Khai trương bảo tàng tư nhân đầu tiên của Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Bảo tàng Hoa Cương là bảo tàng ngoài công lập đầu tiên tại Hà Tĩnh do TS Nguyễn Quang Cương xây dựng tại thôn Chân Thành (xã Bình An, huyện Lộc Hà).
7cbax107dax103f8x88eexd148xa6ffxcd21x1226fxa5e8xX7x10c16xe37bxe243xf0eex10eacxa224xX5x12c62xXax12af6xcf9dxX1xX6xXdxX3xXex13164x12b25x12530x1351dx140c5xX3xef69xf7ecx13638xX3xXexe086xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1x13505xX1cxX3xab77xd10cxf33fxX3xXexXdx9545xX1cxX3xX4x1056cxX6xX3xbe69xX24xX3xXcx1304axX1cxX1xX0x9662xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6xeceexXaxX12xf10exX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX3dxX21xX6xX3xc570xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX5xX24xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX21xX24xXdxX3xX4x114a2xX1cxX1dxX3xX5x8423xXbxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xXexeba9xXdxX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xX3xX57xX21xX3xXcx13a6cxX3x8cc0xX1dxX32x10b10xe6c6xX1cxX3xd177xX32xX6xX1cxX1dxX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3x8362xX2dxXa6xX3xX57x8441xX1cxX1dxX3xXexX92xXdxX3xXexX1xX80xX1cxX3xX67xX1xX2dxX1cxX3xXcxX1xX24xX1cxX1xX3x7d5dxXb6x109baxX3xX5axf63bxX1cxX1xX3xad02xX1cx116cfxX3xX1xX32xXa6xa237xX1cxX3x11fb6xe69bxX4xX3xX3dxX24xded6x14003xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6x9646xX1cxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1dxX9xXax10685xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX1dxX9xXaxe9edxXaxX12xX0xXexX1fxX21xX57xXa6xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xX67xX1xXdx12dc0xX32xX3x10d64xX45xX2xX2xXdexX3xX1dxXdxX6xX3xX30xXd8xX1cxX1xX3xXcxXa1xX3xXa3xX1dxX32xXa6xXa7xX1cxX3xXaaxX32xX6xX1cxX1dxX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexefa5xX3xX4xX1xe861xX4xX3xX4xX80xX1cxX1dxX3xX1fxa604xX3xa18fxX32xXa6x139a6xXexX3xX30xdbc4xX1cxX1xX3xX4xX3axX6xX3xdbb9xX5axXa3xeefdxX3xXex120f4xX1cxX1xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xX3x11479xX14cxX3xX1a5xXdxXe3xX4xX3xX4x14a8fxXbxX3xXbxX1x850bxXbxX3xX1xX21xX92xXexX3xX30xXe7xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX21xX24xXdxX3xX4xX80xX1cxX1dxX3xX5xX85xXbxX3xX30xX182xXdxX3xX1a5x116bexXdxX3xX5axX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX3dxX21xX6xX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxXedxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12x84f8xX1xc022xX3xX67xX1xX3axX3xXexX18bxX4xX1xX3xXcxX1xX1axf585xX1cxX1dxX3xXexX19xXbbxX4xX3xX193xX5axXa3xX196xX3xXexX199xX1cxX1xX3x9691x11572xX1cxX1dxX3xXaaxX32xX182xX4xX3xb466xXdxX1cxX1xXdexX3xXcxX19xX1ax14f62xX1cxX1dxX3xX1fxX6xX1cxX3xXcxX32xXa6xX36xX1cxX3xX1dxXdxd420xX21xX3xXcxX199xX1cxX1xX3xX3axXa6xX3xX235xa9a0xX3xX3dx1115bxX1cxX1dxX3xX3dxX20xXdxXdexX3xXcxX19xX1axX23exX1cxX1dxX3xX1fxX