Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.
1a9ax4d26x8086x6abex22e5x427bx68e0x4776x455ax2404xX8x8dffx1b94xX8x3a54x355fxXexX7x5ef6x1ab3xXbx4c01xX0x1b0cx8666xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx971cx4251xX2x6528xX6x72e2xXbxX14x8f50xX16x3edax66ffx400ax64edxX4xX23xX11x438exX2cxX16xX4xX23x72b6xX2cxX2dxX4xX23xX16x345dxX4xX5x58dexX7xX4xX28xX16x6078xX2cxX16xX4xX20xX16xX3fxX4xX3x26e6xX4xX23xX16x31bfxX5xX4xX16x24d4xX2cxX16xX4xX23xX2x6ed5xX23xX4x94b9xX2x27aexXex8a3bxX4xX5xX16x635bxX2cxX2dxX4xX6x25dbxX2cxX2dxX4xX20xX16xX44xX0x4261xX16xX17xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20x63d5xX25xX7xX1xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25x8891xX23x81adxX7xX6xX2xX2dxX2cx65a9xX4x8593xXdxX8xX23xX2x20a7xX12x53f0xXbxX14xX21xX16xX3fxX4xX23xX2ax6e81xX2cxX2dxX4xX28xX16xX44xX2cxX16xX4xX20xX16xX3fxX4xX3x8a41xX7xX4xX0xX7xX4xX16xX11xX25xXa0xXaxXbxX16xX23xX23xX20xX99xX73xX73xX3xX7xX2cx38d5xX7xX2cx84c4xX5xX16xX2xX2cxX16xX20xX16xXdxXd3xX3xX2cxX73xX20x7c85xX11xX23xX7xX6xX73xX20xX7xX2dxX25xX73xX20xXe1xX11xX23xX7xX6xX73xX5xX16xX2xX2cxX16xX20xX16xXdxX73xX16xX25xX23xX16xXe1xX2cxX2dxX3xX7xX2cxXd0xX7xX2cx5473xX5xX6xX7xX8xX8x7d35xX2xX1xXax4674x98e3xX10fxX20xX7xX2dxX25xXaxX17xX114xXexXe1xX1xX25xXaxX1xX25xX23xX7xX2xX6xX114xX1xXe1xX5xXdxXexX25xX2cxX23xX10fxX2xX1xXaxX17x3d86xX113xX136x5df2x4536xXbxX14xXd0xX7xX2cxX4xX16xX55xX2cxX16xX0xX73xX7xX14xX4xX28xX16xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX4xX23xX36xX2cxX2dxX4xX23xX16xX3cxX4xX5xX3fxX7xX4xX28xX16xX44xX2cxX16xX4xX20xX16xX3fxX4xX3xX4dxX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX55xX2cxX16xX4xX23xX2xX5bxX23xX4xX5exX2xX60xXexX62xX4xX5xX16xX66xX2cxX2dxX4xX6xX6bxX2cxX2dxX4xX20xX16xX44xX4xX2cx1d10xXexX4xX113x89b2xX17xX13axXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX73xX1xX2xX3xX14xX0xX23xX7xXd0xX6xX25xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX2xX5x4c21xXe1xX91xXbxX4xX7xX6xX2xX2dxX2cxXaxXbxX5xX25xX2cxX23xX25xX11xXbxX14xX0xX23xXd0xXe1xX1xX12xX14xX0xX23xX11xX14xX0xX23xX1xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX14xX0xX2xXexX2dxX4xX7xX6xX23xXaxXbxX5xX16xXdxXe1xX2cxX2dxX4xX23xX11xX2xX2cxX16xX4xX23xXe1xX2cxX2dxX4xX23xX16xX25xX4xX5xXdxX7xX4xX5xX16xX2xX2cxX16xX4xX20xX16xXdxX4xX3xX25xX4xX23xX16xXdxX5xX4xX16xX7xX2cxX16xX4xX23xX2xX25xX23xX4xX5exX2xX25xXexX4xX5xX16xXe1xX2cxX2dxX4xX6xX7xX2cxX2dxX4xX20xX16xX2xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX16xX25xX2xX2dxX16xX23xX99x91a1x780cxX19axX20xX91xXbxX4xX8xX11xX5xXaxXbxX16xX23xX23xX20xX99xX73xX73xX2xXd3xXd0xX7xXe1xX16xX7xX23xX2xX2cxX16xXd3xX3xX2cxX73xX2cxX25x76bexX8xX73xX17xX13axX19axX13axX73x9ad1xX27cxX1x642axX113xX17xX251xX251xX27fxX250xX23xX27fxX113xX27fxX136xX6xX19axXd3xX9bxX20xX2dxXbxX4xX73xX14xX0xX73xX20xX14xX0xX73xX23xX1xX14xX0xX73xX23xX11xX14xX0xX23xX11xX14xX0xX23xX1xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX25xX8xX5xXbxX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX28xX7xX20xX23xX2xXe1xX2cxXbxX14x403axX2cxX16xX4xXexX2xX2cxX16xX4xX16x90bexX7xX0xX73xX20xX14xX0xX73xX23xX1xX14xX0xX73xX23xX11xX14xX0xX73xX23xXd0xXe1xX1xX12xX14xX0xX73xX23xX7xXd0xX6xX25xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14x34d8x291fxX5xX4xX23xX2x1d24xXdxX4xX5xX3fxX7xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX55xX2cxX16xX4xX23xX2xX5bxX23xX4xX5exX2xX60xXexX62xX4xX5xX16xX66xX2cxX2dxX4xX6xX6bxX2cxX2dxX4xX20xX16xX44xX4x464exX2dxX2d6xX2xX4xX23x515axX23xX4xX6xX55xX4xX21xX82xX21x5afbxX62xX4xX28x300dx9e04x74b2xX4xX2cxX196xXexX4xX113xX19axX17xX13axX4xX6xX55xX4xX23xX2xX5bxX20xX4xX23xX325xX5xX4x3b98x69eexX12xX4xXex324axX2cxX16xX4xX21xX82xX21xX364xX62xX4xX28xX368xX369xX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xXexX2d6xX2xX4xX6x89c2xX2cxX16xX4xX3xX51xX5xX4xX5xX3fxX7xX4xX381x7ed6xX2xX4xX8xX66xX2cxX2dxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX23xX5bxX4xX93xX4xX91xX6bxX4xX16x646dxX2xXa2xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX5x7939xX4xX23xX11xX2d6xX2cxX2dxX4xX23x6a88xXexX62xX4xX23xX11xX2d6xX2cxX2dxX4xX381xX2xX3cxXexX4xX381xX3cxX4xX23xX386xXe1xX4xX5xX16xXdxX12xX3cxX2cxX4xXd0xX2xX5bxX2cxX4xX11x8f15xX4xX11xX60xX23xX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX5x6fc8xX2cxX2dxX4xX23x4fe4xX5xX4xX21xX82xX21xX364xX62xX4xX28xX368xX369xX4xX3xXabxX2xX4xX2cxX16x59dfxX2cxX2dxX4xX5exX5bxX23xX4x7d67xXdx3862xX4xX5xX325xX4xX23xX16xX3cxXa2xX4xX23x4adcxX20xX4xX23xX11xXdxX2cxX2dxX4xX91xX3daxX12xX4xX1xX51xX2cxX2dxX4xX5xX40fxX5xX4xX2dxX2xX42cxX2xX4xX20xX16xX40fxX20xX4xX2cxX