Vị quan nào thời Hậu Lê được người dân yêu quý lập đền thờ khi còn sống?

(Baohatinh.vn) - Trong lịch sử Hà Tĩnh chỉ có 2 người được người dân dựng bia, lập đền thờ khi còn sống và ông là một trong số đó.

Vị quan nào thời Hậu Lê được người dân yêu quý lập đền thờ khi còn sống?
Hà Tông Mục đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân năm bao nhiêu tuổi?
Hà Tông Mục được Vua nhà Thanh Khang Hy trọng nể, ban tặng chữ gì?
Hà Tông Mục có nhiều đóng góp trong việc biên soạn và hoàn thành bộ sử lớn nào của nước ta?
Bia Sùng Chỉ được công nhận Bảo vật quốc gia vào năm nào?

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Quiz khác

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast