Nữ sinh Hà Tĩnh giành thủ khoa chuyên Anh “trường bộ”
(Baohatinh.vn) - Thi vào THPT Chuyên - Đại học Vinh (còn gọi là trường bộ) như một cuộc thử sức, Nguyễn Yến Ngọc - học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) bất ngờ vượt qua 474 thí sinh, giành thủ khoa môn Tiếng Anh.
ec9fx11301x196b0x18a6dxf8cbxfe13x14361x1475ax1658axX7x17e6dx120f5x1092bxfc02x15671x1052bxX5x10c23xXax18979x16e6ex138bbxX3xX7xXdx12040xX1xX3x17b75x160f2xX3xXcxfdd8xX18xX1xX3x13a53xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1x179f4xX3x1718exX1xfe1fxX6xX3xX4xX1x14269x13661x17f1axX18xX3x14437xX18xX1xX3xfdacxXex15579x191f2x12394xX18xX23xX3x10418x12794x105b5xX0x12c0dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x1445axXaxX12xXcxX1xXdxX3x12c54xX1cxX2fxX3xXcxX1bxecefxXcxX3x18479xX1xX34xX35xX36xX18xX3x16544xX3xfec0x16398xXdxX3xX1x162c3xX4xX3x19098xXdxX18xX1xX3x15933xX4xf195xX18xX3xX23xX79xXdxX3xX5xX1cxX3xXexX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX45xX46x109e5xX3xX18xX1xX40xX3x15675xX46xXexX3xX4xX34xX46xX4xX3xXexX1xee6fxX3xX7x140bdxX4x13715xX3xX13xX23xX34xX35xf952xX18xX3x18b96x10154xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX72xX3xX1xX79xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX6bxf3f9xX3x1403exX36xX3xX7cx19145xX18xX3xXcxX1xXdxX36xX9cxX3xX81xXcxX68xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX96xX3xX45x1316axXexX3xX18xX23xX41xX3xX62xX40x145bcxXexX3x17497xX34xX6xX3x15137x15b44xX100xX3xXexX1x131d0xX3xX7xXdxX18xX1xXacxX3xX23xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX9cx16f14xX18xX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1x18363xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1160axX2fxX5bxX35xXaxX12xX0xXdxX9cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax18fb8xXdxX5bxXexX1x1220exX3xf7e0xX2xeed6xXbx198c2x1321fxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX161xX3xX100xX2x19274xXbxX167xX168xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX49xX49xXdxX12axX45xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12axX62xX18xX49xX18xX10xX15cxX7xX49x19377xX174x16045xX2xX49xX101xX174xX5bxX2xX174x1452fxX174xX2xX2xX1a4xXexX19cxX19axX2xX19axX165xX5xX174xX12ax1031fxXbxX23x16758xX3fxX9x1826dxX163xX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xX3dxXexX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX45xX46xX47xXaxX3xX15cxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX163xX2xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX100xX2xX174xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX2fxX18xXaxX12xX13ax199dexX18xX23xX3xX4x151e4xX4xX1xX3xXexX106xX4xX1xX3xX4x1991dxX4xX3xXexX23cxX3xX1xX79xX4xXacxX3xX13xX23xX34xX35xXb2xX18xX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3x14507xf88dxX3xX167xX34xXf0xXexX3xX7x16baexX4xX3xX62xX40xXf9xXexX3xXfcxX34xX6xX3xX100xX101xX100xX3xXexX1xX106xX3xX7xXdxX18xX1xXacxX3xX23xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX9cxX11exX18xX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX72xX3xX74xX75xXdxX3xX1xX79xX4xX3xX7cxXdxX18xX1xX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xXd5xXdxX36xX18xX3xXexXdxXb6xXbxX3xX19axX3xXexXdxX18xX3xX62xX34xXdxX161xX3xX257x13ea9xX3xX62xX1cxX2fxX3xX5x173e2xXbxX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xX72xX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX62xX1cxX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX5xX2ebxXbxX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