3daxX2cxX2dxX4xX5xX7xXe1xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX21xX82xX21xX364xX62xX4xX28xX368xX369xX4xX2cxX16x7159xXexX4xX20xX16xX40fxX23xX4xX16xXdxX12xX4xX5xX7xXe1xX4xX2cxX16x6219xX23xX4xXexX2d6xX2xX4xX2cxX2dxXdx5391xX2cxX4xX6xX51xX5xX4xX381xX3cxX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX5xX40fxX5xX4xXexX325xX5xX4xX23xX2xX32axXdxX4xX23xX196xX2cxX2dxX4xX23xX11xX2ax579bxX2cxX2dxX62xX4xX20xX16xX40fxX23xX4xX23xX11xX2xX3cxX2cxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX23xX5bxX62xX4xX36xX2cxX4xX381x744dxX2cxX16xX4xX381xX3acxX2xX4xX8xX66xX2cxX2dxX4xX5xX3fxX7xX4xX2cxX16xX3daxX2cxX4xX1xX3daxX2cxX62xX4xXd0xX42cxXe1xX4xX381xX42cxXexX4xX7xX2cxX4xX8xX2xX2cxX16xX4xX91xX6bxX4xX16xX3c2xX2xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX0xX8xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX14xX21xX11xX2xX60xX23xX4xX381xX3cxX4xX23xX2xX5bxX23xX4xX5exX2xX60xXexX4xX5xX16xX2xX4xX23xX16xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX91xXdxX12xX32axX2cxX0xX73xX8xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX14xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xX82xX21xX364xX62xX4xX28xX368xX369xX4xX381xX2ax7103xX5xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX23xX11xX32axX2cxX4xX23xX487xX23xX4xX5xX42cxX4xX5xX40fxX5xX4xX6xX39fxX2cxX16xX4xX3xX51xX5xX4xX42axXdxX12xX4xX381xX4d7xX2cxX16xX4xX5xX3fxX7xX4xX368xXdxX437xX23xX4xX21xX82xX21xX364xX62xX4xX28xX368xX369xX62xX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX381xX3d1xX4xX23xX437xX20xX4xX23xX11xXdxX2cxX2dxX4xX3xX55xXe1xX4xXexX3c2xX23xX4xX8xX66xX4xX6xX39fxX2cxX16xX4xX3xX51xX5xX4xX5xX325xX4xX23xX16xX3cxXd3xX4x9400xX4dxX4xX42axXdxX42cxX2cxX4xX6x6339xX62xX4xX8x7b06xX4xX1xX325xX2cxX2dxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX5xX16xX2xX4xX23xX16xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX91xXdxX12xX32axX2cxX4xX5xX3fxX7xX4xX2cxX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX62xX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX2cxX196xXexX4xX113xX19axX17xX13axX62xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX8xX2xX5bxX23xX4xX5xX16x6860xX23xX4xX5ex61eexX4xX6xXdxX437xX23xX4xX23xX55xX2xX4xX5exX16xX3d1xX7xX4xX93xX4xX2cxX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xXa2xX4xXd0xX42cxXe1xX4xX381xX42cxXexX4xX5xX16xX2xX4xX2cxX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX23xX2xX5bxX23xX4xX5exX2xX60xXexX62xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX3xX55xX4xX23xX16xX25xXe1xX4xX381x7b20xX2cxX2dxX4xX1xX51xX4xX23xXe1xX40fxX2cxX4xX381xX2axX5adxX5xX4x41f0xXdxX66xX5xX4xX16xX3c2xX2xX4xX23xX16xX40axX2cxX2dxX4xX42axXdxX7xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xX11xX2xX60xX23xX4xX381xX3cxX4xX23xX2xX5bxX23xX4xX5exX2xX60xXexX4xX20xX16x79b6xX4xX16xX5adxX20xX4xX3xXabxX2xX4xX5exX16xX42cxX4xX2cxX196xX2cxX2dxX4xX5xX3daxX2cxX4xX381xX66xX2xX4xX2cxX2dxXdxX491xX2cxX4xX6xX51xX5xX4xX2cxX2dxX7xX12xX4xX23xXbaxX4xX5xX40fxX5xX4xX5exX16xX3daxXdxX4xX91xX40fxX5xX4xX381xX4d7xX2cxX16xX4xX2cxX16xX2xX60xXexX4xX3xX325xX62xX4xX6xX437xX20xX62xX4xX20xX16xX3daxX2cxX4xXd0xX36xX62xX4xX2dxX2xX7xXe1xX4xX1xX51xX4xX23xXe1xX40fxX2cxX4xX2cxX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX196xXexX4xX113xX19axX17xX13axX4xX5xX16xXe1xX4xX5xX40fxX5xX4xXd0xX3c2xX62xX4xX5xX2bxX4xX42axXdxX7xX2cxX62xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xXd3xX4xX21xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX381xX3d1xX62xX4xX23xX11xX2xX60xX23xX4xX381xX3cxX4xX23xX2xX5bxX23xX4xX5exX2xX60xXexX4xX5xX16xX2xX4xX23xX16xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX91xXdxX12xX32axX2cxX4xX355xX5exX16xX40axX2cxX2dxX4xX5exX3cxX4xX23xX2xX4dxX2cxX4xX6xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX3xX55xX4xX5xX40fxX5xX4xX5exX16xXe1xX42cxX2cxX4xX5xX3d1xX4xX23xX44xX2cxX16xX4xX5xX16xX487xX23xX4xX6xX2axX2bxX2cxX2dxX62xX4xX5xX40fxX5xX4xX5exX16xXe1xX42cxX2cxX4xX381xX3d1xX2cxX2dxX4xX2dxX3d1xX20xX4xX5xX16xXe1xX4xX2cxX2dxX2axX3acxX2xX4xX6xX7xXe1xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX4xX23xX16xX25xXe1xX4xX42axXdxX12xX4xX381xX4d7xX2cxX16xX36axX4xX381xX3cxX4xX23xX386xXe1xX4xX2cxX2dxXdxX491xX2cxX4xX5xX42cxX2xX4xX5xX40fxX5xX16xX4xX23xX2xX4dxX2cxX4xX6xX2axX2bxX2cxX2dxX62xX4xX381xX382xX12xX4xXexX386xX2cxX16xX4xX5exX16xXe1xX40fxX2cxX4xX5xX16xX2xX4xX16xX55xX2cxX16xX4xX5xX16xX44xX2cxX16xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14x6652xX2xX42cxXexX4xX23x7e03xX2cxX4xX8xXdxX487xX23xX4xX3xX55xX4xX23xX16xX35bxX23xX4xX5xX16xX686xX23xX4xX5xX40fxX5xX4xX5exX16xXe1xX42cxX2cxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX23xX36xX4xX5xX16x55b7xX5xX4xX16xX3c2xX2xX4xX2cxX2dxX16xX4d7xX62xX4xX16xX3c2xX2xX4xX23xX16xX42cxXe1xX62xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX23xX40fxX5xX4xX20xX16xX44xXa2xX4xX20xX16xX487xX2cxX4xX381xX487xXdxX4xX23xX2xX5bxX23xX4xX5exX2xX60xXexX4xX17xX113x38d8xX4xX8xXe1xX4xX3xXabxX2xX4xX1xX51xX4xX23xXe1xX40fxX2cxX4xX381xX2axX5adxX5xX4xX5xX487xX20xX4xX5xX3d1xX4xX23xX16xX382xXexX4xX42axXdxX12xX4dxX2cxX4xX20xX16xX32axX4xX1xXdxX12xX60xX23xX4xX381xX66xX2xX4xX3xXabxX2xX4xX5xX40fxX5xX4xX5exX16xXe1xX42cxX2cxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX5xX16xX2xX4xX16xX3c2xX2xX4xX2cxX2dxX16xX4d7xX62xX4xX16xX3c2xX2xX4xX23xX16xX42cxXe1xX62xX4xX23xX2d6xX7xX4xX381xX55xXexX62xX4xX16xX2d6xX20xX62xX4xX5xX16xX2xX4xX23xX2xX5bxX20xX4xX5exX16xX40fxX5xX16xX62xX4xX5exX16xX40fxX2cxX16xX4xX23xX2xX5bxX23xX62xX4xX23xX36xX4xX5xX16xX929xX5xX4xX6x4e7fxX4xX16xX3c2xX2xX62xX4xX6xX9fbxX4xX5exX68axX4xX2cxX2xX60xXexXd3xX4xX82xX386xX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xXd0xX66xX4xX23xX11xX44xX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX381xX2xX4xX2cxX2dxX16xX2xX32axX2cxX4xX5xX929xXdxX62xX4xX5exX16xX42cxXe1xX4xX8xX40fxX23xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX2cxX2dxXe1xX55xX2xXa2xX4xX20xX16xX487xX2cxX4xX381xX487xXdxX4xX23xX2xX5bxX23xX4xX5exX2xX60xXexX4xX17xX251xX963xX4xX5xX16xX2xX4xX381xXe1xX55xX2cxX4xX11xX7xX62xX4xX381xXe1xX55xX2cxX4xX3xX55xXe1xX4xX8xXe1xX4xX3xXabxX2xX4xX1xX51xX4xX23xXe1xX40fxX2cxX4xX381xX2axX5adxX5xX4xX5xX487xX20xX4xX5xX3d1xX4xX23xX16xX382xXexX4xX42axXdxX12xX4dxX2cxX4xX20xX16xX32axX4xX1xXdxX12xX60xX23xXa2xX4xX5exX16xX40axX2cxX2dxX4xXd0xX66xX4xX23xX11xX44xX4xX381xXe1xX55xX2cxX4xX11xX7xX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX5xX16xX2xX4xX23xX16xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX91xXdxX12xX32axX2cxX4xX5xX40fxX5xX4xX28xX16xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX4xXexX325xX5xX4xX23xX2xX32axXdxX4xX42axXdxX66xX5xX4xX2dxX2xX7xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xX2xX5bxX20xX4xX23xX325xX5xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX5xX35bxX23xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX17xX19axX19axX963xX4xX3xX2xX60xX5xX4xX23xX36xX4xX5xX16xX929xX5xX4xX6xX9fbxX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX4xX23xX16xX36xX62xX4xX6xX9fbxX4xX5exX16xX4baxX2xX4xX5xX40axX2cxX2dxX62xX4xX5exX16xX40fxX2cxX16xX4xX23xX16xX55xX2cxX16xX4xX5xX40fxX5xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX4xX91xX3daxX12xX4xX1xX51xX2cxX2dxX4xX5xX2bxX4xXd0xX42cxX2cxX62xX4xX23xX11xXbaxX4xX5xX40fxX5xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX4xX42axXdxX7xX2cxX4xX23xX11xX2d6xX2cxX2dxX4xX42axXdxX66xX5xX4xX2dxX2xX7xX62xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX4xX1xX51xX4xX40fxX2cxX4xX2cxX16xX3d1xXexX4x5f46xX62xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX4xX5xX3d1xX4xX628xX4xX2cxX2dxX16xX39fxX7xX4xX42axXdxX7xX2cxX4xX23xX11xX2d6xX2cxX2dxX4xX3xX4dxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX23xX5bxX62xX4xX5xX16xX44xX2cxX16xX4xX23xX11xX4d7xX62xX4xX3xX196xX2cxX4xX16xX3d1xX7xX4xX93xX4xX91xX6bxX4xX16xX3c2xX2xX4xX5xX3fxX7xX4xX381xX4d7xX7xX4xX20xX16xX2axX2bxX2cxX2dxXd3xX4xX21xX2xX5bxX23xX4xX5exX2xX60xXexX4xX23xX11xX2xX60xX23xX4xX381xX3cxX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX42axXdxX42cxX2cxX4xX6xX628xX62xX4xX8xX62cxX4xX1xX325xX2cxX2dxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX5xX3fxX7xX4xX381xX4dxX4xX23xX55xX2xX4xX2cxX2dxX16xX2xX32axX2cxX4xX5xX929xXdxX4xX5exX16xXe1xX7xX4xX16xX2d6xX5xX62xX4xX5exX16xX40axX2cxX2dxX4xX381xX4dxX4xX91xXdxX487xX23xX62xX4xX20xX16xX32axX4xX1xXdxX12xX60xX23xX4xX5xX40fxX5xX4xX381xX4dxX4xX23xX55xX2xX4xX2cxX2dxX16xX2xX32axX2cxX4xX5xX929xXdxX4xX5exX16xXe1xX7xX4xX16xX2d6xX5xX4xX5xX3d1xX4xX2cxX3c2xX2xX4xX1xXdxX2cxX2dxX4xX23xX11xX757xX2cxX2dxX4xX6xX686xX20xX62xX4xX23xX16xX2xX5bxXdxX4xX23xX44xX2cxX16xX4xX5exX16xX42cxX4xX23xX16xX2xX62xX4xX5xX16xX2axX7xX4xX91xX40fxX5xX4xX381xX4d7xX2cxX16xX4xX381xX2axX5adxX5xX4xX2cxX2dxXdxX491xX2cxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xXbaxX2cxX2dxX4xXd0xX2axXabxX5xX4xX5xX16xXdxX12xX3cxX2cxX4xX3xX2xX60xX5xX4xXd0xX66xX4xX23xX11xX44xX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX16xXe1xX386xX23xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX4xX23xX16xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX91xXdxX12xX32axX2cxX4xX8xX7xX2cxX2dxX