6xX1cxX3xXa3xXe7xXdxX3xX4xX1x122b2xX1cxX1xX3xXcxX199xX1cxX1xX3xX3axXa6xX3xXcxX19xX31xX1cxX3xX5axX24exX32xX3xX3dxX24xX3xXexX1xX6xX102xX3xX57xXbbxXedxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX19xX12xX0xX45xXexX1fxX21xX57xXa6xX12xX0xX45xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xX0xXdxX102xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxa78dxXdxX57xXexX1x12d7dxX3x830axX2xX126xXbxXb6x11a41xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX2e7xX3x12ef4xX126xX2e9xXbxXb6xX2eexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e7xX45xX45xXdxXedxX1fxX6xX21xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXedxX1a5xX1cxX45xX1cxX10xX2e2xX7xX45xf7b0xX116xb837xX126xX45xX2xX116xX2e9xX57xX2xX320xX116xX126xX116xX2f8xX2f8xXexX2f8xX320xX320xX5xX2x14980xX2xX2f8xX320xX57xX2xX2x11eafxX116xX322xX2f8xX116xXexX2xX14fxX126xX116xX2xX5xX116xXedxab96xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xXaxX3xX2e2xXdxX57xXexX1xX9xXaxX2e9xX2xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX2f8xX126xX2e9xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX21xX1cxXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb6xXexX336xX6xX5xXdxX1dxX1cxX2e7xX3xX34bxX32xX7xXexXdx12497xXa6xX2eexXaxX12xX208xX1xX20axX3xX67xX1xX3axX3xXexX18bxX4xX1xX3xXcxX1xX1axX218xX1cxX1dxX3xXexX19xXbbxX4xX3xX193xX5axXa3xX196xX3xXexX199xX1cxX1xX3xX22bxX22cxX1cxX1dxX3xXaaxX32xX182xX4xX3xX235xXdxX1cxX1xXdexX3xXcxX19xX1axX23exX1cxX1dxX3xX1fxX6xX1cxX3xXcxX32xXa6xX36xX1cxX3xX1dxXdxX24exX21xX3xXcxX199xX1cxX1xX3xX3axXa6xX3xX235xX25axX3xX3dxX25dxX1cxX1dxX3xX3dxX20xXdxXdexX3xXcxX19xX1axX23exX1cxX1dxX3xX1fxX6xX1cxX3xXa3xXe7xXdxX3xX4xX1xX277xX1cxX1xX3xXcxX199xX1cxX1xX3xX3axXa6xX3xXcxX19xX31xX1cxX3xX5axX24exX32xX3xX3dxX24xX3xXexX22cxX1cxX1dxX3xX1xX21xX6xX3xX4xX1xf55bxX4xX3xX102xa2cexX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xX3xX30xXd8xX1cxX1xX3xXcxXa1xX3xXa3xX1dxX32xXa6xXa7xX1cxX3xXaaxX32xX6xX1cxX1dxX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxXedxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xXa3x12993xX102xX3xX320xX116xX2x11bf7xXdexX3xXcxXa1xX3xXa3xX1dxX32xXa6xXa7xX1cxX3xXaaxX32xX6xX1cxX1dxX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4x982fxX1cxX1dxX3xX1a5xbc58xX3xX5xX24xX3xXcxX19xX31xX1cxX3xXcxX1xX18bxX3xXa3xX1dxX32xXa6xXe3xXexX3xX30xXd5xX3xX1fxd5d2xXexX3xXexX6xXa6xX3xXb6xX2dxXa6xX3xX57xXbbxX1cxX1dxX3xX5axX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX3dxX21xX6xX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX46exX3xX1cxX1xX24xX3xfd10xX1xX32xXa6xX187xX1cxX3xX1xb1bbxX4xX3xX4xa12fxXedxX3xX22bxX187xX1cxX3xX1cxX6xXa6xXdexX3xX4xX80xX1cxX1dxX3xXexX19xXd8xX1cxX1xX3xXexX2dxX102xX3xX1xX32xXa6xX187xXexX3xX30xXd5xX3xX1xX21xX24xX1cxX3xXexX1xX24xX1cxX1xX3xX7xX6xX32xX3xX1xX24xX1cxX1xX3xXexX19xXd8xX1cxX1xX3xX126xX116xX3xX1cxX4a7xX102xX3xXexXd8xX102xX3xX50fxXdxX187xX102xXdexX3xX5xX1axX32xX3xX1dxXdxfe18xX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xX1a5xX24xX3xXb6xX2dxXa6xX3xX57xXbbxX1cxX1dxX3xXexX1xX10xX21xX3xX4xX24exX4xX3xX184xX32xXa6xX3xX30xX18bxX1cxX1xXdexX3xX1cxX1dxX1xXdxXe3xXbxX3xX1a5x838axX3xX4xX3axX6xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxXedxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xXcxX19xX32xX1cxX1dxX3xXexX2dxX102xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX4xX20axX3xX57xXdxXe3xX1cxX3xXexX277xX4xX1xX3xX2xXedxX116xX116xX116xX102xX0xX7xX32xXbxX12xX320xX0xX45xX7xX32xXbxX12xX3xXexX19xX1axX1cxX1dxX3xX1fxX24xXa6xX3xX322xXedxX116xX116xX116xX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xX1a5xX24xX3xX2f8xXedxX4adxX116xX116xX3xX30xX31xX32xX3xX7xX24exX4xX1xXdexX3xXexX24xXdxX3xX5xXdxXe3xX32xXdexX3xX1fxX46axXexX3xXexX277xX4xX1xXdexX3xX1xXd8xX1cxX1xX3xX20xX1cxX1xX3xX184xX32x15103xX3xX1xXdxX187xX102xX3xXexX1xX10xX21xX3xX2xX2f8xX3xX4xX1xX3axX3xX30xX14cxXdexX3xXbxX1xX20xX1cxX3xX24exX1cxX1xX3xX50fxX1xX24exX3xX30xX6xX3xX57xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX14cxX3xXexX19xX32xXa6xX14cxX1cxX3xXexX1xX182xX1cxX1dxX3xX4xX3axX6xX3xX1cxX1dxX1axX218xXdxX3xX235xXdxXe3xXexXedxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xX0xXdxX102xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX1cxXexX10xX19xX3xX57xXexX1xX32xX102xX1fxXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX57xXexX1xX2e7xX3xX2e9xX2xX126xXbxXb6xX2eexX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX2e7xX3xX322xX2xX116xXbxXb6xX2eexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e7xX45xX45xXdxXedxX1fxX6xX21xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXedxX1a5xX1cxX45xX1cxX10xX2e2xX7xX45xX320xX116xX322xX126xX45xX2xX2f8xX116xX57xX2xX2xX14fxX320xX320xX2xX322xXexX2f8xX2e9xX2f8xX320xX5xX33dxX336xX2xX2f8xX320xX57xX2xX2xX33dxX116xX322xX2f8xX14fxXexX4adxX33dxX2f8xX33dxX14fxX5xX116xXedxX34bxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xXaxX3xX2e2xXdxX57xXexX1xX9xXaxX2e9xX2xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX322xX2xX116xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX21xX1cxXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb6xXexX336xX6xX5xXdxX1dxX1cxX2e7xX3xX34bxX32xX7xXexXdxX3d3xXa6xX2eexXaxX12xXcxX19xX1axX23exX1cxX1dxX3xX1fxX6xX1cxX3xXcxX32xXa6xX36xX1cxX3xX1dxXdxX24exX21xX3xXcxX199xX1cxX1xX3xX3axXa6xX3xX235xX25axX3xX3dxX25dxX1cxX1dxX3xX3dxX20xXdxXdexX3xX5xXd5xX1cxX1xX3xX30xX92xX21xX3xX1xX32xXa6xXe3xX1cxX3xXe6xXe7xX4xX3xX3dxX24xX3xX4xX4c7xX1cxX1dxX3xX4xX24exX4xX3xX30xX92xXdxX3xX1fxXdx9329xX32xX3xX4xX4e5xXexX3xX1fxX4a7xX1cxX1dxX3xX50fxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX5axX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX3dxX21xX6xX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxXedxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