xX72xX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX81xX74xX75xXdxX3xX1xX79xX4xX3xX7cxXdxX18xX1xX96xXacxX3xX13xX23xX34xX35xXb2xX18xX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX4xX1cxX18xX23xX3xX62xX14xX18xX23xX3xXexXdxX18xX3xX1x16fc1xX18xX3xX62xX1cxX2fxX3xX4xX2fxX18xX3xX257xX40xX41xX18xX23xX3xXexX1xX23cxX4xX3xX1xXdx180dbxX18xX3xX40xX2ebxX4xX3xX9cxX375xX3xX9cxX1cxX3xX9cx16805xX18xX1xX3xX257xX258xX3xX4xX1xX79xX18xX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xXd5xX1cxX3xX1xX79xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX167xX34xXf0xXexX3xX7xX260xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xX5xX2ebxXbxX3xX1b8xX12axX2xX3xX72xX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX6bxXd3xX3xXd5xX36xX3xX7cxXd9xX18xX3xXcxX1xXdxX36xX9cxXacxX3xX13xX23xX34xX35xXb2xX18xX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX1xX79xX4xX3xX257xfe53xX34xX3xXexXf0xXexX3xX4x14077xX3xX4xX232xX4xX3xX9cxX11exX18xX12axX3xXcxX34xX35xX3xX18xX1xXdxX36xX18xXacxX3xX4xX11exX3xX45x113aexX3xX4x14df2xX3xX9cxX46xXexX3xX18xXdxX40exX9cxX3xX257xX6xX9cxX3xX9cxX36xX3xX257x18cd7xX4xX3xX45xXdxX38dxXexX3xX257x1076cxXdxX3xX62xX2ebxXdxX3xX9cxX11exX18xX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xX0xXdxX9cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX5bxXexX1xX161xX3xX163xX2xX165xXbxX167xX168xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX161xX3xX100xX2xX174xXbxX167xX168xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX49xX49xXdxX12axX45xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12axX62xX18xX49xX18xX10xX15cxX7xX49xX19axX174xX19cxX2xX49xX101xX174xX5bxX2xX174xX1a4xX174xX19cxX100xX165xXexX163xX100xX19axX101xX101xX5xX174xX12axX1b2xXbxX23xX1b5xX3fxX9xX100xX1a4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xX3dxXexX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX45xX46xX47xXaxX3xX15cxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX163xX2xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX100xX2xX174xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX2fxX18xXaxX12xXd3xX23cxX3xX257x12188xX18xX23xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX23xXdxX6xX3xX257xX39bxX18xX1xX3xX5xX1cxX3xX18xX23xX34xX569xX18xX3xX257xX46xX18xX23xX3xX5xX23cxX4xX3xX5xX2ebxX18xX3xX257x1045bxX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX18xX2e4xX3xX5xX23cxX4xX3xXexX3fxX2fxX18xX23xX3xX1xX79xX4xX3xXex14f90xXbxX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX45xXdxXb6xXexX161xX3xX3dxf0e8xX9cxX3xX9cxX375xX3xX40xX2ebxX4xX3xXexX3fx14abdxX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX9cxX46xXexX3xX18xX1xX1cxX3xXexX1xXdxXb6xXexX3xX2dxXb6xX3xXexX1xX41xXdxX3xXexX3fxX6xX18xX23xX3xX1xX2fxX446xX4xX3xX18xX1xX1cxX3xX18xX23xX2fxX75xXdxX3xX23xXdxX6xX2fxX12axX3xX6bxX1xX106xX18xX1xX3xX62xX39bxX3xXexX1xXb6xXacxX3xX18xX23xX6xX35xX3xXex175f4xX3xX18xXd9xX9cxX3xX1xX79xX4xX3xX257xfa35xX34xX3xX4xXf0xXbxXacxX3xX10xX9cxX3xX257xX258xX3xX257xX446xX4xX3xX45xXdxX38dxXexX3xX4xX1x13ae6xX3xXexX3fxX79xX18xX23xX3xX9cxX11exX18xX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX12axX3x13a39xX446xX4xX3xX5bx140ebxX3xXexXdxXb6xXbxX3xX167xX65cxX4xX3xX62xX2ebxXdxX3xX18xX23xX11exX18xX3xX18xX23xX14xX3xX18xX1cxX35xX3xX2dxX1xX232xX3xX9cxX34xX46xX18xX3xX18xX1xX40xX18xX23xX3xX2dxX1xXdxX3xX257xX258xX3xX1xXdxX596xX34xX3xX7xef83xX34xX3xX62xX40exX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX3xXexX1xX39bxX3xX10xX9cxX3xX35xX36xX34xX3xX62xX11exX3xX4xX678