VinFast tăng giá cả 3 dòng xe, cao nhất 50 triệu
VinFast vừa có quyết định tăng giá cả 3 dòng xe đang phân phối tại Việt Nam, với mức tăng lần lượt là 20 triệu đồng, 30 triệu đồng và 50 triệu đồng.
f7c4x10b50x14f9dx14d92x1251fx14bc5x11f12xf9afx16808xX7xff11x104dcx11828x15fcax16cf1x109dcxX5x10b12xXax12b4ex1673fxXdx14688x1063axX6xX7xXexX3xXex13e9fxX15x17647xX3xX1exXdx12bb1xX3xX4x16239xX3x13ca0xX3x147f1x17bdcxX15xX1exX3x11a68xX10x16b31xX3xX4xX6x16fd1xX3xX15xX1x14c1cxXexX3x15439x12bc0xX3xXex16c28xXdx171efx15f82xX0x14252xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx174a3xX10xX6xX29xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3x152c8x131a0xX6xX3xX4x1232cxX3x16607xX42x173b7x123a4xXexX3x1441fx1047dxX15xX1xX3xXexX1cxX15xX1exX3xX1exXdxX22xX3xX4xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX15xX1exX3xX2exX10xX3xX6exX6xX15xX1exX3xXbxX1x12d7dxX15xX3xXbxX1xf821xXdxX3xXex16098xXdxX3xX13xXdxX41xXexX3x10d33xX6x137b1xX30xX3xX61x12daexXdxX3xXa3x12a65xX4xX3xXexX1cxX15xX1exX3xX5x17edfxX15xX3xX5x12b88xfaffxXexX3xX5x148c8xX3x10efcxX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xX3xX6ex13914xX15xX1exX30xX3xX27xX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xX3xX6exXc9xX15xX1exX3xX61xXbdxX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xX3xX6exXc9xX15xX1ex15aa8xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1609exX34xX29xX6axXaxX12x17d17xXa7xXdxX3xX6exX90xX6axX30xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX6exXb8xX6xX3xX3fxX6xX3xX6exXb9xXexX3xX6exXdx15ecaxX42xX3xX4xX1xff50xX15xX1xX3xX1exXdxX22xX3xXa3xXa7xXdxX30xX3xX4xX1x13c36xX15xX1xX3xXexX1xXabxX4xX3xX22xXbxX3xX29x17b2bxX15xX1exX3xX4xX1xX34xX3xX4xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX15xX1exX3xX2exX10xX30xX3x10519xX6xX34xX3xX1exXc9xXa3xX3xX16xX6xX29xXdxX5xX30xX3x1629exX42xX2exX3x12733xXbfxXecxX3cxX3xX61xXbdxX3xX166xX42xX2exX3x1325fxX16axXbfxXecxX3cxX30xX3xX61xXa7xXdxX3xX4xX22xX4xX3xXa3xXabxX4xX3xXexX1cxX15xX1exX3xX5xXb4xX15xX3xX5xXb8xXb9xXexX3xX5xXbdxX3xXbfxX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xX3xX6exXc9xX15xX1exX30xX3xX27xX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xX3xX6exXc9xX15xX1exX3xX61xXbdxX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xX3xX6exXc9xX15xX1exX30xX3xX22xXbxX3xX29xX141xX15xX1exX3xXexX3fx10ba2xX15xX3xXexX38xXexX3xX4xX25xX3xX157xXdxX6bxX15xX3xXexX1x15ff3xX3xX6exX6xX15xX1exX3xX157xX22xX15xX3xXexX3fxX1d3xX15xX3xXexX1xX6fxX3xXexX3fxXb8x142c2xX15xX1exXecxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX34xX29xX6axXaxX12x15c61xXb9xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX1exXdxX22xX3xX6exXb4xX42xX3xXexXdxX1d3xX15xX3xXexX3fxX34xX15xX1exX3xX15xX1cxXa3xX3xXbfxX3cxXbfxX3cxX3xX15xXbdxX6axX3xX29xXdx13ce3xX15xX3xX3fxX6xX3xX4xX1xX125xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX27xX3xX15xX1exXbdxX6axX3xXexX3fxXb8xXa7xX4xX3x11acfxX1xXdxX3xXb8xX42xX3xX6ex15868xXdxX3xXa3xX42xX6xX3xXexX3fxX25xX3xX1exX66xXbxX3x10c85xXa3xXdxX23fxX15xX3xX5xX263xXdxX3xXbfxX3xX15xX1cxXa3xX3xX6exXb4xX42x15de0xX3xX