Mỹ gấp rút lấp khoảng trống máy bay tiếp dầu
Không quân Mỹ tìm mua mẫu máy bay tiếp dầu mới, trong bối cảnh mẫu Boeing KC-46A mới gặp nhiều lỗi và phi cơ đời cũ sắp hết niên hạn.
3f53xa3fcxbd9fxa416xcc3cx89ccxbaaax6189xbf46xX7xceafxa8c3xb32cx9353x5a4cx5cb0xX5x93bdxXaxc54exc8d6x501cxX3xbcb3x7267xXbxX3x87c0x693cxXexX3xX5xX17xXbxX3xadc5xX1x4a62x49cfx5fa4xX16xX3xXexX1axaacfxX26xX16xX3xc8b0x6ae4xb582xX3xbf6dxX6xX31xX3xXexXdx89bfxXbxX3x992ax9c97xa788xX0xc453xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx911cxX10xX6xX3cxXaxX12x95caxX1xa18fxX26xX16xX3x70aexX3ex9538xX26xX3xX13xX14xX3xXex43a5xX2fxX3xX2fxX3exX6xX3xX2fxbf38xX3exX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xXexXdxX39xXbxX3xX3cxX3dxX3exX3xX2fx5b36xXdx5898xX3xXexX1axX24xX26xX16xX3xX33xX2bxXdxX3xX4xX25xX26xX1xX3xX2fxX6cxX3exX3xae49xX24xX10xXdxX26xX16xX3xX55x9d81x4668xc42axa9d3x90b4xX3xX2fxX81xXdxX3xX16x996dxXbxX3xX26xX1xXdxac5dxX3exX3xX5xa87cxXdxX3x60fex5d59xX3xXbxX1xXdxX3xX4x5181xX3x4071x9e2dxXdxX3xX4xa8a9xX3xX7xbd18xXbxX3xX1xX39xXexX3xX26xXdxc7afxX26xX3xX1x8995xX26xbf85xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX24xX3cxX31xXaxX12xXcxX1axX3exX26xX16xX3xXexX5dxX2fxX3xb7d8xX3exX25xX26xX3xX5x8397xX3x761axbae5xX26xX16xX3xXc2xXc3xXdxX3x9fadx99daxXa0xX13x991cx69f9xX3xXexX1xX3ex966bxX4xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX5bxX3exX5dxX26xX3xX13xX14xX3xX1xX57xX2fxX3xX2xXa3xX40xXa3xX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX1xX57xX26xX16xX3xX33xX30xX24xX3xXexX64xX2fxX3xX26xX1xXb9xX3xX4xX3exX26xX16xX3xX4xX17xXbxX3xX4xX1xX24xX3xX4xX1x4926xXc0xX26xX16xX3xXexX1axX64xX26xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xXexXdxX39xXbxX3xX3cxX3dxX3exX3xX2fxX81xXdxX83xX3xX31xXd3xX3exX3xX4xX3dxX3exX3xX4xX30xX4xX3xX2fxX6cxX3exX3xXbxX1xXdxX3xX4xXc0xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX16xXdxX6xX3xXc2xX17xX3exX3xXexX1xX3dxX3exX3xXbxX1xX25xXdxX3xX3cx5a88xX6xX3xXexX1axXd3xX26xX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX22xX39xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xX3cxX5dxX26xX3xX3cxac1dxX26xX16xX3xXb8xXb9xX3x48e2xX22xX1xX57xX26xX16xX3xXbxX1xX25xXdxX3xXc2xX6xX26xX16xX3xXexX1axX24xX26xX16xX3xX5bxX3exX30xX3xXexX1axX64xX26xX1xX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX1axXdxa2b0xX26x4528xXd9xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX24xX3cxX31xXaxX12xXcxX1xX57xX26xX16xX3xX33xX30xX24xX3xX26xXb9xX31xX3xX4xX1x59cbxX3xX2fxX6xX26xX16xX3xXexc7c6xX26xX1xX3xXexX1x5df1xX2fxX3xX3cxX102xX3xXexX1x9ac9xX3xXexX1axX154xXc3xX26xX16xX83xX3xX5bxX3exX30xX3xXexX1axX64xX26xX1xX3xX2fxXc3xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX3xX3cxX1a4xX3xX30xX26xX3xX7x8efexX3xX33xXcaxXexX3xXc2xX3dxX3exX3xXexa4eaxX3xX4xX3exX2bxXdxX3xX26xX229xX2fxX3x6b91xab99xX26bxX26bxXd9xX3xX1c9xXa0xX30xX4xX3xX31xXd3xX3exX3xX4xX3dxX3exX3xX4xX1xX24xX3xX3cxX1a4xX3xX30xX26xX3xX26xXb9xX31xX3xXb8xX6cxX26xX3xXc2xX6xX26xX16xX3xXexX1axX24xX26xX16xX3xX5bxX3exX30xX3xXexX1axX64xX26xX1xX3x629bxX5dxX31xX3xX3cxX1a4xX26xX16xX3xXb8xXb9xX3xX7xX255xX3xXc2xX154x9d5bxX4xX3xXc2xX154xX6xX3xXb8xXb9xX24xX3xXexX1xX57xX26xX16xX3xX33xX30xX24xX3xX2fxXc3xXdxX3xXexX1xX3dxX3exX3xX1xX24xXb9xX26xX3xX4xX1xX21bxX26xX1xX3xX4x97b7xX6xX3xX98xX114xX3xXf9xX3exX2bxX4xX3xXbxX1xX102xX26xX16xX3xX13xX14xXd9xX3xXa0xX1xX1bxX26xX16xX3xXexX57xXdxX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX4x8c92xX3xX22xX39xX3xX1xX24xXd7xX4xX1xX3xXexX1axX6xX26xX16xX3xX33xX231xX3xX26xX229xX26xX16xX3xX5xX1a4xX4xX3xXexXb9xX26xX16xX3xX1xX64xX26xX1xX3xX1xX24xXabxX4xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX26xX16xX154xXc3xXdxX3xX5xX30xXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX306xX1f4xX83xX3xXexX1xX57xX26xX16xX3xX4xX30xX24xX3xX4xX2e0xX6xX3xX10bxXa0xX13xX10exX3xX4xX306xX3xXc2xX24xXd7xX26xX3xXb8xXdxX39xXexXd9xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX24xX3cxX31xXaxX12xX0xXdxX2fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX26xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXax98aaxXdxX3cxXexX1x62c0xX3xX2xX26bxX26cxX26cxXbxX2a5x5233xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX3a1xX3x7089xX26bxX26cxXbxX2a5xX3a9xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX40xX40xXdxXd9xX33xX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXd9xXb8xX26xX40xX26xX10xX39cxX7xX40xX26bxX2xX26bxXa2xX40xX2xX26cx945axX3cxXa2xX2x8145xc677xX26cxXa2xX3e2xXexX3e1xX3b3xX3e2xX3b3xX5xXa2xXa1xX22xX4xXa1xXa2xXa3xX6xXa1xX2xXa1xX3b3xX3ddxXa3xX26bxXa1xX2xXa3xX26bx5502xX3e1xX2xXd9x7472xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xX1axX1bxXexX3xX5xX17xXbxX3xX22xX1xX24xX25xX26xX16xX3xXexX1axX2bxX26xX16xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xXexXdxX39xXbxX3xX3cxX3dxX3exXaxX3xX39cxXdxX3cxXexX1xX9xXaxX2xX26bxX26cxX26cxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX3b3xX26bxX26cxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX24xX26xXaxX12xX13xX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xX55xXa0xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexX1axX24xX26xX16xX3xX33xXdxXd3xX26xX3xX4xX1xX39xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX5bxX3exX5dxX26xX3xX13xX14xXd9xX3x8525xX26xX1xX3a1xX3x8546xd04bxXa4xX10exXd9xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX24xX3cxX31xXaxX12xXcxX1xX57xX26xX16xX3xX33xX30xX24xX3xXc2xX154xX2b6xX4xX3xXc2xX154xX6xX3xX1axX6xX3xXexX1axX24xX26xX16xX3xX33xX2bxXdxX3xX4xX25xX26xX1xX3xXex91e0xXbxX3xXc2xX24xXb9xX26xX3xX98xX24xX10xXdxX26xX16xX3xXb8xX260xX6xX3xX33xXb9xX26xX3xX16xXdxX6xX24xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xXexXdxX39xXbxX3xX3cxX3dxX3exX3xX55xXa0xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexX1x4251xX3xXa2xXa3xX3xX4xX1xX24xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX5bxX3exX5dxX26xX3xX13xX14xXd9xX3xX10bxX1a4xX4xX3xX5xX154xX2b6xX26xX16xX3xX26xXb9xX31xX3xX3cxX1a4xX3xX22xXdxX39xX26xX3xXc2xXabxXexX3xX2fxX3exX6xX3xXex8833xX26xX16xX3xX4xX114xX26xX16xX3xX2xX3b3xX3e1xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX3xX55xXa0xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXexX1xX10xX24xX3xX2xX3ffxX3xX5xX57xX83xX3xXexX1axX24xX26xX16xX3xXc2xX306xX3xX5xX57xX3xX4xX3exX2bxXdxX3xX4x6e76xX26xX16xX3xX7xX255xX3xXc2xX154xX2b6xX4xX3xX22xXffxX3xXb8xXb9xX24xX3xX26xX229xX2fxX3xX26bxX26cxX26bxX3b3xX3xXb8xXb9xX3xX26xX1xX4e1xX26xX3xX33xXb9xX26xX3xX16xXdxX6xX24xX3xX7xX6xX3exX3xXc2xX306xX3xX1xX6xXdxX3xX26xX229xX2fxXd9xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX24xX3cxX31xXaxX12xX55xXa0xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXc2xX154xX2b6xX4xX3xX22x9914xX3xXb8x8802xX26xX16xX3xX7xX255xX3xXexX1xX6xX31xX3xXexX1xX39xX3xX2fxX114xXexX3xXbxX1xX3dxX26xX3xXbxX1xXdxX3xXc2xX114xXdxX3xXa2xX26cxX26cxX3xXbxX1xXdxX3xX4xXc0xX3xX55xXa0xXa1xX2xX3ffxX3e2xX83xX3xXb8xX2bxX26xX3xXc2xX154xX2b6xX4xX3xXc2xX154xX6xX3xXb8xXb9xX24xX3xXb8xX4e1xX26xX3xX1xXb9xX26xX1xX3xX26xX229xX2fxX3xX2xX3e1xX3e2xX3b3xX3xXb8xXb9xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX3xX2fxX81xXdxX3xX26xX1xX17xXexX3xX4xXc7xX26xX16xX3xXc2xa5dcxX3xX1xX24xXd7xXexX3xXc2xX114xX26xX16xX3xX3e2xXa3xX3xX26xX229xX2fxXd9xX3xb03axX1xXdxX3xXc2xX114xXdxX3xX55xXa0xXa1xX2xX3ffxX3e2xX3xXb8xX6cxX26xX3xX5xXdxXd3xX26xX3xXexX1c2xX4xX3xXc2xX154xX2b6xX4xX3xX26xX5dxX26xX16xX3xX4xX17xXbxX3xXc2xX1f2xX3xX33xX25xX24xX3xXc2xX25xX2fxX3xXbxX1xX1c2xX4xX3xXb8xX1c2xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX5bxX3exX5dxX26xX3xX13xX14xX83xX3xX26xX1xX154xX26xX16xX3xX5bxX3exX30xX3xXexX1axX64xX26xX1xX3xX33xX25xX24xX3xX3cxX154x6e9fxX26xX16xX3xX26xX16xXb9xX31xX3xX4xXb9xX26xX16xX3xXc2xXcaxXexX3xXc2x61a5xX3xXb8xXb9xX3xXexX2bxX26xX3xX22xd081xX2fxXd9xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX24xX3cxX31xXaxX12xX4a2xX2bxX3xXbxX1xX4e1xX26xX3xXbxX1xXdxX3xXc2xX114xXdxX3xX3e2xX3e1xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xXexXdxX39xXbxX3xX3cxX3dxX3exX3xX55xXa0xXa1xX2xX26cxXa4xX3xXc2xX154xX2b6xX4xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX5bxX3exX5dxX26xX3xX13xX14xX3xX33xXdxXd3xX26xX3xX4xX1xX39xX3xXb8xXb9xX24xX3xXexX1xX4e1xXbxX3xX26xXdxXd3xX26xX3xX2xX3e1xX3ddxX26cxX3xX4xXc7xX26xX16xX3xX33xX231xX3xXc2xXabxXexX3xX3cxX17xX3exX3xX1xX6dfxXdxXd9xX3xX10bxX3dxX3exX3x4ae0xX229xX2fxX3x612cxX306xX4xX3xX33xXcaxXexX3xXc2xX3dxX3exX3xX5xX24xXd7xXdxX3xX33xXdxXd3xX26xX3xX26xX1x58edxX26xX16xX3xXbxX1xXdxX3xX4xXc0xX3xX55xXa0xXa1xX2xX26cxXa4xX3xX4xX6xX24xX3xXexX3exX54exXdxX3xX26xX1xX17xXexX3xXexX260xX3xXexX1xX30xX26xX16xX3xX3b3xX40xX26bxX26cxX26bxX26cxX83xX3xXexX1axX24xX26xX16xX3xXc2xX306xX3xX223xXexX3xX26xX1xX17xXexX3xXa3xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX3xXc2xX656xX3xXc2xX154xX2b6xX4xX3xXc2xX154xX6xX3xXb8xXb9xX24xX3xX26xXdxXd3xX2fxX3xX4xX17xXexXd9xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX24xX3cxX31xXaxX12xcaa2xX102xX26xX16xX3xX55xXa0xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xX2fxX81xXdxX3xX1xXc0xX26xX3xX5xXd7xXdxX3xXc2xX6xX26xX16xX3xX16xXabxXbxX3xX1xXb9xX26xX16xX3xX5xX24xXd7xXexX3xXb8xX17xX26xX3xXc2xXb1xX3xXexX1axX24xX26xX16xX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX22xX39xX83xX3xX4xX1xX2e0xX3xX31xX39xX3exX3xX2a5xX24xX6xX31xX3xX5bxX3exX6xX26xX1xX3xX1x8b47xX3xXexX1xX2bxX26xX16xX3xX2bxX26xX16xX3xX33xXc0xX2fxX3xXc2xXdxXb1xX3exX3xX22xX1xXdxX1f2xX26xX3xXexX260xX3xX2a5xX6xX83xX3xX22xX1xXdxX39xX26xX3xX26xX306xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xXc2xX2e0xX3xXexXdxX26xX3xX4xX4e1xX31xX3xXc2xX1f2xX3xX5xXb9xX2fxX3xX26xX1xXdxX85exX2fxX3xXb8xX1c2xX3xX4xX1xX2e0xX3xX4xX1xX2bxXexX3xX5xXb9xX3xXexXdxX39xXbxX3xX3cxX3dxX3exX3xXexX1axXd3xX26xX3xX22xX1xX57xX26xX16xXd9xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX24xX3cxX31xXaxX12xX101xX229xX26xX3xXbxX1xX102xX26xX16xX3xXcxX54exX26xX16xX3xXexX1xX6xX26xX1xX3xXexX1axX6xX3xX10bxX3dxX3exX3xX774xX229xX2fxX3xX778xX306xX4xX3xX1x7607xXdxX3xXexX1xX30xX26xX16xX3xX3e2xX3xX4xX57xX26xX16xX3xX33xX2bxX3xX33xX30xX24xX3xX4xX30xX24xX3xX4xX1xX21bxX3xXexX1axX223xX4xX1xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX5bxX3exX5dxX26xX3xX13xX14xX3xX5bxX3exX25xX26xX3xX5xXffxX3xX31xX39xX3exX3xX22xX6e9xX2fxX3xXexX1axX24xX26xX16xX3xX5bxX3exX30xX3xXexX1axX64xX26xX1xX3xX2a5xX5dxX31xX3xX3cxX1a4xX26xX16xX3xX31xXd3