26dxX25xX3xX4xX1xX86xXebxX2bxX25xX3xX142xX21xX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX39xX3axXexX3xX142xXab3xX25xX3xX4xX637xX25xX3xX25xX1xXdxX1fexX86xX3xX2exX1xX3eexX3xX2exX1xX14xX25xX3xX5xXdxX85xX25xX3xX2cexX86xX6xX25xX3xX7bxX89xX25xX3xX107xX326xXexX3xX4xX26dxXbxX3xXexX3axXdxX3xX2dcxX86xXebxX89xXexX3xX7bxX225xX25xX1xX3xX150xX150xX4cxX17xX18xX2xXc5xX4cxX2dcxX25dxX161xX206xXe8xX13xX209xX3xX4xX2f6xX6xX3xX206xXe8xX13xX209xX3xXexX2ffxX25xX1xX3xX142xX1fexX3xX15xX21bxX4xX3xX55xXdxX3exX3xXexX8exXdxX3xX7bxX6xX3xX4xX2f6xX6xX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX142xX80xXd8xX3xXcxX29xX52xX381xX4xX3xXexX231xX25xX1xX3xX1xX231xX25xX1xX3xX25xX21xXebxX1bxX3xX20xX25dxX13xX209xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX7bxX59xX3xX107xX6xX25xX3xX1xX21xX25xX1xX3xX13xX55xX1xX225xX3xX2cexX86xXebxX89xXexX3xX7xX8exX3xX2xX18xX4bxX4cxX13xX2dcxX161xX20xX25dxX13xX209xX3xX25xX55xX21xXebxX3xX17xX150xX4cxX2xX17xX4cxX17xX18xX17xX18xX3xX142xX1fexX3xX142xXdxX9fxX4xX3xX55xXdxX43xX25xX3xX5xX21fxX3xXexX29xX231xX25xX1xX3xXexX14xX25xX55xX3xX55xXdxX3exX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX142xX80xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xX142xX26dxX25xX3xX4xX1xX86xXebxX2bxX25xX3xX142xX21xX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX39xX3axXexX3xXexX29xX85xX25xX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25xX3xXexX1xX21xX25xX1xX3xXbxX1xX8exX3xX142xX21xX3xX55xXdxX10f8xX3xX25xX55xX86xXebxX85xX25xX3xX55xXdxX3exX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX142xX80xXd8xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX39xX3axXexX3xXexX29xX85xX25xX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX3xX58xX59xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xXcxX3axXdxX3xX1xX21fxXdxX3xX25xX55xX1xX225xX1bxX3xX4xX3exX4xX3xX7bxX3axXdxX3xX107xXdxX2bxX86xX3xX7bxX1fexX3xX58xX86xX326xXexX3xX15xX21fxXexX3xX7xX8exX3xX55xXdxX43xXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX4xX1xX3b4xX25xX1xX3xX25xX1xX52xX116xX3xX25dxX38bxXebxX3xX15xX3axX25xX1xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX39xX3axXexX3xX7bxX21fxX25xX55xX3xXexX86xXebxX85xX25xX3xXexX29xX86xXebxX1fexX25xX3xX7xX35xX86xX3xX29xX21fxX25xX55xX3xX7bxX89xX25xX3xXexX26dxX25xX3xX25xX55xX52xX53xXdxX3xX6dxX35xX25xX1bxX3xX25xX35xX25xX55xX3xX4xX6xX39xX3xX27exX3xXexX1xX21bxX4xX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX1bxX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX3xX29xX3exX4xX3xXexX3axXdxX3xX25xX55xX86xX259xX25xXd8xX3xXfbxX37cxX25xX55xX3xX142xX381xXdxX3xX7bxX3eexX1bxX3xXexX14xX25xX55xX3xX4xX52xX53xX25xX55xX3xX4xX30dxX25xX55xX3xXexX3exX4xX3xX2exXdxX