Sản phẩm “made in Hà Tĩnh” vươn xa thị trường thế giới
(Baohatinh.vn) - 2017 là một năm thành công rực rỡ đối với lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh khi cán cân chạm mốc 274 triệu USD, tăng 92,27% so với năm 2016. Trong bối cảnh đầy khó khăn của tỉnh nhà sau sự cố môi trường biển, tăng trưởng vượt kỳ vọng này cho thấy sự nỗ lực vươn lên của các doanh nghiệp và sự thông thoáng của các cơ chế, chính sách.
8268xa9c3x91f0xd151xe956xa651x8a4cx9c3dxa7c4xcdf6xb660xceb8xabeax8eb6xcadbx8e71xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxe68fxdb12xfe42xXexX0xa56axXaxX17xX18xX19xXexX0x8a33x9a57xX19x8f18xXexX0xXax8b42xX9xfc1bxXdxX18x9911xX2fxb355xdf92xf60dxX5xa652xXbxXdxX17xX32xXexdad3xdb85xf91exX9xX33xXaxebccxXcxX9xX32xXcxX18xX19xX17xX9xX35xX3dxX9xe57cxd57dxX9xX5x87a4xX3dxXaxX32xX9xf617x9703xf556xX3dxX9xd55axX18xX9xXbxXaxac1cxX9xXbxe82fxX57x94b7xX3dx1028exX9xXbxXaxe992xX9xX67xX35xbb3fxX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4dxX17xX18xX19xX32xXexd46bx9d23xX2axbfd4xX9xXdxX4exX9xXcx10020xXbxX9xX3dxd91bxXcxX9xXbxXaxX4exX3dxXaxX9xX2cxdf03xX3dxX67xX9xX63xdc82xX2cxX9xX63xa5c0xX9x8f76xdd5dxX35xX9xX56xX6fxX35xX9xXdxX51xX3dxXaxX9xX56xXa3xX2cxX9xX5bx9985xb2e9xXbxX9x948cxXaxX41xXbbxX9xXaxX4exX3dxX67xX9xXaxe3e1xX18xX9xX2cxbb11xX18xX9xX4dxX4exX9xX5xX51xX3dxXaxX9xXbfxXaxX35xX9xX2cx8852xX3dxX9xX2cxa408xX3dxX9xX2cxXaxce3axXcxX9xXcxXaaxX2cxX9xX87xX8ax109d3xX9xXbxX63xX35xa474xXbbxX9xade5xX3bxX2x106b3xX9xXbxX94xX3dxX67xX9xebd0xX87xXfbxX87xX8axb250xX9xX2fxX24xX9xX56xX6fxX35xX9xX3dxX94xXcxX9xX87xX88xX2ax9050x90dbxX9xX5xX63xX24xX3dxX67xX9xX23xXaaxX35xX9xX2cxX3cxX3dxXaxX9xXa9xd770xX26xX9xXbfxXaxXcaxX9xXbfxXaxX94xX3dxX9xX2cxXcexX18xX9xXbx10a00xX3dxXaxX9xX3dxXaxX4exX9xX2fxX18xXbbxX9xX2fxXa3xX9xX2cxXaaxX9xXcxX9exX35xX9xXbxX63xX57xX65xX3dxX67xX9xX23xX35x885bxX3dxXfbxX9xXbxX94xX3dxX67xX9xXbxX63xX57xf2b6xX3dxX67xX9xX56xX57xc0f7xXbxX9xXbfx10662xX9xX56xf56bxX3dxX67xX9xX3dxX4exX26xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXbcxX26xX9xX2fxXa3xX9xX3dx8743xX9xXdxXa3xX2cxX9xX56xX57xX58xX3dxX9xXdx93b4xX3dxX9xX2cxXcexX18xX9xX2cxXdexX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX67xXaxX35xXf5xX33xX9xX56xX4exX9xX2fxXa3xX9xXbxXaxX9exX3dxX67xX9xXbxXaxX24xXdexX3dxX67xX9xX2cxXcexX18xX9xX2cxXdexX2cxX9xX2cxX58xX9xX2cxXaxX6bxXfbxX9xX2cxXaxe13exX3dxXaxX9xX2fxXdexX2cxXaxX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xba55xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxb9a2xX18xXdxX35xX67xX3dxed82xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX63x1098bxX32xXexX0xX35xXcxX67xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xb013xX35xX19xXbxXaxX200xX117xX88xX88xX33xX5bxX208xXaxX17xX35xX67xXaxXbxX200xXf0xX88xX88xX33xX5bxX32xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX200xX1cxX1cxX35xX118xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX118xX56xX3dxX1cxX3dxX17xX217xX2fxX1cxX2axX8axca22xX87xX1cxX8axX8axX19xX117xX2axX88xX2axX88xX88xX88xXbxX253xX88xX102xX87xXdxX88xX118xa681xX33xX67xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX18xX3dxX9xX33xXaxX18xXcxX9xXcxX18xX19xX17xX9xX35xX3dxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX56xXbbxX24xX3dxX9xX5bxX18xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX63xXbbxX24xX3dxX67xX9xXbxXaxX17xX9xX67xX35xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX1faxX18xXdxX35xX67xX3dxX200xX9xX268xXbbxX2fxXbxX35x10547xX26xX208xX32xXexcf33xXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xX2fxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xXcxX9xX2fxX16cxX35xX9xX2cxXcexX18xX9xX4xX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xff8fxX35xX3dxX18xXbxX17xX5bxX9xX4dxb229xX3dxX67xX9xfd4fxX51xX3dxXaxX9xX3dxX94xXcxX9xX87xX88xX2axX8axX9xXbxX94xX3dxX67xX9xc488xX88xXfbxXf0xX325xX107xX9xX2fxX24xX9xX56xX6fxX35xX9xX3dxX94xXcxX9xX3dxX67xX24xXdexX35xX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1e9xX24xX19xX26xX32xXexX2dfxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xX3dxX94xXcxX9xX87xX88xX2axX8axX9xXbxX94xX3dxX67xX9xXbxX63xX57xX166xX3dxX67xX9xX2cxX18xX24xX9xX2fxX24xX9xX56xX6fxX35xX9xX3dxX94xXcxX9xXbxX63xX57xX6fxX2cxX9xX2cxXaxXcexX9xX26xX6bxXbbxX9xXbxc3e3xX9xX2fxX3cxX3dxX9xXdxX57xX16cxX3dxX67xX9xXbxXaxd8dfxX33xX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xX2cxXcexX18xX9xX4xX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xX5x10555xX4dxX4dxX9x9351xX18xX3dxX67xX9xXbxXaxX39dxX33xX9xX4dxX57xX3dxX67xX9xX3b7xX67xXaxX35xXf5xX33xX9x10037xX24xX63xXcxX24xX2fxX18xX9xX4dxX4exX9xX5xX51xX3dxXaxX9xe41bxX2cxXaxX35xX6bxXcxX9xX67xX12axX3dxX9xX253xX88xX107xX9xXbx9842xX3dxX67xX9xXbfxX35xXcxX9xX3dxX67xXe7xX2cxXaxX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xXbxX24xX4exX3dxX9xXbxX13bxX3dxXax102c2xX118xX9xX3bxX18xXbbxX9xX2fxXa3xX9xX2cxXaaxX9xXcxX9exX35xX9xXbxX63xX57xX65xX3dxX67xX9xX23xX35xX15axX3dxXfbxX9xXbxX13bxX3dxXaxX9xXa9xca8cxX9xX33xXaxXaaxX35xX9xXaxX16cxX33xX9xX2cxXdexX2cxX9xX23xX90xXfbxX9xX3dxX67xX4exX3dxXaxXfbxX9xX5xX63xXbbxX3dxX67xX9xX57xX58xX3dxX67xX9xX2cxXaxX13bxX9xXa9xXe7xX24xX9xXbfxXaxX41xX3dxX9xXbxX63xX57xX58xX3dxX67xXfbxX9xb286xXbbxX26xX6bxXbxX9xXdxX35xXf5xXbxX9xX56xX35xXf5xX2cxX9xXbfxXaxb23bxX2cxX9xX33xXax9dfexX2cxX9xX56xX35xX9xX33xXaxXe7xXcxXfbxX9xXa9xX9exX3dxX9xXa9xXaaxX2cxX9xXbfxX35xX15axXcxX9xXbxX63