“Mưa dầm thấm lâu”…
Từ trước tới nay, tôi đã nghe nhiều đảng viên tâm sự trong sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình phải nhằm mục đích giúp nhau tiến bộ. Thực hành tự phê bình và phê bình phải dân chủ, không mệnh lệnh, áp đặt…
4e00x5d4dx8541x8186x552cx7599x991dxe31dxc46bxfd25xfb82xX4xX7x665dxX4xae10x95fbxX6x5d68x10c1exa46fx5359xX2xdef2x74cdxX3xX4xX11xe5e5xX5xX9xX2x5a6exX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xf9d7xX17xd1e3xcc88xX11xX4xX6xX7xX9xc9d6xX27xX11xX13xb91axX2xX34x9746x642axX4xX2xX4x9990xX2xX4xX3cx820exX13xX12xX14xX0x1074axX1xX30xX0xX34x5ab1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30xb0f7xd207xX3cxXfxX2xc8d4x91f2xe04exX2xX4xX34x69cfxX7exX2xX6xd3efxX17x9f15xfcd9xX0xX45xX34xX4axX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x8560xX7xXfxX7cxX9xX30xX2ax6fc1xX2xX4x5d2cxX3cxa40bxX1fxX2xX4xXc2xX11xX2xX13xXfxX5x1069axX2xX4x92dbxX11xX2xd33bxed9bxX2xX13xX12xX34xX7xX2xX13xX34xX11xeef9xX17xX2xXd2x5ff2xX13xX12xX2x588cxX11xf199xX13xX2xX4xX86xX7exX2xX3x5cf8xX2xX4xXc0xX37xX13xX12xX2xX3xX11xX13xX34xX2xX34xX37xX38xX4xX2xda0axXe1xX13xX12xXccxX2xX4xXefxX2xX1xX34xXe7xX2xX29xb155xX13xX34xX2xXe5xf845xX2xX1xX34xXe7xX2xX29xX10fxX13xX34xX2xX1xX34xXe1xX11xX2xX13xX34x6735xX7exX2xX7exa470xX1fxX2xXd2x8982xX1fxX34xX2xX12xX11xeadfxX1xX2xX13xX34xXfxX17xX2xX4xX11x941cxX13xX2xX29x94f9xccc2xX2xX2axX34xXefxX1fxX2xX34xX114xX13xX34xX2xX4xXefxX2xX1xX34xXe7xX2xX29xX10fxX13xX34xX2xXe5xX114xX2xX1xX34xXe7xX2xX29xX10fxX13xX34xX2xX1xX34xXe1xX11xX2xX7cxX86xX13xX2xX1fxX34x5e12xXccxX2x6992xX34xXcfxX13xX12xX2xX7ex5d36xX13xX34xX2xX6xX17cxX13xX34xXccxX2x94d4xX1xX2xXd2x6414xX4xX89xX0xX45xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xae61xX37xX7cxX5xX9xX30xX101xX11xXddxX17xX2xX13xX114xX5xX2xX13xb817xX11xX2xX4xX34xX10fxX2xX7cx1024cxX2xX13xX34xX3cxX13xX12xX2xXd2xe152xX2xX4xX34xXefxX1fxX2xX34xX11xX17cxX13xX2xXd2xX3cxc2a9xX1fxX89xX2xXc0xX82xX4xX2xX175xX34xX1c8x10dfbxX2xad27xXddxX2xXe5xX82xX13xX2xXd2xXddxX2xX13xX114xX5xXccxX2xXd2x9e8dxX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2xX78xX2xX40xX2xXd2xXe1xX13xX12xX2xX29xX142xX2xX2axX2xXd2xXd3xX2xX175xX1d9xX2xX1fxX34xX37xX2xX4xXcfxX11xX2xX13xX12xX34xX7xX2xX1fxX86xX17xX2xX1fxX34xX17xX5xX17cxX13xX2xX12xX11x69daxXfxX2xXd2xX204xX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2xd29exX2xXexX2xX1b8xX12exX2xX4xX34xX3cxX2xX101xXe1xX13xX12xX2xX17x728fxX2xXe5xX114xX2xXd2xX204xX