2bxX15xX3xXexX29xX6xX1bxX3xX55xXdxX3exX15xX3xX7xX3exXexX3xX142xX21xX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX3xX142xXdxX3xXbxX1xX3axX15xX3xX7bxX89xX25xX3xXexX29xX26dxXexX3xXexX23cxX3xX7bxX30dxX3xXexX1xX225xX1bxX3xX142xX9fxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX15xX30dxXdxX3xXexX29xX52xX53xX25xX55xX11dxX3xX7bxX1fexX3xX58xX86xX326xXexX3xX206xXe8xX13xX209xX3xXexX1xX21xX25xX1xX3xXbxX1xX8exX3xX107xX8exX3xXexX29xX3b4xX3xX25xX55xX35xX25xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX1xXf3fxX3xXexX29xX3a6xX3xX4xX3exX4xX3xX7bxX225xX6xX3xXbxX1xX52xX3a0xX25xX55xX1bxX3xX7bxX3a0xX25xX3xX142xX225xX3xX7bxX450xX86xX3xXexX52xX3xXbxX1xX52xX3a0xX25xX55xX3xXexXdxX9fxX25xX1bxX3xX2cexX86xXebxX3xXexX29xX231xX25xX1xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxXb71xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX25xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX111xXdxX6dxXexX1xX116xX3xX118xX2xX4bxXbxX58xX11dxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX116xX3xXd5xX2xX18xXbxX58xX11dxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXd8xX107xX6xX39xX1xX6xXexXdxX25xX1xXd8xX142xX25xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX2xX18xX14dxX4cxX2xX150xX4bxX6dxX2xX2xX155xX17xX155xX4bxXc5xXexXc5xX14dxX2xX18xX2xX5xX18xXd8xX175xXbxX55xX8bdxX29xX9xX2xXc5xX118xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX111xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX118xX2xX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX9xXaxXd5xX2xX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX39xX25xXaxX12xX2dcxX86xXebxX1fexX25xX3xXfbxX1xX2f6xX3xXexX225xX4xX1xX3xX206xXe8xX13xX209xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX10f4xX85xX3xX2dcxX86xX6xX25xX55xX3xX25dxX21bxX4xX3xX2exX89xXexX3xX5xX86xX26dxX25xX3xX1xX21fxXdxX3xX25xX55xX1xX225xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX96axX89xXexX3xX5xX86xX26dxX25xX3xX1xX21fxXdxX3xX25xX55xX1xX225xX1bxX3xX2cexX86xXebxX1fexX25xX3xXfbxX1xX2f6xX3xXexX225xX4xX1xX3xX206xXe8xX13xX209xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX10f4xX85xX3xX2dcxX86xX6xX25xX55xX3xX25dxX21bxX4xX3xX7bxX1fexX3xX25xX55xX1xX225xX116xX3xXfbxX3exX4xX3xX7bxX225xX6xX3xXbxX1xX52xX3a0xX25xX55xX3xX4xX450xX25xX3xX25xX35xX25xX55xX3xX4xX6xX39xX3xXexX86xXebxX85xX25xX3xXexX29xX86xXebxX1fexX25xX1bxX3xXbxX1xX8exXdxX3xX1xX3a6xXbxX3xX142xX381xXdxX3xXfbxX30dxX25xX55xX3xXexXebxX3xXfbxX1exX3xX648xX30dxXdxX3xXexX29xX52xX53xX25xX55xX3xX142xX21xX3xXfbxX30dxX25xX55xX3xXexX29xX231xX25xX1xX3xX7bxX30dxX3xXexX1xX225xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX142xX21xX3xX4xX3exX4xX3xX5xX23cxX4xX3xX5xX52xX3a6xX25xX55xX