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX20xX16xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX23xX16xX929xX5xX4x77ebxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX381xX686xX23xX4xX16xX55xX2cxX2dxX62xX4xX2dxX2xX7xXe1xX4xX2cxX16xX2xX60xXexX4xX3xX325xX4xX2cxX2dxX16xX2xX32axX2cxX4xX5xX929xXdxXa2xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX5exX16xXe1xX40fxX2cxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX23xX16xX25xXe1xX4xX5exX5bxX23xX4xX42axXdxX42cxX4xX381xX8fcxXdxX4xX11xX7xXd3xX4x3a48xX62cxX4xX1xX325xX2cxX2dxX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX2cxX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX2cxX16xX2xX60xXexX4xX3xX325xX4xX2dxX2xX40fxXe1xX4xX1xX325xX5xX4xX3xX55xX4xX381xX55xXe1xX4xX23xX386xXe1xXd3xX4x425bxX8fcxXdxX4xX23xX2axX4xX2cxX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX5xX16xXe1xX4xX5xX40fxX5xX4xX5xX2bxX4xX8xX4baxX4xX2dxX2xX40fxXe1xX4xX1xX325xX5xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX5xX8fcxX2cxX4xX5xX3d1xX4xX23xX11xX2d6xX2cxX2dxX4xX381xX2xX3cxXexX62xX4xX23xX437xX20xX4xX23xX11xXdxX2cxX2dxX4xX2axXdxX4xX23xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xXe1xX4xX2dxX2xX40fxXe1xX4xX1xX325xX5xX4xX20xX16xX36xX4xX5xX437xX20xX4xX3xX55xX4xX23xX2xX5bxX20xX4xX23xX325xX5xX4xX5exX2xX32axX2cxX4xX5xX66xX4xX16xX3d1xX7xX4xX23xX11xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX16xX2d6xX5xX62xX4xX2cxX16xX487xX23xX4xX6xX55xX4xX381xX66xX2xX4xX3xXabxX2xX4xX5xX40fxX5xX4xX5xX2bxX4xX8xX4baxX4xX2dxX2xX40fxXe1xX4xX1xX325xX5xX4xX4baxX4xX5xX40fxX5xX4xX3xX757xX2cxX2dxX4xX5xX3d1xX4xX381xX2xX4dxXdxX4xX5exX2xX60xX2cxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX23xX5bxX4xX91xX6bxX4xX16xX3c2xX2xX4xX5exX16xX3d1xX4xX5exX16xX196xX2cxX62xX4xX3xX757xX2cxX2dxX4xX381xX491xX2cxX2dxX4xXd0xX55xXe1xX4xX1xX3daxX2cxX4xX23xX3c2xX5xX4xX23xX16xX2xX3cxXdxX4xX8xX66xX62xX4xX3xX757xX2cxX2dxX4xX2cxX6ecxX2xX62xX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX2dxX2xXabxX2xX4xX3xX55xX4xX16xX42cxX2xX4xX381xX42cxXe1xXd3xX4xX364xX16xXdxX12xX5bxX2cxX4xX5exX16xX44xX5xX16xX4xX91xX6bxX4xX16xX3c2xX2xX4xX16xX3d1xX7xX4xX381xX8fcxXdxX4xX23xX2axX4xX20xX16xX40fxX23xX4xX23xX11xX2xX3cxX2cxX4xX23xX11xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX5xX16xX487xX23xX4xX6xX2axX5adxX2cxX2dxX4xX5xX7xXe1xX4xX4baxX4xX23xX487xX23xX4xX5xX42cxX4xX5xX40fxX5xX4xX5xX487xX20xX4xX16xX2d6xX5xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xX11xX2xX3cxX2cxX4xX5exX16xX7xX2xX4xX5xX3d1xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX5xX16xX5bxX4xX381xX3c2xX4xX16xX2d6xX5xX4xX20xX16xX44xX4xXexXabxX2xX4xX2cxX16xX475xXexX4xXd0xX42cxXe1xX4xX381xX42cxXexX4xX8xX51xX4xX5xX16xX2xX7xX4xX8x3462xX4xX16xX5adxX20xX4xX6xX628xX4xX2dxX2xX422xX7xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX62xX4xX2cxX2dxX2axX3acxX2xX4xX16xX2d6xX5xX4xX3xX55xX4xX5xX40fxX5xX4xX23xX16xX55xX2cxX16xX4xX20xX16xX8fcxX2cxX4xX91xX6bxX4xX16xX3c2xX2xXd3xX4xX21xX196xX2cxX2dxX4xX5xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX16xXdxX12xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX4xX5xX40fxX5xX4xX2cxX2dxXdxX491xX2cxX4xX381xX8fcxXdxX4xX23xX2axX4xX5xX3fxX7xX4xX91xX6bxX4xX16xX3c2xX2xX4xX5xX16xXe1xX4xX12xX4xX23xX5bxX4xX2dxX35bxX2cxX4xX3xXabxX2xX4xX6xX3c2xX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX4xX381xX2xX4dxXdxX4xX5xX16x31b1xX2cxX16xX4xX2dxX2xX40fxX62xX4xX20xX16xX44xX4xX1xX4d7xX5xX16xX4xX3xX325xX4xX12xX4xX23xX5bxXa2xX4xX5xX3d1xX4xX5xX16xX44xX2cxX16xX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2dxX2xX40fxXexX4xX8xX40fxX23xX62xX4xX2cxX3daxX2cxX2dxX4xX5xX7xXe1xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX3xX2xX60xX5xX4xXexXdxX7xX4xX8xX35bxXexX4xX23xX11xX7xX2cxX2dxX4xX23xX16xX2xX5bxX23xX4xXd0xX4d7xX4xX3xX55xX4xX23xX16xXdxX66xX5xX62xX4xX3xX437xX23xX4xX23xX2axX4xX12xX4xX23xX5bxXa2xX4xX2dxX35bxX2cxX4xX3xX2xX60xX5xX4xX381xX2xX4dxXdxX4xX5xX16xX10d4xX2cxX16xX4xX2dxX2xX40fxX4xX1xX4d7xX5xX16xX4xX3xX325xX4xX5exX16xX40fxXexX4xXd0xX60xX2cxX16xX62xX4xX5xX16xX422xX7xX4xXd0xX60xX2cxX16xX4xX3xXabxX2xX4xX6xX3c2xX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX4xXd0xX42cxXe1xX4xX16xX2xX3cxXexX4xX12xX4xX23xX5bxX4xX23xXe1xX55xX2cxX4xX1xX3daxX2cxX62xX4xX6xX3c2xX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX4xX5xX42cxX2xX4xX5xX40fxX5xX16xX4xX23xX2xX4dxX2cxX4xX6xX2axX2bxX2cxX2dxXa2xX4xX381xX491xX2cxX2dxX4xX23xX16xX3acxX2xX4xX23xX196xX2cxX2dxX4xX5xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX5exX2xX3cxXexX4xX8xXe1xX40fxX23xX4xX5xX16xX2xX4xX20xX16xX44xX4xX5exX16xX40fxXexX62xX4xX5xX16xX422xX7xX4xXd0xX60xX2cxX16xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xXexX2xX2cxX16xX4xXd0xX386xX5xX16xX4xX2dxX2xX40fxX4xX1xX4d7xX5xX16xX4xX3xX325xX4xX12xX4xX23xX5bxX62xX4xX20xX16xX3daxX2cxX4xX381xX4d7xX2cxX16xX4xX11xX3fdxX4xX20xX16xX8fcxX2cxX4xX5xX16xX2xX4xX23xXbaxX4xX2cxX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX3xX55xX4xX20xX16xX8fcxX2cxX4xX5xX16xX2xX4xX5xX3fxX7xX4xX2cxX2dxX2axX3acxX2xX4xX8xX62cxX4xX1xX325xX2cxX2dxX4xX1xX4d7xX5xX16xX4xX3xX325xX4xX12xX4xX23xX5bxXa2xX4xX11xX55xX4xX8xXe1xX40fxX23xX4xX5xX40fxX5xX4xX5xX16xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX62xX4xX1xX51xX4xX40fxX2cxX4xX381xX6bxX4xX381xX2axX5adxX5xX4xX5xX487xX20xX4xX5xX3d1xX4xX23xX16xX382xXexX4xX42axXdxX12xX4dxX2cxX4xX42axXdxX12xX5bxX23xX4xX381xX4d7xX2cxX16xX4xX381xX3cxX4xX2axXdxX4xX23xX2xX32axX2cxX4xXd0xX66xX4xX23xX11xX44xX4xX2cxX2dxXdxX491xX2cxX4xX6xX51xX5xX4xX381xX66xX2xX4xX3xXabxX2xX4xX5xX40fxX5xX4xX5xX16xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX62xX4xX1xX51xX4xX40fxX2cxX4xX5xX8fcxX2cxX4xX23xX16xX2xX5bxX23xX62xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX62xX4xX5xX35bxX23xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX5xX40fxX5xX4xX5xX16xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX62xX4xX1xX51xX4xX40fxX2cxX4xX5xX3d1xX4xX2cxX3c2xX2xX4xX1xXdxX2cxX2dxX4xX23xX11xX757xX2cxX2dxX4xX6xX686xX20xX62xX4xX5ex4664xXexX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX0xX8xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX14xX369xX16xX487xX2cxX4xX381xX487xXdxX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX5exX16xXe1xX42cxX2cxX2dxX4xX113xX62xX251xX963xX4xX8xX66xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX0xX73xX8xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX14xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX28x3c9axX2cxX2dxX4xX3xX4dxX4xX42axXdxX42cxX2cxX4xX6xX628xX62xX4xX8xX62cxX4xX1xX325xX2cxX2dxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX5xX16xX2xX4xX23xX16xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX91xXdxX12xX32axX2cxX4xX5xX3fxX7xX4xX2cxX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX62xX4xX381xX382xX12xX4xXexX386xX2cxX16xX4xX381xX36xX2xX4xXexXabxX2xX62xX4xX2cxX3daxX2cxX2dxX4xX5xX7xXe1xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX16xXe1xX386xX23xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xXa2xX4xX23xX196xX2cxX2dxX4xX42axXdxX12xX4dxX2cxX4xX23xX51xX4xX5xX16xX3fxX4xX3xX55xX4xX23xX16xX6ecxX5xX4xX381xX382xX12xX4xX91xX6bxX4xX16xX3c2xX2xX4xX16xX3d1xX7xX4xX5xX40fxX5xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX23xX16xX25xXe1xX4xX23xX2xX2cxX16xX4xX23xX16xX8fcxX2cxX4xXda4xX2dxX16xX4d7xX4xX42axXdxX12xX5bxX23xX4xX8xX66xX4xX17xX136xX93xXda4xX6fdxX73xX21x57aaxX4xX2cxX2dxX55xX12xX4xX113xX251xX73xX17xX19axX73xX113xX19axX17xX27cxX4xX5xX3fxX7xX4xX82xX3c2xX2xX4xX2cxX2dxX16xX4d7xX4xX6xX8fcxX2cxX4xX23xX16xX929xX4xX139xX62xX4xX1b9xX7xX2cxX4xX28xX16xX487xX20xX4xX16xX55xX2cxX16xX4xX21xX11xXdxX2cxX2dxX4xX2axX2bxX2cxX2dxX4xXe54xX42cxX2cxX2dxX4xX5exX16xX3d1xX7xX4x7343x6fdfxX1584xX62xX4xX381xX42cxXexX4xXd0xX42cxXe1xX4xXexX325xX5xX4xX23xX2xX32axXdxX4xX381xX5bxX2cxX4xX2cxX196xXexX4xX113xX19axX113xX17xX4xX20xX16xX487xX2cxX4xX381xX487xXdxX4xX5xX3d1xX4xX17xX19axX963xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX23xX51xX4xX5xX16xX3fxX4xX23xX55xX2xX4xX5xX16xX44xX2cxX16xX62xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xXd0xX31xX2cxX16xX4xX42axXdxX3daxX2cxX4xX17xX19axX963xX4xX5xX16xX2xX4xX23xX11xX51xX5xX4xX23xX2xX5bxX20xX4xX23xXbaxX4xX2cxX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX5xX16xXe1xX4xX5xX40fxX5xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX8xXe1xX4xX3xXabxX2xX4xX2dxX2xX7xX2xX4xX381xXe1xX386xX2cxX4xX113xX19axX17xX17xX4xX93xX4xX113xX19axX17xX251xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xX2xX5bxX20xX4xX23xX325xX5xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX5xX3d1xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX42axXdxX12xX4xX381xX4d7xX2cxX16xX4xX23xX386xX2xX4xXda4xX2dxX16xX4d7xX4xX381xX4d7xX2cxX16xX4xX8xX66xX4xX17xX139xX73xX113xX19axX17xX251xX73xXda4xXe54xX93xX28xX369xX4xX2cxX2dxX55xX12xX4xX17xX27fxX73xX19axX113xX73xX113xX19axX17xX251xX4xX5xX3fxX7xX4xX28xX16xX44xX2cxX16xX4xX20xX16xX3fxX4xX42axXdxX12xX4xX381xX4d7xX2cxX16xX4xX5xX2bxX4xX5xX16xX5bxX4xX23xX51xX4xX5xX16xX3fxX4xX5xX3fxX7xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX3xX55xX4xX5xX40fxX5xX4xX3xX196xX2cxX4xXd0xX42cxX2cxX4xX42axXdxX12xX4xX381xX4d7xX2cxX16xX4xX5xX2bxX4xX5xX16xX5bxX4xX23xX51xX4xX5xX16xX3fxX4xX5xX3fxX7xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX5xX40fxX5xX4xX6xX39fxX2cxX16xX4xX3xX51xX5xX4xX5xX325xX4xX23xX16xX3cxXa2xX4xX5exX16xX382xX2cxX4xX23xX11xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX16xXe1xX55xX2cxX4xX23xX16xX2xX60xX2cxX62xX4xXd0xX7xX2cxX4xX16xX55xX2cxX16xX4xX5xX40fxX5xX4xX3xX196xX2cxX4xXd0xX42cxX2cxX4xX16xX2axXabxX2cxX2dxX4xX1x1b79xX2cxX4xX5xX2bxX4xX5xX16xX5bxX4xX23xX51xX4xX5xX16xX3fxX4xX5xX3fxX7xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX23xXbaxX2cxX2dxX4xX6xX39fxX2cxX16xX4xX3xX51xX5xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xXe54xX382xX12xX4xX2cxX16xX7xX2cxX16xX4xX23xX2xX5bxX2cxX4xX381xX3c2xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX5xX2bxX4xX5xX16xX5bxX4xX2dxX2xX40fxX4xX23xX16xX4d7xX4xX23xX11xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX5xX3d1xX4xX8xX51xX4xX381xX2xX4dxXdxX4xX23xX2xX5bxX23xX4xX5xX3fxX7xX4xXda4xX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX381xX66xX2xX4xX3xXabxX2xX4xX2dxX2xX40fxX4xX5xX40fxX5xX4xX1xX4d7xX5xX16xX4xX3xX325xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX42axXdxX7xX2cxX4xX23xX11xX2d6xX2cxX2dxX4xX2cxX16xX2axX4xX12xX4xX23xX5bxX62xX4xX2dxX2xX40fxXe1xX4xX1xX325xX5xX4xX381xX386xX2xX4xX16xX2d6xX5xX62xX4xX2dxX2xX40fxXe1xX4xX1xX325xX5xX4xX2cxX2dxX16xX4dxX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX23xX16xX25xXe1xX4xX6xX3c2xX4xX23xX11xX31xX2cxX16xX4xX23xX44xX2cxX16xX4xX381xX6ecxX2cxX2dxX62xX4xX23xX44xX2cxX16xX4xX381xX3fxX4xX5xX40fxX5xX4xX12xX5bxXdxX4xX23xX66xX4xX5xX16xX2xX4xX20xX16xX44xX62xX4xX23xX11xX40fxX2cxX16xX4xX23xX40fxX5xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX4xXexX386xX2cxX16xX4xX381xX5bxX2cxX4xXexX686xX23xX4xXd0xX475xX2cxX2dxX4xX2dxX2xX40fxX4xX5xX42cxX4xX3xX55xX4xX6xX386xXexX4xX20xX16xX40fxX23xXd3xX4xXda4xX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX5xX487xX20xX4xX5xX16xX2xX4xX23xX16xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX91xXdxX12xX32axX2cxX4xX5xX16xXe1xX4xX5xX40fxX5xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX381xX66xX2xX4xX3xXabxX2xX4xX5xX40fxX5xX4xX5exX16xXe1xX42cxX2cxX4xX5xX16xX2xX4xX381xX6bxX4xX381xX2axX5adxX5xX4xX5exX5bxX23xX4xX5xX487xXdxX4xX3xX55xXe1xX4xX2dxX2xX40fxX4xX1xX4d7xX5xX16xX4xX3xX325xX62xX4xX1xX55xX2cxX16xX4xX2cxX2dxXdxX491xX2cxX4xX16x27b6xX4xX23xX11xX5adxX4xX23xX11xX51xX5xX4xX23xX2xX5bxX20xX4xX5xX16xXe1xX4xX5xX40fxX5xX4xX381xX66xX2xX4xX23xX2axX5adxX2cxX2dxX4xX5xX16xX44xX2cxX16xX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX8xX62cxX4xX1xX325xX2cxX2dxX4xX1xX4d7xX5xX16xX4xX3xX325xX4xX5xX40axX2cxX2dxX62xX4xX23xX386xXe1xX4xX2cxX2dxXdxX491xX2cxX4xX5xX42cxX2xX4xX5xX40fxX5xX16xX4xX23xX2xX4dxX2cxX4xX6xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX3xX55xX4xX23xX196xX2cxX2dxX4xX5xX16xX2xX4xX381xX8fcxXdxX4xX23xX2axX62xX4xXexXdxX7xX4xX8xX35bxXexX4xX381xX3cxX4xX2cxX3daxX2cxX2dxX4xX5xX7xXe1xX4xX5xX16xX487xX23xX4xX6xX2axX5adxX2cxX2dxX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xXe54xX36xX2xX4xXexXabxX2xX4xX5xX2bxX4xX5xX16xX5bxX4xX16xX19c7xX4xX23xX11xX5adxX4xX5exX2xX2cxX16xX4xX20xX16xX44xX4xX5xX16xXe1xX4xX5xX40fxX5xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX23xX11xX32axX2cxX4xX5xX2bxX4xX8xX4baxX4xX5exX5bxX23xX4xX42axXdxX42cxX4xX381xX8fcxXdxX4xX11xX7xXd3xX4xX21xX2xX5bxX20xX4xX23xX325xX5xX4xX8xX35bxX20xX4xX91xX5bxX20xX62xX4xX23xX36xX4xX5xX16xX929xX5xX4xX6xX386xX2xX4xX5xX40fxX5xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX381xX3cxX4xX23xX2xX2cxX16xX4xX2dxX2d6xX2cxX4xX381xX8fcxXdxX4xXexX66xX2xX62xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX62xX4xX2cxX3daxX2cxX2dxX4xX5xX7xXe1xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX16xXe1xX386xX23xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX62xX4xX20xX16xX487xX2cxX4xX381xX487xXdxX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX5exX16xXe1xX42cxX2cxX2dxX4xX113xX62xX251xX963xX4xX8xX66xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xXd3xX4xX21xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX5xX2bxX4xX5xX16xX5bxX4xX23xX55xX2xX4xX5xX16xX44xX2cxX16xX4xX2cxX16xX2axX4xX1xXe1xX7xX2cxX16xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX381xX66xX2xX4xX3xXabxX2xX4xX5xX40fxX5xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX5xX3d1xX4xX381xX3fxX4xX381xX2xX4dxXdxX4xX5exX2xX60xX2cxXa2xX4xX5xX36xX4xX20xX16xX8fcxX2cxX4xX16xX3d1xX7xX4xX5xX40fxX5xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX5xX3d1xX4xX381xX3fxX4xX381xX2xX4dxXdxX4xX5exX2xX60xX2cxX62xX4xX23xX11xXbaxX4xX5xX40fxX5xX4xXd0xX60xX2cxX16xX4xX3xX2xX60xX2cxX62xX4xX23xX11xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX16xX2d6xX5xXa2xX4xX8xX40fxX20xX4xX2cxX16xX437xX20xX62xX4xX2dxX2xX42cxX2xX4xX23xX16xX3cxX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX6xX437xX20xX4xX16xXe1xX386xX23xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX4xX5exX1380xXexX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX0xX8xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX14x46cexXbaxX2cxX2dxX4xX3xX2xX60xX5xX4xX2dxX2xX7xXe1xX4xXd0xX36xX4xX8xXdxX2cxX2dxX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX0xX73xX8xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX14xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX42axXdxX42cxX2cxX4xX6xX628xX62xX4xX8xX62cxX4xX1xX325xX2cxX2dxX4xX6xX7xXe1xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX4xX3xX55xX4xX23xX16xX3acxX2xX4xX2dxX2xX7xX2cxX4xX6xX7xXe1xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX62xX4xX42axXdxX42cxX2cxX4xX6xX628xX4xX5xX16xX686xX23xX4xX5xX16x404axX4xX8xX66xX4xX6xX2axX5adxX2cxX2dxX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX5xX16xX929xX5xX62xX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xXd3xX4xX1ceexXbaxX2cxX2dxX4xX3xX2xX60xX5xX4xX2dxX2xX7xXe1xX4xXd0xX36xX4xX8xXdxX2cxX2dxX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxXd3xX4xX28xX16xX487xXexX4xX1xX929xX23xX4xX3xX2xX60xX5xX4xX23xX51xX4xX20xX16xX32axX4xX1xXdxX12xX60xX23xX4xX3xX55xX4xX2dxX2xX7xXe1xX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xX3xX2axX5adxX23xX4xX42axXdxX40fxX4xX8xX66xX4xX381xX6bxX4xX381xX2axX5adxX5xX4xX5xX487xX20xX4xX5xX3d1xX4xX23xX16xX382xXexX4xX42axXdxX12xX4dxX2cxX4xX2dxX2xX7xXe1xXa2xX4xX5xX3d1xX4xX5exX5bxX4xX16xXe1xX386xX5xX16xX4xX3xX55xX4xX2dxX2xX42cxX2xX4xX20xX16xX40fxX20xX4xX381xX3cxX4xX2dxX2xX42cxX2xX4xX42axXdxX12xX5bxX23xX4xX1xX929xX23xX4xX381xX2xX3cxXexX4xX8xX66xX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xX3xX2axX5adxX23xX4xX42axXdxX40fxX4xX8xX66xX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xX381xX2axX5adxX5xX4xX2dxX2xX7xXe1xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX28xX40fxX5xX4xX5xX2bxX4xX42axXdxX7xX2cxX62xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX5xX16xX2axX7xX4xX8xX62cxX4xX1xX325xX2cxX2dxX4xX16xX5bxX23xX4xX8xX66xX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xX381xX2axX5adxX5xX4xX2dxX2xX7xXe1xX4xX20xX16xX42cxX2xX4xX91xX25xXexX4xX91xX1380xX23xX62xX4xX5xX35bxX23xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX20xX16xX757xX4xX16xX5adxX20xXd3xX4xX21xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX2cxX196xXexX4xX113xX19axX17xX13axX62xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX17xX62xX27cxX963xX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX5xX16xX929xX5xX4xX8xXe1xX4xX3xXabxX2xX4xX8xX66xX4xX2dxX2xX7xXe1xX4xX2cxX196xXexX4xX113xX19axX17xX251xXa2xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX23xX66xX2xX4xX23xX16xX2xX3cxXdxX4xX113xX62xX251xX963xX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xX8xX51xX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX4xX16xX2axX4baxX2cxX2dxX4xX6xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX23xXbaxX4xX2cxX2dxX3daxX2cxX4xX8xX40fxX5xX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX8xXe1xX4xX3xXabxX2xX4xX8xX66xX4xX2dxX2xX7xXe1xX4xX2cxX196xXexX4xX113xX19axX17xX251xXd3xX4xX28xX40fxX5xX4xX5xX2bxX4xX42axXdxX7xX2cxX62xX4xX23xX36xX4xX5xX16xX929xX5xX62xX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX4xX5xX16xX10d4xX4xX23xXdxX12xX3cxX2cxX4xX1xX325xX2cxX2dxX4xX8xX66xX4xX5xX40fxX2cxX4xXd0xX3c2xX62xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX5xX16xX929xX5xX62xX4xX3xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX929xX5xX4xXexXabxX2xX4xX5exX16xX40axX2cxX2dxX4xX42axXdxX40fxX4xX251xX19axX963xX4xX8xX66xX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xX5xX40fxX2cxX4xXd0xX3c2xX62xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX5xX16xX929xX5xX62xX4xX3xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX929xX5xX4xX381xX6bxX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX23xX2xX2cxX16xX4xX2dxX2xX42cxX2cxX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX62xX4xX381xX6bxX4xX2dxX2xX42cxX2xX4xX42axXdxX12xX5bxX23xX4xX5xX16xX5bxX4xX381xX3c2xX4xX2cxX2dxX16xX10d4xX4xX16xX2axXdxX4xX16xXe1xX686xX5xX4xX23xX16xX40