Man City nhấn chìm Newcastle 5-0
Rạng sáng 9/7 (giờ Hà Nội), Man City "hủy diệt" Newcastle trong ngày David Silva rực sáng với một bàn thắng và thực hiện pha kiến tạo cho Jesus mở tỷ số.
79b5x8d55x10fe3x88b6x8bfax8080xa108xd3cbxdf92xX7xdd30x1169cxeb61xd1e7x7a03xcb00xX5xcc01xXaxb071xd3f1xX6x8561xX3xf891xXdxXexda4cxX3xX15xX1x8827xX15xX3xX4xX1x8d73xa7cbxX3xa3dfxX10xaecdxX4xX6xX7xXexX5xX10xX3x969exf720xb8d0xX0x119cdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c9dxX10xX6xaa6dxXaxX12xce6dx7c58xX15xd70exX3xX7xb33bxX15xX4cxX3x10e1bxX34xae84xX3xfb2exX4cxXdxac7bxX3xX43xd15exX3xX26x11155xXdxdae2xa1e4xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xee64xX1x7bf7xX1axX3xX46xXdxe359xXexcbacxX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xXexb234x8fd2xX15xX4cxX3xX15xX4cxX5dxX1axX3xd85dxX6x7d03xXdxX46xX3xc75fxXdxX5xX90xX6xX3xX84x1089bxX4xX3xX7xX4fxX15xX4cxX3xX90x978exXdxX3xX24xX60xXexX3x9680xX5dxX15xX3xXexX1xf37axX15xX4cxX3xX90xX5dxX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxX75xX15xX3xXbxX1xX6xX3x1062exXdxa7caxX15xX3xXexX4axX85xX3xX4xX1xX85xX3xe030xX10xX7xb658xX7xX3xX24x7a4exX3xXex1181fxX3xX7xc0dfx8aadxX0xX34xXbxX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX24xX6xX84xX4cxXdxX15xa22axX3xacc8xXbx7d90xX3xX6xXd6xXexX85xd226xXaxX12xX0xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX1axXfaxX3xXabxX5xX85xX4xXc6xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX5xX10xe3f4xXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX84xXdxX4cxX1xXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xc09fxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXe1xXabxX6xX85xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe1xX90xX15xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xXfcxX55xX34xX2xX32x8a06xX46xb9ddxX32xe02ex83e3xX195xX198xX53xXexX198xX197xX197xX195xX5xX2xXe1x9a90xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX85xX15xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX31xX6xX5xXdxX4cxX15xXfaxX3xX1a4xXd6xX7xXexXdxX13bxX1axX104xXaxX12xXcxX84x9964xX15xX3x107acxX1exXd6xX3xX4cxXdx8ce9xX6xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX90xX5dxX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX46xXdxe77dxX15xX3xX84xX6xX3xXdaxX3xX90xff13xX15xX4cxX3xX198xX195xX3xd41bxX84xX10xX24xXdxX10xX84xX3x981fxX10xX6xX4cxXd6xX10xX3xXfcxX32xX2xX53xX34xXfcxX32xXe1xX3xXcxX1xf53dxX1axX3xXexX84xX244xX3xX43xX253x90b4xX3xX24bxX10xXbxX3xcd72xXd6xX6xX84xX46xXdxX85xX5xX6xX3xX4xX265xX15xX3xX4xX1xXdxXc8xX15xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xX21ax10a71xX3xX4xX70xX15xX4cxX3xX4xXe0xX3xX90xb812xX3xXexX84xcab8xX3xXexX1xa99cxX3xXfcxXe1xX3xXcxX84xX85xX15xX4cxX3xXc6xX1xXdxX3xX21ax931axX63xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX1xXdxX75xX15xX3xX21axX2a2xX15xX4cxX3xX4cxXdxX220xX6xX3xXabxX16axX15xX4cxX3xXfexXc8xXbxX3xX1xX4axX15xX4cxX3xX90xX5dxX3xXc6xX1xf868xX15xX4cxX3xX4xX244xX15xX3xX24xd669xX4xX3xXexXdxbfffxXd6xX3xXbxX1xX1exX15xX3xX21axX1exXd6xXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xX34xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xX34xXexX6xXabxX5xX10xX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX24xX6xX84xX4cxXdxX15xXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX12xX0xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX1axXfaxX3xXabxX5xX85xX4xXc6xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX5xX10xX13bxXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX84xXdxX4cxX1xXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX16axX15xX1xX3xXfcxXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXe1xXabxX6xX85xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe1xX90xX15xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xXfcxX55xX34xX2xX32xX193xX46xX195xX32xX197xX198xX195xX198xX53xXexX2xX195xX53xX195xX5xXfcxXe1xX1a4xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX85xX15xXaxX12xX24bxX1xc3a8xXexX3xXexX1xX2a2xX3xX2xX32xX63xX3xX274xX6xXabxX84xXdxX10xX5xX3xXd3xX10xX7xXd6xX7xX3xX24xXdaxX3xXexXddxX3xX7xXe0xX3xX4xX1xX85xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axXe1xX3xXcxXdxa9e5xX15xX3xX21axX4axX85xX3x118fbxX84xX6x89a0xXdxX5xX3xX15xX1xX217xX15xX3xX21axbbd4xX5axX15xX4cxX3xX4xa974xX15xX4cxX3xX15xX4cxX6xX15xX4cxX3xX4xX70xX6xX3xX8exX6xX90xXdxX46xX3xX94xXdxX5xX90xX6xX3xXabxX2efxX15xX3xX4xX4fxX15xX1xX3xXexX84xX4fxXdxX63xX3xX7xX6xXd6xX3xX21axX2b2xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxX75xX15xX3xXbxX1xX6xX3xX21axX75xX24xX3xX5xX244xX15xX4cxX3xX4xX1xXd6x7f67xX15xX3xXfexX4fxX4xXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xX34xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xX34xXexX6xXabxX5xX10xX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX24xX6xX84xX4cxXdxX15xXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX12xX0xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX1axXfaxX3xXabxX5xX85xX4xXc6xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX5xX10xX13bxXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX84xXdxX4cxX1xXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX16axX15xX1xX3xX198xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXe1xXabxX6xX85xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe1xX90xX15xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xXfcxX55xX34xX2xX32xX193xX46xX195xX32xX197xX198xX195xX198xX53xXexX195xX195xX55xX30xX5xX198xXe1xX1a4xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX85xX15xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX31xX6xX5xXdxX4cxX15xXfaxX3xX1a4xXd6xX7xXexXdxX13bxX1axX104xXaxX12xX2xX32xX3xXbxX1xX42dxXexX3xX7xX6xXd6xX63xX3xX49xXdxX1axX6xX46xX3xX13xX6xX1xX84xX10xX469xX3xX15xX1xa7d4xX15xX3xX21axX2e1xXdxX3xX4xX4fxX4xX1xX3xXabxXdxX75xXexX3xX4xX1xX85xX3xX21axX60xXdxX3xX4xX1xX70xX3xX15xX1xX5dxX63xX3xXexX1xX10xX85xX3xXc6xX29axX4xX1xX3xXabxX16axX15xX3xXexX473xec05xX15xX4cxX3xXexX9bxX3xXbxX1xX6xX3xX5xX217xXbxX3xX4xX2e1xX15xX4cxX3xXexff03xX3xXd3xX10xX7xXd6xX7xXe1xX3xd143xX10xX90xXdxX15xX3xX46xX10xX3xX466xX84xXd6xX1axX15xX10xX3xX4xX1xXd6xX1axX45fxX15xX3xXabxX2b2xX15xX4cxX3xXexX67axX3xX4xX4fxX15xX1xX3xXexX84xX4fxXdxX63xX3xX13xX6xX1xX84xX10xX469xX3xX4xX1xea76xX15xX3xX21axX42dxX15xX4cxX3xX90xX29axX3xXexX84xX29exX3xX90xX5dxX3xX46xX2a2xXexX3xX21axXdxX28fxX24xX3xX4xX1x7e4axX85xX3xX4cxX2b2xX4xX3xX21axX4fxX15xX1xX3xXabxX4axXdxX3xXexX1xX70xX3xX24xX2e1xX15xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xXe1xX3xXfcxX31xX32xX3xX5xX5dxX3xXexXddxX3xX7xXe0xX3xX7xX6xXd6xX3xX195xX30xX3xXbxX1xX42dxXexX3xX21axX265xXd6xX3xXexXdxX2efxX15xXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xX34xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xX34xXexX6xXabxX5xX10xX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX24xX6xX84xX4cxXdxX15xXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX12xX0xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX1axXfaxX3xXabxX5xX85xX4xXc6xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX5xX10xX13bxXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX84xXdxX4cxX1xXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX16axX15xX1xX3xX195xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXe1xXabxX6xX85xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe1xX90xX15xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xXfcxX55xX34xX2xX32xX193xX46xX195xX32xX197xX198xX195xX198xX53xXexX55xX32xX2xX197xX5xX195xXe1xX1a4xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX85xX15xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX31xX6xX5xXdxX4cxX15xXfaxX3xX1a4xXd6xX7xXexXdxX13bxX1axX104xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX46xXd6xX1axX3xXexX84xX23xX3xX7xX9bxX3xX4fxXbxX3xX21axX16axX85xX3xXexX84xX85xX15xX4cxX3xX1xXdxX75xXbxX3xXfcxXe1xX3xX8exX6xX90xXdxX46xX3xX94xXdxX5xX90xX6xX3xX90xX5dxX3xX49xX6xX1xX10xX10xX24xX3xX94xXexX10xX84xX5xXdxX15xX4cxX3xX5xX265xX15xX3xX5xX473xc576xXexX3xX5xX217xXbxX3xX4xX2e1xX15xX4cxX3xXexX84xX85xX15xX4cxX3xX4xX1xXdxXc8xX15xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xX30xX31xX32xX3xX4xX70xX6xX3xX21axX60xXdxX3xX15xX1xX5dxXe1xX3xX466xX5dxX15xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xX4xX244xX15xX3xX5xX4axXdxX3xX4xX70xX6xX3xXexX84xX217xX15xX3xX21axX1exXd6xX3xX46xXdxX23bxX15xX3xX84xX6xX3xXc6xX1xXdxX3xcf13xX10xX46xX10xX84xXdxX4xX85xX3xX90dxX10xX84xX15xX6xX15xX46xX10xX469xX3xX57xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX62xX3xXbxX1xX16axX15xX3xX5xX473xXa4xXdxXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xX34xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xX34xXexX6xXabxX5xX10xX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX24xX6xX84xX4cxXdxX15xXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX12xX0xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX1axXfaxX3xXabxX5xX85xX4xXc6xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX5xX10xX13bxXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX84xXdxX4cxX1xXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX16axX15xX1xX3xX30xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXe1xXabxX6xX85xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe1xX90xX15xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xXfcxX55xX34xX2xX32xX193xX46xX195xX32xX197xX198xX195xX198xX53xXexX2xX30xX2xX195xX5xX30xXe1xX1a4xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX85xX15xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX31xX6xX5xXdxX4cxX15xXfaxX3xX1a4xXd6xX7xXexXdxX13bxX1axX104xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX4xX2b2xX3xX4xX1xXdxXc8xX15xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xXexX1xXd6xX1axXc8xXexX3xXbxX1xX2eaxX4xX3xXc6xX1xXdxX3xXc6xXdxX28fxX24xX3xX7xX85xX4fxXexX3xXabxX2b2xX15xX4cxX3xX4cxX265xX15xX3xX55xX30x83daxXe1xX3xX17xX4fxX4xX3xX1xX6b6xX4xX3xXexX84xX244xX3xX4xX70xX6xX3xX274xXd6xX6xX84