Sản xuất theo chuỗi giá trị - nét mới của CIDA
(Baohatinh.vn) - Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cả nước cũng như Hà Tĩnh đã được xây dựng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững cho từng vùng sản xuất, xuyên suốt chuỗi giá trị từ khâu giống đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm thông qua việc liên kết các bên tham gia.
3919x476bxca70xaac7xba14x8d1ax683exfaa8x648cxX7x8537xb690x763cxf75cxd3bbxd078xX5x7a92xXaxbcc7xf4a0x10b37x10e03xX3xa5c8xba1ax82fdxXexX3xXexX1xX10x104c6xX3xX4xX1xX18x7173xXdxX3xd7d7xXdxd82bxX3xXexc6c0xb394xX3xd7e9xX3xX15x1094dxXexX3x51d3x806fxXdxX3xX4xd94cxX6xX3xd061xcd01xecc7xcd94xX0xf940xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa56bxX10xX6xf2adxXaxX12xb37dxaeeexX3xX29xX15xX3xXexX29xXdxX3xX4xc5bbxX3xX4xX19xX18xX3xX15xX27x4b65xX15xX1xX3xX15x7df4xX15xX27xX3xX15xX27xX1xXdx8519xXbxX3xX4xX14xX3xX15xe7b0xX36xX4xX3xX4x6464xX15xX27xX3xX15xX1xX7exX3xX51xX6axX3xXcx9685xX15xX1xX3x75c6x9fd6xX3xX93xX7exea8cxX4xX3xX17x10c7dxf206xX3xX54xe105xX15xX27xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX1xX7exX36xX15xX27xX3xX15xX9cxX15xX27xX3xX4xX6xX1fxX3xX27xXdxX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX27xXdxX6xX3xXexb27axX15xX27xX3xX27xcdc1xX15xX3x4696xX36xXdxX3xX4xX1xX7exX62xX15xX27xX3xXexX2cx54dbxX15xX1xX3xX35x84c0xX4xX3xXexXdxdcb2xX18xX3x7773xX18xb8a4xX4xX3xX27xXdxX6xX3xX17xX9cxX9dxX3xX54xXa0xX15xX27xX3xX15xX6fxX15xX27xX3xXexX1xX6fxX15xX3xX35xX36xXdxX3xXcdxX6axX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX2cxXdxa91fxX15xX3xeb11xX58xX15xX3xXcdx7162xX15xX27xX3xX4xX1xX1fxX3xXexae31xX15xX27xX3xXcdx8ab9xX15xX27xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexb002xX3xX17xX18xX9dxXe4xX15xX3xX7xX18xXe9xXexX3xX4xX1xX18xX24xXdxX3xX27xXdxX29xX3xXexX2cxX2dxX3xXexX123xX3xddefxX1xX9cxX18xX3xX27xXdxXe9xX15xX27xX3xX93x8deaxX15xX3xX4xX1xX15exX3xX115xXdxX15exX15xX3xXcdxX6axX3xXexXdxXe4xX18xX3xXexX1xXdfxX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xd735xX35xX3xXexX1xX6fxX15xX27xX3xXe7xX18xX6xX3xXcdxXdxX77xX4xX3xX5xXdxXe4xX15xX3xX152xX15exXexX3xX4xX29xX4xX3xX115xXe4xX15xX3xXexX1xX6xX35xX3xX27xXdxX6xc78bxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx704cxX1fxX54xX9dxXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX2fxX6xX5xXdxX27xX15xfda3xX3xdda7xX18xX7xXexXdx8d57xX9dx4f9fxXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX93xX2dxX15xX1xX3xX1xX7exX36xX15xX27xX3xX15xX6axX9dxX134xX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX3xe6a2xX1xX29xXexX3xXexX2cxXdxX112xX15xX3xX15xX6fxX15xX27xX3xX15xX27xX1xXdxX77xXbxX3x7dc3xX3dxX3exX3fxX40x9145xX3xX51xX6axX3xXcxX8fxX15xX1xX3xX93xX94xX3xX2cxX6axX3xX7xX1fxX29xXexX3xXcdxX6axX3xX93xXdxX58xX18xX3xX4xX1xefbcxX15xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX1fx7580xXexX3xX93x86efxX15xX27xX3xXexX2cxX1fxX15xX27xX3xXexX1x4a99xXdxX3xX27xXdxX6xX15xX3xX4xdd6cxX15xX3xX5xX23axXdxX3xX20cx566ax90ccxX2x9c2fxX2fxX25bxX25cxX2xd79bxX211xX3xX15xX1xbe28xX35xX3xXexX23axX1fxX3xX2cxX6xX3xX4xX29xX4xX3xX35xX6fxX3xX1xXdaxX15xX1xX3xX5xXdxXe4xX15xX3xX152xX15exXexX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX2fxX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX7exX24axX15xX27xX3xX93xXe9xXdxX3xXcdxX36xXdxX3x4c62xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX17cxX35xX3xX4xX1xX3axX3xX5xXa0xX4xX1cexX3xX5x73ecxX6xX134xX3xX4xX1x7978xX134xX3xX2cxX6xX18xX3xX2fxX3xX4xX3axX3xX2fxX3xXe7xX18xX14xX134xX3xX5xX98xX15xX3xXcdxX6axX3xX115xX253xX1a7xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX115xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX27xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX15xX27xX9xXaxX2xXaxX3xe773xXdxX54xXexX1xX9xXaxX25bxX25cxX25cxXaxX3xX115xX1fxX2cxX54xX10xX2cxX9xXaxX25cxXaxX3xX6xX5xXdxX27xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXexX115xX1fxX54xX9dxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX54xX12xX0xX6xX3xX1xX2cxX10xX1d5xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX35xX27xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX42xX42xXdxX1a7xX115xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX1a7xXcdxX15xX42xX15xX10xX308xX7xX42xX2xX25exac20xb6b3xX42xX2xX25cxX2a5xX54xX25bxX2xX25exX2a5xX25bxX25cxX25cxXexX263xX2xX263xX25cxX2a5xX5xX25cxX1a7xX1d0xXbxX27xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX1fxX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX1fxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX17cxX35xX3xX4xX1xX2c0xX3xbf83xX3xd032xf231xX3xXcxX1xX7exX98xX15xX27xX3xX20cxX3d2xX3d3xX3xX40xX15xX1xX211xX3xX5xX6axX3xX35xX23exXexX3xXexX2cxX1fxX15xX27xX3xX15xX1xX11axX15xX27xX3xX35xX6fxX3xX1xXdaxX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX1xX6axX15xX27xX3xX1xe9c8xX6xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX4xX1xX18xX24xXdxX3xX4xX40fxX3xXe7xX18xX9dxX3xX35xX6fxX3xX5xX36xX15xX1a7xX3x63e1xX15xX1xX1cexX3xXcxX1a7x103c5xX1a7xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX2cxX12xX0xX42xXexX115xX1fxX54xX9dxX12xX0xX42xXexX6xX115xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX1fxX54xX9dxXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX2fxX6xX5xXdxX27xX15xX1cexX3xX1d0xX18xX7xXexXdxX1d5xX9dxX1d7xXaxX12xa984xXdfxX4xX3xX93x8641xX4xX1xX3xX3d0xX3xX4xX18xXe9xXdxX3xX152xX3d3xX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX3xX20cxX25bxX25cxX2xX263xX211xX3xX5xX6axX3xX15xX9cxX15xX27xX3xX4xX6xX1fxX3xX7xX14xX15xX3xX5xX7exX98xX15xX27xX3xXcdxX6axX3xXexX486xX15xX1xX3xX4xX23axX15xX1xX3xXexX2cxX6xX15xX1xX3xX4xX3axX6xX3xX2a5xX3xX35x8033xXexX3xX1xX6axX15xX27xX3xXexX2cxXe4xX15xX3xXexX1xX6fxX15xX27xX3xXe7xX18xX6xX3xXcdxXdxX77xX4xX3xXexX23axX1fxX3xX2cxX6xX3xX35xX6fxX3xX1xXdaxX15xX1xX3xXex5214xXbxX3xXexX1xX112xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX1xX6axX15xX27xX3xX1xX40fxX6xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX4xX1xX18xX24xXdxX3xX27xXdxX