3xX4xX1xX21bxX4xX3xX25xX14xX25xX55xX3xXexX29xX39xX25xX55xX3xXexX14xX25xX55xX3xXexX9cxX3xX5xX9fxX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX25xX55xX86xX259xX25xX11dxX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX3xX4xX3exX4xX3xX1xX21xX25xX1xX3xX142xXdxX3xX142xXdxX3xXbxX1xX3axX15xX3xXexX29xX39xX25xX55xX3xX4xX30dxX25xX55xX3xXexX3exX4xX3xXexX1xX86xX3xXbxX1xX3b4xX11dxX3xX2cexX86xX43xX25xX3xX5xX27exX3xX4xX30dxX25xX55xX3xXexX3exX4xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX39xX3axXexX11dxX3xX4xX450xX25xX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX1bxX3xX25xX55xX14xX25xX3xX4xX1xX7cxX25xX3xX4xX3exX4xX3xX7bxXdxX2bxX15xX3xX29xX3exX4xX3xXexX23cxX3xXbxX1xX3exXexXd8xXd8xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX39xX6dxXebxXaxX12xX45exXdxX6xX39xX3xX4xX3exX4xX3xX7bxX225xX6xX3xXbxX1xX52xX3a0xX25xX55xX3xXexX1xX52xX53xX25xX55xX3xX58xX86xXebxX85xX25xX3xX2exXdxX2bxX15xX3xXexX29xX6xX1bxX3xX55xXdxX3exX15xX3xX7xX3exXexX3xX142xX21xX3xXbxX1xX8exXdxX3xX1xX3a6xXbxX3xX142xX381xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX7bxX3a0xX25xX3xX142xX225xX3xX5xXdxX85xX25xX3xX2cexX86xX6xX25xX3xX7bxX2bxX3xXexX1xX86xX3xX7bxX455xX25xX55xX3xX15xX21bxX4xX3xX55xXdxX3exX1bxX3xX7bxX2f6xX3xX7bxX8exXdxX3xXexX52xX3a6xX25xX55xX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX142xX80xX3xXexX1xX10xX39xX3xX13xX2dcxX3xX17xXd5xX11dxX3xX1exX1xX637xX25xX55xX3xXcxX21xXdxX3xX25xX55xX86xXebxX85xX25xX3xX161xX3xX648xX30dxXdxX3xXexX29xX52xX53xX25xX55xX3xX4xX1xX2f6xX3xXexX29xX231xX3xXexX1xX6xX15xX3xX15xX52xX86xX3xX206xXe8xX13xX209xX3xXexX1xX21xX25xX1xX3xXbxX1xX8exX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xX2exX27exX3xX4xX6xX15xX3xX2exX89xXexX3xX7bxX89xX25xX3xXexX26dxX25xX3xX1xX21fxX3xX6dxX35xX25xX3xX142xX1fexX3xXexX86xX35xX25xX3xXexX1xX2f6xX3xX2cexX86xXebxX3xX7bxX225xX25xX1xX3xX25xX21fxXbxX3xXbxX1xX3b4xX3xX6dxX225xX4xX1xX3xX142xX80xX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xX7bxX455xX25xX55xX3xX2cexX86xXebxX3xX7bxX225xX25xX1xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xX6dxXdxX142xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX29xX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX29xX39xX25xX55xX12xXcxXdxX25xX3xX5xXdxX85xX25xX3xX2cexX86xX6xX25xX116xX0xX4cxX7xXexX29xX39xX25xX55xX12xX0xX86xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX161xXexX1xX86xX15xX107xX161xX6xX25xX6dxX161xX7xX6xXbxX39xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX116xX3xX38exX27bxX3xXbxX1xX3axXexX3xX150xX3xXexX29xXdxX9fxX86xX3xX7bxX259xX25xX55xX3xX25xX55xX52xX53xXdxX3xX7bxX21xX25xX3xX30dxX25xX55xX3xX7bxX217xX3xX29xX3exX4xX3xX2exX1xX30dxX25xX55xX3xX7bxX455xX