Những bộ phận dễ hỏng hóc nhất trên ô tô
Không ít những bộ phận trên xe hơi rất dễ hỏng hóc và có thể khiến chủ sở hữu tốn chi phí sửa chữa nếu không chăm sóc và bảo dưỡng đúng cách.
858x8f43xc1e2xa42fxa9aexa6ddx92acx2b11xd2a1xX7xc923x4032x61eaxb6ebxb0b4x562exX5x5b77xXax9dacx3d6cxX1x9b9xc7b0x7129xX3xd0ddx9cc6xX3xXbxX1x940axX16xX3x9caax927bxX3xX1x19d4xX16xX17xX3xX1xbafdxX4xX3xX16xX1xbc20xXexX3xXex2443x88a5xX16xX3x6d8exX3xXexX37xX0x85d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3cc7xX10xX6xX21xXaxX12xc1c2xX1xX37xX16xX17xX3x2d4dxXexX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xXexX33xX34xX16xX3x13f6xX10xX3xX1xb941xXdxX3xX33xX2fxXexX3xX21xX22xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3x47d6x3df0xX3xX4xX2axX3xXexX1x240cxX3x7e1exX1xXdx7f7axX16xX3xX4xX1x8830xX3xX7x152exX3xX1xX15x9036xX3xXex9b7fxX16xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX57xX3xX7x6d06xX6xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX16xX91xX9dxX3xX8exX1xX37xX16xX17xX3xX4xX1x7fc3x7950xX3xX7xX2axX4xX3xX84xX85xX3xX19xe86xb4a5xX3xX21x4d0bx4319xX16xX17xX3xb9b2xa72dxX16xX17xX3xX4x880axX4xX1x32c8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx63d2xXccxX21x9ecxXaxX12xX0xX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX3xX4bx9edcxX3xXexX1xXa0xX16xX17xX3xXd4x3bf8xX16xX3xX4xX1xXdxX91xX9dxX3xX7xXdaxX16xX17xX0xX3cxX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5035xX10xX16xXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxXc1xX17xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx759fxX3cxX3cxXdxXddxX19xX6xXccxX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxX84xX16xX3cxX16xX10x7fcaxX7xX3cxX2xd5d5x2bb3xX159xX3cxX2x5833x2860xX21xX2x3072xX162xX2xX15axX2xX15axXexX162xX15exX15fx7547xX5xX2xXddxXbxX16xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX16xX1xX2fxXexX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xX4bxXfdxX3xXexX1xXa0xX16xX17xX3xXd4xX106xX16xX3xX4xX1xXdxX91xX9dxX3xX7xXdaxX16xX17xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xX3xX5xX85xX3xXc1xX1axXexX3xXexX33xXccxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX19x9960xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX7xX6xX9dxX3xXc1xX1axXexX3xXexX1x6c34xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX7xXacxX3xX21x7e28xX16xX17xXddxX3xXcxX1xX37xX16xX17xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17x8428xX3xX1xXfdxX3xXexX1xXa0xX16xX17xX3xXd4xX106xX16xX3xX6dxX10xX3xX21xX22xX3xX19xX1fcxX3xX21xX57xX16xX1xX3xX5x4599xXdxX3xXbxX1xXdaxXexX3xX7xXdaxX16xX17xX3xX4xX1xX1exXbxX3xX4xX1xX211xX16xX3xX8exX1xXdxX3xX6dxX10xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX6dxX9dxXf0xX34xX16xX3xXd4xXdxX3x6612xX9dxX6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXd4xX1fcxX6xX3xX1x9ea9xX16xX1xX3xX5x4a54xXf0xX3xX5xX1axXdxX3xX16xX1xXdx30b8xX9dxX3x81dcxb92dxX3xX17xX85x7eafxXddxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12x8291xX1axXexX3xXexX33xXccxX16xX17xX3xX4xXdaxX4xX3xX16xX17xX9dxXf0xX34xX16xX3xX16xX1x5278xX16xX3xX4xX1xX96xX3xXf0xX91xX9dxX3xX17xX2cexXf0xX3xX33xX6xX3xX1xXdxXfdxX16xX3xXexXcfx8ea7xX16xX17xX3xXexX33xX34xX16xX3xX5xX85xX3xX16xX17xX9dxd56axX16xX3xXd4xXdxXfdxX16xX3xX4xX9dxX16xX17xX3xX4xX2fxXbxX3xXexX33xX34xX16xX3xX6dxX10xX3xX8exX1xX37xX16xX17xX3xX29cxX16xX3xXd4xX1fcxX16xX1xX22exX3xX4xXdaxX4xX3xX21xX2cexXf0xX3xX21x9577xX16xX3xX8exX91xXexX3xX16xXa0xXdxX3xX19xX1fcxX3xXd4x6d81xXexX3xX21xXccxX3xX4xX1xX9dxX1axXexX3xXexX2fxX16xX3xX4xX37xX16xX17xX22exX3xX1xXccx8369xX4xX3xX1xXdxXfdxX9dxX3xXd4xXdxXfdxX16xX3xXexX1xX91xX3xX4xX96xX6xX3x331cxX4x618bxX27axX9dxXf0xX3xX84xXcfxX2e7xXexX3xX27axX9dxXdaxX3xX17xXdx7bcdxXdxX3xX1x75c5xX16xX3xX1xXdxXfdxX9dxX3xXd4xXdxXfdxX16xX3xXexX1xX91xX3xX4xX96xX6xX3xX19xX2axX16xX17xXddxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12x52bdxXdxXcbxXdxX3xXbxX1xXdaxXbxX3xX8exX1xX363xX4xX3xXbxX1xX21dxX4xX3xX1xXdxXfdxX16xX3xXexXcfxX2e7xX16xX17xX3xXexX33xX34xX16xX3xX5xX85xX3xX16xX34xX16xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX6dxX9dxXf0xX34xX16xX3xX8exXdxX8cxXc1xX3xXexX33xX6xX3xX4xX21dxXc1xX3xXd4xX106xX16xX3xXbxX1xX6xX22exX3xX1xXfdxX3xXexX1xXa0xX16xX17xX3xX21xX2cexXf0xX3xX21xX327xX16xX3xX84xX85xX3xX16xX34xX16xX3xX4xX1xX96xX3xXd4xX1axX16xX17xX3xXc1xX6xX16xX17xX3xXexX1xX10xXccxX3xXd4xX106xX16xX3xX37xX3xXexX37xX3xX21xb626xX3xXbxX1xabb0xX16xX17xX3xX16xX91xX9dxX3xX1xX6xXf0xX3xXd4xXdxX3xX84xX85xXccxX3xX19xX9dxX29cxXdxX3xXexXa0xXdxXddxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xX0xX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX4bxXfdxX3xXexX1xXa0xX16xX17xX3xXbxX1xX6xX16xX1xX0xX3cxX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX10xX16xXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxXc1xX17xX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX21xXexX1xX141xX3xa2eex99d3xX162xXbxX6dxb3e6xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX141xX3xX15axX15axX159xXbxX6dxX4aexXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX3cxX3cxXdxXddxX19xX6xXccxX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxX84xX16xX3cxX16xX10xX155xX7xX3cxX2xX159xX15axX159xX3cxX2xX15exX15fxX21xX2xX162xX162xX2xX162xX15exbe0bxXexX15fxX4aaxX15exX4aaxX5xX2xX15exXddxb7afxXbxX17x4f00xX33xX9xX159xX4a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX16xX1xX2fxXexX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xX2b7xX1axXexX3xXexX33xXccxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX27axX9dxX6xX16xX3xXexX33x230cxX16xX17xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xX3xX5xX85xX3xX1xXfdxX3xXexX1xXa0xX16xX17xX3xXbxX1xX6xX16xX1xXddxX3x5b84xX2cexXf0xX3xX4x6f72xX16xX17xX3xX5xX85xX3xXc1xX1axXexX3xXexX33xXccxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX91xXexX3xXexX33xX34xX16xX3xX6dxX10xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX6dxX9dxXf0xX34xX16xX3xX19xX1fcxX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX16xX1xX2fxXexXddxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX84xX2fxX16xX3xXd4xX298xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX17xX34exXbxX3xX99xX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX6dxX10xX3xX16xX1xXcfxX3xXc1xXdaxX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1fcxX3xX19xXdxX91xX16xX3xX21xX379xX16xX17xX22exX3xX21xX28exX9dxX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX4xX379xX16xX22exX3xXa0xX16xX17xX3xX21xX327xX16xX3xX21xX28exX9dxX3xX19xX1fcxX3xX17xaa64xX3xX7x4384xXexX3xX84xX85xX3xX33xX42fxX3xX33xX632x7871xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xXcxX1xX10xXccxX3xX8exXdxX91xX16xX3xX16xX17xX1xX1fcxX3xXexX1xX289xX3xX8exX1xXdxX3xX6dxX10xX3xX4xX1xX379xXf0xX3xXd4xXcfxX2e7xX4xX3xX27axX9dxc55dxX16xX17xX3xXd4xXcfxX211xX16xX17xX3xX8exX1xXccxXcbxX16xX17xX3xX2xX15fxXddxX15exX15exX15exX3xX8exXc1xX3xX365xX3xX162xX15exXddxX15exX15exX15exX3xX8exXc1xX22exX3xX4xX1xX96xX3xX6dxX10xX3xX16xX34xX16xX3xXd4xXcfxX6xX3xX6dxX10xX3xXexX375xXdxX3xX4xXdaxX4xX3xXd4xX379xXdxX3xX5x7ad0xX3xX1xXccxX34exX4xX3xX6dxXcfxX99xX16xX17xX3xX7xXacxX6xX3xX4xX1xX15xX6xX3xXd4xX8cxX3xX8exXdxX8cxXc1xX3xXexX33xX6xX3xX84xX85xX3xXexX1xX6xXf0xX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX6dxX10xXddxX3xX589xX34exX4xX3xX19xXdxXfdxXexX22exX3xXexX33xXcfxX375xX4xX3xX4xXdaxX4xX3xX4xX1xX9dxXf0xX91xX16xX3xXd4xXdxX3xXd4xXcfxX211xX16xX17xX3xX21xX85xXdxX3xX1xX6xXf0xX3xXd4xXcfxX211xX16xX17xX3xXd4xX106xXccxX3xX21xXa0xX4xX3xX4xX28exX16xX3xXbxX1xXcbxXdxX3xX8exXdxX8cxXc1xX3xXexX33xX6xX22exX3xX19xXcbxXccxX3xX21xXcfxXd0xX16xX17xX3xX8ex95a0xX3xX5xXcfxXd0xX16xX17xX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX6dxX10xXddxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xX0xX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX4bxXfdxX3xXexX1xXa0xX16xX17xX3xX21xX2cexXf0xX3xX21xX327xX16xX3xXexX33xXccxX16xX17xX3xXd4xX1axX16xX17xX3xX4xX71xX0xX3cxX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX10xX16xXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxXc1xX17xX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX21xXexX1xX141xX3xX15fxX15fxX15exXbxX6dxX4aexX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX141xX3xX4efxX4a9xX4aaxXbxX6dxX4aexXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX3cxX3cxXdxXddxX19xX6xXccxX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxX84xX16xX3cxX16xX10xX155xX7xX3cxX2xX159xX15axX159xX3cxX2xX15exX15fxX21xX2xX162xX162xX2xX162xX162xX15exXexX15fxX162xX4a9xX16cxX5xX4efxXddxX4f9xXbxX17xX4fcxX33xX9xX15axX162xX4aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX16xX1xX2fxXexX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xX4bxXfdxX3xXexX1xXa0xX16xX17xX3xXa0xX16xX17xX3xX21xX327xX16xX3xX16xX1xXdxX34xX16xX3xX5xXdxXfdxX9dxX3xXexX33xX34xX16xX3xX6dxX10xX3xX16xX91xX9dxX3xX19xX1fcxX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX7x73a3xX3xX5xX85xXc1xX3xX4xX1xXdxX91xX4xX3xX6dxX10xX3xX19xX1fcxX3xX33xX42fxX3xX33xX632