xX3exX3xX4xX3dxX3exX3xXexX223xX26xX1xX3xX26xX229xX26xX16xX3xX4xX2e0xX6xX3xX3cxX102xX26xX16xX3xX55xXa0xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXb8xXb9xX3xXbxX1xXd3xX3xX3cxX3exX31xX85exXexX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX22xX39xX3xX3cxX24xX3xX98xX24xX10xXdxX26xX16xX3xXc2xXb1xX3xX2a5xX3exX17xXexXd9xX3xXa0xX1xX17xXexX3xX5xX154xX2b6xX26xX16xX3xXexX1xXdxX3xX4xX57xX26xX16xX3xX4xXc7xX26xX16xX3xX22xX1xXdxX39xX26xX3xX5xX1a4xX4xX3xX5xX154xX2b6xX26xX16xX3xX26xXb9xX31xX3xX26xX1xXdxXb1xX3exX3xX5xX3dxX26xX3xXbxX1xX25xXdxX3xXexX260xX3xX4xX1xX2bxXdxX3xX26xX1xX4e1xX26xX3xX33xXb9xX26xX3xX16xXdxX6xX24xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX83xX3xXexX1axX24xX26xX16xX3xX22xX1xXdxX3xX98xX24xX10xXdxX26xX16xX3xX1xX905xXdxX3xXexX1xX30xX26xX16xX3xX2xX3xXexX1xX260xX6xX3xX26xX1xX4e1xX26xX3xX3cxX1a4xX3xX30xX26xX3xX55xXa0xXa1xXa2xXa3xXa4xX3xXc2xX656xX3xX33xX231xX3xXc2xX114xXdxX3xX16xXdxX30xX3xX1xXc0xX26xX3xX3e2xX3xXex4d46xX3xX4a1xX4a2xX808xXd9xX0xX40xXbxX12xX0xX3cxXdxXb8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX1axX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX7xXexX1axX24xX26xX16xX12xXcxXdxX26xX3xX5xXdxXd3xX26xX3xX5bxX3exX6xX26xX3a1xX0xX40xX7xXexX1axX24xX26xX16xX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa1xXexX1xX3exX2fxX33xXa1xX6xX26xX3cxXa1xX7xX6xXbxX24xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX101xXdxX3cxX10xX24xX3xX5xX223xX26xX1xX3xX13xX14xX3xXc2xX114xXexX3xX22xX223xX4xX1xX3xX26xX1xX3dxX2fxX3xX26xX1xXb9xX3xX2fxX30xX31xX3xcdffxX3xX98xX3exX5xX16xX6xX1axXdxX6xXaxX3xX1xX1axX10xc44dxX9xXaxX40xX33xXdxX26xX1xXa1xX5xX3exX6xX26xX40xXb8xXdxX3cxX10xX24xXa1xX5xXdxX26xX1xXa1xX2fxX31xXa1xX3cxX24xXexXa1xX22xXdxX4xX1xXa1xX26xX1xX6xX2fxXa1xX26xX1xX6xXa1xX2fxX6xX31xXa1xX24xXa1xX33xX3exX5xX16xX6xX1axXdxX6xX40xX26bxX2xX26bxX3ddxXa2xXa3xXd9xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX16xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX40xX2fxX10xX3cxXdxX6xX40xX2xX26bxX26cxX40xX26xX10xX39cxX7xX40xX26bxX2xX26bxX26bxX40xX2xX26cxXa3xX3cxX26bxX26cxX3e1xX2xX26cxXa2xX3e2xXexX2xX26cxX3e1xXa2xX3ddxX5xX26cxXd9xX403xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xX1axX1bxXexX3xX5xX17xXbxX3xX22xX1xX24xX25xX26xX16xX3xXexX1axX2bxX26xX16xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xXexXdxX39xXbxX3xX3cxX3dxX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX3cxXdxXb8xX12xX0xX7xXexX1axX24xX26xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX101xXdxX3cxX10xX24xX3xX5xX223xX26xX1xX3xX13xX14xX3xXc2xX114