xX46xXdxX85xX5xX6xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxX75xX15xX3xXexf5f6xX15xX4cxX3xX4xX60xX15xX4cxX3xX193xX195xX32xX3xX21axX473xX5axX15xX4cxX3xX4xX1xXd6xX1axX45fxX15xXe1xX3xXcxX84xX85xX15xX4cxX3xX21axX2b2xX63xX3xX4xX2b2xX3xX55xX193xX55xX3xX21axX473xX5axX15xX4cxX3xX4xX1xXd6xX1axX45fxX15xX3xX4xX1xXd6xX4c3xX15xX3xXfexX4fxX4xX63xX3xX21axX4axXexX3xXexXddxX3xX5xX75xX3xX53xX198xX63xX55xXac0xXe1xX3xX683xX28fxX3xXexX67axX3xXc6xX1xXdxX3xXexX84xX6xX15xX4cxX3xXexX1xXe0xX15xX4cxX3xXc6xX2efxX3x11310xXbxXexX6xX3xXfexXd6xX1exXexX3xX1xXdxX75xX15xX3xX15xX479xX24xX3xXfcxX32xX32xX198xX63xX3xX1xX6b6xX3xX4xX1xX473xX6xX3xXexX67axX15xX4cxX3xX4cxX1xXdxX3xX15xX1xX217xX15xX3xXexX1xX5dxX15xX1xX3xXexX29exX4xX1xX3xX4xX1xXd6xX1axX45fxX15xX3xXabxX2b2xX15xX4cxX3xXexX84xX85xX15xX4cxX3xX24xX60xXexX3xXexX84xX217xX15xX3xX21axX1exXd6xX3xXexXe0xXexX3xX15xX1xX473xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xX34xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xX34xXexX6xXabxX5xX10xX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX24xX6xX84xX4cxXdxX15xXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX12xX0xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX46xXexX1xXd6xX24xXabxX3xXdxX17xX10xX15xXexX10xX84xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX1axXfaxX3xXabxX5xX85xX4xXc6xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX5xX10xX13bxXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX84xXdxX4cxX1xXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xX3xX28xXdxX46xXexX1xXfaxX3xX193xXfcxX32xXbxXfexX104xX3xX1xX10xXdxX4cxX1xXexXfaxX3xX30xX195xX55xXbxXfexX104xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX16axX15xX1xX3xX197xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXe1xXabxX6xX85xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe1xX90xX15xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xXfcxX55xX34xX2xX32xX193xX46xX195xX32xX197xX198xX198xXfcxX53xXexX198xX193xX193xX195xXfcxX5xX32xXe1xX1a4xXbxX4cxa2c7xX84xX9xXfcxX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX28xXdxX46xXexX1xX9xXaxX193xXfcxX32xXaxX3xX1xX10xXdxX4cxX1xXexX9xXaxX30xX195xX55xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX85xX15xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX31xX6xX5xXdxX4cxX15xXfaxX3xX1a4xXd6xX7xXexXdxX13bxX1axX104xXaxX12xX94xXdxX5xX90xX6xX3xX15xX1xX217xX15xX3xX21axXdxX28fxX24xX3xX2xX32xX3xXexX67axX3xd5f7xX1xX85xX7xX4xX85xX84xX46xX3xX90xX5dxX3xX5xX5dxX3xX4xX265xXd6xX3xXexX1xX70xX3xX1xX6xX1axX3xX15xX1xX1exXexX3xXexX84xX217xX15xXe1xX3xX6exX253xe42axX85xX3xXexX473xXa4xX15xX4cxX77xX3xX15xX4cxX473xX5axXdxX3xXcxX633xX1axX3xX466xX6xX15xX3xX26xX1xX6xX3xX4xX2b2xX3xXbxX1xX6xX3xXc6xXdxXc8xX15xX3xXexX4axX85xX3xXexX1xX2a2xX3xX2xX32xX3xXdaxX3xX24xe2a7xX6xX3xX4cxXdxX16axXdxX3xX15xX5dxX1axXe1xX3xXcxX84xX85xX15xX4cxX3xX2xX32xX3xX24xXdd5xX6xX3xX4cxXdxX16axXdxX3xX94xXdxX5xX90xX6xX3xXc6xX1xX85xX4fxX4xX3xX4fxX85xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX63xX3xX6xX15xX1xX3xX21axX45fxXd6xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxX75xX15xX3xX1xX665xX15xX3xX2xX32xX3xXbxX1xX6xX3xXc6xXdxXc8xX15xX3xXexX4axX85xX34xX24xXdd5xX6xXe1xX3xX94xXdxX5xX90xX6xX3xX5xX5dxX3xX4xX265xXd6xX3xXexX1xX70xX3xXexXdxXc8xXbxX3xXexX1xX10xX85xX3xXdaxX3xX21axX60xX3xXexXd6xXae8xXdxX3xX198xX195xX3xX4cxX1xXdxX3xXabxX5dxX15xX3xX90xX5dxX3xXc6xXdxXc8xX15xX3xXexX4axX85xX3xXexX4axXdxX3xX24bxX84xX10xX24xXdxX10xX84xX3xX253xX10xX6xX4cxXd6xX10xXe1xX3xX26xX4cxX473xX5axXdxX3xX4cxX265xX15xX3xX15xX1xX1exXexX3xX5xX5dxX24xX3xX21axXdxX45fxXd6xX3xXexX473xX665xX15xX4cxX3xXexX9bxX3xX94xXdxX5xX90xX6xX3xX5xX5dxX3xa7bcxX5xX6xXexX6xX15xX3xef2fxXabxX84xX6xX1xXdxX24xX85xX90xXdxX4xX3xX15xX479xX24xX3xXfcxX32xX2xX55xXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xX34xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xX34xXexX6xXabxX5xX10xX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX24xX6xX84xX4cxXdxX15xXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX12xX0xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX1axXfaxX3xXabxX5xX85xX4xXc6xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX5xX10xX13bxXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX84xXdxX4cxX1xXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX16axX15xX1xX3xX55xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXe1xXabxX6xX85xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe1xX90xX15xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xXfcxX55xX34xX2xX32xX193xX46xX195xX32xX197xX198xX195xX198xX53xXexX198xX197xX198xX2xX5xX197xXe1xX1a4xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX85xX15xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX31xX6xX5xXdxX4cxX15xXfaxX3xX1a4xXd6xX7xXexXdxX13bxX1axX104xXaxX12xX8exX10xX3xX466xX84xXd6xX1axX15xX10xX3xXc6xX1xX2e1xX15xX4cxX3xX4cxX1xXdxX3xXabxX5dxX15xX63xX3xX15xX1xX473xX15xX4cxX3xX46xXd6xX1axX3xXexX84xX23xX3xXbxX1xX85xX15xX4cxX3xX21axX60xX3xXexXd6xX1axX75xXexX3xX90xX5axXdxX3xX90xX5dxX3xX21axX2b2xX15xX4cxX3xX4cxX2b2xXbxX3xX24xX60xXexX3xXbxX1xX6xX3xXc6xXdxXc8xX15xX3xXexX4axX85xXe1xX3xXcxXdxX45fxX15xX3xX90xX75xX3xX15xX4cxX473xX5axXdxX3xX466xe6daxX3xX4xX2b2xX3xXbxX1xX6xX3xXc6xXdxXc8xX15xX3xXexX4axX85xX3xXexX1xX2a2xX3xX2xX193xX3xXdaxX3xX24xXdd5xX6xX3xX4cxXdxX16axXdxX3xX15xX5dxX1axX63xX3x1044dxXd6xX6xX3xX21axX2b2xX3xX4xX633xX15xX3xXabx924fxX15xX4cxX3xXexX1xX5dxX15xX1xX3xXexX29exX4xX1xX3xX4xX70xX6xX3xX4xX265xXd6xX3xXexX1xX70xX3xX4xX2b2xX3xX15xX1xXdxX45fxXd6xX3xXbxX1xX6xX3xXc6xXdxXc8xX15xX3xXexX4axX85xX3xX15xX1xX1exXexX3xXexX84xX85xX15xX4cxX3xX24xX60xXexX3xX24xXdd5xX6xX3xX4cxXdxX16axXdxXe1xX3xX26xX4cxX473xX5axXdxX3xX4cxXdxX220xX3xXc6xXddxX3xX5xX2eaxX4xX3xXexX84xX473xXa4xX4xX3xX21axX2b2xX3xX4xX1xX29exX15xX1xX3xX5xX5dxX3xX8exX10xX3xX466xX84xXd6xX1axX15xX10xX3xX15xX479xX24xX3xXfcxX32xX2xX55xXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xX34xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xX34xXexX6xXabxX5xX10xX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX24xX6xX84xX4cxXdxX15xXfaxX3xXfcxXbxXfexX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX12xX0xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX1axXfaxX3xXabxX5xX85xX4xXc6xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX5xX10xX13bxXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xX3xX24xX6xX84xX4cxXdxX15xX31xX84xXdxX4cxX1xXexXfaxX3xX6xXd6xXexX85xX104xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX16axX15xX1xX3xX193xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXe1xXabxX6xX85xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe1xX90xX15xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xXfcxX55xX34xX2xX32xX193xX46xX195xX32xX197xX198xX195xX198xX53xXexX198xX198xX53xX197xX5xX55xXe1xX1a4xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX85xX15xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXfexXexX31xX6xX5xXdxX4cxX15xXfaxX3xX1a4xXd6xX7xXexXdxX13bxX1axX104xXaxX12xXd3xX85xX1xX15xX3xX94xXexX85xX15xX10xX7xX3xX5xX5dxX3xX21axXdxX28fxX24xX3xX15xX1xX1exX15xX3xX21axX4fxX15xX4cxX3xX4xX1xX42dxX3x9346xX3xXexX84xX85xX15xX4cxX3xXexX84xX217xX15xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xX4xX70xX6xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axXe1xX3xXcxX84xX473xXa4xX4xX3xX4cxXdxX5axX3xXabxX2b2xX15xX4cxX3xX5xX479xX15xX63xX3xXabxX4fxX85xX3xX4xX1xX29exX3xf59cxX15xX1xX3xX46xX217xX1axX3xX7xX2b2xX15xX4cxX3xXexX84xX473xXa4xX4xX3xXexXdxX15xX3xX24bxX10xXbxX3xX274xXd6xX6xX84xX46xXdxX85xX5xX6xX3xX7x11aeexX15xX3xX7xX5dxX15xX4cxX3xX21axX4c3xX1axX3xX94xXexX85xX15xX10xX7xX3xXc6xX1x112d1xXdxX3xX7xX633xX15xX3xdde9xXexXdxX1xX6xX46xXe1xX3xXcxX84xX85xX15xX4cxX3xXexX84xX217xX15xX3xX15xX5dxX1axX63xX3xX94xXexX85xX15xX10xX7xX3xXc6xX1xX2e1xX15xX4cxX3xX4xX2b2xX3xX15xX1xXdxX45fxXd6xX3xX4xX665xX3xX1xX60xXdxX3xXexX1xX28fxX3xX1xXdxX75xX15xX63xX3xXabxXdaxXdxX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX5xX6d3xXbxX3xX90xXc8xX3xXexX84xX2efxX15xX3xX24xb333xXexX3xXexX84xX217xX15xX3xXexX1exX15xX3xX4xX2e1xX15xX4cxXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX84xX12xX0xX34xXexXabxX85xX46xX1axX12xX0xX34xXexX6xXabxX5xX10xX12xX0xX46xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xX84xX10xX5xX6xXexX10xX46xXaxX12xX0xX7xXexX84xX85xX15xX4cxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2efxX15xX3xX10abxXd6xX6xX15xXfaxX0xX34xX7xXexX84xX85xX15xX4cxX12xX0xXd6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX31xXexX1xXd6xX24xXabxX31xX6xX15xX46xX31xX7xX6xXbxX85xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3x10debxX15xXdxXexX10xX46xX3xX4cxX137fxXbxX3xX17xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX4axXdxX3xXabxX4fxX15xX3xXc6xXc8xXexX3xX90dxX12e3xX3xX17xXd6xXbxXaxX3xX1xX84xX10xX13bxX9xXaxX34xXabxX85xX15xX4cxX31xX46xX6xX34xX24xX6xX15xX31xXd6xX15xXdxXexX10xX46xX31xX4cxX6xXbxX31xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX31xXexX6xXdxX31xXabxX6xX15xX31xXc6xX10xXexX31xX13bxX6xX31xX4xXd6xXbxX34xX2xX53xX195xX195xX53xX32xXe1xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX24xX10xX46xXdxX6xX34xX2xXfcxX32xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xXfcxX197xX34xX2xX32xX30xX46xX2xX32xX30xX198xX55xX195xX195xXexX197xX195xX30xX53xX5xX2xX32xX31xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX31xX90xX7xX31xX24xX6xX15xX31xXd6xX15xXdxXexX10xXe1xX1a4xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xX6xX12xX0xX46xXdxX90xX12xX0xX7xXexX84xX85xX15xX4cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1416xX15xXdxXexX10xX46xX3xX4cxX137fxXbxX3xX17xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX4axXdxX3xXabxX4fxX15xX3xXc6xXc8xXexX3xX90dxX12e3xX3xX17xXd6xXbxXaxX3xX1xX84xX10xX13bxX9xXaxX34xXabxX85xX15xX4cxX31xX46xX6xX34xX24xX6xX15xX31xXd6xX15xXdxXexX10xX46xX31xX4cxX6xXbxX31xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX31xXexX6xXdxX31xXabxX6xX15xX31xXc6xX10xXexX31xX13bxX6xX31xX4xXd6xXbxX34xX2xX53xX195xX195xX53xX32xXe1xX1xXexX24xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX1416xX15xXdxXexX10xX46xX3xX4cxX137fxXbxX3xX17xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX4axXdxX3xXabxX4fxX15xX3xXc6xXc8xXexX3xX90dxX12e3xX3xX17xXd6xXbxX0xX34xX6xX12xX0xX34xX7xXexX84xX85xX15xX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xX253xX4fxX3xXexX1xX479xX24xX3xX21axXd9fxX3xX21axX473xX6xX3xX6exbcb5xXd6xXddxX3xX21axX131exX77xX3xX4cxX137fxXbxX3xX21axX60xXdxX3xXabxX2b2xX15xX4cxX3xX15xX1xXdxX45fxXd6xX3xX46xXd6xX1axX2efxX15xX3xX15xX8b3xX3xX17xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX4axXdxX3xXabxX4fxX15xX3xXc6xXc8xXexX63xX3xXexX84xX85xX15xX4cxX3xXc6xX1xXdxX3xX4xX137fxXbxX3xX21axX1exXd6xX3xX4xX244xX15xX3xX5xX4axXdxX3xX5xX5dxX3xX4xXd6xX60xX4xX3xX21axX6b6xX3xX7xX2a2xX4xX3xX4cxXdxX220xX6xX3xX12e3xX84xX7xX10xX15xX6xX5xX3xX90xX5dxX3xX13xX6xX15xX4xX1xX10xX7xXexX10xX84xX3xX17xXdxXexX1axXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xX46xXdxX90xX12xX0xX34xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1416xX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xXexX4axXdxX3xXb56xX5xX46xX3xXcxX84xX6xX13bxX13bxX85xX84xX46xXaxX3xX1xX84xX10xX13bxX9xXaxX34xXabxX85xX15xX4cxX31xX46xX6xX34xX24xXd6xX31xX15xX1xX6xX15xX31xX4xX1xXdxX24xX31xX24xX6xX15xX31xX4xXdxXexX1axX31xXexX6xXdxX31xX85xX5xX46xX31xXexX84xX6xX13bxX13bxX85xX84xX46xX34xX2xX193xX193xX198xX53xXfcxXe1xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX24xX10xX46xXdxX6xX34xX2xXfcxX32xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xX2xX32xX34xX2xX32xX30xX46xX2xX32xX197xX2xXfcxX32xX195xXexX2xX32xX2xX198xX5xX2xXe1xX1a4xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xX6xX12xX0xX46xXdxX90xX12xX0xX7xXexX84xX85xX15xX4cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1416xX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xXexX4axXdxX3xXb56xX5xX46xX3xXcxX84xX6xX13bxX13bxX85xX84xX46xXaxX3xX1xX84xX10xX13bxX9xXaxX34xXabxX85xX15xX4cxX31xX46xX6xX34xX24xXd6xX31xX15xX1xX6xX15xX31xX4xX1xXdxX24xX31xX24xX6xX15xX31xX4xXdxXexX1axX31xXexX6xXdxX31xX85xX5xX46xX31xXexX84xX6xX13bxX13bxX85xX84xX46xX34xX2xX193xX193xX198xX53xXfcxXe1xX1xXexX24xXaxX12xX13xX1416xX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xXexX4axXdxX3xXb56xX5xX46xX3xXcxX84xX6xX13bxX13bxX85xX84xX46xX0xX34xX6xX12xX0xX34xX7xXexX84xX85xX15xX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xe1f8xX1exXd6xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX1xX8b3xXbxX3xX5xX12a6xX3xX4cxXdxX42dxXbxX3xX6exX15d9xXd6xXddxX3xX21axX131exX77xX3xX4cxXdxX5dxX15xX1xX3xX4xX1xXdxXc8xX15xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xXfcxX31xX32xX3xXdaxX3xXexX84xX217xX15xX3xX46xX10xX84xXabxX1axX3xX13xX6xX15xX4xX1xX10xX7xXexX10xX84xX3xXexX84xX85xX15xX4cxX3xXc6xX1xXd6xX2e1xX15xX3xXc6xX1xXae8xX3xX90xX244xX15xX4cxX3xXfcxX53xX3xX24bxX84xX10xX24xXdxX10xX84xX3xX253xX10xX6xX4cxXd6xX10xX3xX46xXdxX23bxX15xX3xX84xX6xX3xX21axX2efxX24xX3xX193xX34xX198xXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xX46xXdxX90xX12xX0xX34xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1416xX15xXdxXexX10xX46xX3xXabxX29axX3xX4xX265xX24xX3xX1xX244xX6xX63xX3xX253xXdxX90xX10xX84xXbxX85xX85xX5xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xXexX84xX217xX15xX3xX2xX197xX3xX5xXdxX2efxX15xX3xXexXdxXc8xXbxXaxX3xX1xX84xX10xX13bxX9xXaxX34xXabxX85xX15xX4cxX31xX46xX6xX34xX24xX6xX15xX31xXd6xX15xXdxXexX10xX46xX31xXabxXdxX31xX4xX6xX24xX31xX1xX85xX6xX31xX5xXdxX90xX10xX84xXbxX85xX85xX5xX31xXexX1xX6xX15xX4cxX31xXexX84xX6xX15xX31xX2xX197xX31xX5xXdxX10xX15xX31xXexXdxX10xXbxX34xX2xX193xX197xX30xX30xXfcxXe1xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX4cxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX34xX24xX10xX46xXdxX6xX34xX2xXfcxX32xX34xX15xX10xX28xX7xX34xXfcxX32xX32xX195xX34xX2xX32xX193xX46xX32xX32xX30xX30xX193xX30xX193xXexX195xX53xX30xX5xX53xX31xX6xX2xXe1xX1a4xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxXexX1axX3xX15xX1xX1exX15xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX10xX28xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX30xX31xX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xX6xX12xX0xX46xXdxX90xX12xX0xX7xXexX84xX85xX15xX4cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1416xX15xXdxXexX10xX46xX3xXabxX29axX3xX4xX265xX24xX3xX1xX244xX6xX63xX3xX253xXdxX90xX10xX84xXbxX85xX85xX5xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xXexX84xX217xX15xX3xX2xX197xX3xX5xXdxX2efxX15xX3xXexXdxXc8xXbxXaxX3xX1xX84xX10xX13bxX9xXaxX34xXabxX85xX15xX4cxX31xX46xX6xX34xX24xX6xX15xX31xXd6xX15xXdxXexX10xX46xX31xXabxXdxX31xX4xX6xX24xX31xX1xX85xX6xX31xX5xXdxX90xX10xX84xXbxX85xX85xX5xX31xXexX1xX6xX15xX4cxX31xXexX84xX6xX15xX31xX2xX197xX31xX5xXdxX10xX15xX31xXexXdxX10xXbxX34xX2xX193xX197xX30xX30xXfcxXe1xX1xXexX24xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX1416xX15xXdxXexX10xX46xX3xXabxX29axX3xX4xX265xX24xX3xX1xX244xX6xX63xX3xX253xXdxX90xX10xX84xXbxX85xX85xX5xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xXexX84xX217xX15xX3xX2xX197xX3xX5xXdxX2efxX15xX3xXexXdxXc8xXbxX0xX34xX6xX12xX0xX34xX7xXexX84xX85xX15xX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xXcxX84xX85xX15xX4cxX3xX15xX4cxX5dxX1axX3xX84xX6xX3xX24xXb1xXexX3xXexX633xX15xX3xXabxXdxX15xX1xX3xX466xX84xXd6xX15xX85xX3xX90dxX10xX84xX15xX6xX15xX46xX10xX7xX63xX3xX13xX6xX15xX3xX1416xX15xXdxXexX10xX46xX3xX21axXd9fxX3xX4xX2b2xX3xXexX84xX217xX15xX3xX21axX1exXd6xX3xX21axX4fxX15xX4cxX3xXexX1xX1exXexX3xX90xX6b6xX15xX4cxX3xXc6xX1xXdxX3xXabxX29axX3xXd77xX85xX5xX90xX10xX7xX1xX6xX24xXbxXexX85xX7xX15xX3xX4xX265xX24xX3xX1xX244xX6xX3xXexX84xX2efxX15xX3xX7xX633xX15xX3xX15xX1xX5dxXe1xX3xXcxX84xX85xX15xX4cxX3xXc6xX1xXdxX3xX21axX2b2xX63xX3xX90xXa4xXdxX3xX4xX1xXdxXc8xX15xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xX195xX31xX32xX3xXexX84xX473xXa4xX4xX3xX94xX85xXd6xXexX1xX6xX24xXbxXexX85xX15xX63xX3xX253xXdxX90xX10xX84xXbxX85xX85xX5xX3xX15xXe0xXdxX3xX46xX5dxXdxX3xX4xX1xXd6x84c4xXdxX3xXexX84xX217xX15xX3xXexX85xX5dxX15xX3xXexX1xXb1xX15xX4cxX3xXexX4axXdxX3xX24bxX84xX10xX24xXdxX10xX84xX3xX253xX10xX6xX4cxXd6xX10xX3xX5xX2efxX15xX3xX4xX85xX15xX3xX7xXe0xX3xX2xX197xXe1xX0xX34xXbxX12xX0xX34xX46xXdxX90xX12xX0xX34xX5xXdxX12xX0xX34xXd6xX5xX12xX0xX46xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX84xXaxX12xX0xX34xX46xXdxX90xX12xX0xX34xX46xXdxX90xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX85xXd6xX84xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX85xX3xXeb2xXdxX15xX4cxX0xX34xXbxX12