Kết quả Liverpool 4-0 Crystal Palace: Chạm một tay vào chức vô địch
Điều kiện cần để đăng quang ngôi vô địch đã được Liverpool thực hiện thành công với chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Crystal Palace và điều kiện đủ lúc này là việc Man City sẽ để mất điểm ở chuyến làm khách tới sân của Chelsea đêm nay.
91eaxafcfxd9acxeaacx10ae1xd1a8x11788x12048x1011dxX7xb5e9x1435bx10930xdee8x13a44xf047xX5x11c3axXax10f9axb263xf17axXexX3xaa9cxb19cxbcd2xX3x13a80xXdx143cdxX10xc5bexXbx928exX21xX5xX3xeff2x1359cx10f92xX3xe6c3xX1fxab8dxX7xXexX6xX5xX3xdd60xX6xX5xX6xX4xX10xfd97xX3xX29xX1x10c0dxb6aaxX3xX3cxbd3exXexX3xXexX6xX2bxX3xX1dxa47dxX21xX3xX4xX1xddd3xX4xX3xX1dxfdf1xX3x1079bxa911xX4xX1xX0xf375xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9e0xX10xX6xa78fxXaxX12xdb5exXdxf0c8xX18xX3x132edxXdx132a3x10cafxX3xX4xa215xX74xX3xX52xe14cxX3xX52xd455xX74xd51fxX3xX17xX18xX6xX74xX80xX3xX74xX80xX50xXdxX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xX3xX52x1010axX3xX52xf0faxa785xX4xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xXexX1xadfbxX4xX3xX1xXdxX73xX74xX3xXexX1xX47xX74xX1xX3xX4xX50xX74xX80xX3xX1dxbaf7xXdxX3xX4xX1xXdxX14xX74xX3xXexX1x960dxX74xX80xX3xXexX99xX74xX80xX3xc6fbx12806xX74xX80xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1fxX99xXbdxX4xX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX3xX1dxX47xX3xX52xXdxX6exX18xX3xX71xXdxX73xX74xX3xX52xe654xX3xX5x13cf5xX4xX3xX74xX47xX2bxX3xX5xX47xX3xX1dxXdxX73xX4xX3x12d80xX6xX74xX3xX29xXdxXexX2bxX3xX7xc2abxX3xX52xX7bxX3xX3cx934axXexX3xX52xXdxX7bxX3cxX3xae85xX3xX4xX1xX18xX2bxX14xX74xX3xX5xX47xX3cxX3xX71xX1xbb91xX4xX1xX3xXexXbdxXdxX3xX7x134bcxX74xX3xX4xXfdxX6xX3xX29xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX52x121f5xX3cxX3xX74xX6xX2bxe43cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc3f5xX21xX69xX2bxXaxX12xX0xX7xXexX1fxX21xX74xX80xX12xX165xX47xX74xX3xXexX1xXc8xX74xX80xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX37xX0xX57xX7xXexX1fxX21xX74xX80xX12xX3xf2bexX5xX10xf5eexX6xX74xX69xX10xX1fxX26xX191xX1fxX74xX21xX5xX69xX3x136ddxa71dx10953xXax96aaxd61bxX3x10f31xX6xX5xX6xX1xX3xX1a2xX25xX25xXaxX1a6xX1a7xX3xd1cfxX6xXd1xXdxX74xX1xX21xX3xX1a2xccb3xX1bfxXaxX1a6xX1a7xX3xX10fxX6xX74xX10xX3xX1a2xbf70x12a0cxXaxX1a6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX0xXdxX3cxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX4xX10xX26xX21xXd1x10131xX10xX4xXexX3xX69xX80xX3cxX10xX69xXdxX6xX3xX1dxXdxX69xX10xX21xX3xX3cxXbxX25xX3xXdxX29xX10xX74xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxc524xXdxX69xXexX1xX37