Mách chị em cách làm trứng chiên kiểu Pháp ngon tuyệt mà dễ không ngờ
Thay vì làm trứng ốp la, trứng đúc thịt, hoặc trứng luộc đơn giản như thường ngày thì tại sao mẹ không “đổi gió” với món trứng chiên kiểu Pháp dưới đây của mẹ đảm Thanh Trà (Hà Nội) cho cả nhà thưởng thức nhỉ?
fe23x121dax185d2x189cfx10e9dx115e4x159cdx18e7dx18aaex163fbxX8x14b47x1514axXbxX4xX1xX7x16f8cxX7x109adx16751xX6x1596cxX5x184c7xXaxXbxX10x19255x1646fx15ea6xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbx1496ex18c98x19110x10003xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15x1027fxX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dx182f7xXaxXbxX5x138fdxX1dxX15x10695xX12x15ef3xX12xX4bxXbx16aa6xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx1327bxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX5xX46xX1dxX15xX49xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0x10375xX2dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30x1733fxX2xX10xX6xX1dxXbxX4fx1668ax19037xX5xX84xX4xX5xX84x12c64xX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6x121e4xX2exX4xX10xX1bx1077fxX2fx13579xX4xX5xX84xX2x10910xX2fxX4xX17xX2x1015bxX1cxX4x16f0axX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42x189c3xX10xX4xX2exXa8xX4xX1x14827xX4xX17xX84x14973xX2fxXafxX4xX2fxXafx15b14xX0x14f90xX84xX2dxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30x14fecxX1dxX7xX1xXbxX4fxX8fxX84xX7xX42xX4xX3x132d9xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4x12c7fxX30xX4xX6xX7x1293cxX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4x17c0dx10a1fxX5xX4xX10xX84xX9dxX10xX108xX4xX84xX15x12edaxX5xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX6xX1cx11d33xX5xX4xX110x10faexX2fxX4xXafxX2x116a1xX2fxX4xX2fxX84x158d3xX4xX10xX84xX135xXdaxX2fxXafxX4xX2fxXafxXa8xX42xX4xX10xX84xXf7xX4xX10x12f90xX2xX4xX8xX7xX15xX4xX2ex18fefxX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4x14947xX110x10bccxX2xX4xXafxX2x12900x15f05xX4xX3x10978xX2xX4xX2exX15fxX2fxX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX1xX135xX163xX2xX4xX110x17f54xX42xX4xX5x11f22xX7xX4xX2exX150xX4xX110xX130xX2exX4xX8fxX84xX7xX2fxX84xX4xX8fxX1bxXa8xX4x17b24xXebxXa8xX4x146d0xX127xX2x15f8bxX4xX5xX84xX15xX4xX5xX130xX4xX2fxX84xXa8xX4xX10xX84xX135x15899xX2fxXafxX4xX10xX84xXadxX5xX4xX2fxX84x11d10x11273xX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30x13d58xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX5xX46xX1dxX15xX49xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX1a2xXafxX1cxX42xXb4xX2fxX4xX6xX2xXc9xX1cx16a26xX0xXdcxX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbx15e70xX242xX30xX242xX4bxX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xX242xX4x18945xX1cxX130xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xXafxXa8xX0xXdcxX30xX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX2dx15296xX15xX1dxX3xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xX1d7xX12bxX4xX2fxX84xX148xX10xX0xXdcxX30xX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX5xX3axX7xX1xX242xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xX2dxX4xX5xX84xX2x1671fxX5xX4x14f43xX111xX5xX4xX2d2x1116exX5xX84xX0xXdcxX30xX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbx14857x17e27xX1x11727x12d90xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xXbcxX84xX15xX4xX2exX7xX2xX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX13xX6xX15xX5xX17xXaxXbxX10xX1bxX1cxX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbxX2dxX2exX2fxX30xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX300x18107xX1xX2xX251xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX300xX35exX1xX2xX251xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xX96xX1cxX103xX2xX4xXafxX2xX7xX4xX3xX9dxX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5cxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX300xX35exX1xX2xX251xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2x17c27xX1dxX2fxX10xX1dxX1bxXbxX4xX8xX10xX42xX6xX1dxXaxXbx13e02xX2xX1xX10xX84xX20cxX4xX49xX2dxX242xX30xX2d2x16cb3xXbxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxX84xX10xX10xX30xX20cxXdcxXdcxX2x15821xX13xX7xX15xX84xX7xX10xX2xX2fxX84xX422xX3xX2fxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX304xX242xXdcxX2dxX4bxX300xX1xX301xX2dxX4bxX304xX2dxX242xX49xX10xX242xX242xX35exX49xX6xX2dxX422xX30xX2fxXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xX406xX2xX1xX10xX84xXaxXbxX49xX2dxX242xXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX13xX6xX15xX5xX17xXaxXbxX10xX1bxX1cxX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbxX2dxX2exX2fxX30xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX5xX35exX3axX17xX46xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX5xX35exX3axX17xX46xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX3f7xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX20cxX0xXdcxX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX13xX6xX15xX5xX17xXaxXbxX10xX1bxX1cxX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbxX2dxX2exX2fxX30xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX13xX3axX3xX242xX1bxX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX13xX3axX3xX242xX1bxX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xX1d7xX135xX163xX5xX4xX2dxX20cxX4xX8fxX97xX5xX84xX4xX6x131c2xX2fxXafxX4xX110x154abxX4xX3xXa8xX4xX6xX5eaxX2fxXafxX4xX10xX1bx12221xX2fxXafxX4xX1bxX2xXb4xX2fxXafxX422xX4x183f6xX135xX1cxX4x15a99xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX110xX135x13d9bxX5xX4xX110xXb9xX4xX6xX5eaxX2fxXafxX4xX110xX5efxX4xX13xX9dxX4xX8xX15fxX10xX4xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4xX6xX5eaxX2fxXafxX4xX10xX1bxX5fbxX2fxXafxX4xX1x1395fxX4xX5xX84xX1c0xX4xX2exX127xX10xX4xX2d7xX10xX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5cxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX13xX3axX3xX242xX1bxX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX3f7xX1dxX2fxX10xX1dxX1bxXbxX4xX8xX10xX42xX6xX1dxXaxXbxX406xX2xX1xX10xX84xX20cxX4xX49xX2dxX242xX30xX2d2xX412xXbxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxX84xX10xX10xX30xX20cxXdcxXdcxX2xX422xX13xX7xX15xX84xX7xX10xX2xX2fxX84xX422xX3xX2fxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX304xX242xXdcxX2dxX4bxX300xX1xX301xX2dxX4bxX304xX2dxX242xX49xX10xX242xX304xX304xX300xX6xX304xX422xX30xX2fxXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xX406xX2xX1xX10xX84xXaxXbxX49xX2dxX242xXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX13xX6xX15xX5xX17xXaxXbxX10xX1bxX1cxX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbxX2dxX2exX2fxX30xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX1dxX1bxX84xX303xX3axX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX1dxX1bxX84xX303xX3axX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fx12bc7xX7xX1cxX4xX110xX15fxX4xX2fxXb4xX2exX4xX2exX127xX10xX4xX5xX84xX111xX10xX4xX2exX1cxX103xX2xX4xX3xXa8xX15xX4xX6xX5eaxX2fxXafxX4xX110xX5efxX108xX4xX2exX127xX10xX4xX5xX84xX111xX10xX4xX3xXa8xX15xX4xX6xX5eaxX2fxXafxX4xX10xX1bxX5fbxX2fxXafxX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5cxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX1dxX1bxX84xX303xX3axX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX3f7xX1dxX2fxX10xX1dxX1bxXbxX4xX8xX10xX42xX6xX1dxXaxXbxX406xX2xX1xX10xX84xX20cxX4xX49xX2dxX242xX30xX2d2xX412xXbxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxX84xX10xX10xX30xX20cxXdcxXdcxX2xX422xX13xX7xX15xX84xX7xX10xX2xX2fxX84xX422xX3xX2fxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX304xX242xXdcxX2dxX4bxX300xX1xX301xX