Bộ đôi VinFast Lux thêm phiên bản mới, tăng giá 50 triệu đồng
Người dùng không thể đặt “option” lẻ cho VinFast Lux, đồng thời mua xe với bảng giá mới kể từ ngày 1/10/2019.
fbf8x111f8x1037ax16e99x146c3x10be6x1148ex14641x13bc9xX7x16565x12fb3x10f7bx10c4bx14cf6x129a9xX5x16485xXax1544ex1489cx13908xX3x144a5x117d3xXdxX3x133a4xXdx127c7x16c8exX6xX7xXexX3x17938x1662ax1319fxX3xXexX1x109b4x16f69xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3x131c7x129b6xX1cxX3xX29x1543axXdx1297bxX3xXexfd86xX1cx16815xX3xX3dxXdx13741xX3x11149x12935xX3xXex1460bxXdxffc6xX23xX3xX16x11cc7xX1cxX3dxX0x15c9axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1058bxX10xX6x139bfxXaxX12x11c71xX3dx178b7x11b6bxXdxX3xX63x155e9xX1cxX3dxX3x11222xX1xX17xX1cxX3dxX3xXexX1x16872xX3xX16x1096axXexX3x111c1xfda8xXbxXexXdxX80xX1cx15649xX3xX5x1740dxX3xX4xX1xX80xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX38xX3xX16xX4dxX1cxX3dxX3xXexX1xX69xXdxX3xX29xX23xX6xX3xX24xX10xX3x14bf2xX36xXdxX3xX31xX32xX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX29xX36xXdxX3xX71xX79xX3xXex12856xX3xX1cxX3dx11b4fx10d35xX3xX2xX51xX2xX44xX51x12ec9xX44xX2x13354x17801xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xX0xXdxX29xX3dxX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXax15ecfxXdxX63xXexX1x15ce2xX3x17b5bxX2xXd1xXbxX24x11b68xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexXf9xX3x13594xX2xXcexXbxX24xX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX29xX36xXdxX38xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX43xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX16xX4dxX1cxX3dxXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXd2xX31xX6xX80xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xXadxX1cxX51xX1cxX10xXf4xX7xX51xX2xXd1x14aa4xXd1xX51xX2xX44xXfbxX63xX2xXcexXcexX2xXcexX175xXfbxXexXfbx10574xXcexXcexXd1xX5xX44xXd2x13572xXbxX3dx14373xX47xX9x11e05xX44xX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX29xX36xXdxX38xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX43xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX16xX4dxX1cxX3dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12x14411xX6xX23xX3xX29xX14xXexX3xX7x173ecxX3xXexX1xX17xX1cxX3dxX3xXexXdxX1cxX3xX47x15522xX3xX47x1564fxX3xXadx11655xX3xXadxXdxX49xX4xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX16xX68xX6xX3xX47xX6xX3xX175xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX4xX1fbxX3xX16x139c1xX1cxX1xX3xXadxXc6xX3xX16xXdxX20exX23xX3xX4xX1xX20bxX1cxX1xX3xX3dxXdxX41xX3xX4xX41xX4xX3xX29x1674cxX23xX3xX22xX23xX24xX3x14529xXcexXd2xX44xX3xXadxXc6xX3xX22xX23xX24xX3xX1f2xX256xXcexXd2xX44xX38xX3xX16x107f4xX1cxX3xX1cxX6xXc7xX38xX3xX1x12082xX1cxX3dxX3xX24xX10xX3xX1axXdxX49xXexX3xX16xX273xX3xX4xX1x121c0xX1cxX1xX3xXexX1x10eb5xX4xX3xXexX1xX17xX1cxX3dxX3xX31xX41xX80xX3xXadxX20exX3xXadxXdxX49xX4xX3xX1cxXc6xXc7xXd2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX16x16cadxX38xX3xXcexX3xX29xX24fxX23xX3xX24xX10xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xX7x1045bxX3xX4xX2bexX3xX175xX3xX31xX32xX1cxX3xX3dxX4dxX29xX3xXcxXdxX28xX23xX3xX4xX1xX23x16f43xX1cxX38xX3xX66xfd90xX1cxX3dxX3xX4xX6xX80xX3xXadxXc6xX3x10a23xX6xX80xX3xX4x14c05xXbxXd2xX3x1698exX1xX41xX4xX1xX3xX1axXdxX49xXexX3xX71xX1xX17xX1cxX3dxX3xXexX1xX79xX3xX4xX1x11e17xX1cxX3xX7fxX80xXbxXexXdxX80xX1cxX86xX3xX1cxX1x127d4xX3xX5xX89xX3xX1cxX1xX68xX3xXexX47xX68xX36xX4xXd2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12x15762xX4dxX1cxX3dxX3xXexX1xX69xXdxX38xX3xX3dxXdxX41xX3xX24xX10xX3xX7xX2d7xX3xX16xXdxX20exX23xX3xX4xX1xX20bxX1cxX1xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX43xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX16xX4dxX1cxX3dxX3xX71xX79xX3xXexXc2xX3xX1cxX3dxXc6xXc7xX3xX2xX51xX2xX44xX51xXcexX44xX2xXd1xXd2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xX2fexfcbexX3xXexX1xX79xX38xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xX256xXcexXd2xX44xX3xX31xX32xX1cxX3xXexXdxX28xX23xX3xX4xX1xX23xX2eexX1cxX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xXexXc2xX3xXd1xXd1xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX5xX28xX1cxX3xX2xX38xX44xX10axX3xXex14494xX3xX16xX4dxX1cxX3dxXd2xX3xX13xX32xX1cxX3xX4xX6xX80xX3xX4xX303xXbxX3xX4xX2bexX3xX3dxXdxX41xX3xX3dx10d53xX1cxX3xX2xX38xXcexXd1xX3xXexX3f1xX3xX16xX4dxX1cxX3dxXd2xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xX1f2xX256xXcexXd2xX44xX3xX4xX2bexX3xX3dxXdxX41xX3xXexXc2xX3xX2xX38xX10axXfbxX43xX3xXexX3f1xX3xX16xX4dxX1cxX3dxX3xX16xX26axX1cxX3xX3dxX40dxX1cxX3xX2xX38xX185xX43xX3xXexX3f1xX3xX16xX4dxX1cxX3dxXd2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX4xX1xX80xX3xX31xXdxX26axXexX3xX16xX2f3xXc7xX3xXadxX24fxX1cxX3xX5xXc6xX3xX29xX28axX4xX3xX3dxXdxX41xX3xX16xX68x14968xX4xX3xX41xXbxX3xX63xX3aexX1cxX3dxX3xXexX1xX10xX80xX3xX4xX1xX284xX1cxX1xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX7fxX175xX3xX307xX1xX17xX1cxX3dxX3xX4xX14xX1cxX3dxX3xX68xX23xX3xX16xX273xXdxX86xX3xXadxXc6xX3xX16xX273xX3xX16xX68xX498xX4xX3xX1xX273xX1cxX3dxX3xXexX284xX1cxX1xX3xXexX80xX41xX1cxX3xXadxXc6xX3xX16xXdxX20exX23xX3xX4xX1xX20bxX1cxX1xX3xXexX1xX10xX80xX3xXex140b0xX1cxX1xX3xX1xX4f7xX1cxX1xX3xXexX1xX234xX3xXexX47xX68xX69xX1cxX3dxXd2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xX0xXdxX29xX3dxX3xXdxX63xX9xXaxXdxX29xX3dx14005x15fa6xX10axXd1xX4xX63xX6xX44xX44x12703xX10xX175xX43xX31xX535xX2xX2xX10xXd1xX535xX6xX10axXcexXd1xX535xX10axX185xX44xX52dxX2xX10axX4xX10xX192xX10axX175xX52dxXaxX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX24xX535xXf4xXdxX63xXexX1xXf9xX3xX2xX44xX44x12115xX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX29xX36xXdxX38xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX43xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX16xX4dxX1cxX3dxX3xX535xX3x11e39xX1cxX1xX3xX2xXd2xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXd2xX31xX6xX80xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xXadxX1cxX51xX1cxX10xXf4xX7xX51xX2xXd1xX175xXd1xX51xX2xX44xXfbxX63xX2xXcexXcexX2xX43xX43xX175xXexX192xXcexXcexX175xX5xX2xXd2xXbxX1cxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX29xX36xXdxX38xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX43xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX16xX4dxX1cxX3dxXaxX3xXf4xXdxX63xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX9xXaxXaxX3xX63xX6xXexX6xX535xX80xX47xXdxX3dxXdxX1cxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf9xX51xX51xX6xX23xXexX80xXbxX47xX80xX192xXd2xX29xX10xX63xXdxX6xX4xX63xX1cxXd2xXadxX1cxX51xXcexX44xX2xXd1xX51xXd1xX51xX175xX44xX51xX7xX4xX47xX10xX10xX1cxX535xX7xX1xX80xXexX535xXcexX44xX2xXd1xX535xX44xXd1xX535xX175xX44xX535xX6xXexX535xX175xXcexX43xX43xX10axX535xXbxX29xX535xX2xX43xXfbxXd1xX192xX175xX2xXd1xXfbxX192xX10axX185xX10axX2xX192xXd1xXcexX43xX44xX2xX192xXd1xX44xXd2xXbxX1cxX3dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX6xXbxXexXdxX80xX1cxXaxX12xX13xX32xX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX26axXexX3xXcexX3xX29xX24fxX23xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xXexXc2xX3xX1cxX3dxXc6xXc7xX3xX2xX51xX2xX44xX51xXcexX44xX2xXd1xXd2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xXexX1xX17xX1cxX3dxX3xXexXdxX1cxX3xXexXc2xX3xX16x17695xXdxX3xX5x10fa7xX38xX3xX7xX80xX3xXadxX36xXdxX3xX31xX32xX1cxX3xXcxXdxX28xX23xX3xX4xX1xX23xX2eexX1cxX38xX3xX31xX32xX1cxX3xX66xX2f3xX1cxX3dxX3xX4xX6xX80xX3xX4x11d07xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX256xXcexXd2xX44xX3xX4xX2bexX3xXexX1xX28xX29xX3xX71xX284xX1cxX1xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX49xXexX3xXexX1fbxXdxX3xX29xXc6xX23xX38xX3xXadxXdxX20exX1cxX3xXexX47xX6xX1cxX3dxX3xXexX47xX284xX3xX4xX1xX47xX80xX29xX10xX38xX3xX1fbxX1cxX3dxX3xX24xX32xX38xX3xX2f3xX29xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX6xX80xX3xX4xX303xXbxX3xX2xX175xX3xX5xX80xX6xX38xX3xX47x15728xX29xX3xX4xX1xX10xX3xX1cx179fbxX1cxX3dxX3xX71xX284xX1cxX1xX3xX7xX6xX23xX38xX3xX4xX32xX29xX3xX31xXdxX26axX1cxX3xXexX47xX68xX36xX4xX38xX3xX4xX32xX1cxX1xX3xX31xX41xX80xX3xX16xXdxX79xX29xX3xX29xX6dxX38xX3xX4xX6xX29xX10xX47xX6xX3xX175xXfbxX44xX3xX16xX14xX3xXadxXc6xX3xX4xX1fbxXbxX3xX16xXdxX49xX1cxXd2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xX13xX32xX1cxX3xX1cxXc6xXc7xX3xX4xX1xX20bxX3xX4xX2bexX3xX16xX14xX1cxX3dxX3xX4x15164xX3xX2xX185xX10axX3xX29xX273xX3xX5x14e49xX4xX3xX3dxXdxX1fbxX1cxX