xX3xX2xX27xX27xf69excf48xX3xX1xX10xXdxX80xX1xXexX37xX3xX1a4xX1a3xX27xXbxX194xX228xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX57xX6xXbxXbxX7xX57xX21xXbxX10xX74xX57xX3cxX10xX69xXdxX6xX57xXexX1xX18xX3cxXd1x11df2xXbxX9xX74xX10xX21dxX7xX57xX1a3xX27xX1a3xX1bfxX57xX2xX27xX1cbxX69xX25xX27xX1cbxX27xX25xX1a3xa508xXexX1a4xX2xX2xX25xX5xX27xX26xX5xXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX1a4xX155xX1f6xXbxX80xXaxX3xX69xX6xXexX6xX26xXexX2bxXbxX10xX9xXaxX1dxXdxX69xX10xX21xX57xX3cxXbxX25xXaxX3xX69xX6xXexX6xX26xX10xX74xX4xX21xX69xX10xX9xXaxX31xX10xdfb6xaaf7xX2abxXd1xb35bx13dfax11e1bxX25xXcxX2bxba4ex10798xX1bxXbxX3cxX69xX2afxX29xX1fxX74xX27xX10fxX1xX2b4xX17xX31xX4xX57xX17x980bxX74xX2b5xca94xXexX7xX2bx9b11xX2aaxX10fxc12fxX1ccxX1bxX1a4xX2cexX2c7xX194xX2b4xX27xXcxX66xX2afxX4xX7xX10fxX18xX31xX4xaa8dxX227xX1a3xX165xX2bxX1bxX1b6xX2aex13f58xX2abxX17xb9d8xXcxX71xX1bxX2afxX25xX31xd73exXcxX4xX2abxX71xXd1xX1a4xX2aaxX71xX3cxX13xX2eexX2b0xX29xX25xX2e3xX4xX165xX31xX7x10573xX21dxXcxX17xX25xX2cexb34axX2ebxX4xXbxX1bxX80xX7xbe7dxX1b6xX69xX2abxX21dxX17xX2b0xX2ebxX10fxX1b6xX1a9xX1ccxX1xX1f6xXdxX2aexX2afxX4xX6xX57xX2b4xX2f5xX10fxX1cbxX5xX191xXcxX21xX2e3xX2b0xXcxX1b6xX309xX2aaxX3cxX1f6xX7xX17xX316xX2e3xX30fxX2ebxX227xX1a4xX2e3xX227xX1a4xX2e3xXaxX3xX69xX6xXexX6xX26xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX69xX6xXexX6xX26xX6xX1fxX80xX7xX9xXaxX1bfxX1a4xX37xX27xX37xX2xX1cbxX1ccxX37xX27xX37xX2xX37xX2xX37xX2xX27xX27xX227xX37xX27xX37xX1cbxX25xX27xX37xX1a4xX1cbxX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX21xX74xXaxX12xX0xX7xXexX1fxX21xX74xX80xX12xX2d1xX2abxX2e3xX2aaxX2b4xX37xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX0xX57xX7xXexX1fxX21xX74xX80xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX1a9xX6xX18xX3xX71xX1xXdxX3xX1dxXc8xX74xX80xX3xX3cxffb0xXexX3xX127xX3xXexX1fxb288xX74xX3xX69xX10xX1fxXd1xX2bxX3xX1dxba71xX74xX80xX3xX10fxX10xX1fxX7xX10xX2bxX7xXdxX69xX10xX1a7xX3xXd1xX3fxX3xX52xX50xXdxX3xX4xX77xX18xX3xXexX1xXfdxX3xX10fxX21xX1xX6xX3cxX10xX69xX3xX1a9xX6xX5xX6xX1xX3xX1dxX47xX3xX191xX74xX69xX1fxX10xX21dxX3xX316xX21xXd1xX10xX1fxXexX7xX21xX74xX3xX52xX6exX18xX3xX52xX99xX9axX4xX3xX66xX1bxX2d1xX3xX2eexX18xX10xX1fxX80xX10xX74xX3xX13xX5xX21xXbxXbxX3xX7xb243xX3xX69xa6bbxX74xX80xX3xXexX1fxX21xX74xX80xX3xX3cxX47xX74xX3xXexXdxX14xXbxX3xX52xa793xX74xX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX1a7xX3xXexX1fxX3f8xX74xX3xX52xX11fxX18xX3xX52xX99xX9axX4xX3xX194xX10xX3cxX3xX5xX47xX3xX17xX18xX2bxX14xXexX3xX52xX53xX74xX1xX3xX52xX7bxX3xX3cxX6xX74xX80xX3xXexXbdxXdxX