xX7xX182xX3xX322xXedxX116xX116xX116xX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xX30xXd5xX3xX30xX1axX4ccxX4xX3xX5xX85xXbxX3xX1xX25dxX3xX7xX1bxXdexX3xX5axX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX3dxX21xX6xX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4x11880xX1cxX3xX5xX24xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX4xX20axX3xX1cxX1xXdxX14cxX32xX3xX50fxbafbxX3xX1a5xX85xXexX3xX30xX22cxX4xX3xX1fxXdxXe3xXexX3xX184xX32xX644xX3xX1xXdxX187xX102xX3xX1cxX1xX1axX2e7xX3xX50fxX1xX182xXdxX3xX102xXe7xX4xX3xX1xX20axX6xX3xXexX1xX92xX4xX1xX3xX2f8xX116xX116xX3xXexX19xXdxXe3xX32xX3xX1cxX4a7xX102xXdexX3xX1fxXe7xX3xX57xX5a2xX1cxX1dxX3xX4xX5a2xX3xX1fx1322cxX1cxX1dxX3xX30xX24exX3xXexX1xX218xXdxX3xXexXdxX14cxX1cxX3xX7x11582xX3xX4xX20axX3xX1cxXdxX36xX1cxX3xX30xX92xXdxX3xXexX19xX36xX1cxX3xX322xXedxX116xX116xX116xX3xX1cxX4a7xX102xX3xX4xX4c7xX1cxX1dxX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX24xX1cxX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xX4xX175xX3xXb6xX1axX6xX3xX4xX20axX3xXexX46exX3xXexX1xX218xXdxX3xXe6xX644xX3xX336xX3xXcxX19xX31xX1cxX3xX336xX3xXe6xX36xXdexX3xXexX1xX218xXdxX3xX1cxX1xX24xX3xXa3xX1dxX32xXa6xXa7xX1cxXdexX3xXexX1xX218xXdxX3xX4xX1xXdxX187xX1cxX3xXexX19xX6xX1cxX1xXdexX3xXexX1xX218xXdxX3xX1fxX6xX21xX3xX4xX1aexXbxXedxXedxXedxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xX0xXdxX102xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX57xXexX1xX2e7xX3xX2e9xX2xX126xXbxXb6xX2eexX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX2e7xX3xX322xX2xX116xXbxXb6xX2eexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e7xX45xX45xXdxXedxX1fxX6xX21xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXedxX1a5xX1cxX45xX1cxX10xX2e2xX7xX45xX320xX116xX322xX126xX45xX2xX2f8xX116xX57xX2xX2xX14fxX2xX33dxX116xX2f8xXexX2e9xX322xX4adxX116xX5xX116xX336xX2xX2f8xX320xX57xX2xX2xX33dxX116xX322xX322xX2e9xXexX2xX2xX33dxX33dxX4adxX5xX116xXedxX34bxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xXaxX3xX2e2xXdxX57xXexX1xX9xXaxX2e9xX2xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX322xX2xX116xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX21xX1cxXaxX12xX22bxX92xXdxX3xX1fxXdxX80exX32xX3xXexX1xX6xX102xX3xX184xX32xX6xX1cxX3xX4xX24exX4xX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xXexX92xXdxX3xX5axX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX3dxX21xX6xX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxXedxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xXcxXa1xXedxX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX51bxX1cxX1dxX3xX57xX24xX1cxX1xX3xX19xXdxX36xX1cxX1dxX3xX102xXe7xXexX3xX4xX1xX3axX3xX30xX14cxX3xX1a5xX14cxX3xX1fxXdxX80exX1cxX3xX30xX20xX21xX3xX30xX80exX3xXexX19xX1axX1cxX1dxX3xX1fxX24xXa6xX3xX4xX24exX4xX3xX1cxX1dxX1axX3xX4xX5a2xX3xXexX19xX32xXa6xX14cxX1cxX3xXexX1xX182xX1cxX1