3dxX3xX31xX32xX1cxX3xXcxXdxX28xX23xX3xX4xX1xX23xX2eexX1cxXd2xX3xX2fexX1xX20bxX3xX31xX32xX1cxX3xX2fexX6xX80xX3xX4xX303xXbxX3xX29xX36xXdxX3xX4xX2bexX3xX16xX14xX1cxX3dxX3xX4xX846xX3xXcexXcexX192xX3xX29xX273xX3xX5xX850xX4xXd2xX3xX13xX32xX1cxX3xX66xX2f3xX1cxX3dxX3xX4xX6xX80xX3xX4xX764xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX1f2xX256xXcexXd2xX44xX3xX4x11ea9xX1cxX3dxX3xX4xX2bexX3xX1cxX1x1188cxX1cxX3dxX3xX16xXdxX79xX29xX3xX71xX1xX41xX4xX3xX31xXdxX49xXexX3xXexX68xX846xX1cxX3dxX3xXexX850xXd2xX3x11695xX24fxX23xX3xX1f2x14ab5xX1axX3xX4xX208xX1cxX3xX4xX2bexX3xXexX1xX28xX29xX3xXadxXc6xX1cxX1xX3xXcexX44xX3xXdxX1cxX4xX1xX3xX7xX80xX3xXadxX36xXdxX3xX5xX80xX738xXdxX3xX2xX192xX3xXdxX1cxX4xX1xX3xX4xX764xX6xX3xX31xX32xX1cxX3xXcxXdxX28xX23xX3xX4xX1xX23xX2eexX1cxXd2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xX66xX3dxX80xXc6xXdxX3xX47xX6xX38xX3xX71xX1xX41xX4xX1xX3xX16xX273xX3xX16xX7cxXexX3xX24xX10xX3xXexX1xX10xX80xX3xX7fxX80xXbxXexXdxX80xX1cxX86xX3xX5xX89xX3xXexXc2xX3xXexX47xX68xX36xX4xX3xX4xX40dxX1cxX3xX4xX1xX31exX1cxX3xX5xX738xXdxX3xXexX1xX10xX80xX3xX175xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX4xX1fbxX3xX16xX234xX1cxX1xX3xX71xX79xX3xXexX47xX28xX1cxXd2xX3xX66xX3dxX68xX69xXdxX3xX31xX41xX1cxX3xX1xXc6xX1cxX3dxX3xX4xX1xX80xX3xX31xXdxX26axXexX3xX1cxX1xX8b9xX1cxX3dxX3xX71xX1xX41xX4xX1xX3xX16xX7cxXexX3xX24xX10xX3xXexX47xX68xX36xX4xX3xX7xX2d7xX3xX16xX68xX498xX4xX3xX1x11d33xX3xXexX47xX498xX3xX29xX14xXexX3xXbxX1xX40dxX1cxX3xX16xX79xX3xX16x13be2xXdxX3xX5xX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX2fexX6xX80xX3xX4xX303xXbxXd2xX3xXcxX23xXc7xX3xX1cxX1xXdxX28xX1cxX38xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX4xX1xX68xX6xX3xX24xX41xX4xX3xX1cxX1x13398xX1cxX3xXexX1xX17xX1cxX3dxX3xXexXdxX1cxX3xX1cxXc6xXc7xXd2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xXcxX47xX68xX36xX4xX3xX16xX2bexX38xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3x13cd9xX23xXc7xX26axXexX3xX16xX234xX1cxX1xX3xX71xX1xX17xX1cxX3dxX3xX16xXdxX20exX23xX3xX4xX1xX20bxX1cxX1xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xXexXc2xX3xX1cxX3dxXc6xXc7xX3xX2xX51xXd1xX51xXcexX44xX2xXd1xX3xX16xX79xX3xX1xX9d0xX3xXexX47xX498xX3xX1cxX1xXdxX20exX23xX3xX1cxX3dxX68xX69xXdxX3xX63xX6dxX1cxX3dxX3xX4xX2bexX3xX4xX846xX3xX1xX14xXdxX3xXexXdxX26axXbxX3xX4xXa15xX1cxX3xX29xX24fxX23xX3xX24xX10xX3xX1cxXc6xXc7xX3xX1xX846xX1cxXd2xX3xXcxX1xX10xX80xX3xX63xX850xX3xX71xXdxX26axX1cxX3xX31xX6xX1cxX3xX16xX40dxX23xX38xX3xX3dxXdxX41xX3xX24xX10xX3xX22xX23xX24xX3xX256xXcexXd2xX44xX3xXadxXc6xX3xX22xX23xX24xX3xX1f2xX256xXcexXd2xX44xX3xX7xX2d7xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX5xX28xX1cxX3xXexX1xXc6xX1cxX1xX3xX24xX303xXbxX3xX24xX20bxX3xX2xX38xX43xX3xXexX3f1xX3xXadxXc6xX3xXcexX3xXexX3f1xX3xX16xX4dxX1cxX3dxXd2xX3xX66