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xX3xX2b0xX80xX21xX3bxXdxX3xX1xX3bxX74xX80xX3xX191xX74xX1xX3xX5xX77xX74xX3xX52xX77xX18xX3xXexXdxX14fxX74xX3xXexX1fxX21xX74xX80xX3xX5xX53xX4xX1xX3xX7xX45fxX3xX4xX1xX21xX3xX52xX3fxXdxX3xX4xX1xXfdxX3xX7xX13fxX74xX3xX191xX74xX2cexXdxX10xX5xX69xX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX2d1xXbdxXdxX3xX52xX3fxXdxX3xX1x12ee5xX74xX1xX3xX3cxX3bxX74xX1xX3xX74xX1xX11fxXexX1a7xX3xX52xX77xX2bxX3xX52xXfdxX3xX4xX136xX4xX3xX1xX19xX21xX3xXexX1xXfdxX1a7xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX74xX1xX6xX74xX1xX3xX4xX1xX476xX74xX80xX3xX71xXdxX7bxX3cxX3xX7xX21xX136xXexX3xXexX1fxX3f8xX74xX3xX52xX11fxX18xX155xX3xX2b0xX80xX6xX2bxX3xXbxX1xX100xXexX3xXexX1xX4cxX3xX26cxX1a7xX3xX2caxX10xX21xX1fxX80xXdxX74xXdxX21xX3xX2aexXdxX1f6xX74xX6xX5xX69xX18xX3cxX3xX7xX18x135a7xXexX3xX4xX1xX100xXexX3xX74x127d2xX6xX3xX52xX96xX3xX3cxX127xX3xXexdc4exX3xX7xac44xX1a7xX3xX74xX1xX99xX74xX80xX3xX4xX100xX3xX69xX4cxXexX3xX52xXdxX7bxX3cxX3xX127xX3xX4xXa9xX3xX5xX2bxX3xX4xX1xX99xX6xX3xX52xX77xX2bxX3xX1cbxX3cxX3xX4xXfdxX6xX3xX4xX77xX18xX3xXexX1xXfdxX3xX74xX80xX99x1024exXdxX3xX66xX47xX3xX1bxX6xX74xX3xX5xX3bxXdxX3xX52xXdxX3xX4xX1xX73xX4xX1xX3xX4xX3fxXexX3xX69xb43fxX4xX3xX3cxX3fxXexX3xX4xX136xX4xX1xX3xX52xX136xX74xX80xX3xXexXdxX14xX4xX155xX3xX6cxX14xX74xX3xXbxX1xX100xXexX3xX2xX1cbxX1a7xX3xX1a9xX6xX69xXdxX21xX3xX10fxX6xX74xX10xX3xX4xX476xX3xXbxX1xX6xX3xX71xX1xX5acxX74xX80xX3xX4xX1xX14xX3xX1dxX47xX3xX80xXdxX3f8xXexX3xX80xX476xXexX3xX52xX100xX74xX80xX3xXexX77xX3cxX3xX52xX7bxX3xX316xX21xXd1xX10xX1fxXexX21xX3xX1b6xXdxX1fxX3cxXdxX74xX21xX3xXd1xX7exX74xX80xX3xX5xX14fxX74xX155xX3xXcxX18xX2bxX3xX74xX1xXdxX14fxX74xX1a7xX3xX4xX100xX3xX4xX4cxX6xX3xX5x13617xX74xX80xX3xX7xX6xX18xX3xX52xX476xX3xX4xXfdxX6xX3xXexX18xX2bxX7bxX74xX3xXexX1xXfdxX3xX165xX1fxX6xX2b5xXdxX5xX3xX5xX3bxXdxX3xX17xX18xX136xX3xX74xX1x11f8bxX3xX1dxX47xX3xX71xX1xX50xX74xX80xX3xXexX1xXc8xX74xX80xX3xX52xX99xX9axX4xX3xXexX1xXfdxX3xXexX1xX47xX74xX1xX3xX2aexX6xX2bxX74xX10xX3xX66xX10xX74xX74xX10xX7xX7xX10xX2bxX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX2caxX13fxX2bxX3xX7xX4cxX4xX3x9df7xXbxX3xX1xX21xX47xX74xX3xXexX21xX47xX74xX3xX5xX14fxX74xX3xX52xX3fxXdxX3xX71xX1xX136xX4xX1xX1a7xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX71xX1xX50xX74xX80xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX1xX5e4xX3xX52xX9axXdxX3xX17xX18xX136xX3xX5xX13fxX18xX3xX52xX7bxX3xX4xX476xX3xXexX1xX7bxX3xX7exX74xX3xX3cxXd2xX74xX80xX3xXd1xX47xX74xX3xXexX1xXc8xX74xX80xX155xX3xX31xX1xX100xXexX3xX1a3xX1a4xX1a7xX3xX7xX6xX18xX3xXexX522xX74xX1xX3xX1xX18xX