25xX55xX3xX25xX3a0xXdxX3xX2cexX86xXebxX3xX7bxX225xX25xX1xXaxX3xX1xX29xX10x8b70xX9xXaxX4cxX6xX25xX161xX25xXdxX25xX1xX161xXexX29xX6xXexX161xXexX86xX4cxX1xX6xX161xXexXdxX25xX1xX161xX58xX86xX161xXbxX1xX6xXexX161xX150xX161xXexX29xXdxX10xX86xX161xX6dxX39xX25xX55xX161xX25xX55xX86xX39xXdxX161xX6dxX6xX25xX161xX39xX25xX55xX161xX6dxX39xX161xX29xX6xX4xX161xX2exX1xX39xX25xX55xX161xX6dxX86xX25xX55xX161xX25xX39xXdxX161xX2cexX86xXebxX161xX6dxXdxX25xX1xX4cxX17xX18xX4bxX150xX150xX4bxXd8xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX15xX10xX6dxXdxX6xX4cxX2xX17xX18xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX2xX18xX17xX4cxX2xX18xX155xX6dxX18xX2xX118xX2xX4bxX18xX150xXexX14dxX2xXd5xX17xX5xXc5xX161xX2xX150xX18xX6dxX18xX2xXd5xX17xX118xX150xX4bxXexX17xX118xX118xXd5xX18xX5xX18xXd8xX175xXbxX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX6dxXdxX142xX12xX0xX7xXexX29xX39xX25xX55xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX116xX3xX38exX27bxX3xXbxX1xX3axXexX3xX150xX3xXexX29xXdxX9fxX86xX3xX7bxX259xX25xX55xX3xX25xX55xX52xX53xXdxX3xX7bxX21xX25xX3xX30dxX25xX55xX3xX7bxX217xX3xX29xX3exX4xX3xX2exX1xX30dxX25xX55xX3xX7bxX455xX25xX55xX3xX25xX3a0xXdxX3xX2cexX86xXebxX3xX7bxX225xX25xX1xXaxX3xX1xX29xX10xX1f1dxX9xXaxX4cxX6xX25xX161xX25xXdxX25xX1xX161xXexX29xX6xXexX161xXexX86xX4cxX1xX6xX161xXexXdxX25xX1xX161xX58xX86xX161xXbxX1xX6xXexX161xX150xX161xXexX29xXdxX10xX86xX161xX6dxX39xX25xX55xX161xX25xX55xX86xX39xXdxX161xX6dxX6xX25xX161xX39xX25xX55xX161xX6dxX39xX161xX29xX6xX4xX161xX2exX1xX39xX25xX55xX161xX6dxX86xX25xX55xX161xX25xX39xXdxX161xX2cexX86xXebxX161xX6dxXdxX25xX1xX4cxX17xX18xX4bxX150xX150xX4bxXd8xX1xXexX15xXaxX12xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX116xX3xX38exX27bxX3xXbxX1xX3axXexX3xX150xX3xXexX29xXdxX9fxX86xX3xX7bxX259xX25xX55xX3xX25xX55xX52xX53xXdxX3xX7bxX21xX25xX3xX30dxX25xX55xX3xX7bxX217xX3xX29xX3exX4xX3xX2exX1xX30dxX25xX55xX3xX7bxX455xX25xX55xX3xX25xX3a0xXdxX3xX2cexX86xXebxX3xX7bxX225xX25xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX29xX39xX25xX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXfbxX30dxX25xX55xX3xX6xX25xX3xX58xX59xX3xXcxX1xX3axX4xX1xX3xXe8xX231xX25xX1xX3xX43dxXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX463xX3xX142xX133axX6xX3xX58xX27bxX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX21xX25xX1xX3xX4xX1xX3b4xX25xX1xX3xX30dxX25xX55xX3xX10f4xX85xX3xX66axX14xX25xX3xXca7xX3a0xX25xX3xX43dxXca7xX13xX3xX2xX14dxXc5xX150xX463xX3xX142xX1fexX3xX1xX21xX25xX1xX3xX142xXdxX3xX7bxX217xX3xX29xX3exX4xX3xX2exX1xX30dxX25xX55xX3xX7bxX455xX25xX55xX3xX25xX3a0xXdxX3xX2cexX86xXebxX3xX7bxX225xX25xX1xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX6dxXdxX142xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX35xX25xX55xX3xX4xX6xX39xX3xX2cexX86xX43xX25xX3xX5xX27exX3xX7bxX30dxX3xXexX1xX225xX1bxX3xX58xX35xXebxX3xX6dxX23cxX25xX55xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX142xX14xX25xX3xX15xXdxX25xX1xX1bxX3xX1xXdxX9fxX25xX3xX7bxX3axXdxXaxX3xX1xX29xX10xX1f1dxX9xXaxX4cxX58xX6xXebxX161xX6dxX86xX25xX55xX161xX6dxX6xX25xX55xX4cxX25xX6xX25xX55xX161xX4xX6xX39xX161xX2cexX86xX6xX25xX161xX5xXebxX161xX6dxX39xX161xXexX1xXdxX161xX58xX6xXebxX161xX6dxX86xX25xX55xX161xXexXbxX161xX1xX6xX161xXexXdxX25xX1xX161xX142xX6xX25xX161xX15xXdxX25xX1xX161xX1xXdxX10xX25xX161xX6dxX6xXdxX4cxX17xX18xX17xX14dxX18xX2xXd8xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX15xX10xX6dxXdxX6xX4cxX2xX17xX18xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX18xXd5xX155xX4cxX155xXd5xX6dxX2xX2xX155xX2xXc5xX150xX17xXexXc5xXc5xX155xX14dxX17xX5xX18xXd8xX175xXbxX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX6dxXdxX142xX12xX0xX7xXexX29xX39xX25xX55xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX35xX25xX55xX3xX4xX6xX39xX3xX2cexX86xX43xX25xX3xX5xX27exX3xX7bxX30dxX3xXexX1xX225xX1bxX3xX58xX35xXebxX3xX6dxX23cxX25xX55xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX142xX14xX25xX3xX15xXdxX25xX1xX1bxX3xX1xXdxX9fxX25xX3xX7bxX3axXdxXaxX3xX1xX29xX10xX1f1dxX9xXaxX4cxX58xX6xXebxX161xX6dxX86xX25xX55xX161xX6dxX6xX25xX55xX4cxX25xX6xX25xX55xX161xX4xX6xX39xX161xX2cexX86xX6xX25xX161xX5xXebxX161xX6dxX39xX161xXexX1xXdxX161xX58xX6xXebxX161xX6dxX86xX25xX55xX161xXexXbxX161xX1xX6xX161xXexXdxX25xX1xX161xX142xX6xX25xX161xX15xXdxX25xX1xX161xX1xXdxX10xX25xX161xX6dxX6xXdxX4cxX17xX18xX17xX14dxX18xX2xXd8xX1xXexX15xXaxX12xX13xX35xX25xX55xX3xX4xX6xX39xX3xX2cexX86xX43xX25xX3xX5xX27exX3xX7bxX30dxX3xXexX1xX225xX1bxX3xX58xX35xXebxX3xX6dxX23cxX25xX55xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX142xX14xX25xX3xX15xXdxX25xX1xX1bxX3xX1xXdxX9fxX25xX3xX7bxX3axXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX29xX39xX25xX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX25dxX3eexX3xX5xX21xX3xX4xX1xX2f6xX3xX7bxX1fexX3xX7bxX52xX3a6xX4xX3xXe8xX6xX25xX3xXcxX1xX52xX53xX25xX55xX3xX142xX80xX3xXcxX1xX21xX25xX1xX3xX2f6xXebxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX5xX23cxX6xX3xX4xX1xX3afxX25xX3xXexX29xX39xX25xX55xX3xX142xXdxX9fxX4xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdxX9fxX25xX3xX25xX1xXdxX9fxX15xX3xX142xX80xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX96axXcxX161xX3xX38exX20xX3xX25xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX6dxXdxX142xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXca7xX6xX86xX3xX15xX52xX6xX3xX5xX1226xX1bxX3xXexX1xX21xX25xX1xX3xXbxX1xX8exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX31bxX25xX55xX26dxXbxX36dxX3xX29xX3exX4xXaxX3xX1xX29xX10xX1f1dxX9xXaxX4cxX107xX6xX25xX161xX6dxX39xX4xX161xX142xXdxX10xXexX4cxX7xX6xX86xX161xX15xX86xX6xX161xX5xX86xX161xXexX1xX6xX25xX1xX161xXbxX1xX39xX161xX1xX6xX161xXexXdxX25xX1xX161xX25xX55xX6xXbxX161xX29xX6xX4xX4cxX17xX18xX18xX118xX18xX2xXd8xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX15xX10xX6dxXdxX6xX4cxX2xX17xX18xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX18xXd5xX17xX4cxX2xX150xX155xX6dxXd5xX2xX18xX4bxXc5xX4bxX155xXexX2xX18xX14dxX118xX118xX5xX18xXd8xX175xXbxX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX6dxXdxX142xX12xX0xX7xXexX29xX39xX25xX55xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXca7xX6xX86xX3xX15xX52xX6xX3xX5xX1226xX1bxX3xXexX1xX21xX25xX1xX3xXbxX1xX8exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX31bxX25xX55xX26dxXbxX36dxX3xX29xX3exX4xXaxX3xX1xX29xX10xX1f1dxX9xXaxX4cxX107xX6xX25xX161xX6dxX39xX4xX161xX142xXdxX10xXexX4cxX7xX6xX86xX161xX15xX86xX6xX161xX5xX86xX161xXexX1xX6xX25xX1xX161xXbxX1xX39xX161xX1xX6xX161xXexXdxX25xX1xX161xX25xX55xX6xXbxX161xX29xX6xX4xX4cxX17xX18xX18xX118xX18xX2xXd8xX1xXexX15xXaxX12xXca7xX6xX86xX3xX15xX52xX6xX3xX5xX1226xX1bxX3xXexX1xX21xX25xX1xX3xXbxX1xX8exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX31bxX25xX55xX26dxXbxX36dxX3xX29xX3exX4xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX29xX39xX25xX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX13xX52xX381xX4xX3xX5xX1226xX3xX142xX133axX6xX3xX29xX455xXexX3xX58xX86xX8exX25xX55xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX5xX3axXdxX3xXexXdxX89xXbxX3xXexX80xX4xX3xXbxX1xX43xXdxX3xX7bxX8exXdxX3xX15xX7cxXexX3xX142xX381xXdxX3xX4xX3a0xX25xX3xX31bxX107xX59xX39xX36dxX3xX29xX3exX4xXd8xX3xX13fdxX3exX4xX3xX107xX2f6xX6xX3xX142xX35xXebxX3xX4xX3exX4xX3xXexX86xXebxX89xX25xX3xX7bxX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX4xX30dxX25xX55xX3xX7xXafxX1bxX3xX4xX1xX3a6xX1bxX3xXexX1xX26dxX15xX3xX4xX1xX3b4xX3xXexX29xX30dxXdxX3xX107xX259xX25xX55xX3xX107xX1fexX25xX1xX3xXexX29xX85xX25xX3xX7xX30dxX25xX55xXd8xXd8xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX6dxXdxX142xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9cxX3xX5xX9fxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX3axXdxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX4xX1xX2ffxX3xX7bxX3axXexX3xX2exX1xX39xX43xX25xX55xX3xX150xX4bxXc7xXaxX3xX1xX29xX10xX1f1dxX9xXaxX4cxX2exXdxX25xX1xX161xXexX10xX4cxXexXebxX161xX5xX10xX161xXbxX1xX6xX25xX161xX5xX39xX6xXdxX161xX29xX6xX4xX161xXexX6xXdxX161xXexXbxX161xX1xX6xX161xXexXdxX25xX1xX161xX4xX1xXdxX161xX6