xX18xXfbxX9xX67xX35xXdexXcxX9xX2fxXdexXbxXfbxX9xX3dxX188xX9xXdxXa3xX2cxX9xXdxX6fxX3dxX9xXa9xX57xX18xX9xX3b7xXaxX4exX9xXcxXdexX26xX9xXbxXaxX39dxX33xX9xX3d1xX24xX63xXcxX24xX2fxX18xX9xXaxX24xXe7xXbxX9xXa9xX90xX3dxX67xX9xXbxX63xX166xX9xXdxXe7xX35xX118xX9xX4xX90xX3dxX67xX9xX56xX6fxX35xX9xX2fxXa3xX9xX3dxX188xX9xXdxXa3xX2cxX9xX2cxXcexX18xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX67xXaxX35xXf5xX33xXfbxX9xXbxXaxXdexX3dxX67xX9xX117xX1cxX87xX88xX2axX8axXfbxX9xX3d1xX24xX63xXcxX24xX2fxX18xX9xXa9xX436xX9xX2cxXaxX24xX9xX63xX18xX9xXdx9371xX9xXcx9a8axX9xXbxXaxX39dxX33xX9xX2cxXbbxX90xX3dxX9xXa9xX12axXbbxX9xXbxX35xX194xX3dxX118xX9x9781xX6bxX3dxX9xX3dxX18xX26xXfbxX9xX2cxX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xXa9xX436xX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xX23xXdexX3dxX9xXaxX58xX3dxX9xX2axXfbxX253xX9xXbxX63xX35xXf5xXbbxX9xXbxXbcxX3dxX9xX67xX18xX3dxX67xX9xXdx967fxX3dxX67xX9xX56xX4exX9xX33xXaxX9exX35xX9xXbxXaxX39dxX33xXfbxX9xXbxX3f1xX3dxX67xX9xX67xX35xXdexX9xXbxX63xX60xX9xXa9xXe7xXbxX9xXaxX58xX3dxX9xX2axX88xX88xX9xXbxX63xX35xXf5xXbbxX9xXf8xX3bxX2xX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1e9xX24xX19xX26xX32xXexX1e9xX194xX3dxX9xX2cxXe7xX3dxXaxX9xX2fxXa3xX9xX23xc432xXbxX9xX33xXaxXdexX9xXcxXe7xX3dxXaxX9xXcxad5cxX9xX2cxXcexX18xX9xb7b4xX9exX3dxX67xX9xXdxX6fxX3dx1040exX9xX3d1xX24xX63xXcxX24xX2fxX18xXfbxX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xXbxXaxXcexX26xX9xX2fxX3cxX3dxX9xX2cx84b8xX3dxX67xX9xX2cxXcaxX9xX3dxXaxX35x8d94xXbbxX9xXbxX1d1xX3dxX9xXaxX35xXf5xXbbxX9xXbxX1d1xX2cxXaxX9xX2cxXa3xX2cxX9xXbfxXaxX35xX9xX4xX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX2dfxXbbxXbcxXbxX9xX3dxXaxf7cexX33xX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xXbxXaxXcexX26xX9xX2fxX3cxX3dxX9xX3b7xX18xXcxX9xX4dxX4exX9xX5xX51xX3dxXaxX9xXdxX12axX3dxX9xXa9xX12axXbbxX9xXbxX35xX194xX3dxX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xXbxXaxX4exX3dxXaxX9xX2cxX9exX3dxX67xX9xX2axf3bfxX9xXbxXbcxX3dxX9xXbxX9exXcxX9xXa9xX9exX3dxX67xX9xXdxXe7xX3dxXaxX9xX2fxX18xX3dxX67xX9xXbxXaxX60xX9xXbxX63xX57xX65xX3dxX67xX9xccc6xX18xXdxX18xX26xX2fxX35xX18xX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1e9xX24xX19xX26xX32xXexce0exX3dxX67xX9xX5xX63xX12axX3dxX9xX545x8ffbxX3dxXaxX9xX3b7xX18xXcxX9xX1faxX9xX3bbxX35xXdexXcxX9xXa9xXaaxX2cxX9xX4xX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX2dfxXbbxXbcxXbxX9xX3dxXaxX640xX33xX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xXbxXaxXcexX26xX9xX2fxX3cxX3dxX9xX3b7xX18xXcxX9xX4dxX4exX9xX5xX51xX3dxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX6bxXbxX200xX9xX5e4xX3b7xX67xX24xX4exX35xX9xX56