UAE vs Việt Nam: Bài test đẳng cấp châu lục
Năm 1998, HLV Alfred Riedl cùng thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức đặt dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi lần đầu đánh bại Thái Lan - gã khổng lồ của ĐNÁ tại một trận chính thức. 10 năm sau, HLV Henrique Calisto cùng thế hệ Công Vinh, Minh Phương tạo nên dấu mốc lịch sử thứ hai. Lần đầu tiên, Việt Nam vô địch ĐNÁ. 
a887xdc1bx106e2x11453x12a7dxb8e1xdf84xb99ax107f1xX7x1289cxe643x11b97x12fe2xfb96x10417xX5xf7baxXaxc447xf785xe1d3xe99bxX3xc3bexX7xX3x137b9xXdx13929xXexX3x106c9xX6x109cfx111e2xX3xb68cx1394exXdxX3xXexX10xX7xXexX3x125eax134dexceebxdf57xX3xX4x119a3xXbxX3xX4xX1xe4edxbfa4xX3xX5xe674xX4xX0xe938xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxade6xX10xX6xcd13xXaxX12xX1fx1142exX21xX3xX2xffe4xX59xd247x10ccfxX3xX4exde2bxX1axX3xX14xX5x11548xd131xX10xX51xX3xc091xXdxX10xX51xX5xX3xX4xaabcxX2fxX30xX3xXexX1xf580xX3xX1xX1cxX3xX4ex12f01xX2fxX30xX3x13017x12c56xX2fxX5cxX3xX4exX39xd374xX2fxX1xX3xc5c6xac9fxX4xX3xX2dxbe9bxXexX3xX51xX33xX39xX3xX21xf902xX4xX3xX5x12ec6xX4xX1xX3xX7x121ccxX3xX4xX1x122d3xX3x13347xe67fxX2fxX30xX3xX2dxe492xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xdd97xX1xXdxX3xX5xc92dxX2fxX3xX2dxXbdxX39xX3xX2dxXadxX2fxX1xX3xXa7x11208xXdxX3xXcxX1xXadxXdxX3xX5fxX6xX2fxX3xffc4xX3xX30x126ccxX3xXb8xX1x13806xX2fxX30xX3xX5xX7cxX3xX4xbc85xX6xX3xX8bxX1fxbda7xX3xXexXcaxXdxX3xX21x10512xXexX3xXexX65xb5bexX2fxX3xX4xX1x10a46xX2fxX1xX3xXexX1xX8cxX4x104f8xX3xX2xd70cxX3xX2fxX55xX21xX3xX7xX6xX39xX5cxX3xX4exX5fxX1axX3xX4exX10xX2fxX65xXdx116ecxX39xX10xX3x1216axX6xX5xXdxX7xXexXa5xX3xX4xX70xX2fxX30xX3xXexX1xX76xX3xX1xX1cxX3xX11ex11981xX2fxX30xX3xX1axXdxX2fxX1xX5cxX3x1045bxXdxX2fxX1xX3x1211exX1xef30xX81xX2fxX30xX3xXexXcaxXa5xX3xX2fxcab4xX2fxX3xX51xX33xX39xX3xX21xX98xX4xX3xX5xX9cxX4xX1xX3xX7xXa1xX3xXexX1xX8cxX3xX1xX6xXdxX103xX3xX5fxXbdxX2fxX3xX2dxXbdxX39xX3xXexXdxX14exX2fxX5cxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX17xX133xX3xX2dxX9cxX4xX1xX3xX8bxX1fxXeaxX103xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xXa5xX51x10a31xXaxX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xXexX19fxX5xX10xX9xXaxe42axXdxX51xXexX1xX22xX3x10a3fxX2xaf11xXbxf6d1xd986xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX22xX3x11084xX2xX106xXbxX1b9xX1baxXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX103xXa7xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX103xX17xX2fxX3fxX2fxX10xX1aexX7xX3fxe342xX2xX1e7xe3abxX3fxX2xX106xX1b5xX51xX106xX2xX1c4xX106xX59xX2xX59xXexX59xX5bxX1c4xX1b5xX5bxX5xX106xX103x11437xXbxX30xea48xX65xX9xX59xX2xX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX7xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX10xX7xXexX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX39xX3xX5xX3cxX4xXaxX3xX1aexXdxX51xXexX1xX9xXaxX1b5xX2xX1b7xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX1c4xX2xX106xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xXa5xX51xX19fxXaxX12xX2xX106xX3xX2fxX55xX21xX3xX7xX6xX39xX3xX17xX25xX3xX2fxX1x11ba4xX2fxX30xX3xX2fxX55xX21xX3xXexXdxX76xXbxX3xXexX1xX10xXa5xX5cxX3xX4exX5fxX1axX3xX142xX6xX65xXb8xX3xX4exX6xX2fxX30xX3xX80xX10xXa5xX3xX4xX70xX2fxX30xX3xXexX1xX76xX3xX1xX1cxX3xf2b1xX39xX6xX2fxX30xX3xX4exdbcfxXdxX5cxX3xb4b7xX39xX38xX2fxX3xXcxX65xX144xf3e0xX2fxX30xX5cxX3xX1axX55xX2fxX3xXcxXa5xX25xX2fx1360axX3xXb8xX1xX133xX2fxX30xX3xX4x13748xX2fxX3xX2fxX1xe6e7xX4xX3xX2dxX76xX2fxX3xX21xXf1xXexX3xXexX65xXf6xX2fxX3xX2dxX33xX39xX3xX4xX3cxX3xXexX1xafa4xX3xX2fxX25xXa5xX5cxX3xX21xXf1xXexX3xX2dxX98xXdxX3xXexX1xXe5xX3xXa7xXdxX2f5xX39xX3xXexX65xX144xX2fxX30xX3xX2fxX25xXa5xX3xXexXcaxXdxX3xX8bxX133xX2fxX30xX3xX1fxX6xX21xX3xXeaxX3xX2dxX2f5xX3xXb8xX1xX2exX2fxX30xX3xX2dxX9cxX2fxX1xX3xX51xX33xX39xX3xX21xX98xX4xX3xX5xX9cxX4xX1xX3xX7xXa1xX3xXexXdxX76xXbxX3xXexX1xX10xXa5xX3xX4xX1xXa5xX3xXa7xXa8xX2fxX30xX3xX2dxXadxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX2fxX27dxX6xX103xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xXa5xX51xX19fxXaxX12xX24xc21cxXdxX3xX5xe3c7xX5cxX3xX4xX1xXfbxX2fxX1xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX30xXdxX2c1xX3xX2dxX38xX19fxX3xX21xd07dxXdxX3xX5xX25xX3xX2fxX30x133fcxX2fxX3xX2fxf5fbxXdxX3xX4xX6xXa5xX3xX2fxX1xX33xXexX3xX21xX25xX3xXa7xX33xXexX3xX4xX8cxX3xX2dxXf1xXdxX3xXa7xXa8xX2fxX30xX3xX8bxX1fxXeaxX3xX2fxX25xXa5xX3xX4xf42dxX2fxX30xX3xXb8xX1xX6xXa5xX3xXb8xX1xXadxXexX3xX2dxX144x10d80xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX1xX3xXbxX1xX3cxX4xX103xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xXa5xX51xX19fxXaxX12xX11exX1xXdxX76xX2fxX3xXexX1xX2dcxX2fxX30xX3xXexX65xX144xX39cxX4xX3xX13dxX6xX5xX6xX19fxX7xXdxX6xX3xXexX98xXdxX3xX2xX2xX3fxX1b5xX3xX5xX25xX3xXexX65xXf6xX2fxX3xX2dxX33xX39xX3xXexX1xX8cxX3xX1e7xX59xX3xX5xXdxX14exX2fxX3xXexXdxX76xXbxX5cxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX4xXe5xX6xX3xX4exX5fxX1axX3xX142xX6xX65xXb8xX3xX4