Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày
Theo Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Âm lịch 2017 với thời gian 7 ngày (từ 26/1/2017 đến 1/2/2017 dương lịch) là hợp lý.
cc64x1449axe90ex16e1dx15632xf05ax13853x139a1xf4e6xX7x17d7fx152aex128e7x16d3dxd5eax13f7cxX5x110cexXax15303x17749xffc1xX3x11128xX14xXdxX3x1321fx1308exX3xXexX1xd83dx14233x11fa3xX3xX20xX1x12cd5xXexX3xXbxX1x13b40x1485bxX20xX21xX3x13393xX20xX3xX20xX21xX1x1754dxX3xXcx12cf9xXexX3xX16xX21x10ab9x174a6x10132xX20xX3x14fa9xX2fxX20xX3x12501xX3xX20xX21x10dc0xX3exX0xe2ecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15cfdxX10xX6x1143cxXaxX12xXcxX1xX10xdcccxX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bx11a1fxX3xX4xdb52xX20xX21xX3xX4xX1x11cf6xX4xX70xX3xX1axXdxX3fxX20xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX42xX2ax10f0cxX4xX3xX20xX21xX1xX35xX3xXcxX38xXexX3xd327x14439xX3xX5xfe51xX4xX1xX3xce41xffd0xX2xX46xX3xX1axe0bexXdxX3xXexX1xd416xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX46xX3xX20xX21xX4axX3exX3xefb8xXex12edbxX3xX9dx10102xX4dxX2xX4dxX9dxX9exX2xX46xX3xX42xX38xX20xX3xX2xX4dxX9dxX4dxX9dxX9exX2xX46xX3xX5fxX2axX2bxX20xX21xX3xX5xX99xX4xX1xdb07xX3xX5xX4axX3xX1xX89xXbxX3xX5x13de1xec0bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xX1axXb9xX6xX3xX4xe12exX3xX4xX73xX20xX21xX3xX1ax1380bxX20xX3xX21x144aexXdxX3xX13xX14xX3xd102xX6xX65xX3xX42xX14xX20xX21xX3x1533axX3xXcxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xdc95xXdxX20xX1xX3xX1axX4axX3x11659x178bexX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xcf54xX4xX3xX42xX2fxXbxX3xX4xX73xX20xX21xX3xX1axX114xX20xX3xX7xX1fxX3xd932xX9exX9exX9dxX3xX1axf8b0xX3xX1axXdx12fecxX4xX3xX1xX65xX2fxX20xX3xX42x17466xXdxX3xX20xX21xX4axX3exX3xX20xX21xX1xX35xX3xX1xX4axX20xX21xX3xXexX3dx16d7bxX20xX3xX4xX2fxX4xX3xX5fxX99xXbxX3xX20xX21xX1xX35xX3xX5x16732xX70xX3xXcxX38xXexX3xX20xX114xX96xX3xX9dxX9exX2xX46xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xe042xX6xX3dxX3xd846xX1xXdxX3xX20xX21xX1xXdxX3fxX20xX3xX4xX79xX3dxX3xXexXa8xX3xXexeb40x12cc8xX20xX1xX3xXcxX1xcebcxX3xXexX2axXa3xX20xX21xX3xX5fxX65xX3xX13xX14xX3xX11exX6xX65xX3xX42xX14xX20xX21xX3xX127xX3xXcxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX130xXdxX20xX1xX3xX1axX4axX3xX138xX139xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xX3dxdf46xX20xX3xX130xX99xX70xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1xX65xX3xX1c8x15173xX20xX21xX70xX3xX5fxX99xXbxX3xX20xX21xX1xX35xX3xXcxX38xXexX3x1492axX2axX2bxX20xX21xX3xX5xX99xX4xX1xX3xX1axX4axX65xX3xX20xX21xX4axX3exX3x164a7xX1xX1cfxX3xX16xX1x17485xXexX3xXexX1c8x12ac3xX20xX21xX3xX1axXa3xXdxX3xX20xX21xX4axX3exX3xX20xX21xX1xX35xX3xX1xX4axX20xX21xX3xXexX3dxX17bxX20xX70xX3xX4xX73xX20xX21xX3xX4xX1xX79xX4xX70xX3xX1axXdxX3fxX20xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX7x14569xX3xX42xX2axX89xX4xX3xX20xX21xX1xX35xX3xX130xX248xX3xX1axX4axX65xX3xXcxX1xX79xX3xX5cxX6xXdxX3xX20xX21xX4axX3exX3xX9dxX4dxX2xX4dxX9dxX9exX2xX46xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xX0xXdxX96xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX130xX65xX3xX20xX65xXdxX3xX1axX3dxX3xXexX1xX65xX20xX21xX3xX20xX1xX6xXexX3xXbxX1xX3dxX65xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX20xX21xX1xXdxX3xXexX10xXexX3xX20xX21xX3dxX3exX10xX20xX3xX5fxX6xX20xX3xX46xX3xX20xX21xX6xX3exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX96xX6x1662dx16748x17abexXdxX5fxXexX1x14379xX2xX9exX9ex130ebx147e7xX309xXdxX5fxXexX1xX30exX154xXbcxX9exXbxX307xX313xX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX3exX30exX130xX5xX65xX4xX1b5xX313xX96xX6xX1c8xX21xXdxX20xX308xX5xX10x12a70xXexX30exX6xX3dxXexX65xX313xX96xX6xX1c8xX21xXdxX20xX308xX1c8xXdxX21xX1xXexX30exX6xX3dxXexX65xXaxX3xX7xX1c8xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe7xX130xX6xX65xX1xX6xXexXdxX20xX1xXe7xX1axX20xX4dxX20xX10xX309xX7xX4dxX2xXbcxX154xX154xX4dxX2xX9exXbcxX5fxea1exX2xXbcxXex130f8x126b2xX46xX5xX9exXe7xea9fxXbxX21xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX6xXbxXexXdxX65xX20xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX20xX1xX25xXexX3xXbxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX6xX20xX3xX20xX21xX1xX35xX3xXcxX38xXexX3xX95xX96xX3xX5xX99xX4xX1xX3xX46xX3xX20xX21xX4axX3exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX1xX65xX3xX1c8xX217xX20xX21xX70xX3xX5fxX99xXbxX3xXcxX38xXexX3xX229xX2axX2bxX20xX21xX3xX5xX99xX4xX1xX70xX3xX4xX73xX20xX21xX3xX4xX1xX79xX4xX70xX3xX1axXdxX3fxX20xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX7xX27bxX3xX20xX21xX1xX35xX3xXexXb9xX3xX20xX21xX4axX3exX3xX376xX2xX4dxX2xX9dxX4dxX9dxX9exX2xXbcxX3xX42xX38xX20xX3xX20xX21xX4axX3exX3xX9dxX4dxX2xX4dxX9dxX9exX2xX46xX3xXb7xX376xX3xX20xX21xX4axX3exXdcxX3xX5xX4axX3xXbxX1xX248xX3xX1xX89xXbxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xX0xXdxX96xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX130xX65xX3xX20xX65xXdxX3xX1axX3dxX3xXexX1xX65xX20xX21xX3xX20xX1xX6xXexX3xXbxX1xX3dxX65xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX20xX21xX1xXdxX3xXexX10xXexX3xX20xX21xX3dxX3exX10xX20xX3xX5fxX6xX20xX3xX46xX3xX20xX21xX6xX3exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX96xX6xX307xX308xX309xXdxX5fxXexX1xX30exX2xX9exX9exX312xX313xX309xXdxX5fxXexX1xX30exX154xXbcxX9exXbxX307xX313xX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX3exX30exX130xX5xX65xX4xX1b5xX313xX96xX6xX1c8xX21xXdxX20xX308xX5xX10xX337xXexX30exX6xX3dxXexX65xX313xX96xX6xX1c8xX21xXdxX20xX308xX1c8xXdxX21xX1xXexX30exX6xX3dxXexX65xXaxX3xX7xX1c8xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe7xX130xX6xX65xX1xX6xXexXdxX20xX1xXe7xX1axX20xX4dxX20xX10xX309xX7xX4dxX2xXbcxX154xX154xX4dxX2xX9exXbcxX5fxX376xX2xXbcxXexX154xX9exX46xX37axX5xX2xXe7xX380xXbxX21xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX6xXbxXexXdxX65xX20xXaxX12x16ff6xe704xX3xX1x159cfxX6xX30exX3x11dd1x1180axX3xXcxX65xea1axX20xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xX56cxXa3xXdxX3xX5fxX99xXbxX3xX20xX21xX1xX35xX3xXcxX38xXexX3xX95xX96xX3xX5xX99xX4xX1xX3xXb7xXcxX38xXexX3xX16xX21xX3dxX3exX3fxX20xX3xX42xX2fxX20xXdcxX70xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX20xX1xX25xXexX3xX1axXa3xXdxX3xX229xdc57xX3xXexX1xX571xX65xX3xX4xX1xX568xX20xX3xXbxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX2fxX20xX3xX2xX3xX5xX4axX3xX20xX21xX1xX35xX3xXcxX38xXexX3xXexX1xX10xX65xX3xX5xX99xX4xX1xX3x16548xX9dxX3xX20xX21xX4axX3exX3xX4xX3dxX1fxXdxX3xX20xX114xX96xX3xX13x177acxX20xX1xX3xXcxX1x15e17xX20xX3xX1axX4axX3xX376xX3xX20xX21xX4axX3exX3xX42xX17bxX3dxX3xX20xX114xX96xX3xX564xXdxX20xX1xX3xX229xX243xX3dxfc23xX3xX1b5xX1xX73xX20xX21xX3xX1xX65xX2fxX20xX3xX42xX167xXdxX3xX20xX21xX4axX3exX3xX20xX21xX1xX35xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xX16xX1xX2axX3xX1axX613xX3exX70xX3xX4xX73xX20xX21xX3xX4xX1xX79xX4xX70xX3xX1axXdxX3fxX20xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX20xX21xX1xX35xX3xXcxX38xXexX3xX95xX96xX3xX5xX99xX4xX1xX3xXexXb9xX3xXcxX1xX79xX3xX16xX114xX96xX70xX3xX20xX21xX4axX3exX3xX9dxXbcxX4dxX2xX4dxX9dxX9exX2xX46xX3xX42xX38xX20xX3xX1xX38xXexX3xXcxX1xX79xX3xXcxX2axX3xX20xX21xX4axX3exX3xX2xX4dxX9dxX4dxX9dxX9exX2xX46xXe7xX3xXcxX1xXa8xXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX4xX73xX20xX21xX3xX4xX1xX79xX4xX70xX3xX1axXdxX3fxX20xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX42xX2axX89xX4xX3xX20xX21xX1xX35xX3xX5xX4axX3xX46xX3xX20xX21xX4axX3exXe7xX3xX229xX65xX3xX20xX21xX4axX3exX3xd0f5xX248xX20xX21xX3xX2xX3xX1axX4axX3xX704xX248xX20xX21xX3xX9dxX3xXcxX38xXexX3xX95xX96xX3xX5xX99xX4xX1xX3xXexX79xX4xX3xX5xX4axX3xX20xX21xX4axX3exX3xX9dxX37axX308xX9dxX37bxX4dxX2xX4dxX9dxX9exX2xX46xX3xX229xX2axX2bxX20xX21xX3xX5xX99xX4xX1xX3xXexX1c8xX248xX20xX21xX3xX1axX4axX65xX3xX20xX21xX4axX3exX3xXcxX1xX79xX3xX13xX571xX3exX3xX1axX4axX3xX23dxX1xX1cfxX3xX20xX1xX243xXexX3xX5xX4axX3xX20xX21xX4axX3exX3xX20xX21xX1xX35xX3xX4xX3dxX1fxXdxX3xXexX3dxX17bxX20xXe7xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xX20xX1xX243xX20xX3xX42xX99xX20xX1xX3xXbxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX2fxX20xX3xX20xX1xX2axX3xX1axX243xX3exX3xX5xX4axX3xXbxX1xX248xX3xX1xX89xXbxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xX0xXdxX96xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX130xX65xX3xX20xX65xXdxX3xX1axX3dxX3xXexX1xX65xX20xX21xX3xX20xX1xX6xXexX3xXbxX1xX3dxX65xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX20xX21xX1xXdxX3xXexX10xXexX3xX20xX21xX3dxX3exX10xX20xX3xX5fxX6xX20xX3xX46xX3xX20xX21xX6xX3exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX96xX6xX307xX308xX309xXdxX5fxXexX1xX30exX2xX9exX9exX312xX313xX309xXdxX5fxXexX1xX30exX154xXbcxX9exXbxX307xX313xX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX3exX30exX130xX5xX65xX4xX1b5xX313xX96xX6xX1c8xX21xXdxX20xX308xX5xX10xX337xXexX30exX6xX3dxXexX65xX313xX96xX6xX1c8xX21xXdxX20xX308xX1c8xXdxX21xX1xXexX30exX6xX3dxXexX65xXaxX3xX7xX1c8xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe7xX130xX6xX65xX1xX6xXexXdxX20xX1xXe7xX1axX20xX4dxX20xX10xX309xX7xX4dxX2xXbcxX154xX154xX4dxX2xX9exXbcxX5fxX376xX2xXbcxXexX46xX376xX37bx15555xX5xX9dxXe7xX380xXbxX21xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX6xXbxXexXdxX65xX20xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX20xX1xX25xXexX3xXbxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX2fxX20xX3xX20xX21xX1xX35xX3xX46xX3xX20xX21xX4axX3exXe7xX3xXb7xX564xX565xX3xX1xX568xX6xX30exX3xX56cxX56dxX3xXcxX65xX571xX20xXdcxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xX56cxX4axX65xX3xX5fxX99xXbxX3xd031xXdxdc8bxX3xXcxX167xX3xX5cxX248xX20xX21xX3xX56cxX2axX2bxX20xX21xX70xX3xX20xX21xX4axX3exX3xX20xX21xX1xX35xX3xX5xX18cxX3xX1axX4axX65xX3xXcxX1xX79xX3xX20xX114xX96xX70xX3xX4xX10cxX3xX2xX3xX20xX21xX4axX3exX3xX5xX4axX96xX3xX1axXdxX15exX4xX3xX307xX10xX20xX3xX1b5xX27bxX3xX5xX4axX3xXcxX1xX79xX3xX1b1xX2fxX3dxXe7xX3xXcxX1xX10xX65xX3xXbxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX2fxX20xX3xX4xX1cfxX6xX3xX13xX14xX3xX11exX6xX65xX3xX42xX14xX20xX21xX3xX127xX3xXcxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX130xXdxX20xX1xX3xX1axX4axX3xX138xX139xX3xX1xX14xXdxX3xX1xX65xX2fxX20xX3xX42xX167xXdxX3xX2xX3xX20xX21xX4axX3exX3xX5xX4axX96xX3xX1axXdxX15exX4xX3xX1axXa3xXdxX3xX2xX3xX20xX21xX4axX3exX3xX20xX21xX1xX35xX3xX1xX217xX20xX21xX3xXexX3dxX17bxX20xX3xX1axX4axX3xX7xX27bxX3xX42xXdxX3xX5xX4axX96xX3xX130xX248xX3xX1axX4axX65xX3xX20xX21xX4axX3exX3xXcxX1xX79xX3xX13xX571xX3exX3xX20xX21xX4axX3exX3xX2xX88axX4dxX154xX4dxX9dxX9exX2xX46xX3xX4xX1xX65xX3xX20xX21xX4axX3exX3xX20xX21xX1xX35xX3xXcxX1xX79xX3xX1b1xX2fxX3dxX3xX20xX21xX4axX3exX3xX46xX4dxX154xX4dxX9dxX9exX2xX46xXe7xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX56dxX20xX21xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX20xX1xX25xXexX3xX1axXa3xXdxX3xXbxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX2fxX20xX3xX42xX10cxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xX16xX21xX4axX3exX3xX23dxX1xXdxX38xX20xX3xXexX1x103e7xX20xX21xX3xX376xX9exX4dxX154xX3xX1axX4axX3xX16xX21xX4axX3exX3x100fcxX3dxX1fxX4xX3xXexX38xX3xX5xX6xX65xX3xX42xX14xX20xX21xX3xX2xX4dxX88axX70xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX56dxX20xX21xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX20xX1xX25xXexX3xX1axXa3xXdxX3xXbxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX2fxX20xX3xX20xX21xX1xX35xX3xX4xX1cfxX6xX3xX13xX14xX3xX11exX6xX65xX3xX42xX14xX20xX21xX3xX308xX3xXcxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX13xXdxX20xX1xX3xX1axX4axX3xX138xX139xX3xX1xX14xXdxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX65xX5fxX3exXaxX12xX229xX99xXbxX3xX20xX21xX1xX35xX3xX5xX18cxX3xXa77xX3dxX1fxX4xX3xX1b5xX1xX2fxX20xX1xX3xX9dxX4dxX37bxX70xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX56dxX20xX21xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX20xX1xX25xXexX3xX1axXa3xXdxX3xX42xX15axX3xX307xX3dxX25xXexX3xX4xX1cfxX6xX3xX13xX14xX3xX11exX6xX65xX3xX42xX14xX20xX21xX3xX127xX3xXcxX1xX2axX2bxX20xX21xX3xX130xXdxX20xX1xX3xX1axX4axX3xX138xX139xX3xX1xX14xXdxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX65xX3dxX1c8xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX65xX3xXa77xX3dxX6xX20xX21xX3x13f19xX1xX65xX20xX21xX4dxX5fxX6xX20xXexX1c8xXdxXe7xX4xX65xX96xXe7xX1axX20xX0xX4dxXbxX12