5acxX74xX80xX3xX1a9xX6xX5xX6xX1xX3xXd1xX53xX3xXbxX1xX3bxX3cxX3xX5xda97xXdxX3xXexX1fxX99xXbdxX4xX3xX1dxX685xX74xX80xX3xX4xX11fxX3cxX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX1a7xX3xX4x10f6exX3xX1xX3fxXdxX3xX52xX99xX9axX4xX3xXexX1fxX6xX21xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX3f8xX18xX3xX1dxX73xX3xX191xX5xX10xX194xX6xX74xX69xX10xX1fxX26xX191xX1fxX74xX21xX5xX69xX3xX1dxX47xX3xX4xX77xX18xX3xXexX1xXfdxX3xX74xX47xX2bxX3xX52xX96xX3xX4xX1xX18xX2bxX7bxX74xX3xX1xX476xX6xX3xXexX1xX47xX74xX1xX3xX4xX50xX74xX80xX3xXd1xb6a7xX74xX80xX3xX4xX100xX3xX52xX136xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX52xd466xX74xX80xX3xX4xX11fxXbxX1a7xX3xX52xX99xX6xX3xXd1xX476xX74xX80xX3xX1dxX47xX21xX3xX80xX476xX4xX3xX194xX6xX3xX71xX1xX18xX74xX80xX3xXexX1xX47xX74xX1xX3xX1xX3bxX3xX80xX462xX4xX3xXexX1xXfdxX3xX3cxX50xX74xX3xX66xX10xX74xX74xX10xX7xX7xX10xX2bxX3xX3cxX127xX3xXexX5a9xX3xX7xX5acxX3xXexX1fxX3f8xX74xX3xX52xX11fxX18xX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX0xXdxX3cxX80xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX21dxXdxX69xXexX1xX37xX3xX26cxX1a3xX27xXbxX194xX228xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX57xX57xXdxX155xXd1xX6xX21xX1xX6xXexXdxX74xX1xX155xX1dxX74xX57xX74xX10xX21dxX7xX57xX1a3xX27xX1a3xX1bfxX57xX2xX27xX1cbxX69xX25xX27xX1cbxX27xX1bfxX2xX1a3xXexX2c7xX25xX1cbxX2xX5xX2xX155xX1f6xXbxX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX37xX3xX29xX1xX3bxX3cxX3xX3cxX3fxXexX3xXexX6xX2bxX3xX1dxX47xX21xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xXaxX3xX21dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX26cxX1a3xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX1bfxX3xXbxX1xX100xXexX3xX7xX6xX18xX1a7xX3xXexX5a9xX3xX7xX5acxX3xX7xX18xX596xXexX3xX4xX1xX100xXexX3xX74xX59fxX6xX3xX5xX47xX3xX1a3xX26xX27xX3xX71xX1xXdxX3xX4xX100xX3xX69xX4cxXexX3xX52xXdxX7bxX3cxX3xX4xXfdxX6xX3xX52xX3fxXdxX3xXexX1fxX99xX127xX74xX80xX3xX2eexX21xX1fxX69xX6xX74xX3xX66xX10xX74xX69xX10xX1fxX7xX21xX74xX3xX5xX3bxXdxX3xXexX522xX3cxX3xX52xX100xX74xX80xX3xX4xX3fxXexX3xX69xX600xX4xX155xX3xXcxX18xX2bxX3xX1dxX3f8xX2bxX1a7xX3xX2b0xX66xX10fxX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX4x11955xX74xX80xX3xX71xX1xX50xX74xX80xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX74xX18xX5acxXdxX3xXexXdxX14xX4xX3xX17xX18xX136xX3xX5xX13fxX18xX1a7xX3xXd1xX127xXdxX3xX74xX80xX6xX2bxX3xXexX1fxX99xXbdxX4xX3xX71xX1xXdxX3xX1xXdxX73xXbxX3xX2xX3xX71xX1xX6fcxXbxX3xX5xX3bxXdxX1a7xX3xX1a9xX6xX5xX6xX1xX3xX4xX476xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX3bxX2bxX3xX4