2dxX4bxX304xX2dxX242xX49xX10xX35exX4bxX35exX6xX301xX422xX30xX2fxXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xX406xX2xX1xX10xX84xXaxXbxX49xX2dxX242xXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX13xX6xX15xX5xX17xXaxXbxX10xX1bxX1cxX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbxX2dxX2exX2fxX30xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX1xX3axX4bxX1xX6xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX1xX3axX4bxX1xX6xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xX1d7xX135xX163xX5xX4xX304xX20cxX4x14edexX63bxX2fxXafxX4xX2exX97xX42xX4xX110xX97xX2fxX84xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX108xX4xX110xX97xX2fxX84xX4xX13xXd4xX2fxXafxX4xX6xX5eaxX2fxXafxX4xX10xX1bxX5fbxX2fxXafxX4xX6xXb4xX2fxX4xX19exX2fxX2cfxX1cxX4xX13xX148xX2fxX4xX110xX97xX2fxX84xX4xX13x15fedxX2fxXafxX4xX30xX84xX163xX2xX108xX4xX110xX97xX2fxX84xX4xX2dxX4bxX4bxX4bxX4xX5xX97xX2xX4xX10xX84xXf7xX4xX8x187bfxX4xX13xXd4xX2fxXafxX4xX110xX135xX614xX5xX1a5xX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5cxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX1xX3axX4bxX1xX6xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX3f7xX1dxX2fxX10xX1dxX1bxXbxX4xX8xX10xX42xX6xX1dxXaxXbxX406xX2xX1xX10xX84xX20cxX4xX49xX2dxX242xX30xX2d2xX412xXbxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxX84xX10xX10xX30xX20cxXdcxXdcxX2xX422xX13xX7xX15xX84xX7xX10xX2xX2fxX84xX422xX3xX2fxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX304xX242xXdcxX2dxX4bxX300xX1xX301xX2dxX4bxX304xX2dxX242xX49xX10xX304xX35exX303xX301xX6xX284xX422xX30xX2fxXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xX406xX2xX1xX10xX84xXaxXbxX49xX2dxX242xXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX13xX6xX15xX5xX17xXaxXbxX10xX1bxX1cxX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbxX2dxX2exX2fxX30xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX35exX5xX35exX2xX3axX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX35exX5xX35exX2xX3axX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xX1d7xX135xX163xX5xX4xX301xX20cxX4xX3f7xX84xX15xX4xX6xX5eaxX2fxXafxX4xX110xX5efxX4xX3xXa8xX15xX4xX6xX5eaxX2fxXafxX4xX10xX1bxX5fbxX2fxXafxX422xX4xX9bdxX63bxX2fxXafxX4xX30xX84xX163xX2xX4xX6x1690dxX2fxXafxX4xX10xX1bxX127xX2fxX4xX110xX18axX4xX110xXb9xX4xX5xX84xX111xX2fxXafxX4xX84xX5eaxX7xX4xX251xX1cxX42xXc9xX2fxX4xX3xXa8xX15xX4xX2fxX84xX7xX1cxX4xX6xXa8xX4xX110xX135xX614xX5xX422xX4xX606xX135xX1cxX4xX60axX108xX4xX110x13ce3xX2fxXafxX4xX10xX1bxX127xX2fxX4xX251xX1cxX97xX4xX17x18ee7xX4xX3xXf7xX4xX1xXd0xX4xX6xXa8xX2exX4xX2ex15b3dxX10xX4xX110xX2xX4xX110xX127xX4xX2d2xX103xX30xX4xX5xX18axX7xX4xX6xX5eaxX2fxXafxX4xX10xX1bxX5fbxX2fxXafxX4xX3xXa8xX4xX6xXa8xX2exX4xX84x17036xX2fxX4xX84xX614xX30xX4xX13xX9dxX4xX10xX97xX5xX84xX4xX2fxX135xX163xX5xX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5cxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX35exX5xX35exX2xX3axX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX3f7xX1dxX2fxX10xX1dxX1bxXbxX4xX8xX10xX42xX6xX1dxXaxXbxX406xX2xX1xX10xX84xX20cxX4xX49xX2dxX242xX30xX2d2xX412xXbxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxX84xX10xX10xX30xX20cxXdcxXdcxX2xX422xX13xX7xX15xX84xX7xX10xX2xX2fxX84xX422xX3xX2fxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX304xX242xXdcxX2dxX4bxX300xX1xX301xX2dxX4bxX304xX2dxX242xX49xX10xX303xX2dxX242xX6xX242xX422xX30xX2fxXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xX406xX2xX1xX10xX84xXaxXbxX49xX2dxX242xXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX13xX6xX15xX5xX17xXaxXbxX10xX1bxX1cxX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbxX2dxX2exX2fxX30xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX2dxX1dxX1cxX1bxX251xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX2dxX1dxX1