Bún mực giòn dai, cực ngon cho ngày cuối tuần sum họp
Từng miếng mực giòn, ngọt quyện trọng nước dùng đậm đà và cọng hủ tiếu mềm dai ăn cùng rau sống nữa thì ngon phải biết. Dưới đây là cách nấu đơn giản và rất chuẩn vị.
5956x9dcbx91dcx5f47xd291xd7b1x99a3x70d0x9f24xX7x99fax9c4fxb89cxd761xad8fx97ccxX5x967exXaxd2cbxd308xb557xb4b1xX3xc19axd6f1xX4xX3xacabxXdx66e1xX15xX3x68eexX6xXdxb861xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxa3e8xX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bx9f9dxb11bxX3xX4xa157x7286xXdxX3xXexX38xb306xX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1x8f3cxXbxX0xa516xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx73a9xX10xX6xX20xXaxX12xXcxd62fxX15xX1bxX3xX17xXdxd161xX15xX1bxX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX23xX3xX15xX1bxX46xXexX3x7b7cxX38xX35xa54axX15xX3xXex87d2xX46xX15xX1bxX3xX15xc4aaxdc18xX4xX3xX20xcc75xX15xX1bxX3x9748x9caexX17xX3xX8exX34xX3xd9d3xX34xX3xX4xX46xX15xX1bxX3xX1xa534xX3xXexXdxX65xX38xX3xX17xc2ccxX17xX3xX20xX6xXdxX3x5c39xX15xX3xX4xX8axX15xX1bxX3xX7fxX6xX38xX3xX7xX39xX15xX1bxX3xX15x923fxX6xX3xXexX1x97cdxX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xXbxX1x59fbxXdxX3x5b4fxXdxX65xXex6e30xX3xb9b5xX85xX86xXdxX3xX8ex6b3fxX35xX3xX5xX34xX3xX4xb0bcxX4xX1xX3xX15x760dxX38xX3xX8exc5ddxX15xX3xX1bxXdxXcdxX15xX3xX95xX34xX3xX7fxXe8xXexX3xX4xX1xX38xad31xX15xX3xX95x6c57xXd4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX0xX7xXexX7fxX2bxX15xX1bxX12xb007xX1bxX38xX35x9773xX15xX3xX5xXdxX7bxX38xX3xX4xX3exX15xX3xX4xdd26x8057xX0xX49xX7xXexX7fxX2bxX15xX1bxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12x7df0xX3x7a78xX23x98eaxX3xb978xX1bxX3x61c8xX85xXecxX15xX1bxX3xX1xX10xX2bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX152xX3xX154xX23xX156xX3xX158xX1bxX3xX17xX18xX4xX3xX5xXe3xX3xXexX85xXecxXdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX152xX3xX156xX3xX4xX9exX3xX7xXcdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX152xX3xX2xX3xX17xX38xd299xX15xX1bxX3xX4xX6xX15xX1xX3xX7xXcdxX3xX86xXexX3xX15bxX6xX35xX3xX15xX1xX38xX35xce1exX15xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX152xX3xX2xX3xX158xX1bxX3xX1xX9exX3xXexXdxX65xX38xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX152xX3xX156xX154xX154xX17xX5xX3xX15xX85xX86xX4xX3xX20xX5fxX6xX3xXexX85xXecxXdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX152xX3xb554xXdxX6xX3xX95xX102xX133xX3xX20xX3exX38xX3xX8exXdxXa6xX38xX23xX3xX17xX38xX39xXdxX23xX3xX15xX85xX86xX4xX3xX17xa897xX17xX23xX3xXd0x6465xXexX3xX15xX125xX17xX23xX3xX7fxX6xX38xX3xX7xX39xX15xX1bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxccfcxX10xX15xXexX10xX7fxXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX49xX49xXdxXd4xXd0xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX95xX15xX49xX15xX10x99a1xX7xX49xX2xca18x6abex9d5fxX49xX2xX154xX2b3xX20xX156xX2xc43cxd893xX2bdxX2bdx8a49xXexX2b4xX2b4xX2bdxX2xX5xX2xXd4xc506xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX0xX7xXexX7fxX2bxX15xX1bxX12xX285xXe3xX4xX1xX3xX15xXe8xX38xX133xX0xX49xX7xXexX7fxX2bxX15xX1bxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX13xX85xX86xX4xX3xX2xX133xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX285xX10xX15xXexX10xX7fxXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX49xX49xXdxXd4xXd0xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX95xX15xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX2b5xX49xX2xX154xX2b3xX20xX156xX2xX2bdxX2bexX2bdxX2bdxX2c1xXexX2x962dxX2b3xX2xX5xX2b4xXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xda83xX85xXecxX15xX1bxX3xX1xX10xX2bxX3xX7fxbe3cxX6xX3xX7xa811xX4xX1xX23xX3xX4xX1xX3exX15xX3xX78xX38xX6xX3xX15xX85xX86xX4xX3xX7xdbc6xXdxX3xX2b4xX3xXbxX1xX14xXexX3xX7fx6d27xXdxX3xX95xX86xXexX3xX7fxX6xX3xX8exa48cxX3xX7fxXe3xX2bxXd4xX3x9a64xX18xXexX3xX5xXe3xX3xX5xX34xX17xX3xX7xX413xX4xX1xX23xX3xX5xX266xXexX3xXd0xa13axX3xX20xX6xX3xX7fxX432xXdxX3xXexX1xXe3xXdxX3xX17xXdxX65xX15xX1bxX3xXexX2bxX3xXd0xdbcbxX15xX1bxX3xX15xX1bxX132xX15xX3xXexX6xX35xX23xX3xX8exX43dxX3xX7fxXe3xX2bxX3xX7fxX432xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX1bxXdxX6xX3xX95xX102xX3xb537xX17xX38xX39xXdxX23xX3xXd0xX266xXexX3xX15xX125xX17xd2b4xX3xX95xX34xX2bxX3xX85xX86xXbxX3xX158xX1xX2bxXcdxX15xX1bxX3xX2bexX154xX3xXbxX1xX14xXexXd4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX13xX85xX86xX4xX3xX2b4xX133xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX285xX10xX15xXexX10xX7fxXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX49xX49xXdxXd4xXd0xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX95xX15xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX2b5xX49xX2xX154xX2b3xX20xX156xX2xX2bdxX2bexX2bdxX2bdxX2c1xXexX156xX156xX2b5xX2bexX5xX2bexXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12x6f99xc2a5xXexX3xX4xX1xXcdxX2bxX3xX5xX125xX15xX3xXd0xX65xXbxX23xX3xX8exX38xX15xX3xX15xX132xX15xX1bxX3xX2xX3xX17xX38xX1c6xX15xX1bxX3xX4xX6xX15xX1xX3xX20xX3exX38xX3xX8exXdxXa6xX38xX3xX7fxX432xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xXexX45axXdxX3xX86xXexX3xX15bxX6xX35xX3xX15xX1xX38xX35xX1ddxX15xX3xX95xX34xX2bxX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xXecxX17xXd4xX3xXcxXdxX65xXbxX3xX8exX132xX23xX3xX4xX1xX2bxX3xX15bxX85xXecxX15xX1bxX3xX1xX10xX2bxX3xX95xX34xX2bxX3xX15bxX34xX2bxX3xX7xXecxX3xX4xX8axX15xX1bxX3xX95xX86xXdxX3xX4xX1xX14xXexX3xX1bxXdxX6xX3xX95xX102xX3xX8exX43dxX3xX4xXe3xX4xX3xXexX1xX86xX3xXexX1xX102xXexX3xXd0xXe3xX17xX3xXexX7fxX2bxX15xX1bxX3xX15bxX85xXecxX15xX1bxX3xXexX1xXe8xX17xX3xX1bxXdxX6xX3xX95xX102xXd4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX13xX85xX86xX4xX3xX2bexX133xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX285xX10xX15xXexX10xX7fxXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX49xX49xXdxXd4xXd0xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX95xX15xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX2b5xX49xX2xX154xX2b3xX20xX156xX2xX2bdxX2bexX2bdxX2bdxX2c1xXexX2b4xX2c1xX2c1xX2b3xX5xX2bdxXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xc20dxX6xX38xX3xX8exX132xX23xX3xX4xX1xX2bxX3xX15bxX85xXecxX15xX1bxX3xX1xX10xX2bxX3xX8exba81xX3xX15bxX34xX2bxX3xX7xXecxX3xX95xX34xX2bxX3xX15xX432xXdxX3xX4xX8axX15xX1bxX3xX