Từ đầu năm 2018, xe ô tô cũ nhập khẩu sẽ bị áp hàng loạt thuế nặng
Chính phủ vừa sửa đổi, bổ sung chính sách thuế đối với xe cũ nhập khẩu về Việt Nam, theo đó sẽ thống nhất đánh thuế tuyệt đối và thuế hỗn hợp nặng vào dòng xe cũ theo dung tích từ xe có xi lanh thấp 1.0L đến xe dung tích xi lanh cao trên 2.5L.
240cx2410x8e7ex94cdx393fx5241xc211x6062xcc7dxa7aax4e67x5044xb4d6x8c53x2c4ax770exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax506cx328bxcd76xXexX0x65b5xXaxX17xX18xX19xXexX0xa289x4b14xX19x448exXexX0xXax8e9fxX9x5a64xXdxX18x2934xX2fx311fx6019x315fxX5x64b8xXbxXdxX17xX32xXexX5xa2cbxX9xcaabx64fbxb0dcxX9x9b45x27c4xXcxX9xb4bbx3a7bxX2axb3c1xbf8dxX9x5fccxX17xX9xa639xX9xXbxX4fxX9xX2cxbc0exX9xX42xXaxa8d3xX33xX9x468exXaxcd87xX40xX9xX2fx324exX9xX23x51bbxX9x6d89xX33xX9xXax27e5xX42x5f41xX9xXdxX24x36bbxXbxX9xXbxXaxX40x4c11xX9xX42xc1e2xX42xX6dxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7aabxX17xX18xX19xX32xXexX4xXax4d3cxX42xXaxX9xX33xXax6a44xX9x45e7xX3cxX18xX9xX2fx4b07xX18xX9xX3ex2e63xX35xX4axX9xX23xXa6xX9xX2fxX40xX42xX6dxX9xX2cxXaxX95xX42xXaxX9xX2fxX67xX2cxXaxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX3ex95b5xX35xX9xX9dxcce0xX35xX9xX4cxX17xX9xX2cxX55xX9xX42xXaxX59xX33xX9xX5cxXaxX5exX40xX9xX9dx5e7cxX9x4b0dxX35xb63exXbxX9x6109xX18xXcxX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3ex502bxX9xX2fxX62xX9xXbxXaxXc3xX42xX6dxX9xX42xXaxa722xXbxX9xX3exX67xX42xXaxX9xXbxXaxX40xX77xX9xXbxX40xX26xXdfxXbxX9xX3exXc3xX35xX9xX9dxX6bxX9xXbxXaxX40xX77xX9xXax6ee2xX42xX9xXax68d3xX33xX9xX42xX7axX42xX6dxX9xX9dxX6bxX24xX9xX19x804fxX42xX6dxX9xX4cxX17xX9xX2cxX55xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX40xX42xX6dxX9xXbxX95xX2cxXaxX9xXbxX3cxX9xX4cxX17xX9xX2cxXedxX9xX4cxX35xX9xXdxX18xX42xXaxX9xXbxXaxXfaxX33xX9xX2ax7312xX47x9641xX9xX3exX77xX42xX9xX4cxX17xX9xX19xX40xX42xX6dxX9xXbxX95xX2cxXaxX9xX4cxX35xX9xXdxX18xX42xXaxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxc0c2x3854xX42xX9xX46xX15bx99e6xX15dxX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb4c8xX24xX19xX26xX32xXexX4x5110xX9xXbxXaxb8fexX4axX9xXe2xX6dxXaxX65xX9xX3exX65xX42xXaxX9xX2axX46xX183xX1cxX46xX47xX2ax5730xX1cxXe2x4367xcd14xX4xX7xX9xX2fxXa2xX18xX9xX3exXa6xX35xX9xX9dxX6bxX9xX23xXa6xX9xX2fxX40xX42xX6dxX9xXcx7192xXbxX9xX2fxXc3xX9xX3exX35xXdbxX40xX9xX2cxX9bxX18xX9xXe2xX6dxXaxX65xX9xX3exX65xX42xXaxX9xX2axX46xX46xX1cxX46xX47xX2ax6783xX9xX42xX17exX40xX9xX17dx753exX9xXbxXax4970xX35xX9xX6dxX35xX18xX42xX9xXbxXax613fxX2cxX9xXaxX35xXdfxX42xX9xX2cxX67xX2cxX9xX2cxXaxX95xX42xXaxX9xX2fxX67xX2cxXaxX9xXbxX3cxX9xX2axX1cxX2axX1cxX46xX47xX2axX49xX4axX9xXaxX35xXdfxX