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX4xX40fxX3xXe7xX18xX9dxX3xX35xX6fxX3xX5xX36xX15xX3xX1xX62xX15xX134xX3xX4xX1xX19xXexX3xX5xX7exX98xX15xX27xX3xX4xX6xX1fxX3xX1xX62xX15xX134xX3xX5xXdxXe4xX15xX3xX152xX15exXexX3xXcdxX36xXdxX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX7exX24axX15xX27xX1d7xX3xXex54e6xX15xX27xX3xX152xX15exXexX3xXcdxX6axX3xX93xX7exX6xX3xX2cxX6xX3xXe7xX18xX9dxX3xXexX2cxXdaxX15xX1xX3xX152xX1xX18xX9dxX15exX15xX3xX15xX27xX1xX2dxX3xX35xX3d0xX3xX2cxX23exX15xX27xX1a7xX3xX481xX6fxX3xX1xXdaxX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX17cxX35xX3xX5xX2baxX6xX3xX93xX7exX98xX4xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX77xX15xX3xX3d0xX3xX4xX29xX4xX3xX17xX94xX1cexX3xX57x8e92xX4xX3xXcxX1xX3axX9dxX134xX3xX57xX5caxX4xX3xX433xX1fxX15xX27xX134xX3xX57xX5caxX4xX3xX40xX15xX134xX3xX57xX5caxX4xX3xXcxX128xX15xX27xX134xX3xX1b7xX128xXdxX3x9a96xX29xX3xX20cxX57xX5caxX4xX3xXcxX1xbdb1xX211xX1d7xX3xX4xX1xX2c0xX3xX3d0xX3xX3d2xX3d3xX3xXcxX1xX7exX98xX15xX27xX3xX20cxX3d2xX3d3xX3xX40xX15xX1xX211xX1d7xX3xX2cxX6xX18xX3xX2fxX3xX4xX3axX3xX2fxX3xXe7xX18xX14xX3xX20cxXcxX1xX23axX4xX1xX3xX3d2xXe4xX15xX1xX211xX1d7xX3xX5xX98xX15xX3xX20cxXcxX1xX23axX4xX1xX3xX433xX1fxX15xX27xX211xX1d7xX3xX115xX253xX3xX20cxX1f5xX1xX128xX3x8e72xXdxX77xXexX134xX3xXcxX1xX23axX4xX1xX3xX13xX62xX15xX134xX3xXcxX1xX23axX4xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2fxX3xXcxX1xX23axX4xX1xX3xX51xX6axX211xX3xXcdxX6axX3xX3d2xX3d3xX3xXcxX9cxX9dxX134xX3xX3d2xX3d3xX3xX433xX9cxX35xX3xX20cxX3d2xX3d3xX3xX40xX15xX1xX211xX1a7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX1fxX54xX9dxXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX2fxX6xX5xXdxX27xX15xX1cexX3xX1d0xX18xX7xXexXdxX1d5xX9dxX1d7xXaxX12xX3dxX1xX18xX24xXdxX3xX4x4ef6xX15xX3xX93xX7exX98xX4xX3xX1xXdxX112xX18xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX1fxX23axXexX3xX5caxX15xX27xX3xXcdxX36xXdxX3xXexXdaxX15xX1xX3xX1xXdaxX15xX1xX3xXexX1xXa0xX4xX3xXexX15exX3xX93xX2dxX6xX3xXbxX1xX7exX62xX15xX27xX1a7xX3xX652xX58xX3xX5x9118xX3xXexX1xX18xX9dxX15exXexX134xX3xX4xX1xX18xX24xXdxX3xX27xXdxX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX93xXdxX3xXexX123xX3xX152xX1xX9cxX18xX3xX93xX6cfxX18xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX93xX15exX15xX3xX152xX1xXdxX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX17cxX35xX3xX5xXe4xX15xX3xX115xX6axX15xX3xXc5xX15xX1a7xX3xc184xX1xX7exX15xX27xX3xXexX1xXa0xX4xX3xXexX15exX134xX3xX152xX1xXdxX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX7exX24axX15xX27xX3xX4xX1xX7exX6xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX2cxXdxX112xX15xX3xX35xX23axX15xX1xX3xXexX1xXdaxX3xX35xX6fxX3xX1xXdaxX15xX1xX3xX4xX1xX18xX24xXdxX3xX4xX40fxX3xXexX1xX112xX3xX4xX1xX230xX3xX93xXdxX3xX93xX15exX15xX3xX35xX23exXexX3xXbxX1xX9cxX15xX3xX152xX1xX2baxX4xX3xX15xX6axX1fxX3xX93xX40fxX3xX20cxX4xX1xX18xX24xXdxX3xX4xX1xX7exX6xX3xX1xX1fxX6axX15xX3xX4xX1xX230xX15xX1xX211xX1a7xX3xX3dxX1xa515xX15xX27xX3xX1xX23axX15xX1cexX3xX15xX18xX6fxXdxX3xX115xX253xX3xX15xX29xXdxX3xX4xX1xX230xX3xX93xX15exX15xX3xX5xX2baxX4xX3xX115xX29xX15xX3xX115xXe4xX3xX20cxX7xX6xX18xX3xX93xX40fxX3xX15xX18xX6fxXdxX3xXexXdxX15exXbxX3xX115xX253xX3xX15xX29xXdxX3xX1xX6xX9dxX3xX115xX253xX3xXexX1xX2dxXexX3xXexX1xXdaxX3xX152xX1xX6fxX15xX27xX3xX152xX15exXexX3xX15xXe9xXdxX3xX93xX7exX98xX4xX211xX1d7xX3xX15xX18xX6fxXdxX3xX115xX253xX3xX1xX6xX9dxX3xXcdxX24xX3xX115xX32xX1fxX3xX4xX1xX230xX3xX93xX15exX15xX3xX5xX2baxX4xX3xX115xX29xX15xX3xX115xX253xX3xXexX1xX2dxXexX3xX1xX62xXdxX3xX20cxX7xX6xX18xX3xX93xX40fxX3xX115xX29xX15xX3xX17xfd3dxX3xXexX1xX2dxXexX134xX3xX152xX1xX6fxX15xX27xX3xX152xX15exXexX3xX15xXe9xXdxX3xX93xX7exX98xX4xX211xX1a7xX3xX13xX1fxX15xX27xX134xX3xX15xX15exX18xX3xX5xX253xX3xX35xX56axX3xX93xXdxX3xXcdxX6axX1fxX3xX1xX1fxX23axXexX3xX93xX23exX15xX27xX134xX3xXbxX1xX9cxX15xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xX93xX15exX15xX3xX4xX1xX98xX134xX3xX7xXdxXe4xX18xX3xXexX1xX2dxX3xX1xX6xX9dxX3xX152xX1xX18xX3xX93xX6fxX3xXexX1xX2dxX3xX93xX6fxX15xX27xX3xX93xX2baxX4xX3xXexX1xXdaxX3xX4xX1xX18xX24xXdxX3xX7x7d2cxX3xX1xX1fxX6axX15xX3xX4xX1xX230xX15xX1xX3xXexX2cxX1fxX15xX27xX3xXexX7exX62xX15xX27xX3xX5xX6xXdxX1a7xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xXexX1xX10xX1fxX3xXexX486xX15xX3xX1xXdxX77xX18xX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX7exX24axX15xX27xX134xX3xX93xX29xXbxX3xX5caxX15xX27xX3xX9dxXe4xX18xX3xX4xX6cfxX18xX3xX4xX3axX6xX3xX15xX27xX7exX24axXdxX3xXexXdxXe4xX18xX3xXexX1xXdfxX3xXcdxX58xX3xX5xX7exX98xX15xX27xX3xXcdxX6axX3xX4xX1xX19xXexX134xX3xX93xX10xX35xX3xX5xX23axXdxX3xX27xXdxX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX27xXdxX6xX3xXexXc5xX15xX27xX134xX3xX5xX98xXdxX3xX15xX1xX18xX4fdxX15xX3xX4xX1xX1fxX3xX15xX6fxX15xX27xX3xX54xX9cxX15xX134xX3xX15xX27xX7exX24axXdxX3xX4xX1xX15exX3xX115xXdxX15exX15xX3xXcdxX6axX3xX54xX1fxX6xX15xX1xX3xX15xX27xX1xXdxX77xXbxX3xX4xX6xX1fxX3xX1xX62xX15xX3xX5xX6axX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX15xX1xb66fxX3xX5xX886xX134xX3xXe7xX18xX9dxX3xXexX2cxXdaxX15xX1xX3xXexX128xX9dxX3xXexXdxX77xX15xX1a7xX1a7xX1a7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX1fxX54xX9dxXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX2fxX6xX5xXdxX27xX15xX1cexX3xX1d0xX18xX7xXexXdxX1d5xX9dxX1d7xXaxX12xXcxXdxX15xX1xX3xXexX1xX6cfxX15xX3xX4xX1xX18xX15xX27xX3xX4xX3axX6xX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX3xX5xX6axX3xX1xX24xX3xXexX2cxX98xX3xX4xX14xX3xX15xX6fxX15xX27xX3xX1xX23exX3xXexX2cxX1fxX15xX27xX3xXexX56axX3xX1xX98xXbxX3xXexX29xX4xX42xX51xXcxX5f3xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX1d7xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX23exX3xX7xX62xX3xX4xX1xX15exX134xX3xX4xX1xX15exX3xX115xXdxX15exX15xX134xX3xXexX1xX18xX3xX35xX18xX6xX3xXcdxX6axX3xX54xX1fxX6xX15xX1xX3xX15xX27xX1xXdxX77xXbxX3xXexX1xX6xX35xX3xX27xXdxX6xX3xX35xX6fxX3xX1xXdaxX15xX1xX3xX4xX1xX18xX24xXdxX134xX3xXexX5caxX4xX3xX5xX6axX3xX17xX18