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2x8aecxX2xXexX2xXd2xXe1xX13xX12xX2xXe5xX11xXe7xX13xX143xX0xX45xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1b8xX37xX7cxX5xX9xX30xX78xX142xX4xX2xX6xX7dxX13xX2xX3xXfxX17xX2xX29xX17x5245xX11xX2xX34xc3e3xX1xX2xX1fx100dfxX2xd8d4xX17xXfxX13xXccxX2xXd2xX204xX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2xX246xX2xX7ex6853xX11xX2xXd2xX204xX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2xX265xX2xXe5xXddxX2xX1xX34xd5e4xX13xX12xX2xX1fxX172xXfxX2xX7exX10fxX13xX34xX143xX2xX27xXfxX17xX2xX1fxX34xe74cxX13xX2xX13xX3cxXc2xX1fxX2xX4xXc0xX114xX2xX4xX34xX86xX13xX2xX7ex73baxX4xXccxX2xXd2xX204xX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2xX246xX2xX13xX1c8xX11xX14xX0xX45xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xcc4fxX11xX7cxX4xX34xX8xX9x7038x9312xX32dxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX4axX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxX7cxX7cxX11xX13xX12xX8xX9xX4axX9xX2xX29xX37xXc0xX7cxX7xXc0xX8xX9xX32dxX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xXc0xX11xX12xX34xX4xX9xX30xX0xX4xX29xX37xX7cxX5xX30xX0xX4xXc0xX30xX0xX4xX7cxX30xX0xX11xX7exX12xX2xX3xXc0xX1fxX8xX9xX45xX45xX11xX143xX29xXfxX37xX34xXfxX4xX11xX13xX34xX143xXe5xX13xX45xX13xX7xX325xX3xX45xX4axX32cxX32cx9ef8xX45xX4axX32dxeb87xX7cxX4axX32dxX3a0xc7e4xX39cxX32dxX32dxX4xX32cxX32dxX39cx9c8axX3adxX6xX32dxX143xX16xX1xX12xX9xX2xX45xX30xX0xX45xX4xX7cxX30xX0xX45xX4xXc0xX30xX0xX45xX4xX29xX37xX7cxX5xX30xX0xX45xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1b8xX37xX7cxX5xX9xX30xXexX2xXb6xX2baxX13xX2xX7exX142xX4xX2xX13x899cxX7exX2xX4xXbdxX2xX175xX34xX11xX2xX1fxX307xX17xX2xXd2xX3cxX1e7xX1fxX2xXd2xXddxX2xX29xX38xX4xX2xX1fxX34x8805xX1fxX2xX2axXc0xX3cxX40xX13xX12xX2xX1xX34xX2e1xX13xX12xXccxX2xX7cxX3cxX2xX6xX17xX307xX13xX2xXfxX13xX34xX2xX7xX7exX2xXd2xXddxX17xX2xX4xX186xX13xX2xX4xX34xX114xX13xX34xX2xXe5xX10fxX2xX4xXc0xX10fxX13xX34xX2xXd2xX142xX2xXe5xX114xX2xX13xX40bxX13xX12xX2xX6xXefxX1fxX2xX1fxX172xXfxX2xX1fxX307xX17xX143xX2xX2axX17xX5xX2xX13xX34xX11xXe7xX13xXccxX2xX7exX10fxX13xX34xX2xX34xd524xX11xX2xX4xX34xX307xX4xX2xX13xX34xX2f5xXccxX2xX1fxX307xX17xX2xX34xXfxX5xX2xX77xX2bcxX17xX186xX4xX88xX2xXfxX13xX34xX2xX7xX7exX2xX1xX34xXe1xX11xX2xX175xX34xXcfxX13xX12xc4b3xX2xX2axX38xX11xX2xX3xXfxX37xX2xX6xX38xX11xX2xX13xX34xX3cxX2xXe5xX307xX5xXccxX2xX4xXc0xX3cxXc2xX1fxX2xXd2xX86xX5xX2xX1fxX307xX17xX2xXe5x60b6xX13xX2xX4xX12exX13xX34xX2xX34xX11xXddxX13xX2xX6xX114xX13xX34xX2xX1fxX2baxX2xX7exX114xX143xX0xX45xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1b8xX37xX7cxX5xX9xX30xX265xX12xX34xX7xX2xX4xX34xX172xX2xX4xXc0xX3cxX40xX13xX12xX2xX13xX1c8xX11xX2xXe5xX307xX5xXccxX2xXd2xX204xX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2xX265xX2xXd2xX487xX2xX29xXbdxX13xX12xX2xX7exX18axX4xXccxX2xX11xX7exX2xX6xX18axX13xX12xX143xX2xX78xX142xX4xX2xX6xX134xX1fxX2xX3xXfxX17xX2xX7exXc2xX11xX2xX29xX11xX17cxX13xX2xX34xX142xX14xX0xX45xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1b8xX37xX7cxX5xX9xX30xXexX2xX265xX34xX23axX13xX12xX2xX13xX12xX3cxX2cexX11xX2xX34xX11xXddxX13xX2xX6xX114xX13xX34xX2xX4xX34xX3cxX2cexX13xX12xX2xX34xXfxX5xX2xX77xX1fxX12axX1fxX88xX2xXfxX13xX34xX2xX38xXccxX2xXe5xXe1xX2xX6xX38xX11xX2xX7xX7exX2xX13xX1c8xX11xX2xX1fxX1c8xX2xX12xX10fxX2xX3xXfxX11xX2xXd2xX86xX17xX2xX1f2xX0xX45xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1b8xX37xX7cxX5xX9xX30xX2axX34xX82xX5xX2xXd2xX204xX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2xX265xX2xX4xX34xXfxX13xX34xX2xX7exX11xX13xX34xXccxX2xX3xX17xX5xX2xX13xX12xX34x532exX2xX7exX142xX4xX2xX6xX134xX1fxX2xXc0xX204xX11xX2xXd2xX204xX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2xX246xX2xX4xX86xX7exX2xX4xX10fxX13xX34xX14xX0xX45xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1b8xX37xX7cxX5xX9xX30xXexX2xX101xX134xX13xX12xX2xXc0xX204xX11xXccxX2xX13xX12xX3cxX2cexX11xX2xX77xX2xX6xXd3xX13xX34xX2xXd2xX38xX37xX88xX2xXd2xXcfxX11xX2xX175xX34xX11xX2xX1fx7b41xX13xX12xX2xX1fxX7dxX13xX2xX1xX34xXe1xX11xX2xX1fxX1c8xX2xX1fxX186xX11xX2xX77xX17xX5xX88xXccxX2xX3xX37xX13xX12xX2xX175xX34xXcfxX13xX12xX2xX1xX34xXe1xX11xX2xXc0xXfxX2xXe5xc7a0xX2xX4xXfxX2xXd2xX86xX5xXccxX2xX77xXc0xXfxX2xX37xXfxX11xX88xX2xX7exX114xX2xX13xX38xX4xX2xX13xX142xX2xXfxX13xX34xX2xX7xX7exX2xX175xX34xX11xX2xX1fxX1c8xX2xX3xXfxX11xX2xX3xX1c8xX4xXccxX2xX175xX34xX17xX5xX13exX4xX2xXd2xX11xX1d9xX7exX143xX2x5a0exX186xX11xX2xX1fxX34xX12exX13xX34xX2xX6xX114xX2xX1xX34xXe1xX11xX2xX1fxX1c8xX2xX77xX4xX86xX7exX88xX2xX1fxX307xX17xX2xX38xX143xX2x576cxX2xXd2xX2cexX11xXccxX2xX7ex8755xX11xX2xX13xX12xX3cxX2cexX11xX2xX7exX142xX4xX2xX4xX12exX13xX34xXccxX2xX4xXc0xX10fxX13xX34xX2xXd2xX142xX2xX13xX34xX307xX13xX2xX4xX34xX427xX1fxX2xX6xX38xX11xX2xX175xX34xX186xX1fxX2xX13xX34xXfxX17xX2xXe5xX114xX2xX175xX34xXcfxX13xX12xX2xX4xX34xX1d9xX2xX4xXc0xX186xX13xX34xX2xX175