Thổ Nhĩ Kỳ xét xử gần 500 nghi phạm liên quan vụ đảo chính bất thành năm 2016
(Baohatinh.vn) - Hàng chục bị cáo bị tuyên án chung thân trong phiên tòa xét xử gần 500 nghi phạm liên quan đến cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016 diễn ra hôm nay (26/11).
3de7xa8eex60b6xb517x6d8ax8885xbe07x8c1axb758xX7x6e57x84cdx6b0dx7f06xa398xc456xX5xbda6xXax7c54xXcxX1x7708xX3xc88fxX1xbb92xX3x8294x81b3xX3x5aeexbd8cxXexX3xX1exc0a4xX3xacbbxc3ecx6b23xX3xb71cxa211xX2axX3xX27xX25xX1xXdxX3xXbxX1xaf04x49baxX3xX5xXdx533fxX27xX3xc666x6d41xX6xX27xX3xb547x635exX3x7311xbd74x4070xX3xX4xX1x5bdfxX27xX1xX3xc5adx58efxXexX3xXexX1xbd6bxX27xX1xX3xX27xa37dxX35xX3x59e7xX2axX2x82d0xX0x4212xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx897dxX10xX6xc6b9xXaxX12xX70xX54xX27xX25xX3xX4xX1xX42xX4xX3xX4ex5303xX3xX4x61c0xX46xX3xX4exX81xX3xXexX3dxc5a6xX39xX27xX3xX84xX27xX3xX4xX1xX3dxX27xX25xX3xXexX1x9cf8xX27xX3xXex3fdcxX46xX27xX25xX3xXbxX1xXdxX39xX27xX3xXex82f1xX6xX3xX1exX1fxXexX3xX1exX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2axX3xX27xX25xX1xXdxX3xXbxX1xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX44x5eb3xX27xX3xX4xX3dx9533xX4xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4exX4fxXexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3x4418xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX27xX59xX35xX3xX5cxX2axX2xX5fxX3xX73xXdx98cexX27xX3xX9fxX6xX3xX1x423dxX35xX3xX27xX6xX8cxX3x61aexX5cxX5fxX61xX2xX2x4a79xa7acxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5f51xX46xX73xX8cxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1exXex88faxX6xX5xXdxX25xX27xc1f5xX3xX4xX10xX27xXexX10xX9fx4057xXaxX12xX0xXdxX35xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxacaexX10xX27xXexX10xX9fxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXax8693xXdxX73xXexX1xX142xX3xX5fxX2xX29xXbxX1exX14axX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX142xX3xc757xX5fxa7a6xXbxX1exX14axXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX61xX61xXdxX11bxX4exX6xX46xX1xX6xXexXdxX27xX1xX11bxX41xX27xX61xX27xX10xX169xX7xX61xX5cxX2ax5b19xbc21xX61xX2xX5cxX1a9xX73xX1a9xX2xX5fxX2xX1aaxX29xX5cxXexX5fxX1aaxX5cxX2xX5xX1a9xX13cxX5cxX2axX2xX1aaxX13cxX2axX1aaxX13cxX2xX1a9xXexX2xX2xX2xX2axX17fxX17fx6be3xX13cxX2xX11bx645axXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX1exX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2axX3xX27xX25xX1xXdxX3xXbxX1xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4exX4fxXexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xX27xX59xX35xX3xX5cxX2axX2xX5fxXaxX3xX169xXdxX73xXexX1xX9xXaxX5fxX2xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX17fxX5fxX181xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX6xXbxXexXdxX46xX27xXaxX12x3f56xXd7xXexX3xX4exXdxX27xX1xX3xX7xX19xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX6xX35xX3xX25xXdxX6xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX44x4065x697exX4xX3xX44xX28bxX6xX3xX44xXd2xX27xX3xXexXabxX6xX3xX84xX27xX3xXeexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xXbxX1x659axX3xX260xX3dxX25xX5xX6xX3xX27xX25xX54xX8cxX3xX2xX1a9xX61xX1aaxX61xX5cxX2axX2xX1aaxX11bxX3xX0xX10xX35xX12xX114x4d02xX27xX1xX142xX3x91ecxX10xX3dxXexX10xX9fxX7xX11axX0xX61xX10xX35xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX46xX73xX8cxXaxX12xX15axX84xX4xX1xX3xX44xX9bxX8cxX3xX1x6a4bxX27xX3xX1a9xX3xX27xX59xX35x7c76xX3xX41xX54xX46xX3xX44xX39xX35xX3xX2xX29xX61xX1aaxX61xX5cxX2axX2xX5fxX2fexX3xX35xXd7xXexX3xX27xX1x4ab6xX35xX3xX4exXdxX27xX1xX3xX7xX19xX3xX3cxX3dxX9bxX27xX3xX44xXd7xXdxX3xX44x445fxX3xXexX9fxXdxa994xX27xX3x7891xX1xX6xXdxX3xX1exX10xX3xXexX59xX27xX25xX2fexX3xX35xX84xX8cxX3xX4exX6xX8cxX3xX4xX1xXdxXd2xX27xX3xX44xX4fxX3dxX3xXexX34xXdxX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xXbxX1xX2a8xX3x906bxX7xXexX6xX4exX3dxX5xX3xX41xX54xX3xXexX1x6b83xX3xX44xX10dxX3x6e4axX27xX336xX6xX9fxX6xX3xX27xX1x73dfxX35xX3xX5x81f2xXexX3xX44xX15xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX3cxX3dxX8cx7b60xX27xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX27xX1xX28bxX27xX25xX3xXexX1xX4fxXexX3xX4exX34xXdxX11bxX3xX1bxX1xX46xX45xX27xX25xX3xX5cxX29xX2axX3xX27xX25xX28bxb965xXdxX3xXexX1xXdx4873xXexX3xX35xX34xX27xX25xX3xX41xX54xX3xX1xX54xX27xX25xX3xX27xX25xX1x63d3xX27xX3xX27xX25xX28bxX3bexXdxX3xX4exX81xX3xXexX1xX28bxX2f6xX27xX25xX3xXexX9fxX46xX27xX25xX3xX4xX3dxXd7xX4xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX11bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX46xX73xX8cxXaxX12x44f2xX6xX3dxX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX2fexX3xX376xX27xX336xX6xX9fxX6xX3xX44xX32exX3xX7xX6xX3xXexX1xX45xXdxX2fexX3xX4ex8a39xXexX3xX1xX54xX27xX25xX3xXexX9fxX59xX35xX3xX27xX25xX1xX3d7xX27xX3xX27xX25xX28bxX3bexXdxX3xXexX1xX3dxXd7xX4xX3xX3cxX3dxX9bxX27xX3xX44xXd7xXdxX2fexX3xX4xX2f6xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xXexX28bxX3xXbxX1xX84xXbxX2fexX3xX73xX9bxX27xX3xX7xa70bxX3xX41xX54xX3xX25xXdxX84xX46xX3xX73xX42xX4xX11bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX46xX73xX8cxXaxX12xX376xX27xX336xX6xX9fxX6xX3xX4xX1xX46xX3xX9fxX37fxX27xX25xX3xX25xXdxX84xX46xX3xX7xX19xX3x85fcxX10xXexX1xX3dxX5xX5xX6xX1xX3x8940xX3dxX5xX10xX27xX2fexX3xX7xX2a8xX27xX25xX3xX5xX28bxX3dxX3xX41xX46xX27xX25xX3xXexX34xXdxX3xX260x6068xX2fexX3xX4x91dfxX27xX25xX3xXbxX1xX46xX27xX25xX3xXexX9fxX54xX46xX3xX4xX371xX6xX3xX10dxX27xX25xX3xX44x58d4xX27xX25xX3xX7xX6xX3dxX3xX41xX42xX3xX41xXdxX3c4xX4xX11bxX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX10xX35xX3xXbxX1xX46xX27xX25xX3xXexX9fxX54xX46xX3xX27xX54xX8cxX3xX5xX54xX3xX35xXd7xXexX3xXexX15xX3xX4xX1xX4f1xX4xX3xX336xX1xX371xX27xX25xX3xX4exX2a8xX11bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX46xX73xX8cxXaxX12xX70xX32exX27xX25xX3xXexX1xX10dxX27xX25xX3xXexX4fxX27xX3xX0xX10xX35xX12xX376xX27xX6xX73xX46xX5