xX1xX68xX3xXadxXa15xXc7xX38xX3xX7xX80xX3xXadxX36xXdxX3xX71xX26axX3xX1xX80xX738xX4xX1xX3xXexX47xX68xX36xX4xX3xX16xX2f3xXc7xX38xX3xX3dxXdxX41xX3xX29xX36xXdxX3xX4xX764xX6xX3xX24xX10xX3xX22xX23xX24xX3xX4xX2bexX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX1cxX1xX68xX1cxX3dxX3xXadxX24fxX1cxX3xXexX1xX303xXbxX3xX1xX846xX1cxX3xX16xX41xX1cxX3dxX3xX71xX79xXd2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xX0xXdxX29xX3dxX3xXdxX63xX9xXaxXdxX29xX3dxX52cxX10xX175xX52dxX10axX6xX31xX52dxX44xX535xX10xX175xX43xX4xX535xX2xX2xX10xXd1xX535xX31xXcexX10xX4xX535xX43xX175xX175xX63xX185xXcexXd1xXd1xX44xXd1xX6xX192xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX63xXexX1xX23xX29xX31xXaxX3xX7xXexXc7xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX24xX535xXf4xXdxX63xXexX1xXf9xX3xX2xX44xX44xX568xX100xX3xXf4xXdxX63xXexX1xXf9xX3xXfbxX10axX44xXbxX24xX100xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexXf9xX3xX10axXcexX185xXbxX24xX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX29xX36xXdxX38xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX43xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX16xX4dxX1cxX3dxX3xX535xX3xX5b3xX1cxX1xX3xXcexXd2xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXd2xX31xX6xX80xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd2xXadxX1cxX51xX1cxX10xXf4xX7xX51xX2xXd1xX175xXd1xX51xX2xX44xXfbxX63xX2xXcexXcexX2xX43xX43xX175xXexX43xX175xX192xXfbxX5xXcexXd2xX18cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX29xX36xXdxX38xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX43xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX16xX4dxX1cxX3dxXaxX3xXf4xXdxX63xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX9xXaxXaxX3xX63xX6xXexX6xX535xX80xX47xXdxX3dxXdxX1cxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf9xX51xX51xX6xX23xXexX80xXbxX47xX80xX192xXd2xX29xX10xX63xXdxX6xX4xX63xX1cxXd2xXadxX1cxX51xXcexX44xX2xXd1xX51xXd1xX51xX2xX2xX51xXadxXdxX1cxX52dxX6xX7xXexX535xX6xXcexX44xX535xX2xX43xXfbxX192xX2xX185xXfbxX192xX2xX44xX175xX2xXcexX43xX175xX185xX10axX43xXfbxXcexXd1xX10axX535xX4xX47xX80xXbxX535xX2xX43xXfbxXd1xX192xX175xXcexX175xXfbxX192xX192xX192xX2xX185xX2xX44xX10axXd1xX185xX43xXd1xXd1xXd2xX18cxXbxX3dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX63xXc7xXaxX12xX60xXdxX49xX1cxX3xXexX738xXdxX38xX3xX4xX41xX4xX3xX16xX738xXdxX3xX5xX73cxX3xXadxX24fxX1cxX3xX1cxX1xXa15xX1cxX3xX16xX7cxXexX3xX4xX31exX4xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xX256xXcexXd2xX44xX3xXadxXc6xX3xX22xX23xX24xX3xX1f2xX256xXcexXd2xX44xX3xXexX1xX10xX80xX3xX3dxXdxX41xX3xX4xX8b0xXd2xX3xX13xX7d2xXexX3xX16xX40dxX23xX3xXexXc2xX3xX1cxX3dxXc6xXc7xX3xX29xX6xXdxX38xX3xX24xX10xX3xX29xX36xXdxX3xX16xX68xX498xX4xX3xX41xXbxX3xX63xX3aexX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX29xX36xXdxXd2xX3xXcxX1xX69xXdxX3xX3dxXdxX6xX1cxX3xX3dxXdxX6xX80xX3xX24xX10xX3xX4xX1xX68xX6xX3xX16xX68xX498xX4xX3xX4xX17xX1cxX3dxX3xX31xX1fbxXd2xX3xX1axX24fxX1cxX3xX4xX208xX1cxX3xX1cxX1xXdxX20exX23xX3xX71xX1xX41xX4xX1xX3xX16xX7cxXexX3xX4xX31exX4xX3xXexXc2xX3xX4xX23xX1fbxXdxX3xX1cxX3bxX29xX3xX1cxX3dxX80xX41xXdxX3xX1cxX1xX68xX1cxX3dxX3xX4xX1xX68xX6xX3xX4xX2bexX3xX24xX10xX3xX3dxXdxX6xX80xXd2xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxXadxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX47xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX47xX80xX1cxX3dxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX28xX1cxX3xXa4dxX23xX6xX1cxXf9xX0xX51xX7xXexX47xX80xX1cxX3dxX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX535xXexX1xX23xX29xX31xX535xX6xX1cxX63xX535xX7xX6xXbxX80xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xXexX1xX6xXc7xX3xX16xX9e3xXdxX3xX4xX41xX4xX1xX3xX31xX41xX1cxX3xX24xX10xXaxX3xX1xX47xX10xX52dxX9xXaxX51xX24xX10xX51xXadxXdxX1cxX52dxX6xX7xXexX535xXexX1xX6xXc7xX535xX63xX80xXdxX535xX4xX6xX4xX1xX535xX31xX6xX1cxX535xX24xX10xX51xX2xX185xX192xXd1xXcexX185xXd2xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX3dxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX51xX29xX10xX63xXdxX6xX51xX2xXcexX44xX51xX1cxX10xXf4xX7xX51xX2xXd1xX175xXfbxX51xX2xX175xX10axX63xX175xX2xX44xX43xX185xXcexXd1xXexXfbxX43xXcexXd1xX10axX5xX44xXd2xX18cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX29xX36xXdxX38xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX43xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX16xX4dxX1cxX3dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXadxX12xX0xX7xXexX47xX80xX1cxX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xXexX1xX6xXc7xX3xX16xX9e3xXdxX3xX4xX41xX4xX1xX3xX31xX41xX1cxX3xX24xX10xXaxX3xX1xX47xX10xX52dxX9xXaxX51xX24xX10xX51xXadxXdxX1cxX52dxX6xX7xXexX535xXexX1xX6xXc7xX535xX63xX80xXdxX535xX4xX6xX4xX1xX535xX31xX6xX1cxX535xX24xX10xX51xX2xX185xX192xXd1xXcexX185xXd2xX1xXexX29xXaxX12xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xXexX1xX6xXc7xX3xX16xX9e3xXdxX3xX4xX41xX4xX1xX3xX31xX41xX1cxX3xX24xX10xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX47xX80xX1cxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX60xX273xX1cxX3dxX3xX71xX1xX17xX1cxX3dxX3xX4xX208xX1cxX3xX4xX1xX80xX3xX71xX1xX41xX4xX1xX3xX1xXc6xX1cxX3dxX3xXexX6dxXc7xX3xX4xX1xX31exX1cxX3xX80xXbxXexXdxX80xX1cxX3xXexX47xX28xX1cxX3xX22xX23xX24xX3xX256xX3xXadxXc6xX3xX1f2xX256xX38xX3xXexX1xX6xXc7xX3xXadxXc6xX80xX3xX16xX2bexX3xX4xX1fbxX3xX16xX234xX1cxX1xX3xX175xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX5xXc6xX3xXexXdxX28xX23xX3xX4xX1xX23xX2eexX1cxX38xX3xX1cxX2f3xX1cxX3dxX3xX4xX6xX80xX3xXadxXc6xX3xX4xX6xX80xX3xX4xX303xXbxXd2