xX18xX23xX12axX3xXcxX638xX3xX7xX34xX35xX3xX18xX23xX1xX1fxX3xX1xX79xX4xX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX3xX257xX596xX3xXbxX1x11b94xX4xX3xX62xX6f3xX3xX4xX11exX18xX23xX3xX62xXdxX38dxX4xXacxX3xX10xX9cxX3xX257xX258xX3xX35xX36xX34xX3xX9cxXb6xX18xX3xX18xX1xX14xX18xX23xX3xX23xXdxX232xX3xXexX3fx12281xX3xX62xXd9xX18xX3xX1xX2fxX232xX3x14f8cxX18xX3xX7xX6b0xX34xX3xXexX3fxX2fxX18xX23xX3xX18xX23xX11exX18xX3xX18xX23xX14xX3xX18xX1cxX35xX47xX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xX13axX106xX3xXfcxX34xX35xXb6xXexX3xX257xX596xX3xX1xX79xX4xX3xX23xXdx1379axXdxX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX13xX23xX34xX35xXb2xX18xX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX5xX1cxX3xXexXd9xX18xX23xX3xX4xX40xX41xX18xX23xX3xXexX23cxX3xX1xX79xX4xXacxX3xX3fx132ccxX18xX3xX5xX34xX35xX38dxX18xX3xX2dx17d09xX3xX18xXd9xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX10xX3xX45xX22dxX18xX23xX3xX4xX232xX4xX1xX3xXexX1xX40xX41xX18xX23xX3xX167xX34xX35xX36xX18xX3xX62xX1cxX2fxX3xX9cxX46xXexX3xX7xX44fxX3xXexX3fxX6xX18xX23xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX62xX40exX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX3xXexX3fxX36xX18xX3xX9cxX75xX18xX23xX3xXdxX18xXexX10xX3fxX18xX10xXexXacxX3xX18xX23xX1xX10xX3xX18xX23xX40xX41xXdxX3xX45xX416xX18xX3xX257xX71exX6xX3xX18xX433xXdxX3xX18xX1xXdxX40exX34xX3xX1xX375xX18xX12axX3xX74xX596xX3xX5xX1cxX9cxX3xXexX44fxXexX3xX45xX1cxXdxX3xX5xX34xX5b3xX18xXacxX3xX13xX23xX79xX4xX3xXexX39bxX9cxX3xX1xXdxX596xX34xX3xX2dxXdxXb6xX18xX3xXexX1xXaaxX4xX3xX62xX40exX3xX18xX1xXdxX40exX34xX3xX5xX1fxX18xX1xX3xX62xX23cxX4xX3xXexX3fxX2fxX18xX23xX3xX257xX41xXdxX3xX7xX44fxX18xX23xX3xX62xX1cxX3xX1xX79xX4xX3xXexX1xX36xX9cxX3xXexX638xX3xX62xX23cxX18xX23xX3xX62xX40exX3xX4xX232xX4xX3xX5xX1fxX18xX1xX3xX62xX23cxX4xX3xXf0xX35xXacxX3xX7xX6xX34xX3xX257xX433xX3xX3fxX7a2xX18xX3xX5xX34xX35xX38dxX18xX3xX5xX1cxX9cxX3xX45xX1cxXdxX3xX257xX79xX4xX3xX257xX596xX3xX1xX79xX4xX3xX4xX232xX4xX3xX4xXf0xX34xX3xXexX3fxX65cxX4xX3xX4xX6b0xX34xX3xX257xX46xX4xX3xX257xX232xX2fxX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xX0xXdxX9cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX5bxXexX1xX161xX3xX163xX2xX165xXbxX167xX168xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX161xX3xX100xX2xX174xXbxX167xX168xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX49xX49xXdxX12axX45xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12axX62xX18xX49xX18xX10xX15cxX7xX49xX19axX174xX19cxX2xX49xX101xX174xX5bxX2xX174xX1a4xX174xX163xX2xX2xXexX163xX101xX1a4xX163xX165xX5xX174xX12axX1b2xXbxX23xX1b5xX3fxX9xX163xX19axX100xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xX3dxXexX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX45xX46xX47xXaxX3xX15cxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX163xX2xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX100xX2xX174xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX2fxX18xXaxX12xX6bxX678xX18xX23xX3xX62xX2ebxXdxX3xX18xXdxX40exX9cxX3xX257xX6xX9cxX3xX9cxX36xX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xXacxX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX4xX83xX18xX3xX3fxXf0xXexX3xX9cxX36xX3xXexX1xXdxXb6xXexX3xX2dxXb6xX3xXexX1xX41xXdxX3xXexX3fxX6xX18xX23xX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xX6bxX1xX71exX3xX68xX1xX75xX9cxX3xXcxX1xX71exX3xXb5xXb6xX18xX3xX72xX3xX9cx10b58xX3xX4xX2bxX6xX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x14493xX161xX3xX3dxXd5xX1cxX3xX9cxX46xXexX3xX23xXdxX232xX2fxX3xX62xXdxX36xX18xX3xX18xX36xX18xX3xXexX11exXdxX3xX1xXdxX596xX34xX3xX3fx17c22xX3xX62xXdxX38dxX4xX3xX1xX79xX4xX3xX18xX1xX40xX3xXexX1xXb6xX3xX18xX1cxX2fxX3xX5xX1cxX3xXbxX1xX678xX3xX1xXf9xXbxX3xX62xX1cxX3xXexX44fxXexX3xX18xX1xXf0xXexX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX2fxX18xX3xX9cxX39bxX18xX1xX12axX3xX6bxX678xX18xX23xX3xX62xX2ebxXdxX3xX62xXdxX38dxX4xX3xXexX39bxX9cxX3xXexX3fxX34xX18xX23xX3xXexX6b0xX9cxX3xX257xX1cxX2fxX3xXexX75xX2fxX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX3xXexX44fxXexX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX2fxX18xXacxX3xXexX11exXdxX3xX4xX83xX18xX3xX257xX446xX4xX3xX45xXdxX38dxXexX3xX4xX2fxXdxX3xXexX3fxX79xX18xX23xX3xX62xXdxX38dxX4xX3xXexX39bxX9cxX3xX23xXdxX232xX2fxX3xX62xXdxX36xX18xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX2fxX18xX12axX3xXcxX1xX5b3xXexX3xX9cxX6xX35xXacxX3xX5ebxX3xXexX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX4xX2fxX18xX3xX23xX232xXdxX3xXexX11exXdxX3xX1xX79xX4xX3xX4xX433xX3xX18xX1xX14xX18xX23xX3xX23xXdxX232xX2fxX3xX62xXdxX36xX18xX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX3xX3fxXf0xXexX3xX23xXdxX76axXdxX12axX3xX6bxX232xX4xX3xX4xX11exX3xX23xXdxX232xX2fxX3xX4xX2bxX6xX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX2dxX1xX11exX18xX23xX3xX4xX1x16bc8xX3xXexX3fxX34xX35xX40exX18xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX2fxX18xX3xX2dxXdxXb6xX18xX3xXexX1xXaaxX4xX3xX9cxX1cxX3xX4xX83xX18xX3xX45xX569xXdxX3xX257xX260xXbxX3xXexX1xX36xX9cxX3xX18xXdxX40exX9cxX3xX257xX6xX9cxX3xX9cxX36xXacxX3xX3dxX2dxX106xX4xX1xX3xX1xX2fxX75xXexX47xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX643xX18xX3xXexX23cxX3xX1xX79xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX2fxX18xX12axX3xX13xX1xX41xX3xX257xX433xXacxX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX257xX258xX3xX1xX79xX4xX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX3xX3fxXf0xXexX3xXexX44fxXexX3xX62xX1cxX3xX62xX638xX6xX3xX3fxX569xXdxX3xX257xX258xX3xX23xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX72xX3xX74xX75xXdxX3xX1xX79xX4xX3xX7cxXdxX18xX1xX47xX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xX0xXdxX9cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX5bxXexX1xX161xX3xX163xX2xX165xXbxX167xX168xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX161xX3xX100xX2xX174xXbxX167xX168xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX49xX49xXdxX12axX45xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12axX62xX18xX49xX18xX10xX15cxX7xX49xX19axX174xX19cxX2xX49xX101xX174xX5bxX2xX174xX1a4xX2xX174xX19cxX1a4xXexX101xX100xX19axX19axX1a4xX5xX174xX12axX1b2xXbxX23xX1b5xX3fxX9xX19cxX19cxX101xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xX3dxXexX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX45xX46xX47xXaxX3xX15cxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX163xX2xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX100xX2xX174xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX2fxX18xXaxX12xX13xXdxX40exX9cxX3xX62xX34xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX9cxXa4fxX3xX4xX2fxX18xX3xX4xX1xX71exX3xX68xX1xX75xX9cxX3xXcxX1xX71exX3xXb5xXb6xX18xX3xXexX3fxX2fxX18xX23xX3xX18xX23xX1cxX35xX3xX2dxXb6xXexX3xXexX1xX65cxX4xX3xX18xXd9xX9cxX3xX1xX79xX4xX12axX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX9cxX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX23xX9xXaxX174xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX18xX23xX9xXaxX165xXaxX12xX0xXexX45xX2fxX5bxX35xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xX74xXdxX596xX9cxX3xXexX34xX35xX596xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX62xX1cxX2fxX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX72xX3xX74xX75xXdxX3xX1xX79xX4xX3xX7cxXdxX18xX1xX3xX257xX40xXf9xX4xX3xXexX106xX18xX1xX3xX45xX22dxX18xX23xX3xX257xXdxX596xX9cxX3xX9cxX11exX18xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX18xX1xX6b0xX18xX3xX1xX38dxX3xX7xX44fxX3xX19cxX3xX4xX46xX18xX23xX3xX62xX2ebxXdxX3xX257xXdxX596xX9cxX3xXexX3fxX34xX18xX23xX3xX45xX39bxX18xX1xX3xX4xX1xX34xX18xX23xX3xX4xX2bxX6xX3xX19cxX3xX9cxX11exX18xX3xXcxX2fxX232xX18xXacxX3xX13xX23xX14xX3xX62xXd9xX18xXacxX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX3xX81xX4xX2bxX6xX3xX101xX3xX1xX79xX4xX3xX2dx16af1xX3xX5xX2ebxXbxX3xX163xXacxX3xX101xXacxX3xX1a4xX3xX62xX1cxX3xX1xX79xX4xX3xX2dxXec8xX3x1433exX3xX5xX2ebxXbxX3xX1b8xX96xX3xX18xX1xX6b0xX18xX3xX1xX38dxX3xX7xX44fxX3xX2xX3xX81xX257xXdxX596xX9cxX3xX1xX79xX4xX3xX45xX75xX96xX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xXcxX75xXdxX3xX2dxXec8xX3xXexX1xXdxX3xX18xX1cxX35xXacxX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX257xX75xXexX3xX163xXacxX100xX3xX257xXdxX596xX9cxX3xXexX1xXdxX3xX9cxX11exX18xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX81xX18xX1xX6b0xX18xX3xX1xX38dxX3xX7xX44fxX3xX19cxX96xX3xX4xX46xX18xX23xX3xX62xX2ebxXdxX3xX257xXdxX596xX9cxX3xX1xX79xX4xX3xX45xX75xX3xX5xX1cxX3xX1b8xXacxX19cxX101xX3xX81xX1xX38dxX3xX7xX44fxX3xX2xX96xX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xXex161caxX18xX23xX3xX257xXdxX596xX9cxX3xX167xX430xXexX3xXexX34xX35xX596xX18xX3xX5xX1cxX3xX19axX1a4xXacxX165xX101xXacxX3xX4xX6xX2fxX3xX18xX1xXf0xXexX3xXexX3fxX2fxX18xX23xX3xX100xX101xX100xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX62xX1cxX2fxX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX72xX3xX74xX75xXdxX3xX1xX79xX4xX3xX7cxXdxX18xX1xX3xX18xXd9xX9cxX3xX18xX6xX35xX12axX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX3fxX12xX0xX49xXexX45xX2fxX5bxX35xX12xX0xX49xXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xX673xX446xX4xX3xX5bxX678xX3xX257xX2e4xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX18xX1xX40xX18xX23xX3xX62xX2ebxXdxX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX257xX433xX3xX4xX1xXba0xX3xX5xX1cxX3xX9cxX46xXexX3xX5xX643xX18xX3xXexX1xXa7xX3xX7xXaaxX4xXacxX3xX62xX2ebxXdxX3xX2dxXb6xXexX3xXfcxX34xX416xX3xX257xXaaxX18xX23xX3xXexX1xXaaxX3xX2xX1a4xX3xX257xXdxX596xX9cxX3xX167xX430xXexX3xXexX34xX35xX596xX18xX3xX5xX2ebxXbxX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xX72xX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xXacxX3xX4xX11exX3xX18xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX167xX34xXf0xXexX3xX7xX260xX4xX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX6bxXd3xX3xXd5xX36xX3xX7cxXd9xX18xX3xXcxX1xXdxX36xX9cxX3xX5xX23cxX6xX3xX4xX1xX79xX18xX3xX1xX79xX4xX3xXexX75xXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xX7cxX2ebxXdxX3xX13xX23xX79xX4xXacxX3xX257xX6b0xX35xX3xX62x13473xX18xX3xX5xX1cxX3xX9cxX11exXdxX3xXexX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX23xXdxX232xX2fxX3xX5bxX6f3xX4xX3xXexX44fxXexX3xX18xX1xXf0xXexXacxX3xX5xX1cxX3xX4xX375xX3xX1xX46xXdxX3xX257xX596xX3xX10xX9cxX3xX3fxX7a2xX18xX3xX23xXdx1011bxX6xX3xX2dxX1xX416xX3xX18xXd9xX18xX23xX3xXcxXdxXb6xX18xX23xX3xX39xX18xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX9cxX39bxX18xX1xXacxX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX6f3xX4xX3xX18xX1xX14xX18xX23xX3xX257xXba0xX18xX1xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xXaaxX4xX3xX9cxX2ebxXdxX12axX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2fxX5bxX35xXaxX12xX3dx13127xX678xX3xX7xX6xX34xX3xX18xX1cxX35xX3xX5xX23cxX6xX3xX4xX1xX79xX18xX3xX1xX79xX4xX3xX18xX23xX1xX40exX3xXexX1xXdxXb6xXexX3xX2dxXb6xX3xXexX1xX41xXdxX3xXexX3fxX6xX18xX23xX3xX1xX6xX35xX3xX18xX23xX2fxX75xXdxX3xX23xXdxX6xX2fxX3xXexX1xX39bxX3xX9cxX375xX3xX40xX2ebxX4xX3xX5xX2ebxX18xX3xX18xX1xXf0xXexX3xX4xX2bxX6xX3xX10xX9cxX3xX62xX111dxX18xX3xX5xX1cxX3xX7xX6xX18xX23xX3xX7cxX40xX375xX18xX23xX3xXfcxX34xX44fxX4xX3xX39xX18xX1xX3xX5bxX34xX3xX1xX79xX4xX12axX3xX6bxX1xX106xX18xX1xX3xX62xX39bxX3xXexX1xXb6xXacxX3xX18xX23xX6xX35xX3xXexX638xX3xX45xX6b0xX35xX3xX23xXdxX41xXacxX3xX10xX9cxX3xX7x11a6bxX3xX257xX446xXexX3xX3fxX6xX3xX18xX1xX14xX18xX23xX3xX9cxX6f3xX4xX3xXexXdxX36xX34xX3xX9cxX2ebxXdxX3xX62xX1cxX3xX18xX2e4xX3xX5xX23cxX4xX3xX1xX79xX4xX3xXexX5b3xXbxXacxX3xX18xX6b0xX18xX23xX3xX4xX6xX2fxX3xX2dxXdxXb6xX18xX3xXexX1xXaaxX4xX47xX3xX72xX3xXb5xXb6xX18xX3xX13xX23xX79xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX45xXdxXb6xXexX3xXexX1xX36xX9cxX12axX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX3fxX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX3fxX2fxX18xX23xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX36xX18xX3xXfcxX34xX6xX18xX161xX0xX49xX7xXexX3fxX2fxX18xX23xX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX72xXexX1xX34xX9cxX45xX72xX6xX18xX5bxX72xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX1xX79xX4xX3xX5ebxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX4xX433xX3xX100xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX257xX643xX34xX3xX62xX1cxX2fxX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xXaxX3xX1xX3fxX10x11931xX9xXaxX49xX23xXdxX6xX2fxX72xX5bxX34xX4xX49xXexX3fxX34xX2fxX18xX23xX72xX1xX2fxX4xX72xX2fxX72xX1xX6xX72xXexXdxX18xX1xX72xX4xX2fxX72xX100xX72xXexX1xX34xX72xX2dxX1xX2fxX6xX72xX5bxX6xX34xX72xX62xX6xX2fxX72xXexX3fxX34xX2fxX18xX23xX72xXexX1xXbxXexX72xX4xX1xX34xX35xX10xX18xX49xX2xX1b8xX163xX19cxX163xX1a4xX12axX1xXexX9cxXaxX12xX0xXdxX9cxX23xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX49xX9cxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX19axX174xX49xX18xX10xX15cxX7xX49xX19axX174xX19cxX174xX49xX163xX1a4xX5bxX163xX2xX163xX19axX165xX100xX1b8xXexX163xX174xX1a4xX174xX1a4xX5xX174xX12axX1b2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xX3dxXexX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX45xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX62xX12xX0xX7xXexX3fxX2fxX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX1xX79xX4xX3xX5ebxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX4xX433xX3xX100xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX257xX643xX34xX3xX62xX1cxX2fxX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xXaxX3xX1xX3fxX10xX135bxX9xXaxX49xX23xXdxX6xX2fxX72xX5bxX34xX4xX49xXexX3fxX34xX2fxX18xX23xX72xX1xX2fxX4xX72xX2fxX72xX1xX6xX72xXexXdxX18xX1xX72xX4xX2fxX72xX100xX72xXexX1xX34xX72xX2dxX1xX2fxX6xX72xX5bxX6xX34xX72xX62xX6xX2fxX72xXexX3fxX34xX2fxX18xX23xX72xXexX1xXbxXexX72xX4xX1xX34xX35xX10xX18xX49xX2xX1b8xX163xX19cxX163xX1a4xX12axX1xXexX9cxXaxX12xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX1xX79xX4xX3xX5ebxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX4xX433xX3xX100xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX257xX643xX34xX3xX62xX1cxX2fxX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX3fxX2fxX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX7cxX2ebxXdxX3xX1xX375xX18xX3xX2xX19cxX174xX3xX5xX40xXf9xXexX3xX1xX79xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX257xX5b3xX34xX3xX62xX1cxX2fxX3xX5xX2ebxXbxX3xX2xX174xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xXacxX3xXexX3fxX2fxX18xX23xX3xX257xX433xX3xX4xX433xX3xX100xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xXacxX3xX100xX3xX232xX3xX2dxX1xX2fxX6xXacxX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX6bxXd3xX3xXd5xX36xX3xX7cxXd9xX18xX3xXcxX1xXdxX36xX9cxX3xX2dxX1xfa41xX18xX23xX3xX257xX71exX18xX1xX3xX62xX71exX3xXexX3fxX106xX3xX5bxX111dxX18xX3xX257xX643xX34xX3xX45xX5b3xX4xX3xXcxX1bxX6bxXd3xX3xX5ebxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX12axX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX62xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX5xX2ebxXbxX3xXd3xXdxX18xX1xX3xX1xX79xX4xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX40xX2ebxX4xX3xX9cxX375xX3xXexX3fxX5ebxX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX45xX232xX4xX3xX7xX7acxXaxX3xX1xX3fxX10xX135bxX9xXaxX49xX23xXdxX6xX2fxX72xX5bxX34xX4xX49xXexX1xX34xX72xX2dxX1xX2fxX6xX72xX5xX2fxXbxX72xX7xXdxX18xX1xX72xX1xX2fxX4xX72xXexX1xXbxXexX72xX4xX1xX34xX35xX10xX18xX72xX1xX6xX72xXexXdxX18xX1xX72xX34xX2fxX4xX72xX9cxX2fxX72xXexX3fxX2fxX72xXexX1xX6xX18xX1xX72xX45xX6xX4xX72xX7xX35xX49xX2xX1b8xX163xX19axX165xX19axX12axX1xXexX9cxXaxX12xX0xXdxX9cxX23xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX49xX9cxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX19axX174xX49xX18xX10xX15cxX7xX49xX19axX174xX19cxX174xX49xX163xX1a4xX5bxX100xX19axX2xX100xX1b8xX19axX100xXexX1a4xX1b8xX101xX174xX19cxX5xX174xX12axX1b2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xX3dxXexX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX45xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX62xX12xX0xX7xXexX3fxX2fxX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX5xX2ebxXbxX3xXd3xXdxX18xX1xX3xX1xX79xX4xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX40xX2ebxX4xX3xX9cxX375xX3xXexX3fxX5ebxX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX45xX232xX4xX3xX7xX7acxXaxX3xX1xX3fxX10xX135bxX9xXaxX49xX23xXdxX6xX2fxX72xX5bxX34xX4xX49xXexX1xX34xX72xX2dxX1xX2fxX6xX72xX5xX2fxXbxX72xX7xXdxX18xX1xX72xX1xX2fxX4xX72xXexX1xXbxXexX72xX4xX1xX34xX35xX10xX18xX72xX1xX6xX72xXexXdxX18xX1xX72xX34xX2fxX4xX72xX9cxX2fxX72xXexX3fxX2fxX72xXexX1xX6xX18xX1xX72xX45xX6xX4xX72xX7xX35xX49xX2xX1b8xX163xX19axX165xX19axX12axX1xXexX9cxXaxX12xXcxX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX5xX2ebxXbxX3xXd3xXdxX18xX1xX3xX1xX79xX4xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX40xX2ebxX4xX3xX9cxX375xX3xXexX3fxX5ebxX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX45xX232xX4xX3xX7xX7acxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX3fxX2fxX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX673xX11exX18xX3xX1xX79xX4xX3xX35xX36xX34xX3xXexX1xX106xX4xX1xX3xX257xX258xX3xX9cxX6xX18xX23xX3xX62xX40exX3xX4xX1xX2fxX3xX74xX446xX18xX23xX3xXcxX1xX71exX3xX1bxX569xX18xX23xX3xX673xX375xX3xX62xX71exX3xXexX3fxX106xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX5xX2ebxXbxX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xXd3xXdxX18xX1xXacxX3xXcxX3fxX40xX41xX18xX23xX3xXcxX1bxX68xXcxX3xX6bxX1xX34xX