2 tiếng đồng hồ xử phạt 18 phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con
(Baohatinh.vn) - Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, thế nhưng, một bộ phận không nhỏ phụ huynh trên địa bàn TP Hà Tĩnh vẫn thờ ơ với việc đội mũ bảo hiểm cho con, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra.
8970xef92x11255x122e3xf1b6x11894x10345xf0cfx9ab2xX7xc2f7xdd9fxe622xa09bxd329x9d33xX5x10e14xXaxa4e7x9774xX3xXexXdx96a8xe153x992cxX3x1277cxe123xX18xX19xX3xX1xX1cxX3x1090ex1175dxX3xXbxX1xd2b2xXexX3xX2xfa3fxX3xXbxX1x8a8bxX3xX1xd841x92a0xX18xX1xX3xb086xX1x11fe9xX18xX19xX3xX1bx9106xXdxX3xbc6bx11557xX3x98f2xf350xd1e5xX3xX1xXdx107fexX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xX0xe183xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxabc5xX10xX6x919axXaxX12xd17exa90fxX4xX3xX68x10adbxX3xX5x9f5fxX4xX3xX5xc6aax127b3xX18xX19xX3xX4xX1xae27xX4xX3xX18xb018xX18xX19xX3xX1bxf764xX3xX18xX1xXdx98c3xX33xX3xX5x9731xX18xX3xXexX33xX34xc53dxX18xX3xXex11fa1xX33xX34xX8cxX18xd116xX3xXexX1xX17xX3xX18xX1xX77xX18xX19xX9fxX3xX42xX3fxXexX3xX45xX3fxX3xXbxX1x10086xX18xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX18xX1xeb4fxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xXexX9axX96xX18xX3xX1bxe691xX6xX3xX45xc7edxX18xX3xXcxd0f5xX3xX65xXd6xX3xXcxf16exX18xX1xX3xe372xc7f0xX18xX3xXexX1x9b59xX3xc31dxX3xXe4xd1f0xXdxX3xXe4xXdx11f21xX4xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xX9fxX3xX45xaa10xXexX3xX4xX1xX111xXbxX3xX18xX19xX33xX34xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xd95fxX3xXexX1xX4bxX3xX23xX46xX34xX3xX9axX6xc50fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd08xX47xX68xX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexb5bfxX6xX5xXdxX19xX18xb1e5xX3xX4xX10xX18xXexX10xX9axec5exXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX4xX10xX151xX47xX45xf469xX10xX4xXexX3xX68xX19xX42xX10xX68xXdxX6xX3xXe4xXdxX68xX10xX47xX3xX42xXbx8c10xX3xXdxef20xX10xX18xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXax9e5exXdxX68xXexX1xX157xX3xX2x10d11xX1a3x112d7xX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX157xX3xc1c4xX13xX1a3xXbxX23xX15fxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX6xXbxXbxX7xX56xX47xXbxX10xX18xX56xX42xX10xX68xXdxX6xX56xXexX1xX33xX42xX45xe9bfxXbxX9xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xc304xX56xX2xX13xX1dexX68xX189xX2xc329xX2xX13xX2xX13xXexX1e6xX1e6xX1e6xX1dexX5xeb7exX151xX7xXexXdxX5xX5xX1a3xX1e6xX1a3xX2xX151xX1a3xX1a3xX2xX189xf57cxX130xX45xX42xXbxXaxX3xX68xX6xXexX6xX151xXexX34xXbxX10xX9xXaxXe4xXdxX68xX10xX47xX56xX42xXbxX189xXaxX3xX68xX6xXexX6xX151xX10xX18xX4xX47xX68xX10xX9xXaxb3f8xX42x1279axX68xX45x12653xX6bx11adaxX34xX5xX38xX10xX6xX6bxe7fbxdca7xX19bxX1e6xd7a0xee2dxX232xX68xX1a3xX13xX230xX9ax9f88xX174xc84axX174xX1f1xX5xd7dfxXcxX2xf4d0xX239xX9ax107f5xX4xX33xX23axX2xX34xX245xX247xX23xb120xX2xX23dxX24exX13xff0fxX23dxX247xXcxX23xX22bxX9axa21fxX10xX1b0xX22bxX6xX38xX245xX1f1xXbxX1f1xX1b0xX232xX6xX247xX247xX266xX245xX22bxX33xXcxX247xX1a3xX34xX1dexX68xXdxX245xX1a3xX45xX239xX24bxX1b0xX1a3xX201xX56x1032axX245xX174xX247xX1a5xX13xX140xb76cxX18cxX22bxX1dexXdaxX65xX23dxX13xXcxX1a5xX13xX140xX42xX23axX42xX22dxabedxXexb235xX10xX18cxX22bxX19bxX38xX2a0xX1dexXcxX2cxX239xX2a2xX24bxX1a3xXe4xX189xX19xX9axabaaxX2a2xX34xX23xX18cxX4xX34xX189xX22dxX24bxX1e6xX25axX201xX2cxX1f1xX2b4xX23dxX1a5xX1b0xX230xX1a5xX1b0xX230xXaxX3xX68xX6xXexX6xX151xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX68xX6xXexX6xX151xX6xX9axX19xX7xX9xXaxX1b0xX1b0xX130xX1e6xX189xX157xX1a3xX157xX2xX1e6xX1f1xX157xX1a3xX157xX2xX157xX2xX157xX2xX1a3xX1a3xX1a5xX157xX1a3xX157xX2xX13xX2cxX1a3xX157xX201xX13xX1a3xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX68xX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX151xX6xX5xXdxX19xX18xX157xX3xX4xX10xX18xXexX10xX9axX15fxXaxX12xX0xX7xXexX9axX47xX18xX19xX12xX247xXdxX68xX10xX47xX157xX3xX266xX1xXdxX8cxX33xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xX3xX38xX1xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX0xX56xX7xXexX9axX47xX18xX19xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX68xX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX151xX6xX5xXdxX19xX18xX157xX3xX4xX10xX18xXexX10xX9axX15fxXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18cxX10xX18xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX68xXexX1xX157xX3xX2cxX13xX1a3xXbxX23xX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX157xX3xX1dexX189xX201xXbxX23xX15fxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX56xXdxX130xX45xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX130xXe4xX18xX56xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xX1dexX56xX2xX13xX189xX68xX189xX2xX1dexX1b0xX1a3xX2xX1dexXexX1e6xX1a3xX2cxX1f1xX5xX201xX151xX45xX2xX130xX174xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2xX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX19bxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2cxX13xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dexX189xX201xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX12xXcxX1xXeaxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX239xX33xX6xX18xX9fxX3xXexX9axX96xX18xX3xX1bxXd2xX6xX3xX45xXd6xX18xX3xXcxXdaxX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX9fxX3xX9axX111xXexX3xX18xX1xXdxX8cxX33xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xXexX1xXeaxX3xXecxX3xXe4xXefxXdxX3xXe4xXdxXf4xX4xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX38xX1xXdxX3xX1bxX77xX6xX3xX1bxX124xX18xX3xX4xX47xX18xX3xX1bxXdxX3xX1x94cexX4xX130xX3xXcxX9axX77xXefxX4xX3xXex92b1xX18xX1xX3xXexX9axX28xX18xX19xX3xXexX9axX96xX18xX9fxX3xX5xX87xX18xX1xX3xX1bxX28xX47xX3xX18cxX3axX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxXdaxX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xX1bxX87xX3xX4xX1xX47xX3xXexa965xX3xX4xX1xX7exX4xX3xX18xX1xXdxX8cxX33xX3xX4xX33xX3fxX4xX3xXexX33xX34xX96xX18xX3xXexX9axX33xX34xX8cxX18xX3xX1bxX17xX18xX3xX18xX1xXd6xX3xXexX9axX77xXeaxX18xX19xX3xX4xX43xX18xX19xX3xX18xX1xX77xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX130xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX68xX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX151xX6xX5xXdxX19xX18xX157xX3xX4xX10xX18xXexX10xX9axX15fxXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18cxX10xX18xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX68xXexX1xX157xX3xX2cxX13xX1a3xXbxX23xX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX157xX3xX1dexX189xX201xXbxX23xX15fxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX56xXdxX130xX45xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX130xXe4xX18xX56xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xX1dexX56xX2xX13xX189xX68xX189xX2xX1dexX1b0xX1a3xX13xX1dexXexX201xX1e6xX1f1xX189xX5xX2cxX151xX45xX13xX130xX174xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2xX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX19bxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2cxX13xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dexX189xX201xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX12xXcxX1xX17xX3xX18xX1xX77xX18xX19xX9fxX3xX4xX1x9132xX3xX1bxX77xX78xX4xX3xX42xX3fxXexX3xXexX1xXeaxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX18xX19xf054xX18xX3xXexX1xX52dxX3xXexX52dxX18xX1xX3xX1xX52dxX18xX1xX3xXaxX1bxc4d8xX33xX3xX5xX28xXdxX3xXe4xXd6xX47xX3xX1bxX124xe697xX130xX3x10adfxX4bxX3xX1bxX46xX42xX3xX45xX46xX47xX3xX6xX18xX3xXexX47xXd6xX18xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX9fxX3xX18cxX3axX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxXdaxX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xX1bxX87xX3xXexXdxX17xX18xX3xX1xXd6xX18xX1xX3xX9axX6xX3xX239xX33xX6fbxX18xX3xX23xX24xX3xX5xe2a2xX3xXexX52dxX18xX1xX3xXexX9axX28xX18xX19xX3xX18xXd6xX34xX9fxX3xX18xX1x1076dxX42xX3xX1xX28xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXexf9dbxXdxX3xX1bxX6xX3xX18xX1xb7e9xX18xX19xX3xXe4xX30xX3xXe4xXdxXf4xX4xX3xX1bx1162bxX18xX19xX3xXexXdxX17xX4xX3xX4xX124xX3xXexX1xX4bxX3xX23xX46xX34xX3xX9axX6xX130xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX68xX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX151xX6xX5xXdxX19xX18xX157xX3xX4xX10xX18xXexX10xX9axX15fxXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18cxX10xX18xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX68xXexX1xX157xX3xX2cxX13xX1a3xXbxX23xX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX157xX3xX1dexX189xX201xXbxX23xX15fxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX56xXdxX130xX45xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX130xXe4xX18xX56xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xX1dexX56xX2xX13xX189xX68xX189xX2xX1dexX1b0xX1a3xX1b0xX1dexXexX201xX201xX5xX189xX151xX45xX1b0xX130xX45xX42xXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2xX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX19bxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2cxX13xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dexX189xX201xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xXb5xX18xX3xX4x10af4xX6xX3xXdaxX247xX3xX0xX10xX42xX12xX140xX78bxX47xX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX9fxX0xX56xX10xX42xX12xX3xX4xX1xX6d1xX3xXexX9axX47xX18xX19xX3xXe4xdbc3xX18xX19xX3xX13xX1xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xd7dexXexfa77xX3xX2xX1e6xX1xX3xX1bxX17xX18xX3xX2xX2cxX1xX3xX18xX19xXd6xX34xX3xX2xX189xX56xX189x1105fxX9fxX3xX19xX90xX18xX3xX13xX1a3xX3xX4xX78bxX18xX3xX45xX3fxX9fxX3xX4xX1xXdxX17xX18xX3xX7xaf70xX3xXexX1xX33xX3fxX4xX3xX70bxX3fxXdxX3xX18cxX23exX25axXcxX3xX18cxX3axX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxXdaxX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xX1bxX87xX3xX4xX1xX776xXexX3xX4xX1xX6cxX18xX3xXexX9axX96xX18xX3xX4xX78bxX4xX3xXexX33xX34xX17xX18xX3xX1bxX77xXeaxX18xX19xX3xX18xX1xX77xX157xX3xf092xX6xX3xX23exXecxX18xX3xXdaxX1xX33xX3xXcxX24xX3xXexX1xX33xX3fxX4xX3xXbxX1xX77xXeaxX18xX19xX3xX266xX19xX33xX34xceaaxX18xX3xX230xX33xX15fxX3xX266xX19xX33xX34xX9a3xX18xX3xXcxX33xX111xX18xX3xXcxX1xXdxXf4xX18xX9fxX3xX266xX19xX33xX34xX9a3xX18xX3xX25fxX1xX6e8xX4xX3xX247xXdxXf4xX18xX9fxX3xX266xX19xX33xX34xX9a3xX18xX3xXcxX1xXd2xX3xX6bxXdxX18xX1xX3xX25fxX1xX6xXdxX3xX1bxX8cxX33xX3xXexX1xX33xX3fxX4xX3xXbxX1xX77xXeaxX18xX19xX3xXcxX9axX90xX18xX3xXdaxX1xf440xX9fxX3xX1bxX87xX3xXbxX1xX78bxXexX3xX1xXdxXf4xX18xX3xX18xX1xXdxX8cxX33xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xX3xX42xX52dxX18xX1xX3xX38xX1xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX130xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX68xX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX151xX6xX5xXdxX19xX18xX157xX3xX4xX10xX18xXexX10xX9axX15fxXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18cxX10xX18xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX68xXexX1xX157xX3xX2cxX13xX1a3xXbxX23xX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX157xX3xX1dexX189xX201xXbxX23xX15fxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX56xXdxX130xX45xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX130xXe4xX18xX56xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xX1dexX56xX2xX13xX189xX68xX189xX2xX1dexX1b0xX1a3xX189xX201xXexX1f1xX1dexX13xX189xX5xX2xX1a3xX151