xX1xX781xX3xXexX1xX50xX74xX80xX3xX3cxXdxX74xX1xX3xX52xX7bxX3xX52xX476xX74xX3xX52xX99xX5e4xX74xX80xX3xX4xX1xX18xX2bxX6exX74xX3xX1dxX99xX9axXexX3xXexX18xX2bxX14xX74xX3xX4xXfdxX6xX3xX1b6xX6xXd1xXdxX74xX1xX21xX3xX1dxX47xX3xX69xX4cxXexX3xX52xXdxX7bxX3cxX3xX74xX1xX6afxX3xX74xX1xX47xX74xX80xX1a7xX3xX80xX1xXdxX3xXd1xX47xX74xX3xXexX1xXc8xX74xX80xX3xXexX1xX4cxX3xX1a3xX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX0xXdxX3cxX80xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX21dxXdxX69xXexX1xX37xX3xX26cxX1a3xX27xXbxX194xX228xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX57xX57xXdxX155xXd1xX6xX21xX1xX6xXexXdxX74xX1xX155xX1dxX74xX57xX74xX10xX21dxX7xX57xX1a3xX27xX1a3xX1bfxX57xX2xX27xX1cbxX69xX25xX27xX1cbxX27xX1bfxX2xX1a3xXexX2c7xX27xX25xX1ccxX5xX1a3xX155xX1f6xXbxX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX37xX3xX29xX1xX3bxX3cxX3xX3cxX3fxXexX3xXexX6xX2bxX3xX1dxX47xX21xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xXaxX3xX21dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX26cxX1a3xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX2d1xXbdxXdxX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX1a7xX3xX1dxXdxX73xX4xX3xXexXdxX6exX74xX3xX52xX3bxX21xX3xX4xX1xXfdxX3xX5xXa9xX4xX3xX2aexXdxX5xX2cexX1fxXdxX10xX69xX3xX2afxX6xX1xX6xX3xX4xX1xX11fxX74xX3xXexX1xX99xX7a4xX74xX80xX3xX1fxX5e4xXdxX3xX7xX13fxX74xX3xX74xX80xX6xX2bxX3xX52xX77xX18xX3xXexX1fxX3f8xX74xX3xX52xX11fxX18xX3xX71xX1xXdxX14xX74xX3xX7xX4cxX4xX3xX3cxX3bxX74xX1xX3xX4xXfdxX6xX3xX1xX600xX3xX7xX18xX2bxX3xX80xXdxX19xX3cxX3xX52xXdxX3xX1fxX11fxXexX3xX74xX1xXdxX6exX18xX155xX3xXcxe5baxX74xX1xX3xX52xX3fxXexX3xXd1xXdxX14xX74xX3xXexX1fxX21xX74xX80xX3xX4xX136xX4xX3xX52xX9axXexX3xXexX11fxX74xX3xX4xX50xX74xX80xX3xX71xX1xX50xX74xX80xX3xX4xX685xX74xX1a7xX3xXd1xX127xXdxX3xXexX1xX14xX3xX69xd78dxX3xX1xXdxX7bxX18xX3xX1dxX522xX3xX7xX6xX21xX3xXexX1fxX21xX74xX80xX3xX4xX19xX3xXexX1fxX3f8xX74xX3xX52xX11fxX18xX3xX52xX3fxXdxX3xXd1xX476xX74xX80xX3xX74xX47xX2bxX3xX71xX1xX50xX74xX80xX3xXexX18xX74xX80xX3xX1fxX6xX3xX74xd627xXdxX3xX3cxX3fxXexX3xX4xX100xX3xX69xX4cxXexX3xX52xXdxX7bxX3cxX3xX74xX47xX21xX3xX52xXdxX3xXexX1fxX100xX74xX80xX3xX71xX1xX18xX74xX80xX3xXexX1xX47xX74xX1xX3xXexX1xXfdxX3xX3cxX50xX74xX3xX191xX5xXdxX7xX7xX21xX74xX3xX165xX10xX4xX71xX10xX1fxX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX165xX99xXbdxX4xX3xX7xX6xX74xX80xX3xX1xXdxX73xXbxX3xX1a3xX1a7xX3xXexX1xX14xX3xXexX1fxX3f8xX74xX3xXexX1fxX14fxX74xX3xX7xX13fxX74xX3xX1dxd24fxX74xX3xX69xXdxXc17xX74xX3xX1fxX6xX3xX52xX100xX74xX80xX3xX74xX1xX99xX3xX25xX1bfxX3xXbxX1xX100xXexX3xX52xX77xX18xX3xXexXdxX14fxX74xX1a7xX3xX71xX1xXdxX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX462xX4xX3xX136xXbxX3xX52xX19xX21xX3xX1xX21xX47xX74xX3xXexX21xX47xX74xX155xX3xX31xX1xX100xXexX3xX1bfxX1bfxX1a7xX3xXexX3f8xX74xX3xX69xX462xX74xX80xX3xX7xXa9xX3xXexX1xXdxX14xX18xX3xX17xX18xX2bxX14xXexX3xX52xX21xX136xX74xX3xX4xXfdxX6xX3xX4xX136xX4xX3xXexXdxX6exX74xX3xX1dxX73xX3xX52xX3fxXdxX3xX71xX1xX136xX4xX1xX1a7xX3xX1b6xX6xXd1xXdxX74xX1xX21xX3xXexX18xX74xX80xX3xX4xX100xX3xX7xX100xXexX3xX3cxX18xX3xX5xX6xXdxX3xX3cxX136xX3xX1fxX11fxXexX3xX18xX2bxX3xX5xXa9xX4xX3xXexXd2xX3xX71xX1xX21xX19xX74xX80xX3xX4xX136xX4xX1xX3xX80xX77xX74xX3xX1a4xX27xX3cxX1a7xX3xXd1xX476xX74xX80xX3xX52xXdxX3xX4xX7exX74xX80xX3xX1dxX47xX3xX1fxX11fxXexX3xX1xXdxX7bxX3cxX3xX1xX476xX4xX1a7xX3xX71xX1xX50xX74xX80xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xXfdxX3xXexX1xX47xX74xX1xX3xX66xX10xX74xX74xX10xX7xX7xX10xX2bxX3xX4xX7a4xX3xX1xX3fxXdxX3xX4xX19xX74xX3xXbxX1xX136xX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX0xXdxX3cxX80xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX21dxXdxX69xXexX1xX37xX3xX26cxX1a3xX27xXbxX194xX228xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX57xX57xXdxX155xXd1xX6xX21xX1xX6xXexXdxX74xX1xX155xX1dxX74xX57xX74xX10xX21dxX7xX57xX1a3xX27xX1a3xX1bfxX57xX2xX27xX1cbxX69xX25xX27xX1cbxX27xX1bfxX2xX1a3xXexX26cxX1a3xX2c7xX1a3xX5xX1a4xX155xX1f6xXbxX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX37xX3xX29xX1xX3bxX3cxX3xX3cxX3fxXexX3xXexX6xX2bxX3xX1dxX47xX21xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xXaxX3xX21dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX26cxX1a3xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX2e3xXcd0xX74xX3xXexX1fxX99xXbdxX4xX3xX1a4xX26xX27xX3xX74xX1xX99xX74xX80xX3xX4xX136xX4xX3xX4xX77xX18xX3xXexX1xXfdxX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX69xX99xX5e4xX74xX80xX3xX74xX1xX99xX3xX71xX1xX50xX74xX80xX3xX3cxX18xX5acxX74xX3xX69xXd2xX74xX80xX3xX5xX3bxXdxX3xX71xX1xXdxX3xX5xXdxX14fxX74xX3xXexX462xX4xX3xXd1xXc8xX74xX3xXbxX1xX136xX3xX71xX1xX18xX74xX80xX3xXexX1xX47xX74xX1xX3xX52xX3fxXdxX3xX71xX1xX136xX4xX1xX155xX3xX2b0xX14xX18xX3xX74xX1xX99xX3xX4xX1xXc8xXexX3xX4xX1xXdxX18xX3xX1xX7a4xX74xX1a7xX3xX2aexXdxX1f6xX74xX6xX5xX69xX18xX3cxX3xX1xX6xX2bxX3xX1a9xX6xX5xX6xX1xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX3cxX6xX74xX80xX3xX1dxX6exX3xXexX1xX14fxX3cxX3xXbdfxXexX3xX74xX1xX11fxXexX3xX1a4xX3xXd1xX47xX74xX3xXexX1xXc8xX74xX80xX155xX3xX31xX1xX19xXdxX3xXexXbdxXdxX3xXbxX1xX100xXexX3xX1cbxX1ccxX3xX4xXfdxX6xX3xXexX1fxX3f8xX74xX3xX52xX11fxX18xX1a7xX3xXd1xX59fxX6xX3xXexXdxX73xX4xX3xXd1xX47xX74xX3xXexX1xXc8xX74xX80xX3xX3cxXbdxXdxX3xX71xX1xX6fcxXbxX3xX5xX3bxXdxX3xX7xX6xX18xX3xX52xX99xX5e4xX74xX80xX3xXbxX1xX19xX74xX3xX4xX50xX74xX80xX3xX4xX1xXbdxXbxX3xX74xX1xX21xX136xX74xX80xX155xX3xX1a9xX6xX5xX6xX1xX3xX4xX1xX600xX4xX3xX71xX1xX10xX3xX52xX7bxX3xX10fxX6xX74xX10xX3xX69xX402xX74xX80xX3xXexX5acxX4xX3xX52xX3fxX3xXd1xX7exX74xX80xX3xX5xX14fxX74xX3xXexX1fxX99xXbdxX4xX3xX71xX1xXdxX3xX69xX4cxXexX3xX52xXdxX7bxX3cxX3xX1dxX47xX21xX3xX80xX476xX4xX3xX194xX6xX3xX11fxX74xX3xX52xX53xX74xX1xX3xXexX5a9xX3xX7xX5acxX3xX25xX26xX27xX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX0xXdxX3cxX80xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX21dxXdxX69xXexX1xX37xX3xX26cxX1a3xX27xXbxX194xX228xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX57xX57xXdxX155xXd1xX6xX21xX1xX6xXexXdxX74xX1xX155xX1dxX74xX57xX74xX10xX21dxX7xX57xX1a3xX27xX1a3xX1bfxX57xX2xX27xX1cbxX69xX25xX27xX1cbxX27xX1bfxX2xX1a3xXexX1cbxX1ccxX1ccxX1bfxX5xX25xX155xX1f6xXbxX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX37xX3xX29xX1xX3bxX3cxX3xX3cxX3fxXexX3xXexX6xX2bxX3xX1dxX47xX21xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xXaxX3xX21dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX26cxX1a3xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX2d1xXbdxXdxX3xXexX1xXc8xX74xX80xX3xX5xX9axXdxX3xc183xX25xX3xX7xX6xX21x1342bxX1a7xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX52xX96xX3xX1xX21xX47xX74xX3xXexX1xX47xX74xX1xX3xX52xXdxX6exX18xX3xX71xXdxX73xX74xX3xX4xX77xX74xX3xX52xX7bxX3xX52xX7exX74xX80xX3xX17xX18xX6xX74xX80xX3xX74xX80xX50xXdxX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xX3xX2b0xX80xX21xX3bxXdxX3xX1xX3bxX74xX80xX3xX191xX74xX1xX3xX5xX77xX74xX3xX52xX77xX18xX3xXexXdxX14fxX74xX3xXexX1fxX21xX74xX80xX3xX5xX53xX4xX1xX3xX7xX45fxX155xX3xX6cxXdxX6exX18xX3xX71xXdxX73xX74xX3xX52xXfdxX3xX5xX47xX3xX127xX3xXexX1fxX3f8xX74xX3xX52xX11fxX18xX3xX3cxX18xX3fxX74xX3xX52xX14fxX3cxX3xX74xX6xX2bxX3xX10fxX6xX74xX3xX29xXdxXexX2bxX3xX7xX119xX3xX52xX7bxX3xX3cxX11fxXexX3xX52xXdxX7bxX3cxX3xXexX1fxX21xX74xX80xX3xX4xX1xX18xX2bxX14xX74xX3xX5xX47xX3cxX3xX71xX1xX136xX4xX1xX3xXexXbdxXdxX3xX7xX13fxX74xX3xX4xXfdxX6xX3xX29xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX155xX3xX2b0xX14xX18xX3xX74xX1xX99xX3xX10fxX6xX74xX3xX29xXdxXexX2bxX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX462xX4xX3xXexX1xXc8xX74xX80xX1a7xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xX3xX4xXfdxX6xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX7xX119xX3xX52xX99xX9axX4xX3xX52