35xX36xX18xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX62xX2ebxXdxX3xX1b8xXacxX19axX165xX3xX257xXdxX596xX9cxX3xX81xXexXf8bxX18xX23xX3xX257xXdxX596xX9cxX161xX3xX165xX19axXacxX165xX174xX96xX12axX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX62xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX5b3xX18xX3xX1xX79xX4xX3xX45xXf8bxX18xX23xX3xXexXdxX40exX18xX3xXex163eexX3xX5ebxX3xX673xX7acxXacxX3xX5bxX34xX3xX1xX79xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX62xX111dxX18xX3xX9cxX34xX11exX18xX3xX18xX2e4xXdxX3xX5xX2fxXaxX3xX1xX3fxX10xX135bxX9xXaxX49xX18xX34xXdxX72xX1xX2fxX18xX23xX72xX7xX2fxX18xX23xX72xX5xX6xX49xX18xX1xX6xX18xX72xX1xX2fxX4xX72xX45xX2fxX18xX23xX72xXexXdxX10xX18xX72xXexX35xX72xX2fxX72xX9cxX35xX72xX5bxX34xX72xX1xX2fxX4xX72xX7xXdxX18xX1xX72xX1xX6xX72xXexXdxX18xX1xX72xX62xX6xX18xX72xX9cxX34xX2fxX18xX72xX18xX2fxXdxX72xX5xX2fxX49xX2xX1b8xX165xX174xX165xX2xX12axX1xXexX9cxXaxX12xX0xXdxX9cxX23xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX49xX9cxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX19axX174xX49xX18xX10xX15cxX7xX49xX19axX174xX19axX101xX49xX2xX174xX1a4xX5bxX100xX2xX174xX165xX101xX100xX101xXexX19axX100xX1a4xX19axX163xX5xX174xX12axX1b2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xXdxX1cxX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX6xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX18xX3xX39xX18xX1xX3xX3dxXexX3fxX40xX41xX18xX23xX3xX45xX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX62xX12xX0xX7xXexX3fxX2fxX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX5b3xX18xX3xX1xX79xX4xX3xX45xXf8bxX18xX23xX3xXexXdxX40exX18xX3xXexX18e8xX3xX5ebxX3xX673xX7acxXacxX3xX5bxX34xX3xX1xX79xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX62xX111dxX18xX3xX9cxX34xX11exX18xX3xX18xX2e4xXdxX3xX5xX2fxXaxX3xX1xX3fxX10xX135bxX9xXaxX49xX18xX34xXdxX72xX1xX2fxX18xX23xX72xX7xX2fxX18xX23xX72xX5xX6xX49xX18xX1xX6xX18xX72xX1xX2fxX4xX72xX45xX2fxX18xX23xX72xXexXdxX10xX18xX72xXexX35xX72xX2fxX72xX9cxX35xX72xX5bxX34xX72xX1xX2fxX4xX72xX7xXdxX18xX1xX72xX1xX6xX72xXexXdxX18xX1xX72xX62xX6xX18xX72xX9cxX34xX2fxX18xX72xX18xX2fxXdxX72xX5xX2fxX49xX2xX1b8xX165xX174xX165xX2xX12axX1xXexX9cxXaxX12xX13xX1xX5b3xX18xX3xX1xX79xX4xX3xX45xXf8bxX18xX23xX3xXexXdxX40exX18xX3xXexX18e8xX3xX5ebxX3xX673xX7acxXacxX3xX5bxX34xX3xX1xX79xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX62xX111dxX18xX3xX9cxX34xX11exX18xX3xX18xX2e4xXdxX3xX5xX2fxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX3fxX2fxX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12x18380xXb6xX3xX1xX2fxX75xX4xX1xX3xX1xX79xX4xX3xXexX5b3xXbxX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX232xX4xX3xX5bxX34xX3xX1xX79xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXfcxX34xX36xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xXexX75xXdxX3xX673xX7acxX3xX45xX71exX3xX416xX18xX1xX3xX1xX40xX5ebxX18xX23xX3xX257xX232xX18xX23xX3xX2dxX596xX3xX5bxX2fxX3xX5bxXdxXb2xX18xX3xX45xXdxXb6xX18xX3xXbxX1xXaaxX4xX3xXexX75xXbxX3xX4xX2bxX6xX3xX5bxX71exX4xX1xX3xX6bxX2fxX62xXdxX5bxX72xX2xX1b8xX12axX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX62xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX34xX5xX12xX0xX5bxXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3fxXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX62xX12xX0xX49xX5bxXdxX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX34xXexX1xX2fxX3fxXaxX12xX68xX1xX2fxX18xX23xX3xXd5xXdxX18xX1xX0xX49xXbxX12
Phong Linh