xX45xX189xX130xX45xX42xXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2xX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX19bxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2cxX13xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dexX189xX201xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX12xX266xX19xX33xX34xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX1xXecxX18xX9fxX3xX4xX124xX3xX18xX1xX77exX18xX19xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX4xX1xef6cxX3xXbxX1x126aaxX6xX3xX7xX6xX33xX3xX13xX3xX1bxX17xX18xX3xX1b0xX3xX10xX42xX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX9fxX3xX18xX1xX77xX18xX19xX3xXe4xXe5xX18xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX4xX124xX3xX42xX3fxXexX3xX4xX1xXdxX17xX4xX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX18xXd6xX47xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX78bxX4xX3xX10xX42xX130xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX68xX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX151xX6xX5xXdxX19xX18xX157xX3xX4xX10xX18xXexX10xX9axX15fxXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18cxX10xX18xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX68xXexX1xX157xX3xX2cxX13xX1a3xXbxX23xX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX157xX3xX1dexX189xX201xXbxX23xX15fxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX56xXdxX130xX45xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX130xXe4xX18xX56xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xX1dexX56xX2xX13xX189xX68xX189xX2xX1dexX1b0xX1a3xX1dexX201xXexX1e6xX1a3xX189xX1f1xX5xX1f1xX151xX45xX1dexX130xX174xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2xX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX19bxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2cxX13xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dexX189xX201xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX12xX25fxX17xXexX3xXexX1xX9fcxX4xX3xX13xX3xX19xXdxXeaxX3xX9axX6xX3xX239xX33xX6fbxX18xX9fxX3xX70bxX3fxXdxX3xX18cxX23exX25axXcxX3xX18cxX3axX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxXdaxX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xX1bxX87xX3xX23xX24xX3xX5xX756xX3xX2xX2cxX3xXexX9axX77xXeaxX18xX19xX3xX1xX78xXbxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xX3xX42xX52dxX18xX1xX3xXe4xXefxXdxX3xX7xX776xX3xXexXdxX8cxX18xX3xX189xX9fxX1dexX3xXexX9axXdxXf4xX33xX3xX1bxX1cxX18xX19xX130xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX68xX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX151xX6xX5xXdxX19xX18xX157xX3xX4xX10xX18xXexX10xX9axX15fxXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18cxX10xX18xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX68xXexX1xX157xX3xX2cxX13xX1a3xXbxX23xX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX157xX3xX1dexX189xX201xXbxX23xX15fxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX56xXdxX130xX45xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX130xXe4xX18xX56xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xX1dexX56xX2xX13xX189xX68xX189xX2xX1dexX1b0xX13xX13xX13xXexX2cxX2xX2cxX1b0xX5xX1e6xX151xX45xX1e6xX130xX174xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2xX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX19bxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2cxX13xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dexX189xX201xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX12xX70bxX28xXdxX3xX9fcxX34xX3xXdaxX1xX6xX18xX3xX247xXdxX17xXexX3xX65xX70xX18xX19xX3xX151xX3xXdaxX1xX124xX3xX1bxX3fxXdxX3xXexX9axX77xXb95xX18xX19xX3xX70bxX3fxXdxX3xX18cxX23exX25axXcxX3xX907xX18cxX3axX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxXdaxX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX920xX3xX4xX1xX47xX3xX45xXdxX17xXexX157xX3xa552xXcxX1xX73xX4xX3xX1xXdxXf4xX18xX3xX4xX1xX8d1xX3xXexX9axX77xXecxX18xX19xX3xX4xX8d1xX6xX3xea35xX34xX3xX45xX6xX18xX3xX22dxX18xX3xXexX47xXd6xX18xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX3xX23dxX33xX776xX4xX3xX19xXdxX6xX9fxX3xX1bxXecxX18xX3xXe4xXd2xX3xX1bxX87xX3xXexX6cxX18xX19xX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xXexX9ax8b5bxX3xX10xX42xX3xXexX909xX3xX1e6xX3xXexX33xX561xXdxX3xXexX9axXb95xX3xX5xX96xX18xX130xX3xX247xXd6xX47xX3xX1bxX90xX33xX3xX18xX82xX42xX3xX1xX522xX4xX3xX42xXefxXdxX9fxX3xX4xX1xX9fcxX18xX19xX3xXexX3axXdxX3xX4xX43xX18xX19xX3xX1bxX87xX3xXexX33xX34xX96xX18xX3xXexX9axX33xX34xX8cxX18xX3xXbxX1xX561xX3xX45xXdxX17xX18xX3xX5xX33xXb5xXexX3xX6xX18xX3xXexX47xXd6xX18xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX17xX18xX3xX4xX78bxX4xX3xX45xXb5xX4xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xXe4xXd6xX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX9fxX3xX7xX47xX18xX19xX3xX7xX47xX18xX19xX3xXe4xXefxXdxX3xX1bxX124xX3xXexXb5xXbxX3xXexX9axX33xX18xX19xX3xX23xX24xX3xX5xX756xX3xX4xX78bxX4xX3xX1xXd6xX18xX1xX3xXe4xXdxX3xXe4xXdxX3xXbxX1xX28xX42xX3xX5xXdxX96xX18xX3xX239xX33xX6xX18xX3xX1bxX17xX18xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xXexX9axXf69xX3xX10xX42xX130xX3xXcxX1xXeaxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexXefxXdxX9fxX3xX4xX1xX9fcxX18xX19xX3xXexX3axXdxX3xX7x100dfxX3xXexXdxX17xXbxX3xXexX30xX4xX3xXexX82xX18xX19xX3xX4xX77xXeaxX18xX19xX3xX23xX24xX3xX5xX756xX3xX4xX78bxX4xX3xX5xeeb2xXdxX3xX18xX1xX77xX157xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX9fxX3xX4xX1xXb95xX3xX239xX33xX78bxX3xX7xX776xX3xX18xX19xX77xXeaxXdxX3xX239xX33xX34xX3xX1bxXd2xX18xX1xX130xX130xX130xXexX9axX96xX18xX3xX1bxXd2xX6xX3xX45xXd6xX18xX3xXcxXdaxX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX708xX130xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX68xX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX151xX6xX5xXdxX19xX18xX157xX3xX4xX10xX18xXexX10xX9axX15fxXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18cxX10xX18xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX68xXexX1xX157xX3xX2cxX13xX1a3xXbxX23xX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX157xX3xX1dexX189xX201xXbxX23xX15fxXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX56xXdxX130xX45xX6xX47xX1xX6xXexXdxX18xX1xX130xXe4xX18xX56xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xX1dexX56xX2xX13xX189xX68xX189xX2xX1dexX1b0xX2xX2xX1dexXexX1dexX1b0xX1e6xX201xX5xX1b0xX151xX45xX201xX130xX174xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2xX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX19bxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2cxX13xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dexX189xX201xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX6xXbxXexXdxX47xX18xXaxX12xX70bxX4bxX3xXexX9axX78bxX18xX1xX3xX18xX1xX77exX18xX19xX3xX1xXb5xX33xX3xX239xX33xX46xX3xX1bxX78bxX18xX19xX3xXexXdxX17xX4xX3xX68xX47xX3xXexX6xXdxX3xX18xX28xX18xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX9fxX3xX4xX78bxX4xX3xX45xXb5xX4xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX4xX90xX18xX3xX18xX96xX33xX3xX4xX6xX47xX3xX756xX3xXexX1xX7exX4xX3xX4xX1xX111xXbxX3xX1xXd6xX18xX1xX3xX5xX33xXb5xXexX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX9fxX3xXexX33xX6fbxX18xX3xXexX1xX8d1xX3xX18xX19xX1xXdxX96xX42xX3xXe4xXdxXf4xX4xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX38xX1xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX130xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX68xXexX1xX157xX3xX1dexX1f1xX1dexXbxX23xX15fxX3xX42xX6xX9axX19xXdxX18xX151xX5xX10xX2b4xXexX157xX3xX6xX33xXexX47xX15fxX3xX42xX6xX9axX19xXdxX18xX151xX9axXdxX19xX1xXexX157xX3xX6xX33xXexX47xX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX157xX3xX2xX1dexX1b0xXbxX23xX15fxXaxX12xX0xXexX45xX47xX68xX34xX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX68xX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX68xXexX1xX157xX3xX1dexX2cxX2cxX130xX1a3xX13xX2xXbxX23xX15fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX47xX68xX34xXaxX12xXcxX909xX3xX18xX19xXd6xX34xX3xX2xX3xX151xX3xX2xX1b0xX56xX189xX56xX13xX1a3xX13xX2xX9fxX3xX70bxX3fxXdxX3xX18cxX23exX25axXcxX3xX18cxX3axX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxXdaxX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xX1bxX87xX3xX5xXb5xXbxX3xX45xXdxX96xX18xX3xX45xX46xX18xX9fxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX13xX2cxX189xX3xXexX9axX77xXeaxX18xX19xX3xX1xX78xXbxX3xXe4xXefxXdxX3xX4xX78bxX4xX3xX5xX1099xXdxX3xX18xX1xX77xX157xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xXdxX17xX33xX3xX18xXdxX96xX18xX3xXe4xXdxX3xXbxX1xX28xX42xX3xX5xX33xXb5xXexX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX15fxX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX38xX1xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX130xX3xXcxX561xX18xX19xX3xX7xX776xX3xXexXdxX8cxX18xX3xXbxX1xX28xXexX3xX5xX96xX18xX3xXexXefxXdxX3xX201xX2xX3xXexX9axXdxXf4xX33xX3xX1bxX1cxX18xX19xX130xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX9axX12xX0xX56xXexX45xX47xX68xX34xX12xX0xX56xXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xX68xXdxXe4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX9axX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX151xXexX1xX33xX42xX45xX151xX6xX18xX68xX151xX7xX6xXbxX47xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX245xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX18xX1xXdxX8cxX33xX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXe4xXdxX3xXbxX1xX28xX42xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX3xXexX9axX96xX18xX3xX4xX90xX33xX3xX18cxX24xX6xX3xX65xX3fxXdxXaxX3xX1xX9axX10xX2b4xX9xXaxX56xX6xX18xX151xX18xXdxX18xX1xX151xXexX9axX6xXexX151xXexX33xX56xX23xX33xX151xXbxX1xX6xXexX151xX18xX1xXdxX10xX33xX151xX1xX47xX4xX151xX7xXdxX18xX1xX151xXe4xXdxX151xXbxX1xX6xX42xX151xX19xXdxX6xX47xX151xXexX1xX47xX18xX19xX151xXexX9axX10xX18xX151xX4xX6xX33xX151xX4xX33xX6xX151xX1xX47xXdxX56xX13xX1a3xX1f1xX13xX13xX1a3xX130xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX42xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX13xX1a3xX56xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xX1b0xX56xX2xX1dexX13xX68xX1b0xX1a3xX1f1xX189xX2cxX1a3xX1e6xXexX1e6xX2cxX1f1xX2cxX1a3xX5xX1a3xX130xX174xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2xX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxXe4xX12xX0xX7xXexX9axX47xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX245xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX18xX1xXdxX8cxX33xX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXe4xXdxX3xXbxX1xX28xX42xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX3xXexX9axX96xX18xX3xX4xX90xX33xX3xX18cxX24xX6xX3xX65xX3fxXdxXaxX3xX1xX9axX10xX2b4xX9xXaxX56xX6xX18xX151xX18xXdxX18xX1xX151xXexX9axX6xXexX151xXexX33xX56xX23xX33xX151xXbxX1xX6xXexX151xX18xX1xXdxX10xX33xX151xX1xX47xX4xX151xX7xXdxX18xX1xX151xXe4xXdxX151xXbxX1xX6xX42xX151xX19xXdxX6xX47xX151xXexX1xX47xX18xX19xX151xXexX9axX10xX18xX151xX4xX6xX33xX151xX4xX33xX6xX151xX1xX47xXdxX56xX13xX1a3xX1f1xX13xX13xX1a3xX130xX1xXexX42xXaxX12xX245xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX18xX1xXdxX8cxX33xX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXe4xXdxX3xXbxX1xX28xX42xX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX3xXexX9axX96xX18xX3xX4xX