xX3dxX0xX61xX10xX35xX12xX3xX4xX371xX6xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX35x67a3xXdxX3xX44xX9bxX8cxX3xX44xX28bxX6xX3xXexXdxX27xX2fexX3xX5cxX29xX3xX4exX81xX3xX4xX84xX46xX3xX5xX54xX3xX4xX84xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX10dxX27xX25xX3xX5xX84xXdxX3xX27xX1xb897xX27xX25xX3xX4xX1xXdxXd2xX4xX3xXexXdxX39xX35xX3xX336xX4axX4xX1xX3xX4b1xX13cxX2xX5fxX3xXexX9fxX46xX27xX25xX3xX44xX39xX35xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4exXdxXd2xX27xX3xX2xX29xX61xX1aaxX3xX44xX32exX3xX4exX81xX3xXexXabxX6xX3xXexX3dxX8cxX39xX27xX3xX84xX27xX3xXexX4d9xX3xX4xX1xX3dxX27xX25xX3xXexX1xX9bxX27xX3xX1xX10dxX35xX3xX27xX6xX8cxX11bxX3xX1a9xX3xXexX1xX28bxX3bexX27xX25xX3xX73xX9bxX27xX3xX4xX319xX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX44xXd2xX27xX3xX4xX3dxXd7xX4xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4x9078xX27xX25xX3xX27xX1xX383xX27xX3xX4exX45xX27xX3xX84xX27xX3xXexX28bxX2f6xX27xX25xX3xXexX476xX11bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX46xX73xX8cxXaxX12xXcxX34xXdxX3xXbxX1xXdxX39xX27xX3xX1exX1fxXexX3xX1exX23xX2fexX3xXcxX28bxX57dxX27xX25xX3xX376xX336xXdxX27xX3x6c47xX1d0xXexX3dxX9fxX336xX3xX13cxX3xX4xX476xX3dxX3xXexX28bxX3xX5xX3c4xX27xX1xX3xX336xX1xX10dxX27xX25xX3xX3cxX3dxX9bxX27xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX2fexX3xX4xX4d9xX27xX25xX3xX27xX1xXdxX392xX3dxX3xX27xX25xX28bxX3bexXdxX3xX336xX1xX84xX4xX3xX4exX81xX3xX4exX437xXexX3xX25xXdxX5adxX3xXexX34xXdxX3xX4xX59xX27xX3xX4xX4f1xX3xX336xX1xX10dxX27xX25xX3xX3cxX3dxX9bxX27xX3xX376xX336xXdxX27xX4xXdxX2fexX3xXbxX1xX4axX6xX3xXcxX9bxX8cxX3xX12bxX437xX4xX3xXexX1xX371xX3xX44xX10dxX3xX376xX27xX336xX6xX9fxX6xX3xX4exX81xX3xX4xX84xX46xX3xX4exX3dxXd7xX4xX3xX4xX1x7acdxX3xX44xX34xX46xX3xX4xX3dxXd7xX4xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX41xX54xX3xX44xX84xX27xX1xX3xX4exX46xX35xX3xX4xX84xX4xX3xXexXabxX6xX3xX27xX1xX54xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xXbxX1xX371xX2fexX3xX4exX6xX46xX3xX25x9002xX35xX3xX4xX45xX3xX3cxX3dxX2a8xX4xX3xX1xXd7xXdxX2fexX3xX44xX754xX27xX25xX3xXexX1xX3bexXdxX3xX5xX39xX27xX3xX336xXd2xX3xX1xX46xX34xX4xX1xX3xX84xX35xX3xX7xX84xXexX3xXcxX15xX27xX25xX3xXexX1xX2a8xX27xX25xX3xXcxX6xX8cxX8cxXdxXbxX3xc890xX9fxX73xX46xX25xX6xX27xX11bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX46xX73xX8cxXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xX70xX32exX27xX25xX3xXexXdxX27xX3xX0xX10xX35xX12xX2caxX10xX3dxXexX10xX9fxX7xX2fexX0xX61xX10xX35xX12xX3xX44xX9bxX8cxX3xX5xX54xX3xXbxX1xXdxX39xX27xX3xXexXabxX6xX3xX5xX57dxX27xX3xX27xX1xX4fxXexX3xX44xX28bxX28cxX4xX3xX35xXeexX3xX44xX333xX3xX1exX1fxXexX3xX1exX23xX3xX27xX1xX5adxX27xX25xX3xX27xX25xX28bxX3bexXdxX3xX4xX319xX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX44xXd2xX27xX3xX4xX3dxXd7xX4xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4exX4fxXexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xX27xX59xX35