25bxX6bxXexX3xXexX1x15114xX4xX3xX61xXbdxX34xX3xX15xX1exXbdxX6axX3xX2xX3bxX44xXbfxXecxX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX157xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX34xX15xXexX10xX15xXexXdxXa3xX1exXaxX12xX0xXexX157xX34xX29xX6axX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxXa3xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa3xX1ex17e30xX3fxX10xX7xXbxX34xX15xX7xXdxX61xX10xX3xX4xXa3xX7xX2daxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX1exXdxX22xX3xX4xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX15xX1exX3xX2exX10xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX15xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXecxX157xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxX61xX15xX44xX15xX10x13a1axX7xX44xXbfxX3cxX3cx15cc8xX44xX2xX27x1152axX29xX34cxX2xX3cxX2xX3bxX3cxX3bxXexX3bxX2xX34cxX27xX5xX2xXecxXbxX15xX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX1exXdxX22xX3xX4xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX15xX1exX3xX2exX10xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX15xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX29xX12xX0xX44xXexX3fxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14343xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xXfcxX25xX15xX1exX3xX1exXdxX22xX3xXa3xXa7xXdxX3xX4x14ecbxX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX22xXbxX3xX29xX141xX15xX1exX3xXexX62xX3xX15xX1exXbdxX6axX3xX2xXbfxX44xXbfxX44xXbfxX3cxXbfxX3cxXecxX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX29xX12xX0xX44xXexX3fxX12xX0xX44xXexX157xX34xX29xX6axX12xX0xX44xXexX6xX157xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX34xX29xX6axXaxX12xXcxX42xX6axX3xXa3xXabxX4xX3xX1exXdxX22xX3xX6exXdxX120xX42xX3xX4xX1xX125xX15xX1xX3xXexX1cxX15xX1exX30xX3xX15xX1xXb8xX15xX1exX3xX1exXdxX22xX3xX2exX10xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXa3xXa7xXdxX3xX61xfad6xX15xX3xX15x10ff0xXa3xX3xXexX3fxX34xX15xX1exX3xX25bxX1xX42xX15xX1exX3xX1exXdxX22xX3xX6ex14f6bxX4xX3xX157xXdxX41xXexX3x157c2xX27xX3x14f46xX1x14b6exX15xX1exX3xX4x12e15xX15xX1exX3xXb8xX42xX3xX6exX263xXdx1155exX3xX2daxX3xX25bxX1xX47fxX15xX1exX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX134xX3xX25bxX1xX38xX42xX3xX1xX6xX34xX30xX3xX25bxX1xX47fxX15xX1exX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX134xX3xXexXbdxXdxX3xX4xX1xX134xX15xX1xX3xX61xXbdxX3xX25bxX1xX47fxX15xX1exX3xX5xXb9xXdxX3xX15xX1xX42x17e81xX15xXecxX3xX3b8xX141xX3xXexX1xX1e4xX30xX3xX6exX99xXdxX3xX29xXdxX41xX15xX3xXexX62xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1xX34xX3xX1xX6xX6axX30xX3xX1exXdxX22xX3xX157xX22xX15xX3xX6exXb8xXb9xX4xX3xX6exXdxX120xX42xX3xX4xX1xX125xX15xX1xX3xX29x16474xX6xX3xXexX3fxX1d3xX15xX3xX5xX484xX3xXexX3fx15778xX15xX1xX3xX6exXb8xX6xX3xX1exXdxX22xX3xX2exX10xX3xX61xX120xX3xX6exX28dxX15xX1exX3xXa3xXabxX4xX3xX1exXdxX22xX3xXexX1xX10xX34xX3xX4xX1xX134xX15xX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX47axX27xX3xX47dxX1xX47fxX15xX1exX48exXecxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX34xX29xX6axXaxX12xX176xX6xX42xX3xX25bxX1xXdxX3xXexX1cxX15xX1exX3xX1exXdxX22xX30xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX166xX42xX2exX3xX176xX16axXbfxXecxX3cxX3xX7x10338xX3xX4xX66xX3xX1exXdxX22xX3xX2xX30xX3bx1212dxX3xXex10135xX3xX6exXc9xX15xX1exX3xX61xXa7xXdxX3xX157xX25xX15xX3xXcxXdxX1d3xX42xX3xX4xX1xX42x17308xX15xX30xX3xX2xX30xX348xX34cxX34cxXecxX34cxX3xXexX5a3xX3xX6exXc9xX15xX1exX3xX6exX95xXdxX3xX61xXa7xXdxX3xX157xX25xX15xX3xXa1xX90xX15xX1exX3xX4xX6xX34xX3xX61xXbdxX3xX2xX30xX5a0xX3bxX27xXecxX34cxX3xXexX5a3xX3xX6exXc9xX15xX1exX3xX6exX95xXdxX3xX61xXa7xXdxX3xX157xX25xX15xX3xX3b8xX6xX34xX3xX4xX38xXbxXecxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX34xX29xX6axXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX166xX42xX2exX3xX16axXbfxXecxX3cxX3xX157xX25xX15xX3xXcxXdxX1d3xX42xX3xX4xX1xX42xX5baxX15xX3xX4xX66xX3xXa3xXabxX4xX3xX1exXdxX22xX3xXa3xXa7xXdxX3xX2xX30xX2xXbfxf7eexX3xXexX5a3xX3xX6exXc9xX15xX1exX30xX3xX157xX25xX15xX3xXa1xX90xX15xX1exX3xX4xX6xX34xX3xX4xX66xX3xX1exXdxX22xX3xX2xX30xXbfxX2x12e05xX3xXexX5a3xX3xX6exXc9xX15xX1exX3xX61xXbdxX3xX157xX25xX15xX3xX3b8xX6xX34xX3xX4xX38xXbxX3xX4xX66xX3xX1exXdxX22xX3xX2xX30xX27xX348xX675xXecxX675xX3xXexX5a3xX3xX6exXc9xX15xX1exXecxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX34xX29xX6axXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX16xX6xX29xXdxX5xX3xX4xX66xX3xXa3xXabxX4xX3xXexX1cxX15xX1exX3xXexX1xX38xXbxX3xX15xX1xX38xXexX30xX3xX15xX1xXb8xX15xX1exX3xXa3xXabxX4xX3xX1exXdxX22xX3xXa3xXa7xXdxX3xX4xX1xX125xX3xX4xX2axX15xX3xX6exXabxX15xX1exX3xX29xXb8xXa7xXdxX3xX53xX34xX15xX29xX6xX3xXfcxX3fxXdxX34xX30xX3xX61xXbdxX3xX4xX6xX34xX3xX1x11cbdxX15xX3xXexX38xXexX3xX4xX25xX3xX15xX1x1063dxX15xX1exX3xX6exX95xXdxX3xXexX1xX3cfxX3xX4xX2axX15xX3xX5xX99xXdxX3xX15xX1xXb8xX3xXcxX34xX6axX34xXexX6xX3xf9ddxXdxX1exX34xX30xX3xX47dxXdxX6xX3xX102xX34xX3fxX15xXdxX15xX1exX30xX3xX53xX6axX42xX15xX29xX6xXdxX3x16ee1xX3fxX6xX15xX29xX3xXdxX2xX3cxX3xX1xX6xX6axX3xX176xX42x16ef7xX42xX25bxXdxX3xX3b8xX10xX5xX10xX3fxXdxX34xXecxX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX157xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX34xX15xXexX10xX15xXexXdxXa3xX1exXaxX12xX0xXexX157xX34xX29xX6axX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxXa3xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa3xX1exX2daxX3fxX10xX7xXbxX34xX15xX7xXdxX61xX10xX3xX4xXa3xX7xX2daxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX342xXdxX29xXexX1x153c6xX3xX348xX2xX3bxXbxX2ex102f7xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX7d9xX3xX27xX2xX675xXbxX2exX7e0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX1exXdxX22xX3xX4xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX15xX1exX3xX2exX10xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX15xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xX3xX2daxX3xX53xX521xX15xX1xX3xXbfxXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXecxX157xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxX61xX15xX44xX15xX10xX342xX7xX44xXbfxX3cxX3cxX348xX44xX2xX27xX34cxX29xX34cxX2xX3cxX2xX3bxX3cxX3bxXexX27xX348xXbfxX3bxX5xXbfxXecxXbxX15xX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX1exXdxX22xX3xX4xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX15xX1exX3xX2exX10xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX15xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX29xX12xX0xX44xXexX3fxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX29xX12xX0xX44xXexX29xX12xX0xX44xXexX3fxX12xX0xX44xXexX157xX34xX29xX6axX12xX0xX44xXexX6xX157xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX34xX29xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX25bxX6bxX3xX1xX34xX99xX4xX1xX3xX15xX1cxXa3xX3xXbfxX3cxXbfxX3cxX30xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX7xX594xX3xX3fxX6xX3xXa3x1291exXexX3xX29xX2axX15xX1exX3xX2exX10xX3xX7xX6xX15xX1exX3xX1xXdxX41xX42xX3xX7xX42xX38xXexX3xX4xX6xX34xX3xX166xX42xX2exX3xX13xX5a0xX3xX61xXbdxX3xX1xX6xXdxX3xXa3xX45axX42xX3xX4xX3fxX34xX7xX7xX34xX61xX10xX3fxX3xX1xX99xX15xX1exX3xXfcxX3xX61xXbdxX3xX1xX99xX15xX1exX3xX3b8xX30xX3xX61xXa7xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX157xXdxX6bxX15xX3xXexX1xX1e4xX3xX4xX1xX99xX6axX3xX2exX1cxX15xX1exX3xX61xXbdxX3xX4xX1xX99xX6axX3xX6exXdxX41xX15xXecxX3xXa1xX1exX34xXbdxXdxX3xX3fxX6xX30xX3xX4xX47fxX15xX1exX3xXexX6axX3xX4x14429xX15xX1exX3xX7xX594xX3xX3fxX6xX3xXa3xX909xXexX3xX2exX10xX3xX157xX42x169e5xXexX3xX6exXdxX41xX15xX3xX15xX1xX45exXa3xX3xXbxX1xX3cfxX3xX6exX3cfxX3xX4xX22xX4xX3xXbxX1xX90xX15xX3xX25bxX1xX28dxX4xX3xXexX1xX6fxX3xXexX3fxXb8xX1fbxX15xX1exX30xX3xX6exX22xXbxX3xXabxX15xX1exX3xX6exX6xX3xX29xX99xX15xX1exX3xX15xX1xX42xX3xX4xXb4xX42xX3xX4xX3cfxX6xX3xX25bxX1xX22xX4xX1xX3xX1xXbdxX15xX1exXecxX3xXcxX62xX3xX15xX1cxXa3xX3xXbfxX3cxXbfxX2xX30xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX29xX514xX3xX25bxXdxX6bxX15xX3xX7xX594xX3xX2exX42xX38xXexX3xX25bxX1xX5baxX42xX3xX47fxX3xXexX47fxX3xX6exXdxX41xX15xX3xX7xX6xX15xX1exX3xXexX1xX6fxX3xXexX3fxXb8xX1fbxX15xX1exX3xX102x10b6cxXecxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX34xX29xX6axXaxX12xX0xXdxXa3xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX29xXexX1xX42xXa3xX157xX3xX29xX1xXdxX29xX10xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX342xXdxX29xXexX1xX7d9xX3xX348xX2xX5a0xXbxX2exX7e0xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX7d9xX3xX34cxX2xXbfxXbxX2exX7e0xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXecxX157xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxX61xX15xX44xX15xX10xX342xX7xX44xXbfxX3cxX3cxX348xX44xX2xX27xX34cxX29xX34cxX2xX3cxX2xX27xX3cxX675xXexX27xX348xX2xX27xX3cxX5xX3cxXecx171a3xXbxX1exfda0xX3fxX9xX675xX652xX34cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX1exXdxX22xX3xX4xX25xX3xX27xX3xX29xX2axX15xX1exX3xX2exX10xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX15xX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxXdxX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX34xX42xX3fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX61xXdxX10xXexX15xX6xXa3xX29xX6xX6axX5xX6axX0xX44xXbxX12