90xX33xX3xX18cxX24xX6xX3xX65xX3fxXdxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX9axX47xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX9axX47xX18xX19xX3xX7xX776xX3xX4xX78bxX4xX3xXexX9axX77xXeaxX18xX19xX3xX1xX78xXbxX3xXe4xXdxX3xXbxX1xX28xX42xX3xX5xX33xXb5xXexX3xX19xXdxX6xX47xX3xXexX1xX3axX18xX19xX3xXexX9axX96xX18xX3xX4xX90xX33xX3xX18cxX24xX6xX3xX65xX3fxXdxX3xX45xXd2xX3xX5xX73xX4xX3xX5xX77xX78xX18xX19xX3xX4xX1xX7exX4xX3xX18xX82xX18xX19xX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xX23xX24xX3xX5xX756xX9fxX3xX4xX124xX3xX38xX1xX78bxX3xX18xX1xXdxX8cxX33xX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX65xX18cxX23exX9fxX3xXcxX65xXdaxXcxX3xX1xX33xX34xXf4xX18xX3xX266xX19xX1xXdxX3xX245xX33xX6fbxX18xX130xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxXe4xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18cxX3axX18xX19xX3xX6xX18xX3xX70bxX7exX4xX3xXcxX1xX522xX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX8cxX33xX3xX38xX1xXdxX4bxX18xX3xX23xX10xX3xX42xX78bxX34xX3xX1bxX17xX18xX3xXexX9axX77xXeaxX18xX19xX3xX38xX1xXdxX3xX4xX1xX77xX6xX3xX1bxX8d1xX3xXexX33xX561xXdxX9fxX3xX130xX130xX130xXaxX3xX1xX9axX10xX2b4xX9xXaxX56xX6xX18xX151xX18xXdxX18xX1xX151xXexX9axX6xXexX151xXexX33xX56xX4xX47xX18xX19xX151xX6xX18xX151xX68xX33xX4xX151xXexX1xX47xX151xX23xX33xX151xXbxX1xX6xXexX151xX1xX47xX4xX151xX7xXdxX18xX1xX151xX68xXdxX10xX33xX151xX38xX1xXdxX10xX18xX151xX23xX10xX151xX42xX6xX34xX151xX68xX10xX18xX151xXexX9axX33xX47xX18xX19xX151xX38xX1xXdxX151xX4xX1xX33xX6xX151xX68xX33xX151xXexX33xX47xXdxX151xX38xX1xX47xX18xX19xX151xX68xX47xXdxX151xX42xX33xX151xX45xX6xX47xX151xX1xXdxX10xX42xX56xX13xX1a3xX2cxX201xX1e6xX201xX130xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX42xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX13xX1a3xX56xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xX13xX56xX2cxX1a3xX68xX13xX2xX1a3xX1a3xX13xX2xX1b0xXexX2xX1dexX1f1xX1b0xX189xX5xX1a3xX130xX174xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2xX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxXe4xX12xX0xX7xXexX9axX47xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18cxX3axX18xX19xX3xX6xX18xX3xX70bxX7exX4xX3xXcxX1xX522xX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX8cxX33xX3xX38xX1xXdxX4bxX18xX3xX23xX10xX3xX42xX78bxX34xX3xX1bxX17xX18xX3xXexX9axX77xXeaxX18xX19xX3xX38xX1xXdxX3xX4xX1xX77xX6xX3xX1bxX8d1xX3xXexX33xX561xXdxX9fxX3xX130xX130xX130xXaxX3xX1xX9axX10xX2b4xX9xXaxX56xX6xX18xX151xX18xXdxX18xX1xX151xXexX9axX6xXexX151xXexX33xX56xX4xX47xX18xX19xX151xX6xX18xX151xX68xX33xX4xX151xXexX1xX47xX151xX23xX33xX151xXbxX1xX6xXexX151xX1xX47xX4xX151xX7xXdxX18xX1xX151xX68xXdxX10xX33xX151xX38xX1xXdxX10xX18xX151xX23xX10xX151xX42xX6xX34xX151xX68xX10xX18xX151xXexX9axX33xX47xX18xX19xX151xX38xX1xXdxX151xX4xX1xX33xX6xX151xX68xX33xX151xXexX33xX47xXdxX151xX38xX1xX47xX18xX19xX151xX68xX47xXdxX151xX42xX33xX151xX45xX6xX47xX151xX1xXdxX10xX42xX56xX13xX1a3xX2cxX201xX1e6xX201xX130xX1xXexX42xXaxX12xX18cxX3axX18xX19xX3xX6xX18xX3xX70bxX7exX4xX3xXcxX1xX522xX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX8cxX33xX3xX38xX1xXdxX4bxX18xX3xX23xX10xX3xX42xX78bxX34xX3xX1bxX17xX18xX3xXexX9axX77xXeaxX18xX19xX3xX38xX1xXdxX3xX4xX1xX77xX6xX3xX1bxX8d1xX3xXexX33xX561xXdxX9fxX3xX130xX130xX130xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX9axX47xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX23exX6xX33xX3xX38xX1xXdxX3xX140xX78bxX47xX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xX1bxXdxXf4xX18xX3xXexX24xX3xX18xX19xXd6xX34xX3xX13xX13xX56xX1b0xX3xX4xX124xX3xX45xXd6xXdxX3xXbxX1xX46xX18xX3xX78bxX18xX1xX3xXf0axX266xX1xXdxX8cxX33xX3xX1xX522xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX90xX33xX3xXexX9axX90xX18xX3xXe4xXdxX3xXe4xX33xX3xX23xX10xX3xX42xX78bxX34xX3xX1bxX17xX18xX3xXexX9axX77xXeaxX18xX19xX3xXb95xX3xX70bxX7exX4xX3xXcxX1xX522xX708xX9fxX3xX18cxX3axX18xX19xX3xX6xX18xX3xX70bxX7exX4xX3xXcxX1xX522xX3xX1bxX87xX3xX9axX6xX3xX239xX33xX6fbxX18xX9fxX3xX23xX24xX3xX5xX756xX3xX1f1xX3xXexX9axX77xXeaxX18xX19xX3xX1xX78xXbxX3xX1bxXdxX8cxX33xX3xX38xX1xXdxX4bxX18xX3xX23xX10xX3xX42xX78bxX34xX3xX1bxX17xX18xX3xXexX9axX77xXeaxX18xX19xX3xX38xX1xXdxX3xX4xX1xX77xX6xX3xX1bxX8d1xX3xXexX33xX561xXdxX9fxX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX130xX130xX130xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxXe4xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9axXd6xX18xX3xX5xX6xX18xX3xXexX52dxX18xX1xX3xXexX9axX28xX18xX19xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX1xX9axX10xX2b4xX9xXaxX56xX6xX18xX151xX18xXdxX18xX1xX151xXexX9axX6xXexX151xXexX33xX56xXexX9axX6xX18xX151xX5xX6xX18xX151xXexXdxX18xX1xX151xXexX9axX6xX18xX19xX151xXbxX1xX33xX151xX1xX33xX34xX18xX1xX151xX1xX6xX151xXexXdxX18xX1xX151xX38xX1xX47xX18xX19xX151xX68xX47xXdxX151xX42xX33xX151xX45xX6xX47xX151xX1xXdxX10xX42xX151xX4xX1xX47xX151xX4xX47xX18xX56xX13xX1a3xX2cxX189xX1dexX1dexX130xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX56xX42xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX13xX1a3xX56xX18xX10xX19bxX7xX56xX13xX2xX2xX2xX56xX2xX1b0xX1dexX68xX1b0xX2xX189xX1dexX1a3xX13xX201xXexX1f1xX189xX2xX2xX5xX189xX151xX2xX1dexX13xX68xX1b0xX2xX2xX1dexX2cxX1a3xX2xXexX13xX1f1xX2xX2cxX13xX5xX1a3xX130xX174xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexXdxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX23xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xX2xX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxXe4xX12xX0xX7xXexX9axX47xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9axXd6xX18xX3xX5xX6xX18xX3xXexX52dxX18xX1xX3xXexX9axX28xX18xX19xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xXaxX3xX1xX9axX10xX2b4xX9xXaxX56xX6xX18xX151xX18xXdxX18xX1xX151xXexX9axX6xXexX151xXexX33xX56xXexX9axX6xX18xX151xX5xX6xX18xX151xXexXdxX18xX1xX151xXexX9axX6xX18xX19xX151xXbxX1xX33xX151xX1xX33xX34xX18xX1xX151xX1xX6xX151xXexXdxX18xX1xX151xX38xX1xX47xX18xX19xX151xX68xX47xXdxX151xX42xX33xX151xX45xX6xX47xX151xX1xXdxX10xX42xX151xX4xX1xX47xX151xX4xX47xX18xX56xX13xX1a3xX2cxX189xX1dexX1dexX130xX1xXexX42xXaxX12xXcxX9axXd6xX18xX3xX5xX6xX18xX3xXexX52dxX18xX1xX3xXexX9axX28xX18xX19xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX18xX19xX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX9axX47xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX230xX70xX3xX1bxX87xX3xX4xX124xX3xX239xX33xX34xX3xX1bxXd2xX18xX1xX3xXexX9axXf69xX3xXexX909xX3xX1e6xX3xXexX33xX561xXdxX3xXexX9axXb95xX3xX5xX96xX18xX3xX38xX1xXdxX3xX18xX19xX1cxXdxX3xXexX9axX96xX18xX3xX23xX10xX3xX19xX6e8xX18xX3xX42xX78bxX34xX3xXbxX1xX46xXdxX3xX1bxX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX907xX6bxX140xX65xX920xX3xX18xX1xX77xX18xX19xX3xXexX1xX73xX4xX3xXexX17xX9fxX3xX18xX1xXdxX8cxX33xX3xX45xXb5xX4xX3xXbxX1xX30xX3xX1xX33xX34xX18xX1xX3xXb95xX3xX65xXd6xX3xXcxXe0xX18xX1xX3xXe4xXe5xX18xX3xXexX1xXeaxX3xXecxX3xXe4xXefxXdxX3xXe4xXdxXf4xX4xX3xX1bxX46xX42xX3xX45xX46xX47xX3xX6xX18xX3xXexX47xXd6xX18xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX47xX18xX9fxX3xX45xX111xXexX3xX4xX1xX111xXbxX3xX18xX19xX33xX34xX3xX1xXdxX4bxX42xX3xX4xX124xX3xXexX1xX4bxX3xX23xX46xX34xX3xX9axX6xX130xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxXe4xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX33xX5xX12xX0xX68xXdxXe4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9axXaxX12xX0xX56xX68xXdxXe4xX12xX0xX56xX68xXdxXe4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22dxX33xXexX1xX47xX9axXaxX12xX22dxX18xX1xX3xXcxX111xX18xX0xX56xXbxX12
Anh Tấn