95xX86xXdxX3xX15xX85xX86xX4xX3xX20xX5fxX6xX3xX7fxX432xXdxX3xX15xXe8xX38xX3xXexX7fxX2bxX15xX1bxX3xX158xX1xX2bxXcdxX15xX1bxX3xX2bexX154xX3xXbxX1xX14xXexXd4xX3x9c1fxX1xXdxX3xX15bxX85xXecxX15xX1bxX3xX4xX1xc9a2xX15xX3xX17xXa6xX17xX3xX15xX1xX5fxX3xXexX1xXc4xX3xX4xX1xX2bxX3xX17xX18xX4xX3xX95xX34xX2bxX23xX3xXexXdxX65xXbxX3xX8exX132xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX9exX3xX7xXcdxX3xX8exX8fxXbxX3xX20xX8fxXbxX3xX95xX34xX2bxX3xX7fxX432xXdxX3xX15xX125xX17xX3xX15xX65xX17xX3xX1bxXdxX6xX3xX95xX102xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX85xX86xX4xX3xX20xX8axX15xX1bxX3xX95xX5fxX6xX3xXadxX15xX3xX5xX34xX3xX8exX85xb594xX4xXd4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX13xX85xX86xX4xX3xX2bdxX133xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX285xX10xX15xXexX10xX7fxXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX49xX49xXdxXd4xXd0xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX95xX15xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX2b5xX49xX2xX154xX2b3xX20xX156xX2xX2bdxX2bexX2bdxX2bdxX2c1xXexX2b4xX2xX2c1xX2bdxX5xX156xXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX285xX10xX15xXexX10xX7fxXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX49xX49xXdxXd4xXd0xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX95xX15xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX2b5xX49xX2xX154xX2b3xX20xX156xX2xX2bdxX2bexX2bdxX2bdxX2c1xXexX2b3xX2b5xX2b5xX2b5xX5xX2b5xXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX58xX9exX3xXexXdxX65xX38xX3xXexX7fxb99axX15xX1bxX3xX7xXecxX3xX78xX38xX6xX3xX15xX85xX86xX4xX3xX7xX427xXdxXd4xX3x6527xX6xX38xX3xX7xX39xX15xX1bxX3xX7fxX40fxX6xX3xX7xX413xX4xX1xX23xX3xX8exX43dxX3xX7fxXe3xX2bxXd4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xXcxX1xX34xX15xX1xX3xXbxX1xXfexX17xX133xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX285xX10xX15xXexX10xX7fxXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX20xXexX1xX38xX17xXd0xX3xXdxX285xX10xX15xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX2afxXdxX20xXexX1xX133xX3xX2b5xX2xX156xXbxX15bxa2c7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX133xX3xX2bdxX2xX154xXbxX15bxX9d6xXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX49xX49xXdxXd4xXd0xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX95xX15xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX2b5xX49xX2xX154xX2b3xX20xX156xX2xX2bdxX2bexX2bdxX2bdxX2c1xXexX2b5xX2b3xX2b4xX5xX3a6xXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX285xX1xX2bxX3xX1xX9exX3xXexXdxX65xX38xX3xX95xX34xX2bxX3xXexX427xX23xX3xX1bxX261xXbxX3xX17xX18xX4xX3xX8exX43dxX3xX5xX125xX15xX3xX95xX34xX3xX4xX1xX6xX15xX3xX15xX85xX86xX4xX3xX20xX8axX15xX1bxX3xX95xX34xX2bxX3xX7fxX432xXdxX3xXexX1xX85x9b14xX15xX1bxX3xXexX1xc6c7xX4xX3xXexX1xX427xXdxX3xX15xX34xX2bxXd4xX3xXcxX427xX3xX1xX9exX3xXexXdxX65xX38xX3xX15xX1bxX1xXdxX3xX15xX1bxX14xXexX3xX158xX1xX132xXdxX23xX3xX15xX85xX86xX4xX3xX20xX8axX15xX1bxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX46xXexX23xX3xX1xX85xXecxX15xX1bxX3xX95xX102xX3xX8exX8fxX17xX3xX8exX34xX3xX7xd785xX3xX5xX34xX3xX17xX132xX15xX3xXadxX15xX3xX1xXe8xXbxX3xX20x8efcxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xXcdxX3xX15xX1xX34xX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX8exXe8xX35x5d3axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX285xX10xX15xXexX10xX7fxXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX49xX49xXdxXd4xXd0xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX95xX15xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX2b5xX49xX2xX154xX2b3xX20xX156xX2xX2bdxX2bexX2bdxX2bdxX2c1xXexX2xX2b3xX2bexX2c1xX5xX2b3xXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX285xX10xX15xXexX10xX7fxXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX49xX49xXdxXd4xXd0xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX95xX15xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX2b5xX49xX2xX154xX2b3xX20xX156xX2xX2bdxX2bexX2bdxX2bdxX2c1xXexX156xX3a6xX2c1xX3a6xX5xX2c1xXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2bxX20xX35xXaxX12xX285xX1xX14xX4xX3xX4xXe3xX4xX3xXd0xX413xX15xX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xX4xX427xX15xX1bxX3xX95xX34xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX17xXdxX7bxX15xX1bxX3xX15xX1xa4bexXb3dxX0xX49xXbxX12xX0xX20xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX7fxX10xX5xX6xXexX10xX20xXaxX12xX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX152xXexX1xX38xX17xXd0xX152xX6xX15xX20xX152xX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX444xX8axX6xX3xX95xXcdxXdxX3xX4xX1xX76dxX15xX3xX7fxX266xX23xX3xX95xX34xX2bxX3xXd0xX65xXbxX3xX5xX34xX17xX3xX17xX132xX15xX3xXexX7fxX34xX3xX95xXcdxXdxX23xX3xXexX1xXabdxX4xX3xX38xX39xX15xX1bxX3xX1xXabdxX6xX3xX1xccfexX15xX3x6679xX1xX2bxXexa15dxX3xX15xX1xXe8xXexX3xX17xX8axX6xX3xX1xd12fxX3xX15xX34xX35xXaxX3xX1xX7fxX10x86a6xX9xXaxX49xX17xX10xX152xXd0xX10xX49xX17xX38xX6xX152xX95xX6xXdxX152xX4xX1xXdxX15xX152xX7fxX2bxX152xX95xX6xX2bxX152xXd0xX10xXbxX152xX5xX6xX17xX152xX17xX2bxX15xX152xXexX7fxX6xX152xX95xX6xXdxX152xXexX1xX38xX4xX152xX38xX2bxX15xX1bxX152xX1xX38xX6xX152xX1xX10xX15xX152xX1xX2bxXexX152xX15xX1xX6xXexX152xX17xX38xX6xX152xX1xX10xX152xX15xX6xX35xX49xX2xX156xX2b5xX2b5xX2xX2b3xXd4xX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX49xX17xX10xX20xXdxX6xX49xX2xX2b4xX154xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX156xX49xX2xX2bexX2bdxX20xX2xX2b4xX2b4xX2b4xX2b4xX2bexX2bexXexX2xX2b3xX2b4xX2b5xX5xX2xXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX20xXdxX95xX12xX0xX7xXexX7fxX2bxX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX444xX8axX6xX3xX95xXcdxXdxX3xX4xX1xX76dxX15xX3xX7fxX266xX23xX3xX95xX34xX2bxX3xXd0xX65xXbxX3xX5xX34xX17xX3xX17xX132xX15xX3xXexX7fxX34xX3xX95xXcdxXdxX23xX3xXexX1xXabdxX4xX3xX38xX39xX15xX1bxX3xX1xXabdxX6xX3xX1xXd2dxX15xX3xXd30xX1xX2bxXexXd34xX3xX15xX1xXe8xXexX3xX17xX8axX6xX3xX1xXd40xX3xX15xX34xX35xXaxX3xX1xX7fxX10xXd4axX9xXaxX49xX17xX10xX152xXd0xX10xX49xX17xX38xX6xX152xX95xX6xXdxX152xX4xX1xXdxX15xX152xX7fxX2bxX152xX95xX6xX2bxX152xXd0xX10xXbxX152xX5xX6xX17xX152xX17xX2bxX15xX152xXexX7fxX6xX152xX95xX6xXdxX152xXexX1xX38xX4xX152xX38xX2bxX15xX1bxX152xX1xX38xX6xX152