dxXdexX3xX1fxXdxX80exX32xX3xXexX1axX4ccxX1cxX1dxX3xX3dxX21xX24xX1cxX1dxX3xXa1xX6xXdexX3xXcxX19xX1axX218xX1cxX1dxX3xXa1xX6xXedxXedxXedxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xXa3xX1xX8f1xX102xX3xXexX92xX21xX3xX30xXdxX14cxX32xX3xX50fxXdxXe3xX1cxX3xX4xX1xX21xX3xX5axX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX3dxX21xX6xX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20axX3xX30xXdxX14cxX32xX3xX50fxXdxXe3xX1cxX3xXbxX1xX24exXexX3xXexX19xXdxX80exX1cxXdexX3xX193xX5axXa3xX196xX3xXexX199xX1cxX1xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xX3xX30xXd5xX3xX4xX20axX3xX184xX32xXa6xX187xXexX3xX30xX18bxX1cxX1xX3xX4xX1aexXbxX3xXbxX1xX1b3xXbxX3xX1xX21xX92xXexX3xX30xXe7xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX21xX24xXdxX3xX4xX80xX1cxX1dxX3xX5xX85xXbxXedxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xX0xXdxX102xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX2e2xXdxX57xXexX1xX2e7xX3xX2e9xX2xX126xXbxXb6xX2eexX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX2e7xX3xX33dxX14fxX2f8xXbxXb6xX2eexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e7xX45xX45xXdxXedxX1fxX6xX21xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXedxX1a5xX1cxX45xX1cxX10xX2e2xX7xX45xX320xX116xX322xX126xX45xX2xX116xX2e9xX57xX2xX320xX2xX116xX126xX126xX320xXexX2e9xX33dxX116xX320xX2e9xX5xX116xXedxX34bxXbxX1dxb789xX19xX9xX2e9xX2xX320xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xXaxX3xX2e2xXdxX57xXexX1xX9xXaxX2e9xX2xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX33dxX14fxX2f8xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX102xX1cxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1dxX9xXaxX116xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1cxX1dxX9xXaxX126xXaxX12xX0xXexX1fxX21xX57xXa6xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xXcxX92xXdxX3xX5xXa7xX3xX50fxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxXdexX3xXcxX19xX1axX23exX1cxX1dxX3xX1fxX6xX1cxX3xXcxX32xXa6xX36xX1cxX3xX1dxXdxX24exX21xX3xXcxX199xX1cxX1xX3xX3axXa6xX3xX235xX25axX3xX3dxX25dxX1cxX1dxX3xX3dxX20xXdxX3xX30xX24exX1cxX1xX3xX1dxXdxX24exX3xX4xX6xX21xX3xX7xXbbxX3xX1cxf6e2xX3xX5xXbbxX4xXdexX3xX184xX32xXa6xX187xXexX3xXexX2dxX102xX3xX4xX3axX6xX3xXcxXa1xX3xXa3xX1dxX32xXa6xXa7xX1cxX3xXaaxX32xX6xX1cxX1dxX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX50fxX1xXdxX3xXb6xX2dxXa6xX3xX57xXbbxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xXexX92xXdxX3xX184xX32xX36xX3xX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xXedxX3xX235xX1ddxXdxX3xX1xX24xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX24xX1cxX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xX184xX32xX644xX3xX1xXdxX187xX102xXdexX3xX5axX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX3dxX21xX6xX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX7x8eacxX3xXexX19xX23exX