cxX1bxX251xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xX1d7xX135xX163xX5xX4xX284xX20cxX4xX3f7xX84xX15xX4xX13xX12bxX4xX3xXa8xX15xX4xX5xX84xX130xX15xX4xX110xX1cxX2fxX4xX5xX84xX15xX4xX110xX2cfxX2fxX4xX17xX84xX2xX4xX13xX12bxX4xX10xX7xX2fxX4xX5xX84xX130xX42xX4xX84xX15xXa8xX2fxX4xX10xX15xXa8xX2fxX108xX4xX5xX15fxX4xX2exX63bxX2xX4xX10xX84xX12bxX2exX4xX3xXa8xX4xX2fxX15axX2xX4xX13x13d45xX10xX4xX2fxX84xX135xX2fxXafxX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX110xXb9xX4xX13xX12bxX4xX5xX84xX1cxX42xXb9xX2fxX4xX8xX7xX2fxXafxX4xX2exXa8xX1cxX4xX3xXa8xX2fxXafxX4xX2fxX186xX1cxX4xX3xXa8xX4xX5xX84xX97xX42xX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5cxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX2dxX1dxX1cxX1bxX251xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX3f7xX1dxX2fxX10xX1dxX1bxXbxX4xX8xX10xX42xX6xX1dxXaxXbxX406xX2xX1xX10xX84xX20cxX4xX49xX2dxX242xX30xX2d2xX412xXbxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxX84xX10xX10xX30xX20cxXdcxXdcxX2xX422xX13xX7xX15xX84xX7xX10xX2xX2fxX84xX422xX3xX2fxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX304xX242xXdcxX2dxX4bxX300xX1xX301xX2dxX4bxX304xX2dxX242xX49xX10xX284xX2dxX301xX6xX49xX422xX30xX2fxXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xX406xX2xX1xX10xX84xXaxXbxX49xX2dxX242xXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX13xX6xX15xX5xX17xXaxXbxX10xX1bxX1cxX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbxX2dxX2exX2fxX30xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX303xX1cxX35exX6xX242xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX303xX1cxX35exX6xX242xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xX1d7xX135xX163xX5xX4xX242xX20cxX4x1322exX15axX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX3xXa8xX15xX4xX3xXa8xX4xX2fxX84xX7xX2fxX84xX4xX5xX84xX15fxX2fxXafxX4xX1xX63bxX2fxXafxX4xX1x1892axX7xXdcxX30xX84xX163xX2xX4xX110xXb9xX4xX17xX84xX1cxXc40xX42xX422xX4xX8fxX1bxX15xX2fxXafxX4xX17xX84xX2xX4xX110xX15fxX4xX6xX1cxXd4xX2fxX4xX6xX5fbxX5xX4xX5xX84xX130xX15xX4xX110xXb9xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX110xX135xX614xX5xX4xX5xX84xX2d7xX2fxX422xX4xX8fxX1bxXadxX2fxXafxX4xX1b5xX4xX2ex10ae1xX30xX4xX2fxXafxX15xXa8xX2xX4xX8xXa17xX4xX5xX84xX2d7xX2fxX4xX10xX1bxX135xX163xX5xX422xX4xX1a2xX2cfxX1cxX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX5eaxX2fxX4xX251xX1cxX97xX4xX6xX5efxX2fxXafxX4xX10xX84xXf7xX4xX2fxXafxX84xX2xXb4xX2fxXafxX4xX2d2xX15xX7xX42xX4xX5xX84xX130xX15xX4xX5xX84xX15xX4xX30xX84x10d16xX2fxX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX6xX5efxX2fxXafxX4xX5xX84xX130xX42xX4xX1bxX7xX4xX2exX10a5xX30xX4xX5xX84xX130xX15xX4xX3xXa8xX4xX5xX84xX2d7xX2fxX4xX2fxX84xX7xX2fxX84xX4xX84xX12bxX2fxX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX303xX1cxX35exX6xX242xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX9bdxX63bxX2fxXafxX4xX1xX105bxX7xX4xX6x16327xX10xX4xX3xXa8xX4xX110x1924exX42xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX10xXc25xX4xX2exX10a5xX30xX4xX2fxXafxX15xXa8xX2xX4xX251xX1cxX7xX2fxX84xX4xX5xX84xX130xX15xX4xX3xXa8xX15xX4xXafxX2x15769xX7xX422xX4xX606xX135xX1cxX4xX60axX4xX3xX10a5xX10xX4xX8xX148xX5xX84xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX17xX84xX5efxX2xX4xX110xX97xX42xX4xX5xX84xX130xX15xX422xX4xX1a2xXafxX7xX42xX4xX17xX84xX2xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2d7xX2fxX4xX110xX11cxX5xX4xX6xX148xX2xX4xX2exX127xX10xX4xX30xX84xX10f0xX2fxX4xX2fxX84xX135xX4xX17xX1dxX2exX4xX2fxX84xX135xX2fxXafxX4xX3x17c1fxX2fxX4xX110xX18axX4xX6xX5efxX2fxXafxX4xX110xXb9xX4xX17xX2cfxX10xX4xX17xX84xX103xX2xX108xX4xX5xX84xX1c0xX4xX2dxX4xX12xX4xX304xX4xX30xX84xX111xX10xX422xX4xX9bdxX63bxX2fxXafxX4xX1xX105bxX7xXdcxX30xX84xX163xX2xX4xX8xX7xX2fxX4xX5xX84xX15xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX10xX1bxX130xX2xX4xX110x10035xX1cxX4xX2exX127xX10xX4xX6xX163xX30xX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5cxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX303xX1cxX35exX6xX242xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX3f7xX1dxX2fxX10xX1dxX1bxXbxX4xX8xX10xX42xX6xX1dxXaxXbxX406xX2xX1xX10xX84xX20cxX4xX49xX2dxX242xX30xX2d2xX412xXbxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxX84xX10xX10xX30xX20cxXdcxXdcxX2xX422xX13xX7xX15xX84xX7xX10xX2xX2fxX84xX422xX3xX2fxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX304xX242xXdcxX2dxX4bxX300xX1xX301xX2dxX4bxX304xX2dxX242xX49xX10xX49xX2dxX242xX242xX6xX303xX422xX30xX2fxXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xX406xX2xX1xX10xX84xXaxXbxX49xX2dxX242xXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX13xX6xX15xX5xX17xXaxXbxX10xX1bxX1cxX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbxX2dxX2exX2fxX30xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX1xX35exX1xX17xX2fxX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX1xX35exX1xX17xX2fxX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX12xX4xX1d7xX135xX163xX5xX4xX49xX20cxX4xX1d7xX5efxX4xX10xX84xXb4xX2exX4xX2exX127xX10xX4xX5xX84xX111xX10xX4xX30xX84xX15xX4xX2exX7xX2xX4xX3xXa8xX4xX2d2xX111xX5xX4xX2d2xX2d7xX5xX84xX4xX5xX84xX15xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX10xX84xXb4xX2exX4xX2fxXafxX115cxX42xX108xX4xX8xX7xX1cxX4xX110xX15fxX4xX5xX84xXdaxX4xX304xX4xX30xX84xX111xX10xX4xX6xXa8xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX13xX5fbxX10xX4xX110xX10f0xX1cxX4xX5xX84xX2d7xX2fxX108xX4xX13xX148xX2fxX4xX1xX63bxX2fxXafxX4xX2d2x18e69xX2fxXafxX4xX6xX115cxX10xX4xXafxX115cxX30xX4xX110xXd4xX2xX4xX2exX2xX2cfxX2fxXafxX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX108xX4xXafxX2xX118axX4xX2fxXafxX1cxX42xXb4xX2fxX4xX2exX127xX10xX4xX6xX111xX5xX4xX110xXb9xX4xX84xX7xX2xX4xX6xX163xX30xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX1xX2d7xX2fxX84xX4xX5xX84xX11cxX10xX4xX3xXa8xX15xX4xX2fxX84xX7xX1cxX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5cxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX1xX35exX1xX17xX2fxX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX3f7xX1dxX2fxX10xX1dxX1bxXbxX4xX8xX10xX42xX6xX1dxXaxXbxX406xX2xX1xX10xX84xX20cxX4xX49xX2dxX242xX30xX2d2xX412xXbxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxX84xX10xX10xX30xX20cxXdcxXdcxX2xX422xX13xX7xX15xX84xX7xX10xX2xX2fxX84xX422xX3xX2fxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX304xX242xXdcxX2dxX4bxX300xX1xX301xX2dxX4bxX304xX2dxX242xX49xX10xX35exX2dxX284xX6xX300xX422xX30xX2fxXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xX406xX2xX1xX10xX84xXaxXbxX49xX2dxX242xXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX13xX6xX15xX5xX17xXaxXbxX10xX1bxX1cxX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX1dxX1xX2xX10xX15xX1bxXaxXbxX2dxX2exX2fxX30xX15xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX301xX17xX2fxX2exX303xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX301xX17xX2fxX2exX303xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX1039xX15axX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX1bxX7xX4xX110xX105bxX7xX4xX8xX7xX15xX4xX5xX84xX15xX4xX10xX148xX15xX4xX10xX84xXa8xX2fxX84xX4xX84xXf7xX2fxX84xX4xX2fxX84xX135xX4xX5xX15xX2fxX4xX10xX84xX15xX2xX4xX3xXa8xX4xX30xX84xX10f0xX2fxX4xX2exX10a5xX30xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX111xX30xX4xX2d2xX1cxX103xX2fxXafxX4xX1xX135xX163xX2xX422xX4xX1d7xX148xX2fxX4xX5xX15fxX4xX10xX84xXb9xX4xX5xX84xX15xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX3xXa8xX15xX4xX2exX127xX10xX4xX5xX84xX2xX2cfxX5xX4xX17xX84x10203xX2fxX4xX8xX148xX5xX84xX4xX3xXa8xX4xX2fxX11cxX2fxX4xX10xX148xX15xX4xX84xXf7xX2fxX84xX4xX5xX84xX15xX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX15fxX4xX84xXf7xX2fxX84xX4xX1xX148xX2fxXafxX4xX2fxX84xX135xX4xX60axX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5cxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX301xX17xX2fxX2exX303xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX4xX2xX3f7xX1dxX2fxX10xX1dxX1bxX4xX1xX10xX84xX1cxX2exX13xXbxX4xX8xX10xX42xX6xX1dxXaxXbxX406xX2xX1xX10xX84xX20cxX4xX49xX2dxX242xX30xX2d2xX412xX4xX84xX1dxX2xXafxX84xX10xX20cxX4xX284xX4bxX35exX30xX2d2xX412xXbxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxX84xX10xX10xX30xX20cxXdcxXdcxX2xX422xX13xX7xX15xX84xX7xX10xX2xX2fxX84xX422xX3xX2fxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX304xX242xXdcxX2dxX4bxX300xX1xX301xX2dxX4bxX304xX4bxX304xX35exX10xX301xX303xX2dxX284xX304xX6xX4bxX422xX46xX30xXafxX1c1xX1bxXaxX49xX300xX49xXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xX406xX2xX1xX10xX84xXaxXbxX49xX2dxX242xXbxX4xX84xX1dxX2xXafxX84xX10xXaxXbxX284xX4bxX35exXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX301xX17xX2fxX2exX303xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fx17988xX84xXd4xX2fxXafxX4xX251xX1cxX97xX4xX17xX84xX15fxX4xX110xXb9xX4xX6xXa8xX2exX4xX110xX135xX614xX5xX4xX2exX15fxX2fxX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX5xX84xX2xXb4xX1cxX4xX110x15d08xX2xX4xX5xX130xX4xX2fxX84xXa8xX4xX110xX111xX2fxXafxX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXa8xX15xX1c1xX4xX8fxX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX15fxX4xX3xX9dxX4xX10xX84xX12bxX2exX4xX5xX18axX7xX4xX13xX12bxX108xX4xX13xX10a5xX15xX4xX2fxXafxX115cxX42xX4xX5xX18axX7xX4xX30xX84xXd4xX4xX2exX7xX2xX4xX3xXa8xX4xX2d2xX111xX5xX4xX2d2xX2d7xX5xX84xX108xX4xX2exX7xX2fxXafxX4xX110xX115cxX2exX4xX84xX135xX12bxX2fxXafxX4xX3xX9dxX4xX2exX15fxX2fxX4xX16adxX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX1d7xX15xX1xX42xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX301xX17xX2fxX2exX303xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX1dxX2exX4fxX3f7xX84xX111xX5xX4xX5xX97xX5xX4xX13xX148xX2fxX4xX5xX84xX2cfxX4xX13xX2xX2cfxX2fxX4xX10xX84xXa8xX2fxX84xX4xX5xXd4xX2fxXafx13ed1xX0xXdcxX1dxX2exX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5cxX2dxX2exX3axX4xX5cxX2dxX2exX46xXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX301xX17xX2fxX2exX303xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX1bxX1dxX6xX7xX10xX1dxX1xXbxX4fxX0xX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX8fxX2xX2fxX4xX6xX2xXb4xX2fxX4xX251xX1cxX7xX2fxX20cxX0xXdcxX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX0xX1cxX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX10xX2xX10xX6xX1dxX12xX10xX84xX1cxX2exX13xX12xX7xX2fxX1xX12xX8xX7xX30xX15xXbxX4fxX0xX6xX2xX4fxX0xX7xX4xX10xX2xX10xX6xX1dxXaxXbxXebxXe63xX5xX4xX2fxXafxX7xX42xX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX13xX97xX2fxX84xX4xX13xXd4xX2fxXafxX4xX6xX7xX2fxX4xX30xX84xXd4xX4xX2exX7xX2xX4xX1a2xX84xX115cxX10xX4xX1d7xX130xX2fxX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX84xX12bxX2fxX4xX5xX130xX4xX2fxXafxX15xXa8xX2xX4xX10xX2xXc9xX2exXbxX4xX84xX1bxX1dxX3axXaxXbxXdcxX2exX1dxX12xX13xX1dxXdcxX84xX15xX5xX12xX2fxXafxX7xX42xX12xX5xX7xX5xX84xX12xX6xX7xX2exX12xX13xX7xX2fxX84xX12xX13xX15xX2fxXafxX12xX6xX7xX2fxX12xX30xX84xX15xX12xX2exX7xX2xX12xX2fxX84xX7xX10xX12xX13xX7xX2fxX12xX2fxXafxX15xX2fxX12xX84xX15xX2fxX12xX5xX7xX12xX2fxXafxX15xX7xX2xX12xX10xX2xX1dxX2exXdcxX2dxX300xX300xX4bxX284xX300xX422xX84xX10xX2exXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxXdcxX2exX1dxX1xX2xX7xXdcxX2dxX304xX4bxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX4bxX35exXdcxX2dxX4bxX300xX1xX2dxX4bxX35exX284xX49xX2dxX301xX10xX2dxX300xX35exX242xX304xX6xX4bxX422xX46xX30xXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX7xX4fxX0xX1xX2xX3xX4fxX0xX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX0xX7xX4xX10xX2xX10xX6xX1dxXaxXbxXebxXe63xX5xX4xX2fxXafxX7xX42xX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX13xX97xX2fxX84xX4xX13xXd4xX2fxXafxX4xX6xX7xX2fxX4xX30xX84xXd4xX4xX2exX7xX2xX4xX1a2xX84xX115cxX10xX4xX1d7xX130xX2fxX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX84xX12bxX2fxX4xX5xX130xX4xX2fxXafxX15xXa8xX2xX4xX10xX2xXc9xX2exXbxX4xX84xX1bxX1dxX3axXaxXbxXdcxX2exX1dxX12xX13xX1dxXdcxX84xX15xX5xX12xX2fxXafxX7xX42xX12xX5xX7xX5xX84xX12xX6xX7xX2exX12xX13xX7xX2fxX84xX12xX13xX15xX2fxXafxX12xX6xX7xX2fxX12xX30xX84xX15xX12xX2exX7xX2xX12xX2fxX84xX7xX10xX12xX13xX7xX2fxX12xX2fxXafxX15xX2fxX12xX84xX15xX2fxX12xX5xX7xX12xX2fxXafxX15xX7xX2xX12xX10xX2xX1dxX2exXdcxX2dxX300xX300xX4bxX284xX300xX422xX84xX10xX2exXbxX4fxXebxXe63xX5xX4xX2fxXafxX7xX42xX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX13xX97xX2fxX84xX4xX13xXd4xX2fxXafxX4xX6xX7xX2fxX4xX30xX84xXd4xX4xX2exX7xX2xX4xX1a2xX84xX115cxX10xX4xX1d7xX130xX2fxX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX84xX12bxX2fxX4xX5xX130xX4xX2fxXafxX15xXa8xX2xX4xX10xX2xXc9xX2exX0xXdcxX7xX4fxX0xXdcxX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX84xX1dxX7xX1xXbxX4fxX3f7xX84xX1c0xX4xX2exXc40xX10xX4xX5xX84xX135xX7xX4xX110xX10f0xX42xX4xX2dxX4xX10xX2xX2cfxX2fxXafxX4xX5xX84xX1cxX1163xX2fxX4xX13xX9dxX4xX13xX148xX2fxX4xX110xX1889xX4xX5xX15fxX4xX2exX127xX10xX4xX5xX84xX2xX2cfxX5xX4xX13xX97xX2fxX84xX4xX13xXd4xX2fxXafxX4xX6xX7xX2fxX4xX10xX84xX12bxX2exX4xX30xX84xXadxX5xX4xX110xXb9xX4xX5xX84xX2xXb4xX1cxX4xX110xX1889xX2xX4xX5xX130xX4xX2fxX84xXa8xX4xX1bxXbecxX2xX1956xX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX6xX2xX4fxX0xX6xX2xX4fxX0xX7xX4xX10xX2xX10xX6xX1dxXaxXbxX2dxX242xX4xX30xX84xX111xX10xX4xX2exX150xX4xX6xXa8xX2exX4xX2exX15fxX2fxX4xXadxX5xX4xXafxXa8xX4xX8xX103xX10xX4xX5xX84xX1cxX7xX4xX2fxXafxXe63xX10xX108xX4xX13xX10a5xX4xX5xXa8xX2fxXafxX4xX16adxX2fxX4xX5xXa8xX2fxXafxX4xX2exXb4xX4xX2exX1163xX2fxXbxX4xX84xX1bxX1dxX3axXaxXbxXdcxX2exX1dxX12xX13xX1dxXdcxX2dxX242xX12xX30xX84xX1cxX10xX12xX2exX1dxX12xX6xX7xX2exX12xX2exX15xX2fxX12xX1cxX5xX12xXafxX7xX12xX8xX15xX10xX12xX5xX84xX1cxX7xX12xX2fxXafxX15xX10xX12xX13xX1dxX12xX5xX7xX2fxXafxX12xX7xX2fxX12xX5xX7xX2fxXafxX12xX2exX1dxX12xX2exX7xX2fxXdcxX2dxX300xX303xX49xX303xX284xX422xX84xX10xX2exXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxXdcxX2exX1dxX1xX2xX7xXdcxX2dxX304xX4bxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX304xX4bxX4bxX300xXdcxX2dxX301xX284xX1xX2dxX2dxX49xX4bxX284xX301xX2dxX10xX303xX304xX35exX49xX49xX6xX4bxX422xX46xX30xXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX7xX4fxX0xX1xX2xX3xX4fxX0xX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX0xX7xX4xX10xX2xX10xX6xX1dxXaxXbxX2dxX242xX4xX30xX84xX111xX10xX4xX2exX150xX4xX6xXa8xX2exX4xX2exX15fxX2fxX4xXadxX5xX4xXafxXa8xX4xX8xX103xX10xX4xX5xX84xX1cxX7xX4xX2fxXafxXe63xX10xX108xX4xX13xX10a5xX4xX5xXa8xX2fxXafxX4xX16adxX2fxX4xX5xXa8xX2fxXafxX4xX2exXb4xX4xX2exX1163xX2fxXbxX4xX84xX1bxX1dxX3axXaxXbxXdcxX2exX1dxX12xX13xX1dxXdcxX2dxX242xX12xX30xX84xX1cxX10xX12xX2exX1dxX12xX6xX7xX2exX12xX2exX15xX2fxX12xX1cxX5xX12xXafxX7xX12xX8xX15xX10xX12xX5xX84xX1cxX7xX12xX2fxXafxX15xX10xX12xX13xX1dxX12xX5xX7xX2fxXafxX12xX7xX2fxX12xX5xX7xX2fxXafxX12xX2exX1dxX12xX2exX7xX2fxXdcxX2dxX300xX303xX49xX303xX284xX422xX84xX10xX2exXbxX4fxX2dxX242xX4xX30xX84xX111xX10xX4xX2exX150xX4xX6xXa8xX2exX4xX2exX15fxX2fxX4xXadxX5xX4xXafxXa8xX4xX8xX103xX10xX4xX5xX84xX1cxX7xX4xX2fxXafxXe63xX10xX108xX4xX13xX10a5xX4xX5xXa8xX2fxXafxX4xX16adxX2fxX4xX5xXa8xX2fxXafxX4xX2exXb4xX4xX2exX1163xX2fxX0xXdcxX7xX4fxX0xXdcxX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX84xX1dxX7xX1xXbxX4fx133c0xX5xX4xXafxXa8xX4xX8xX103xX10xX4xX5xX84xX1cxX7xX4xX2fxXafxXe63xX10xX4xX6xXa8xX4xX2exX15fxX2fxX4xX16adxX2fxX4xX10xX84xX12bxX2exX4xX2fxXafxX15xX2fxX108xX4xX1xXd0xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xXc25xX4xX2fxX84xX118axX2fxXafxX4xX2fxXafxX1cxX42xXb4xX2fxX4xX6xX2xXc9xX1cxX4xX1xXd0xX4xX17xX2xX2cfxX2exX422xX4xX96xX15fxX2fxX4xX16adxX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX2fxXa8xX42xX4xX8xXa17xX4xX17xX84xX2xX2cfxX2fxX4xX13xX10a5xX4xX16adxX2fxX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXc25xX2fxXafxX4xX2exX2xXc9xX2fxXafxX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX6xX2xX4fxX0xX6xX2xX4fxX0xX7xX4xX10xX2xX10xX6xX1dxXaxXbxX8fxX84xX9dxX10xX4xX13xX5eaxX4xX3xX2xXb4xX2fxX4xX8xX103xX10xX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xX1a2xX84xX115cxX10xX4xX8xX15fxX2fxXafxX4xX8xX97xX2fxX84xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX5xX135x15e76xX2fxXafxX4xX2fxX15axX2xXbxX4xX84xX1bxX1dxX3axXaxXbxXdcxX2exX1dxX12xX13xX1dxXdcxX10xX84xX2xX10xX12xX13xX15xX12xX3xX2xX1dxX2fxX12xX8xX15xX10xX12xX17xX2xX1dxX1cxX12xX2fxX84xX7xX10xX12xX8xX15xX2fxXafxX12xX8xX7xX2fxX84xX12xX2fxXafxX15xX2fxX12xX17xX84xX15xX2fxXafxX12xX5xX1cxX15xX2fxXafxX12xX2fxX15xX2xXdcxX2dxX300xX301xX35exX301xX301xX422xX84xX10xX2exXbxX4fxX0xX2xX2exXafxX4xX8xX1bxX5xXaxXbxXdcxX2exX1dxX1xX2xX7xXdcxX2dxX304xX4bxXdcxX2fxX1dxX406xX8xXdcxX2dxX35exX242xX4bxXdcxX2dxX301xX284xX1xX2dxX2dxX2dxX2dxX2dxX304xX304xX10xX242xX4bxX301xX49xX304xX6xX4bxX422xX46xX30xXafxXbxX4xX7xX6xX10xXaxXbxX96xX97xX5xX84xX4xX5xX84xX9dxX4xX1dxX2exX4xX5xX97xX5xX84xX4xX6xXa8xX2exX4xX10xX1bxXadxX2fxXafxX4xX5xX84xX2xXb4xX2fxX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xXbcxX84xX97xX30xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX2exXa8xX4xX1xXd0xX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX2fxXafxXdaxXbxX4xXdcxX4fxX0xXdcxX7xX4fxX0xX1xX2xX3xX4fxX0xX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX0xX7xX4xX10xX2xX10xX6xX1dxXaxXbxX8fxX84xX9dxX10xX4xX13xX5eaxX4xX3xX2xXb4xX2fxX4xX8xX103xX10xX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xX1a2xX84xX115cxX10xX4xX8xX15fxX2fxXafxX4xX8xX97xX2fxX84xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX5xX135xX1fd1xX2fxXafxX4xX2fxX15axX2xXbxX4xX84xX1bxX1dxX3axXaxXbxXdcxX2exX1dxX12xX13xX1dxXdcxX10xX84xX2xX10xX12xX13xX15xX12xX3xX2xX1dxX2fxX12xX8xX15xX10xX12xX17xX2xX1dxX1cxX12xX2fxX84xX7xX10xX12xX8xX15xX2fxXafxX12xX8xX7xX2fxX84xX12xX2fxXafxX15xX2fxX12xX17xX84xX15xX2fxXafxX12xX5xX1cxX15xX2fxXafxX12xX2fxX15xX2xXdcxX2dxX300xX301xX35exX301xX301xX422xX84xX10xX2exXbxX4fxX8fxX84xX9dxX10xX4xX13xX5eaxX4xX3xX2xXb4xX2fxX4xX8xX103xX10xX4xX17xX2xXb9xX1cxX4xX1a2xX84xX115cxX10xX4xX8xX15fxX2fxXafxX4xX8xX97xX2fxX84xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX17xX84xXd4xX2fxXafxX4xX5xX135xX1fd1xX2fxXafxX4xX2fxX15axX2xX0xXdcxX7xX4fxX0xXdcxX8xX10xX1bxX15xX2fxXafxX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX84xX1dxX7xX1xXbxX4fxX8fxX84xX9dxX10xX4xX13xX5eaxX4xX3xX2xXb4xX2fxX4xX8xX103xX10xX4xX8fxX1dxX1bxX2xX42xX7xX17xX2xX4xX16adxX2fxX4xX17x11ee6xX2exX4xX5xX12bxX2exX4xX2fxX15fxX2fxXafxX4xX5xXadxX4xXafxXe63xX2xX4xX6xXa8xX4xX2fxXafxX15xX2fxX4xX10xX1cxX42xXc9xX10xX4xX5xX111xX4xX2exX21d0xX15xX108xX4xX13xX10a5xX4xX16adxX2fxX4xX84xX2cfxX10xX4xX6xX148xX2xX4xX2d2xX2xX2fxX4xX10xX84xXb4xX2exX422xX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX6xX2xX4fxX0xXdcxX1cxX6xX4fxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xX1bxXbxX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4fxX0xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX7dfxX15xX1cxX1bxX5xX1dxXbxX4xX1xX7xX10xX7xX12xX15xX3axX3axX8xX1dxX10xX12xX17xX1dxX42xXaxXbxX301xX17xX2fxX2exX303xX12xX4bxX12xX4bxXbxX4fxX0xX1dxX2exX4fxX8fxX84xX1dxX15xX4x1056exX2exX1xX1dxX30xX422xX3xX2fxX0xXdcxX1dxX2exX4fxX0xXdcxX30xX4fxX0xXdcxX1xX2xX3xX4f