xX1xX10xX15xX152xX1xX2bxXexX152xX15xX1xX6xXexX152xX17xX38xX6xX152xX1xX10xX152xX15xX6xX35xX49xX2xX156xX2b5xX2b5xX2xX2b3xXd4xX1xXexX17xXaxX12xX444xX8axX6xX3xX95xXcdxXdxX3xX4xX1xX76dxX15xX3xX7fxX266xX23xX3xX95xX34xX2bxX3xXd0xX65xXbxX3xX5xX34xX17xX3xX17xX132xX15xX3xXexX7fxX34xX3xX95xXcdxXdxX23xX3xXexX1xXabdxX4xX3xX38xX39xX15xX1bxX3xX1xXabdxX6xX3xX1xXd2dxX15xX3xXd30xX1xX2bxXexXd34xX3xX15xX1xXe8xXexX3xX17xX8axX6xX3xX1xXd40xX3xX15xX34xX35xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX7fxX2bxX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xXcxX7fxX34xX3xX95xXcdxXdxX3xX4xX132xX3xX95xX102xX3xXexX1xXecxX17xX3xX17xXe3xXexX23xX3xX17xXdxX65xX15xX1bxX3xX95xXcdxXdxX3xXexX7fxX261xX15xX1bxX3xX1bxXdxX1dxX15xX23xX3xX15xX85xX86xX4xX3xXexX7fxX2bxX15xX1bxX3xX95xX10xX2bxX23xX3xX15xX1bxX46xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX7fxXe8xXexX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX17xXdxX7bxX15xX1bxXd4xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX20xXdxX95xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxdb39xX34xX17xX3xXd0xXe3xX15xX1xX3xXexX427xX17xX3xX4xX1xXdxX125xX15xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xXadxX15xX3xXexX1xX8fxXexX3xXd30xX8exX720xXd34xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xXaxX3xX1xX7fxX10xXd4axX9xXaxX49xX7xX2bxX15xX1bxX152xX158xX1xX2bxX10xX49xX5xX6xX17xX152xXd0xX6xX15xX1xX152xXexX2bxX17xX152xX4xX1xXdxX10xX15xX152xX1bxXdxX2bxX15xX152xX6xX15xX152xXexX1xX6xXexX152xX20xX6xX152xX4xX1xX2bxX152xX15xX1bxX6xX35xX152xX4xX38xX2bxXdxX152xXexX38xX6xX15xX49xX2xX156xX2b5xX2bdxX2b5xX156xXd4xX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX49xX17xX10xX20xXdxX6xX49xX2xX2b4xX154xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX2bdxX49xX2xX154xX2b3xX20xX156xX2xX2bdxX2xX3a6xX2bexX2b5xXexX156xX154xX2b5xX3a6xX5xX2xX152xX4xX6xX4xX1xX152xX5xX6xX17xX152xXd0xX6xX15xX1xX152xXexX2bxX17xX152xX4xX1xXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX20xXdxX95xX12xX0xX7xXexX7fxX2bxX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfdbxX34xX17xX3xXd0xXe3xX15xX1xX3xXexX427xX17xX3xX4xX1xXdxX125xX15xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xXadxX15xX3xXexX1xX8fxXexX3xXd30xX8exX720xXd34xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xXaxX3xX1xX7fxX10xXd4axX9xXaxX49xX7xX2bxX15xX1bxX152xX158xX1xX2bxX10xX49xX5xX6xX17xX152xXd0xX6xX15xX1xX152xXexX2bxX17xX152xX4xX1xXdxX10xX15xX152xX1bxXdxX2bxX15xX152xX6xX15xX152xXexX1xX6xXexX152xX20xX6xX152xX4xX1xX2bxX152xX15xX1bxX6xX35xX152xX4xX38xX2bxXdxX152xXexX38xX6xX15xX49xX2xX156xX2b5xX2bdxX2b5xX156xXd4xX1xXexX17xXaxX12xXfdbxX34xX17xX3xXd0xXe3xX15xX1xX3xXexX427xX17xX3xX4xX1xXdxX125xX15xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xXadxX15xX3xXexX1xX8fxXexX3xXd30xX8exX720xXd34xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX7fxX2bxX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xX13xXe3xX15xX1xX3xXexX427xX17xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX7fxX940xX17xX23xX3xX15xX432xX15xX1bxX3xX15xX34xX15xX3xX95xX102xX3xXexX427xX17xX23xX3xXexX1xXecxX17xX3xXd0xX8axXdxX3xX4xX9exX6xX3xXd0xX76dxX3xX8exX45axX3xX4xX1xXe8xX17xX3xX95xX86xXdxX3xX15xX85xX86xX4xX3xX17xX261xX17xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX15xX1bxX46xXexX3xXexX1xXc4xX3xX158xX1xX427xX15xX1bxX3xX4xX1dxX15xX3xX1bxXc4xX3xXexX38xX35xX7bxXexX3xXd0xX472xX15xX1bxXb3dxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX20xXdxX95xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX285xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX23xX3xXexX7fx921cxX3xXexX34xXdxX3xX95xX86xXdxX3xX17xX132xX15xX3xX4xXe3xX3xX1xX432xXdxX3xX1xXe8xXbxX3xX15xXe8xX17xX3xXexX38xX35xX7bxXexX3xX15xX1bxX2bxX15xXaxX3xX1xX7fxX10xXd4axX9xXaxX49xX7xX2bxX15xX1bxX152xX158xX1xX2bxX10xX49xX4xX38xX2bxXdxX152xXexX38xX6xX15xX152xXexX7fxX2bxX152xXexX6xXdxX152xX95xX2bxXdxX152xX17xX2bxX15xX152xX4xX6xX152xX1xX2bxXdxX152xX1xX6xXbxX152xX15xX6xX17xX152xXexX38xX35xX10xXexX152xX15xX1bxX2bxX15xX49xX2xX156xX156xX2bexX2bdxX2bdxXd4xX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX49xX17xX10xX20xXdxX6xX49xX2xX2b4xX154xX49xX15xX10xX2afxX7xX49xX2xX2b3xX2b4xX2xX49xX2xX154xX2b3xX20xX154xX154xX2b3xX154xX2bdxX154xX2xXexX156xX2b3xX3a6xX2c1xX5xX2bdxX152xX4xX6xXd4xX2caxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxX15xX3xX20xX6xXdxX23xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1bxX34xX35xX3xX4xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX3xX7xX38xX17xX3xX1xX46xXbxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX20xXdxX95xX12xX0xX7xXexX7fxX2bxX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX285xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX23xX3xXexX7fxX1285xX3xXexX34xXdxX3xX95xX86xXdxX3xX17xX132xX15xX3xX4xXe3xX3xX1xX432xXdxX3xX1xXe8xXbxX3xX15xXe8xX17xX3xXexX38xX35xX7bxXexX3xX15xX1bxX2bxX15xXaxX3xX1xX7fxX10xXd4axX9xXaxX49xX7xX2bxX15xX1bxX152xX158xX1xX2bxX10xX49xX4xX38xX2bxXdxX152xXexX38xX6xX15xX152xXexX7fxX2bxX152xXexX6xXdxX152xX95xX2bxXdxX152xX17xX2bxX15xX152xX4xX6xX152xX1xX2bxXdxX152xX1xX6xXbxX152xX15xX6xX17xX152xXexX38xX35xX10xXexX152xX15xX1bxX2bxX15xX49xX2xX156xX156xX2bexX2bdxX2bdxXd4xX1xXexX17xXaxX12xX285xX38xX39xXdxX3xXexX38xX3exX15xX23xX3xXexX7fxX1285xX3xXexX34xXdxX3xX95xX86xXdxX3xX17xX132xX15xX3xX4xXe3xX3xX1xX432xXdxX3xX1xXe8xXbxX3xX15xXe8xX17xX3xXexX38xX35xX7bxXexX3xX15xX1bxX2bxX15xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX7fxX2bxX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xX285xXe3xX3xX1xX432xXdxX3xX1xXe8xXbxX3xX15xXe8xX17xX3xX5xX34xX3xX17xX132xX15xX3xXadxX15xX3xX8exXecxX15xX3xX1bxXdxXcdxX15xX23xX3xX20xX1ddxX3xX5xX34xX17xX3xXexX413xXdxX3xX15xX1xX34xX3xX17xX34xX3xX15xX1bxX2bxX15xX3xX4xX1xcefaxX15xX1bxX3xX158xXca9xX17xX3xX17xX132xX15xX3xXadxX15xX3xX15xX1xX34xX3xX1xX34xX15xX1bxXd4xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX20xXdxX95xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX38xX5xX12xX0xX20xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7fxXaxX12xX0xX49xX20xXdxX95xX12xX0xX49xX20xXdxX95xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX709xX2bxX38xX7fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX10xX17xX20xX10xXbxXd4xX95xX15xX0xX49xXbxX12