xXexX3xX22xX223xX4xX1xX3xX26xX1xX3dxX2fxX3xX26xX1xXb9xX3xX2fxX30xX31xX3xXae2xX3xX98xX3exX5xX16xX6xX1axXdxX6xXaxX3xX1xX1axX10xXaf1xX9xXaxX40xX33xXdxX26xX1xXa1xX5xX3exX6xX26xX40xXb8xXdxX3cxX10xX24xXa1xX5xXdxX26xX1xXa1xX2fxX31xXa1xX3cxX24xXexXa1xX22xXdxX4xX1xXa1xX26xX1xX6xX2fxXa1xX26xX1xX6xXa1xX2fxX6xX31xXa1xX24xXa1xX33xX3exX5xX16xX6xX1axXdxX6xX40xX26bxX2xX26bxX3ddxXa2xXa3xXd9xX1xXexX2fxXaxX12xX101xXdxX3cxX10xX24xX3xX5xX223xX26xX1xX3xX13xX14xX3xXc2xX114xXexX3xX22xX223xX4xX1xX3xX26xX1xX3dxX2fxX3xX26xX1xXb9xX3xX2fxX30xX31xX3xXae2xX3xX98xX3exX5xX16xX6xX1axXdxX6xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1axX24xX26xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xXa0xX25xX26xX1xX3xXexX154xX2b6xX26xX16xX3xXexX2bxXbxX3xX33xXdxX26xX1xX3xX7x7a20xX3xX13xX14xX3xX33xX17xXexX3xX26xX16xXc3xX3xXc2xX114xXexX3xX22xX223xX4xX1xX3xX22xX1xX3exX57xX26xX3xXb8xXdxXd3xX26xX3xX26xX1xXb9xX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX25xX26xX3xX2a5xX3exX17xXexX3xX3cxX3dxX3exX3xX1xX154xX81xX26xX16xX3xX3cxX154xXc0xX26xX16xX3xXexXd7xXdxX3xX98xX3exX5xX16xX6xX1axXdxX6xX83xX3xX4xX1xXc9exX6xX3xX7xX1bxX26xX16xX3xX1axX6xX3xX5xX85exX26xX1xX3xX2fxX5e7xXdxX3xX26xX16xX154xXc3xXdxX3xX26xX16xX905xXdxX3xX2a5xX3exX2bxX26xX16xX3xXc2xX17xXexX3xXc2xX656xX3xX22xX1xXdxX39xX26xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX57xX26xX16xX3xX26xX1xX5dxX26xX3xX1xX2bxXexX3xX1xX24xX25xX26xX16xXd9xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX3cxXdxXb8xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX3cxX30xX2fxX3xXc2xX154xX6xX3xXexXb9xX3exX3xX7xX5dxX26xX3xX33xX6xX31xX3xX4xX586xX26xX16xX3xX10exXa1xX3ffxX3e2xXa0xX3xXc2xX39xX26xX3xX33xXdxX1f2xX26xX3xX2a5xX6xXaxX3xX1xX1axX10xXaf1xX9xXaxX40xXb8xX3exXa1xX22xX1xXdxX40xX2fxX31xXa1xX22xX1xX24xX26xX16xXa1xX3cxX6xX2fxXa1xX3cxX3exX6xXa1xXexX6xX3exXa1xX7xX6xX26xXa1xX33xX6xX31xXa1xX4xX3exX26xX16xXa1xXaf1xXa1xX3ffxX3e2xX4xXa1xX3cxX10xX26xXa1xX33xXdxX10xX26xXa1xX2a5xX6xX40xX26bxX26cxX3e1xX3ddxX3b3xXa3xXd9xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX16xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX40xX2fxX10xX3cxXdxX6xX40xX2xX26bxX26cxX40xX26xX10xX39cxX7xX40xX26bxX2xX2xXa2xX40xX2xX26bxX3ddxX3cxX26cxX26bxX2xXa2xX3ddxX2xX3b3xXexXa3xX2xX26cxX26cxX5xX2xXd9xX403xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xX1axX1bxXexX3xX5xX17xXbxX3xX22xX1xX24xX25xX26xX16xX3xXexX1axX2bxX26xX16xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xXexXdxX39xXbxX3xX3cxX3dxX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX3cxXdxXb8xX12xX0