Đậu bắp vừa tốt cho sức khỏe lại chế biến được nhiều món ngon “ngoài tưởng tượng”
Tham khảo ngay những món ngon từ đậu bắp này để bữa cơm gia đình thêm tròn vị.
ee1ex12b7ax138e6xf12bx14b62x17ff8x10400xee4bx175e7xX7x17fecx10d81x1157ax12b75x14bc6x16b5bxX5x113b7xXaxf6f9xf823x10b74x10bd1xX3x122a6x167c5xXbxX3x10293x12fd1xX6xX3xXex1342bxXexX3xX4xX1x1820bxX3xX7x11c64xX4xX3x15c13xX1x154cexX10xX3xX5x144a7xXdxX3xX4xX1x14052xX3xX17xXdxX36x13966xX3x17f4ax106e1x1793dxX4xX3xX3bxX1xXdx11211xX15xX3x10cf1x15225xX3bxX3xX3bx156daxX25xX3bxX3x17ee4xX3bxX4dxX25x15b02xXdxX3xXexX3ex13f65xX3bxX4dxX3xXexX3exX3fxX3bxX4dx139e3xX0x1556bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd3bxX10xX6x147e0xXaxX12xXcxX1xX6xX48xX3xX2bxX1x17552xX25xX3xX3bxX4dxX6x14818xX3xX3bxX1x13378xX3bxX4dxX3xX48xX49xX3bxX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xXexX1cxX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX3bxX55xX87xX3xX3dx14a1bxX3xX17xX8bxX6xX3xX4x12028xX48xX3xX4dxXdxX6xX3xX3dx16eecxX3bxX1xX3xXexX1x11526xX48xX3xXex12904x10553xX3bxX3xX1bx17926x18388xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1545bxX25xX77xX87xXaxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX2xXc7xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX7xX20xXexX3xX4xX55xX3xX4xX1xX15xX6xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX3xX48x12c8exX3xf403xX117xX3xX1xf77bxX3xX87x13af0xX3x16a6exX122xX11dxX3xX122xX7xX2xX3xX122xX4xX2xX3xX7xX4xX117xX3xX5xX7xX117xX3x1613cxX7xX117xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xXdxX48xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx181eaxX10xX3bxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX77xXexX1x18022xX3x13584xX2x12dd4xXbxX119x11b4axX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX168xX3xX11dxX117xX117xXbxX119xX16fxXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX65xX65xXdxXc7xX17xX6xX25xX1xX6xXexXdxX3bxX1xXc7xX1bxX3bxX65xX3bxX10xX136xX7xX65xfae2xX117xX19cx101c0xX65xX2xX117xX19fxX77xX16axX117xX120xX2xX2xX2xX120xXexX16axX11dx10074xX19fxX5xX16ax13414xXdxX48xX4dxX7xX1b3xX10xX48xX77xX10xXbxX1b3xX1bxX3bxX1b3xX7xX1xX6xXc1xX10xXc7x15bcbxXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX20xXexX3xX4xX1xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX3bxX1xXdxX45xX15xX3xX48xX49xX3bxX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX51xX3bxX4dxX25xX55xXdxX3xXexX3exX5axX3bxX4dxX3xXexX3exX3fxX3bxX4dxX63xXaxX3xX136xXdxX77xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX11dxX117xX117xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX3xX48xX117xX3xX119xX117xX3xX1xX11dxX3xX87xX120xX3xX122xX122xX11dxX3xX122xX7xX2xX3xX122xX4xX2xX3xX7xX4xX117xX3xX5xX7xX117xX3xX136xX7xX117xXaxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12x1651dxX4dxX15xX87xXbdxX3bxX3xX5xXdx142d4xX15xX168xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX122xX15xX5xX5xX1b3xXdxX48xX4dxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX168xX3xX1afxX117xX117xX3xX4dxXc1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX154xX55xX3xX4xX1xX15xX6xX168xX3xX19cxX3xXexXc1x100f1xXdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX74xX55xX3bxX1xX3xXex13543xX87xX168xX3xX2xX3xX4x1584fxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXd7x1270cxXexX3xX4dxX1cxX3bxX4dxX168xX3xX3bxf2a2xX6xX3xX48xX15x174dexX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXd7xX363xXexX3xXexX2dxXdxX168xX3xX3bxX36dxX6xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3x15700xXexX168xX3xX2xX3xXexXc1xX324xXdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX2aaxX4dxXc2xX3xXc1x102a7xX168xX3xX19cxX3xX3bxX1xX324xX3bxX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3x120b0xX15xX20xXdxX168xX3bxX36dxX6xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX3c3xXexX3xX17xX363xXexX168xX3xX3bxX36dxX6xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3x12c35xX20xXexX3xX4xX55xX3xX4xX1xX15xX6xX168xX3xX19cxX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX6xX3bxX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3x17025x17ecexX15xX3xfe18xX3bxX168xX3xX16axX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX6xX3bxX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX3ex12513xX3bxX4dxX3xXexXc1xX18xX3bxX4dxX168xX3xX19cxX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX154xX324xX4xX1xX3xX5xX55xX48xX168xX3xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc1xX10xX4xXdxXbxX10xX1b3xX7xXexX10xXbxX7xX1b3xX5xXdxX7xXexXaxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX25xX2bxX1b3xX7xXexX10xXbxX1b3xX4xX25xX3bxXexX10xX3bxXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xXc1xX36dxX6xX3xX7xX31xX4xX1x17acexX3xX77x1338cxX3bxX4dxX3xX2bxX1xX499xX3bxX3xX4dxXdxf410xX87xX3xX5xX6xX15xX3xX2bxX1x13675xX579xX3xX4xX18xXexX3xX17xX2dxX3xXbxX1xX496xX3bxX3xX4xX15xX20xX3bxX4dxXc7xX3xX495xX57cxX3bxX4dxX3xX77xX6xX25xX3xX4xX18xXexX3xX48xX363xXexX3xX2bxX1xX10xX3xX3bxX1xX2dxX3xX5axX3xX4dxXdxX8bxX6xX3xX48xX372xXdxX3x14160xX15xX81xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xXc1x14377xXdxX3xX2bxff8dxX25xX3xX77xX55xXdxX3xXexX1xX10xX25xX3xX4xX1xXdxX45xX15xX3xX77x13240xX4xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13x15f08xXexX3xX48xX363xXexX3xX4xX324xXdxX3xX4xX1xX81xX25xX3xXexXc1xXbdxX3bxX3xX17xX36xXbxX3xX1bxX55xX3xXexX1xXbdxX48xX3xX1afxX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX6xX3bxX1xX3xX77xX496xX15xX3xXexXc1xX25xX3bxX4dxX3xX4xX1xX81xX25xX3xX3dxX15xX3bxX3xX3bxX49xX3bxX4dxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX154xX1xX25xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX55xX25xX3xX4xX1xXdxXbdxX3bxX3xXexXc1xX25xX3bxX4dxX3xX1bxX55xXdxX3xXbxX1x16190xXexX3xX1xX25xX609xX4xX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX36xX3bxX3xX2bxX1xXdxX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1xXafxXdxX3xX4dxXdxXc2xX3bxX3xX1bxX55xX3xX4xX49xX3xX48xX57cxXdxX3xXexX1xXafxX48xX3xXexX1xXb7xX3xXexX18xXexX3xX17xX36xXbxX3xX1bxX55xX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX4xX1xXdxXbdxX3bxX3xXc1xX6xX3xX3dx14037xX6xX3xX3dxXa8xX3xXc1xXdxXbdxX3bxX4dxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXexX10xXbxX1b3xX4xX25xX3bxXexX10xX3bxXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3x13d49xX36dxX6xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX1bxX55xX3xXexX1xX324xXdxX3xX3bxX1xX2dxX3xX4xX55xX3xX4xX1xX15xX6xX579xX3xX1xX55xX3bxX1xX3xXexX343xX87xX579xX3xX3bxX4dxXc2xX3xXc1xX3e9xX3xX1bxX55xX3x11618xXexX3xX119xX6xX3bxX1xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXcxXc1xX25xX3bxX4dxX3xX48xX363xXexX3xX4xX1xX81xX25xX3xX2bxX1xX324xX4xX579xX3xXexX1xXbdxX48xX3xX1afxX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX6xX3bxX1xX3xX77xX496xX15xX3xX499xX3bxX579xX3xX7xX6xX15xX3xX3dxX49xX3xXexX1xXbdxX48xX3xX17xX363xXexX3xX4dxX1cxX3bxX4dxX3xX1bxX55xX3xX17xX363xXexX3xXexX2dxXdxX3xX1bxX55xX25xX3xX3dxX81xX25xX3xX3bxX1x11e69xX3xX3bxX1xX55xX3bxX4dxXc7xX3xXcxX1xXbdxX48xX3xX1xX55xX3bxX1xX3xXexX343xX87xX3xX119xX18xXexX3xX3bxX1xX2dxX3xX1bxX55xX3xX119xX55xX25xX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX36xX3bxX3xX2bxX1xXdxX3xX1xX55xX3bxX1xX3xX4xX1xX15xX87xXa8xX3bxX3xX7xX6xX3bxX4dxX3xX48xX55xX15xX3xX1bxX55xX3bxX4dxX3xX3bxX343xX15xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXexX10xXbxX1b3xX4xX25xX3bxXexX10xX3bxXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXcxXdxX36xXbxX3xXex15684xX4xX3xXexX1xXbdxX48xX3xX4xX55xX3xX4xX1xX15xX6xX579xX3xX3bxX587xX15xX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX36xX3bxX3xX2bxX1xXdxX3xX4xX55xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX48xX45xX48xXc7xX3xXcxX1xXbdxX48xX3xX2xX65xX19cxX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX3xX48xX15xX20xXdxX579xX3xX19cxX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX3xX3dxX3exX4c2xX3bxX4dxX579xX3xX2xX65xX19cxX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX3xX17xX363xXexX3xX750xXexX579xX3xX1bxX55xX3xX3bxX3exX750xX4xX3xX7xX20xXexX3xX4xX55xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX1bxX55xX25xX3xXexXc1xX363xX3bxX3xX3dxX45xX15xXc7xX3xX154xX1xX25xX3xXexX1xXbdxX48xX3xX750xXexX3xX119xX6xX3bxX1xX3xX1bxX55xX3xXexXc1xX363xX3bxX3xX5xX31xXdxX3xX5xX496xX3bxX3xX3bxX8bxX6xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX25xX2bxX1b3xX7xXexX10xXbxX1b3xXdxXexX10xX48xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX154xX15xX20xXdxX3xX4xX57cxX3bxX4dxX579xX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX3dx162cbxX3xX4xX1xXdxXbdxX3bxX3xX1bxX55xX25xX3xX119xX55xX25xX3xX3bxX1xX2dxX3xX5xX36dxX6xX3xX2bxX1xX25xX81xX3bxX4dxX3xX1bxX55xXdxX3xXbxX1xX688xXexX3xX3bxX8bxX6xX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX14xX15xX3xX3bxX4dxX587xX48xX3xX4dxXdxX6xX3xX1bxXc6xX3xX5xX55xX3xX4xX49xX3xXexX1xXa8xX3xXexX18xXexX3xX17xX36xXbxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXexX10xXbxX1b3xX3bxX15xX48xX17xX10xXc1xXaxX12xX0xXbxX3xXdxX77xX9xXaxX6xX77xX7xX16cx128baxX117xX19fxX9e0xX16axX120xX11dxX16cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX19cxXc7xX3xXcxX1xXc6xXexX3xX17xXc2xX3xX119xX55xX25xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX25xX119xX1b3xX7xX4xXc1xXdxXbxXexX3xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xXdxX48xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX3bxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX77xXdxX7xXbxX5xX6xX87xX168xX3xX17xX5xX25xX4xX2bxX16fxX3xX48xX6xXc1xX4dxXdxX3bxX1b3xX5xX10xX122xXexX168xX3xX6xX15xXexX25xX16fxX3xX48xX6xXc1xX4dxXdxX3bxX1b3xXc1xXdxX4dxX1xXexX168xX3xX6xX15xXexX25xX16fxX3xX136xXdxX77xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxX119xX16fxXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX65xX65xXdxXc7xX17xX6xX25xX1xX6xXexXdxX3bxX1xXc7xX1bxX3bxX65xX3bxX10xX136xX7xX65xX19cxX117xX19cxX19fxX65xX2xX117xX19fxX77xX16axX117xX120xX2xX16axX16cxX16cxXexX9e0xX117xX19cxX5xX2xXc7xX1c8xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX20xXexX3xX4xX1xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX3bxX1xXdxX45xX15xX3xX48xX49xX3bxX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX51xX3bxX4dxX25xX55xXdxX3xXexX3exX5axX3bxX4dxX3xXexX3exX3fxX3bxX4dxX63xXaxX3xX136xXdxX77xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX2aaxX4dxX15xX87xXbdxX3bxX3xX5xXdxX2b3xX15xX168xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX25xX119xX1b3xX7xX4xXc1xXdxXbxXexX3xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXcxX1xXc6xXexX3xXexX1xX499xX3bxX3xX17xXc2xX168xX3xX11dxX117xX117xX3xX4dxXc1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX168xX3xX19cxX117xX117xX3xX4dxXc1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX2aaxX3exX750xX4xX3xXexX3exXafxX3bxX4dxX168xX3xX19cxX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX6xX3bxX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX3exX4c2xX3bxX4dxX3xXexXc1xX18xX3bxX4dxX168xX3xX2xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX495xX496xX15xX3xX1xX55xX25xX168xX3xX2xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX6xX3bxX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXcxXdxXbdxX15xX168xX3xX2xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXd7xX363xXexX3xX17xX18xXbxX168xX3xX2xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX40axX15xX20xXdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX154xX324xX4xX1xX3xX5xX55xX48xX168xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc1xX10xX4xXdxXbxX10xX1b3xX7xXexX10xXbxX7xX1b3xX5xXdxX7xXexXaxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX25xX2bxX1b3xX7xXexX10xXbxX1b3xX4xX25xX3bxXexX10xX3bxXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX48xX15xX6xX3xX1bxX45xX3xXc1xX36dxX6xX3xX7xX31xX4xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX15xX3bxX3xX7xX590xXdxX3xX3bxX5d7xXdxX3xX3bxX3exX750xX4xX579xX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX55xX25xX3xX5xX15xX363xX4xX3xX2bxX1xX25xX81xX3bxX4dxX3xX2xX3xXbxX1xX688xXexX579xX3xX1bxX750xXexX3xXc1xX6xX3xX3dxXa8xX3xXc1xX324xX25xXc7xX3xX465xX6xX15xX3xX3dxX49xX3xX4xX18xXexX3xX17xX2dxX3xX3dxX496xX15xX579xX3xXexX1xX324xXdxX3xX48xXdxX36xX3bxX4dxX3xX4xX1xX5dbxX25xX3xX3bxX1xX2dxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXcxX1xXc6xXexX3xX17xXc2xX3xXexX1xX499xX3bxX3xXexX1xX324xXdxX3xXexX1xX55xX3bxX1xX3xX3bxX1xX8bxX3bxX4dxX3xX2bxX1xX20xXdxX3xX1bxX15xX590xX3bxX4dxX3xX3bxX1xX2dxX3xX1bxX1cxX6xX3xX499xX3bxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3x1684dxX750xXbxX3xXexX1xXc6xXexX3xX17xXc2xX3xXexX1xX499xX3bxX3xX1bxX750xXdxX3xX19cxX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX6xX3bxX1xX3xX3bxX3exX750xX4xX3xXexX3exXafxX3bxX4dxX579xX3xX2xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX6xX3bxX1xX3xX77xX496xX15xX3xX1xX55xX25xX579xX3xX2xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX3xX3dxX3exX4c2xX3bxX4dxX579xX3xX2xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX3xXexXdxX3bxX1xX3xX17xX363xXexX3xX17xX18xXbxX579xX3xX2xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX3xX17xX363xXexX3xXexXdxXbdxX15xX3xX3dxX10xX3bxX579xX3xX77xX57cxX3bxX4dxX3xXexX6xX87xX3xX119xX25xX6xX3xX3dxX45xX15xX3xX4xX1xX25xX3xXexX1xXc6xXexX3xX3bxX4dxX587xX48xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX15xX3bxX3xX3bxX49xX3bxX4dxX3xX19cxX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX6xX3bxX1xX3xX77xX496xX15xX3xX499xX3bxX579xX3xX4xX1xX25xX3xXexX1xXc6xXexX3xX17xXc2xX3xX1bxX55xX25xX3xX119xX55xX25xX3xX4xX1xX25xX3xX7xX499xX3bxX3xX5xX31xXdxXc7xX3xX154xX1xX25xX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX2dxXdxX3xX17xX499xX48xX579xX3xX4dxX1cxX3bxX4dxX3xX17xX499xX48xX3xX1bxX55xX25xX3xX3dxX81xX25xX3xX3dxX45xX15xXc7xX3xX154xX15xX20xXdxX3xX4xX57cxX3bxX4dxX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX55xX25xX579xX3xXexX1xXbdxX48xX3xX3bxX3exX750xX4xX3xX3exX750xXbxX3xXexX1xXc6xXexX3xX17xXc2xX3xX1bxX55xX25xX3xX119xX55xX25xX3xX4xX57cxX3bxX4dxXc7xX3xX2aaxXbdxX48xX3xX4xX1xX688xXexX3xX48xX15xX20xXdxX3xX3bxX36xX15xX3xX17xX31xX3bxX3xXexX1xX3e9xX4xX1xX3xX48xX49xX3bxX3xX119xX55xX25xX3xXexX1xXbdxX48xX3xX48xX609xX3bxXc7xX3x16483xX55xX25xX3xX3dxX36xX3bxX3xX2bxX1xXdxX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX6xX3xX4xX1xX3e9xX3bxX3xXexX750xXdxX3xX5xX55xX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX3bxX1xX5dbx17b4dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX1afxXc7xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX119xX55xX25xX3xXexXc1xX28xX3bxX4dxX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX25xX2bxX1b3xX7xXexX10xXbxX1b3xXdxXexX10xX48xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