Tấm bằng... có gai
Bằng mọi giá, con phải cố gắng học để đậu đại học, chỉ có đại học là cách để thay đổi cuộc đời con! Đó là câu nói có sức nặng nhất mà tôi từng được nghe...
a74x7f2cx769fx6aaex1da8x93cbx8a6dx4019x889ax7328x35ebx8203xX5xX8xa93xX5xcc06x7469xX7xc48bx949dx98d4xcc05xX3x1b70x6319xX4xX5xX12x9afaxX6xXaxX3xab4axX7xX10xX4xX4xX9xXax156ex5a3fxX12xX5xX7xX8xXax8ccfxX28x70a8xa11axX3x48dbx31fexX14xX13x23d3xX37xX37xX3xX20x979dxX3xX13xX10xX12xX0xbf16xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x40efxX8xX10x9799xXaxX2ex4d4dxX34xX14xX13xX3xX31x4420xX12xX3xX13xX12xbb7ax15b2xX3xX20x2091xX14xX3xX27xX1x2cf5xX12xX3xX20x6cb1xX3xX13xe97xX14xX13xX3xX1xX79xX20xX3xc9e6xaddcxX3xX96xc43xX18xX3xX96xd125xX12xX3xX1xX79xX20xX7fxX3xX20xX1xc249xX3xX20xX3cxX3xX96xX9exX12xX3xX1xX79xX20xX3xX7x3cc5xX3xX20xX7exX20xX1xX3xX96xX97xX3xX5xX1xX10xX6xX3xX96x9872xX12xX3xX20xX18x9146xX20xX3xX96x24f4xX12xX3xX20xX82xX14x60faxX3xd1f1xX3cxX3xX7xXb6xX3xX20xaf24xX18xX3xX14xX3cxX12xX3xX20xX3cxX3xX4x9a84xX20xX3xX14x2c9bxX14xX13xX3xX14xX1xX30xX5xX3xX31xXb6xX3xX5x9cc2xX12xX3xX5x58adxX14xX13xX3xX96xdd48xd52dxX20xX3xX14xX13xX1xX8xX37xX37xX37xX0xX42xX27xX2exX0xX5xX10xX33xX7xX8xX3x1589xX12xX70xX5xX1xX9xXaxce3cx9350xX121xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX70xX70xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX33xX82x826fxX70xX8xX147xX9xXaxX121xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX7xX8xX1cxX5xXaxX2exX0xX5xX33xX82xX70xX6xX2exX0xX5xX147xX2exX0xX5xX70xX2exX0xX12xX31xX13xX3xX4xX147xX20xX9xXaxX42xX42xX12xX37xX33xX10xX82xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX37x6762xX14xX42xX14xX8xX119xX4xX42xX2x49d9xX120x720axX42xX2xX121x65b9xX70xX2xX121xX18fxX2xc21cxX121xX121xX5xX18dxX18dxX120xX193xb9f0xX7xX121xX37xX17xX27xX13xXaxX3xX42xX2exX0xX42xX5xX70xX2exX0xX42xX5xX147xX2exX0xX42xX5xX33xX82xX70xX6xX2exX0xX42xX5xX10xX33xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2exX28xX147xX82xX14xX13xX3xX5xX1xXdexX31xX3xX5xXdexX31xX3xX20x28b8xX10xX3xX5xXfaxX12xX3xX7x2d31xX20xX3xX96xX3cxX7fxX3xX1x1b75xX14xX3xX96xX9exX12xX3xX1xX79xX20xX3xX7xXb6xX3xX31xXcbxX5xX3xX20xX7exX12xX3xX13xb74exX3xX96xX3cxX3xX5xX1x5088xX20xX3xX4xX231xX3xX7xacdfxX14xX3xX7xX10xX82xX37xX3xX28xX1x2e44xX3xX14x9129xX14xX7fxX3xac66xX1xX12xX3xX31xX10xX6xX3xX31xX8exX14xX3xX184xX103xX104xX5xX3xXaxX184x1c3dxX3xX31xXfaxX14xXaxX3xX5xX1xXb6xX14xX1xX3xX20xXfaxX14xX13xX7fxX3xX5xXfaxX12xX3xX14xX13xX1xced2xX3xX147xX34xX14xX13xX3xX31xX22axX14xX1xX3xX96x12e2xX3xX14xX8exX31xX3xX5xX147xX82xX14xX13xX3xX5xX10xX6xX3xX20xX87xX3xX31xXcbxX5xX3xX5xX103xdddcxX14xX13xX3xX7xX10xX12xX3xX96xc39axX6xX3xX1xX82xX10xX3xX1x3863xX14xX13xX37xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2ex901cxX1xX103xX14xX13xX37xX37xX37xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2exX37xX37xX37xX3xX184xX8bxX14xX3xX70xX276xX3xX1xX82xX10xX3xX1xX2adxX14xX13xX3xX5xX1xX103xXcfxX14xX13xX3xX20xX3cxX3xX13xX10xX12xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2exX37xX37xX37xX3xX184xXb6xX3xX14xX242xX18xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX20xd8dfxX14xX3xX5xX1xX9axX14xX7fxX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX20xX2a5xX31xX3xX4x9a6fxX3xX33xb33xX3xX20xX1xX87xX6xX3xX31xX7exX18xX37xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2exX37xX37xX37xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2exXd7x4075xX3xX96xX9exX12xX3xX1xX79xX20xX3xX96xX20bxX14xX13xX3xX14xX13xX18xX6xa4a4xX14xX3xX184xX79xX14xX13xX7fxX3xX184xX238xX12xX3xX31xXcbxX5xX3xX5xXdexX14xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX184xX12xX245xX14xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX20xbac4xX14xX3xX13xX22axX3xX1xX283xX14xX1xX3xX70xX12xX41axX14xX3xX1xX29cxX14xX37xX3xX2e2xX1xX103xX14xX13xX3xX4xX10xX18xX3xX14xX13xXb6xX6xX3xX147xX10xX3xX5xX147xX103xXcfxX14xX13xX7fxX3xX7xX12xX41axX18xX3xX5xX30xX5xX3xX20xX87xX3xX20xX7exX20xX3xX5xXdexX14xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX184xX12xX245xX14xX3xX14xX13xXb6xX6xX3xX30xX6xX3xX96x225exX18xX3xX20xX3cxX3xX5xX1xX97xX3xX14x926cxX3xX14x2f24xX3xX20xX103xXcfxX12xX3xX1xX9exX14xX1xX3xX27xX1xX20bxX20xa74axX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2ex793axXcbxX5xX3xX96xX12xX496xX18xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX5xX1xX97xX3xX27xX1xX203xX3xX14xX1xX9axX14xX3xX7xXb6xX3xXdxX283xX3xX1xXcbxX12xX3xX20xX1xX20bxX14xX13xX3xX5xX10xX3xX31xX18xX8bxX14xX3xX96xX7exX14xX1xX3xX13xX12xX7exX3xX5xX147xX22axX14xX1xX3xX96xXcbxX7fxX3xX14x5724xX14xX13xX3xX7xX231xX20xX3xX20xX203xX10xX3xX31xXcbxX5xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX5xX1xX22axX3xX27xX1xX87xX12xX3xX70xX231xX10xX3xX184xXb6xX82xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX20xX30xX27xX37xX3xXd7xX3cxX3xX14xX1xX103xX3xX31xXcbxX5xX3xX5xXdexX31xX3xX7x7e94xX3xX96xX283xX3xX52exX14xX3xX4xXdexX18xX3xX184xXb6xX82xX3xX5xX12xX496xX31xX3xX5xX1xXe9xX20xX7fxX3xX70xb3d1xX3xX33xX12xX242xX5xX3xX147xX34xX14xX13xX3x67ccxX5xX30xX31xX3xX13xX12xX30xX6xX3xX96xc25fx8ed5xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX27xX1xX87xX12xX3xX7xXb6xX3xX5xX30xX5xX3xX20xX87xX3xX5xX1xX22axX3xX5xXdexX31xX3xX7xX56fxX3xX14xXb6xX6xX3xX184x631fxX14xX3xX7xX18xXfaxX14xX3xX5xX2adxX14xX3xX5xX9exX12xX37xX3xXd7xX3cxX3xX20xX3cxX3xX7xXb6xX3xX31xXcbxX5xX3xX4xX231xX3xX33xX30xX5xX3xX20xXfaxX14xX13xX4b4xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2ex67b4xX18xXcbxX20xX3xX4xX8bxX14xX13xX3xX7xXb6xX3xX31xXcbxX5xX3xX249xX1xX8bxX12xX3xX96xX10xX3xX70xX12xX41axX14xX3xX14xX1xX12xX496xX18xX3xX31xXb6xX18xX3xX31xXb6xX3xX4a1xX3xX96xX3cxX3xX20xX1xX20bxX14xX13xX3xX5xX10xX3xX5xX1xX30xX6xX3xX96xX103xX104xX20xX3xX14xX1xX12xX496xX18xX3xX14xX13xX1xX396xX20xX1xX3xX20xX87xX14xX1xX37xX3xX73xX4a1xX12xX3xX7xX393xX3xX20xX440xX14xX3xX20xX3cxX3xX14xX1x89f4xX14xX13xX3xX20xX82xX14xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX20xX3cxX3xX20xX29cxX3xX1xXcbxX12xX3xX96xX97xX3xX96xX103xX104xX20xX3xX13xX1xX12xX3xX14xX1xX9axX14xX3xX4a1xX3xX20xX7exX20xX3xX5xX147xX103xXcfxX14xX13xX3xX7xX238xX27xX3xX14xX1xX103xX14xX13xX3xX1xX79xX3xX184xX5caxX14xX3xX20xX3cxX3xX5xX1xX97xX3xX5xX231xX3xXdxXdexX6xX3xX70xX231xX14xX13xX3xX20xX18xXcbxX20xX3xX96xXcfxX12xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX249xX1xX8bxX12xX3xX3cxX20xX3xX184xXb6xX3xX5xX147xaad2xX3xX5xX18xX41axX3xX20xX203xX10xX3xX31xX22axX14xX1xX37xX3xXd7xX3cxX3xX7xXb6xX3xX5xX1xXb6xX14xX1xX3xX20xXfaxX14xX13xX3xX7xX238xX14xX3xX20xX203xX10xX3xX33xX87xX14xX3xX5xX1xXdexX14xX3xX1xX79xX37xX3xcadfxX3xX31xXcbxX5xX3xX13xX3cxX20xX3xX96xXcbxX3xX249xX1xX7exX20xX3xX14xX245xX14xX3xXdxX8xX31xX3xXdx9ecfxX5xX3xX7xXb6xX3xX20xX3cxX3xX10xX12xX3xX70xX7exX31xX3xX20xX1xX8exX20xX3xX96xX103xX104xX20xX3xX5xX30xX5xX3xX20xX87xX3xX14xX1xX68bxX14xX13xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX20xX2a5xX31xX3xX5xX147xX82xX14xX13xX3xX5xX10xX6xX3xX5xX30xX31xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX96xX9exX12xX3xX1xX79xX20xX3xX96xX496xX18xX3xX20xX3cxX3xX96xX203xX3xX14xX52exX14xX13xX3xX7xX231xX20xX3xX96xX97xX3xX96xX7exX27xX3xXe9xX14xX13xX3xX96xX103xX104xX20xX3xX31xX79xX12xX3xX6xX245xX18xX3xX20xX2a5xX18xX3xX20xXfaxX14xX13xX3xX184xX12xX41axX20xX4b4xX3xX73xX4a1xX12xX3xX5xX147xX82xX14xX13xX3xX96xX3cxX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX706xX5xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX20xX1xXa8xX3xX7xXb6xX3xX20x46cfxX3xX14xX1xXdexX14xX3xX5xX147xX245xX14xX3xX13xX12xX30xX6xX37xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2exX28xX147xX82xX14xX13xX3xX13xX12xX10xX12xX3xX96xX82xX9exX14xX3xX249xX12xX14xX1xX3xX5xX242xX3xX249xX1xX203xX14xX13xX3xX1xX82xX87xX14xX13xX3xX14xX1xX103xX3xX1xX12xX41axX14xX3xX14xX10xX6xX7fxX3xX96xX8bxX12xX3xX184xX238xX12xX3xX31xXcbxX5xX3xX4xX8bxX3xX20xX29cxX3xaa85xX18xX10xX14xX7fxX3xX184xX12xX41axX20xX3xX20xX8exX5xX3xX13xX12xX87xX31xX3xX14xX1xXdexX14xX3xX7xX231xX20xX3xX7xXb6xX3xX96xX12xX496xX18xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX5xX1xX97xX3xX5xX147xX7exX14xX1xX3xX249xX1xX5a2xX12xX37xX3xX6dxX283xX6xX3xX5xX1xX801xX3xX5xX103xX4a1xX14xX13xX3xX5xX103xX104xX14xX13xX3xXdxX8xX31xX7fxX3xX31xXcbxX5xX3xX20xXfaxX14xX13xX3xX5xX6xX3xX96xX10xX14xX13xX3xX7xXdexX31xX3xX184xXb6xX82xX3xX5xX22axX14xX1xX3xX5xX147xX9exX14xX13xX3xX249xX1xX203xX14xX13xX3xX1xX82xX87xX14xX13xX3xX5xXb6xX12xX3xX20xX1xX706xX14xX1xX7fxX3xX184xX9axX6xX3xX5xX1xX22axX3xX96xX8bxX12xX3xX184xX238xX12xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX96xXe9xX14xX13xX3xX96xX2a5xX18xX3xX20xXfaxX14xX13xX3xX5xX6xX3xX7xX20bxX20xX3xX96xX3cxX7fxX3xX184xX12xX41axX20xX3xX13xX12xX68bxX3xX31xXcbxX5xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX20xX3cxX3xX33xX34xX14xX13xX3xX20xX30xX27xX3xX1xX10xX6xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX5xX1xX9axX5xX3xX4xX231xX3xX20xX3cxX3xX14xX52exX14xX13xX3xX7xX231xX20xX3xX20xX1xX82xX3xX20xXfaxX14xX13xX3xX184xX12xX41axX20xX3xX4a1xX3xX7xX9exX12xX3xX7xXb6xX3xX96xX12xX496xX18xX3xX20xX2a5xX14xX3xX5xX1xX12xX242xX5xX4b4xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2exX625xX1xX20bxX14xX13xX3xX5xX10xX3xX5xX1xX30xX6xX3xX147xX34xX14xX13xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX20xX3cxX3xX33xX34xX14xX13xX3xX20xX30xX27xX3xX7xXb6xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX5xX52exX14xX13xX3xX18xX6xX3xX5xX706xX14xX3xX20xX1xX82xX3xX20xXfaxX14xX13xX3xX184xX12xX41axX20xX7fxX3xX14xX1xX103xX14xX13xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX20xX3cxX3xX14xX52exX14xX13xX3xX7xX231xX20xX3xX31xX238xX12xX3xX20xX3cxX3xX5xX1xX97xX3xX13xX12xX20bxX27xX3xX20xXfaxX14xX13xX3xX5xX6xX3xX184xX103xX104xX5xX3xX887xX18xX10xX3xX249xX1xX3cxX3xX249xX1xX52exX14xX37xX3xX625xX25cxX14xX13xX3xX14xX1xX103xX3xX184xX9axX6xX7fxX3xX96xX8bxX12xX3xX184xX238xX12xX3xX31xXcbxX5xX3xX70xX82xX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX41axX27xX3xX96xX10xX14xX13xX3xX27xX1xX7exX5xX3xX5xX147xX12xX97xX14xX7fxX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX5xXb6xX12xX3xX13xX12xX5a2xX12xX3xX33xX10xX82xX3xX13xX12xXcfxX3xX20xX25cxX14xX13xX3xX7xXb6xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX33xX12xX242xX5xX3xX1xX103xX238xX14xX13xX3xX70xX82xX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX41axX27xX3xX96xX242xX14xX3xX4xX231xX3xX5xX1xXb6xX14xX1xX3xX20xXfaxX14xX13xX3xX5xX1xX8xX82xX3xX31xX82xX14xX13xX3xX31xX18xX8bxX14xX37xX3xXd7xXdexX6xX3xX20xX1xX706xX14xX1xX3xX7xXb6xX3xX96xX12xX496xX18xX3xX249xX12xX41axX14xX3xX7xX18xXfaxX14xX3xX7xX18xXfaxX14xX3xX20xX2a5xX14xX3xX184xXb6xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX33xX10xX82xX3xX13xX12xXcfxX3xX96xX203xX3xX5xX147xX82xX14xX13xX3xX887xX18xX7exX3xX5xX147xX22axX14xX1xX3xX7xXb6xX31xX3xX184xX12xX41axX20xX37xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2exX2e2xX3cxX12xX3xX14xX1xX103xX3xX184xX9axX6xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX20xX3cxX3xX14xX13xX1xX276xX10xX3xX7xXb6xX3xXdxX8xX31xX3xX14xX1x4053xX3xX5xX30xX31xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX96xX9exX12xX3xX1xX79xX20xX37xX3xX73xX4a1xX12xX3xX5xX147xX245xX14xX3xX5xX1xX231xX20xX3xX5xX242xX7fxX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX20xX3cxX3xX70xX82xX10xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12xX41axX27xX3xX14xXb6xX82xX3xX5xX18xX6xX97xX14xX3xX14xX13xX103xXcfxX12xX3xX31xXb6xX3xX7xX9exX12xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX5xX1xXfaxX14xX13xX3xX887xX18xX10xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX20xX30xX27xX37xX3xX6dxX283xX6xX3xXdxX8xX31xX3xX14xX1xX103xX3xX20xX1xX20bxX14xX13xX3xX5xX10xX3xX96xX10xX14xX13xX3xX20xX1xX29cxX12xX3xX5xX147xX440xX3xX20xX1xX29cxX12xX3xX20xX18xXcbxX20xX3xX96xXcfxX12xX37xX3x3f46xX20bxX20xX3xX14xXb6xX6xX3xX5xX30xX31xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX7xXb6xX3xX5xX30xX31xX3xX184xX757xX3xX5xX1xXfaxX14xX13xX3xX1xXb6xX14xX1xX37xX3xX2e2xX242xX18xX3xX20xX1xX20bxX14xX13xX3xX5xX10xX3xX33xX12xX242xX5xX3xX20xX7exX20xX1xX3xX20xX1xX29cxX12xX7fxX3xX5xX147xX440xX3xX20xX1xX29cxX12xX3xX4xX393xX3xX96xX103xX104xX20xX3xX5xX12xX242xX27xX3xX5xX4a4xX20xX37xX3xX2e2xX13xX103xX104xX20xX3xX7xX9exX12xX7fxX3xX31xX79xX12xX3xX5xX1xXe9xX3xX4xX393xX3xX249xX242xX5xX3xX5xX1xX20bxX20xX37xX3xX28xX147xX82xX14xX13xX3xX20xXfaxX14xX13xX3xX184xX12xX41axX20xX3xX20xX25cxX14xX13xX3xX184xX9axX6xX7fxX3xX14xX242xX18xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX20xX3cxX3xX249xX1xX87xX3xX14xX52exX14xX13xX3xX7xXb6xX31xX3xX184xX12xX41axX20xX7fxX3xX5xX1xX22axX3xX5xX30xX31xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX20xX25cxX14xX13xX3xX4xX393xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX20xX440xX14xX3xX13xX12xX7exX3xX5xX147xX396xX37xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2exX4e6xXcbxX5xX3xX184xX30xX14xX3xX96xX496xX3xX14xX68bxX10xX3xX20xX2a5xX14xX3xX96xX103xX104xX20xX3xX96xXedxX5xX3xX147xX10xX3xX249xX1xX12xX3xX1xXb6xX14xX13xX3xX14xX52exX31xX3xX20xX3cxX3xX5xX238xX12xX3xX1xXb6xX14xX13xX3xX20xX1xX4a4xX20xX3xX14xX13xXb6xX14xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX184xX12xX245xX14xX3xX147xX10xX3xX5xX147xX103xXcfxX14xX13xX37xX3xXd7xX3cxX3xX7xXb6xX3xX31xXcbxX5xX3xX20xX82xX14xX3xX4xX8bxX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX1xX496xX3xX14xX1xX5a2xX37xX3xX28xX147xX82xX14xX13xX3xX249xX1xX12xX3xX7xX103xX104xX14xX13xX3xX20xXfaxX14xX13xX3xX184xX12xX41axX20xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX3xX96xX203xX3xX96xX97xX3xX13xX12xX87xX12xX3xX887xX18xX6xX242xX5xX3xX96xX2adxX14xX13xX3xX14xX13xX1xX276xX10xX3xX184xX238xX12xX3xX20xX7exX14xX1xX3xX20xX801xX10xX3xX184xXb6xX82xX3xX96xXcfxX12xX3xX20xX203xX10xX3xX14xX1xX68bxX14xX13xX3xX20xX231xX18xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX184xX12xX245xX14xX3xX96xX283xX3xX33xX396xX3xX5xX1xX18xX3xX1xXba3xX27xX37xX3x72acxX9axX6xX3xX20xX29cxX3xX1xXcbxX12xX3xX14xXb6xX82xX3xX96xX97xX3xX20xX1xX82xX3xX1xX79xX3xX20xX3cxX3xX5xX1xX97xX3xX27xX1xX7exX5xX3xX1xX18xX6xX3xX96xX103xX104xX20xX3xX14xX52exX14xX13xX3xX7xX231xX20xX3xX20xX203xX10xX3xX31xX22axX14xX1xX4b4xX3xXe41xXb6xX3xX5xX30xX31xX3xX33xX34xX14xX13xX3xX96xX9exX12xX3xX1xX79xX20xX3xX7xX20bxX20xX3xX96xX3cxX3xX20xX3cxX3xX5xX1xX231xX20xX3xX4xX231xX3xX13xX12xX7exX3xX5xX147xX396xX3xX1xX10xX6xX3xX249xX1xXfaxX14xX13xX4b4xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX73xX82xX70xX6xXaxX2exXe41xX9axX6xX3xX5xX1xX22axX7fxX3xX20xX1xX20bxX14xX13xX3xX5xX10xX3xX27xX1xX87xX12xX3xX96xXedxX5xX3xX147xX10xX3xX31xXcbxX5xX3xX20xXdexX18xX3xX1xX5a2xX12xX3xX96xX7exX14xX13xX3xX4xX18xX6xX3xX14xX13xX5caxX31xX15xX3xX96xX9axX18xX3xX96xX9exX12xX3xX1xX79xX20xX3xX20xX3cxX3xX20xX440xX14xX3xX7xXb6xX3xX20xX82xX14xX3xX96xX103xXcfxX14xX13xX3xX70xX5caxX14xX3xX5xX238xX12xX3xX31xX79xX12xX3xX5xX1xXb6xX14xX1xX3xX20xXfaxX14xX13xX4b4xXd5xX0xX42xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x28ffxX18xX5xX1xX82xX147xXaxX2exX28xX1xX18x2df4xX3xa6baxX103xX29cxX14xX13xX0xX42xX27xX2e
Thuỳ Dương