xX35xXf5xX2cxX9xXcxX166xX9xX63xX90xX3dxX67xX9xXbxXaxX60xX9xXbxX63xX57xX65xX3dxX67xX9xX166xX9xXdxX51xX3dxXaxX9xX56xXa3xX2cxX9xXbxX9exXcxX9xXbxXaxX52fxX9xX2cxXaxXe2xX3dxX9xXbxX63xX482xX3dxX67xXfbxX9xX3dxX94xXcxX9xX87xX88xX2axX8axXfbxX9xX4xX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX2dfxXbbxXbcxXbxX9xX3dxXaxX640xX33xX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xXbxXaxXcexX26xX9xX2fxX3cxX3dxX9xX3b7xX18xXcxX9xX4dxX4exX9xX5xX51xX3dxXaxX9xX2cxX60bxX3dxX67xX9xXa9xX41xX26xX9xXcxXe7xX3dxXaxX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xXa9xXaaxX35xX9xX56xX6fxX35xX9xX2fxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xXcxX9xXbxX63xXbbxX26xX615xX3dxX9xXbxXaxXaaxX3dxX67xX9xX2fxXbbxX2fxXaxX35xX9xX3e1xXcxXa3xX2cxX412xX9xX2fxX18xX3dxX67xX9xXbxXaxX60xX9xXbxX63xX57xX65xX3dxX67xX9xX3b7xXaxX640xXbxX9xX1e9xX3cxX3dxX118xX9xX5xX3f1xX3dxX67xX9xX67xX35xXdexX9xXbxX63xX60xX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xX2cxXcexX18xX9xX2cxX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xXa9xXe7xXbxX9xX67xX12axX3dxX9xX117xX9xXbxX63xX35xXf5xXbbxX9xXf8xX3bxX2xXfbxX9xXbxX94xX3dxX67xX9xX67xXbcxX33xX9xXa9xX9exX35xX9xX2fxX24xX9xX56xX6fxX35xX9xX2cxcc34xX3dxX67xX9xXbfxX170xX9xX3dxX94xXcxX9xX87xX88xX2axX117xX118xX9xX4xX24xX3dxX9xX2fxXaaxX9xX3dxX4exX26xX9xXbfxXaxX9exX3dxX67xX9xX2cxXaxX13bxX9xXa9xXdexX3dxXaxX9xX19xXbcxXbbxX9xXbxXaxX482xX3dxX67xX9xXdxX16cxX35xX9xX2cxXcexX18xX9xX2cxX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xX2cxXaxdcaaxX3dxX67xX9xXbxX9exX35xX9xXcxX4exX9xX2cxX52cxX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXbcxX26xX9xX2fxXa3xX9xX33xXaxX487xX2cxX9xXaxX30exX35xX9xX2cxXcexX18xX9xXbfxX35xX3dxXaxX9xXbxX6bxX9xX23xX35xX15axX3dxX9xX2fxX18xXbbxX9xXaxX58xX3dxX9xX2axX9xX3dxX94xXcxX9xX5bxX3cxX26xX9xX63xX18xX9xX2fxXa3xX9xX2cxXaaxX9xXcxX9exX35xX9xXbxX63xX57xX65xX3dxX67xX5ecxX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1e9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX1faxX18xXdxX35xX67xX3dxX200xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX63xX208xX32xXexX0xX35xXcxX67xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX217xX35xX19xXbxXaxX200xX117xX88xX88xX33xX5bxX208xXaxX17xX35xX67xXaxXbxX200xXf0xX88xX88xX33xX5bxX32xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX200xX1cxX1cxX35xX118xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX118xX56xX3dxX1cxX3dxX17xX217xX2fxX1cxX2axX8axX253xX87xX1cxX8axX8axX19xX117xX2axX88xX2axX88xX88xX88xXbxX8axX87xXf0xXdxX2axX118xX268xX33xX67xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX18xX3dxX9xX33xXaxX18xXcxX9xXcxX18xX19xX17xX9xX35xX3dxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX56xXbbxX24xX3dxX9xX5bxX18xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX63xXbbxX24xX3dxX67xX9xXbxXaxX17xX9xX67xX35xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX1faxX18xXdxX35xX67xX3dxX200xX9xX268xXbbxX2fxXbxX35xX2daxX26xX208xX32xXexX4xX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX2dfxXbbxXbcxXbxX9xX3dxXaxX640xX33xX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xXbxXaxXcexX26xX9xX2fxX3cxX3dxX9xX3b7xX18xXcxX9xX4dxX4exX9xX5xX51xX3dxXaxX9xX3dxX94xXcxX9xX3dxX18xX26xX9xXa9xXcaxX3dxX9xX3dxXaxX640xX3dxX9xX3dxXaxX35xX615xXbbxX9xXbxX1d1xX3dxX9xXaxX35xXf5xXbbxX9xX56xXbbxX35xX9xXbfxXaxX35xX9xXbxX9exXcxX9xXbxXaxX52fxX9xX2cxXaxXe2xX3dxX9xXbxX63xX482xX3dxX67xX9xXdxX12axX3dxX9xXa9xX12axXbbxX9xXbxX35xX194xX3dxX9xX5e4xX5bxXbbxXbcxXbxX9xX3dxX67xX24xXe7xX35xX5ecxX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1e9xX24xX19xX26xX32xXexX3b7xX67xX24xX4exX35xX9xX63xX18xXfbxX9xX3dxXaxbda5xX3dxX67xX9xX5e4xXbxX1d1xX3dxX9xXaxX35xXf5xXbbxX9xX56xXbbxX35xX5ecxX9xXbxX38fxX9xXbxXaxXcexX26xX9xX2fxX3cxX3dxXfbxX9xXcxa833xXbxX9xXaxX4exX3dxX67xX9xX3dxX9exX3dxX67xX9xX2fxX3cxX3dxX9xX2cxX60bxX3dxX67xX9xXa9xXcaxX3dxX9xX3dxXaxX640xX3dxX9xX3dxXaxX35xX615xXbbxX9xXa9xX58xX3dxX9xXaxX4exX3dxX67xX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX118xX9xX6c2xX3dxX67xX9xX3b7xX67xXbbxX26xe8a3xX3dxX9xX2dfxXbbxXe2xX3dxX9xX545xX57xX65xX3dxX67xX9xX1faxX9xX3bbxX35xXdexXcxX9xXa9xXaaxX2cxX9xX4xX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xX5xX3b7xX4dxX4dxX9xX5xXaxX57xX58xX3dxX67xX9xXcxXe7xX35xX9xX3b7xX67xX173xX2cxX9xX545xX57xX65xX3dxX67xX9xX3e1xX3b7xX67xXaxX35xX9xX2dfxXbbxXe2xX3dxX412xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX52fxX200xX9xX5e4xX5xXaxX60xX9xXbxX63xX57xX65xX3dxX67xX9xX5xX63xXbbxX3dxX67xX9xc0eexXbbxXaaxX2cxX9xXcxX166xX9xX2cxd66dxX18xX9xX5e4xXa9xXcaxX3dxX5ecxX9xXdxXe7xX2cxX9xX3dxXaxXe2xX3dxX9xX305xX35xXf5xXbxX9xX3b7xX18xXcxX9xX3dxX194xX3dxX9xX56xX487xX9xXdxXe7xX2cxX9xX56xX38fxX18xX9xX470xXbbxX18xXfbxX9xX2cxX9exX3dxX67xX9xXbxX26xX9xXa9xX436xX9xX19xX30exX3dxX9xXaxX6bxXbxX9xX3dxX67xXbbxX30exX3dxX9xX56xXaaxX3dxX9xXbxXaxXbbxX9xXcxXbbxX18xX9xXdxXe7xX2cxX9xX3dxXaxXe2xX3dxX9xXbxXe7xX35xX9xX2cxXdexX2cxX9xXa9xX60xX18xX9xX33xXaxX57xX58xX3dxX67xX9xXbxX63xX24xX3dxX67xX9xXbxX13bxX3dxXaxX9xXa9xX15axX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX118xX9xX3b7xX94xXcxX9xX3dxX18xX26xXfbxX9xX2cxXaxX87fxX3dxX67xX9xXbxX9exX35xX9xXa9xX436xX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXaxX58xX3dxX9xX2axX118xXf0xX88xX88xX9xXbxXbcxX3dxX9xXdxXe7xX2cxX9xX3dxXaxXe2xX3dxXfbxX9xXbxX63xX60xX9xX67xX35xXdexX9xXaxX58xX3dxX9xXf0xX87xX9xXbxc2bexX9xXa9xX30exX3dxX67xX5ecxX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1e9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX63xX24xX3dxX67xX9xX2cxXdexX3dxX9xX2cxXe2xX3dxX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xX3dxX94xXcxX9xX3dxX18xX26xXfbxX9xX2cxXdexX2cxX9xXcxXaa5xXbxX9xXaxX4exX3dxX67xX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xXbxX63xXbbxX26xX615xX3dxX9xXbxXaxXaaxX3dxX67xX9xX3dxXaxX57xX200xX9xX4xXaxcfc4xXfbxX9xX2fxX16cxX35xXfbxX9xX19xXf5xXbxX9xXcxX18xX26xff9fxX9xX2cxX60bxX3dxX67xX9xXa9xXe7xXbxX9xXcxX5d1xX2cxX9xXbxX94xX3dxX67xX9xXbxX63xX57xX166xX3dxX67xX9xXbfxXaxXdexX118xX9xX5xXaxX17xX24xX9xXa9xXcaxXfbxX9xX67xX35xXdexX9xXbxX63xX60xX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xX2cxXaxXc87xX9xXbxX94xX3dxX67xX9xX2axX325xXfbxX117xXf0xX107xXfbxX9xX2fxX16cxX35xX9xXbxX94xX3dxX67xX9xX325xX88xXfbxXf0xX325xX107xXfbxX9xXaxX4exX3dxX67xX9xXcxX18xX26xX9xXcxXaa5xX2cxX9xXbxX94xX3dxX67xX9xX117xX8axXfbxXf0xX253xX107xXc96xX9xX5xXaxX60xX9xXbxX63xX57xX65xX3dxX67xX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xX2cxXaxXcexX9xX26xX6bxXbbxX9xX2cxXcexX18xX9xX4dxX4exX9xX5xX51xX3dxXaxX9xXdxX4exX9xX2cxXdexX2cxX9xX3dxX57xX6fxX2cxX9xX545xX9exX3dxX67xX9xX3b7xX18xXcxX9xeac3xX9xX3e1xX2fxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xXcxX9xXbxXaxX39dxX33xX412xXfbxX9xX5xX63xXbbxX3dxX67xX9xXb49xXbbxXaaxX2cxX9xX3e1xX2fxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xXcxX9xX2fxX16cxX35xX412xXfbxX9xX5xX63xXbbxX3dxX67xX9xX545xX9exX3dxX67xX9xX3e1xX2fxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xXcxX9xX2cxXaxXc87xX412xXfbxX9xX3b7xXaxX640xXbxX9xX1e9xX3cxX3dxX9xX3e1xX2fxX3cxX3dxX9xX33xXaxX41xXcxX9xXbxXaxXcexX26xX9xX2fxX3cxX3dxX9xX56xX4exX9xXaxX4exX3dxX67xX9xXcxX18xX26xX9xXcxXaa5xX2cxX412xXc96xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1e9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5bxXbxX1faxX18xXdxX35xX67xX3dxX200xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX63xX208xX32xXexX0xX35xXcxX67xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX217xX35xX19xXbxXaxX200xX253xX253xX88xX33xX5bxX208xXaxX17xX35xX67xXaxXbxX200xX325xX117xX8axX33xX5bxX32xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX200xX1cxX1cxX35xX118xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX118xX56xX3dxX1cxX3dxX17xX217xX2fxX1cxX2axX8axX253xX87xX1cxX8axX8axX19xX117xX2axX88xX2axX88xX88xX88xXbxX325xX87xX117xX8axXdxX87xX118xX268xX33xX67xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX18xX3dxX9xX33xXaxX18xXcxX9xXcxX18xX19xX17xX9xX35xX3dxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xX56xXbbxX24xX3dxX9xX5bxX18xX9xXbxXaxX35xX9xXbxX63xXbbxX24xX3dxX67xX9xXbxXaxX17xX9xX67xX35xX24xX35xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxXbbxXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1e9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX63xX18xX24xX9xXa9xX3f1xX35xX9xX56xX6fxX35xX9xX33xXaxXcaxX3dxX67xX9xX56xX35xX194xX3dxXfbxX9xX9exX3dxX67xX9xX4dxX24xX4exX3dxX67xX9xX305xX94xX3dxX9xXb49xXbbxX3cxX3dxX67xX9xX1faxX9xX3bbxX35xXdexXcxX9xXa9xXaaxX2cxX9xX3bxX166xX9xX4xX9exX3dxX67xX9xXbxXaxX57xX58xX3dxX67xX9xX4dxX4exX9xX5xX51xX3dxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX200xX9xX5e4xc81axX35xXcxX9xX3dxX67xXe7xX2cxXaxX9xX5bxXbbxXbcxXbxX9xXbfxXaxX41xXbbxX9xXaxX4exX3dxX67xX9xXaxXcaxX18xX9xX2cxXdexX3dxX9xXcxXaaxX2cxX9xX87xX8axXf0xX9xXbxX63xX35xXf5xXbbxX9xXf8xX3bxX2xXfbxX9xXbxX94xX3dxX67xX9xX102xX87xXfbxX87xX8axX107xX9xX2fxX24xX9xX56xX6fxX35xX9xX3dxX94xXcxX9xX87xX88xX2axX117xXfbxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXbcxX26xX9xX67xX18xXcxX9xXcxX4exXbbxX9xXbxX57xX58xX35xX9xX2fxXdexX3dxX67xX9xXbxX63xX24xX3dxX67xX9xX23xX5d1xX2cxX9xXbxX63xX18xX3dxXaxX9xXbfxX35xX3dxXaxX9xXbxX6bxX9xX2cxXcexX18xX9xX4dxX4exX9xX5xX51xX3dxXaxXfbxX9xX3dxXaxXbcxXbxX9xXdxX4exX9xX2fxX18xXbbxX9xX2fxXa3xX9xX2cxXaaxX9xXcxX9exX35xX9xXbxX63xX57xX65xX3dxX67xX9xX23xX35xX15axX3dxX118xX9xX5xX63xX24xX3dxX67xX9xXa9xXcaxXfbxX9xX3dxX67xX4exX3dxXaxX9xX2cxX9exX3dxX67xX9xX3dxX67xXaxX35xXf5xX33xX9xX2cxXcaxX9xX2fxXa3xX9xXbxX94xX3dxX67xX9xXbxX63xX57xX166xX3dxX67xX9xX56xX57xX16cxXbxX9xX23xX640xX2cxX9xX56xX4exX9xX2cxXdexX2cxX9xXdxX51xX3dxXaxX9xX56xXa3xX2cxX9xXbfxXaxXdexX2cxX9xXa9xX615xXbbxX9xX2cxXcaxX9xXbxX1d1xX3dxX9xXaxX35xXf5xXbbxX9xXbfxXaxX3cxX9xX470xXbbxX18xX3dxX118xX9xX4xXcaxX9xXa9xX57xX16cxX2cxX9xXbfxX6bxXbxX9xX470xXbbxX3cxX9xX3dxX4exX26xX9xXdxX4exX9xX3dxXaxX65xX9xX2fxXa3xX9xX3dxX188xX9xXdxXa3xX2cxX9xX2cxXcexX18xX9xX2cxX90xX3dxX67xX9xXa9xX30exX3dxX67xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX67xXaxX35xXf5xX33xX118xX9xX4xX838xX3dxX67xX9xX56xX6fxX35xX9xXa9xXcaxX9xXdxX4exX9xX2fxXa3xX9xXbxX63xX35xX15axX3dxX9xXbfxXaxX18xX35xX9xXbfxX60xX33xX9xXbxXaxX65xX35xX9xX2cxXdexX2cxX9xX2cxX58xX9xX2cxXaxX6bxXfbxX9xX2cxXaxX1d1xX3dxXaxX9xX2fxXdexX2cxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xXbxX13bxX3dxXaxX9xXa9xX15axX9xXbxXe7xX24xX9xXbxXaxXbbxX640xX3dxX9xXdxX16cxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX67xXaxX35xXf5xX33xX9xXbxX63xX24xX3dxX67xX9xXaxX24xXe7xXbxX9xXa9xX90xX3dxX67xX9xX3bxX2dfxXf14xX2xX5ecxX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb5e2xXbbxXbxXaxX24xX63xX32xXexX7xXaxX18xX3dxX9xX5xX63xXe2xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phan Trâm