Top xe bán chạy tháng 3 - Vios bỏ xa đối thủ
Vios tiếp tục đứng đầu bảng, trong khi Thaco không còn mẫu xe nào trong top 10.
fdfx184fx8f9ax2042x2d0cxad49x5917x45e1x8108x21d4xX8x61dfx246dx5e23xX2xX1x4532x7ee5x10d4xX1x148exXfxX7xX2xX6xX11x87d6xX10xbf1dxXfxX1bxXbx7ff1xX0xX10x4ba0xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19x82a3xX2xXfxX6xX13xXbxX1fxX2cxX1bxX19xX4x9edfxX13xX4x29dexa232x889fxX4xX5xX10x9da7x35baxX4xXfxX10xX3bxX3cx77b5xX4x4135xX4xX11xX4x70fcxX2xX1bxX8xX4xX3ax12a6xX4xX37xX7xX4xbd4dx81b0xX2xX4xXfxX10x8bcbxX0xba74xX10xX22xX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19x7554xX13xX7xX1xXbxX1fxX4dxX2xX1bxX8xX4xXfxX2xbde9xX19xX4xXfxace7xX5xX4xX58x2b7fxX3cxX47xX4xX58x26b7x436bxX4xX3ax6578xX3cxX47x3276xX4xXfx4b2axX1bxX3cxX47xX4x49d6xX10xX2xX4xX2cxX10xX7xX5xX1bxX4xX98xX10x345fxX3cxX47xX4xX5x93d7xX3cxX4x694fx331axX8axX4xX37xX13xX4xX3cx7a69xX1bxX4xXfxX93xX1bxX3cxX47xX4xXfxX1bxX19xX4xX22x7356x2f86xX0xX60xX19xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX7xX93xXfxX2xX5xX6xX13xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx8282xX5xX98x9b9fxX1xX13xXfxX7xX2xX6xXbxX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXfxX13xXacxXe1xX8xX6xX2xX1xX13xXe1xX8xX10xX1bxXcxX4xX5xX6xX13xX7xX93xXdexX2xX37xXbxX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3axX6xX1bxX5xX98xXe1xXfxX10xX8axXacxX3axXe1xX8xX6xX2xX1xX13xXe1xX8xX10xX1bxXcxXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xX8xX2x77e4xX13xX11xX2xXacxX7xX47xX13xXaxXbxXfxX93xX8axX13xXbxX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3axX6xX1bxX5xX98xXe1xXfxX10xX8axXacxX3axXe1xX19xX2xX5xXfxX8axX93xX13xXbxX1fxX0xX19xX2xX5xXfxX8axX93xX13xX1fxX0xX8xX1bxX8axX93xX5xX13xX4xX8xX93xX5xX8xX13xXfxXaxXbxX10xXfxXfxX19xX8x725dxX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xb86axXc2xX1a5xXc2xX60xXc2x8691xX60xX22xXc2xX60xX2cxX1bxX19x6598xX13xX2cxX49xX11xX22x6bb6x9ca6x1959xX1abxX1baxX1b9xX1bbxX1abxX22xXc3x71c1xX19xX47x7cc4xXcxXaxX22xX1a5xXc2xXc2xace8xX10xXaxXc2xX1cdxb722xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX22xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX37xb9ecx1792xX7x6f44xbeccxb42axb1f1xX93xX3cx3731xb872xX1d2xX1efxX1edxb7e6x9579xXe1xX8axX4dxX5x9db0xX4xX22xX37xX90xX4xX10xXfxXfxX19xX8xX18axX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xX1abxX60xX22xXc2xX60xX2cxX1bxX19xX1b3xX13xX2cxX49xX11xX22xX1b9xX1baxX1bbxX1abxX1baxX1b9xX1bbxX1abxX22xXc3xX1c3xX19xX47xX1c6xXcxXaxX22xX1a5xXc2xXc2xX1cdxX10xXaxXc2xX1cdxX1d2xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX1a5xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX1d2xX1f0xX11xX1b3x3a06xX1d2xX1ebxa0a5xX98xX1eax4107xX1b9xX10xXdex1507x3dabxX19xX1c3xX1b3xX8axX3xXcxX4xX1a5xX37xXbxX4xXacxX13xX1xX2xX7xXaxXbx45d4xXacxX2xX3cxX11xXcxX2xX1xXfxX10xX18axX4x658bxX1bbxX1baxX19xX37x321exXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xX8xX93xX5xX8xX13xXfxXaxXbxX10xXfxXfxX19xX8xX18axX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xX1abxX60xX22xXc2xX60xX2cxX1bxX19xX1b3xX13xX2cxX49xX11xX22xX1b9xX1baxX1bbxX1abxX1baxX1b9xX1bbxX1abxX22xXc3xX1c3xX19xX47xX1c6xXcxXaxX22xX1a5xXc2xXc2xX1cdxX10xXaxXc2xX1cdxX1d2xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX22xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX37xX1eaxX1ebxX7xX1edxX1eexX1efxX1f0xX93xX3cxX1f3xX1f4xX1d2xX1efxX1edxX1f8xX1f9xXe1xX8axX4dxX5xX1fexX4xX22xX37xX90xX4xX10xXfxXfxX19xX8xX18axX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xX1abxX60xX22xXc2xX60xX2cxX1bxX19xX1b3xX13xX2cxX49xX11xX22xX1b9xX1baxX1bbxX1abxX1baxX1b9xX1bbxX1abxX22xXc3xX1c3xX19xX47xX1c6xXcxXaxX22xX1a5xXc2xXc2xX1cdxX10xXaxXc2xX1cdxX1d2xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX1a5xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX1d2xX1f0xX11xX1b3xX26cxX1d2xX1ebxX26fxX98xX1eaxX272xX1b9xX10xXdexX276xX277xX19xX1c3xX1b3xX8axX3xXcxX4xX1a5xX37xXbxX4xX60xX1fxX0xX2xXacxX47xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX13bxX41xX4xX6xX7xX13bxX2xX13xX1xXbxX4xX8xXfxX41xX6xX13xXaxXbxXcxX2xX1xXfxX10xX18axX4xX1baxX1a5xXc2xX19xX37x46c0xX4xX10xX13xX2xX47xX10xXfxX18axX4xX1baxX1bbxX1baxX19xX37xX3d7xXbxX4xX8xX93xX5xXaxXbxX10xXfxXfxX19xX18axX60xX60xX2xXc3xX3axX7xX1bxX10xX7xXfxX2xX3cxX10xXc3xX3xX3cxX60xX3cxX13xXcxX8xX60xX1a5xXc2xX22xX1abxX60xX22xX1a5xX1baxX1xX1b9xX22xX296xX22xX49xX22xX1baxXfxX296xX1f3xX49xX49xX6xX22xXc3xX1c3xX19xX47xXbxX4xX7xX6xXfxXaxXbxX2cxX1bxX19xX4xX37xX13xX4xX3axX3bxX3cxX4xX5xX10xX40xX41xX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX49xX4xX11xX4xX4dxX2xX1bxX8xX4xX3axX53xX4xX37xX7xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xX8xX93xX5xXaxXbxX10xXfxXfxX19xX8xX18axX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xX1abxX60xX22xXc2xX60xX2cxX1bxX19xX1b3xX13xX2cxX49xX11xX22xX1b9xX1baxX1bbxX1abxX1baxX1b9xX1bbxX1abxX22xXc3xX1c3xX19xX47xX1c6xXcxXaxX22xX1a5xXc2xXc2xX1cdxX10xXaxXc2xX1cdxX1d2xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX22xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX37xX1eaxX1ebxX7xX1edxX1eexX1efxX1f0xX93xX3cxX1f3xX1f4xX1d2xX1efxX1edxX1f8xX1f9xXe1xX8axX4dxX5xX1fexXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xXcxX7xX8xX11xX19xX93xX1bxX5xX13xX8xX8xX13xX1xXaxXbxXfxX93xX8axX13xXbxX4xX60xX1fxX0xX60xX19xX2xX5xXfxX8axX93xX13xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3axX6xX1bxX5xX98xXe1xXfxX10xX8axXacxX3axXe1xX19xX2xX5xXfxX8axX93xX13xXbxX4xX8xXfxX41xX6xX13xXaxXbxXfxX13xX37xXfxX11xX7xX6xX2xX47xX3cxX18axX4xX1c3xX8axX8xXfxX2xXdexX41xX3d7xXbxX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX93xX13xX6xX7xXfxX13xX1xXbxX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19xX1edxX13xX3cxXfxX13xX93xXbxX1fxX0xX2xXacxX47xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX13bxX41xX4xX6xX7xX13bxX2xX13xX1xX4xX1xXfxX10xX8axXacxX3axX4xX1xX10xX2xX1xX13xXbxX4xX8xXfxX41xX6xX13xXaxXbxXcxX2xX1xXfxX10xX18axX4xX1bbxX22xX1b9xX19xX37xX3d7xX4xX10xX13xX2xX47xX10xXfxX18axX4xX1abxXc2xX22xX19xX37xX3d7xXbxX4xX8xX93xX5xXaxXbxX10xXfxXfxX19xX18axX60xX60xX2xXc3xX3axX7xX1bxX10xX7xXfxX2xX3cxX10xXc3xX3xX3cxX60xX3cxX13xXcxX8xX60xX1a5xXc2xX22xX1abxX60xX22xX1a5xX1baxX1xX1b9xX22xX296xX22xX49xX22xX1baxXfxX1baxX22xX22xX6xX1a5xXc3xX1c3xX19xX47xXbxX4xX7xX6xXfxXaxXbxX2cxX1bxX19xX4xX37xX13xX4xX3axX3bxX3cxX4xX5xX10xX40xX41xX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX49xX4xX11xX4xX4dxX2xX1bxX8xX4xX3axX53xX4xX37xX7xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xX8xX93xX5xXaxXbxX10xXfxXfxX19xX8xX18axX60xX60xX2xX22xX11xX3xX3cxX13xX37xX19xX93xX13xX8xX8xXc3xX3xX3cxX13xX5xX1xX3cxXc3xX3cxX13xXfxX60xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX60xXc2xX22xX60xXc2xX1a5xX60xX4dxX2xX1bxX8xX11xX1a5xXc2xX1a5xXc2xX11xX22xX11x3b9exX26cxa1d7xX11xX296xX1bbxX1f3xX49xX11xX22xX1b9xX296xX296xX1f3xX49xX1baxX1abxX49xX296xXc3xX1c3xX19xX47xX1c6xXcxXaxX1bbxX1baxXc2xX1cdxX10xXaxXc2xX1cdxX1d2xXaxX22xXc2xXc2xX1cdxX1xX19xX93xXaxX22xX1cdxXdexX2xXfxXaxX5xX93xX1bxX19xX1cdxX8xXaxX37xX1abxX1fexXdexX1f9xX272xX93xX4dxX93xX1xX2cxX1c3xX1b3xX93xX1f0xX66fxX1f3xX1d2x8334xX8xX277xXcxXbxX4xX1xX7xXfxX7xX11xXcxX7xX8xX11xX19xX93xX1bxX5xX13xX8xX8xX13xX1xXaxXbxXfxX93xX8axX13xXbxX4xX60xX1fxX0xX60xX19xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX93xX13xX6xX7xXfxX13xX1xXbxX1fxX0xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX2cxX2xX3cxX4xX6xX2x9ee1xX3cxX4xX1d2xX8axX7xX3cxX18axX0xX60xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX8axX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXfxX2xXfxX6xX13xX11xXfxX10xX8axXacxX3axX11xX7xX3cxX1xX11xX8xX7xX19xX1bxXbxX1fxX0xX6xX2xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX3axa42bxX3cxX47xX4xX3cx1329xX4xX98xX10xX8axX41xX7cxX3cxX4xXacxX40xX2xX4xX5xX8axX59xX2xX4xX3cx5a30xXacxXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX1bxX41xX1bxXfxX7xX11xX3axX8axX3cxX47xX11xX3cxX1bxX11xX98xX10xX8axX41xX13xX3cxX11xXacxX7xX2xX11xX5xX8axX1bxX2xX11xX3cxX7xXacxX60xX22xX1baxX1b9xX1a5xX1baxX49xXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX0xX2xXacxX47xX4xX8xX93xX5xXaxXbxX60xXacxX13xX1xX2xX7xX60xX22xX1a5xXc2xX60xX3cxX13xXcxX8xX60xX1a5xXc2xXc2xX22xX60xX22xXc2xX1bbxX1xX1abxX22xX1abxX1b9xX1b9xX1a5xX296xXfxX1bbxX22xX1a5xX1f3xXc2xX6xXc2xXc3xX1c3xX19xX47xXbxX4xX7xX6xXfxXaxXbxX2cxX1bxX19xX4xX37xX13xX4xX3axX3bxX3cxX4xX5xX10xX40xX41xX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX49xX4xX11xX4xX4dxX2xX1bxX8xX4xX3axX53xX4xX37xX7xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exXbxX4xX60xX1fxX0xX60xX7xX1fxX0xX1xX2xX3xX1fxX0xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX3axX750xX3cxX47xX4xX3cxX755xX4xX98xX10xX8axX41xX7cxX3cxX4xXacxX40xX2xX4xX5xX8axX59xX2xX4xX3cxX768xXacxXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX1bxX41xX1bxXfxX7xX11xX3axX8axX3cxX47xX11xX3cxX1bxX11xX98xX10xX8axX41xX13xX3cxX11xXacxX7xX2xX11xX5xX8axX1bxX2xX11xX3cxX7xXacxX60xX22xX1baxX1b9xX1a5xX1baxX49xXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX3axX750xX3cxX47xX4xX3cxX755xX4xX98xX10xX8axX41xX7cxX3cxX4xXacxX40xX2xX4xX5xX8axX59xX2xX4xX3cxX768xXacxX0xX60xX7xX1fxX0xX60xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX10xX13xX7xX1xXbxX1fx2d64xX10xX3bxX5xX10xX4xXacxX8axX7xX4xX37xX13xX4xX6x35bcxX19xX4xX93xX3bxX19xX4xX5xX5exX7xX4xX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX4dxX2x57f3xXfxX4xX272xX7xXacxX4xXfx7e1axX4xX49xX4xX11xX4xX49xX22xX60xX22xX4xX8x133cxX4xX3cxX10x22f8xX3cxX4xX58x2e55x576exX5xX4xX907xX8axX4xX58xaa93xX2xX4xX6xX8ebxX4xX19xX10x8f08xX4xXfxX93xX907x73a4xX5xX4xX3axX40xX4xX3xXb4xX4xX22xX4xX3cxX768xXacxX4xX3axX8dxX1bxX4xX10xX2x780dxXacxX4xXfxX10x9bb0xX3cxX4xX3xX53xX90xX4xX5xX750xX3cxX47xX4xX3cxX10x3973xX3cxX47xX4xX98xX10xX8axX41xX7cxX3cxX4xXacxX90fxX2xX4xX98xX10xX2xX4xX6xXb4xXacxX4xX1x9428xX5xX10xX4xX3xX80xX0xX60xX19xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX6xX2xX1fxX0xX6xX2xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX4dxX2xX1bxX8xX90xX4xX6fxX1bxX3cxX1xX7xX4xX1edxX2xXfxX41xX4xX47xX2xX8dxXacxX4xX49xXc2xX4xXfxX93xX2xX8ebxX8axX90xX4xX6fxX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX4xX1eaxX5xX5xX13xX3cxXfxX4xX47xX2xX944xX4xX47xX2xX3bxXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX1bxX41xX1bxXfxX7xX11xX3xX2xX1bxX8xX11xX10xX1bxX3cxX1xX7xX11xX5xX2xXfxX41xX11xX47xX2xX7xXacxX11xX49xXc2xX11xXfxX93xX2xX13xX8axX11xX10xX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX11xX7xX5xX5xX13xX3cxXfxX11xX47xX2xX8axX11xX47xX2xX7xX60xX22xX1baxX1a5xX1f3xXc2xX1baxXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX0xX2xXacxX47xX4xX8xX93xX5xXaxXbxX60xXacxX13xX1xX2xX7xX60xX22xX1a5xXc2xX60xX3cxX13xXcxX8xX60xX22xX1f3xX1abxX296xX60xX22xXc2xX1baxX1xX1a5xX22xX1bbxX1abxX1b9xXc2xX1b9xXfxX1a5xX1baxX1baxX22xX296xX6xXc2xXc3xX1c3xX19xX47xXbxX4xX7xX6xXfxXaxXbxX2cxX1bxX19xX4xX37xX13xX4xX3axX3bxX3cxX4xX5xX10xX40xX41xX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX49xX4xX11xX4xX4dxX2xX1bxX8xX4xX3axX53xX4xX37xX7xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exXbxX4xX60xX1fxX0xX60xX7xX1fxX0xX1xX2xX3xX1fxX0xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX4dxX2xX1bxX8xX90xX4xX6fxX1bxX3cxX1xX7xX4xX1edxX2xXfxX41xX4xX47xX2xX8dxXacxX4xX49xXc2xX4xXfxX93xX2xX8ebxX8axX90xX4xX6fxX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX4xX1eaxX5xX5xX13xX3cxXfxX4xX47xX2xX944xX4xX47xX2xX3bxXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX1bxX41xX1bxXfxX7xX11xX3xX2xX1bxX8xX11xX10xX1bxX3cxX1xX7xX11xX5xX2xXfxX41xX11xX47xX2xX7xXacxX11xX49xXc2xX11xXfxX93xX2xX13xX8axX11xX10xX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX11xX7xX5xX5xX13xX3cxXfxX11xX47xX2xX8axX11xX47xX2xX7xX60xX22xX1baxX1a5xX1f3xXc2xX1baxXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX2cxX1bxX41xX1bxXfxX7xX4xX4dxX2xX1bxX8xX90xX4xX6fxX1bxX3cxX1xX7xX4xX1edxX2xXfxX41xX4xX47xX2xX8dxXacxX4xX49xXc2xX4xXfxX93xX2xX8ebxX8axX90xX4xX6fxX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX4xX1eaxX5xX5xX13xX3cxXfxX4xX47xX2xX944xX4xX47xX2xX3bxX0xX60xX7xX1fxX0xX60xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX10xX13xX7xX1xXbxX1fxX1edxX8dxX4xX10xX7xX2xX4xX19xX10xX2xX708xX3cxX4xX3axX8dxX3cxX4xX5xX5exX7xX4xX6fxX1bxX3cxX1xX7xX4xX1edxX2xXfxX41xX4xX58x2c7bxX8axX4xX58xX7xX3cxX47xX4xX58xX907xX908xX5xX4xX47xX2xX8dxXacxX4xX47xX2xX3bxX4xX1a5xXc2xX4xXfxX93xX2xX8ebxX8axX4xX58x12f7xX3cxX47xX4xXfxX93xX1bxX3cxX47xX4xX98xX10xX2xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exX4xX6fxX41xX8axX3cxX1xX7xX2xX4xX1eaxX5xX5xX13xX3cxXfxX4xX3axX3bxX3cxX4xX3cxX47xX8axX41xX708xX3cxX4xX47xX2xX3bxXc3xX0xX60xX19xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX6xX2xX1fxX0xX6xX2xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX93xX907x1b7dxX3cxX47xX4xX6fxX8dxX2xX4xX8xX8d7xX19xX4xX3axX3bxX3cxX4xX37xX13xX4xXacxX91cxX2xX4xX5xX40xX3cxX10xX4xXfxX93xX7xX3cxX10xX4xX4dxX2xX1bxX8xXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX93xX8axX1bxX3cxX47xX11xX10xX7xX2xX11xX8xX7xX19xX11xX3axX7xX3cxX11xX37xX13xX11xXacxX1bxX2xX11xX5xX7xX3cxX10xX11xXfxX93xX7xX3cxX10xX11xX3xX2xX1bxX8xX60xX22xX296