42xX9xX2cxX67xX2cxX9xX2cxXaxX95xX42xXaxX9xX2fxX67xX2cxXaxX9xX9dxXdbxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX3exXc3xX35xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX2cxX55xX9xX9dx552bxX42xX9xXbxXaxX205xX2cxX9xXaxX35xXdfxX42xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXe2xX6dxXaxX65xX9xX3exX65xX42xXaxX9xX2axX46xX46xX1cxX46xX47xX2axX1f0xX9xX3exb642xX11exX2cxX9xX23xX18xX42xX9xXaxX6bxX42xXaxX9xXbxXaxX67xX42xX6dxX9xa75cxX1cxX46xX47xX2axX1f0xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX195xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX6dxX9xX2fxX17dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xa39dxX1cxX1cxX35xX15bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX15bxX9dxX42xX1cxX42xX17xb83dxX2fxX1cxX2axX1b4xabe0xX49xX1cxX2axX47xX46xX19xX46xX47xX49xX183xX2cexX46xX46xXbxX2cexX183xX1f0xX46xXdxX47xX15bxb148xX33xX6dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX40xX9xX19xX18xX40xX9xX42xX18xXcxX9xX46xX47xX2axX49xX9xX4cxX17xX9xX24xX9xXbxX24xX9xX2cxX40xX9xX42xXaxX18xX33xX9xX5cxXaxX18xX40xX9xX2fxX17xX9xX23xX35xX9xX18xX33xX9xXaxX18xX42xX6dxX9xXdxX24xX18xXbxX9xXbxXaxX40xX17xX9xX42xX18xX42xX6dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX4cxX1b8xX2c9xX35xX19xXbxXaxX2b5xX2axX47xX47x8cd1xadb3xX2c9xX35xX19xXbxXaxX2b5xX183xX2cexX47xX33xX4cxX346xXaxX17xX35xX6dxXaxXbxX2b5x7bc0xX1f0xX47xX33xX4cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX195xX24xX19xX26xX32xXexXe2xX43xXcxX9xX46xX47xX2axX49xX4axX9xXbxXaxX40xX77xX9xX42xXaxX59xX33xX9xX5cxXaxX5exX40xX9xX4cxX17xX9xXaxb046xX35xX9xX42xX6dxX40xX26xX17exX42xX9xX2cxXaxX35xX77xX2cxX9xXdxX24xX71xX35xX9xXcxXc7xX35xX9xXbxX3cxX9x7f68x33acxX8xX3b1xXe2xX9xX2cxXedxX9xX6dxX35x6193xXcxX9xX9dxXdbxX9xX47xX345xX9xX42xXaxX278xX42xX6dxX9xX4cxX17xX9xX2cxX55xX9xX2cxX55xX42xX6dxX9xX5cxXaxX4fxX42xX6dxX9xXbxXaxX1a0xX9xX9dxXdbxX9xXddxX35xXdfxXbxX9xXe2xX18xXcxX9xX19xbb51xX9xX19xX6bxX42xX6dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX195xX24xX19xX26xX32xXexXe2xX6dxXaxX65xX9xX3exX65xX42xXaxX9xX2axX46xX183xX1cxX46xX47xX2axX1b4xX9xX2cxX9bxX18xX9xX4xXaxX95xX42xXaxX9xX33xXaxX9bxX9xX42xX17exX40xX9xX17dxX1f7xX4axX9xX4cxX17xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX2cxXax9eb9xX9xX42xX6dxX278xX1fbxX35xX9xXbxX3cxX9xX28bxX9xX2cxXaxX11axX9xX42xX6dx5c5exX35xX9xXbxX17dxX43bxX9xX4cxX40xXc3xX42xX6dxX9xb661xX5cxX1a0xX9xX2cxX3bcxX9xXdxX67xX35xX9xX4cxX17x8787xX9xX2cxXedxX9xX19xX40xX42xX6dxX9xXbxX95xX2cxXaxX9xX4cxX35xX9xXdxX18xX42xXaxX9xX5cxXaxX4fxX42xX6dxX9x6b1fxX40xX67xX9xX2axX15bxX47xX47xX47xX9xX2cxX2cxX9xX45bxX2axX15bxX47xX15dxX468xX9xX3exX278xX11exX2cxX9xXbxXaxX35xX77xXbxX9xX5cxX77xX9xX2cxXaxX9bxX9xX26xX77xX40xX9xX2cxXaxX43bxX9xX42xX6dxX24xX6bxX35xX4axX9xX5cxX1a0xX9xX2cxX3bcxX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX2cxXaxX43bxX9xX42xX6dxX278xX1fbxX35xX9xX2cxXedxX9xX5cxXaxX24xX18xX42xX6dxX9xXaxX6bxX42xXaxX9xXdx42d0xX9xX2cxXaxX40xX42xX6dxX9xX2fxX62xX9xX3exX278xX11exX2cxX9xX67xX33xX9xX19xX19cxX42xX6dxX9xXcx63a6xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xXbxX40xX26xXdfxXbxX9xX3exXc3xX35xX9xX45bxXcxX4f8xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX2axX47xX15bxX47xX47xX47xX9x9bb2xX3b2xX2xX1cxX4cxX17xX468xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX195xX24xX19xX26xX32xXexX1b7xXc3xX35xX9xX9dxXc7xX35xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX2cxXaxX43bxX9xX42xX6dxX278xX1fbxX35xX9xX2cxXedxX9xX19xX40xX42xX6dxX9xXbxX95xX2cxXaxX9xX4cxX35xX9xXdxX18xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX2axX15bxX47xX47xX47xX9xX2cxX2cxX9xXbxX17dxX43bxX9xXdxX17exX42xX9xX9dxX6bxX9xX4cxX17xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX2cxXaxX43bxX9xX42xX6dxX278xX1fbxX35xX9xXbxX3cxX9xX2axX47xX9xX1b8xX9xX2axX183xX9xX2cxXaxX11axX9xX42xX6dxX44exX35xX9xX2fxX62xX9xX3exX278xX11exX2cxX9xX67xX33xX9xX19xX19cxX42xX6dxX9xXcxX4f8xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xXaxX11axX42xX9xXaxX11exX33xX346xX9xXcxX4f8xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xXaxX11axX42xX9xXaxX11exX33xX9xX3exX278xX11exX2cxX9xXbxX95xX42xXaxX9xX42xXaxX278xX9xX2fxX18xX40xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX195xX24xX19xX26xX32xXexb077xX17xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX19xX40xX42xX6dxX9xXbxX95xX2cxXaxX9xX4cxX35xX9xXdxX18xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX2axX15bxX183xX15dxX9xX3exX77xX42xX9xX19xX278xXc7xX35xX9xX46xX15bxX183xX15dxX4axX9xXcxX4f8xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX42xXaxX59xX33xX9xX5cxXaxX5exX40xX9xX2fxX62xX9xX23x91c6xX42xX6dxX2b5xX9x3329xX35xX67xX9xXbxX95xX42xXaxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX4cxX17xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX485xX40xX18xX9xX2fxXa2xX9xX19xX19cxX42xX6dxX9xX42xXax2c95xX42xX9xX9dxXc7xX35xX9xXbxXaxX40xX77xX9xX2fxX40xXfaxXbxX9xX2axX183xX47xX345xX9xX3exX77xX42xX9xX46xX47xX47xX345xX4axX9xX2cxX1d0xX42xX6dxX9xX9dxXc7xX35xX9xX2fxXc3xX9xXbxX35xXdbxX42xX9xX2axX47xX15bxX47xX47xX47xX9xX51bxX3b2xX2xX1cxX4cxX17xX15bxX9xX5fbxX17xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX2cxXedxX9xX19xX40xX42xX6dxX9xXbxX95xX2cxXaxX9xX4cxX35xX9xXdxX18xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX46xX15bxX183xX15dxX9xXbxX17dxX43bxX9xXdxX17exX42xX4axX9xXcxX4f8xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX42xXaxX59xX33xX9xX5cxXaxX5exX40xX2b5xX9xX648xX35xX67xX9xXbxX95xX42xXaxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX4cxX17xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX485xX40xX18xX9xX2fxXa2xX9xX19xX19cxX42xX6dxX9xX42xXaxX66cxX42xX9xX9dxXc7xX35xX9xXbxXaxX40xX77xX9xX2fxX40xXfaxXbxX9xX2axX183xX47xX345xX9xX3exX77xX42xX9xX46xX47xX47xX345xX4axX9xX2cxX1d0xX42xX6dxX9xX9dxXc7xX35xX9xX2fxXc3xX9xXbxX35xXdbxX42xX9xX2axX183xX15bxX47xX47xX47xX9xX51bxX3b2xX2xX1cxX4cxX17xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX195xX24xX19xX26xX32xXexXe2xXaxX278xX9xX9dxX59xX26xX4axX9xX9dxXc7xX35xX9xX9dxX35xXdfxX2cxX9xXbxXaxXc3xX42xX6dxX9xX42xXaxXfaxXbxX9xXcxX4f8xX2cxX9xXbxX95xX42xXaxX9xXbxXaxX40xX77xX9xXbxX40xX26xXdfxXbxX9xX3exXc3xX35xX4axX9xXbxXaxX40xX77xX9xXaxX11axX42xX9xXaxX11exX33xX9xX42xXaxX278xX9xXbxX17dxX17exX42xX4axX9xX6dxX35xX67xX9xX4cxX17xX9xX2cxX55xX9xXdxX24xX71xX35xX9xX2axX15bxX47xX15dxX9xXbxX71xX35xX9xXddxX35xXdfxXbxX9xXe2xX18xXcxX9xX2cxXedxX9xXbxXaxX1a0xX9xXbxX43xX42xX6dxX9xXbxXaxX17exXcxX9xX183xX15bxX47xX47xX47xX9xX51bxX3b2xX2xX1cxX4cxX17xX4axX9xX3exXc3xX35xX9xX9dxXc7xX35xX9xX2cxX67xX2cxX9xXdxX24xX71xX35xX9xX4cxX17xX9xXbxX3cxX9xX2axX15bxX47xX15dxX9xX3exX77xX42xX9xX46xX15bxX183xX15dxX4axX9xX42xX6dxX24xX6bxX35xX9xXcxX4f8xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xXbxX40xX26xXdfxXbxX9xX3exXc3xX35xX9xX2axX47xX15bxX47xX47xX47xX9xX51bxX3b2xX2xX1cxX4cxX17xX4axX9xX2cxX67xX2cxX9xXdxX24xX71xX35xX9xX4cxX17xX9xX42xX6bxX26xX9xX2cxX12bxX42xX9xX23xX65xX9xX3exX67xX42xXaxX9xXbxXaxX40xX77xX9xXaxX11axX42xX9xXaxX11exX33xX9xX2fxXc3xX9xXbxX35xXdbxX42xX9xXaxX6bxX42xX6dxX9xXbxX17dxX43xXcxX9xXbxX17dxX35xXdfxX40xX9xX3exX44exX42xX6dxX15bxX9xX1b7xXc3xX35xX9xX9dxXc7xX35xX9xX2cxX67xX2cxX9xX19xX12bxX42xX6dxX9xX4cxX17xX9xXbxX3cxX9xX46xX15bxX183xX15dxX9xXbxX17dxX43bxX9xXdxX17exX42xX4axX9xX42xX6dxX24xX6bxX35xX9xX2axX183xX15bxX47xX47xX47xX9xX51bxX3b2xX2xX9xXbxXaxX40xX77xX9xXbxX40xX26xXdfxXbxX9xX3exXc3xX35xX4axX9xX2cxX12bxX42xX9xX33xXaxX3bcxX35xX9xX6dxX67xX42xXaxX9xXbxXaxX40xX77xX9xXaxX11axX42xX9xXaxX11exX33xX9xXaxX6bxX42xX6dxX9xXbxX17dxX43xXcxX9xXbxX17dxX35xXdfxX40xX9xX3exX44exX42xX6dxX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX195xX24xX19xX26xX32xXexXe2xX77xX40xX9xX2cxX67xX2cxX9xX19xX12bxX42xX6dxX9xX4cxX17xX9xXbxX3fxXcxX9xXbxX17dxX40xX42xX6dxX4axX9xXaxX71xX42xX6dxX9xX2fxX18xX42xX6dxX9xXbxX71xX35xX9xXddxX35xXdfxXbxX9xXe2xX18xXcxX9xX3exX278xX11exX2cxX9xX42xXaxX59xX33xX9xX19xX71xX42xX6dxX9xXdxX278xXc7xXbxX