axX2xX4xX3xX2xX60xX5xX4xX23xX16xX25xXe1xX4xX42axXdxX12xX4xX381xX4d7xX2cxX16xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX8xX35bxX20xX4xX91xX5bxX20xX62xX4xX23xX2xX2cxX16xX4xX2dxX2d6xX2cxX4xX23xX36xX4xX5xX16xX929xX5xX4xXd0xX3c2xX4xXexX40fxX12xX4xX23xX16xX25xXe1xX4xX16xX2axXabxX2cxX2dxX4xX5xX16xXdxX12xX32axX2cxX4xX2cxX2dxX16xX2xX60xX20xX62xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX381xX386xX2xX62xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX381xX8fcxXdxX4xXexX66xX2xX62xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX23xX66xX2xX4xX381xX7xX4xX5xX487xX20xX4xX23xX11xXdxX2cxX2dxX4xX2dxX2xX7xX2cxX62xX4xX2dxX2xX42cxXexX4xX5xX487xX20xX4xX20xX16xX3d1xXa2xX4xX381xX2xX4dxXdxX4xX5xX16xX10d4xX2cxX16xX4xX1xX929xX23xX4xX381xX2xX3cxXexX4xX5xX40fxX5xX4xX3xX487xX2cxX4xX381xX4dxX4xX5x5446xX2cxX4xX5xX16xX491xX2cxX2dxX4xX5xX16xX1380xXe1xX4xX3xX4dxX4xX5xX16xX929xX5xX4xX2cxX196xX2cxX2dxX62xX4xX2cxX16xX2xX60xXexX4xX3xX325xX4xX2dxX2xX422xX7xX4xX5xX40fxX5xX4xX5xX2bxX4xX42axXdxX7xX2cxX4xX23xX11xXe1xX2cxX2dxX4xX16xX60xX4xX23xX16xX66xX2cxX2dxX4xX23xX36xX4xX5xX16xX929xX5xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xXa2xX4xX2dxX35bxX2cxX4xX3xXabxX2xX4xX23xX2xX2cxX16xX4xX2dxX2xX42cxX2cxX4xXd0xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX5bxX4xX2cxX16xX475xXexX4xX2cxX3daxX2cxX2dxX4xX5xX7xXe1xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX381xX3c2xX2xX4xX2cxX2dxX1438xX4xX5xX40fxX2cxX4xXd0xX3c2xX62xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX5xX16xX929xX5xX4xX3xX2xX32axX2cxX4xX5xX16xX929xX5xXd3xX4xX21xX2xX5bxX2cxX4xX16xX55xX2cxX16xX4xX8xX40fxX20xX4xX2cxX16xX437xX20xX62xX4xX2dxX2xX42cxX2xX4xX23xX16xX3cxX4xX381xX2bxX2cxX4xX3xX4d7xX62xX4xXd0xX3c2xX4xXexX40fxX12xX4xX16xXe1xX386xX23xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX4xX5exX16xX40axX2cxX2dxX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xXe54xX36xX2xX4xXexXabxX2xX4xX5xX196xX2cxX4xXd0xX42cxX2cxX4xX5xX40fxX5xX16xX4xX23xX16xX929xX5xX4xX42axXdxX42cxX2cxX4xX6xX628xX4xX3xX55xX4xX23xX16xX40fxX2xX4xX381xX3c2xX4xX6xX55xXexX4xX3xX2xX60xX5xX4xX5xX3fxX7xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX5xX16xX929xX5xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX62xX4xX20xX16xX325xX5xX4xX3xX325xX4xX381xX2xX4xX381xX40axX2xX4xX3xXabxX2xX4xX42axXdxX42cxX2cxX4xX6xX628xXa2xX4xXexX2xX2cxX16xX4xXd0xX386xX5xX16xX4xX16xX3d1xX7xX4xX42axXdxX42cxX2cxX4xX6xX628xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX62xX4xX23xX196xX2cxX2dxX4xX5xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX5exX68axX4xX6xXdxX437xX23xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX3xX325xX62xX4xX5exX68axX4xX5xX2axX2bxX2cxX2dxX4xX381xX66xX2xX4xX3xXabxX2xX4xX5xX40fxX2cxX4xXd0xX3c2xX62xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX5xX16xX929xX5xX62xX4xX5xX2bxX4xX42axXdxX7xX2cxX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xXd3xX4xX1583xX62cxX4xX6xX628xX4xX2cxX2dxX16xX2xX32axXexX4xX5xX40fxX5xX4xX23xX11xX2axX3acxX2cxX2dxX4xX16xX5adxX20xX4xX5exX16xX40axX2cxX2dxX4xX23xXdxX3daxX2cxX4xX23xX16xX3fxX62xX4xX5xX3d1xX4xX16xX55xX2cxX16xX4xX3xX2xX4xX3xX2xX4xX20xX16xX386xXexX4xX20xX16xX40fxX20xX4xX6xXdxX437xX23xX62xX4xX3xX2xX4xX20xX16xX386xXexX4xX381xX386xXe1xX4xX381xX929xX5xX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX3xX325xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX1b9xXe1xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xX36xX4xX5xX16xX929xX5xX4xX23xX16xX51xX5xX4xX16xX2xX60xX2cxX4xX381xX491xX2cxX2dxX4xXd0xX3c2xX62xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX23xX40fxX5xX4xX5xX42cxX2xX4xX5xX40fxX5xX16xX4xX16xX55xX2cxX16xX4xX5xX16xX44xX2cxX16xX4xX381xX3cxX4xX2dxX3d1xX20xX4xX20xX16xX8fcxX2cxX4xX16xXe1xX55xX2cxX4xX23xX16xX55xX2cxX16xX4xX5xX40fxX5xX4xXexX325xX5xX4xX23xX2xX32axXdxX4xX5xX3fxX7xX4xX364xX5bxX4xX16xXe1xX386xX5xX16xX4xX5xX42cxX2xX4xX5xX40fxX5xX16xX4xX16xX55xX2cxX16xX4xX5xX16xX44xX2cxX16xX4xX2cxX16xX55xX4xX2cxX2axXabxX5xX4xX2dxX2xX7xX2xX4xX381xXe1xX386xX2cxX4xX113xX19axX17xX139xX4xX93xX4xX113xX19axX113xX19axX62xX4xX2cxX3daxX2cxX2dxX4xX5xX7xXe1xX4xX16xX2xX60xXdxX4xX42axXdxX42cxX4xX5xX3fxX7xX4xX16xXe1xX386xX23xX4xX381xX3c2xX2cxX2dxX4xX5xX40axX2cxX2dxX4xX3xX325xXd3xX0xX73xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xXdffxXe1xXdxX11xX5xX25xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxX23xX25xX91xX23xX93xX7xX6xX2xX2dxX2cxX99xX4xX9bxXdxX8xX23xX2xXa0xX12xXa2xXbxX14xX21xX16xX25xXe1xX4xX5xX16xX2xX2cxX16xX20xX16xXdxXd3xX3xX2cxX0xX73xX20xX14