xXdxX48xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX3bxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX77xXdxX7xXbxX5xX6xX87xX168xX3xX17xX5xX25xX4xX2bxX16fxX3xX48xX6xXc1xX4dxXdxX3bxX1b3xX5xX10xX122xXexX168xX3xX6xX15xXexX25xX16fxX3xX48xX6xXc1xX4dxXdxX3bxX1b3xXc1xXdxX4dxX1xXexX168xX3xX6xX15xXexX25xX16fxX3xX136xXdxX77xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxX119xX16fxXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX65xX65xXdxXc7xX17xX6xX25xX1xX6xXexXdxX3bxX1xXc7xX1bxX3bxX65xX3bxX10xX136xX7xX65xX19cxX117xX19cxX19fxX65xX2xX117xX19fxX77xX16axX117xX120xX2xX16axX16cxX16cxXexX11dxX19cxX11dxX19cxX5xX19cxXc7xX1c8xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX20xXexX3xX4xX1xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX3bxX1xXdxX45xX15xX3xX48xX49xX3bxX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX51xX3bxX4dxX25xX55xXdxX3xXexX3exX5axX3bxX4dxX3xXexX3exX3fxX3bxX4dxX63xXaxX3xX136xXdxX77xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX2aaxX4dxX15xX87xXbdxX3bxX3xX5xXdxX2b3xX15xX168xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX1afxX117xX117xX4dxX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX1afxX3xX5caxX15xX81xX3xXexXc1xX28xX3bxX4dxX3xX4dxX55xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX2xX3xX5caxX15xX81xX3xX750xXexX3xX3dxX2dxX3x11de0xX5xX25xX31xXdxX3xX77xX57cxX3bxX4dxX3xX3dxXa8xX3xX119xX55xX25x142cexX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX1afxX3xXexX5dbxXbxX3xXexX2dxXdxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3x10727xXdxX6xX3xX1bxXc6xX168xX3xX48xX15xX20xXdxX579xX3xX1xX31xXexX3xX3bxXbdxX48xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX154xX324xX4xX1xX3xX5xX55xX48xX168xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX579xX3xX750xXexX3xX3dxX2dxX3xXc1xX36dxX6xX3xX7xX31xX4xX1xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX119xX18xXexX3xX3bxX1xX2dxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX3c3xXexX3xX4xX18xXexX3xX3bxX1xX2dxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXcxXc1xX28xX3bxX4dxX3xX3dxX14xXbxX3xXc1xX6xX3xX17xX324xXexXc7xX3xX13xX15xX3bxX3xX3bxX49xX3bxX4dxX3xX2xX3xX3e9xXexX3xX77xX496xX15xX3xX499xX3bxX3xXexXc1xX25xX3bxX4dxX3xX4xX1xX81xX25xX579xX3xX7xX6xX15xX3xX3dxX49xX3xX4xX1xX25xX3xXexXc1xX28xX3bxX4dxX3xX1bxX55xX25xX579xX3xX4xX1xXdxXbdxX3bxX3xX3bxX49xX3bxX4dxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX465xX6xX15xX3xX3dxX49xX579xX3xX4xX1xX25xX3xX750xXexX3xX1bxX55xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX55xX25xX579xX3xXexX1xXbdxX48xX3xX4xX324xX4xX3xX4dxXdxX6xX3xX1bxXc6xX3xX4xX1xX25xX3xX1bxX1cxX6xX3xX48xXdxX2b3xX3bxX4dxXc7xX3xX13xX81xX25xX3xX3dxX45xX15xX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX36xX3bxX3xX2bxX1xXdxX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX4xX1xX3e9xX3bxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX11dxXc7xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX119xX55xX25xX3xX7xX81xX3xX750xXexX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXexX10xXbxX1b3xX3bxX15xX48xX17xX10xXc1xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xXdxX48xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX3bxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX77xXdxX7xXbxX5xX6xX87xX168xX3xX17xX5xX25xX4xX2bxX16fxX3xX48xX6xXc1xX4dxXdxX3bxX1b3xX5xX10xX122xXexX168xX3xX6xX15xXexX25xX16fxX3xX48xX6xXc1xX4dxXdxX3bxX1b3xXc1xXdxX4dxX1xXexX168xX3xX6xX15xXexX25xX16fxX3xX136xXdxX77xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxX119xX16fxXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX65xX65xXdxXc7xX17xX6xX25xX1xX6xXexXdxX3bxX1xXc7xX1bxX3bxX65xX3bxX10xX136xX7xX65xX19cxX117xX19cxX19fxX65xX2xX117xX19fxX77xX16axX117xX120xX2xX16axX16cxX16cxXexX11dxX19fxX19fxX117xX5xX1afxXc7xX1c8xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX20xXexX3xX4xX1xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX3bxX1xXdxX45xX15xX3xX48xX49xX3bxX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX51xX3bxX4dxX25xX55xXdxX3xXexX3exX5axX3bxX4dxX3xXexX3exX3fxX3bxX4dxX63xXaxX3xX136xXdxX77xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX122xX15xX5xX5xX1b3xXdxX48xX4dxXaxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX122xX15xX5xX5xX1b3xXdxX48xX4dxXaxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX122xX15xX5xX5xX1b3xXdxX48xX4dxXaxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX3xX48xX117xX3xX119xX117xX3xX1xX11dxX3xX87xX120xX3xX122xX122xX11dxX3xX122xX7xX2xX3xX122xX4xX2xX3xX7xX4xX117xX3xX5xX7xX117xX3xX136xX7xX117xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX2aaxX4dxX15xX87xXbdxX3bxX3xX5xXdxX2b3xX15xX168xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX465xX81xX3xX17x17da1xX48xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX3c3xXexX3xX17xX363xXexX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXcxX2dxXdxX3xX17xX16d3xX48xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX74xX31xXexX3xX3bxXbdxX48xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX495xX496xX15xX3xX499xX3bxX3xX1bxX1cxX6xX3xX3dxX34axX579xX3xX3bxX3exX750xX4xX3xXexX3exXafxX3bxX4dxX3xX77xX57cxX3bxX4dxX3xX2bx17ea1xX48xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX10xX48xX12xX154xX324xX4xX1xX3xX5xX55xX48xX168xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX3xX48xX117xX3xX119xX19cxX3xX1xX1afxX3xX87xX2xX2xX3xX122xX122xX16cxX3xX122xX7xX19cxX3xX122xX4xX2xX3xX7xX4xX117xX3xX5xX7xX117xX3xX136xX7xX117xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xXc1xX36dxX6xX3xX7xX31xX4xX1xX579xX3xX4xX18xXexX3xX17xX2dxX3xX3dxX496xX15xX579xX3xX4xX18xXexX3xX3dxX590xXdxX579xX3xX4xX1xX496xX3bxX3xX7xXafxX3xX5caxX15xX6xX3xX3bxX3exX750xX4xX3xX7xX590xXdxX3xX4dxXdxX55xX579xX3xX1bxX750xXexX3xXc1xX6xX579xX3xX3bxX4dxX343xX48xX3xX3bxX4dxX6xX87xX3xX1bxX55xX25xX3xX3bxX3exX750xX4xX3xX3dxX324xX3xX5xX31xX3bxX1xX3xX3dxXa8xX3xX4dxXdxX8bxX3xX48xX55xX15xX3xX119xX6xX3bxX1xX3xXexX3exXafxXdxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX3xX48xX117xX3xX119xX117xX3xX1xX1afxX3xX87xX2xX16axX3xX122xX122xX2xX3xX122xX7xX2xX3xX122xX4xX2xX3xX7xX4xX117xX3xX5xX7xX117xX3xX136xX7xX117xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXd7xX18xX4xX3xX4xX1xX81xX25xX3xX5xXbdxX3bxX3xX17xX36xXbxX579xX3xX4xX1xX25xX3xX1bxX55xX25xX3xX2bxX1xX25xX81xX3bxX4dxX3xX48xX363xXexX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX7xX688xXbxX3xX77xX496xX15xX579xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xXafxX48xX3xXexX2dxXdxX579xX3xX7xX81xX579xX3xX750xXexX3xX17xX363xXexX579xX3xX3bxXbdxX48xX3xX1xX31xXexX3xX3bxXbdxX48xX3xX1bxX55xX25xX579xX3xX3bxX36xX48xX3xX1bxX1cxX6xX3xX499xX3bxX3xX5xX55xX3xX3dxX3exX3fxX4xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX3xX48xX117xX3xX119xX117xX3xX1xX1afxX3xX87xX2xX120xX3xX122xX122xX19cxX3xX122xX7xX2xX3xX122xX4xX2xX3xX7xX4xX117xX3xX5xX7xX117xX3xX136xX7xX117xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX154xX15xX20xXdxX3xX4xX57cxX3bxX4dxX579xX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX55xX25xX579xX3xX3dxX81xX25xX3xX7xXafxX3xX3dxXa8xX3xX3dxX14xX15xX3xXexX1xX587xX48xX3xX3dxX45xX15xX3xX1xX372xX3bxX3xX1xX3fxXbxX3xX4dxXdxX6xX3xX1bxXc6xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX16cxXc7xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX3bxX4dxX343xX48xX3xX4dxXdxX587xX48xX3xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX3xX48xX117xX3xX119xX117xX3xX1xX1afxX3xX87xX2xX117xX3xX122xX122xX19cxX3xX122xX7xX2xX3xX122xX4xX2xX3xX7xX4xX117xX3xX5xX7xX117xX3xX136xX7xX117xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xXdxX48xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX3bxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX77xXdxX7xXbxX5xX6xX87xX168xX3xX17xX5xX25xX4xX2bxX16fxX3xX48xX6xXc1xX4dxXdxX3bxX1b3xX5xX10xX122xXexX168xX3xX6xX15xXexX25xX16fxX3xX48xX6xXc1xX4dxXdxX3bxX1b3xXc1xXdxX4dxX1xXexX168xX3xX6xX15xXexX25xX16fxX3xX136xXdxX77xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxX119xX16fxXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX65xX65xXdxXc7xX17xX6xX25xX1xX6xXexXdxX3bxX1xXc7xX1bxX3bxX65xX3bxX10xX136xX7xX65xX19cxX117xX19cxX19fxX65xX2xX117xX19fxX77xX16axX117xX120xX2xX16axX16cxX16cxXexX16cxX16cxX16axX11dxX5xX11dxXc7xX1c8xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX20xXexX3xX4xX1xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX3bxX1xXdxX45xX15xX3xX48xX49xX3bxX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX51xX3bxX4dxX25xX55xXdxX3xXexX3exX5axX3bxX4dxX3xXexX3exX3fxX3bxX4dxX63xXaxX3xX136xXdxX77xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX2aaxX4dxX15xX87xXbdxX3bxX3xX5xXdxX2b3xX15xX168xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX3xX48xX117xX3xX119xX117xX3xX1xX1afxX3xX87xX2xX117xX3xX122xX122xX19cxX3xX122xX7xX2xX3xX122xX4xX2xX3xX7xX4xX117xX3xX5xX7xX117xX3xX136xX7xX117xXaxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc1xX10xX4xXdxXbxX10xX1b3xX7xXexX10xXbxX7xX1b3xX5xXdxX7xXexXaxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX25xX2bxX1b3xX7xXexX10xXbxX1b3xX4xX25xX3bxXexX10xX3bxXexXaxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX25xX2bxX1b3xX7xXexX10xXbxX1b3xXdxXexX10xX48xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX16cxX117xX117xX4dxXc1xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX1b3xX3xX2xX579xX16cxX3xX4xX1xX5dbxX3bxX3xX4dxXdxX587xX48xX1b3xX3xX1afxX3xX4xX1xX5dbxX3bxX3xX3bxX3exX750xX4xX1b3xX3xX2xX65xX19cxX3xX4xX1xX5dbxX3bxX3xX3dxX3exX4c2xX3bxX4dxX1b3xX3xX19cxX3xXexX1xXb7xX6xX3xX4xX55xX3xXbxX1xXbdxX3xX48xX15xX20xXdxX1b3xX3xX2xX3xXexX1xXb7xX6xX3xX48xXb7xX3xX4xX1xX3e9xX3bxX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX10xX48xX12xX154xX324xX4xX1xX3xX5xX55xX48xX168xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX48xX15xX6xX3xX1bxX45xX3xXc1xX36dxX6xX3xX7xX31xX4xX1xX579xX3xX7xX6xX15xX3xX3dxX49xX3xX5xX15xX363xX4xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX750xXdxX3xX3bxX3exX750xX4xX3xX4xX49xX3xX3e9xXexX3xX48xX15xX20xXdxX3xXexXc1xX25xX3bxX4dxX3xX1bxXc2xX3bxX4dxX3xX19cxX117xX3xX4dxXdxX343xX87xXc7xX3x166e8xX688xX4xX3xX1bxX750xXexX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xXc1xX6xX3xX17xX31xX3bxX3xX3bxXbdxX3bxX3xX4xX1xX25xX3xX1bxX55xX25xX3xX1bxX55xXdxX3xX4xX855xX4xX3xX3dxX324xX3xX5xX31xX3bxX1xX3xX3dxXa8xX3xX4dxXdxX688xXbxX3xX3dxX14xX15xX3xX3bxX1xX6xX3bxX1xX3xX3bxX4dxX15xX363xXdxX3xX1bxX55xX3xX4dxXdxX8bxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX48xX55xX15xX3xX119xX6xX3bxX1xX3xX17xX18xXexX3xX48xX18xXexXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3x11f16xX1xX6xX3xX1xX372xX3bxX3xX1xX3fxXbxX3xX4dxXdxX587xX48xX3xX3bxX3exX750xX4xX579xX3xX3dxX3exX4c2xX3bxX4dxX579xX3xX48xX15xX20xXdxX579xX3xX48xXb7xX3xX4xX1xX3e9xX3bxX1xX3xXc1xX5d7xXdxX3xX3bxX587xX15xX3xX7xX590xXdxX579xX3xX7xX6xX15xX3xX3dxX49xX3xX3dxXa8xX3xX3bxX4dxX15xX363xXdxXc7xX3xX2aaxX36xX48xX3xX1xX372xX3bxX3xX1xX3fxXbxX3xX7xX6xX25xX3xX4xX1xX25xX3xX1bxX1cxX6xX3xX48xXdxX2b3xX3bxX4dxX3xX5xX55xX3xX3dxX3exX3fxX4xXc7xX1b3xX3xXcxXc1xX25xX3bxX4dxX3xXexX1xX4c2xXdxX3xX4dxXdxX6xX3bxX3xX4xX1xX4c2xX579xX3xX17xX31xX3bxX3xX7xX18xXbxX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX55xX25xX3xX48xX363xXexX3xX5xX5eexX3xXexX1xX34axX87xX3xXexXdxX3bxX1xXc7xX3x12fd9xX1xXdxX3xX1xX372xX3bxX3xX1xX3fxXbxX3xX3bxX3exX750xX4xX3xX3dxX966xX3xX3bxX4dxX15xX363xXdxX579xX3xX17xX31xX3bxX3xX3dxfe98xX3xX1bxX55xX25xX3xX5xX5eexX3xX3dxX966xX3xX7xX18xXbxX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX3dxXa8xX3xX3bxX4dxX343xX48xXc7xX1b3xX3xX465xX6xX15xX3xX3dxX49xX579xX3xX17xX31xX3bxX3xX4xX1xX25xX3xX1bxX55xX25xX3xXexX34axX3xX5xX31xX3bxX1xX3xX2bxX1xX25xX81xX3bxX4dxX3xX1afxX1b3xX11dxX3xX3bxX4dxX55xX87xX3xX5xX55xX3xX4xX49xX3xXexX1xXa8xX3xX5xX587xX87xX3xXc1xX6xX3xX77xX57cxX3bxX4dxX3xX3dxX3exX3fxX4xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX16axXc7xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX4xX1xXdxXbdxX3bxX3xX17xXafxX3xX7xX8bxX6xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXexX10xXbxX1b3xX3bxX15xX48xX17xX10xXc1xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xXdxX48xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX77xXexX1xX15xX48xX17xX3xXdxX154xX10xX3bxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX77xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxX119xX16fxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX168xX3xX11dxX2xX117xXbxX119xX16fxXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX65xX65xXdxXc7xX17xX6xX25xX1xX6xXexXdxX3bxX1xXc7xX1bxX3bxX65xX3bxX10xX136xX7xX65xX19cxX117xX19cxX19fxX65xX2xX117xX19fxX77xX16axX117xX120xX2xX1afxX2xX16cxXexX9e0xX2xX2xX1afxX1afxX5xX117xXc7xX1c8xXbxX4dx17862xXc1xX9xX11dxX11dxX11dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX20xXexX3xX4xX1xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX3bxX1xXdxX45xX15xX3xX48xX49xX3bxX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX51xX3bxX4dxX25xX55xXdxX3xXexX3exX5axX3bxX4dxX3xXexX3exX3fxX3bxX4dxX63xXaxX3xX136xXdxX77xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX11dxX2xX117xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX2aaxX4dxX15xX87xXbdxX3bxX3xX5xXdxX2b3xX15xX168xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX2xX3xX4xX1xX5dbxX3bxX3xX17xXafxX3xX7xX8bxX6xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX1afxX117xX4dxX3xX17xXafxX3xX5xX31xXexX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX2xX3xX48xX15xX372xX3bxX4dxX3xX4xX6xX3bxX1xX3xX4dxX1cxX3bxX4dxX579xX3xXexX2dxXdxX3xX17xX499xX48xX16fxX3xX2xX3xX4xX1xX5dbxX3bxX3xX17xX363xXexX3xX17xX18xXbxX16fxX3xX3bxX36dxX6xX3xX4xX1xX5dbxX3bxX3xX17xX363xXexX3xX48xXb7xX16fxX3xX48xX15xX20xXdxX579xX3xXexXdxXbdxX15xX579xX3xX750xXexX3xX17xX363xXexX579xX3xX77xX496xX15xX3xX499xX3bxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX0xX10xX48xX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX154xX324xX4xX1xX3xX5xX55xX48xX168xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX65xX10xX48xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xXc1xX36dxX6xX3xX7xX31xX4xX1xX579xX3xX4xX18xXexX3xX17xX2dxX3xX4xX15xX20xX3bxX4dxX579xX3xX4xX18xXexX3xX2bxX1xX25xX6xX3bxX1xX3xXexXc1xXc2xX3bxX3xX3bxX1xX2dxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xX154xX1xX25xX3xX17xXafxX3xX1bxX55xX25xX3xX5xXc2xX3xX1bxX25xXdxX3xX7xX49xX3bxX4dxX3xX4xX1xX25xX3xXexX6xX3bxX3xX4xX1xX81xX87xXc7xX3xX74xXc2xX6xX3xXexX6xX3bxX3xX17xXafxX579xX3xX7xX8bxX6xX3xXexX3exXafxXdxX579xX3xX4dxX1cxX3bxX4dxX3xXexX2dxXdxX3xX17xX499xX48xX3xX1bxX750xXdxX3xX3bxX1xX6xX15xXc7xX3xX154xX1xX25xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX55xX25xX3xX1xX372xX3bxX3xX1xX3fxXbxX3xX17xXafxX3xX7xX8bxX6xX3xX3bxX4dxX343xX48xX3xXexXc1xX25xX3bxX4dxX3xX16cxX3xXbxX1xX688xXexXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3xXcxXc1xX363xX3bxX3xX3dxX45xX15xX3xX17xX363xXexX3xX17xX18xXbxX579xX3xX17xX363xXexX3xX48xXb7xX579xX3xX3e9xXexX3xX48xX15xX20xXdxX3xXexXdxXbdxX15xX579xX3xX17xX363xXexX3xX750xXexX3xX1bxX750xXdxX3xX3bxX1xX6xX15xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX1b3xX3x1083bxX750xXexX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX3bxX4dxX343xX48xX3xX7xX8bxX6xX3xXc1xX6xX579xX3xX3bxX1xX688xX3bxX4dxX3xX5caxX15xX6xX3xX1xX372xX3bxX3xX1xX3fxXbxX3xX17xX363xXexX3xX48xXb7xX579xX3xX5xX18xX4xX3xX3bxX1xX7cexX3xX3dxXa8xX3xX17xX2dxX3xX17xX363xXexX3xXexX1xX1cxX6xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX25xX77xX87xXaxX12xX154xX1xX25xX3xX77xX496xX15xX3xX499xX3bxX3xX1bxX55xX25xX3xX4xX1xX81xX25xX579xX3xX77xX496xX15xX3xX3bxX49xX3bxX4dxX3xX4xX1xX25xX3xX3dxX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX55xX25xX3xX4xX1xXdxXbdxX3bxX3xX1bxX55xX3bxX4dxX3xX4dxXdxXc2xX3bxX579xX3xX1bxX750xXexX3xXc1xX6xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX77xXc1xX10xX5xX6xXexX10xX77xXaxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xXcxXdxX3bxX3xX5xXdxXbdxX3bxX3xX5caxX15xX6xX3bxX168xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b3xXexX1xX15xX48xX17xX1b3xX6xX3bxX77xX1b3xX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9e0xX3xX48xX49xX3bxX3xX4xX6xX3bxX1xX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xXexX1xX15xX496xX3bxX3xX22c3xXdxX2b3xXexX3xX4xX1xX25xX3xX3bxX4dxX55xX87xX3xX1xX1765xXaxX3xX1xXc1xX10xX122xX9xXaxX65xX48xX10xX1b3xX17xX10xX65xX9e0xX1b3xX48xX25xX3bxX1b3xX4xX6xX3bxX1xX1b3xX3bxX4dxX25xX3bxX1b3xXexX1xX15xX6xX3bxX1b3xX1bxXdxX10xXexX1b3xX4xX1xX25xX1b3xX3bxX4dxX6xX87xX1b3xX1xX10xX65xX2xX120xX1afxX120xX19fxX19fxXc7xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX4dxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX65xX48xX10xX77xXdxX6xX65xX2xX19cxX117xX65xX3bxX10xX136xX7xX65xX19cxX117xX19cxX11dxX65xX2xX117xX16cxX77xX16cxX2xX19cxX19cxX9e0xX19cxX117xXexX1afxX19cxX16axX1afxX5xX2xXc7xX1c8xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX20xXexX3xX4xX1xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX3bxX1xXdxX45xX15xX3xX48xX49xX3bxX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX51xX3bxX4dxX25xX55xXdxX3xXexX3exX5axX3bxX4dxX3xXexX3exX3fxX3bxX4dxX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX1bxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9e0xX3xX48xX49xX3bxX3xX4xX6xX3bxX1xX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xXexX1xX15xX496xX3bxX3xX22c3xXdxX2b3xXexX3xX4xX1xX25xX3xX3bxX4dxX55xX87xX3xX1xX1765xXaxX3xX1xXc1xX10xX122xX9xXaxX65xX48xX10xX1b3xX17xX10xX65xX9e0xX1b3xX48xX25xX3bxX1b3xX4xX6xX3bxX1xX1b3xX3bxX4dxX25xX3bxX1b3xXexX1xX15xX6xX3bxX1b3xX1bxXdxX10xXexX1b3xX4xX1xX25xX1b3xX3bxX4dxX6xX87xX1b3xX1xX10xX65xX2xX120xX1afxX120xX19fxX19fxXc7xX1xXexX48xXaxX12xX9e0xX3xX48xX49xX3bxX3xX4xX6xX3bxX1xX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xXexX1xX15xX496xX3bxX3xX22c3xXdxX2b3xXexX3xX4xX1xX25xX3xX3bxX4dxX55xX87xX3xX1xX1765xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xX22c3xX750xXdxX3xX4xX324xX4xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX3dxXafxX3bxX3xX4dxXdxX81xX3bxX579xX3xX3bxX4dxX15xX87xXbdxX3bxX3xX5xXdxX2b3xX15xX3xX77x122b0xX3xXexXb7xX48xX579xX3xX9e0xX3xX48xX49xX3bxX3xX4xX6xX3bxX1xX3xX77xX3exX750xXdxX3xX3dxX343xX87xX3xX5xX55xX3xX4dxX3fxXdxX3x161fdxX3xX4dxXdxX688xXbxX3xX17xX31xX3bxX3xX4xX1xX15xf3c9xX3bxX3xX17xXc6xX3xX17xX8bxX6xX3xX499xX3bxX3xX3bxX4dxX55xX87xX3xX1xX1765xX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xXexX15xX87xX2b3xXexXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40axX7cexX25xX3xX17xX36xXbxX3xX1xX6xX87xX168xX3xX154xX324xX4xX1xX3xX4xX1xX5eexX3bxX3xX1bxX55xX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xXexX1xXc6xXexX3xX17xXc2xX3xXexX1xX10xX25xX3xXexX1cxX3bxX4dxX3xX17xX363xX3xXbxX1xX14xX3bxX3xX2bxX1xX590xX3bxX4dxX3xXbxX1xX81xXdxX3xX6xXdxX3xX4x13549xX3bxX4dxX3xX17xXdxX36xXexXaxX3xX1xXc1xX10xX122xX9xXaxX65xX48xX10xX1b3xX17xX10xX65xX48xX10xX25xX1b3xX17xX10xXbxX1b3xX1xX6xX87xX1b3xX4xX6xX4xX1xX1b3xX4xX1xX25xX3bxX1b3xX1bxX6xX1b3xX4xX1xX10xX1b3xX17xXdxX10xX3bxX1b3xXexX1xXdxXexX1b3xX17xX25xX1b3xXexX1xX10xX25xX1b3xXexX15xX3bxX4dxX1b3xX17xX25xX1b3xXbxX1xX6xX3bxX1b3xX2bxX1xX25xX3bxX4dxX1b3xXbxX1xX6xXdxX1b3xX6xXdxX1b3xX4xX15xX3bxX4dxX1b3xX17xXdxX10xXexX65xX2xX120xX19cxX2xX19fxX1afxXc7xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX4dxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX65xX48xX10xX77xXdxX6xX65xX2xX19cxX117xX65xX3bxX10xX136xX7xX65xX19cxX117xX2xX120xX65xX2xX117xX19fxX77xX16cxX2xX11dxX19cxX2xX16cxX2xXexX2xX16cxX9e0xX1afxX19fxX5xX117xXc7xXbxX3bxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX20xXexX3xX4xX1xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX3bxX1xXdxX45xX15xX3xX48xX49xX3bxX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX51xX3bxX4dxX25xX55xXdxX3xXexX3exX5axX3bxX4dxX3xXexX3exX3fxX3bxX4dxX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX1bxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40axX7cexX25xX3xX17xX36xXbxX3xX1xX6xX87xX168xX3xX154xX324xX4xX1xX3xX4xX1xX5eexX3bxX3xX1bxX55xX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xXexX1xXc6xXexX3xX17xXc2xX3xXexX1xX10xX25xX3xXexX1cxX3bxX4dxX3xX17xX363xX3xXbxX1xX14xX3bxX3xX2bxX1xX590xX3bxX4dxX3xXbxX1xX81xXdxX3xX6xXdxX3xX4xX2671xX3bxX4dxX3xX17xXdxX36xXexXaxX3xX1xXc1xX10xX122xX9xXaxX65xX48xX10xX1b3xX17xX10xX65xX48xX10xX25xX1b3xX17xX10xXbxX1b3xX1xX6xX87xX1b3xX4xX6xX4xX1xX1b3xX4xX1xX25xX3bxX1b3xX1bxX6xX1b3xX4xX1xX10xX1b3xX17xXdxX10xX3bxX1b3xXexX1xXdxXexX1b3xX17xX25xX1b3xXexX1xX10xX25xX1b3xXexX15xX3bxX4dxX1b3xX17xX25xX1b3xXbxX1xX6xX3bxX1b3xX2bxX1xX25xX3bxX4dxX1b3xXbxX1xX6xXdxX1b3xX6xXdxX1b3xX4xX15xX3bxX4dxX1b3xX17xXdxX10xXexX65xX2xX120xX19cxX2xX19fxX1afxXc7xX1xXexX48xXaxX12xX40axX7cexX25xX3xX17xX36xXbxX3xX1xX6xX87xX168xX3xX154xX324xX4xX1xX3xX4xX1xX5eexX3bxX3xX1bxX55xX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xXexX1xXc6xXexX3xX17xXc2xX3xXexX1xX10xX25xX3xXexX1cxX3bxX4dxX3xX17xX363xX3xXbxX1xX14xX3bxX3xX2bxX1xX590xX3bxX4dxX3xXbxX1xX81xXdxX3xX6xXdxX3xX4xX2671xX3bxX4dxX3xX17xXdxX36xXexX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xX40axX372xXdxX3xXbxX1xX496xX3bxX3xXexX1xXc6xXexX3xX4xX34axX6xX3xX17xXc2xX3xX3dxX45xX15xX3xX4xX49xX3xXbxX1xX3exXafxX3bxX4dxX3xXbxX1xX324xXbxX3xX3bxX587xX15xX3xX3bxX3exX750xX3bxX4dxX3xXbxX1xX57cxX3xX1xX3fxXbxX3xXc1xXdxXbdxX3bxX4dxX579xX3xX4dxXdxX688xXbxX3xX48xX372xXdxX3xX48xX49xX3bxX3xX499xX3bxX3xXexXc1xX5axX3xX3bxXbdxX3bxX3xXexX1xXafxX48xX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX1xXafxX3bxX3xXc1xX587xXexX3xX3bxX1xXdxX45xX15xXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX154xX324xX4xX1xX3xX5xX55xX48xX3xX36xX4xX1xX3xX25xX48xX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xX3dxX14xX15xX3xX4x131ddxX4xX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX1xX587xXbxX3xX77x144d0xX3bxXaxX3xX1xXc1xX10xX122xX9xXaxX65xX48xX10xX1b3xX17xX10xX65xX4xX6xX4xX1xX1b3xX5xX6xX48xX1b3xX10xX4xX1xX1b3xX25xX48xX1b3xX4xX1xX15xX25xXdxX1b3xX77xX6xX15xX1b3xX4xX15xX4xX1b3xX3bxX4dxX25xX3bxX1b3xX1xX6xXbxX1b3xX77xX6xX3bxX65xX2xX120xX2xX16cxX120xX19cxXc7xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX4dxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX65xX48xX10xX77xXdxX6xX65xX2xX19cxX117xX65xX3bxX10xX136xX7xX65xX19cxX117xX2xX19fxX65xX2xX117xX16cxX77xX19cxX117xX120xX11dxX11dxX19cxX16cxXexX19fxX120xX11dxX1afxX19cxX5xX117xXc7xX1c8xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX20xXexX3xX4xX1xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX5xX31xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX4xX3xX3bxX1xXdxX45xX15xX3xX48xX49xX3bxX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX51xX3bxX4dxX25xX55xXdxX3xXexX3exX5axX3bxX4dxX3xXexX3exX3fxX3bxX4dxX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX1bxX12xX0xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX154xX324xX4xX1xX3xX5xX55xX48xX3xX36xX4xX1xX3xX25xX48xX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xX3dxX14xX15xX3xX4xX2972xX4xX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX1xX587xXbxX3xX77xX297fxX3bxXaxX3xX1xXc1xX10xX122xX9xXaxX65xX48xX10xX1b3xX17xX10xX65xX4xX6xX4xX1xX1b3xX5xX6xX48xX1b3xX10xX4xX1xX1b3xX25xX48xX1b3xX4xX1xX15xX25xXdxX1b3xX77xX6xX15xX1b3xX4xX15xX4xX1b3xX3bxX4dxX25xX3bxX1b3xX1xX6xXbxX1b3xX77xX6xX3bxX65xX2xX120xX2xX16cxX120xX19cxXc7xX1xXexX48xXaxX12xX154xX324xX4xX1xX3xX5xX55xX48xX3xX36xX4xX1xX3xX25xX48xX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xX3dxX14xX15xX3xX4xX2972xX4xX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX1xX587xXbxX3xX77xX297fxX3bxX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexXc1xX25xX3bxX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xX154xX324xX4xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX17xXdxX36xX3bxX3xX48xX49xX3bxX3xX499xX3bxX3xX36xX4xX1xX3xX25xX48xX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xX3dxX14xX15xX3xX4xX2972xX4xX3xX3bxX4dxX25xX3bxX3xX1bxX55xX3xX77xX343xX3bxX3xX77xX966xX579xX3xX2bxX1xXdxX36xX3bxX3xX4xX81xX3xX3bxX1xX55xX3xX6xXdxX3xX499xX3bxX3xX4xX2671xX3bxX4dxX3xX2bxX1xX10xX3bxX3xX3bxX4dxX3fxXdxX3xX48xXbdxX3xX5xXdxXc7xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX65xX15xX5xX12xX0xX77xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc1xXaxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX465xX25xX15xXc1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3x168aaxX48xX77xX10xXbxXc7xX1bxX3bxX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12xX0xX65xX77xXdxX1bxX12