Top xe bán chạy tháng 3 - Vios bỏ xa đối thủ
Vios tiếp tục đứng đầu bảng, trong khi Thaco không còn mẫu xe nào trong top 10.
4827x7f6axc9fbx726ax61d6x7c7axa5bdxba5fx9957x5899xX8xcea2xc3e0xdc5fxX2xX1x949cx5eabx6d03xX1x634cxXfxX7xX2xX6xX11xdd45xX10x912axXfxX1bxXbxac79xX0xX10x7425xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19x7096xX2xXfxX6xX13xXbxX1fxX2cxX1bxX19xX4xe59exX13xX4xaf35xbbabx8203xX4xX5xX10xd136x5d50xX4xXfxX10xX3bxX3cxd3bbxX4xe41fxX4xX11xX4x78eaxX2xX1bxX8xX4xX3axa463xX4xX37xX7xX4xda32xee06xX2xX4xXfxX10x9c91xX0x7ceexX10xX22xX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19xaae4xX13xX7xX1xXbxX1fxX4dxX2xX1bxX8xX4xXfxX2xe2a8xX19xX4xXfx966bxX5xX4xX58xae2dxX3cxX47xX4xX58x7f1ex6e90xX4xX3axa749xX3cxX47xd3f8xX4xXfx9a92xX1bxX3cxX47xX4x6f8dxX10xX2xX4xX2cxX10xX7xX5xX1bxX4xX98xX10x8f9fxX3cxX47xX4xX5xcc3fxX3cxX4xd3ddx663axX8axX4xX37xX13xX4xX3cx80c7xX1bxX4xXfxX93xX1bxX3cxX47xX4xXfxX1bxX19xX4xX22xc8cbx805cxX0xX60xX19xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX7xX93xXfxX2xX5xX6xX13xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxb30bxX5xX98xb251xX1xX13xXfxX7xX2xX6xXbxX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXfxX13xXacxXe1xX8xX6xX2xX1xX13xXe1xX8xX10xX1bxXcxX4xX5xX6xX13xX7xX93xXdexX2xX37xXbxX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3axX6xX1bxX5xX98xXe1xXfxX10xX8axXacxX3axXe1xX8xX6xX2xX1xX13xXe1xX8xX10xX1bxXcxXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xX8xX2x9ac4xX13xX11xX2xXacxX7xX47xX13xXaxXbxXfxX93xX8axX13xXbxX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3axX6xX1bxX5xX98xXe1xXfxX10xX8axXacxX3axXe1xX19xX2xX5xXfxX8axX93xX13xXbxX1fxX0xX19xX2xX5xXfxX8axX93xX13xX1fxX0xX8xX1bxX8axX93xX5xX13xX4xX8xX93xX5xX8xX13xXfxXaxXbxX10xXfxXfxX19xX8xa429xX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xddaexXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xe59axX60xX22xXc2xX60xX2cxX1bxX19x5cfcxX13xX2cxX49xX11xX22xc853xe9c6x819dxX1abxX1baxX1b9xX1bbxX1abxX22xXc3xa1cbxX19xX47x4d24xXcxXaxX22xX1a5xXc2xXc2xaba4xX10xXaxXc2xX1cdxa340xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX22xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX37x9d0bxddcdxX7xb59fx9947x4b07xd834xX93xX3cx5b7bxb056xX1d2xX1efxX1edxd79bx9ea2xXe1xX8axX4dxX5x5828xX4xX22xX37xX90xX4xX10xXfxXfxX19xX8xX18axX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xX1abxX60xX22xXc2xX60xX2cxX1bxX19xX1b3xX13xX2cxX49xX11xX22xX1b9xX1baxX1bbxX1abxX1baxX1b9xX1bbxX1abxX22xXc3xX1c3xX19xX47xX1c6xXcxXaxX22xX1a5xXc2xXc2xX1cdxX10xXaxXc2xX1cdxX1d2xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX1a5xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX1d2xX1f0xX11xX1b3x80f6xX1d2xX1ebxd1d5xX98xX1eax63afxX1b9xX10xXdex7075x5948xX19xX1c3xX1b3xX8axX3xXcxX4xX1a5xX37xXbxX4xXacxX13xX1xX2xX7xXaxXbxc115xXacxX2xX3cxX11xXcxX2xX1xXfxX10xX18axX4x7bcbxX1bbxX1baxX19xX37xb61axXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xX8xX93xX5xX8xX13xXfxXaxXbxX10xXfxXfxX19xX8xX18axX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xX1abxX60xX22xXc2xX60xX2cxX1bxX19xX1b3xX13xX2cxX49xX11xX22xX1b9xX1baxX1bbxX1abxX1baxX1b9xX1bbxX1abxX22xXc3xX1c3xX19xX47xX1c6xXcxXaxX22xX1a5xXc2xXc2xX1cdxX10xXaxXc2xX1cdxX1d2xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX22xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX37xX1eaxX1ebxX7xX1edxX1eexX1efxX1f0xX93xX3cxX1f3xX1f4xX1d2xX1efxX1edxX1f8xX1f9xXe1xX8axX4dxX5xX1fexX4xX22xX37xX90xX4xX10xXfxXfxX19xX8xX18axX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xX1abxX60xX22xXc2xX60xX2cxX1bxX19xX1b3xX13xX2cxX49xX11xX22xX1b9xX1baxX1bbxX1abxX1baxX1b9xX1bbxX1abxX22xXc3xX1c3xX19xX47xX1c6xXcxXaxX22xX1a5xXc2xXc2xX1cdxX10xXaxXc2xX1cdxX1d2xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX1a5xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX1d2xX1f0xX11xX1b3xX26cxX1d2xX1ebxX26fxX98xX1eaxX272xX1b9xX10xXdexX276xX277xX19xX1c3xX1b3xX8axX3xXcxX4xX1a5xX37xXbxX4xX60xX1fxX0xX2xXacxX47xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX13bxX41xX4xX6xX7xX13bxX2xX13xX1xXbxX4xX8xXfxX41xX6xX13xXaxXbxXcxX2xX1xXfxX10xX18axX4xX1baxX1a5xXc2xX19xX37x9d65xX4xX10xX13xX2xX47xX10xXfxX18axX4xX1baxX1bbxX1baxX19xX37xX3d7xXbxX4xX8xX93xX5xXaxXbxX10xXfxXfxX19xX18axX60xX60xX2xXc3xX3axX7xX1bxX10xX7xXfxX2xX3cxX10xXc3xX3xX3cxX60xX3cxX13xXcxX8xX60xX1a5xXc2xX22xX1abxX60xX22xX1a5xX1baxX1xX1b9xX22xX296xX22xX49xX22xX1baxXfxX296xX1f3xX49xX49xX6xX22xXc3xX1c3xX19xX47xXbxX4xX7xX6xXfxXaxXbxX2cxX1bxX19xX4xX37xX13xX4xX3axX3bxX3cxX4xX5xX10xX40xX41xX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX49xX4xX11xX4xX4dxX2xX1bxX8xX4xX3axX53xX4xX37xX7xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xX8xX93xX5xXaxXbxX10xXfxXfxX19xX8xX18axX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xX1abxX60xX22xXc2xX60xX2cxX1bxX19xX1b3xX13xX2cxX49xX11xX22xX1b9xX1baxX1bbxX1abxX1baxX1b9xX1bbxX1abxX22xXc3xX1c3xX19xX47xX1c6xXcxXaxX22xX1a5xXc2xXc2xX1cdxX10xXaxXc2xX1cdxX1d2xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX22xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX37xX1eaxX1ebxX7xX1edxX1eexX1efxX1f0xX93xX3cxX1f3xX1f4xX1d2xX1efxX1edxX1f8xX1f9xXe1xX8axX4dxX5xX1fexXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xXcxX7xX8xX11xX19xX93xX1bxX5xX13xX8xX8xX13xX1xXaxXbxXfxX93xX8axX13xXbxX4xX60xX1fxX0xX60xX19xX2xX5xXfxX8axX93xX13xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3axX6xX1bxX5xX98xXe1xXfxX10xX8axXacxX3axXe1xX19xX2xX5xXfxX8axX93xX13xXbxX4xX8xXfxX41xX6xX13xXaxXbxXfxX13xX37xXfxX11xX7xX6xX2xX47xX3cxX18axX4xX1c3xX8axX8xXfxX2xXdexX41xX3d7xXbxX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX93xX13xX6xX7xXfxX13xX1xXbxX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19xX1edxX13xX3cxXfxX13xX93xXbxX1fxX0xX2xXacxX47xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX13bxX41xX4xX6xX7xX13bxX2xX13xX1xX4xX1xXfxX10xX8axXacxX3axX4xX1xX10xX2xX1xX13xXbxX4xX8xXfxX41xX6xX13xXaxXbxXcxX2xX1xXfxX10xX18axX4xX1bbxX22xX1b9xX19xX37xX3d7xX4xX10xX13xX2xX47xX10xXfxX18axX4xX1abxXc2xX22xX19xX37xX3d7xXbxX4xX8xX93xX5xXaxXbxX10xXfxXfxX19xX18axX60xX60xX2xXc3xX3axX7xX1bxX10xX7xXfxX2xX3cxX10xXc3xX3xX3cxX60xX3cxX13xXcxX8xX60xX1a5xXc2xX22xX1abxX60xX22xX1a5xX1baxX1xX1b9xX22xX296xX22xX49xX22xX1baxXfxX1baxX22xX22xX6xX1a5xXc3xX1c3xX19xX47xXbxX4xX7xX6xXfxXaxXbxX2cxX1bxX19xX4xX37xX13xX4xX3axX3bxX3cxX4xX5xX10xX40xX41xX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX49xX4xX11xX4xX4dxX2xX1bxX8xX4xX3axX53xX4xX37xX7xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xX8xX93xX5xXaxXbxX10xXfxXfxX19xX8xX18axX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xX22xX60xXc2xX1a5xX60xX4dxX2xX1bxX8xX11xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX11xX22xX11x87f5xX26cx9c6cxX11xX296xX1bbxX1f3xX49xX11xX22xX1b9xX296xX296xX1f3xX49xX1baxX1abxX49xX296xXc3xX1c3xX19xX47xX1c6xXcxXaxX1bbxX1baxXc2xX1cdxX10xXaxXc2xX1cdxX1d2xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX22xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX37xX1abxX1fexXdexX1f9xX272xX93xX4dxX93xX1xX2cxX1c3xX1b3xX93xX1f0xX66fxX1f3xX1d2x54b4xX8xX277xXcxXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xXcxX7xX8xX11xX19xX93xX1bxX5xX13xX8xX8xX13xX1xXaxXbxXfxX93xX8axX13xXbxX4xX60xX1fxX0xX60xX19xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX93xX13xX6xX7xXfxX13xX1xXbxX1fxX0xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX2cxX2xX3cxX4xX6xX2xc111xX3cxX4xX1d2xX8axX7xX3cxX18axX0xX60xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX8axX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXfxX2xXfxX6xX13xX11xXfxX10xX8axXacxX3axX11xX7xX3cxX1xX11xX8xX7xX19xX1bxXbxX1fxX0xX6xX2xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX3axec88xX3cxX47xX4xX3cx842fxX4xX98xX10xX8axX41xX7cxX3cxX4xXacxX40xX2xX4xX5xX8axX59xX2xX4xX3cxc346xXacxXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX1bxX41xX1bxXfxX7xX11xX3axX8axX3cxX47xX11xX3cxX1bxX11xX98xX10xX8axX41xX13xX3cxX11xXacxX7xX2xX11xX5xX8axX1bxX2xX11xX3cxX7xXacxX60xX22xX1baxX1b9xX1a5xX1baxX49xXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX0xX2xXacxX47xX4xX8xX93xX5xXaxXbxX60xXacxX13xX1xX2xX7xX60xX22xX1a5xXc2xX60xX3cxX13xXcxX8xX60xX1a5xXc2xXc2xX22xX60xX22xXc2xX1bbxX1xX1abxX22xX1abxX1b9xX1b9xX1a5xX296xXfxX1bbxX22xX1a5xX1f3xXc2xX6xXc2xXc3xX1c3xX19xX47xXbxX4xX7xX6xXfxXaxXbxX2cxX1bxX19xX4xX37xX13xX4xX3axX3bxX3cxX4xX5xX10xX40xX41xX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX49xX4xX11xX4xX4dxX2xX1bxX8xX4xX3axX53xX4xX37xX7xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exXbxX4xX60xX1fxX0xX60xX7xX1fxX0xX1xX2xX3xX1fxX0xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX3axX750xX3cxX47xX4xX3cxX755xX4xX98xX10xX8axX41xX7cxX3cxX4xXacxX40xX2xX4xX5xX8axX59xX2xX4xX3cxX768xXacxXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX1bxX41xX1bxXfxX7xX11xX3axX8axX3cxX47xX11xX3cxX1bxX11xX98xX10xX8axX41xX13xX3cxX11xXacxX7xX2xX11xX5xX8axX1bxX2xX11xX3cxX7xXacxX60xX22xX1baxX1b9xX1a5xX1baxX49xXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX3axX750xX3cxX47xX4xX3cxX755xX4xX98xX10xX8axX41xX7cxX3cxX4xXacxX40xX2xX4xX5xX8axX59xX2xX4xX3cxX768xXacxX0xX60xX7xX1fxX0xX60xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX10xX13xX7xX1xXbxX1fxe47axX10xX3bxX5xX10xX4xXacxX8axX7xX4xX37xX13xX4xX6xb9f7xX19xX4xX93xX3bxX19xX4xX5xX5exX7xX4xX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX4dxX2xcb08xXfxX4xX272xX7xXacxX4xXfx6b5dxX4xX49xX4xX11xX4xX49xX22xX60xX22xX4xX8x4e61xX4xX3cxX10xa5f3xX3cxX4xX58x9b47xcb6fxX5xX4xX907xX8axX4xX58x528exX2xX4xX6xX8ebxX4xX19xX10xed4axX4xXfxX93xX907xda67xX5xX4xX3axX40xX4xX3xXb4xX4xX22xX4xX3cxX768xXacxX4xX3axX8dxX1bxX4xX10xX2x664bxXacxX4xXfxX10xb83dxX3cxX4xX3xX53xX90xX4xX5xX750xX3cxX47xX4xX3cxX10x6e25xX3cxX47xX4xX98xX10xX8axX41xX7cxX3cxX4xXacxX90fxX2xX4xX98xX10xX2xX4xX6xXb4xXacxX4xX1xe659xX5xX10xX4xX3xX80xX0xX60xX19xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX6xX2xX1fxX0xX6xX2xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX4dxX2xX1bxX8xX90xX4xX6fxX1bxX3cxX1xX7xX4xX1edxX2xXfxX41xX4xX47xX2xX8dxXacxX4xX49xXc2xX4xXfxX93xX2xX8ebxX8axX90xX4xX6fxX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX4xX1eaxX5xX5xX13xX3cxXfxX4xX47xX2xX944xX4xX47xX2xX3bxXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX1bxX41xX1bxXfxX7xX11xX3xX2xX1bxX8xX11xX10xX1bxX3cxX1xX7xX11xX5xX2xXfxX41xX11xX47xX2xX7xXacxX11xX49xXc2xX11xXfxX93xX2xX13xX8axX11xX10xX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX11xX7xX5