xX3xX16xX1xXdxX34xX16xX3xX5xXdxXfdxX9dxX22exX3xX84x487exX6xX3xX1xX6xXccxX3xX6dxXc0xX16xX17xX3xX84xX8c8xX6xX3xXexXdxX298xXc1xX3xa18dxX16xX3xX16xX17xX9dxXf0xX3xX4xX71xX3xX6dxXcbxXf0xX3xX33xX6xX3xX4xX1xXdaxXf0xX3xX16xX29cxX22exX3xX17xX2cexXf0xX3xX16xX17xX9dxXf0xX3xX1xXdxX8cxXc1xX3xXexX375xXdxX3xXexX57xX16xX1xX3xXc1xX379xX16xX17xX3xX4xX96xX6xX3xX16xX17xXcfxX211xXdxX3xX7xXacxX3xX21xX21dxX16xX17xXddxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12x5cebxXccxX3xXd4xX2axX22exX3xX4xX1xX96xX3xX6dxX10xX3xX4xX1xX96xX3xXd4xX1axX16xX17xX3xX4xX28exX16xX3xX8exXdxX8cxXc1xX3xXexX33xX6xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX6dxX9dxXf0xX34xX16xX3xXexX33xX9dxX16xX17xX3xX19xX289xX16xX1xX3xX162xX3xXexX9dxX28exX16xX3cxX5xX28exX16xX3xX1xXccxX34exX4xX3xX16xX1xXdxX298xX9dxX3xX1xX71xX16xX3xX16xX91xX9dxX3xX4xX2axX3xXexX1xX211xXdxX3xX17xXdxX6xX16xXddxX3xX13xX91xX9dxX3xXexX33xXccxX16xX17xX3xX27axX9dxXdaxX3xXexX33xX289xX16xX1xX3xXd4xX6xX16xX17xX3xX21xXdxX3xX4xX1xX9dxXf0xX8cxX16xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX1xXdxXfdxX16xX3xXc1x2be3xXdxX3xX6dxXc0xX16xX17xX3xX19xX2fxXexX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX22exX3xX4xX1xX96xX3xX6dxX10xX3xX16xX34xX16xX3xX21xX8c8xX16xX17xX3xX37xX3xXexX37xX3xX16xX17xX6xXf0xX3xX5xX1exXbxX3xXexX336xX4xX3xX84xX85xX3xX17xX568xXdxX3xXd4xXdxXfdxX16xX3xXexX375xXdxX3xX4xXdaxX4xX3xXexX33xX9dxX16xX17xX3xXexX2cexXc1xX3xX4xX336xX9dxX3xX1xX1axX3xXd4xX8cxX3xXd4xXcfxX2e7xX4xX3xX1xXcfxX375xX16xX17xX3xX21xX327xX16xX3xX6dxXacxX3xX5xX6c3xXddxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xX0xX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xXedxX1axX3xX5xX568xX4xX3xX17xXdxX2axX0xX3cxX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxXc1xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX21xXexX1xX9dxXc1xX19xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX21xXexX1xX141xX3xX15fxX4a9xX16cxXbxX6dxX4aexX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX141xX3xX4efxX159xX15exXbxX6dxX4aexX3xX21xXdxX7xXbxX5xX6xXf0xX141xX3xX19xX5xXccxX4xX8exX4aexX3xXc1xX6xX33xX17xXdxX16xX365xX5xX10x17f4xXexX141xX3xX6xX9dxXexXccxX4aexX3xXc1xX6xX33xX17xXdxX16xX365xX33xXdxX17xX1xXexX141xX3xX6xX9dxXexXccxX4aexXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX3cxX3cxXdxXddxX19xX6xXccxX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxX84xX16xX3cxX16xX10xX155xX7xX3cxX2xX159xX15axX159xX3cxX2xX15exX15fxX21xX2xX162xX162xX2xX162xX15axX4efxXexX15axX15fxX162xX15fxX5xX162xXddxX4f9xXbxX17xX4fcxX33xX9xX15axX15axX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX16xX1xX2fxXexX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12x2383xX85xX3xXc1xX1axXexX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX16xX1xX25xX3xX4xX2fxX9dxX3xXexX379xXccxX3xX16xX34xX16xX3xXc1xX1axXexX3xX4xX1xXdxX91xX4xX3xX37xX3xXexX37xX22exX3xX19xX1axX3xX5xX568xX4xX3xX17xXdxX2axX3xX4xX58exX16xX17xX3xX5xX85xX3xXc1xX1axXexX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX33xX2fxXexX3xX21xX22xX3xX19xX1fcxX3xX1xX25xX16xX17xX3xX7xX6xX9dxX3xXc1xX1axXexX3xXexX1xX211xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX7xXacxX3xX21xX21dxX16xX17xXddxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX21dxXdxX3xX19xX8ddxX16xX3xX7xX8a3xX3xXd4xXcfxX2e7xX4xX3xX4xXdaxX4xX3xX19xX1axX3xX5xX568xX4xX3xX5xXccxX379xXdxX3xX19xX25xX3xX7xX379xX4xX1xX3xX7xX8a3xX22exX3xX17xXdxXd5xXbxX3xX4xX1xXccxX3xXd4xX1axX16xX17xX3xX4xX71xX3xX1xXccxX379xXexX3xXd4xX1axX16xX17xX3xXexXa0xXexX3xX1xX71xX16xX22exX3xXexX8c8xX3xXd4xX2axX3xXexXc0xX16xX17xX3xX8exX1xXcbxX3xX16xXc0xX16xX17xX3xXexXdxX91xXexX3xX8exXdxXfdxXc1xX3xX16xX1xXdxX34xX16xX3xX5xXdxXfdxX9dxX3xX4xX1xXccxX3xX6dxX10xXddxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xXcxX1xX10xXccxX3xX8exX1xX9dxXf0xX91xX16xX3xX4xXdaxXccxX3xX4xX96xX6xX3xX4xXdaxX4xX3xX4xX1xX9dxXf0xX34xX16xX3xX17xXdxX6xX3xX84xX298xX3xX37xX3xXexX37xX22exX3xX4xX1xX96xX3xX6dxX10xX3xX16xX34xX16xX3xX4xX1xX96xX3xXd4xX1axX16xX17xX3xX8exXdxX8cxXc1xX3xXexX33xX6xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX6dxX9dxXf0xX34xX16xX3xX84xX85xX3xXexX1xX6xXf0xX3xXd4xX1fcxX16xX1xX3xX8ex82b0xX3xX5xX568xX4xX3xX17xXdxX2axX3xXd4xX1axX16xX17xX3xX4xX71xX3xX2xX3xX365xX3xX162xX3xX5xX28exX16xX3cxX16xXc0xXc1xX3xX1xXccxX34exX4xX3xX7xX6xX9dxX3xX8exX1xXdxX3xX6dxX10xX3xXd4xX67cxX3xX5xXc0xX16xX3xX19xXdaxX16xX1xX3xX162xX15exXddxX15exX15exX15exX3xX8exXc1xXddxX3xXcxX33xXccxX16xX17xX3xXexX33xXcfxX211xX16xX17xX3xX1xX2e7xXbxX3xX16xX91xX9dxX3xX6dxX10xX3xX4xX1xX379xXf0xX3xX99xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX8exX1xX9dxX3xX84xX42bxX4xX3xX19xX21dxXdxX3xX19xX8ddxX16xX3xX16xX1xXdxX298xX9dxX3xXexX1xX289xX3xX16xX34xX16xX3xX8exXdxX8cxXc1xX3xXexX33xX6xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX16xX85xXf0xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX6dxX9dxXf0xX34xX16xX3xX1xX71xX16xX3xXd4xX8cxX3xXd4xX1axX16xX17xX3xX4xX71xX3xX5xX9dxX37xX16xX3xX4xX2axX3xXd4xX96xX3xX8exX1xX37xX16xX17xX3xX8exX1xX57xX3xXd4xX8cxX3xXd4xXa0xXexX3xX4xX1xXdaxXf0xX3xX16xX1xXdxX34xX16xX3xX5xXdxXfdxX9dxX3xXexXa0xXexX3xX16xX1xX2fxXexXddxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xX0xX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX12bxX28exX16xX3xX17xX379xXexX3xX16xXcfxX375xX4xX0xX3cxX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX10xX16xXexX10xX33xXaxX12xX0xXdxXc1xX17xX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX21xXexX1xX141xX3xX4a9xX4aaxX15fxXbxX6dxX4aexX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX141xX3xX15axX15fxX15exXbxX6dxX4aexXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX3cxX3cxXdxXddxX19xX6xXccxX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxX84xX16xX3cxX16xX10xX155xX7xX3cxX2xX159xX15axX159xX3cxX2xX15exX15fxX21xX2xX162xX162xX2xX162xX15fxX16cxXexX4aaxX4a9xX4a9xX4aaxX5xX15exXddxX4f9xXbxX17xX4fcxX33xX9xX4efxX2xX4aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX16xX1xX2fxXexX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xX4bxXfdxX3xXexX1xXa0xX16xX17xX3xX4xX28exX16xX3xX17xX379xXexX3xX16xXcfxX375xX4xX3xX4xX58exX16xX17xX3xX5xX85xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX19xX1fcxX3xX1xXcfxX3xX1xX25xX16xX17xX3xX16xX1xX2fxXexX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xXddxX3xX93bxXccxX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX6dxX9dxXf0xX34xX16xX3xX4xX1xX1fcxX9dxX3xXcbxX16xX1xX3xX1xXcfxX99xX16xX17xX3xXexX8c8xX3xX16xXcfxX375xX4xX3xXc1xXcfxX6xX22exX3xX4xX1axX16xX17xX3xXexX1xX34xXc1xX3xX84xXdxXfdxX4xX3xX84xXfdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX84xX85xX3xX4xX1xXc0xXc1xX3xX7xX2axX4xX3xX6dxX10xX3xX8exX1xX37xX16xX17xX3xXexXa0xXexX3xX7xX8a3xX3xX8exX1xXdxX91xX16xX3xX4xX1xXccxX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX16xX85xXf0xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX6dxX9dxXa0xX16xX17xX3xX4xX2fxXbxXddxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxXccxX21xXf0xXaxX12xX13xX91xX9dxX3xX4xX28exX16xX3xX17xX379xXexX3xXc1xXcfxX6xX3xX1xXccxX379xXexX3xXd4xX1axX16xX17xX3xX8exX635xXc1xX3xX1xXccxX34exX4xX3xX19xX1fcxX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX7xX8a3xX3xX8exX1xXdxX91xX16xX3xXexX85xXdxX3xX6dxX91xX3xX17xX34exXbxX3xX8exX1xX2axX3xX8exX1xXc0xX16xX3xXexX33xXccxX16xX17xX3xXexX33xXcfxX211xX16xX17xX3xX1xX2e7xXbxX3xXbxX1xXcbxXdxX3xX5xXdaxXdxX3xX6dxX10xX3xX21xXcfxX375xXdxX3xXexX33xX211xXdxX3xXc1xXcfxX6xX3xX21xXccxX3xX19xX1fcxX3xX4xXcbxX16xX3xXexX33xX99xX3xXexX28exXc1xX3xX16xX1xX289xX16xXddxX3xXcxX1xX10xXccxX3xX8exX1xX9dxXf0xX91xX16xX3xX4xXdaxXccxX3xX4xX96xX6xX3xX4xXdaxX4xX3xX4xX1xX9dxXf0xX34xX16xX3xX17xXdxX6xX22exX3xX4xX1xX96xX3xX6dxX10xX3xX16xX34xX16xX3xXexX1xX6xXf0xX3xX4xX28exX16xX3xX17xX379xXexX3xX7xX6xX9dxX3xX2xX162xX3xX365xX3xX2xX159xX3xXexX1xXdaxX16xX17xXddxX0xX3cxXbxX12xX0xX21xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX33xX10xX5xX6xXexX10xX21xXaxX12xX0xX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX34xX16xX3xX27axX9dxX6xX16xX141xX0xX3cxX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xX9dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX365xXexX1xX9dxXc1xX19xX365xX6xX16xX21xX365xX7xX6xXbxXccxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12bxXdaxX4xX1xX3xX6dxXacxX3xX5xX6c3xX3xX8exX1xXdxX3xX37xX3xXexX37xX3xXc1xX2fxXexX3xXbxX1xX6xX16xX1xXaxX3xX1xX33xX10xXad6xX9xXaxX3cxX6dxX10xX3cxX4xX6xX4xX1xX365xX6dxX9dxX365xX5xXf0xX365xX8exX1xXdxX365xXccxX365xXexXccxX365xXc1xX6xXexX365xXbxX1xX6xX16xX1xX3cxX2xX4a9xX2xX4a9xX16cxX2xXddxX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX17xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX3cxXc1xX10xX21xXdxX6xX3cxX2xX162xX15exX3cxX16xX10xX155xX7xX3cxX2xX159xX4efxX16cxX3cxX2xX15exX15fxX21xX15fxX15exX4aaxX15axX2xX15exX2xXexX15axX4a9xX4efxX159xX5xX2xX15exX365xX10x5cc1xX17xXdxXad6xX365xX2xX365xX2xXad6xX15exX15exX4a9xX6xX21xX4a9xX4efxX15fxX365xX2xXddxX17xXdxXad6