xX3xX5cxX2axX2xX5fxX11bxX3xX4bbxXdxX84xX46xX3xX7xX19xX3xX4b1xX10xXexX1xX3dxX5xX5xX6xX1xX3xX4bbxX3dxX5xX10xX27xX3xX5xX54xX3xX35xXd7xXexX3xXexX9fxX46xX27xX25xX3xX7xX2a8xX3xX5fxX3xX4exX81xX3xX4xX84xX46xX3xX4exX81xX3xX1exX1fxXexX3xX1exX23xX3xX41xX437xX27xX25xX3xX35xc7cexXexX3xXexX34xXdxX3xXbxX1xXdxX39xX27xX3xXexXabxX6xX11bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX46xX73xX8cxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1exXexX13cxX6xX5xXdxX25xX27xX142xX3xX4xX10xX27xXexX10xX9fxX14axXaxX12xX0xXdxX35xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xXexX1xX3dxX35xX4exX3xX73xX1xXdxX73xX10xX3xXdxX15axX10xX27xXexX10xX9fxXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX169xXdxX73xXexX1xX142xX3xX5fxX2xX29xXbxX1exX14axX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX142xX3xX1a9xX2xX2axXbxX1exX14axXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX61xX61xXdxX11bxX4exX6xX46xX1xX6xXexXdxX27xX1xX11bxX41xX27xX61xX27xX10xX169xX7xX61xX5cxX2axX1a9xX1aaxX61xX2xX5cxX1a9xX73xX1a9xX2xX5fxX5cxX5cxX2xX5fxXexX1a9xX2axX29xX17fxX181xX5xX2axX11bxX1d4xXbxX25x989exX9fxX9xX1a9x76c6xX17fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX1exX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2axX3xX27xX25xX1xXdxX3xXbxX1xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4exX4fxXexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xX27xX59xX35xX3xX5cxX2axX2xX5fxXaxX3xX169xXdxX73xXexX1xX9xXaxX5fxX2xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1a9xX2xX2axXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xX73xXdxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX9fxX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX7xXexX9fxX46xX27xX25xX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX142xX0xX61xX7xXexX9fxX46xX27xX25xX12xX0xX3dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13cxXexX1xX3dxX35xX4exX13cxX6xX27xX73xX13cxX7xX6xXbxX46xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX4exX437xXexX3xX25xXdxX5adxX3xX5cxX1a9xX181xX3xX27xX1xX9bxX27xX3xX41xXdxX39xX27xX3xX12bxXd7xX3xX17xX25xX46xX34xXdxX3xX25xXdxX6xX46xXaxX3xX1xX9fxX10x8749xX9xXaxX61xX3cxX3dxX46xX4xX13cxXexX10xX61xXexX1xX46xX13cxX27xX1xXdxX13cxX336xX8cxX13cxX4exX6xXexX13cxX25xXdxX3dxX13cxX5cxX1a9xX181xX13cxX27xX1xX6xX27xX13cxX41xXdxX10xX27xX13cxX4exX46xX13cxX27xX25xX46xX6xXdxX13cxX25xXdxX6xX46xX61xX2xX1aaxX5cxX181xX1a9xX29xX11bxX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX25xX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX61xX35xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX5cxX2axX61xX27xX10xX169xX7xX61xX2xX181xX5cxX2axX61xX2xX5cxX1a9xX73xX2xX2xX29xX2axX1aaxX2axX5fxXexX1aaxX181xX181xX181xX29xX5xX2axX11bxX1d4xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX1exX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2axX3xX27xX25xX1xXdxX3xXbxX1xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