xX7xXexX1axX24xX26xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX3cxX30xX2fxX3xXc2xX154xX6xX3xXexXb9xX3exX3xX7xX5dxX26xX3xX33xX6xX31xX3xX4xX586xX26xX16xX3xX10exXa1xX3ffxX3e2xXa0xX3xXc2xX39xX26xX3xX33xXdxX1f2xX26xX3xX2a5xX6xXaxX3xX1xX1axX10xXaf1xX9xXaxX40xXb8xX3exXa1xX22xX1xXdxX40xX2fxX31xXa1xX22xX1xX24xX26xX16xXa1xX3cxX6xX2fxXa1xX3cxX3exX6xXa1xXexX6xX3exXa1xX7xX6xX26xXa1xX33xX6xX31xXa1xX4xX3exX26xX16xXa1xXaf1xXa1xX3ffxX3e2xX4xXa1xX3cxX10xX26xXa1xX33xXdxX10xX26xXa1xX2a5xX6xX40xX26bxX26cxX3e1xX3ddxX3b3xXa3xXd9xX1xXexX2fxXaxX12xX13xX14xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX3cxX30xX2fxX3xXc2xX154xX6xX3xXexXb9xX3exX3xX7xX5dxX26xX3xX33xX6xX31xX3xX4xX586xX26xX16xX3xX10exXa1xX3ffxX3e2xXa0xX3xXc2xX39xX26xX3xX33xXdxX1f2xX26xX3xX2a5xX6xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1axX24xX26xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX774xX1xX4e1xX26xX3xXc2xX231xX26xX1xX3xXexX1axXd3xX26xX3xXc2xX154xX2b6xX4xX3xX4xX1xX3exX31xXd3xX26xX3xX16xXdxX6xX3xX5bxX3exX5dxX26xX3xX7xX1a4xX3xX13xX14xX3xX55xX1axXdxX7xX3xb859xX7xX33xX24xX1axX26xX3xXc2xX154xX6xX3xX1axX6xX3xX22xX1xXdxX3xX26xX306xXdxX3xXb8xXb1xX3xX7xX1a4xX3xX1xXdxX85exX26xX3xX3cxXdxX85exX26xX3xX4xX2e0xX6xX3xX26xX1xX790xX26xX16xX3xX1xXb9xX26xX16xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xX2fxX6cxX3exX3xX1xXd7xX2fxX3xX13xX14xX3xXexXd7xXdxX3xX26xX1xX790xX26xX16xX3xXb8xX586xX26xX16xX3xX33xXdxX1f2xX26xX3xX2a5xX6xXd9xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX3cxXdxXb8xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax8e68xX10xX2fxX3xX4a2xX3exXa1xX26bxX3b3xX3xX4xX2e0xX6xX3xX774xX16xX6xX3xX4xX1xXabxX26xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xX4xX1xXdxX39xX26xX3xXc2xX17xX3exX3xX66axX1xX30xXbxX3xXexX1axXd3xX26xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xXbxX1xX4e1xX26xX3xX98xXdxX1f2xX26xX3x9992xX10xX26xXaxX3xX1xX1axX10xXaf1xX9xXaxX40xXb8xX3exXa1xX22xX1xXdxX40xX2a5xX10xX2fxXa1xX7xX3exXa1xX26bxX3b3xXa1xX4xX3exX6xXa1xX26xX16xX6xXa1xX4xX1xX6xX26xXa1xX2fxX6xX31xXa1xX33xX6xX31xXa1xX4xX1xXdxX10xX26xXa1xX3cxX6xX3exXa1xXbxX1xX6xXbxXa1xXexX1axX10xX26xXa1xX22xX1xX24xX26xX16xXa1xXbxX1xX6xX26xXa1xX33xXdxX10xX26xXa1xX3cxX10xX26xX40xX26bxX26cxX3b3xX2xX3e1xX3ffxXd9xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX16xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX40xX2fxX10xX3cxXdxX6xX40xX2xX26bxX26cxX40xX26xX10xX39cxX7xX40xX26bxX2xX26cxX3b3xX40xX2xX26cxXa3xX3cxX3e2xX26bxX2xX2xXa2xXa2xX3e2xXexX3ffxXa2xX2xX26bxX5xX2xXd9xX403xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