xX5xX13xX3cxXfxX11xX47xX2xX8axX11xX47xX2xX7xX60xX22xX1baxX1a5xX1f3xXc2xX1baxXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX0xX2xXacxX47xX4xX8xX93xX5xXaxXbxX60xXacxX13xX1xX2xX7xX60xX22xX1a5xXc2xX60xX3cxX13xXcxX8xX60xX22xX1f3xX1abxX296xX60xX22xXc2xX1baxX1xX1a5xX22xX1bbxX1abxX1b9xXc2xX1b9xXfxX1a5xX1baxX1baxX22xX296xX6xXc2xXc3xX1c3xX19xX47xXbxX4xX7xX6xXfxXaxXbxX2cxX1bxX19xX4xX37xX13xX4xX3axX3bxX3cxX4xX5xX10xX40xX41xX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX49xX4xX11xX4xX4dxX2xX1bxX8xX4xX3axX53xX4xX37xX7xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exXbxX4xX60xX1fxX0xX60xX7xX1fxX0xX1xX2xX3xX1fxX0xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX4dxX2xX1bxX8xX90xX4xX6fxX1bxX3cxX1xX7xX4xX1edxX2xXfxX41xX4xX47xX2xX8dxXacxX4xX49xXc2xX4xXfxX93xX2xX8ebxX8axX90xX4xX6fxX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX4xX1eaxX5xX5xX13xX3cxXfxX4xX47xX2xX944xX4xX47xX2xX3bxXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX1bxX41xX1bxXfxX7xX11xX3xX2xX1bxX8xX11xX10xX1bxX3cxX1xX7xX11xX5xX2xXfxX41xX11xX47xX2xX7xXacxX11xX49xXc2xX11xXfxX93xX2xX13xX8axX11xX10xX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX11xX7xX5xX5xX13xX3cxXfxX11xX47xX2xX8axX11xX47xX2xX7xX60xX22xX1baxX1a5xX1f3xXc2xX1baxXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX4dxX2xX1bxX8xX90xX4xX6fxX1bxX3cxX1xX7xX4xX1edxX2xXfxX41xX4xX47xX2xX8dxXacxX4xX49xXc2xX4xXfxX93xX2xX8ebxX8axX90xX4xX6fxX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX4xX1eaxX5xX5xX13xX3cxXfxX4xX47xX2xX944xX4xX47xX2xX3bxX0xX60xX7xX1fxX0xX60xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX10xX13xX7xX1xXbxX1fxX1edxX8dxX4xX10xX7xX2xX4xX19xX10xX2xX708xX3cxX4xX3axX8dxX3cxX4xX5xX5exX7xX4xX6fxX1bxX3cxX1xX7xX4xX1edxX2xXfxX41xX4xX58x4cbexX8axX4xX58xX7xX3cxX47xX4xX58xX907xX908xX5xX4xX47xX2xX8dxXacxX4xX47xX2xX3bxX4xX1a5xXc2xX4xXfxX93xX2xX8ebxX8axX4xX58xa636xX3cxX47xX4xXfxX93xX1bxX3cxX47xX4xX98xX10xX2xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exX4xX6fxX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX4xX1eaxX5xX5xX13xX3cxXfxX4xX3axX3bxX3cxX4xX3cxX47xX8axX41xX708xX3cxX4xX47xX2xX3bxXc3xX0xX60xX19xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX6xX2xX1fxX0xX6xX2xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX93xX907x6a34xX3cxX47xX4xX6fxX8dxX2xX4xX8xX8d7xX19xX4xX3axX3bxX3cxX4xX37xX13xX4xXacxX91cxX2xX4xX5xX40xX3cxX10xX4xXfxX93xX7xX3cxX10xX4xX4dxX2xX1bxX8xXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX93xX8axX1bxX3cxX47xX11xX10xX7xX2xX11xX8xX7xX19xX11xX3axX7xX3cxX11xX37xX13xX11xXacxX1bxX2xX11xX5xX7xX3cxX10xX11xXfxX93xX7xX3cxX10xX11xX3xX2xX1bxX8xX60xX22xX296xX1baxX49xX49xX49xXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX0xX2xXacxX47xX4xX8xX93xX5xXaxXbxX60xXacxX13xX1xX2xX7xX60xX22xX1a5xXc2xX60xX3cxX13xXcxX8xX60xX22xX1f3xX49xX1abxX60xX22xXc2xX1baxX1xX1b9xX22xX1bbxXc2xX1baxX22xX1abxXfxX1bbxX1f3xX1b9xX1abxX6xX1abxX11xX98xX98xXc3xX1c3xX19xX47xXbxX4xX7xX6xXfxXaxXbxX2cxX1bxX19xX4xX37xX13xX4xX3axX3bxX3cxX4xX5xX10xX40xX41xX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX49xX4xX11xX4xX4dxX2xX1bxX8xX4xX3axX53xX4xX37xX7xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exXbxX4xX60xX1fxX0xX60xX7xX1fxX0xX1xX2xX3xX1fxX0xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX93xX907xXc18xX3cxX47xX4xX6fxX8dxX2xX4xX8xX8d7xX19xX4xX3axX3bxX3cxX4xX37xX13xX4xXacxX91cxX2xX4xX5xX40xX3cxX10xX4xXfxX93xX7xX3cxX10xX4xX4dxX2xX1bxX8xXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX93xX8axX1bxX3cxX47xX11xX10xX7xX2xX11xX8xX7xX19xX11xX3axX7xX3cxX11xX37xX13xX11xXacxX1bxX2xX11xX5xX7xX3cxX10xX11xXfxX93xX7xX3cxX10xX11xX3xX2xX1bxX8xX60xX22xX296xX1baxX49xX49xX49xXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX2cxX93xX907xXc18xX3cxX47xX4xX6fxX8dxX2xX4xX8xX8d7xX19xX4xX3axX3bxX3cxX4xX37xX13xX4xXacxX91cxX2xX4xX5xX40xX3cxX10xX4xXfxX93xX7xX3cxX10xX4xX4dxX2xX1bxX8xX0xX60xX7xX1fxX0xX60xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX10xX13xX7xX1xXbxX1fxX6fxX90fxX3cxX47xX4xX8xX8ffxX4xX93xX7xX4xXacxX8d7xXfxX4xX8c9xX2xX7xX4xX1f9xX1bxX6xX8axXfxX1bxX4xX58xX89xX8axX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX1f3xX90xX4xXfxX10xX7xX41xX4xXfxX10xX7cxX4xX5xX10xX1bxX4x7638xX2xX1bxX4xXfxX93xX907xX91cxX5xX4xX58xX936xX41xX90xX4xXacxX84xX5xX4xX47xX2xX3bxX4xX58xX40xX2xX4xX6xb271xX4xX3axX3bxX1bxX4xX1xX907xX91cxX2xX4xX1b9xXc2xXc2xX4xXfxX93xX2xX8ebxX8axXc3xX0xX60xX19xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX6xX2xX1fxX0xX60xX8axX6xX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xX93xXbxX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19xX1f0xX1bxX1xX41xXbxX4xX8xXfxX41xX6xX13xXaxXbxXfxX13xX37xXfxX11xX7xX6xX2xX47xX3cxX18axX4xX93xX2xX47xX10xXfxX3d7xXbxX1fxX0xX13xXacxX1fxX2cxX10xX13xX1bxX4xX4dxX2xX8ebxXfxX4xX1edxX10xX8axX3cxX47xX4xX11xX4xX277xX907x75d6xX3cxX47xX4xX276x5bedxX3cxX47xX60xX4dxX272xX1f8xX0xX60xX13xXacxX1fxX0xX60xX19xX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3axX6xX1bxX5xX98xXe1xXfxX10xX8axXacxX3axXe1xX19xX2xX5xXfxX8axX93xX13xXbxX4xX8xXfxX41xX6xX13xXaxXbxXfxX13xX37xXfxX11xX7xX6xX2xX47xX3cxX18axX4xX93xX2xX47xX10xXfxX3d7xXbxX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX7xX93xXfxX2xX5xX6xX13xX1f