3xXexX1xX24xX1cxX1xX3xX1cxX1bxXdxX3xXexX19xX1axX1cxX1dxX3xX1fxX24xXa6xXdexX3xXbxX1xX5a2xX4xX3xX1xX25dxXdxX3xX1cxX1xX570xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX24exX3xXexX19xX18bxX3xXexX19xX32xXa6xX14cxX1cxX3xXexX1xX182xX1cxX1dxXdexX3xX5xX24xX3xX1cxX1bxXdxX3xXbxX1xX5a2xX4xX3xX1a5xX5a2xX3xX1xX517xX4xX3xXexX85xXbxXdexX3xXexX19xX20xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxXe3xX102xX3xX4xX1xX21xX3xX1cxX1xXdxX14cxX32xX3xXexX31xX1cxX1dxX3xX5xX1ddxXbxX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX57xX2dxX1cxXdexX3xX30xX22cxX4xX3xX1fxXdxXe3xXexX3xX5xX24xX3xXexX1xX187xX3xX1xXe3xX3xXexX19xa4bdxXedxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX21xX57xXa6xXaxX12xXcxX19xX1axX23exX1cxX1dxX3xX1fxX6xX1cxX3xXcxX32xXa6xX36xX1cxX3xX1dxXdxX24exX21xX3xXcxX199xX1cxX1xX3xX3axXa6xX3xX4xX51bxX1cxX1dxX3xX30xX14cxX3xX1cxX1dxX1xX18bxX3xX4xX1xX277xX1cxX1xX3xX184xX32xXa6xX14cxX1cxX3xX30xX18bxX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexXdxX187xXbxX3xXexX5a2xX4xX3xX184xX32xX6xX1cxX3xXexX2dxX102xXdexX3xX30xX25dxX1cxX1dxX3xX1xX24xX1cxX1xX3xX4xX4c7xX1cxX1dxX3xXcxXa1xX3xXa3xX1dxX32xXa6xXa7xX1cxX3xXaaxX32xX6xX1cxX1dxX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX30xX80exX3xX1dxXdxX46axXbxX3xX5axX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX3dxX21xX6xX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX19xX23exX3xXexX1xX24xX1cxX1xX3xX30xXdxX80exX102xX3xX1cxX1xX1aexX1cxX3xX1a5xX4a7xX1cxX3xX1xX20axX6xX3xXbxX1xX5a2xX4xX3xX1a5xX5a2xX3xX1fxX24xX3xX4xX21xX1cxX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX57xX2dxX1cxX2eexX3xX30xX25dxX1cxX1dxX3xXexX1xX218xXdxXdexX3xXb6xX2dxXa6xX3xX57xXbbxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX19xX23exX3xXexX1xX24xX1cxX1xX3xX30xX18bxX6xX3xX30xXdxX80exX102xX3xX57xX32xX3xX5xX18bxX4xX1xXedxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX19xX12xX0xX45xXexX1fxX21xX57xXa6xX12xX0xX45xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xX57xXdxX1a5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX19xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX19xX21xX1cxX1dxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX36xX1cxX3xX184xX32xX6xX1cxX2e7xX0xX45xX7xXexX19xX21xX1cxX1dxX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX336xXexX1xX32xX102xX1fxX336xX6xX1cxX57xX336xX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX24exX102xX3xXbxX1xX24exX3xX1cxX1xX570xX1cxX1dxX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xX184xX32xX644xX3xX1xXdxX187xX102xX3xX23exX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xXaxX3xX1xX19xX10xX3d3xX9xXaxX45xX57xXdxX10xX102xX336xX57xX10xX1cxX45xX50fxX1xX6xX102xX336xXbxX1xX6xX336xX1cxX1xX32xX1cxX1dxX336xX1xXdxX10xX1cxX336xX1a5xX6xXexX336xX184xX32xXa6xX336xX1xXdxX10xX102xX336xX21xX336xX1fxX6xX21xX336xXexX6xX1cxX1dxX336xXexX32xX336xX1cxX1xX6xX1cxX336xX57xX6xX32xX336xXexXdxX10xX1cxX336xX4xX32xX6xX336xX1xX6xX336xXexXdxX1cxX1xX45xX320xX116xX2xX2e9xX2xX322xXedxX1xXexX102xXaxX12xX0xXdxX102xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX45xX102xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX320xX116xX45xX1cxX10xX2e2xX7xX45xX320xX116xX322xX322xX45xX2xX2f8xX320xX57xX116xX2xX320xX2xX4adxX116xX4adxXexX320xX2f8xX2xX14fxX2xX5xX116xXedxX34bxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX1a5xX12xX0xX7xXexX19xX21xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX24exX102xX3xXbxX1xX24exX3xX1cxX1xX570xX1cxX1dxX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xX184xX32xX644xX3xX1xXdxX187xX102xX3xX23exX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xXaxX3xX1xX19xX10xX3d3xX9xXaxX45xX57xXdxX10xX102xX336xX57xX10xX1cxX45xX50fxX1xX6xX102xX336xXbxX1xX6xX336xX1cxX1xX32xX1cxX1dxX336xX1xXdxX10xX1cxX336xX1a5xX6xXexX336xX184xX32xXa6xX336xX1xXdxX10xX102xX336xX21xX336xX1fxX6xX21xX336xXexX6xX1cxX1dxX336xXexX32xX336xX1cxX1xX6xX1cxX336xX57xX6xX32xX336xXexXdxX10xX1cxX336xX4xX32xX6xX336xX1xX6xX336xXexXdxX1cxX1xX45xX320xX116xX2xX2e9xX2xX322xXedxX1xXexX102xXaxX12xX13xX1xX24exX102xX3xXbxX1xX24exX3xX1cxX1xX570xX1cxX1dxX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xX184xX32xX644xX3xX1xXdxX187xX102xX3xX23exX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX19xX21xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xX322xXedxX116xX116xX116xX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xXexX92xXdxX3xX5axX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xX3dxX21xX6xX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXd3xXexX1xX80xX1cxX3xX67xX1xX2dxX1cxX3xXcxX1xX24xX1cxX1xXdexX3xXb6xXd5xX3xX5axXd8xX1cxX1xX3xXdcxX1cxXdexX3xX1xX32xXa6xXe3xX1cxX3xXe6xXe7xX4xX3xX3dxX24xXdexX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xXecxXdexX3xX4xX20axX3xX1cxX1xXdxX14cxX32xX3xX1xXdxXe3xX1cxX3xX1a5xX85xXexX3xX184xX32xX644xX3xX1xXdxX187xX102xX3xX30xX1axX4ccxX4xX3xXcxXdxX187xX1cxX3xX7x14235xX3xXa3xX1dxX32xXa6xXa7xX1cxX3xXaaxX32xX6xX1cxX1dxX3xX67xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXd3xXa1xXa3xX3xX2xX14fxX126xX4adxXecxX3xX57xX24xXa6xX3xX4xX80xX1cxX1dxX3xX7xX1axX32xX3xXexX31xX102xXedxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX1a5xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX235xX4a7xX1cxX3xX1xX21xX24exX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xX3xX336xX3xX57xX88dxX1cxX1dxX3xX102xX92xX4xX1xX3xX1cxX1dxX517xXexX3xX1cxX1dxX24xX21xXaxX3xX1xX19xX10xX3d3xX9xXaxX45xX1cxX32xXdxX336xX1xX21xX1cxX1dxX336xX7xX21xX1cxX1dxX336xX5xX6xX45xX1a5xX6xX1cxX336xX1xX21xX6xX336xX1xX6xX336xXexXdxX1cxX1xX336xX57xX21xX1cxX1dxX336xX102xX6xX4xX1xX336xX1cxX1dxX21xXexX336xX1cxX1dxX6xX21xX45xX2xX33dxX2e9xX2f8xX2f8xX116xXedxX1xXexX102xXaxX12xX0xXdxX102xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX45xX102xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX320xX116xX45xX1cxX10xX2e2xX7xX45xX320xX116xX116xX322xX45xX4adxX116xX57xX320xX116xX4adxX320xX2xX2f8xX33dxXexX322xX320xX4adxX126xX14fxX5xX116xXedxX34bxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX1cxX1dxX3xXexX1axX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX30xX31xX32xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX1a5xX12xX0xX7xXexX19xX21xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX235xX4a7xX1cxX3xX1xX21xX24exX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xX3xX336xX3xX57xX88dxX1cxX1dxX3xX102xX92xX4xX1xX3xX1cxX1dxX517xXexX3xX1cxX1dxX24xX21xXaxX3xX1xX19xX10xX3d3xX9xXaxX45xX1cxX32xXdxX336xX1xX21xX1cxX1dxX336xX7xX21xX1cxX1dxX336xX5xX6xX45xX1a5xX6xX1cxX336xX1xX21xX6xX336xX1xX6xX336xXexXdxX1cxX1xX336xX57xX21xX1cxX1dxX336xX102xX6xX4xX1xX336xX1cxX1dxX21xXexX336xX1cxX1dxX6xX21xX45xX2xX33dxX2e9xX2f8xX2f8xX116xXedxX1xXexX102xXaxX12xX235xX4a7xX1cxX3xX1xX21xX24exX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xX3xX336xX3xX57xX88dxX1cxX1dxX3xX102xX92xX4xX1xX3xX1cxX1dxX517xXexX3xX1cxX1dxX24xX21xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX19xX21xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xb95bxX1cxX3xX102xXd8xX1cxX1xX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xX7xXbbxX3xX50fxX1xX4e5xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxXe3xXexX3xX5xX24xX3xX102xXe7xXexX3xX57xX88dxX1cxX1dxX3xX102xX92xX4xX1xX3xX1cxX1dxX517xXexX3xX1cxX1dxX24xX21xXedxX3xXa3xX1xXd8xX1cxX3xX5xX92xXdxX3xX1a5xX4a7xX1cxX3xX1xX21xX24exX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xX3xX7xX32xX182xXexX3xX4xX1xXdxX14cxX32xX3xX57xX24xXdxX3xX1dxX31xX1cxX3xX2xX14fxX116xX3xX1cxX4a7xX102xX3xX5xX18bxX4xX1xX3xX7xX903xXdexX3xXexX6xX3xX4xX20axX3xXexX1xX80exX3xX50fxX1x1035dxX1cxX1dxX3xX30xX18bxX1cxX1xX3xX30xXdxX14cxX32xX3xX30xX20axXedxX3xXa3xX1dxX1xX18bxX3xX184xX32xXa6xX187xXexX3xXcx92afxX3xX126xX3xXd3xX50fxX1xX21xX24exX3xX235x120e2xX15dcxX15dcxXecxX3xX30xXd5xX3xX102xX23exX3xX19xX6xX3xX1cxX1xX570xX1cxX1dxX3xX1a5xX1aexX1cxX3xX30xX14cxX3xX102xX1ddxXdxX3xX1a5xX24xX3xXexX92xX21xX3xX30xXe7xX1cxX1dxX3xX5xXbbxX4xX3xX30xX80exX3xX3dxX24xX3xXcxX41xX1cxX1xX3xXb6xX2dxXa6xX3xX57xXbbxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX570xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX24exX3xXexX19xX18bxX3xX1a5xX4a7xX1cxX3xX1xX21xX24exX3xX102xX1ddxXdxXdexX3xX4xX21xX1cxX3xX1cxX1dxX1axX218xXdxX3xX102xX1ddxXdxXedxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX1a5xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX32xX5xX12xX0xX57xXdxX1a5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX45xX57xXdxX1a5xX12xX0xX45xX57xXdxX1a5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX32xXexX1xX21xX19xXaxX12x10014xXdxX6xX1cxX1dxX3xX336xX3xXcxX1aexX1cxX0xX45xXbxX12
Giang - Tấn