xX1axX1bxXexX3xX5xX17xXbxX3xX22xX1xX24xX25xX26xX16xX3xXexX1axX2bxX26xX16xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xXexXdxX39xXbxX3xX3cxX3dxX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX3cxXdxXb8xX12xX0xX7xXexX1axX24xX26xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfddxX10xX2fxX3xX4a2xX3exXa1xX26bxX3b3xX3xX4xX2e0xX6xX3xX774xX16xX6xX3xX4xX1xXabxX26xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xX4xX1xXdxX39xX26xX3xXc2xX17xX3exX3xX66axX1xX30xXbxX3xXexX1axXd3xX26xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xXbxX1xX4e1xX26xX3xX98xXdxX1f2xX26xX3xX1020xX10xX26xXaxX3xX1xX1axX10xXaf1xX9xXaxX40xXb8xX3exXa1xX22xX1xXdxX40xX2a5xX10xX2fxXa1xX7xX3exXa1xX26bxX3b3xXa1xX4xX3exX6xXa1xX26xX16xX6xXa1xX4xX1xX6xX26xXa1xX2fxX6xX31xXa1xX33xX6xX31xXa1xX4xX1xXdxX10xX26xXa1xX3cxX6xX3exXa1xXbxX1xX6xXbxXa1xXexX1axX10xX26xXa1xX22xX1xX24xX26xX16xXa1xXbxX1xX6xX26xXa1xX33xXdxX10xX26xXa1xX3cxX10xX26xX40xX26bxX26cxX3b3xX2xX3e1xX3ffxXd9xX1xXexX2fxXaxX12xXfddxX10xX2fxX3xX4a2xX3exXa1xX26bxX3b3xX3xX4xX2e0xX6xX3xX774xX16xX6xX3xX4xX1xXabxX26xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xX4xX1xXdxX39xX26xX3xXc2xX17xX3exX3xX66axX1xX30xXbxX3xXexX1axXd3xX26xX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xXbxX1xX4e1xX26xX3xX98xXdxX1f2xX26xX3xX1020xX10xX26xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1axX24xX26xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX4fxX6xXdxX3xX4xX1xXdxX39xX4xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xX4xX1xXdxX39xX26xX3xXc2xX17xX3exX3xX4a2xX3exXa1xX26bxX3b3xX3xX4xX2e0xX6xX3xX774xX16xX6xX3xXc2xX656xX3xX4xX1xXabxX26xX3xX4xX30xX4xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xX4xX1xXdxX39xX26xX3xXc2xX17xX3exX3xXb8xXb9xX3xX2fxX114xXexX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX3xXexXdxX39xXbxX3xX3cxX3dxX3exX3xX66axX1xX30xXbxX3xX2a5xX5dxX2fxX3xX26xX1xX4e1xXbxX3xX22xX1xX57xX26xX16xX3xXbxX1xX4e1xX26xX3xX4xX2e0xX6xX3xX774xX16xX6xX3xXae2xX3xX98xXdxX1f2xX26xX3xX1020xX10xX26xX83xX3xX5bxX3exX5dxX26xX3xXc2xX114xXdxX3xX774xX16xX6xX3xX4xX1xX24xX3xX33xXdxX39xXexXd9xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX3cxXdxXb8xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX3exX5xX12xX0xX3cxXdxXb8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1axXaxX12xX0xX40xX3cxXdxXb8xX12xX0xX40xX3cxXdxXb8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a2xX24xX3exX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xX101xXc7xX3xXa4xX26xX1xX40xX101xX774xafadxX0xX40xXbxX12