M.U 2-1 Chelsea: Lukaku tỏa sáng, Quỷ đỏ đòi lại ngôi nhì bảng
Bị dẫn trước nhưng M.U vẫn chơi kiên cường để ngược dòng hạ gục Chelsea. Ở thời khắc đang bị nghi ngờ rất nhiều về sức mạnh thì Quỷ đỏ lại thể hiện được bản lĩnh để vượt qua khó khăn.
f8abx11690x11ae9x1114ex1210fx14d84x145a9x11a0bx14421x14677x171a2x1406dx15708x11d6bx17e49x1765bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax182fbx18709x10e50xXexX0x15a36xXaxX17xX18xX19xXexX0x12dbcxf94fxX19x1124exXexX0xXax1516dxX9x13869xXdxX18x167dexX2fx11caax1aa1cx16ff1xX5x1a105xXbxXdxX17xX32xXex19441x14afdx16c34xX9x10ddex19c5dxX2axX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18x16458xX9x1a141x1185dx199aexX18xX4exX4dxX9xXbx1506dxX18xX9xX2fx12252x17370x13be0x13cdcxX9x1a619xX4dx1430fxX9x16e5cxX54xX9xX61x19cd8xX35xX9xXdx172cexX35xX9xX59xX5ax164b2xX35xX9xX59xXax195a6xX9xX23x12393xX59xX5axX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x160a1xX17xX18xX19xX32xXex12ab6x10fd2xX9xX19x13910xX59xX9xXbx12c7fx157bbx121b8xX2cxX9xX59xXaxX98xX59xX5axX9xX3bxX3cxX3dxX9x1aa8exX93xX59xX9xX2cxXax1762fxX35xX9xX4exX35x188b6xX59xX9xX2cxX98x1690fxX59xX5axX9xX61x1480dxX9xX59xX5axX98x10e46xX2cxX9xX19xX65xX59xX5axX9xXaxX69xX9xX5ax10d7cxX2cxX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX3cxX9x12861xX9xXbxXaxXb6xX35xX9xX4exXaxfccexX2cxX9xX61xX18xX59xX5axX9xX23xX90xX9xX59xX5axXaxX35xX9xX59xX5axXb6xX9xX97xfa0bxXbxX9xX59xXaxX35x15789xX4dxX9xXa6xXfcxX9xX2fx14494xX2cxX9xXcxX69xX59xXaxX9xXbxXaxX73xX9xX5dxX4dxX5fxX9xX61xX54xX9xXdxX69xX35xX9xXbxXaxXbbxX9xXaxX35x19964xX59xX9xX61xX98xXc0xX2cxX9xX23xX76xX59xX9xXdx19b6dxX59xXaxX9xX61xXbbxX9xXa6xX98xXc0xXbxX9x1115dxX4dxX18xX9xX4exXax10e54xX9xX4exXax13b16xX59xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xX3cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX59xXaxX3cxXa6xX59xX1cxX59xX17x12be5xX2fxX1cxX2ax10bc9x17653x190cdxX1cxX2axX182x13374xX19xX2axX182xX187x17014xX183xX18cx12631xXbxfeccxX187xX182xX18cxXdxX182xX3cx167f2xX33xX5axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX9xX4dxX9xX3fxX9xX2axX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXdxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xXbxX24xX18xX9xX2fxX18xX59xX5axX9xX139xX4dxX26xX9xX19xX24xX9xX19xX24xX35xX9xXdxX18xX35xX9xX59xX5axX24xX35xX9xX59xXaxX35xX9xX23xX18xX59xX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX8fx144c6x184dcxX9xX5xX89x133c9xX1f9x13155xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX4axX9xX4cxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9x19d9exX18cxX181x13115xfd6bxX5bxX9xX4cxX35xX59xX5axX18xX97xX19xX9xX221xX191xX187xX224xX225xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX4axX9x11a1cxX35xXdxXdxX35xX18xX59xX9xX221xX18cxX2axX224xX225xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2axX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXex1421fxX90xX59xXaxX9xX61xX24xX69xXbxX9xXbxX97xX24xX59xX5axX9xXaxX35xX120xX33xX9xX3fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX299xX58xX9xXbxX97xXb1xX59xX9xX2fx19b7dxX59xX9xX3xXdxX19xX9xX5xX97xX18x101d2xX2d7xX24xX97xX19xX9xX59xXaxX98xX59xX5axX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXdxX69xX35xX9xXdx10b3exX9xX61x123ffxX35xX9xX59xXax11949xX33xX9xX2cxX4dxX2f3xX2cxX9xXbx11305xXbxX9xXaxXacxX59xX9xXax13b27xX59xX3cxX9xX1f9xX5axX18xX26xX9xXbx18ec7xX9xX59xXax18e93xX59xX5axX9xX33xXax1a3b6xXbxX9xX61x108d6xX4dxX9xXbxX97xX2f8xX59xX5bxX9xX5xXaxX17xX9xX8fxXdxX4dxX17xX2fxX9xX61x167cbxX9xX61x13fb7xX26xX9xX2cxX18xX24xX9xX61xX2f3xX35xX9xXaxX73xX59xXaxX9xX61xXbbxX9xX61xX58xX59xXaxX9xX33xXax14d15xX9xX61xX321xX4dxX9xX3bxX3cxX3dxX3cxX9x127f0xX2f0xX9xX2fxX4dx19c68xXbxX9xX2cxXaxX31dxXbxX9xX59xX317xX18xX9xXbxXaxX73xX9xXax11b00xX9xX61xX335xX9xXbxXaxX2f0xX59xXaxX9xX2cxX6exX59xX5axX3cxX9xX7xXaxX31dxXbxX9xXbxXaxX103xX9x156b3xX5bxX9xXbxX313xX9xX33xXaxX18xX9xX2cxX143xX59xX5axX9xX59xX5axX18xX59xX5axX9xX2cxX352xX18xX9xX3bxX18xX97xX2cxX24xX2fxX9x1597fxXdxX24xX59xX2fxX24xX5bxX9xX3adxXdxXa6xX18xX97xX24xX9xX3bxX24xX97xX18xXbxX18xX9xX61xX335xX9xXbxXaxX24xX58xXbxX9xX4exXaxX54xX35xX9xX2fx114bcxX9xX4ex11012xXcxX9xX2cx16671xX33xX9xX2cxX352xX18xX9xX2cxX58xX2cxX9xXaxX2f8xX4dxX9xXa6xX120xX9xX3bxX3cxX3dxX3cxX9xX5xX4dxX26xX9xX59xXaxX35xXb1xX59xX5bxX9xX2cxX31dxX9xX61xX120xXcxX9xX23xX13fxX59xX5axX9x11546xX9xX2cxX3d2xX9xXdxX26xX9xX2cxXax10d1fxX9xX187xXcxX5bxX9xX18fxXcxX9xX2cxX352xX18xX9xXbxX35xXfcxX59xX9xX61xX69xX24xX9xX59xX5axX98xXb6xX35xX9xX5xX2cdxX26xX9xX8fxX18xX59xX9xX1f9xXaxX18xX9xXdxX69xX35xX9xX61xX98xX18xX9xX23xX13fxX59xX5axX9xX61xX35xX9xXbxX97xX31dxX59xX5axX9x15cafxX2f0xX9xX59xX5axX18xX59xX5axX3cxX9xX3bxX2f3xXbxX9xXdxX321xX59xX9xX59xX317xX18xX9xX3bxX24xX97xX18xXbxX18xX9xXdxX69xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXf6xX26xX9xX2fxX3d2xX9xX4ex104b8xXcxX9xX2cxX54xX35xX9xXa6xX99xX35xX9xX2cxX58xX2cxX9xX33xXaxX18xX9xX19xX103xXbxX9xX61xX35xXbbxXcxX9xX23x11d68xX59xX5axX9xX2cxXaxX2cdxX59xX3cxX9xX1f9x1583bxX4dxX9xX3bxX24xX97xX18xXbxX18xX9xX2cxXax14c7bxX59xXaxX9xX44fxX58xX2cxX9xXaxXacxX59xX5bxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX61xX335xX9xX23xX90xX9xX19xX2f3xX35xX9xX5axX58xX24xX9xX59xX98xX99xX2cxX9xXdxX69xX59xXaxX9xXbxX313xX9xX97xXf6xXbxX9xX2fxX99xXcxX5bxX9xX5axX35xX301xX59xX5axX9xXaxX120xXbxX9xXa6xX99xX35xX9xX4exX90xX2cxXaxX9xX23xX76xX59xX9xX407xX9xXbxX97xX2f8xX59xX9xXbxXaxX4dxX18xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX59xXaxX18xXcxX9xX182xX40xX3fxX9xX2cxX58xX2cxXaxX9xX61xX2cdxX26xX9xXcxX2f3xXbxX9xXbxXaxX58xX59xX5axX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX76xX35xX9xX2fxX18xX4dxX9xX4exXaxX24xX76xX59xX5axX9xX2axX182xX9xX33xXaxX31dxXbxX9xX61xX321xX4dxX9xXdxX47dxX33xX9xXa6xX4a5xX9xXbxXaxX73xX9xX3bxX3cxX3dxX9xXcxX99xX35xX9xX19xX321xX59xX9xX2cxXaxXacxX35xX9xXbxX301xXbxX9xXaxXacxX59xX3cxX9x1253exXf6xXbxX9xX4b1xXbxX9xX59xXaxX317xX59xX5axX9xX4exXaxX24xX76xX59xX5axX9xXbxX97xX301xX59xX5axX9xX44fxX4dxXf6xXbxX9xXaxX35xX120xX59xX9xX23xXb1xX59xX9xX33xXaxX321xX59xX9xX2fxX2cdxX59xX9xX3bxX3cxX3dxX3cxX9xX5dxX4dxX5fxX9xX61xX54xX9xX2cx18016xX59xX5axX9xX4exX35xXbbxXcxX9xX2fxX24xX58xXbxX9xXbxX4dxX26xX4a5xX59xX9xX5axX35xX317xX18xX9xXbxX301xXbxX9xXaxXacxX59xX9xX2fxX24xX9xXa6xX99xX35xX9xXbxXaxXb6xX35xX9xX5axX35xX18xX59xX9xX61xX321xX4dxX9xXbxX97xX2f8xX59xX3cxX9xX5xX97xX24xX59xX5axX9xX61xX13fxX5bxX9xX61xX58xX59xX5axX9xX2cxXaxX31dxX9xX362xX9xX2cxX13fxX9xXa6xX18xX35xX9xXbxX97xX65xX9xX2cxX352xX18xX9xXbxX35xXfcxX59xX9xXa6xX120xX9xX3bxX2cxX5xX24xXcxX35xX59xX18xX26xX3cxX9xX5xX2f0xX35xX9xX59xX143xX59xX5axX9xXbxX97x14e6dxX9xX59xX2f0xX26xX9xX61xX335xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX8xX19xX17xX59xX9xX89xX18x16e59xX18xX97xX19xX9xX59xXaxX98xX9xXaxX73xX59xXaxX9xXa6xX99xX35xX9xX23xX13fxX59xX5axX5bxX9xXdxX2f0xXcxX9xX61xX31dxX59xX5axX9xX59xXaxX35xX120xXcxX9xXa6xXccxX9xX2cxX352xX18xX9xX3adxX59xX19xX17xX97xX9xX89xX17xX97xX97xX17xX97xX18xX9xXcx12132xX18xX9xX5axX35xX76xX35xX9xXbxX97xX98xX99xX2cxX3cxX9xX35dxX2f0xX9xX3bxX2cxX5xX24xXcxX35xX59xX18xX26xX9xX61xX335xX9xX4exXaxX58xX9xXbxXaxX2f0xX59xXaxX9xX2cxX6exX59xX5axX9xXbxX97xX24xX59xX5axX9xXa6xX35xX120xX2cxX9xX4exXaxX13fxX18xX9xX2cxXaxX3d9xXbxX9xX59xX5axX65xX35xX9xX59x13ce8xX9xXbxXf6xX59xX9xX2cxX6exX59xX5axX9xX59xX5axX4dxX26xX9xXaxX35xXbbxXcxX9xX59xXaxXf6xXbxX9xX2cxX352xX18xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX5xX313xX9xXbxXaxX4a5xX9xXbxX97xX2f8xX59xX9xX19xX321xX59xX9xXbxX301xXbxX9xXaxXacxX59xX9xX61xX13fxX5bxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX23xXe1xXbxX9xX61xX321xX4dxX9xXbxX69xX24xX9xX2cxX58xX2cxX9xX2cxXacxX9xXaxX2f3xX35xX9xX143xX59xX9xX23xX2f0xX59xX3cxX9xX299xX58xX59xX5axX9xX2cxXaxX31dxX9xX362xX9xX59xXaxXf6xXbxX9xXdxX2f0xX9xXbxX73xX59xXaxX9xXaxX4dxX301xX59xX5axX9xX33xXaxX31dxXbxX9xX3fxX191xX3cxX9x175f2xX18xX4dxX9xX33xXaxX18xX9xX33xXaxX301xX35xX9xXaxXc0xX33xX9xXbxXf6xX59xX9xX2cxX6exX59xX5axX9xX4exXaxX58xX9xX61x1864cxX33xX9xXcxXe1xXbxX5bxX9xX3adxXdxX17xX44fxX35xX2fxX9xX778xX18xX59xX2cxXaxX17xX651xX9xX2cxX13fxX9xX23xX13fxX59xX5axX9xXbxX97xX24xX59xX5axX9xXa6xX65xX59xX5axX9xX2cxXf6xXcxX9xX59xXaxX98xX59xX5axX9xX4exXaxX301xX59xX5axX9xX2cxXaxX4a5xX9xX23xX13fxX59xX5axX9xXdx14158xX35xX5bxX9xX23xX54xX9xX139xX4dxX18xX9xX2cxXacxX9xXaxX2f3xX35xX9xX5axXaxX35xX9xX23xX2f0xX59xX9xXcxX407xX9xXbxX5fxX9xX2fxX301xX9xX2cxXaxX24xX9xX5dxX4dxX5fxX9xX61xX54xX3cxX9xX8fxX54xX9xX139xX4dxX18xX9xXbxXaxXb6xX35xX9xX2cxXacxX5bxX9xX3bxX3cxX3dxX9xXdxX2f8xX33xX9xXbxX103xX2cxX9xX33xXaxX76xX35xX9xXbxX97xX76xX9xX5axX35xX58xX3cxX9xX7xXaxX31dxXbxX9xX18cxX2axX5bxX9xX2fxX18xX4dxX9xX33xXaxX18xX9xX33xXaxX76xX59xX9xX2cxX6exX59xX5axX9xX59xXaxX18xX59xXaxX5bxX9xX89xX18xX651xX18xX97xX19xX9xX61xX335xX9xX2cxXaxX4dxX26xXfcxX59xX9xX23xX13fxX59xX5axX9xX61xXbbxX9xX253xX35xXdxXdxX35xX18xX59xX9xX2fxX31dxXbxX9xX97xXf6xXbxX9xX2cxX143xX59xX5axX9xX61xX58xX59xXaxX9xX23xX69xX35xX9xX2xX17xX9xX1ffxX17xX18xX5bxX9xX61xX98xX18xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXa6xX98xXc0xXbxX9xXdxXb1xX59xX9xX19xX93xX59xX9xXbxX97xX98xX99xX2cxX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xX3cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX59xXaxX3cxXa6xX59xX1cxX59xX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX187xX18cxX183xX18cxX18fxXbxX3fxX183xX3fxX187xXdxX2axX3cxX198xX33xX5axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX9xX4dxX9xX3fxX9xX2axX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXdxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xXbxX24xX18xX9xX2fxX18xX59xX5axX9xX139xX4dxX26xX9xX19xX24xX9xX19xX24xX35xX9xXdxX18xX35xX9xX59xX5axX24xX35xX9xX59xXaxX35xX9xX23xX18xX59xX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX59xX32xXexX253xX35xXdxXdxX35xX18xX59xX9xXcxX407xX9xXbxX5fxX9xX2fxX301xX9xX2cxXaxX24xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX5xX98xX407xX59xX5axX9xX97xX49axX59xX5axX9xX3bxX3cxX3dxX9xX2fx1296cxX9xX33xXaxX76xX35xX9xX4exX4a5xXbxX9xXbxXaxX31dxX2cxX9xXaxX35xX120xX33xX9xX61xXf6xX4dxX9xX61xX321xX4dxX9xXbxX35xXb1xX59xX9xXbxX97xX24xX59xX5axX9xXbxXaxX4a5xX9xX23xXf6xXbxX9xXdxXc0xX35xX9xXbxXaxX73xX9xX61xX4a5xX59xX9xX33xXaxX31dxXbxX9xX18cxX183xX5bxX9xX5dxX4dxX5fxX9xX61xX54xX9xXdxX69xX35xX9xX2cxX13fxX9xX23xX2f0xX59xX9xX5ax11923xX9xXaxX65xX18xX3cxX9xX580xX24xXcxX17xXdxX4dxX9xX4cxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xXdxX2f0xX9xXbxX2cdxXcxX9xX61xX35xXbbxXcxX9xXbxX97xX24xX59xX5axX9xX33xXaxX18xX9xX33xXaxX301xX35xX9xXaxXc0xX33xX9xXbxXf6xX59xX9xX2cxX6exX59xX5axX9xXbxX97xX4dxX59xX5axX9xXdxX2f3xX9xXaxX35xX4a5xXcxX9xXaxX24xX35xX9xXcxX2f0xX9xX3bxX3cxX3dxX9xXbxX69xX24xX9xX97xX18xX9xX61xX98xXc0xX2cxX9xXa6xX2f0xX9xX2cxXaxX4b1xX59xXaxX9xX4cxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xXdxX2f0xX9xX59xX5axX98xXb6xX35xX9xX4exX4a5xXbxX9xXbxXaxX31dxX2cxX9xX33xXaxX18xX9xX23xX13fxX59xX5axX9xX61xX13fxX9xX23xX49axX59xX5axX9xXa6xX35xX120xX2cxX9xX2fxX31dxXbxX9xXbxX4dxX59xX5axX9xXdxX98xX99xX35xX9xX5xXaxX35xX23xX18xX4dxXbxX9xX4xX24xX4dxX97xXbxX24xX35xX2fxX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xX3cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX59xXaxX3cxXa6xX59xX1cxX59xX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX187xX18cxX183xX18cxX18fxXbxX3fxX187xX191xX191xXdxX3fxX3cxX198xX33xX5axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX9xX4dxX9xX3fxX9xX2axX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXdxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xXbxX24xX18xX9xX2fxX18xX59xX5axX9xX139xX4dxX26xX9xX19xX24xX9xX19xX24xX35xX9xXdxX18xX35xX9xX59xX5axX24xX35xX9xX59xXaxX35xX9xX23xX18xX59xX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX59xX32xXexX4cxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xX5axXa01xX9xXaxX65xX18xX9xX2axX40xX2axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX778xX18xX59xX5axX9xXaxX35xX120xX33xX9xX3fxX5bxX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX61xX335xX9xX2cxXaxX352xX9xX61xX2f3xX59xX5axX9xXdxX68exX35xX9xX2fxX2cdxX4dxX9xX61xX2f3xX35xX9xXaxX73xX59xXaxX9xXbxX313xX9xX4exXaxX58xX9xX2fxX99xXcxX3cxX9xX299xX335xX9xXa6xX2f8xX26xX5bxX9xX59xXaxX317xX59xX5axX9xX33xXaxX18xX9xX33xXaxX76xX59xX