exX6xX2fxX30xX3xX80xX10xXa5xX3xXa7xX33xXexX3xXa7xXcaxXdxX3xXexX65xX144xX39cxX4xX3xX4xXadxX4xX3xX2dxX98xXdxX3xXexX1xXe5xX3xX4xX70xX2fxX30xX3xXb8xX1xX39xX3xX17x11795xX4xX103xX3xXcxX65xXa5xX2fxX30xX3xX21xXf1xXexX3xXa7xX2b5xX2fxX30xX3xX2dxX33xX39xX3xX30xX7cxX21xX3xX2fxX1xX27dxX2fxX30xX3xX2dxX98xXdxX3xXexX1xXe5xX3xX144xX39xX3xXexX3a8xX3xX2fxX1xX33xXexX3xX4xXe5xX6xX3xX8bxX1fxXeaxX5cxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX17xef0exX2fxX3xX51x11f0exX3xX51xX25xX2fxX30xX3xX1xXcaxX3x10878xX2fxX51xXa5xX2fxX10xX7xXdxX6xX5cxX3xX2dxXadxX2fxX1xX3xXa7xXcaxXdxX3xX13dxX6xX5xX6xX19fxX7xXdxX6xX3xX17xX25xX3xXexX1xXe5xX3xX1xXa5xX25xX3xXcxX1xXadxXdxX3xX5fxX6xX2fxX3xX7xX6xX39xX3xX4xX2b5xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX144xX3e0xXexX3xX2dxXdxX3xX17xX25xX3xX17x134e9xX103xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xXa5xX51xX19fxXaxX12xXcxX1xX76xX3xX1xX1cxX3xX2aexX39xX6xX2fxX30xX3xX4exX2b5xXdxX5cxX3xX2b9xX39xX38xX2fxX3xXcxX65xX144xX2c1xX2fxX30xX5cxX3xX1axX55xX2fxX3xXcxXa5xX25xX2fxX2cexX3xX51xX144xX39cxXdxX3xX7xX488xX3xX51xX4cfxX2fxX3xX51xX2dcxXexX3xX4xXe5xX6xX3xXexX1xXbdxX19fxX3xX142xX6xX65xXb8xX3xX30xXdxX2c1xX3xX2dxX38xX19fxX3xXb8xX1xX133xX2fxX30xX3xX4xX2d7xX2fxX3xXexX65xX55xX2fxX3xXexX65xX37dxX3xX5xX25xX21xX3xXexX1xX76xX3xX2fxX25xXa5xX3xXexX1xX2dcxX2fxX30xX3xX2dxX144xX3e0xX4xX3xXcxX1xXadxXdxX3xX5fxX6xX2fxX5cxX3xXexX1xXdxX3xX2dxX33xX39xX3xX65xX6xX3xX7xX6xXa5xX3xX2dxX2f5xX3xX17xX133xX3xX2dxX9cxX4xX1xX3xX8bxX1fxXeaxX103xX3xX4exX3a4xX3xX2dxXd9xX3xX17xX144xX3e0xXexX3xX11axX39xX6xX3xX2fxX1xX27dxX2fxX30xX3xXexX1xX76xX3xX1xX1cxX3xX17xX25xX2fxX30xX3xX4xXe5xX6xX3xX4xXadxX4xX3xXa7xXf6xX4xX3xXexXdxX525xX2fxX3xXa7xX98xXdxX3xX17xX525xX3xX65xX6xX2fxX1xX3xX30xXdxX39cxXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX17xX3a4xX2fxX30xX103xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xXa5xX51xX19fxXaxX12xX5fxX3a8xX4xX3xX2fxX25xX19fxX5cxX3xXa7xXa8xX2fxX30xX3xX2dxXadxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xXexX488xX3xXexXdxX2fxX3xX4xXa8xX3xXexX1xX2f5xX3xXexXdxX76xX2fxX3xX30xXbdxX2fxX3xX17xX25xXa5xX3xXcxXa5xXbxX3xX2xX106xX3xX4xX1xX38xX39xX3xXeaxX5cxX3xX7xX6xX39xX3xX2fxX1xX27dxX2fxX30xX3xXexX1xX25xX2fxX1xX3xX4xX133xX2fxX30xX3xX5xX39cxX2fxX3xXex12f45xX3xX1axX11ex11090xX3xX13xX1e7xX1eaxX3xX4xX1xX38xX39xX3xXeaxX5cxX3xX14xX80xX4ddxX14x10bcfxX5cxX3xX14xX7xXdxX6xX2fxX3xX11exX39xXbxX3xX17xX25xX3xX2fxX6xX19fxX3xX5xX25xX3xX17xX2d7xX2fxX30xX3xX5xXa5xXcaxXdxX3x13750xXa5xX65xX5xX51xX3xX11exX39xXbxX3xX4xXe5xX6xX3xX4xX1xX38xX39xX3xX5xX3cxX4xX103xX3xXcxX65xXa5xX2fxX30xX3xX2dxXa8xX5cxX3xXexX65xXf6xX2fxX3xX2dxX33xX39xX3xX17xX39cxXdxX3xX13xX14xX15xX5cxX3xX2dxXf1xXdxX3xXexX39xX19fxX2f5xX2fxX3xX2dxX8cxX2fxX30xX3xX1xXcaxX2fxX30xX3xXexX1xX8cxX3xX5bxX3xX4xX1xX38xX39xX3xXeaxX3xX7xX2dcxXbxX3xXexX39cxXdxX3xX7xX381xX3xX5xX25xX3xXa7xX25xXdxX3xXb8xXdxX2f5xX21xX3xXexX65xX6xX3xX1b9xX10xX21xX3xXexX1xX488xX4xX3xX5xX488xX4xX3xX4xXe5xX6xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX2dxXe5xX3xXb8xX1xX2b5xX3xX2fxX55xX2fxX30xX3xX17xX25xXa5xX3xX2fxX1xXa8xX21xX3xX2fxX1xX27dxX2fxX30xX3xX1xX70xX2fxX30xX3xX4xX144xX2c1xX2fxX30xX3xX4xXe5xX6xX3xXa7xXa8xX2fxX30xX3xX2dxXadxX3xX4xX1xX38xX39xX3xX5xX3cxX4xX3xX1xX6xX19fxX3xXb8xX1xX133xX2fxX30xX103xX0xX3fxXbxX12xX0xX51xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX65xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX65xXa5xX2fxX30xX12xXcxXdxX2fxX3xX5xXdxX14exX2fxX3xX11axX39xX6xX2fxX22xX0xX3fxX7xXexX65xXa5xX2fxX30xX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd6xXexX1xX39xX21xXa7xXd6xX6xX2fxX51xXd6xX7xX6xXbxXa5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX33xX19fxX3xX30xc253xX3xXexX69exX3xX4xX1xXdxX76xX2fxX3xXexX1xX2dcxX2fxX30xX3xX4xXe5xX6xX3xXexX39xX19fxX2f5xX2fxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xXexX65xX144xX39cxX4xX3xX13dxX6xX5xX6xX19fxX7xXdxX6xX203xXaxX3xX1xX65xX10xX64xX9xXaxX3fxXa7xXa5xX2fxX30xXd6xX51xX6xX3fxXexX1xX6xX19fxXd6xX30xXdxXd6xXexX39xXd6xX4xX1xXdxX10xX2fxXd6xXexX1xX6xX2fxX30xXd6xX4xX39xX6xXd6xXexX39xX19fxX10xX2fxXd6xX17xXdxX10xXexXd6xX2fxX6xX21xXd6xXexX65xX39xXa5xX4xXd6xX21xX6xX5xX6xX19fxX7xXdxX6xX3fxX1e7xX2xX1eaxX1b5xX1eaxX1e7xX103xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX3fxX21xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX1e7xX106xX3fxX2fxX10xX1aexX7xX3fxX1e7xX2xX1e7xX1eaxX3fxX2xX106xX5bxX51xX1b5xX2xX2xX1b7xX1eaxX1b7xX59xXexX1b5xX59xX1e7xX2xX5xX2xX106xXd6xX2xX2xX103xX200xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX7xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX10xX7xXexX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX39xX3xX5xX3cxX4xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX17xX12xX0xX7xXexX65xXa5xX2fxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX33xX19fxX3xX30xX812xX3xXexX69exX3xX4xX1xXdxX76xX2fxX3xXexX1xX2dcxX2fxX30xX3xX4xXe5xX6xX3xXexX39xX19fxX2f5xX2fxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xXexX65xX144xX39cxX4xX3xX13dxX6xX5xX6xX19fxX7xXdxX6xX203xXaxX3xX1xX65xX10xX64xX9xXaxX3fxXa7xXa5xX2fxX30xXd6xX51xX6xX3fxXexX1xX6xX19fxXd6xX30xXdxXd6xXexX39xXd6xX4xX1xXdxX10xX2fxXd6xXexX1xX6xX2fxX30xXd6xX4xX39xX6xXd6xXexX39xX19fxX10xX2fxXd6xX17xXdxX10xXexXd6xX2fxX6xX21xXd6xXexX65xX39xXa5xX4xXd6xX21xX6xX5xX6xX19fxX7xXdxX6xX3fxX1e7xX2xX1eaxX1b5xX1eaxX1e7xX103xX1xXexX21xXaxX12xXcxX1xX33xX19fxX3xX30xX812xX3xXexX69exX3xX4xX1xXdxX76xX2fxX3xXexX1xX2dcxX2fxX30xX3xX4xXe5xX6xX3xXexX39xX19fxX2f5xX2fxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xXexX65xX144xX39cxX4xX3xX13dxX6xX5xX6xX19fxX7xXdxX6xX203xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX65xXa5xX2fxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX1xXbdxX19fxX3xXexX65xX2d7xX3xX1xX39xX33xX2fxX3xX5xX39xX19fxX1cxX2fxX3xX17xXdxX14exX2fxX3xX142xX6xX65xXb8xX3xX4exX6xX2fxX30xXd6xX7xX10xXa5xX3xX30xXdxX25xX2fxX1xX3xX4xX1xXdxX76xX2fxX3xXexX1xX2dcxX2fxX30xX3xX11axX39xX6xX2fxX3xXexX65xX3a4xX2fxX30xX3xX1e7xXd6xX2xX3xXexX65xX144xX39cxX4xX3xX13dxX6xX5xX6xX19fxX7xXdxX6xX5cxX3xX11axX39xX6xX3xX2dxXa8xX3xX21xX37dxX3xX65xXf1xX2fxX30xX3xX4xXadxX2fxX1xX3xX4xXa1xX6xX3xX5xX25xX21xX3xX2fxX14exX2fxX3xX5xX9cxX4xX1xX3xX7xXa1xX3xXb8xX1xXdxX3xXexXdxX76xX2fxX3xX30xXbdxX2fxX3xXexX33xX21xX3xX17xddd1xX3xX51xX488xX3xX17xX2d7xX2fxX30xX3xX5xXa5xXcaxXdxX3xXexX1xX8cxX3xX1eaxX3xX6d5xXa5xX65xX5xX51xX3xX11exX39xXbxX103xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX17xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exX5fxX1axX3xX142xX6xX65xXb8xX3xX4exX6xX2fxX30xX3xX80xX10xXa5xX3xXb8xX1xX133xX2fxX30xX3xXexX1xX2f5xX3xX4xX1xfb28xX3xX2dxXcaxXa5xX3xX8bxXcxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX37dxX3xXexX65xXf6xX2fxX3xX30xX90xXbxX3xX13xX14xX15xXaxX3xX1xX65xX10xX64xX9xXaxX3fxXa7xXa5xX2fxX30xXd6xX51xX6xX3fxX1xX5xX17xXd6xXbxX6xX65xXb8xXd6xX1xX6xX2fxX30xXd6xX7xX10xXa5xXd6xXb8xX1xXa5xX2fxX30xXd6xXexX1xX10xXd6xX4xX1xXdxXd6xX51xX6xXa5xXd6xX51xXexXd6xX17xXdxX10xXexXd6xX2fxX6xX21xXd6xXa5xXd6xXexX65xX6xX2fxXd6xX30xX6xXbxXd6xX39xX6xX10xX3fxX1e7xX2xX1eaxX1b5xX2xX2xX103xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX30xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX3fxX21xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX1e7xX106xX3fxX2fxX10xX1aexX7xX3fxX1e7xX2xX1e7xX1eaxX3fxX2xX106xX5bxX51xX1b5xX106xX1b5xX106xX1b5xX2xX1c4xXexX1b7xX106xX59xX1c4xX5xX1c4xXd6xXbxX6xX65xXb8xXd6xX1xX6xX2fxX30xXd6xX7xX10xXa5xXd6xX106xX106xX103xX200xXbxX10xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX7xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX10xX7xXexX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX4xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX39xX3xX5xX3cxX4xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX17xX12xX0xX7xXexX65xXa5xX2fxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4exX5fxX1axX3xX142xX6xX65xXb8xX3xX4exX6xX2fxX30xX3xX80xX10xXa5xX3xXb8xX1xX133xX2fxX30xX3xXexX1xX2f5xX3xX4xX1xXaf6xX3xX2dxXcaxXa5xX3xX8bxXcxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX37dxX3xXexX65xXf6xX2fxX3xX30xX90xXbxX3xX13xX14xX15xXaxX3xX1xX65xX10xX64xX9xXaxX3fxXa7xXa5xX2fxX30xXd6xX51xX6xX3fxX1xX5xX17xXd6xXbxX6xX65xXb8xXd6xX1xX6xX2fxX30xXd6xX7xX10xXa5xXd6xXb8xX1xXa5xX2fxX30xXd6xXexX1xX10xXd6xX4xX1xXdxXd6xX51xX6xXa5xXd6xX51xXexXd6xX17xXdxX10xXexXd6xX2fxX6xX21xXd6xXa5xXd6xXexX65xX6xX2fxXd6xX30xX6xXbxXd6xX39xX6xX10xX3fxX1e7xX2xX1eaxX1b5xX2xX2xX103xX1xXexX21xXaxX12xX4exX5fxX1axX3xX142xX6xX65xXb8xX3xX4exX6xX2fxX30xX3xX80xX10xXa5xX3xXb8xX1xX133xX2fxX30xX3xXexX1xX2f5xX3xX4xX1xXaf6xX3xX2dxXcaxXa5xX3xX8bxXcxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX37dxX3xXexX65xXf6xX2fxX3xX30xX90xXbxX3xX13xX14xX15xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX65xXa5xX2fxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX1axX39cxXdxX3xX4xX1xXdxX76xX4xX3xXexX1xcfcbxX3xX17xX25xX2fxX30xX3xXbxX1xX2b5xXdxX3xX2fxX1xXf6xX2fxX3xX37dxX3xXexX65xXf6xX2fxX3xXexX1xX2dcxX2fxX30xX3xX13dxX6xX5xX6xX19fxX7xXdxX6xX3xX1e7xXd6xX2xX5cxX3xX4exX5fxX1axX3xX142xX6xX65xXb8xX3xX4exX6xX2fxX30xX3xX80xX10xXa5xX3xX7xX381xX3xXb8xX1xX133xX2fxX30xX3xXexX1xX2f5xX3xX4xX1xXaf6xX3xX2dxXcaxXa5xX3xX8bxXcxX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xXexX65xXa5xX2fxX30xX3xX4xX39xXf1xX4xX3xX2dxX98xXdxX3xX2dxXbdxX39xX3xX17xX39cxXdxX3xX4xX1xXe5xX3xX2fxX1xX25xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX25xXa5xX3xX2dxX14exX21xX3xX2xX1b7xX3fxX1b5xX3xXexX39cxXdxX103xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX17xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX39xX5xX12xX0xX51xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xXaxX12xX0xX3fxX51xXdxX17xX12xX0xX3fxX51xXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xXa5xX39xX65xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xX24xXa5xX2fxX30xX51xX6xXbxX5xX39xX7xX0xX3fxXbxX12