4exX4fxXexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xX27xX59xX35xX3xX5cxX2axX2xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX41xX12xX0xX7xXexX9fxX46xX27xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX4exX437xXexX3xX25xXdxX5adxX3xX5cxX1a9xX181xX3xX27xX1xX9bxX27xX3xX41xXdxX39xX27xX3xX12bxXd7xX3xX17xX25xX46xX34xXdxX3xX25xXdxX6xX46xXaxX3xX1xX9fxX10xXa55xX9xXaxX61xX3cxX3dxX46xX4xX13cxXexX10xX61xXexX1xX46xX13cxX27xX1xXdxX13cxX336xX8cxX13cxX4exX6xXexX13cxX25xXdxX3dxX13cxX5cxX1a9xX181xX13cxX27xX1xX6xX27xX13cxX41xXdxX10xX27xX13cxX4exX46xX13cxX27xX25xX46xX6xXdxX13cxX25xXdxX6xX46xX61xX2xX1aaxX5cxX181xX1a9xX29xX11bxX1xXexX35xXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX4exX437xXexX3xX25xXdxX5adxX3xX5cxX1a9xX181xX3xX27xX1xX9bxX27xX3xX41xXdxX39xX27xX3xX12bxXd7xX3xX17xX25xX46xX34xXdxX3xX25xXdxX6xX46xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX9fxX46xX27xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12x8334xX54xXdxX3xXexX9fxX3dxX8cxX392xX27xX3xX1xX3d7xX27xX1xX3xX17xXcxbe7bxX3xX4xX371xX6xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1xX10dxX35xX3xX27xX6xX8cxX3xX44xX28bxX6xX3xXexXdxX27xX2fexX3xX25xXdxX57dxXdxX3xX4xX1xX4f1xX4xX3xX27xX28bxX57dxX4xX3xX27xX54xX8cxX3xX44xX32exX3xXbxX1xX84xXexX3xX5xX3c4xX27xX1xX3xX4exX437xXexX3xX25xXdxX5adxX3xX5cxX1a9xX181xX3xX27xX1xX9bxX27xX3xX41xXdxX39xX27xX3xX12bxXd7xX3xX17xX25xX46xX34xXdxX3xX25xXdxX6xX46xX3xX27xX25xX1xXdxX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX44xXd2xX27xX3xX25xXdxX84xX46xX3xX7xX19xX3xX44xX4f1xX27xX25xX3xX7xX6xX3dxX3xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX27xX59xX35xX3xX5cxX2axX2xX5fxX11bxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX41xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc1cxX3d7xX3xX7xX6xX46xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX9fxXeexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xX35xX42xX4xX3xXexXdxX39xX3dxX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4xX371xX6xX3xX336xX1xX371xX27xX25xX3xX4exX2a8xXaxX3xX1xX9fxX10xXa55xX9xXaxX61xX4exXdxX27xX1xX13cxX5xX3dxX6xX27xX61xX41xXdxX13cxX7xX6xX46xX13cxXexX1xX46xX13cxX27xX1xXdxX13cxX336xX8cxX13cxXexX9fxX46xX13cxXexX1xX6xX27xX1xX13cxX35xX3dxX4xX13cxXexXdxX10xX3dxX13cxX4xX1xXdxX27xX1xX13cxX4xX3dxX6xX13cxX336xX1xX3dxX27xX25xX13cxX4exX46xX61xX2xX5cxX1aaxX2axX2xX2xX11bxX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX25xX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX61xX35xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX5cxX2axX61xX27xX10xX169xX7xX61xX2xX1aaxX2axX2xX61xX2xX5cxX1a9xX73xX29xX2xX2xXexX5cxX2xX947xX1a9xX5xX2axX11bxX1d4xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX1exX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2axX3xX27xX25xX1xXdxX3xXbxX1xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4exX4fxXexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xX27