9xX2cxX6exX59xX5axX9xX2cxX352xX18xX9xX5xXaxX17xX9xX8fxXdxX4dxX17xX2fxX9xX2cxX5bexX59xX5axX9xX4exXaxX6exX59xX5axX9xX2cxX65xX59xX9xX33xXaxX58xXbxX9xXaxX4dxX26xX9xXaxX35xX120xX4dxX9xX139xX4dxX76xX9xX4exXaxX35xX9xX89xX18xX651xX18xX97xX19xX5bxX9xX3bxX24xX97xX18xXbxX18xX9xXaxX18xX26xX9xX253xX35xXdxXdxX35xX18xX59xX9xX23xX90xX9xX4exX3d5xXcxX9xX139xX4dxX58xX9xX2cxXaxX3d9xXbxX3cxX9xX5xX97xX24xX59xX5axX9xXaxX24xX2f0xX59xX9xX2cxX76xX59xXaxX9xX61xX13fxX5bxX9xX4exXaxX4dxX59xX5axX9xXbxXaxX2f0xX59xXaxX9xX4xX24xX4dxX97xXbxX24xX35xX2fxX9xX59xX5axX2f0xX26xX9xX2cxX2f0xX59xX5axX9xX33xXaxX76xX35xX9xX2cxXaxX90xX4dxX9xX59xXaxX35xXfcxX4dxX9xX2fxX103xX2cxX9xX47dxX33xX3cxX9xX7xXaxX31dxXbxX9xX18fxX191xX5bxX9xX778xX18xX59xX2cxXaxX17xX651xX9xX2cxXaxX4dxX26xXfcxX59xX9xX23xX13fxX59xX5axX9xX61xXbbxX9xX4cxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xXbxX4dxX59xX5axX9xX59xX5axX98xXb6xX35xX9xXa6xX24xXdxXdxX17xX26xX9xX97xXf6xXbxX9xX61xX797xX33xX9xX59xXaxX98xX59xX5axX9xX4xX24xX4dxX97xXbxX24xX35xX2fxX9xX4exX90xX33xX9xX23xX18xX26xX9xX59xX5axX98xXb6xX35xX9xX2cxX103xX4dxX9xXbxXaxX4dxX18xX3cxX9xX1f9xXaxX98xX59xX5axX9xX181xX9xX33xXaxX31dxXbxX9xX2fxX18xX4dxX9xXbxXaxX73xX9xXcxX2f0xX59xXaxX9xXdxX98xX99xX35xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX61xX335xX9xX33xXaxX76xX35xX9xX97xX4dxX59xX5axX9xXdxXb1xX59xX3cxX9xX4cxX321xX59xX9xX59xX2f0xX26xX5bxX9x12099xX17xX2fxX2fxX17xX9xX4cxX35xX59xX5axX18xX97xX19xX9xXdxX2f0xX9xX59xX5axX98xXb6xX35xX9xX61xX58xX59xXaxX9xX61xX321xX4dxX9xX2fxX18xX4dxX9xX61xX98xXb6xX59xX5axX9xX2cxXaxX4dxX26xXfcxX59xX9xX2cxX352xX18xX9xX4cxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xX61xXbbxX9xXf6xX59xX9xX61xX90xX59xXaxX9xX2cxXaxX35xX4a5xX59xX9xXbxXaxXe1xX59xX5axX9xX3fxX40xX2axX9xX2cxXaxX24xX9xX3bxX3cxX3dxX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX97xX24xX59xX5axXex11924xXaxX13fxX9xX4exXaxX143xX59xX9xX23xX352xX18xX9xXa6xX2cdxX26xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX0xX1cxX2fxXbxX97xX24xX59xX5axXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexXd8xX9xXbxXaxXb6xX35xX9xX61xX35xXbbxXcxX9xX23xX90xX9xX59xX5axXaxX35xX9xX59xX5axXb6xX9xX97xXf6xXbxX9xX59xXaxX35xXfcxX4dxX9xXa6xXfcxX9xX2fxX103xX2cxX9xXcxX69xX59xXaxX9xXbxXaxX73xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX61xX335xX9xXbxXaxXbbxX9xXaxX35xX120xX59xX9xX61xX98xXc0xX2cxX9xX23xX76xX59xX9xXdxX12dxX59xXaxX9xX4exXaxX35xX9xX61xX58xX59xXaxX9xX23xX69xX35xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX3cxX9xX8fxX18xX9xX61xX35xXbbxXcxX9xX5axX35xX2f0xX59xXaxX9xX61xX98xXc0xX2cxX9xX5axX35xX31dxX33xX9xXaxX373xX9xXa6xX93xX59xX9xX5axX35xX317xX9xX61xX98xXc0xX2cxX9xXa6xX90xX9xXbxX97xX4b1xX9xX59xXaxX73xX9xX23xX76xX59xX5axX9xXbxX97xX98xX99xX2cxX9xX2fxX103xX2cxX9xX47dxX33xX9xX2cxX352xX18xX9xX4cxX35xXa6xX17xX97xX33xX24xX24xXdxX9xXa6xX2f0xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX59xXaxX18xXcxX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xX3cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX59xXaxX3cxXa6xX59