dxX6xXexX161xX2exX1xX39xX6xX25xX55xX161xX150xX4bxX4cxX17xX18xX18xX2xX14dxX14dxXd8xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX55xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX15xX10xX6dxXdxX6xX4cxX2xX17xX18xX4cxX25xX10xX111xX7xX4cxX17xX18xXd5xX2xX4cxX2xX18xX4bxX6dxX18xX18xX4bxX4bxX14dxX2xX118xXexXc5xX150xX17xX155xX5xXc5xX161xX2xX18xX155xX6dxX18xX2xX4bxX4bxX2xX150xX17xXexX4bxX150xX17xX150xX14dxX5xX18xXd8xX175xXbxX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xXexX29xXdxX2bxX25xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXexX3axXdxX3xX2xX4bxX4cxX2xX4bxX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX1bxX3xX58xX59xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX6dxXdxX142xX12xX0xX7xXexX29xX39xX25xX55xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9cxX3xX5xX9fxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX3axXdxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX4xX1xX2ffxX3xX7bxX3axXexX3xX2exX1xX39xX43xX25xX55xX3xX150xX4bxXc7xXaxX3xX1xX29xX10xX1f1dxX9xXaxX4cxX2exXdxX25xX1xX161xXexX10xX4cxXexXebxX161xX5xX10xX161xXbxX1xX6xX25xX161xX5xX39xX6xXdxX161xX29xX6xX4xX161xXexX6xXdxX161xXexXbxX161xX1xX6xX161xXexXdxX25xX1xX161xX4xX1xXdxX161xX6dxX6xXexX161xX2exX1xX39xX6xX25xX55xX161xX150xX4bxX4cxX17xX18xX18xX2xX14dxX14dxXd8xX1xXexX15xXaxX12xXcxX9cxX3xX5xX9fxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX3axXdxX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX4xX1xX2ffxX3xX7bxX3axXexX3xX2exX1xX39xX43xX25xX55xX3xX150xX4bxXc7xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX29xX39xX25xX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXcxX86xXebxX3xXexX9cxX3xX5xX9fxX3xXexX1xX86xX3xX55xX39xX15xX1bxX3xX58xX27bxX3xX5xX27exX3xX4xX1xX326xXexX3xXexX1xX43xXdxX3xX29xX32fxX25xX3xXexX29xX85xX25xX3xX7bxX225xX6xX3xX107xX21xX25xX3xXcxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX25xX1xX3xX7bxX3axXexX3xX2exX1xX39xX43xX25xX55xX3xX14dxXc5xXc7xX1bxX3xX7xX39xX25xX55xX3xXexX9cxX3xX5xX9fxX3xXbxX1xX35xX25xX3xX5xX39xX3axXdxX3xX29xX3exX4xX3xXexX3axXdxX3xX25xX55xX86xX259xX25xX3xXafxX3xXd5xX3xXbxX1xX52xX53xX25xX55xX3xXexX1xX3b4xX3xX7bxXdxX2bxX15xX3xXafxX3xX7bxX225xX6xX3xXbxX1xX52xX3a0xX25xX55xX3xX25xX21xXebxX3xX4xX1xX2ffxX3xX7bxX3axXexX3xX150xX4bxXc7xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX6dxXdxX142xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX86xX5xX12xX0xX6dxXdxX142xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX29xXaxX12xX0xX4cxX6dxXdxX142xX12xX0xX4cxX6dxXdxX142xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa82xX86xXexX1xX39xX29xXaxX12xX13xX55xX86xXebxX94axX25xX3xcd20xX6xX25xX1xX0xX4cxXbxX12
Nguyễn Oanh