xX9dxXe4xX15xX3xX7xX18xXe9xXexX3xX35xX23exXexX3xX4xX1xX18xX24xXdxX3xX27xXdxX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX1xX1fxX6axX15xX3xX4xX1xX230xX15xX1xX1a7xX3xX652xXdxX77xX4xX3xX1xX24xX3xXexX2cxX98xX3xX54xX6axX15xX1xX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xX152xX1xX9cxX18xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4xX1xXe9xXexX134xX3xX15xX2baxXexX3xXexX1xXcaxXexX3x5a5fxX15xX1xX23axX9dxX3xX4xX14xX35xb843xX134xX3xX15xX15exX18xX3xX152xX1xX6fxX15xX27xX3xXexX1xX29xX1fxX3xX27x3a01xX3xXexX1xXdaxX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX17cxX35xX3xX5xX6axX35xX3xX2cxX6xX3xX152xX1xX6fxX15xX27xX3xXexXdxXe4xX18xX3xXexX1xXdfxX3xX93xX7exX98xX4xX1a7xX3xX57xX7exX62xX15xX27xX3xX15xX1xXdxXe4xX15xX134xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX7exX18xX3xXexXdxXe4xX15xX3xX1xX23axX15xX27xX3xX35xXdfxX4xX3xX4xX1xX7exX6xX3xX4xX40fxX3xX15xX27xX18x956axX15xX3xX15xX6axX1fxX3xX1xX24xX3xXexX2cxX98xX3xXcdxX6axX3xX4xX9cxX15xX3xX93xXe9xXdxX3xXcdxX36xXdxX3xX15xX27xX18xXb9cxX15xX3xX5xXa0xX4xX3xX4xX40fxX3xXexX1xX112xX3xX4xX40fxX3xX4xX3axX6xX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX1a7xX3xX3dxX1xX486xX15xX1xX3xXcdxXdaxX3xXcdxX4fdxX9dxX134xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX54xXa0xX6xX3xXexX2cxXe4xX15xX3xX93xXdxX58xX18xX3xXexX2cxX6xX3xX4xX62xX3xX115xX14xX15xX134xX3xXexX1xX6xX35xX3xXcdxX19xX15xX3xX15xX27xX7exX24axXdxX3xX54xX9cxX15xX3xXcdxX6axX3xX54xX1fxX6xX15xX1xX3xX15xX27xX1xXdxX77xXbxX1d7xX3xX35xX36xXdxX3xX115xX14xX1fxX3xX93xX14xX35xX3xX1xX24xX3xXexX2cxX98xX3xX93xX2baxX15xX27xX3xX35xXdfxX4xX3xX93xX486xX4xX1xX134xX3xX4xX6fxX15xX27xX3xX115xX268xX15xX27xX3xXcdxX6axX3xX1xXdxX77xX18xX3xXe7xX18xX14xX1a7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX1fxX54xX9dxXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX2fxX6xX5xXdxX27xX15xX1cexX3xX1d0xX18xX7xXexXdxX1d5xX9dxX1d7xXaxX12xX3dxX29xX4xX3xX115xXe4xX15xX3xXexX1xX6xX35xX3xX27xXdxX6xX3xX15xX1xXdxX58xX18xX3xXexX1xX6axX15xX1xX3xXbxX1xX6cfxX15xX3xX35xX36xXdxX3xXexX1xX6axX15xX1xX3xX4xX1xX18xX24xXdxX1a7xX3xX75dxX1xX6axX3xX15xX7exX36xX4xX3xX1xX24xX3xXexX2cxX98xX3xXexX1xX6fxX15xX27xX3xXe7xX18xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX1fxX23axXexX3xX93xX23exX15xX27xX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX3xXcdxX6axX3xX4xX1xX7exX62xX15xX27xX3xXexX2cxXdaxX15xX1xX3xX15xX6fxX15xX27xX3xXexX1xX6fxX15xX3xX35xX36xXdxX1d7xX3xX15xX1xX6axX3xX152xX1xX1fxX6xX3xX1xX5fdxX4xX3xX1xXdxX77xX15xX3xX54xXdxX77xX15xX3xX3d0xX3xX4xX29xX4xX3xX152xX1xX9cxX18xX1cexX3xX27xXdxXe9xX15xX27xX134xX3xXe7xX18xX9dxX3xXexX2cxXdaxX15xX1xX3xX152xc952xX3xXexX1xX18xX4fdxXexX134xX3xXexX4fdxXbxX3xX1xX18xX19xX15xca88xX1d7xX3xX15xX1xX6axX3xX15xX6fxX15xX27xX3xX5xXdxXe4xX15xX3xX152xX15exXexX3xXexX2cxX1fxX15xX27xX3xX4xX29xX4xX3xXexX56axX3xX1xX98xXbxX3xXexX29xX4xX134xX3xX51xXcxX5f3xX3xX4xX3axX6xX3xX35xXdaxX15xX1xX1d7xX3xX15xX1xX6axX3xX115xXc5xX15xX27xX3xXexX1xX6fxX15xX27xX3xXe7xX18xX6xX3xX152xXe4xX15xX1xX3xXexX486xX15xX3xX54xXdfxX15xX27xX3xX35xX6axX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX3xX15xX6axX9dxX3xX27xX40fxXbxX3xXexX1xXe4xX35xX3xXcdxX6axX3xX1xX23exXdxX3xXbxX1xXdfxX3xX15xX11axX3xX27xXdxX2baxXbxX3xX27xXdxX14xXdxX3xX15xX27xX9cxX15xX1d7xX3xX4xX29xX4xX3xX54xX1fxX6xX15xX1xX3xX15xX27xX1xXdxX77xXbxX3xX5xXdxXe4xX15xX3xX152xX15exXexX3xXcdxX36xXdxX3xX15xX6fxX15xX27xX3xX54xX9cxX15xX3xX93xX112xX3xXexXdxXe4xX18xX3xXexX1xXdfxX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX17cxX35xX1a7xX3xXcxX2cxX1fxX15xX27xX3xXbxX1xX9cxX15xX3xX152xX1xX2baxX4xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX134xX3xX4xX6cfxX15xX3xX5xX7exX18xX3xX710xX3xX93xX23exX15xX27xX3xXcdxXdxXe4xX15xX3xXexXe9xXdxX3xX93xX6xX3xX7xXa0xX3xXexX1xX6xX35xX3xX27xXdxX6xX3xX4xX3axX6xX3xX1xX23exX3xX15xX27xX1xX2c0xX1fxX134xX3xX4xX4fdxX15xX3xX15xX27xX1xX2c0xX1fxX134xX3xXbxX1xXdfxX3xX15xX11axX3xX93xX112xX3xX115xX14xX1fxX3xX93xX14xX35xX3xX1xX5fdxX3xXexX1xX6xX35xX3xX27xXdxX6xX3xXcdxX6axX3xX1xX7exX3d0xX15xX27xX3xX5xX98xXdxX3xX115xXdaxX15xX1xX3xX93xX7e4xX15xX27xX3xX4xX128xX15xX27xX3xXcdxX36xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX6axX15xX1xX3xXbxX1xX6cfxX15xX3xX152xX1xX29xX4xX1a7xX3xX57xX9cxX9dxX3xX5xX6axX3xX4xX62xX3xX1xX23exXdxX3xX27xXdxX2baxXbxX3xX1xX5fdxX3xX1xX23exXdxX3xX15xX1xX4fdxXbxX3xX7xX9cxX18xX3xXcdxX6axX1fxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX2cxXdxX112xX15xX3xX15xX6fxX15xX27xX3xX15xX27xX1xXdxX77xXbxX3xX93xX2dxX15xX1xX3xX1xX7exX36xX15xX27xX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX7exX24axX15xX27xX1a7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX1fxX54xX9dxXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX2fxX6xX5xXdxX27xX15xX1cexX3xX1d0xX18xX7xXexXdxX1d5xX9dxX1d7xXaxX12xXcxX1xXa0xX4xX3xX1xXdxX77xX15xX3xX1xX1fxX23axXexX3xX93xX23exX15xX27xX3xX15xX6axX9dxX3xX93xXe9xXdxX3xX54xXdxX77xX15xX3xXcdxX36xXdxX3xX15xX1xXdxX58xX18xX3xXexX1xX29xX4xX1xX3xXexX1xX5caxX4xX1cexX3xX93xX2dxX6xX3xX115xX6axX15xX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX3xX5xX6axX3xXcdxX128xX15xX27xX3xX15xX27xX1xX2c0xX1fxX134xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX15xX1xX9e1xX3xX5xX886xX134xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX17cxX35xX3xX4xX1xX3axX3xX5xXa0xX4xX3xX4xX40fxX3xXexX486xX15xX1xX3xXexX1xX7exX62xX15xX27xX3xX35xX23axXdxX3xX1xX40fxX6xX3xX152xX1xX6fxX15xX27xX3xX5xX36xX15xX134xX3xX15xX27xX7exX24axXdxX3xX54xX9cxX15xX3xX4xX1xX7exX6xX3xXe7xX18xX10xX15xX3xXcdxX36xXdxX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xXexX1xX10xX1fxX3xX93xX2dxX15xX1xX3xX1xX7exX36xX15xX27xX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX7exX24axX15xX27xX1a7xX3xXcxX486xX15xX1xX3xX93xX6xX3xX54xX23axX15xX27xX3xX4xX3axX6xX3xXexX1xX56axX3xX15xX1xX7exXb43xX15xX27xX134xX3xX152xX1xX486xX3xX1xX4fdxX18xX134xX3xX93xX2dxX6xX3xX1xXdaxX15xX1xX3xX5xX6axX35xX3xX4xX1xX1fxX3xX35xX24xXdxX3xX93xX2dxX6xX3xXbxX1xX7exX62xX15xX27xX3xX4xX40fxX3