9xX45bxX2cxXaxX71xX26xX9xX3exX278xX11exX2cxX9xX9dxX6bxX35xX9xX42xX6dxXaxa9e9xX42xX9xX5cxXcxX468xX9xX42xXaxX59xX33xX9xX9dxXdbxX9xXddxX35xXdfxXbxX9xXe2xX18xXcxX9xX3exX1a0xX9xX42x7f55xX9xXbxXaxX40xX77xX4axX9xX4cxX17xX9xX2cxX55xX4axX9xX9dxXc7xX35xX9xXcxX4f8xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX5cxX1a0xX9xXbxX17dxX17exX42xX9xX2cxXedxX9xXbxXaxX1a0xX9xX3ex2688xXbxX9xXbxX278xX395xX42xX6dxX9xX3exX278xX395xX42xX6dxX4axX9xXbxXaxX59xXcxX9xX2cxXaxX95xX9xX3exX9b3xXbxX9xXaxX395xX42xX9xX4cxX17xX9xXcxXc7xX35xX9xX2cx9c94xX42xX6dxX9xXdxX24xX71xX35xX9xX23xX67xX42xX9xXbxX71xX35xX9xXbxXaxX65xX9xXbxX17dxX278xX1fbxX42xX6dxX9xXbxX17dxX24xX42xX6dxX9xX42xX278xXc7xX2cxX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX195xX24xX19xX26xX32xXexX1b7xXc3xX35xX9xX9dxXc7xX35xX9xXdxX24xX71xX35xX9xX4cxX17xX9xX2cxXaxX43bxX9xX42xX6dxX278xX1fbxX35xX9xX2axX1f0xX9xX2cxXaxX11axX9xX42xX6dxX44exX35xX9xXbxX17dxX43bxX9xXdxX17exX42xX4axX9xX4cxX17xX9xX2cxXedxX9xX3exX1d0xX42xX6dxX9xX2cxX395xX9xX2cxXaxX43bxX9xXaxX6bxX42xX6dxX9xXaxXedxX18xX9xX5cxXaxX4fxX42xX6dxX9xX485xX40xX67xX9xX183xX9xXbxXfaxX42xX4axX9xX4cxX17xX9xX6dxX24xXcxX9xX33xXaxX77xX9xXdxX35xXdfxX40xX4axX9xX2cxXedxX9xX23xX1d0xX9xX33xXaxX59xX42xX9xX42xX987xX42xX9xX33xXaxX77xX9xXbxXaxX3bcxX35xX4axX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX4cxX35xX9xXbxX987xX2cxX4axX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX23xb71fxX2cxX9xXbxXaxX987xX33xX9xX3exX1a0xX9xX2cxXaxX43bxX9xXaxX6bxX42xX6dxX9xXaxXedxX18xX9xX2cxXedxX9xX6dxX35xX67xX9xXbxX17dxX65xX346xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX2cxXaxX43bxX9xX4cxX35xX9xXcxX43xX42xX6dxX9xX5cxX35xX1a0xX40xX9xX23xX44exX42xX9xX9dxX6bxX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX2cxXaxX43bxX9xX23xX9dcxX42xX9xX2cxXedxX9xXbxXaxX9dcxX42xX6dxX9xX17dxX1fbxX35xX9xX42xX66cxX42xX6dxX9xXaxX71xX9xX3exX278xX11exX2cxX468xX9xX67xX33xX9xX19xX19cxX42xX6dxX9xXcxX4f8xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX2fxX40xXfaxXbxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX42xXaxX59xX33xX9xX5cxXaxX5exX40xX9xX278xX40xX9xX3ex3863xX35xX9xXdxX6bxX9xX2axX183xX47xX345xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX195xX24xX19xX26xX32xXexX5xX17dxX278xXc7xX2cxX9xX3exXedxX4axX9xXbxXaxX67xX42xX6dxX9xX28bxX1cxX46xX47xX2axX1b4xX4axX9xX195xX1d0xX9xX5xX6bxX35xX9xX2cxXaxX95xX42xXaxX9xX6dxXa2xX35xX9xXdxX17exX42xX9xX4xXaxX95xX42xXaxX9xX33xXaxX9bxX9xX19xX205xX9xXbxXaxX3bcxX24xX9xX4xXaxX95xX42xXaxX9xX2fxX67xX2cxXaxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX42xXaxX59xX33xX9xX5cxXaxX5exX40xX9xX3exXc3xX35xX9xX9dxXc7xX35xX9xXdxX35xX42xXaxX9xX5cxX35xXdfxX42xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX6dxX35xX18xX35xX9xX3exX24xX71xX42xX9xX46xX47xX2axX49xX9xX1b8xX9xX46xX47xX46xX47xX9xXbxX17dxX24xX42xX6dxX9xX3exXedxX9xX2cxXedxX9xX3exXdbxX9xX4cxX40xXfaxXbxX9xX2fxXa2xX18xX9xX3exXa6xX35xX9xXcxX4f8xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX3exXc3xX35xX9xX9dxXc7xX35xX9xX4cxX17xX9xX4fxX9xXbxX4fxX9xX3exXb42xX9xX485xX40xX18xX9xX2fxXa2xX9xX19xX19cxX42xX6dxX9xX42xXaxX59xX33xX9xX5cxXaxX5exX40xX15bxX9xX4xX67xX2cxX9xX42xX1d0xX35xX9xX19xX40xX42xX6dxX9xX3exXdbxX9xX4cxX40xXfaxXbxX9xX2cxX9bxX18xX9xX195xX1d0xX9xX5xX6bxX35xX9xX2cxXaxX95xX42xXaxX9xX9dxXdbxX9xX2cxX67xX2cxX9xXdxX24xX71xX35xX9xXbxXaxX40xX77xX9xX3exX67xX42xXaxX9xX9dxX6bxX24xX9xX4cxX17xX9xX2cxX55xX9xX2cxX55xX42xX6dxX9xX3exX278xX11exX2cxX9xX6dxXaxX35xX9xX42xXaxX59xX42xX9xX9dxX6bxX9xX4xXaxX95xX42xXaxX9xX33xXaxX9bxX9xX2fxXa2xX18xX9xX3exXa6xX35xX9xXbxX71xX35xX9xXe2xX6dxXaxX65xX9xX3exX65xX42xXaxX9xX2fxXc3xX9xX2axX46xX183xX9xXaxX35xXdfxX42xX9xX42xX18xX26xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX195xX24xX19xX26xX32xXexXe2xXaxX278xX9xX9dxX59xX26xX4axX9xX2cxX9dcxX42xX6dxX9xX9dxXc7xX35xX9xX2cxXaxX95xX42xXaxX9xX2fxX67xX2cxXaxX9xX6dxX35xX3bcxXcxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX42xXaxX59xX33xX9xX5cxXaxX5exX40xX9xX4cxX17xX9xX42xX6dxX40xX26xX17exX42xX9xX2cxXaxX35xX77xX2cxX9xXbxX3cxX9xX35axX47xX345xX9xX45bxX42xX43xXcxX9xX46xX47xX2axX1b4xX468xX9xX4cxX40xXc3xX42xX6dxX9xX2cxX12bxX42xX9xX47xX345xX9xXbxX3cxX9xX42xX6dxX6bxX26xX9xX2axX1cxX2axX1cxX46xX47xX2axX49xX4axX9xXbxXaxX65xX9xXbxX17dxX278xX1fbxX42xX6dxX9xX4cxX17xX9xXaxX395xX35xX9xX42xX43xXcxX9xX46xX47xX2axX49xX9xX2fxX62xX9xX19xX6bxX42xXaxX9xX33xXaxX3fxX42xX9xXdxXc7xX42xX9xX2fxX66cxX42xX9xX2cxXaxX395xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX4cxX17xX9xXcxXc7xX35xX9xX42xXaxX59xX33xX9xX5cxXaxX5exX40xX9xX9dxX6bxX9xX4cxX17xX9xXbxX17dxX24xX42xX6dxX9xX42xX278xXc7xX2cxX9xXdxX9b3xX33xX9xX17dxX67xX33xX4axX9xX2cxX12bxX42xX9xX4cxX17xX9xX2cxX55xX4axX9xX4cxX17xX9xXdxX278xXc7xXbxX9xX5cxXaxXedxX9xX2cxXedxX9xXbxXaxX1a0xX9xX2cxXedxX9xX3exXfaxXbxX9xXbxX71xX35xX9xXddxX35xXdfxXbxX9xXe2xX18xXcxX9xX23xX43bxX35xX9xXcxX4f8xX2cxX9xXbxXaxX40xX77xX9xX2fxX62xX9xX23xX65xX9xX3exX1d0xX35xX9xXdxX17exX42xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX395xX42xX9xX42xXaxX35xXdbxX40xX9xX2fxX24xX9xX9dxXc7xX35xX9xXaxX35xXdfxX42xX9xX42xX18xX26xX15bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3b2xX24xX40xX17dxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2xX66cxX42xX9xXbxX17dxX95xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe