Bên trong siêu du thuyền Infinity 200 triệu USD
Chiếc du thuyền Infinity của Fraser Yachts với giá hơn 200 triệu USD được thiết kế sang trọng có thang máy, chỗ đậu trực thăng và club.
2572x90e6x982cx500exa5a9x820bx7f5bx5cefx4158xX7x8d15x76f8x7f7bx58fdx8390x6ca3xX5x3faexXax9ee7x3123x279cx68f0xX3xXexa1ecx4d18xX15x3a80xX3xX7xXdxX14x59a9xX3xa8ddxX20xX3xXexX1xX20x8d83xa0f3xX15xX3x60b8xX15x4972xXdxX15xXdxXexX28xX3x8b3fx8d96xX36xX3xXexX18xXdx7b4bxX20xX3x79adx4b3ax77d9xX0x512fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3e06xX10xX6xX22xXaxX12x2c41xX1xXdx926exX4xX3xX22xX20xX3xXexX1xX20xX28xX29xX15xX3xX2cxX15xX2exXdxX15xXdxXexX28xX3xX4x7aa0xX6xX3x79eexX18xX6xX7xX10xX18xX3x65b1xX6xX4xX1xXexX7xX3x4b23x717exXdxX3xX1bxXdx4eddxX3xX1x7feexX15xX3xX35xX36xX36xX3xXexX18xXdxX3cxX20xX3xX3fxX40xX41xX3x73b0x31e7x423fxX4xX3xXexX1xXdxX5bxXexX3x274axX5bxX3xX7xX6xX15xX1bxX3xXexX18x6c39xX15xX1bxX3xX4x8d52xX3xXexX1xX6xX15xX1bxX3x92f3xX89xX28x6191xX3xX4xX1x2764xX3xX9dx8d75xX20xX3xXexX18x7890xX4xX3xXexX1x993fxX15xX1bxX3xX83x5f80xX3xX4xX5xX20x63f3x4a03xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXbfxX6xX18xX1bxXdxX15x86a7xX3xX35xXbx88b0xX3xX6xX20xXexX19x579bxXaxX12xX0xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXdxXbfxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXddxX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX7xXdxX10xX20xX3xX22xX20xX3xXexX1xX20xX28xX10xX15xX3xXdxX15xX2exXdxX15xXdxXexX28xX3xX35xX36xX36xX3xXexX18xXdxX10xX20xX3xX20xX7xX22xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX43xX43xXdxXdexXddxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdexX83xX15xX43xX15xX10x7320xX7xX43xX2x2f11xX2xa34dxX43xX16fxX16fxX22x5487xX36xX171xXexX2xX171x8c45x8016xX5xX36xXdex27c9xXbxX1bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXex5b82xX6xX5xXdxX1bxX15xXf7xX3xX181xX20xX7xXexXdxX2exX28xX101xXaxX12x78b1xX84xXdxX3xXexX14xX15xX3xX1bxXb2xXdxX3xX2cxX15xX2exXdxX15xXdxXexX28xXc2xX3xX4xX1xXdxX5bxX4xX3xX22xX20xX3xXexX1xX20xX28xX29xX15xX3xX15xXd8xX28xX3xX22xXd8xXdxX3xX2xX36xX17cxX3xXbfx8c35xXexXdexX3x9de5xXb7xX3xX9dxX9exX9fxX4xX3xXexX1xXdxX5bxXexX3xXa8xX5bxX3xX83xX84xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x4a14xX3xX2xX176xX36xX3xXexX18xXdxX3cxX20xX3xXddx712cxX15xX1bxX3x522exX35xX36xX36xX3xXexX18xXdxX3cxX20xX3xX3fxX40xX41x681axXdexX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xX43xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xX43xXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXbfxX6xX18xX1bxXdxX15xXf7xX3xX35xXbxXfbxX3xX6xX20xXexX19xX101xXaxX12xX0xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXdxXbfxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXddxX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX7xXdxX10xX20xX3xX22xX20xX3xXexX1xX20xX28xX10xX15xX3xXdxX15xX2exXdxX15xXdxXexX28xX3xX35xX36xX36xX3xXexX18xXdxX10xX20xX3xX20xX7xX22xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX43xX43xXdxXdexXddxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdexX83xX15xX43xX15xX10xX16bxX7xX43xX2xX16fxX2xX171xX43xX16fxX16fxX22xX176xX36xX171xXex66b1xX17cxX16fxX17dxX5xX2xXdexX181xXbxX1bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX1b9xX6xX5xXdxX1bxX15xXf7xX3xX181xX20xX7xXexXdxX2exX28xX101xXaxX12xX58xX1xX8cxXdxX3xX22xX20xX3xXexX1xX20xX28xX29xX15xX3xX5xXd8xX3xXbfx8a23xXexX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1x8a02xX15xX1bxX3xXfbxX20xX3xX1xX9exX84xX15xX1bxX3xX1xXdxX3cxX15xX3xX15xX6xX28xX3xX4xX72xX6xX3xX1bxXdxX84xXdxX3xX15xX1xXd8xX3xX1bxXdxXd8xX20xXdexX3xXcxX1xX10xX19xX3xX9dxXb7xXc2xX3xX22xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX1x7b74xX15xX3xX83xXd8xX3xXbxX1x71ecxX3xX15xX362xX3xXexX1xXd8xX15xX1xX3xX9dx3268xXexX3xXbfxX20xX6xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX19xX15xX3xXexXd8xX20xX3xX5xX84xX15xX3xX9dx6345xX3xX1xXb2xX3xX4xXb7xX3xXexX1xX3c8xX3xXexX1xXcexX4xX3xX1xXdxX3cxX15xX3xX15xX1xX362xX15xX1bxX3xX4xX1xX20xX28xX5bxX15xX3xX22xX20xX3xX5x3c86xX4xX1xX3xX9dxX9ex89d2xX15xX1bxX3xXfbxX6xX3xX83xX84xXdxX3xX1bxXdxX6xX3xX9dx3ea9xX15xX1xX3xX83xXd8xX3xXddxX3b0xX15xX3xXddx7363xXdexX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xX43xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xX43xXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXbfxX6xX18xX1bxXdxX15xXf7xX3xX35xXbxXfbxX3xX6xX20xXexX19xX101xXaxX12xX0xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXdxXbfxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXddxX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX7xXdxX10xX20xX3xX22xX20xX3xXexX1xX20xX28xX10xX15xX3xXdxX15xX2exXdxX15xXdxXexX28xX3xX35xX36xX36xX3xXexX18xXdxX10xX20xX3xX20xX7xX22xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX43xX43xXdxXdexXddxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdexX83xX15xX43xX15xX10xX16bxX7xX43xX2xX16fxX2xX171xX43xX16fxX16fxX22xX176xX36xX171xXexX17cxX2xX17dxX171xX5xX35xXdexX181xXbxX1bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX1b9xX6xX5xXdxX1bxX15xXf7xX3xX181xX20xX7xXexXdxX2exX28xX101xXaxX12xX202xX357xXdxX3xXexX1x50b6xXexX3xX83xX84xXdxX3xXbxX1xX19xX15xX1bxX3xX4xX89xX4xX1xX3xX1xXdxX3cxX15xX3xX9dxX3b0xXdxXc2xX3xX15xX1xXdxX29xX20xX3xX89xX15xX1xX3xX7xX89xX15xX1bxXdexX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xX43xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xX43xXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXbfxX6xX18xX1bxXdxX15xXf7xX3xX35xXbxXfbxX3xX6xX20xXexX19xX101xXaxX12xX0xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXdxXbfxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXddxX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX7xXdxX10xX20xX3xX22xX20xX3xXexX1xX20xX28xX10xX15xX3xXdxX15xX2exXdxX15xXdxXexX28xX3xX35xX36xX36xX3xXexX18xXdxX10xX20xX3xX20xX7xX22xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX43xX43xXdxXdexXddxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdexX83xX15xX43xX15xX10xX16bxX7xX43xX2xX16fxX2xX171xX43xX16fxX16fxX22xX176xX36xX171xXexX176xX2f3xa2f0xX176xX5xX601xXdexX181xXbxX1bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX1b9xX6xX5xXdxX1bxX15xXf7xX3xX181xX20xX7xXexXdxX2exX28xX101xXaxX12xX41xX20xX3xXexX1xX20xX28xX29xX15xX3xX4xXb7xX3xX7xXd8xX15xX3xXex7548xXbfxX3xX15xX662xX15xX1bxX3xX83xXd8xX3xX4xX89xX4xX3xX22xX3a4xX15xX1bxX3xX4xX3a4xX3xX9dxX3c8xX3xXexXc9xXbxX3xXexX1xX3c8xX3xX22xX3a4xX4xXc2xX3xX83xX405xX3xX83xXc9xX28xX3xXbfxXb2xXdxX3xX15xX1bxX9exX3f5xXdxX3xX4xXb7xX3xXexX1xX3c8xX3xXexXc9xXbxX3xX5xX20xX28xX3cxX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xXa8xX1xXdxX3xX15xX1xX405xX15xX3xX18xX6xX3xX9dxX3b0xXdxX3xX22xX9exX8cxX15xX1bxXdexX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xX43xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xX43xXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXbfxX6xX18xX1bxXdxX15xXf7xX3xX35xXbxXfbxX3xX6xX20xXexX19xX101xXaxX12xX0xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXdxXbfxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXddxX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX7xXdxX10xX20xX3xX22xX20xX3xXexX1xX20xX28xX10xX15xX3xXdxX15xX2exXdxX15xXdxXexX28xX3xX35xX36xX36xX3xXexX18xXdxX10xX20xX3xX20xX7xX22xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX43xX43xXdxXdexXddxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdexX83xX15xX43xX15xX10xX16bxX7xX43xX2xX16fxX2xX171xX43xX16fxX16fxX22xX176xX36xX171xXexX601xX17cxX2xX2xX5xX17cxXdexX181xXbxX1bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX1b9xX6xX5xXdxX1bxX15xXf7xX3xX181xX20xX7xXexXdxX2exX28xX101xXaxX12xX58xX89xX4xX3xXexXdxX3cxX15xX3xX15xX1bxX1xXdxX3xXa8xX1xX89xX4xX3xXexX18xX14xX15xX3xXexXd8xX20xX3xX1bx9df4xXbfxX3xX4xX89xX4xX3xXbxX1x4b6fxX15xX1bxX3xXbxX1xX7f3xX15xX1bxX3xX7xXbxX6xXc2xX3xXexX662xXbfxX3xX1xX8cxXdxXc2xX3xXfbx27d6xX15xX1bxX3xX1xX8cxXdxXc2xX3xXbfxX89xXexX3xXfbxX6xX3xX83xXd8xX3xXexX89xXbfxX3xXbxX1xX7f3xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1x7de5xX3xX4xX1x4863xX6xX3xXa8xX1xX19xX22axX15xX1bxX3xX2xX176xX3xX15xX1bxX9exX3f5xXdxX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xX43xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xX43xXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXbfxX6xX18xX1bxXdxX15xXf7xX3xX35xXbxXfbxX3xX6xX20xXexX19xX101xXaxX12xX0xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xXexX18xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1bxX1xXexXf7xX3xX176xX36xX601xXbxXfbxX101xXaxX12xX0xXexX22xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1bxX1xXexXf7xX3xX176xX36xX601xXbxXfbxX101xXaxX12xX0xXdxXbfxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXddxX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX7xXdxX10xX20xX3xX22xX20xX3xXexX1xX20xX28xX10xX15xX3xXdxX15xX2exXdxX15xXdxXexX28xX3xX35xX36xX36xX3xXexX18xXdxX10xX20xX3xX20xX7xX22xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX43xX43xXdxXdexXddxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdexX83xX15xX43xX15xX10xX16bxX7xX43xX2xX16fxX2xX171xX43xX16fxX16fxX22xX176xX36xX171xXexX176xX17dxX2f3xX5xX171xXdexX181xXbxX1bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xXexX18xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1bxX1xXexXf7xX3xX35xX176xXdexX17cxXbxXfbxX101xXaxX12xX0xXexX22xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1bxX1xXexXf7xX3xX35xX176xXdexX17cxXbxXfbxX101xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX1b9xX6xX5xXdxX1bxX15xXf7xX3xX181xX20xX7xXexXdxX2exX28xX101xXaxX12xX58xXb7xX3xX15xX1xXdxX29xX20xX3xXa8xX1xX80cxX15xX1bxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX9dxX3c8xX3xXd3xX15xX3xX20x3c4exX15xX1bxXc2xX3xXddxXd8xX15xX3xXddxX3b0xX4xX3xX4xX80cxX15xX1bxX3xX83xXdxX3cxX4xXc2xX3xX15xX1bxX7eaxXdxX3xX15xX1bxX662xXbfxX3xX4xX22axX15xX1xXdexX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xX43xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xX43xXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXbfxX6xX18xX1bxXdxX15xXf7xX3xX35xXbxXfbxX3xX6xX20xXexX19xX101xXaxX12xX0xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXdxXbfxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXddxX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX7xXdxX10xX20xX3xX22xX20xX3xXexX1xX20xX28xX10xX15xX3xXdxX15xX2exXdxX15xXdxXexX28xX3xX35xX36xX36xX3xXexX18xXdxX10xX20xX3xX20xX7xX22xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX43xX43xXdxXdexXddxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdexX83xX15xX43xX15xX10xX16bxX7xX43xX2xX16fxX2xX171xX43xX16fxX16fxX22xX176xX36xX171xXexX17dxX2f3xX2f3xX2xX5xX176xXdexX181xXbxX1bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfbxXexX1b9xX6xX5xXdxX1bxX15xXf7xX3xX181xX20xX7xXexXdxX2exX28xX101xXaxX12xX1cbxXdxX3cxX4xX3xX22xXdxX3xX4xX1xX20xX28xX3c8xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xXexXd8xX20xX3xX22x8546xX3xX22xXd8xX15xX1bxX3xX83xX84xXdxX3xXexX1xX6xX15xX1bxX3xXbfxX89xX28xXdexX3xX202xXb7xX3xX4x56e7xX15xX1bxX3xX4xXb7xX3xXddx364bxXdxX3xX9dxX89xXbxX3xXexX18xXcexX4xX3xXexX1xXd3xX15xX1bxXc2xX3xX9dxX3efxX6xX3xX9dxXdxX3c8xXbfxX3xX5xX20xX80cxX15xX3xXex340axX4xX3xXexX18xXcexX4xX3xXbxX1xX7f3xX15xX1bxX3xX7xXcexX3xX4xX9c0xX3xXfbxX22axX28xX3xX18xX6xXdexX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX22xX12xX0xX43xXexX18xX12xX0xX43xXexXddxX19xX22xX28xX12xX0xX43xXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX19xX20xX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3x7ef9xXdxX15xX1bxX0xX43xXbxX12