xX1baxX49xX49xX49xXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX0xX2xXacxX47xX4xX8xX93xX5xXaxXbxX60xXacxX13xX1xX2xX7xX60xX22xX1a5xXc2xX60xX3cxX13xXcxX8xX60xX22xX1f3xX49xX1abxX60xX22xXc2xX1baxX1xX1b9xX22xX1bbxXc2xX1baxX22xX1abxXfxX1bbxX1f3xX1b9xX1abxX6xX1abxX11xX98xX98xXc3xX1c3xX19xX47xXbxX4xX7xX6xXfxXaxXbxX2cxX1bxX19xX4xX37xX13xX4xX3axX3bxX3cxX4xX5xX10xX40xX41xX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX49xX4xX11xX4xX4dxX2xX1bxX8xX4xX3axX53xX4xX37xX7xX4xX58xX59xX2xX4xXfxX10xX5exXbxX4xX60xX1fxX0xX60xX7xX1fxX0xX1xX2xX3xX1fxX0xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX7xX4xXfxX2xXfxX6xX13xXaxXbxX2cxX93xX907xXc18xX3cxX47xX4xX6fxX8dxX2xX4xX8xX8d7xX19xX4xX3axX3bxX3cxX4xX37xX13xX4xXacxX91cxX2xX4xX5xX40xX3cxX10xX4xXfxX93xX7xX3cxX10xX4xX4dxX2xX1bxX8xXbxX4xX10xX93xX13xXdexXaxXbxX60xX37xX13xX60xXfxX93xX8axX1bxX3cxX47xX11xX10xX7xX2xX11xX8xX7xX19xX11xX3axX7xX3cxX11xX37xX13xX11xXacxX1bxX2xX11xX5xX7xX3cxX10xX11xXfxX93xX7xX3cxX10xX11xX3xX2xX1bxX8xX60xX22xX296xX1baxX49xX49xX49xXc3xX10xXfxXacxXbxX1fxX2cxX93xX907xXc18xX3cxX47xX4xX6fxX8dxX2xX4xX8xX8d7xX19xX4xX3axX3bxX3cxX4xX37xX13xX4xXacxX91cxX2xX4xX5xX40xX3cxX10xX4xXfxX93xX7xX3cxX10xX4xX4dxX2xX1bxX8xX0xX60xX7xX1fxX0xX60xX8xXfxX93xX1bxX3cxX47xX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX10xX13xX7xX1xXbxX1fxX6fxX90fxX3cxX47xX4xX8xX8ffxX4xX93xX7xX4xXacxX8d7xXfxX4xX8c9xX2xX7xX4xX1f9xX1bxX6xX8axXfxX1bxX4xX58xX89xX8axX4xXfxX10xX3bxX3cxX47xX4xX1f3xX90xX4xXfxX10xX7xX41xX4xXfxX10xX7cxX4xX5xX10xX1bxX4x2011xX2xX1bxX4xXfxX93xX907xX91cxX5xX4xX58xX936xX41xX90xX4xXacxX84xX5xX4xX47xX2xX3bxX4xX58xX40xX2xX4xX6x429cxX4xX3axX3bxX1bxX4xX1xX907xX91cxX2xX4xX1b9xXc2xXc2xX4xXfxX93xX2xX8ebxX8axXc3xX0xX60xX19xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX6xX2xX1fxX0xX60xX8axX6xX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xX93xXbxX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX19xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX19xX1f0xX1bxX1xX41xXbxX4xX8xXfxX41xX6xX13xXaxXbxXfxX13xX37xXfxX11xX7xX6xX2xX47xX3cxX18axX4xX93xX2xX47xX10xXfxX3d7xXbxX1fxX0xX13xXacxX1fxX2cxX10xX13xX1bxX4xX4dxX2xX8ebxXfxX4xX1edxX10xX8axX3cxX47xX4xX11xX4xX277xX907x89e0xX3cxX47xX4xX276x84b3xX3cxX47xX60xX4dxX272xX1f8xX0xX60xX13xXacxX1fxX0xX60xX19xX1fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3axX6xX1bxX5xX98xXe1xXfxX10xX8axXacxX3axXe1xX19xX2xX5xXfxX8axX93xX13xXbxX4xX8xXfxX41xX6xX13xXaxXbxXfxX13xX37xXfxX11xX7xX6xX2xX47xX3cxX18axX4xX93xX2xX47xX10xXfxX3d7xXbxX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX1xX2xX3xX1fxX0xX60xX7xX93xXfxX2xX5xX6xX13xX1f