xX34xX487xX11xX2xX1fxX1c8xX2xX6xX134xX1fxX2xX7exc82fxX1fxX2xX6xX75axX11xXccxX2xX13xX34xX3cxX13xX12xX2xXd2xXbdxX13xX12xX2xXe5xX10fxX2xX4xX34xX13exX2xX7exX114xX2xX2bcxX17xX186xX2xX175xX34xX7aexX4xX2xX175xX34xX7xX2xXe5xX114xX2xXd2xX186xX13xX34xX2xX12xX11xX186xX2xX4xX34xX82xX1xX2xXfxX13xX34xX2xX7xX7exX143xX2xX730xX186xX1fxX2xX1fxX12axX2xXd2xXd3xX2xX4xXbdxX13xX12xX2xX7cxX38xX5xX2xX77xX7exX3cxXfxX2xX7cxX7dxX7exX2xX4xX34xX82xX7exX2xX6xX86xX17xX88xX143xX2xX730xXcfxX13xX12xX2xX4xX186xX1fxX2xX12xX11xX186xX37xX2xX7cxX12axX1fxX2xX1fxX6c1xX13xX12xX2xX1xX34xXe1xX11xX2xX1fxX1c8xX2xX1xX34xX3cxX2baxX13xX12xX2xX1xX34xX186xX1xX143xX2xX265xX12xX3cxX2cexX11xX2xX4xXfxX2xX3xX11xX13xX34xX2xXc0xXfxX2xXd2xXddxX17xX2xX1fxX1c8xX2xX4xX12exX13xX34xX2xX1xX34xX12axX1fxX2xX4xX34xX11xX17cxX13xXccxX2xX13xX13exX17xX2xX12xX1c8xX1xX2x6062xX2xX1fxX1c8xX2xX6xX875xXccxX2xX1fxX1c8xX2xX4xX10fxX13xX34xX2xX4xX34xX10fxX2xX7exX2b6xX11xX2xX13xX12xX3cxX2cexX11xX2xXe5xXbdxXfxX2xX1xX34xX12axX1fxX2xX6xX38xX11xX2xXe5xXbdxXfxX2xX13xX34xXfxX13xX34xX2xX1fxX34xX1c8xX13xX12xX2xX3xd6f5xXfxX2xX1fxX34xX23axXfx10a39xX2xX1fxX34xX427xX2xXe5xX11xX17cxX1fxX2xX12xX10fxX2xX1fxX427xX2xX1xX34xXe1xX11xX2xX77xXd2xXfxX37xX2xX4xX37xXccxX2xX29xX134xXfxX2xX6xXc2xX13xX88xXccxX2xX2bcxX17xXfxX13xX2xX4xXc0xX2b6xX13xX12xX2xX34xX37xX186xX2xXd2xXcfxX11xX2xX175xX34xX11xX2xXfxX13xX34xX2xX7xX7exX2xX7cxX1d0xX2xX34xX11xX1d9xX17xX2xX6xX7dxX7exXccxX2xXcxXfxX2xX6xX186xX13xX34xX89xX0xX45xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX1b8xX37xX7cxX5xX9xX30xX265xX12xX34xX7xX2xXd2xX204xX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2xX246xX2xX4xX86xX7exX2xX3xXefxXccxX2xXd2xX204xX13xX12xX2xX1fxX34xX12exX2xX265xX2xX1fxXe1xX7exX2xX4xX34xX82xX5xX2xX4xX34xX82xX7exX2xX4xX34xX12exXfxXccxX2xX4xXefxX2xX7exX10fxX13xX34xX2xXc0xX134xX4xX2xXc0xXfxX2xX29xX114xX11xX2xX34xX2b6xX1fxX2xX427xX13xX12xX2xXcxX8b2xX2xX2bcxX17xXfxX2xX1fxX186xX1fxX34xX2xX1xX34xXe7xX2xX29xX10fxX13xX34xX2xX13xX34x7640xX2xX13xX34xX114xX13xX12xXccxX2xX7cxX1d0xX2xX4xX11xX13exX1xX2xX4xX34xX17xX2xX1fxX172xXfxX2xX13xX12xX3cxX2cexX11xX2xX1b8xX12exX2xX4xX34xX3cxX2xX101xXe1xX13xX12xX2xX17xX257xXccxX2xX4xX34xX307xX4xX2xX6xX114xX2xX77xX4xX86xX7exX2xX1xX34xX12axX1fxXccxX2xX175xX34xde62xX17xX2xX1xX34xX12axX1fxX88xX143xX0xX45xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x10ca4xX17xX4xX34xX37xXc0xX9xX30xX2axX34xX114xX13xX34xX2xX2axXc0xX17xX13xX12xX0xX45xX1xX30
Thành Trung