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX16xX1xX2fxXexX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX21xXdxX84xX12xX0xX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12bxXdaxX4xX1xX3xX6dxXacxX3xX5xX6c3xX3xX8exX1xXdxX3xX37xX3xXexX37xX3xXc1xX2fxXexX3xXbxX1xX6xX16xX1xXaxX3xX1xX33xX10xXad6xX9xXaxX3cxX6dxX10xX3cxX4xX6xX4xX1xX365xX6dxX9dxX365xX5xXf0xX365xX8exX1xXdxX365xXccxX365xXexXccxX365xXc1xX6xXexX365xXbxX1xX6xX16xX1xX3cxX2xX4a9xX2xX4a9xX16cxX2xXddxX1xXexXc1xXaxX12xX12bxXdaxX4xX1xX3xX6dxXacxX3xX5xX6c3xX3xX8exX1xXdxX3xX37xX3xXexX37xX3xXc1xX2fxXexX3xXbxX1xX6xX16xX1xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXedxX289xX16xX1xX3xXexc3e4xX16xX1xX3xX8exXdxX8cxXc1xX3xX7xXccxXdaxXexX3xXexX6xXf0xX3xX5xXdaxXdxX22exX3xXexX1xXacxX3xX4xXdaxX4xX3xX19xXdxXfdxX16xX3xXbxX1xXdaxXbxX3xX17xXdxXcbxXc1xX3xXexXa0xX4xX3xXd4xX1axX3xX7xX8a3xX3xX17xXdxXd5xXbxX3xX16xX17xXcfxX211xXdxX3xX5xXdaxXdxX3xX4xX2axX3xXexX1xX8cxX3xX21xX8c8xX16xX17xX3xX6dxX10xXddxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX21xXdxX84xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX16xX85xXccxX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX29bxX21xX99xX3xX4xX1xX336xX16xX17xX2a0xX3xX16xX1xX2fxXexX4fcxXaxX3xX1xX33xX10xXad6xX9xXaxX3cxX6dxX10xX3cxX16xX1xX9dxX16xX17xX365xX19xXccxX365xXbxX1xX6xX16xX365xX16xX6xXccxX365xXexX33xX10xX16xX365xXccxX365xXexXccxX365xXexX1xX9dxXccxX16xX17xX365xX21xXccxX365xX4xX1xX9dxX16xX17xX365xX16xX1xX6xXexX3cxX2xX15fxX16cxX16cxX162xX162xXddxX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX17xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX3cxXc1xX10xX21xXdxX6xX3cxX2xX162xX15exX3cxX16xX10xX155xX7xX3cxX2xX159xX4efxX15axX3cxX2xX15exX15fxX21xX4efxX162xX2xX15exX2xX2xX15fxXexX2xX15fxX4a9xX16cxX5xX162xX365xX2xX15exX15fxX21xX4efxX162xX2xX15exX15exX2xX4aaxXexX16cxX4efxX159xX4aaxX5xX4aaxXddxX4f9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX16xX1xX2fxXexX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX21xXdxX84xX12xX0xX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX16xX85xXccxX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX29bxX21xX99xX3xX4xX1xX336xX16xX17xX2a0xX3xX16xX1xX2fxXexX4fcxXaxX3xX1xX33xX10xXad6xX9xXaxX3cxX6dxX10xX3cxX16xX1xX9dxX16xX17xX365xX19xXccxX365xXbxX1xX6xX16xX365xX16xX6xXccxX365xXexX33xX10xX16xX365xXccxX365xXexXccxX365xXexX1xX9dxXccxX16xX17xX365xX21xXccxX365xX4xX1xX9dxX16xX17xX365xX16xX1xX6xXexX3cxX2xX15fxX16cxX16cxX162xX162xXddxX1xXexXc1xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX16xX85xXccxX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xX3xXexX1xXcfxX211xX16xX17xX3xX29bxX21xX99xX3xX4xX1xX336xX16xX17xX2a0xX3xX16xX1xX2fxXexX4fcxX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12x8fe8xX6xX9dxX3xXd4xX2cexXf0xX3xX5xX85xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX1xX6xXf0xX3xX21xX99xX3xX4xX1xX336xX16xX17xX3xX84xX85xX3xX8exX1xXdxX91xX16xX3xX4xXdaxX4xX3xX4xX1xX96xX3xX6dxX10xX3xXexXa0xX16