xX53xX74xX1xX3xX52xX21xX3bxXexX3xX127xX3xX3cxX47xX74xX3xX52xX3bxXdxX3xX4xX1xXdxX14xX74xX3xX1dxXbdxXdxX3xX4xX1xXbdfxX74xX1xX3xX74xX1xX47xX3xX6cxX13xX2d1xX6cxX3xX1dxX47xX21xX3xX4xX18xX5acxXdxX3xXexX18xX77xX74xX3xX74xX47xX2bxX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX0xXdxX3cxX80xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX21dxXdxX69xXexX1xX37xX3xX26cxX1a3xX27xXbxX194xX228xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX57xX57xXdxX155xXd1xX6xX21xX1xX6xXexXdxX74xX1xX155xX1dxX74xX57xX74xX10xX21dxX7xX57xX1a3xX27xX1a3xX1bfxX57xX2xX27xX1cbxX69xX25xX27xX1cbxX27xX1bfxX2xX1a3xXexX1a4xX1a4xX2c7xX1cbxX5xX1bfxX155xX1f6xXbxX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX37xX3xX29xX1xX3bxX3cxX3xX3cxX3fxXexX3xXexX6xX2bxX3xX1dxX47xX21xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xXaxX3xX21dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX26cxX1a3xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX0xXdxX3cxX80xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX21dxXdxX69xXexX1xX37xX3xX26cxX1a3xX27xXbxX194xX228xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX57xX57xXdxX155xXd1xX6xX21xX1xX6xXexXdxX74xX1xX155xX1dxX74xX57xX74xX10xX21dxX7xX57xX1a3xX27xX1a3xX1bfxX57xX2xX27xX1cbxX69xX25xX27xX1cbxX27xX1bfxX2xX1a3xXexX2c7xX1cbxX1bfxX25xX5xX1cbxX155xX1f6xXbxX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX37xX3xX29xX1xX3bxX3cxX3xX3cxX3fxXexX3xXexX6xX2bxX3xX1dxX47xX21xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xXaxX3xX21dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX26cxX1a3xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX21xX69xX2bxXaxX12xX0xXdxX3cxX80xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX21dxXdxX69xXexX1xX37xX3xX26cxX1a3xX27xXbxX194xX228xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX57xX57xXdxX155xXd1xX6xX21xX1xX6xXexXdxX74xX1xX155xX1dxX74xX57xX74xX10xX21dxX7xX57xX1a3xX27xX1a3xX1bfxX57xX2xX27xX1cbxX69xX25xX27xX1cbxX27xX1bfxX2xX1a3xXexX26cxX1a4xX1ccxX5xX2c7xX155xX1f6xXbxX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX10xX1fxXbxX21xX21xX5xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX1fxX2bxX7xXexX6xX5xX3xX31xX6xX5xX6xX4xX10xX37xX3xX29xX1xX3bxX3cxX3xX3cxX3fxXexX3xXexX6xX2bxX3xX1dxX47xX21xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1dxX50xX3xX52xX53xX4xX1xXaxX3xX21dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX26cxX1a3xX27xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX21xX18xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX165xX21xX74xX80xX69xX6xcb69xX0xX57xXbxX12