xX59xX35xX3xX5cxX2axX2xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX41xX12xX0xX7xXexX9fxX46xX27xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc1cxX3d7xX3xX7xX6xX46xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX9fxXeexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xX35xX42xX4xX3xXexXdxX39xX3dxX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4xX371xX6xX3xX336xX1xX371xX27xX25xX3xX4exX2a8xXaxX3xX1xX9fxX10xXa55xX9xXaxX61xX4exXdxX27xX1xX13cxX5xX3dxX6xX27xX61xX41xXdxX13cxX7xX6xX46xX13cxXexX1xX46xX13cxX27xX1xXdxX13cxX336xX8cxX13cxXexX9fxX46xX13cxXexX1xX6xX27xX1xX13cxX35xX3dxX4xX13cxXexXdxX10xX3dxX13cxX4xX1xXdxX27xX1xX13cxX4xX3dxX6xX13cxX336xX1xX3dxX27xX25xX13cxX4exX46xX61xX2xX5cxX1aaxX2axX2xX2xX11bxX1xXexX35xXaxX12xXc1cxX3d7xX3xX7xX6xX46xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX9fxXeexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xX35xX42xX4xX3xXexXdxX39xX3dxX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4xX371xX6xX3xX336xX1xX371xX27xX25xX3xX4exX2a8xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX9fxX46xX27xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX4bbxXdxX57dxXdxX3xXbxX1xX9bxX27xX3xXexX4axX4xX1xX3xX4xX1xX46xX3xX9fxX37fxX27xX25xX3xX336xX1xX371xX27xX25xX3xX4exX2a8xX3xX5xXdxX39xX27xX3xXexX42xX4xX3xXexX4fxX27xX3xX4xX10dxX27xX25xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX3bexXdxX3xX25xXdxX6xX27xX3xX3cxX3dxX6xX3xX5xX54xX3xX73xX46xX3xX4xX84xX4xX3xX27xX25xX3dxX8cxX39xX27xX3xX27xX1xX9bxX27xX3xX27xX1xX28bxX3xX41xX81xX3xXexX9fxX4axX3xX44xX81xX6xX3xX5x90cexX2fexX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX7xX84xX4xX1xX3xX44xX2a8xXdxX3xX27xXd7xXdxX13cxX44xX2a8xXdxX3xX27xX25xX46xX34xXdxX11bxX11bxX11bxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX41xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xX6xX3xXexX1xX45xXdxX3xX947xX11bxX2axX2axX2axX3xX4xX45xX27xX1xX3xX7xX84xXexX2fexX3xX4exX437xXexX3xX2xX2axX17fxX3xXexX28bxX57dxX27xX25xX3xX3cxX3dxX9bxX27xX3xX44xXd7xXdxX3xX7xX6xX3dxX3xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xXaxX3xX1xX9fxX10xXa55xX9xXaxX61xX3cxX3dxX46xX4xX13cxXexX10xX61xXexX1xX46xX13cxX27xX1xXdxX13cxX336xX8cxX13cxX7xX6xX13cxXexX1xX6xXdxX13cxX947xX13cxX2axX2axX2axX13cxX4xX6xX27xX1xX13cxX7xX6xXexX13cxX4exX6xXexX13cxX2xX2axX17fxX13cxXexX3dxX46xX27xX25xX13cxX3cxX3dxX6xX27xX13cxX73xX46xXdxX13cxX7xX6xX3dxX13cxX41xX3dxX13cxX73xX6xX46xX13cxX4xX1xXdxX27xX1xX61xX2xX2xX1aaxX29xX181xX5cxX11bxX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX25xX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX61xX35xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX5cxX2axX61xX27xX10xX169xX7xX61xX2xX5fxX5cxX181xX61xX2xX5cxX1a9xX73xX2xX2xX5fxX29xX1aaxX2xX2xXexX17fxX2xX17fxX29xX5xX29xX11bxX1d4xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX1exX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2axX3xX27xX25xX1xXdxX3xXbxX1xX34xX35xX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4exX4fxXexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xX27xX59xX35xX3xX5cxX2axX2xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX41xX12xX0xX7xXexX9fxX46xX27xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xX6xX3xXexX1xX45xXdxX3xX947xX11bxX2axX2axX2axX3xX4xX45xX27xX1xX3xX7xX84xXexX2fexX3xX4exX437xXexX3xX2xX2axX17fxX3xXexX28bxX57dxX27xX25xX3xX3cxX3dxX9bxX27xX3xX44xXd7xXdxX3xX7xX6xX3dxX3xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xXaxX3xX1xX9fxX10xXa55xX9xXaxX61xX3cxX3dxX46xX4xX13cxXexX10xX61xXexX1xX46xX13cxX27xX1xXdxX13cxX336xX8cxX13cxX7xX6xX13cxXexX1xX6xXdxX13cxX947xX13cxX2axX2axX2axX13cxX4xX6xX27xX1xX13cxX7xX6xXexX13cxX4exX6xXexX13cxX2xX2axX17fxX13cxXexX3dxX46xX27xX25xX13cxX3cxX3dxX6xX27xX13cxX73xX46xXdxX13cxX7xX6xX3dxX13cxX41xX3dxX13cxX73xX6xX46xX13cxX4xX1xXdxX27xX1xX61xX2xX2xX1aaxX29xX181xX5cxX11bxX1xXexX35xXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xX6xX3xXexX1xX45xXdxX3xX947xX11bxX2axX2axX2axX3xX4xX45xX27xX1xX3xX7xX84xXexX2fexX3xX4exX437xXexX3xX2xX2axX17fxX3xXexX28bxX57dxX27xX25xX3xX3cxX3dxX9bxX27xX3xX44xXd7xXdxX3xX7xX6xX3dxX3xX41xX42xX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX9fxX46xX27xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX44xX32exX3xX7xX6xX3xXexX1xX45xXdxX3xX947xX11bxX2axX2axX2axX3xX27xX1xX9bxX27xX3xX41xXdxX39xX27xX3xX4xX45xX27xX1xX3xX7xX84xXexX3xXexX9fxX39xX27xX3xX336xX1xX437xXbxX3xX4xX45xX3xX27xX28bxX57dxX4xX2fexX3xX4exX6xX46xX3xX25xX754xX35xX3xX4xX45xX3xX5xX476xX4xX3xX5xX28bxX28cxX27xX25xX3xX4xX45xX27xX1xX3xX7xX84xXexX3xXeexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xXbxX1xX2a8xX3xX364xX7xXexX6xX27xX4exX3dxX5xX3xX41xX54xX3xXexX1xX371xX3xX44xX10dxX3xX376xX27xX336xX6xX9fxX6xX2fexX3xX73xX46xX3xX4xX84xX46xX3xX4exX3dxXd7xX4xX3xX4xX319xX3xX5xXdxX39xX27xX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX44xXd2xX27xX3xX9bxX35xX3xX35xX28bxX3dxX3xX44xX45xX46xX3xX4xX1xX4axX27xX1xX3xX4exX4fxXexX3xXexX1xX54xX27xX1xX3xX1xX10dxX35xX3xX2xX29xX61xX1aaxX2fexX3xX70xX32exX27xX25xX3xXexXdxX27xX3xX2caxX10xX3dxXexX10xX9fxX7xX3xX73x8e95xX27xX3xX5xX3bexXdxX3xX35xXd7xXexX3xX3cxX3dxX6xX27xX3xX4xX1xX4f1xX4xX3xX6xX27xX3xX27xXdxX27xX1xX3xX4xX4fxXbxX3xX4xX6xX46xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX35xX57dxXdxX3xX44xX9bxX8cxX3xX44xX28bxX6xX3xXexXdxX27xX11bxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX41xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX3dxX5xX12xX0xX73xXdxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9fxXaxX12xX0xX61xX73xXdxX41xX12xX0xX61xX73xXdxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX376xX3dxXexX1xX46xX9fxXaxX12x7aefxX1xX28bxX2f6xX27xX25xX3xXc0axX87exX27xX25xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX414xX46xX3dxX9fxX4xX10xXaxX12xX114xXcxX1xX10xX46xX3xX2caxX10xX3dxXexX10xX9fxX7xX11axX0xX61xXbxX12
Phương Đặng