xX3xX8exX635xXc1xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX57xX3xX7xXacxX6xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX16xX1xX2fxXexX3xX16xX91xX9dxX3xX8exX1xX37xX16xX17xX3xXd4xXcfxX2e7xX4xX3xX19xXcbxXccxX3xX21xXcfxXd0xX16xX17xX3xXd4xXd5xX16xX17xX3xX4xXdaxX4xX1xXddxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX21xXdxX84xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xX3xX8exX1xXdxX91xX16xX3xXexX85xXdxX3xX6dxX91xX3xXc1xX375xXdxX3xX29bxXexXccxXdaxXexX3xXc1xX2f6xX3xX1xX37xXdxX2a0xXaxX3xX1xX33xX10xXad6xX9xXaxX3cxX6dxX10xX3cxX16xX1xX9dxX16xX17xX365xX19xXccxX365xXbxX1xX6xX16xX365xXexX33xX10xX16xX365xXccxX365xXexXccxX365xX8exX1xXdxX10xX16xX365xXexX6xXdxX365xX6dxX10xX365xXc1xXccxXdxX365xXexXccxX6xXexX365xXc1xXccxX365xX1xXccxXdxX3cxX2xX15fxX4a9xX4efxX162xX15fxXddxX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX17xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX3cxXc1xX10xX21xXdxX6xX3cxX2xX162xX15exX3cxX16xX10xX155xX7xX3cxX2xX159xX162xX15axX3cxX2xX15exX159xX21xX162xX162xX162xX15axX16cxX15exX15exXexX162xX15fxX159xX2xX5xX162xXddxX4f9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xX21xX22xX3xX1xX25xX16xX17xX3xX1xX2axX4xX3xX16xX1xX2fxXexX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX21xXdxX84xX12xX0xX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xX3xX8exX1xXdxX91xX16xX3xXexX85xXdxX3xX6dxX91xX3xXc1xX375xXdxX3xX29bxXexXccxXdaxXexX3xXc1xX2f6xX3xX1xX37xXdxX2a0xXaxX3xX1xX33xX10xXad6xX9xXaxX3cxX6dxX10xX3cxX16xX1xX9dxX16xX17xX365xX19xXccxX365xXbxX1xX6xX16xX365xXexX33xX10xX16xX365xXccxX365xXexXccxX365xX8exX1xXdxX10xX16xX365xXexX6xXdxX365xX6dxX10xX365xXc1xXccxXdxX365xXexXccxX6xXexX365xXc1xXccxX365xX1xXccxXdxX3cxX2xX15fxX4a9xX4efxX162xX15fxXddxX1xXexXc1xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX16xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX3xXexX37xX3xX8exX1xXdxX91xX16xX3xXexX85xXdxX3xX6dxX91xX3xXc1xX375xXdxX3xX29bxXexXccxXdaxXexX3xXc1xX2f6xX3xX1xX37xXdxX2a0xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX33xXccxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXb7exXdaxXdxX3xXc1xX375xXdxX3xX4xX2axX3xXexX1xX8cxX3xX5xXccxX6xXf0xX3xX1xXccxX6xXf0xX3xX1xX2f6xXdxX3xX5xX2cexX9dxX3xXc1xX85xX3xX8exX1xX37xX16xX17xX3xX19xXdxX91xXexX3xX5xX85xXc1xX3xXexX1xX91xX3xX16xX85xXccxX3xXc1xX99xX3xX16xX363xXbxX3xX19xX289xX16xX1xX3xX6dxXc0xX16xX17xX22exX3xX17xX379xXexX3xXc1xXcfxX6xX3xX8exX57xX16xX1xX3xX7xX6xX9dxX3xX1xX6xXf0xX3xX17xX379xXexX3xX5xX327xXf0xX3xX4xX1xXa0xX16xX17xX3xX4xX1xX2axXdxX3xX17xXcfxX71xX16xX17xXddxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX21xXdxX84xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX9dxX5xX12xX0xX21xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX33xXaxX12xX0xX3cxX21xXdxX84xX12xX0xX3cxX21xXdxX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14d4xXccxX9dxX33xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXccxX3xX12bxaa8dxX13xX93bxX0xX3cxXbxX12