xX35xX23exXexX3xX7exX18xX3xXexX1xX15exX134xX3xXcdxXdxX77xX4xX3xX5xXdxXe4xX15xX3xX152xX15exXexX3xXexX1xX6axX15xX1xX3xX4xX29xX15xX1xX3xX93xXb9cxX15xX27xX3xXe7xX18xX9dxX3xX35xX6fxX3xX5xX36xX15xX134xX3xXcdxX128xX15xX27xX3xX4xX1xXc5xX15xX3xX15xX18xX6fxXdxX3xXexX4fdxXbxX3xXexX2cxX18xX15xX27xX3xX5xX6axX3xX152xX1xX6fxX15xX27xX3xX54xe87exX1a7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX1fxX54xX9dxXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX2fxX6xX5xXdxX27xX15xX1cexX3xX1d0xX18xX7xXexXdxX1d5xX9dxX1d7xXaxX12xX57xX4d1xX4xX3xX115xXdxX77xXexX134xX3xX152xX1xXdxX3xX93xX7exX6xX3xX4xX1xXc5xX15xX3xX15xX18xX6fxXdxX3xX1xX23exX3xX5xXe4xX15xX3xXe7xX18xX9dxX3xX35xX6fxX3xX5xX36xX15xX3xX1xX62xX15xX134xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX27xXdxX14xXdxX3xXe7xX18xX9dxX15exXexX3xXcdxX19xX15xX3xX93xX58xX3xX35xX6fxXdxX3xXexX2cxX7exX24axX15xX27xX3xXexX2cxX1fxX15xX27xX3xX152xX1xX18xX3xX54xX9cxX15xX3xX4xX7exX1a7xX3xX1f5xX1xX7exX62xX15xX27xX3xXexX1xX5caxX4xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX27xXcaxX15xX3xXcdxX36xXdxX3xX4xX1xX15exX3xX115xXdxX15exX15xX134xX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX7exX24axX15xX27xX3xXexXdxXe4xX18xX3xXexX1xXdfxX3xX4xX253xX15xX3xX35xX36xXdxX3xX35xX886xX1d7xX3xX4xX1xX7exX6xX3xX4xX40fxX3xX15xX1xX11axX15xX27xX3xX93xXdxX112xX15xX3xX1xXdaxX15xX1xX3xX5xXdxXe4xX15xX3xX152xX15exXexX3xX115xX58xX15xX3xXcdxX11axX15xX27xX3xX93xX112xX3xX4xX3axX15xX27xX3xX4xXe9xX3xX15xXdxX58xX35xX3xXexXdxX15xX3xX4xX3axX6xX3xX4xX14xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX486xX6xX1cexX3xX15xX27xX7exX24axXdxX3xX54xX9cxX15xX3xXcdxX6axX3xX54xX1fxX6xX15xX1xX3xX15xX27xX1xXdxX77xXbxX1a7xX3xX3dxX29xX4xX1xX3xX5xX6axX35xX3xX35xX36xXdxX3xX15xX6axX9dxX3xX93xX253xXdxX3xX1xX9e1xXdxX3xX15xX1xX11axX15xX27xX3xX4xX62xX3xX4xX1xX15exX3xX1xX24xX3xXexX2cxX98xX3xXexX1xX486xX4xX1xX3xX1xX98xXbxX3xX35xX6axX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX3xXbxX1xX14xXdxX3xXcdxX123xX6xX3xX5xX6axX35xX134xX3xXcdxX123xX6xX3xX93xX58xX3xX17xX18xX19xXexX3xX17xX9cxX9dxX3xX54xXa0xX15xX27xX1a7xX3xX75dxXc5xX15xX27xX3xX5xXa0xX4xX3xX93xX6cfxX18xX3xXexX7exX3xX4xX3axX6xX3xX4xX29xX4xX3xX1xX23exX3xX15xX27xX1xX2c0xX1fxX134xX3xX17xX94xX3xX15xX27xX1xX2c0xX1fxX3xXexX1xX19xXbxX1d7xX3xXcdxXe9xX15xX3xX93xXe9xXdxX3xX5caxX15xX27xX3xXcdxX6axX3xXcdxXe9xX15xX3xXexXa0xX3xX4xX40fxX3xX5xX6axX3xX35xX23exXexX3xXexX2cxX3d0xX3xX15xX27xX23axXdxX3xX4xX1xX1fxX3xXcdxXdxX77xX4xX3xXexX1xX6xX35xX3xX27xXdxX6xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xXexX1xX7exX62xX15xX27xX3xXbxX1xX17cxX35xX3xX93xX2dxX15xX1xX3xX1xX7exX36xX15xX27xX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX7exX24axX15xX27xX1a7xX3xX652xX36xXdxX3xX4xX62xX3xX4xX1xX15exX3xX1xX24xX3xXexX2cxX98xX3xX1xXdxX77xX15xX3xX1xX6axX15xX1xX134xX3xX1xX23exX3xX15xX27xX1xX2c0xX1fxX3xX7xX904xX3xX486xXexX3xX4xX40fxX3xX4xX62xX3xX1xX23exXdxX3xX35xX3d0xX3xX2cxX23exX15xX27xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX1a7xX3xX3dxX1xX7e4xX15xX27xX3xX1xX23axX15xX134xX3xX152xX1xXdxX3xX35xX23exXexX3xX1xX23exX3xX15xX18xX6fxXdxX3xX25exX2fxX2a5xX3xX4xX1fxX15xX3xX115xX253xX134xX3xX1xX6xX9dxX3xXcdxX6axXdxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xX4xX1fxX15xX3xX5xX98xX15xX3xXexX1xXdaxX3xXcdxXe9xX15xX3xX93xX6cfxX18xX3xXexX7exX3xX115xX6xX15xX3xX93xX6cfxX18xX3xX152xX1xX6fxX15xX27xX3xX15xX1xX9e1xX134xX3xXcdxXdaxX3xXcdxX4fdxX9dxX134xX3xX93xX112xX3xX1xX5fdxX3xXexX1xX6xX35xX3xX27xXdxX6xX3xXexX1xXdaxX3xX4xX62xX3xX4xX1xX15exX3xX1xX24xX3xXexX2cxX98xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX93xX56axXdxX3xX35xX36xXdxX1a7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX1fxX54xX9dxXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX2fxX6xX5xXdxX27xX15xX1cexX3xX1d0xX18xX7xXexXdxX1d5xX9dxX1d7xXaxX12xXcxXc5xX15xX27xX3xX4xX7exX24axX15xX27xX3xX1xXdxX77xX18xX3xXe7xX18xX14xX3xX93xX6cfxX18xX3xXexX7exX3xXcdxX6axX1fxX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXexX134xX3xX15xX9cxX15xX27xX3xX4xX6xX1fxX3xX27xXdxX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX27xXdxX6xX3xXexXc5xX15xX27xX134xX3xX93xX10xX35xX3xX5xX23axXdxX3xX5xX98xXdxX3xX486xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX58xX18xX3xX1xX62xX15xX3xX4xX1xX1fxX3xX15xX6fxX15xX27xX3xX54xX9cxX15xX3xX2fxX3xX15xX1xX11axX15xX27xX3xX15xX27xX7exX24axXdxX3xX1xX7exX3d0xX15xX27xX3xX5xX98xXdxX3xXexX2cxXa0xX4xX3xXexXdxX15exXbxX3xXcdxX6axX3xX4xX18xXe9xXdxX3xX4xX128xX15xX27xX3xX4xX3axX6xX3xX1xX1fxX23axXexX3xX93xX23exX15xX27xX3xX1xX24xX3xXexX2cxX98xX3xX2fxX3xX35xXdfxX4xX3xXexXdxXe4xX18xX3xX4xX18xXe9xXdxX3xX4xX128xX15xX27xX3xX4xX3axX6xX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX3xX93xXb9cxX15xX27xX3xXexX1xX24axXdxX3xX5xX6axX3xX35xXdfxX4xX3xX93xX486xX4xX1xX3xX54xX6axXdxX3xX1xX23axX15xX3xX4xX3axX6xX3xX93xX58xX3xX29xX15xX3xXexX29xXdxX3xX4xX62xX3xX4xX19xX18xX3xX15xX27xX6axX15xX1xX3xX15xX6fxX15xX27xX3xX15xX27xX1xXdxX77xXbxX134xX3xX4xX1xX7exX62xX15xX27xX3xXexX2cxXdaxX15xX1xX3xX15xX6fxX15xX27xX3xXexX1xX6fxX15xX3xX35xX36xXdxX3xXcdxX6axX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX486xX15xX1xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX5xXdxXe4xX15xX3xXe7xX18xX6xX15xX3xX152xX1xX29xX4xX1a7xX3xX3dxX1xX486xX15xX1xX3xXcdxXdaxX3xXcdxX4fdxX9dxX134xX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xX93xX6xX15xX27xX3xXexX4fdxXbxX3xXexX2cxX18xX15xX27xX3xXexXe9xXdxX3xX93xX6xX3xX15xX24xX3xX5xXa0xX4xX3xX93xX112xX3xX93xX23axXexX3xX35xXdfxX4xX3xXexXdxXe4xX18xX3xX15xX6axX9dxX1a7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX18xXexX1xX1fxX2cxXaxX12x3fd7xX13xX1a7xX3xXcxX13xX3xX75dxX27xX18xX9dxX10cexX15xX3xXcx7b76xX3xX13xXdxXe4xX35xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1fxX18xX2cxX4xX10xXaxX12xX20cxX3dxXe9xX3xXcdxX19xX15xX3xXexX2cxX7exX3d0xX15xX27xX3xX152xXd48xX3xXexX1xX18xX4fdxXexX3xXe7xX18xXe9xX4xX3xXexX15exX3xX54xXa0xX3xX29xX15xX3xX3dxX3exX3fxX40xX211xX0xX42xXbxX12
GS. TS Nguyễn Tử Siêm