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXadxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX1xX80xX273xX1cxX3xX71xX26axX3xX1xX80xX738xX4xX1xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX24xX10xX3xXexXc2xX3xX2xX51xXd1xXaxX3xX1xX47xX10xX52dxX9xXaxX51xX24xX10xX51xXadxXdxX1cxX52dxX6xX7xXexX535xX1xX80xX6xX1cxX535xX71xX10xX535xX1xX80xX6xX4xX1xX535xXexX6xX1cxX3dxX535xX3dxXdxX6xX535xX24xX10xX535xXexX23xX535xX2xX535xXd1xX51xX2xX185xX192xX175xXcexXfbxXd2xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX3dxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX51xX29xX10xX63xXdxX6xX51xX2xXcexX44xX51xX1cxX10xXf4xX7xX51xX2xXd1xX175xX10axX51xX2xX44xX192xX63xX43xX2xX43xXcexX175xX10axXd1xXexX192xX44xX185xX44xX5xX192xX535xX31xX31xX31xXd2xX18cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX22xX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX3xXbxX1xXdxX28xX1cxX3xX31xX32xX1cxX3xX29xX36xXdxX38xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX43xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX16xX4dxX1cxX3dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXadxX12xX0xX7xXexX47xX80xX1cxX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX1xX80xX273xX1cxX3xX71xX26axX3xX1xX80xX738xX4xX1xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX24xX10xX3xXexXc2xX3xX2xX51xXd1xXaxX3xX1xX47xX10xX52dxX9xXaxX51xX24xX10xX51xXadxXdxX1cxX52dxX6xX7xXexX535xX1xX80xX6xX1cxX535xX71xX10xX535xX1xX80xX6xX4xX1xX535xXexX6xX1cxX3dxX535xX3dxXdxX6xX535xX24xX10xX535xXexX23xX535xX2xX535xXd1xX51xX2xX185xX192xX175xXcexXfbxXd2xX1xXexX29xXaxX12xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX1xX80xX273xX1cxX3xX71xX26axX3xX1xX80xX738xX4xX1xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xX24xX10xX3xXexXc2xX3xX2xX51xXd1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX47xX80xX1cxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX22xX14xX3xXexX47xX4f7xX1cxX1xX3xXexX3bxX1cxX3dxX3xX3dxXdxX41xX3xXexX1xX28xX29xX3xXfbxX44xX44xX3xXexX47xXdxX49xX23xX3xX4xX1xX80xX3xX22xX23xX24xX3xX256xX3xXadxXc6xX3xX1f2xX256xX3xXexXc2xX3xX2xX51xXd1xX3xX29xXc6xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xX7xXexX3xX4xX17xX1cxX3dxX3xX31xX1fbxX3xX1xX4dxXdxX3xX4xX23xX1fbxXdxX3xX1cxX3bxX29xX3xX1cxX3dxX80xX41xXdxX3xX7xX2d7xX3xX71xX1xX17xX1cxX3dxX3xX16xX68xX498xX4xX3xX41xXbxX3xX63xX3aexX1cxX3dxXd2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXadxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX23xX5xX12xX0xX63xXdxXadxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX47xXaxX12xX0xX51xX63xXdxXadxX12xX0xX51xX63xXdxXadxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f2xX80xX23xX47xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xXcxX47xX284xX3xXexX1xX28axX4xX3xXexX47xX89xX0xX51xXbxX12