xX1cxX59xX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX187xX18cxX183xX18cxX18fxXbxX181xX38dxX3fxX183xXdxX18cxX3cxX198xX33xX5axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX17dxX35xX19xXbxXaxX4axX18fxX18cxX182xX33xX44fx13609xXaxX17xX35xX5axXaxXbxX4axX38dxX3fxX182xX33xX44fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX9xX4dxX9xX3fxX9xX2axX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXdxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xXbxX24xX18xX9xX2fxX18xX59xX5axX9xX139xX4dxX26xX9xX19xX24xX9xX19xX24xX35xX9xXdxX18xX35xX9xX59xX5axX24xX35xX9xX59xXaxX35xX9xX23xX18xX59xX5axX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX4dxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX59xX32xXexX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX33xXaxX65xX59xX5axX9xX59xX5axX3d2xX9xX139xX4dxX58xX9xX4exX47dxXcxX9xX2cxX54xX35xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX5xX4dxX26xX9xX59xXaxX35xXb1xX59xX5bxX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXbxXaxX73xX9xX4exXaxX6exX59xX5axX9xXcxX18xX26xX9xXcxXe1xX59xX9xX59xXaxX98xX9xXbxXaxX4a5xX3cxX9xX5xXaxXf6xXbxX9xX23xX69xX35xX9xXbxX69xX35xX9xX3xXdxX19xX9xX5xX97xX18xX2d7xX2d7xX24xX97xX19xX9xX61xX335xX9xX4exXaxX35xX4a5xX59xX9xX5xXaxX17xX9xX8fxXdxX4dxX17xX2fxX9xXa6xX143xX59xX5axX9xX4exXaxX54xX35xX9xX5xX24xX33xX9xX38dxX3cxX9xX89xX35xX120xX59xX9xXbxX69xX35xX5bxX9xXaxX373xX9xX61xX335xX9xXbxXccxXbxX9xX44fxX4dxX301xX59xX5axX9xXa6xX90xX9xXbxX97xX4b1xX9xXbxXaxX103xX9xX187xX9xXa6xX99xX35xX9xX3fxX9xX61xX35xXbbxXcxX9xX4exX47dxXcxX9xX61xX2f3xX35xX9xX61xX103xX59xX5axX9xXbxXaxX103xX9xX38dxX9xXdxX2f0xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX59xXaxX18xXcxX3cxX9xX1f9xXaxX35xX120xXcxX9xXa6xXccxX9xX5axX35xX2f0xX59xXaxX9xXa6xX47dxX9xX19xX3d2xX9xX4xXaxX18xXcxX33xX35xX24xX59xX2fxX9xX4cxX17xX18xX5axX4dxX17xX9xXcxX68exX18xX9xXbxX99xX35xX9xX2cxX352xX18xX9xXbxXaxX321xX26xX9xXbxX97xX65xX9xX89xX4cxX35dxX9xX3adxX59xXbxX24xX59xX35xX24xX9xX4xX24xX59xXbxX17xX9xX59xX5axX2f0xX26xX9xX2cxX2f0xX59xX5axX9xX59xX3d9xX59xX5axX9xX59xXfcxX9xXaxXacxX59xX9xX23xX407xX35xX9xX2fxX3d2xX9xX2fxX18xX9xX2fxX31dxXbxX9xX97x1641exX9xX97xX120xXbxX9xXbxX313xX9xX61xX321xX4dxX9xX59xX143xXcxX9xX3fxX182xX2axX181xX3cxX9xXdbexXaxX13fxX9xX4exXaxX143xX59xX9xX2cxX2f0xX59xX5axX9xX23xX352xX18xX9xXa6xX2cdxX26xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXaxXacxX59xX9xX23xX407xX35xX9xXa6xX65xX59xX5axX9xX61xXf6xX4dxX9xXbxX99xX35xX5bxX9xXaxX373xX9xX2cxX65xX59xX9xX33xXaxX76xX35xX9xXaxX2f0xX59xXaxX9xX139xX4dxX2cdxX59xX9xX61xX4a5xX59xX9xX2fxX2cdxX59xX9xX61xX2f3xX35xX9xX61xX321xX4dxX9xX23xX76xX59xX5axX9xX3bxX18xX59xX9xX4xX35xXbxX26xX3cxX9xX778xX9a9xX9xX97xXf6xXbxX9xX23xX4dx12878xX59xX9xX2cxXaxX24xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX4exXaxX35xX9xXcxX2f3xXbxX9xX59xX143xXcxX9xXbxX97xX98xX99xX2cxX9xXaxX373xX9xX2cxX65xX59xX9xXdxX2f0xX9xX59xXaxX2f0xX9xXa6xX6exX9xX61xX90xX2cxXaxX9xX7xX97xX17xXcxX35xX17xX97xX9xX4cxX17xX18xX5axX4dxX17xX9xX59xXaxX98xX59xX5axX9xX5axX35xXb6xX9xX61xX18xX59xX5axX9xX61xX301xX35xX9xXcxX3d9xXbxX9xXa6xX99xX35xX9xXa6xX35x13e4exX59xX9xX2cxX76xX59xXaxX9xX2cxX3d2xX2cxX9xXdxX99xX59xX9xX4exXaxX6exX59xX5axX9xXbxXaxXbbxX9xXaxX24xX2f0xX59xX9xXbxXf6xXbxX9xXcxX68exX18xX9xX23xX13fxX59xX5axX9xX59xX2f0xX26xX9xXbxX97xX24xX59xX5axX9xX5xX24xX33xX9xX38dxX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xX3cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX59xXaxX3cxXa6xX59xX1cxX59xX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX187xX18cxX183xX18cxX18fxXbxX191xX187xX3fxX18cxXdxX38dxX3cxX198xX33xX5axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX9xX4dxX9xX3fxX9xX2axX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXdxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xXbxX24xX18xX9xX2fxX18xX59xX5axX9xX139xX4dxX26xX9xX19xX24xX9xX19xX24xX35xX9xXdxX18xX35xX9xX59xX5axX24xX35xX9xX59xXaxX35xX9xX23xX18xX59xX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX299x1508bx111b8xX9xX89x1132axX1f9xX89xX9xX5xX89xX12ddxX9xX299x1a7a3xX3dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX4axX9xX2xX17xX9xX1ffxX17xX18xXf23xX9xX35dxX18xXdxX17xX59xX2cxX35xX18xX5bxX9xX4cxX35xX59xX19xX17xXdxX24xX2d7xX5bxX9xX778xXcxX18xXdxXdxX35xX59xX5axX5bxX9xX6xX24xX4dxX59xX5axXf23xX9xX3bxX2cxX5xX24xXcxX35xX59xX18xX26xX5bxX9xX7xX24xX5axX23xX18xX5bxX9xX3bxX18xXbxX35xX2cxXf23xX9xX3bxX18xX97xXbxX35xX18xXdxX9xX221xX4cxX35xX59xX5axX18xX97xX19xX5bxX9xX18fxX38dxX224xX225xX5bxX9xX4cxX4dxX4exX18xX4exX4dxX5bxX9xX778xX18xX59xX2cxXaxX17xX651xX9xX221xX8fxX18xX35xXdxXdxX26xX5bxX9xX181xX2axX224xX225xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX4axX9xX4xX24xX4dxX97xXbxX24xX35xX2fxXf23xX9xX3adxX651xX33xX35xXdxX35xX2cxX4dxX17xXbxX18xX5bxX9xX4xXaxX97xX35xX2fxXbxX17xX59xX2fxX17xX59xX5bxX9xX580xX4dxX19xX35xX5axX17xX97xXf23xX9xX3bxX24xX2fxX17xX2fxX9xX221xX1ffxX35xX97xX24xX4dxX19xX5bxX9xX191xX181xX224xX225xX5bxX9xX2xX18xX59xX59xX26xX9xX2xX97xX35xX59xX4exX17dxX18xXbxX17xX97xX9xX221x13890xX18xX23xX97xX17xX5axX18xX2fxX5bxX9xX181xX2axX224xX225xX5bxX9xXdbexX18xX59xXbxX17xX5bxX9xX3adxXdxX24xX59xX2fxX24xXf23xX9xX253xX35xXdxXdxX35xX18xX59xX5bxX9xX89xX18xX651xX18xX97xX19xX9xX221xX7xX17xX19xX97xX24xX5bxX9xX191xX18cxX224xX225xX5bxX9xX3bxX24xX97xX18xXbxX18xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23xX24xX97xX19xX17xX97xX40xX2cxX24xXdxXdxX18xX33xX2fxX17xX4axX9xX2cxX24xXdxXdxX18xX33xX2fxX17xXf23xX9xX17dxX35xX19xXbxXaxX4axX9xX2axX182xX182x15d5fxXf23xX9xX23xX18xX2cxX4exX5axX97xX24xX4dxX59xX19xX40xX2cxX24xXdxX24xX97xX4axX9x18bd2xX2d7xX2d7xX2d7xX2d7xX17xX182xXf23xX32xX9xX17dxX35xX19xXbxXaxX31xX32xX32xX9xX18xXdxX35xX5axX59xX31xX32xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX97xXexX0xXbxX19xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23xX24xX97xX19xX17xX97xX4axX9xX1483xX182xX182xX182xX182xX182xX182xX9xX2axX33xX44fxX9xX2fxX24xXdxX35xX19xXf23xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX9xX2cxX76xX35xX9xXbxXaxX35xX120xX59xX9xXbxXaxX2f0xX59xXaxX9xXbxX4b1xX2cxXaxX9xX61xX301xX35xX9xX61xX321xX4dxX9xXa6xX99xX35xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX5xX97xX98xX99xX2cxX9xX4exXaxX35xX9xXd42xX24xX2fxX17xX9xX3bxX24xX4dxX97xX35xX59xXaxX24xX9xX61xX4a5xX59xX9xX3bxX3cxX3dxX5bxX9xX5dxX4dxX5fxX9xX61xX54xX9xXaxX24xX2f0xX59xX9xXbxX24xX2f0xX59xX9xXdxX47dxX33xX9xXa6xX4a5xX9xXbxX97xX24xX59xX5axX9xX2cxX58xX2cxX9xX2cxX4dxX2f3xX2cxX9xX61xX301xX35xX9xX61xX321xX4dxX9xXa6xX99xX35xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX3cxX9xX5xX4dxX26xX9xX59xXaxX35xXb1xX59xX5bxX9xXbxX97xX24xX59xX5axX9xX3fxX9xXcxX68exX18xX9xX5axX35xX76xX35xX9xX5axX321xX59xX9xX61xX2cdxX26xX9xXbxXaxX73xX9xXbxXaxX2f0xX59xXaxX9xXbxX4b1xX2cxXaxX9xX2cxX352xX18xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX4exXaxX35xX9xX5axX3d9xX33xX9xX5xXaxX17xX9xX8fxXdxX4dxX17xX2fxX9xXbxX69xX35xX9xX7xX97xX17xXcxX35xX17xX97xX9xX4cxX17xX18xX5axX4dxX17xX9xX61xX335xX9xX61xX98xXc0xX2cxX9xX2cxX76xX35xX9xXbxXaxX35xX120xX59xX9xX97xXf6xXbxX9xX59xXaxX35xXfcxX4dxX3cxX9xX4xXccxX9xXbxXaxXbbxX5bxX9xX2fxX18xX4dxX9xX38dxX9xXdxX321xX59xX9xX61xXccxX59xX5axX9xX61xX2f3xX9xX407xX9xX5axX35xX76xX35xX9xX61xXf6xX4dxX9xX59xX2f0xX26xX9xXbxXaxX73xX9xX3bxX3cxX3dxX9xXbxXaxXe1xX59xX5axX9xX3fxX9xXa6xX2f0xX9xX59xXaxX2f8xX59xX9xX3fxX9xXbxXaxXf6xXbxX9xX23xX69xX35xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX2axX183xX3cxX9xX253xX35xXdxXdxX35xX18xX59xX9xX61xX335xX9xX35xX59xX9xX19xXf6xX4dxX9xX5axX35xX2f0xX26xX9xX407xX9xX2axX183xX9xX23xX2f0xX59xX9xXbxXaxXe1xX59xX5axX9xXbxX97xXb1xX59xX9xXcxX373xX35xX9xX61xXf6xX4dxX9xXbxX97xX98xXb6xX59xX5axX9xX2cxXaxX24xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXcxX68exX18xX9xX59xX2f0xX26xX5bxX9xX23xX18xX24xX9xX5axX118bxXcxX9xX2axX3fxX9xX23xX2f0xX59xX9xXa6xX2f0xX9xX191xX9xX33xXaxX18xX9xX4exX35xX4a5xX59xX9xXbxX69xX24xX3cxX9xX299xX2cdxX26xX9xXdxX2f0xX9xXcxX68exX18xX9xX5axX35xX76xX35xX9xXcxX2f0xX9xX253xX35xXdxXdxX35xX18xX59xX9xX2cxX13fxX9xX35xX59xX9xX19xXf6xX4dxX9xX5axX35xX2f0xX26xX9xX407xX9xX23xX2f0xX59xX9xXbxXaxXe1xX59xX5axX9xX59xXaxX35xXfcxX4dxX9xX59xXaxXf6xXbxX9xX4exXaxX35xX9xX61xX321xX4dxX9xX139xX4dxX2cdxX59xX9xX2cxXaxX24xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX97xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5axX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xX3cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX59xXaxX3cxXa6xX59xX1cxX59xX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX187xX18cxX183xX18cxX18fxXbxX18fxX38dxX18fxX38dxXdxX187xX3cxX198xX33xX5axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX9xX4dxX9xX3fxX9xX2axX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXdxX4dxX4exX18xX4exX4dxX9xXbxX24xX18xX9xX2fxX18xX59xX5axX9xX139xX4dxX26xX9xX19xX24xX9xX19xX24xX35xX9xXdxX18xX35xX9xX59xX5axX24xX35xX9xX59xXaxX35xX9xX23xX18xX59xX5axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX778xX24xX4dxX97xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX8fxX24xX59xX5axX19xX18x1322axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe