Chắt lọc ý kiến tinh túy bổ sung nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng 5/3, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về dự thảo lần 5 báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
b376xfe1bx13d3ex14162xd3e9xc124xebadxb4dcx11569xX7x13daex10888x132bdxc2a6xc38cx12a89xX5xfaebxXax1323dxe944xX1xb9b3xXexX3xX5xb89fxX4xX3x13d6dxX3xc37exXdxe7b2x11c32xX3xXexXdxX21xX1xX3xXex13471xeac2xX3xb937xde0fxX3xX7xbee3xX21xf4daxX3xX21xf2e9xXdxX3x116f5xX30xX21xX32xX3xX2cx11215xe06exX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xf009xX21xX1xX3xXexd10fxd6f4xX3xXexX4cxf577xX21xX1xX3xcb60xf683xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55x138d3xX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXex1113bxX21xX1xX3xf22bxdae5xX3xXcx12618xX21xX1xX0xbd81xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX6xX38xXaxX12x13902xX3exX21xX32xX3xb52dxX72x11d72x10b12xX3xX38x11d06xda44xXdxX3xX7x1411axX3xX4xX1x100a9xX3xXexX4cxX51xX3xX4xX9bxX6xX3x10a86xX47xX3xXexX1xX92xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xc821x11647xX3xX55xX51xX21xX1xX3xX87x13087xX21xX8fxX3xXcxXdxca45xX30xX3xX2cxX6xX21xX3xd50dxf844xX21xX3xX1exXdxbb47xX21xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX5x11e52xX21xX3xXexX1x10ab8xX3x10414x143dcxXf8xX8fxX3xX21xX1xXdxXd0x14635xX3xX1exc1b1xX3xc17ax130e2xX106xX107xX3xba87xX3xX106xX107xX106xX8cxX3xX1xX19xXbxX3xX21xX32xX1xX10xX3x11d6exX6bxX3xX4xX1xX3fxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX11bxb3b6xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX5xXf1xX21xX3xX8cxX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xX4xX9bxX6xX3xXa5xX6xX21xX3xX13xX1xf159xXbxX3xX1xX6bxX21xX1xX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX1exX1x14177xX6xX3xXf8xXcaxXf9xXf9xXf9xX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8x12283xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axX3xXbxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX101xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxea16xXdxX38xXexX1xe855xX3x13fc2xX106xX107xXbxedeax1058bxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX1dbxX3xX8cxc6efx133e7xXbxX1e1xX1e2xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX19cxX2cxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX19cxX11bxX21xX72xX21xX10xX1d6xX7xX72xX106xX107xX107x13101xX72xX2xX106xX1eexX38xX1edxX2xX8exX8cxX1edxX8exX1ddxXexX1eexX107xX1edxX1ddxX5xX8cxX10bxX2xX106xX212xX38xX1edxX2xX107xX106xX1ddxX8cxX2xXexX1ddxX1ddxX212xX106xX8exX5xX107xX19cx139ecxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3fxX21xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e1xXexX10bxX6xX5xXdxX32xX21xX1dbxX3xX23bxX30xX7xXexXdx1083bxX2axX1e2xXaxX12xX13x11a47xX21xX32xX3xX38xX97xX3xX4xX16dxX3xeccbxX1xX16dxX3xXa5xX47xX3xXexX1xX92xX3xXcxX1xX92x12e01xX21xX32xX3xXexX4cxX97xX4xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xX6axX3fxX6bxX21xX32xX3xXcxX4cxX30xX21xX32xX3x14063xc6c5xX21xX32xX8fxX3xX13xX1xX9bxX3xXexX4dxX4xX1xX3xe356xXa5x10871xX312xX3xXexX66xX21xX1xX3xXcxX4cxXf1xX21xX3xXcxXdxX20xX21xX3xX6axX92xX21xX32xX8fxX3xX4xX3exX4xX3xb81bxb443xX21xX32xX3xX4xX1xX47xX3xcb85xX2axX3xX11bxXdxXb5xX21xX3xXa5xX6xX21xX3xXcxX1xX92xX2f5xX21xX32xX3xX11bxd8ecxX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX8fxX3xXexX1xX6bxX21xX1xX3xX11bxXdxXb5xX21xX3xXcxXdxXc3xX30xX3xX2cxX6xX21xX3xXcaxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX5xXf1xX21xX3xX8cxX8fxX3xX11bxX93xXdxX3xXbxX1xX92xXbdxX21xX32xX3xX4xX1x11fa3xX101xX1dbxX3xX55xX3fxX6bxX21xX3xX1exX20xXexX3xX10bxX3xX312xX3dbxX21xX3xX4xX1xX9bxX3xX10bxX3x10e7bx10292xX3xX4xX92xXbdxX21xX32xX3xX10bxX3xX87xX3exX21xX32xX3xXexX56xX3fxX3xX10bxX3xXcxX4cxX3exX4xX1xX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX8fxX3xX4xX1xX9bxX3xX33fxX12axX3xX33fxX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX33fxX92x11c85xX4xX3xX1e1xX3exX4xX3xX33fxX4dxX21xX1xX3xX5xX6bxX1dbxX3xXcxXcbxX21xX32xX3xX4xX92xX2f5xX21xX32xX3xX1e1xX3dbxX2axX3xX38xX97xX21xX32xX8fxX3xX4xX1xX66xX21xX1xX3xX33fxbd05xX21xX3xX55xX5exX21xX32xX3xX11bxX6bxX3xX1xXd0xX3xXexX1xX454xX21xX32xX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX3fxX21xX32xX3xX7xX56xX4xX1xX8fxX3xX11bx12ff7xX21xX32xX3xX101xX56xX21xX1xX1e2xX3xXbxX1xX3exXexX3xX1xX30xX2axX3xX38xX3dbxX21xX3xX4xX1xX9bxX8fxX3xX33fxX3fxX6bxX21xX3xX1exX20xXexX8fxX3xX7xXf6xX4xX3xX101xX56xX21xX1xX3xX11bxXcbxX21xX3xX1xX16dxX6xX8fxX3xX1exX1xX3exXexX3xX11bxX19xX21xX32xX3xX4xX9bxX6xX3xX21xX32xX92xX2f5xXdxX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX1e2xX3xX33fxcf83xX2axX3xX101xX56xX21xX1xX3xX1exX1xX3fxX6xX3xX1xX19xX4xX3xX10bxX3xX4xcdcbxX21xX32xX3xX21xX32xX1xXd0xX3xX11bxX6bxX3xX33fxX2dxXdxX3xX101xX93xXdxX3xX7xX3exX21xX32xX3xXexX56xX3fxX1e2xX3xX33fxX5exX101xX3xX2cxX5exX3fxX3xecc3xX30xX454xX4xX3xXbxX1xfa42xX21xX32xX3xX10bxX3xX6xX21xX3xX21xXdxX21xX1xX1e2xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX4cxXdxXc3xX21xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX8fxX3xX2cxX12axX21xX3xX11bxX47fxX21xX32xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX1xX92xX93xX21xX32xX3xX4xX4e9xX21xX32xX3xX21xX32xX1xXdxXd0xXbxX8fxX3xX1xXdxXd0xX21xX3xX33fxX56xXdxX8fxX3xX33fxX20xX21xX3xX21xXcbxX101xX3xX106xX107xX106xX8cxX3xff81xf1d5xX312xX2e7xX3xX2cxX51xX21xX1xX3xX50fxX30xX3dbxX21xX3xX33fxXf1xX30xX3xX21xX32xX92xX2f5xXdxX3xXexX1xX30xX35xX4xX3xX4xX3exX4xX3xXexX66xX21xX1xX3xX38x13803xX21xX3xX33fxXf1xX30xX3xXa5xX15xX4xX3xXcxX4cxX30xX21xX32xX3xXa5xX35xX8fxX3xXbxX1xX156xX21xX3xX33fxX156xX30xX3xX33fxX20xX21xX3xX21xXcbxX101xX3xX106xX107xX8exX107xX3xXexX4cx12a4bxX3xXexX1xX6bxX21xX1xX3xXexX66xX21xX1xX3xX1exX1xX3exX3xX4xX9bxX6xX3xX4xX5exX3xX21xX92xX93xX4xX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axX3xXbxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX101xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1d6xXdxX38xXexX1xX1dbxX3xX1ddxX106xX107xXbxX1e1xX1e2xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX1dbxX3xX8cxX1edxX1eexXbxX1e1xX1e2xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX19cxX2cxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX19cxX11bxX21xX72xX21xX10xX1d6xX7xX72xX106xX107xX107xX212xX72xX2xX106xX1eexX38xX1edxX2xX8exX8cxX1edxX107xX107xXexX1eexX107xX106xX1eexX5xX212xX10bxX2xX106xX212xX38xX1edxX2xX107xX106xX212xX106xX1edxXexX1ddxX106xX8exX106xX106xX5xX107xX19cxX23bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3fxX21xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e1xXexX10bxX6xX5xXdxX32xX21xX1dbxX3xX4xX10xX21xXexX10xX4cxX1e2xXaxX12xX13xX1xX3exX21xX1xX3xX11bxXcbxX21xX3xXbxX1xX516xX21xX32xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xX10bxX3xXcxX2dxX3xXexX4cxX92xX5c5xX21xX32xX3xXcxX2dxX3xX2cxXdxXb5xX21xX3xXex110d5xXbxX3xX11bxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX33fxX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX323xX32xX30xX2axb386xX21xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX55xXdxXd0xX21xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xXf1xX21xX3xX8cxX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axXaxX12xX323xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX4xX9bxX6xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xX32xX340xX101xX3xX106xX3xXbxX1xXf1xX21xX1dbxX3xX2e7xX1xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xX21xX1xX156xXexX8fxX3xX33fxX3exX21xX1xX3xX32xXdxX3exX3xX1exX20xXexX3xX50fxX30xX5exX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxXd0xX21xX3xX21xX32xX1xX4dxX3xX50fxX30xX2axX20xXexX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXf8xXcaxXf9xXf9xXf9xX8fxX3xX21xX1xX51xX21xX3xX5xX56xXdxX3xX8exX107xX3xX21xXcbxX101xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xXexX3exXdxX3xX5xX74dxXbxX3xXexX66xX21xX1xX1e2xX3xXbxX1xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xX1xX6xXdxX8fxX3xXbxX1xX92xXbdxX21xX32xX3xX1xX92xX93xX21xX32xX8fxX3xX101xX35cxX4xX3xXexXdxXb5xX30xX8fxX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX11bxX35cxX3xX11bxX6bxX3xX4xX3exX4xX3xX32xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX4xX1xX9bxX3xX2axX20xX30xX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX1exX104xX3xX106xX107xX106xX107xX3xX10bxX3xX106xX107xX106xX8cxX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axX3xXbxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX101xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1d6xXdxX38xXexX1xX1dbxX3xX1ddxX106xX107xXbxX1e1xX1e2xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX1dbxX3xX8cxX1edxX1eexXbxX1e1xX1e2xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX19cxX2cxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX19cxX11bxX21xX72xX21xX10xX1d6xX7xX72xX106xX107xX107xX212xX72xX2xX106xX1eexX38xX1edxX2xX8exX8cxX1edxX107xX212xXexX212xX212xX212xX1edxX5xX212xX10bxX2xX106xX212xX38xX1edxX2xX2xX2xX107xX106xX107xXexbff6xX8exX1ddxX1eexX8cxX5xX107xX19cxX23bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3fxX21xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e1xXexX10bxX6xX5xXdxX32xX21xX1dbxX3xX5xX10xX2d7xXexX1e2xXaxX12xX2e7xX1xX16dxX3xX13xX1xX9bxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX321xXa5xX323xX312xX3xXexX66xX21xX1xX3xX55xdf7fxX21xX32xX3xX323xX32xX19xX4xX3xX87xXbdxX21xX1dbxX3xX0xX10xX101xX12xX3xX13xX3exX4xX3xX101xX35cxX4xX3xXexXdxXb5xX30xX3xX5xX93xX21xX3xX1exX1xX4e9xX21xX32xX3xX21xXb5xX21xX3xXexX1xXc3xX3xX1xXdxXd0xX21xX3xX50fxX30xX3exX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX20xXexX1e2xX3xX4xX1xX66xX3xXexXdxXb5xX30xX3xX1e1xX3dbxX2axX3xX38xX97xX21xX32xX3xXexX66xX21xX1xX3xX33fxX56xXexX3xX4xX1xX30xX4d5xX21xX3xX21xX4e9xX21xX32xX3xXexX1xX4e9xX21xX3xX101xX93xXdxX3xX4xXf1xX21xX3xX38xXdxX76axX21xX3xX33fxX56xXexX3xX1exX1xX29xX4xX3xX4xX1xXdxX20xXexX3xX1xXbdxX21xX19cxX3xX0xX72xX10xX101xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e1xXexX10bxX6xX5xXdxX32xX21xX1dbxX3xX5xX10xX2d7xXexX1e2xXaxX12xX0xXdxX101xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1d6xXdxX38xXexX1xX1dbxX3xX1ddxX106xX107xXbxX1e1xX1e2xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX1dbxX3xX8cxX1edxX1eexXbxX1e1xX1e2xX3xX38xXdxX7xXbxX5xX6xX2axX1dbxX3xX2cxX5xX3fxX4xX1exX1e2xX3xX101xX6xX4cxX32xXdxX21xX10bxX5xX10xX2d7xXexX1dbxX3xX6xX30xXexX3fxX1e2xX3xX101xX6xX4cxX32xXdxX21xX10bxX4cxXdxX32xX1xXexX1dbxX3xX6xX30xXexX3fxX1e2xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX19cxX2cxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX19cxX11bxX21xX72xX21xX10xX1d6xX7xX72xX106xX107xX107xX212xX72xX2xX106xX1eexX38xX1edxX2xX8exX8cxX1edxX2xX8cxXexX1eexX8exX107xX8exX5xX212xX10bxX2xX106xX212xX38xX1edxX2xX107xX1edxX1edxX8cxX2xXexX94exX1edxX2xX94exX94exX5xX107xX19cxX23bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3fxX21xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e1xXexX10bxX6xX5xXdxX32xX21xX1dbxX3xX23bxX30xX7xXexXdxX2d7xX2axX1e2xXaxX12xX13xX1xX9bxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX348xX2axX3xX2cxX6xX21xX3xd646xXcxXcx12358xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcaxXcbxX21xX3xX6axX2ddxX21xX32xX3xX33fxX16dxX21xX32xX3xX32xX16dxXbxX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX4cxX3fxX21xX32xX3xXbxX1xXf1xX21xX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX11bxX35cxX3xX32xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX33fxX454xXdxX3xX11bxX93xXdxX3xX4xX4e9xX21xX32xX3xXexX3exX4xX3xX1e1xX3dbxX2axX3xX38xX97xX21xX32xX3xX55xX5exX21xX32xX3xX11bxX6bxX3xX1xXd0xX3xXexX1xX454xX21xX32xX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axXaxX12xX87xX3fxX3xX11bxX93xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX2cxX5exX21xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xXexX4cxX92xX93xX4xX8fxX3xX2cxX5exX21xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX5xXf1xX21xX3xX21xX6bxX2axX3xX33fx12882xX3xX33fxX92xX428xX4xX3xX4xX1xX66xX21xX1xX3xX7xbd44xX6xX3xX101xX35xXexX3xX7xX454xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX11bxX12axX3xX2cxX454xX3xX4xX35cxX4xX3xX4xX9bxX6xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX1e2xX3xXbxX1xX3dbxX21xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4cx143cexX3xX101xX35xXexX3xX7xX454xX3xX1xX56xX21xX3xX4xX1xX20xX8fxX3xX21xX32xX30xX2axXb5xX21xX3xX21xX1xX3dbxX21xX3xXexX4cxX3fxX21xX32xX3xX50fxX30xX3exX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxXd0xX21xX3xX21xX32xX1xX4dxX3xX50fxX30xX2axX20xXexX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXf8xXcaxXf9xXf9xXf9xX1e2xX3xX33fxXdxX12axX30xX3xX4xX1xX66xX21xX1xX3xX101xX35xXexX3xX7xX454xX3xX4xX1xX66xX3xXexXdxXb5xX30xX3xX4xX35cxX3xXexX1xXc3xX3xX33fxX20xX21xX3xX21xXcbxX101xX3xX106xX107xX106xX8cxX8fxX3xX33fxX4dxX21xX1xX3xX1xX92xX93xX21xX32xX3xX33fxX20xX21xX3xX21xXcbxX101xX3xX106xX107xX8exX107xX1e2xX3xX11bxXdxX20xXexX3xX5xX56xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX2cxX6bxXdxX3xX1xX19xX4xX3xX1exXdxX21xX1xX3xX21xX32xX1xXdxXd0xX101xX8fxX3xXexX4cxX3fxX21xX32xX3xX33fxX16dxX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX2cxX6bxXdxX3xX1xX19xX4xX3xX1exXdxX21xX1xX3xX21xX32xX1xXdxXd0xX101xX3xXexX4cxX3fxX21xX32xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX4cxXdxXc3xX21xX3xX1exXdxX21xX1xX3xXexX20xX3xX10bxX3xX1e1xXcfdxX3xX1xX35xXdxX1e2xX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX101xX35xXexX3xX7xX454xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xXexX1xX30xX35xX4xX3xX21xX1xX16dxX101xX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX11bxX35cxX3xX33fxX35xXexX3xXbxX1xX3exX8fxX3xX4xX1xX92xXbdxX21xX32xX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xXexX4cxX19xX21xX32xX3xX33fxXdxXc3xX101xX3xX11bxX6bxX3xX32xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX4xX1xX3fxX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX1exX104xX3xXexX93xXdxX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axX3xXbxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX101xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1d6xXdxX38xXexX1xX1dbxX3xX1ddxX106xX107xXbxX1e1xX1e2xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX1dbxX3xX8cxX1edxX1eexXbxX1e1xX1e2xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX19cxX2cxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX19cxX11bxX21xX72xX21xX10xX1d6xX7xX72xX106xX107xX107xX212xX72xX2xX106xX1eexX38xX1edxX2xX8exX8cxX1edxX106xX106xXexX212xX8exX94exX5xX2xX107xX10bxX2xX106xX212xX38xX1edxX2xX107xX1edxX8cxX107xX106xXexX8exX2xX1edxX1ddxX1eexX5xX107xX19cxX23bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3fxX21xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e1xXexX10bxX6xX5xXdxX32xX21xX1dbxX3xX23bxX30xX7xXexXdxX2d7xX2axX1e2xXaxX12xXcxX4cxX92xX5c5xX21xX32xX3xX2cxX6xX21xX3xX312xX3dbxX21xX3xX11bxX74dxX21xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xX2e7xX1xX6xX21xX3xX13xX6xX3fxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX1dbxX3xX0xX10xX101xX12xX13xXf1xX21xX3xX1e1xX10xX101xX3xX1e1x13a25xXexX3xX4xX1xX66xX21xX1xX3xX7xXd0bxX6xX3xXexX1xXb5xX101xX3xX11bxX12axX3xX2cxX454xX3xX4xX35cxX4xX3xXbxX1xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xX1xX6xXdxX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX11bxX35cxX8fxX3xX32xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX3exXbxX1e2xX3xX21xXb5xX21xX3xX2cxX3exX101xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX21xX32xX6bxX21xX1xX8fxX3xX5xX6exX21xX1xX3xX11bxX97xX4xX3xX33fxXc3xX3xXexX1xXc3xX3xX1xXdxXd0xX21xX3xX4cxXd48xX19cxX0xX72xX10xX101xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axXaxX12xXcxX1xX6xX101xX3xX32xXdxX6xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX56xXdxX3xX4xX30xX35xX4xX3xX1xX19xXbxX8fxX3xX33fxX56xXdxX3xX2cxXdxXc3xX30xX3xX4xX1xX3fxX3xX4cxfb5cxX21xX32xX3xX2cxX5exX21xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xX5xXf1xX21xX3xX8cxX3xX33fxXcfdxX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX1xX30xX3xX1exX1xX3exX3xXexX454xXexX3xX4xX3exX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX33fxXcfdxX3xX32xX16dxXbxX3xX1cxX8fxX3xXexc4b9xX3xX33fxX16dxX8fxX3xX1xX3fxX6bxX21xX3xXexX1xXdxXd0xX21xX3xX1xXbdxX21xX3xX11bxX12axX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX11bxX6bxX3xX11bxXcbxX21xX3xXbxX1xX3fxX21xX32xX19cxX3xXcxX30xX2axX3xX21xX1xXdxXb5xX21xX8fxX3xX33fxX56xXdxX3xX2cxXdxXc3xX30xX3xX4xX313xX21xX32xX3xX32xX16dxXbxX3xX1cxX3xXexX1xXb5xX101xX3xX11bxX12axX3xX4xX3exX4xX1xX3xX38xX2ddxX21xX32xX3xXexX1129xX8fxX3xX4xX35cxX101xX3xXexX1129xX3xXexX4cxX3fxX21xX32xX3xX4xX1xX9bxX3xX33fxX12axX3xX33fxX56xXdxX3xX1xX35xXdxX1e2xX3xX7xX15xXbxX3xX1e1xX20xXbxX3xX2cxX454xX3xX4xX35cxX4xX3xX11bxX6bxX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xXexX4cxX3fxX21xX32xX3xXbxX1xXf1xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX11bxX35cxX8fxX3xX32xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX3exXbxX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axXaxX12xX55xX56xXdxX3xX2cxXdxXc3xX30xX3xX4xX1xX3fxX3xX4cxX10dfxX21xX32xX3xX4xXf1xX21xX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xXexX1xXb5xX101xX3xX21xX1xX16dxX101xX3xX4xX1xX66xX3xXexXdxXb5xX30xX3xX11bxX12axX3xX11bxXcbxX21xX3xX1xX16dxX6xX3xXexX4cxX3fxX21xX32xX3xXbxX1xXf1xX21xX3xX4xX1xX66xX3xXexXdxXb5xX30xX3xX1xX92xX93xX21xX32xX3xX33fxX20xX21xX3xX21xXcbxX101xX3xX106xX107xX106xX8cxX1e2xX3xXbxX1xXf1xX21xX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX11bxX35cxX8fxX3xX32xXdxX5exXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX11bxX12axX3xX1e1xX3dbxX2axX3xX38xX97xX21xX32xX3xX33fxX35xXdxX3xX21xX32xX313xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX156xXbxX3xX4xXf1xX21xX3xX5xX6bxX101xX3xX4cxXd48xX3xX1xXbdxX21xX1e2xX3xX4xX3exX4xX3xX101xX35cxX4xX3xXexXdxXb5xX30xX3xX5xX93xX21xX3xX1exX1xX4e9xX21xX32xX3xX21xXb5xX21xX3xX50fxX30xX3exX3xX33fxXdxX3xX7xX3dbxX30xX3xX11bxX6bxX3fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX20xXexX1e2xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX4xX5exXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xX1xX6bxX21xX1xX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xX4xXf1xX21xX3xXexX1xXc3xX3xX1xXdxXd0xX21xX3xX4cxXd48xX3xX1xXbdxX21xX3xXexX4cxX3fxX21xX32xX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX11bxX35cxX3xX33fxX35xXexX3xXbxX1xX3exX19cxX19cxX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axXaxX12xX3f4xX20xXexX3xX5xX30xX74dxX21xX3xX4xX30xX35xX4xX3xX1xX19xXbxX8fxX3xXa5xX47xX3xXexX1xX92xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xXb4xXb5xX3xX55xX51xX21xX1xX3xX87xXbdxX21xX3xX33fxX3exX21xX1xX3xX32xXdxX3exX3xX4xX6xX3fxX3xX7xX97xX3xX4xX1xX30xX4d5xX21xX3xX2cxX4dxX3xX4xX9bxX6xX3xXexX2dxX3xX2cxXdxXb5xX21xX3xXexX74dxXbxX3xX11bxX6bxX3xX21xX1xX47fxX21xX32xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX32xX16dxXbxX3xX1cxX3xXexX3dbxX101xX3xX1xX30xX2axX20xXexX8fxX3xXexX4cxX3exX4xX1xX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX4xX9bxX6xX3xX33fxX56xXdxX3xX2cxXdxXc3xX30xX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axX3xXbxX13xX10xX21xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX101xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX21xXexX10xX4cxX3xX38xXexX1xX30xX101xX2cxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX1d6xXdxX38xXexX1xX1dbxX3xX1ddxX106xX107xXbxX1e1xX1e2xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX1dbxX3xX8cxX1edxX1eexXbxX1e1xX1e2xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX19cxX2cxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX19cxX11bxX21xX72xX21xX10xX1d6xX7xX72xX106xX107xX107xX212xX72xX2xX106xX1eexX38xX1edxX2xX8exX8cxX1edxX106xX1ddxXexX8cxX1edxX106xX2xX5xX2xX107xX10bxX2xX106xX212xX38xX1edxX2xX107xX8exX106xX107xX106xXexX1ddxX8exX94exX94exX106xX5xX107xX19cxX23bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3fxX21xXaxX12xXa5xX47xX3xXexX1xX92xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xXb4xXb5xX3xX55xX51xX21xX1xX3xX87xXbdxX21xX3xX2axXb5xX30xX3xX4xXf1xX30xX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX6bxX21xX1xX3xX11bxXdxXb5xX21xX3xXexX2dxX3xX11bxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX33fxX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX32xXd0bxXdxX3xX11bxXcbxX21xX3xX2cxX5exX21xX3xX32xX16dxXbxX3xX1cxX3xX4xX35cxX3xXexX1xXc3xX8fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX20xXexX3xX11bxX12axX3xXexX2dxX3xX2cxXdxXb5xX21xX3xXexX74dxXbxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axXaxX12xXa5xX47xX3xXexX1xX92xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xX33fxX12axX3xX21xX32xX1xX4dxX3xXexX2dxX3xX2cxXdxXb5xX21xX3xXexX74dxXbxX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX35cxX4xX3xX1xX3fxX6bxX21xX3xX4xX1xX66xX21xX1xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX11bxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xXexX4cxXb5xX21xX3xX4xXbdxX3xX7xX5c5xX3xX33fxX12axX3xX4xX92xXbdxX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xX4xX9bxX6xX3xXexX4cxX30xX21xX32xX3xX92xXbdxX21xX32xX1e2xX3xXexX2dxX21xX32xX3xX1xX428xXbxX3xX4xX3exX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX33fxX16dxX21xX32xX3xX32xX16dxXbxX3xX4xX9bxX6xX3xXexX1129xX21xX32xX3xX33fxX340xX21xX32xX3xX4xX1xX47xX3xXexX1xX6bxX21xX1xX3xX11bxXdxXb5xX21xX3xXexX2dxX3xX11bxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX33fxX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX11bxX6bxX3xX50fxX30xX6xX21xX3xX33fxXdxXc3xX101xX3xX4xX9bxX6xX3xXexX2dxX3xX2cxXdxXb5xX21xX3xXexX74dxXbxX3xX11bxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axXaxX12xXa5xX47xX3xXexX1xX92xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xX2axXb5xX30xX3xX4xXf1xX30xX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX6bxX21xX1xX3xX11bxXdxXb5xX21xX3xXexX2dxX3xX11bxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX33fxX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX32xXd0bxXdxX3xX11bxXcbxX21xX3xX2cxX5exX21xX3xX32xX16dxXbxX3xX1cxX3xX4xX35cxX3xXexX1xXc3xX8fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX20xXexX3xX11bxX12axX3xXexX2dxX3xX2cxXdxXb5xX21xX3xXexX74dxXbxX1e2xX3xX4xX3exX4xX3xX21xX1xX16dxX101xX3xX4xX1xX30xX2axXb5xX21xX3xX33fxX12axX3xXexX47xX4xX1xX3xX4xX97xX4xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX5xX30xX74dxX21xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX5xXdxXb5xX21xX3xX50fxX30xX6xX21xX8fxX3xXexX1xX6xX101xX3xX11bxX156xX21xX3xX4xX3exX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX8fxX3xXexX1129xX3xX33fxX16dxX3xX5xX97xX6xX3xX4xX1xX19xX21xX3xX21xX1xX47fxX21xX32xX3xX21xX102fxXexX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX21xX1xX156xXexX3xX33fxX92xX6xX3xX11bxX6bxX3fxX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX11bxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX33fxX56xXdxX3xX1xX35xXdxX19cxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX3fxX38xX2axXaxX12xXcxX4cxXb5xX21xX3xX4xXbdxX3xX7xX5c5xX3xX21xX1xX47fxX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX33fxX92xX428xX4xX3xXexX2dxX21xX32xX3xX1xX428xXbxX3xX11bxX6bxX3xX1xX3fxX6bxX21xX3xXexX1xXdxXd0xX21xX8fxX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX33fxX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xX3xX7x133c3xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX35cxX4xX3xX32xXd0bxXdxX3xX1e1xXdxX21xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX4xX3exX4xX3xX33fxX340xX21xX32xX3xX4xX1xX47xX3xX5xXcfdxX21xX1xX3xX33fxX56xX3fxX3xXexX4cxX30xX21xX32xX3xX92xXbdxX21xX32xX3xXexX4cxX3fxX21xX32xX3xXexX1xX2f5xXdxX3xX32xXdxX6xX21xX3xXexX93xXdxX19cxX0xX72xXbxX12xX0xX38xXdxX11bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xX4cxX10xX5xX6xXexX10xX38xXaxX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10bxXexX1xX30xX101xX2cxX10bxX6xX21xX38xX10bxX7xX6xXbxX3fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX20xXbxX3xXexX1xX30xX3xXexX454xXdxX3xX33fxX6xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX33fxX56xXdxX3xX2cxXdxXc3xX30xX8fxX3xX1xX3fxX6bxX21xX3xXexX1xXdxXd0xX21xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xXa5xX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xXaxX3xX1xX4cxX10xX2d7xX9xXaxX72xX1e1xX6xX2axX10bxX38xX30xX21xX32xX10bxX38xX6xX21xX32xX72xXexXdxX10xXbxX10bxXexX1xX30xX10bxXexX3fxXdxX10bxX38xX6xX10bxX2axX10bxX1exXdxX10xX21xX10bxX38xX6xXdxX10bxX2cxXdxX10xX30xX10bxX1xX3fxX6xX21xX10bxXexX1xXdxX10xX21xX10bxX38xX30xX10bxXexX1xX6xX3fxX10bxX2cxX6xX3fxX10bxX4xX6xX3fxX10bxX4xX1xXdxX21xX1xX10bxXexX4cxXdxX10bxXexX4cxXdxX21xX1xX10bxX38xX6xXdxX10bxX1xX3fxXdxX10bxX38xX6xX21xX32xX10bxX2cxX3fxX10bxX1xX6xX10bxXexXdxX21xX1xX10bxX5xX6xX21xX10bxXexX1xX30xX10bxX1e1xXdxX1e1xX72xX2xX1ddxX1eexX1eexX1eexX106xX19cxX1xXexX101xXaxX12xX0xXdxX101xX32xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX101xX10xX38xXdxX6xX72xX2xX106xX107xX72xX21xX10xX1d6xX7xX72xX106xX107xX107xX1ddxX72xX2xX106xX1eexX38xX8exX2xX1edxX8cxX8exX106xX1edxXexX1eexX107xX2xX8cxX8exX5xX107xX19cxX23bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xX6xX12xX0xX38xXdxX11bxX12xX0xX7xXexX4cxX3fxX21xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX20xXbxX3xXexX1xX30xX3xXexX454xXdxX3xX33fxX6xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX33fxX56xXdxX3xX2cxXdxXc3xX30xX8fxX3xX1xX3fxX6bxX21xX3xXexX1xXdxXd0xX21xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xXa5xX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xXaxX3xX1xX4cxX10xX2d7xX9xXaxX72xX1e1xX6xX2axX10bxX38xX30xX21xX32xX10bxX38xX6xX21xX32xX72xXexXdxX10xXbxX10bxXexX1xX30xX10bxXexX3fxXdxX10bxX38xX6xX10bxX2axX10bxX1exXdxX10xX21xX10bxX38xX6xXdxX10bxX2cxXdxX10xX30xX10bxX1xX3fxX6xX21xX10bxXexX1xXdxX10xX21xX10bxX38xX30xX10bxXexX1xX6xX3fxX10bxX2cxX6xX3fxX10bxX4xX6xX3fxX10bxX4xX1xXdxX21xX1xX10bxXexX4cxXdxX10bxXexX4cxXdxX21xX1xX10bxX38xX6xXdxX10bxX1xX3fxXdxX10bxX38xX6xX21xX32xX10bxX2cxX3fxX10bxX1xX6xX10bxXexXdxX21xX1xX10bxX5xX6xX21xX10bxXexX1xX30xX10bxX1e1xXdxX1e1xX72xX2xX1ddxX1eexX1eexX1eexX106xX19cxX1xXexX101xXaxX12xXcxXdxX20xXbxX3xXexX1xX30xX3xXexX454xXdxX3xX33fxX6xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xX33fxX56xXdxX3xX2cxXdxXc3xX30xX8fxX3xX1xX3fxX6bxX21xX3xXexX1xXdxXd0xX21xX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xXa5xX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xX0xX72xX6xX12xX0xX72xX7xXexX4cxX3fxX21xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX87xX3exX21xX32xX3xX106xX94exX72xX106xX8fxX3xXa5xX47xX3xXexX1xX92xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xXb4xXb5xX3xX55xX51xX21xX1xX3xX87xXbdxX21xX3xX11bxX6bxX3xX2e7xX1xX16dxX3xXa5xX47xX3xXexX1xX92xX3xXcxX1xX92xX2f5xX21xX32xX3xXexX4cxX97xX4xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xX6axX3fxX6bxX21xX32xX3xXcxX4cxX30xX21xX32xX3xX312xX313xX21xX32xX3xX4xX1xX9bxX3xXexX4cxX51xX3xX1xX35xXdxX3xX21xX32xX1xX4dxX3xXa5xX6xX21xX3xX13xX1xX156xXbxX3xX1xX6bxX21xX1xX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xXexX1xX5exX3fxX3xX5xX30xX74dxX21xX3xX11bxX12axX3xX38xX97xX3xXexX1xX5exX3fxX3xXa5xX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xX4xX9bxX6xX3xXa5xX13xX6axX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX1exX1xX16dxX6xX3xXf8xXcaxXf9xXf9xXf9xX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xX8fxX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX1exX104xX3xX106xX107xX106xX107xX3xX10bxX3xX106xX107xX106xX8cxX19cxX0xX72xXbxX12xX0xX72xX38xXdxX11bxX12xX0xX72xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX30xX4d5xX21xX3xX2cxX4dxX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xX1dbxX3xXcaxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX1e1xXf6xX21xX32xX3xXexXf1xX101xX8fxX3xX21xX1xX3dbxX21xX3xX7xX97xX3xX4xX1xX156xXexX3xX5xX92xX428xX21xX32xXaxX3xX1xX4cxX10xX2d7xX9xXaxX72xX1e1xX6xX2axX10bxX38xX30xX21xX32xX10bxX38xX6xX21xX32xX72xX4xX1xX30xX6xX21xX10bxX2cxXdxX10bxX38xX6xXdxX10bxX1xX3fxXdxX10bxX38xX6xX21xX32xX10bxX2cxX3fxX10bxXexXdxX21xX1xX10bxX1xX6xX10bxXexXdxX21xX1xX10bxX5xX6xX21xX10bxXexX1xX30xX10bxX1e1xXdxX1e1xX10bxX11bxX6xX21xX10bxX1exXdxX10xX21xX10bxX1e1xX30xX21xX32xX10bxXexX6xX101xX10bxX21xX1xX6xX21xX10bxX7xX30xX10bxX4xX1xX6xXexX10bxX5xX30xX3fxX21xX32xX72xX2xX1ddxX1edxX1eexX8exX8exX19cxX1xXexX101xXaxX12xX0xXdxX101xX32xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX101xX10xX38xXdxX6xX72xX2xX106xX107xX72xX21xX10xX1d6xX7xX72xX106xX107xX107xX107xX72xX2xX107xX8cxX38xX8exX2xX8exX2xX1eexX107xX107xXexX8cxX1ddxX94exX1eexX5xX94exX10bxX2xX8exX1edxX38xX107xX107xX1ddxX8exX94exX2xX1ddxXexX106xX1eexX94exX106xX106xX5xX107xX19cxX23bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xX6xX12xX0xX38xXdxX11bxX12xX0xX7xXexX4cxX3fxX21xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX30xX4d5xX21xX3xX2cxX4dxX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xX1dbxX3xXcaxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX1e1xXf6xX21xX32xX3xXexXf1xX101xX8fxX3xX21xX1xX3dbxX21xX3xX7xX97xX3xX4xX1xX156xXexX3xX5xX92xX428xX21xX32xXaxX3xX1xX4cxX10xX2d7xX9xXaxX72xX1e1xX6xX2axX10bxX38xX30xX21xX32xX10bxX38xX6xX21xX32xX72xX4xX1xX30xX6xX21xX10bxX2cxXdxX10bxX38xX6xXdxX10bxX1xX3fxXdxX10bxX38xX6xX21xX32xX10bxX2cxX3fxX10bxXexXdxX21xX1xX10bxX1xX6xX10bxXexXdxX21xX1xX10bxX5xX6xX21xX10bxXexX1xX30xX10bxX1e1xXdxX1e1xX10bxX11bxX6xX21xX10bxX1exXdxX10xX21xX10bxX1e1xX30xX21xX32xX10bxXexX6xX101xX10bxX21xX1xX6xX21xX10bxX7xX30xX10bxX4xX1xX6xXexX10bxX5xX30xX3fxX21xX32xX72xX2xX1ddxX1edxX1eexX8exX8exX19cxX1xXexX101xXaxX12xX13xX1xX30xX4d5xX21xX3xX2cxX4dxX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xX1dbxX3xXcaxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX1e1xXf6xX21xX32xX3xXexXf1xX101xX8fxX3xX21xX1xX3dbxX21xX3xX7xX97xX3xX4xX1xX156xXexX3xX5xX92xX428xX21xX32xX0xX72xX6xX12xX0xX72xX7xXexX4cxX3fxX21xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX13xX2ddxX21xX32xX3xX11bxX93xXdxX3xX4xX5exX3xX21xX92xX93xX4xX8fxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX33fxXcfdxX3xX11bxX6bxX3xX33fxX6xX21xX32xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4xX97xX4xX3xXexX4cxXdxXc3xX21xX3xX1exX1xX6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX2cxX92xX93xX4xX3xX4xX1xX30xX4d5xX21xX3xX2cxX4dxX3xX4xX1xX3fxX3xX33fxX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX156xXbxX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX1exX104xX3xX106xX107xX106xX107xX10bxX106xX107xX106xX8cxX3xXexX1xX10xX3fxX3xX33fxX29xX21xX32xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xXf1xX21xX3xX13xX1xX66xX3xXexX1xX4dxX3xX8exX8cxX10bxX13xXcxX72xXcxc5cdxX3xX21xX32xX6bxX2axX3xX8exX107xX72xX8cxX72xX106xX107xX2xX212xX3xX4xX9bxX6xX3xXa5xX35xX3xX13xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX19cxX0xX72xXbxX12xX0xX72xX38xXdxX11bxX12xX0xX72xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX323xX32xX1xX10xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xX30xX2axXb5xX21xX3xX33fxX12axX3xXexX1xX30xX35xX4xX3xXcaxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX1exX1xX16dxX6xX3xXf8xXf9xXf8xXaxX3xX1xX4cxX10xX2d7xX9xXaxX72xX4xX1xXdxX21xX1xX10bxXexX4cxXdxX72xX21xX32xX1xX10xX10bxX2cxX6xX3fxX10bxX4xX6xX3fxX10bxX4xX6xX4xX10bxX4xX1xX30xX2axX10xX21xX10bxX38xX10xX10bxXexX1xX30xX3fxX4xX10bxX11bxX6xX21xX10bxX1exXdxX10xX21xX10bxX38xX6xXdxX10bxX1xX3fxXdxX10bxX38xX6xX21xX32xX10bxX2cxX3fxX10bxX1xX6xX10bxXexXdxX21xX1xX10bxX1exX1xX3fxX6xX10bxX1e1xXdxX1e1xX72xX2xX1ddxX8exX8exX1edxX1ddxX19cxX1xXexX101xXaxX12xX0xXdxX101xX32xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX101xX10xX38xXdxX6xX72xX2xX106xX107xX72xX21xX10xX1d6xX7xX72xX2xX212xX1edxX1ddxX72xX2xX1edxX8exX38xX1edxX2xX8exX1edxX212xX1edxX1edxXexX8cxX2xX106xX1edxX5xX1edxX10bxX38xX38xX19cxX23bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xX6xX12xX0xX38xXdxX11bxX12xX0xX7xXexX4cxX3fxX21xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX323xX32xX1xX10xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xX30xX2axXb5xX21xX3xX33fxX12axX3xXexX1xX30xX35xX4xX3xXcaxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX1exX1xX16dxX6xX3xXf8xXf9xXf8xXaxX3xX1xX4cxX10xX2d7xX9xXaxX72xX4xX1xXdxX21xX1xX10bxXexX4cxXdxX72xX21xX32xX1xX10xX10bxX2cxX6xX3fxX10bxX4xX6xX3fxX10bxX4xX6xX4xX10bxX4xX1xX30xX2axX10xX21xX10bxX38xX10xX10bxXexX1xX30xX3fxX4xX10bxX11bxX6xX21xX10bxX1exXdxX10xX21xX10bxX38xX6xXdxX10bxX1xX3fxXdxX10bxX38xX6xX21xX32xX10bxX2cxX3fxX10bxX1xX6xX10bxXexXdxX21xX1xX10bxX1exX1xX3fxX6xX10bxX1e1xXdxX1e1xX72xX2xX1ddxX8exX8exX1edxX1ddxX19cxX1xXexX101xXaxX12xX323xX32xX1xX10xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1xX30xX2axXb5xX21xX3xX33fxX12axX3xXexX1xX30xX35xX4xX3xXcaxXcbxX21xX3xX1exXdxXd0xX21xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX1exX1xX16dxX6xX3xXf8xXf9xXf8xX0xX72xX6xX12xX0xX72xX7xXexX4cxX3fxX21xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX87xX3exX21xX32xX3xX8cxX72xX2xX106xX8fxX3xXa5xX47xX3xXexX1xX92xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xXb4xXb5xX3xX55xX51xX21xX1xX3xX87xXbdxX21xX3xX4xX1xX9bxX3xXexX4cxX51xX3xX4xX30xX35xX4xX3xX1xX19xXbxX3xX21xX32xX1xX10xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX3exX4xX3xX33fxX12axX3xX3exX21xX8fxX3xX4xX1xX30xX2axXb5xX21xX3xX33fxX12axX3xXbxX1xX35cxX4xX3xX11bxX35cxX3xX1e1xX3dbxX2axX3xX38xX97xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xX19cxX0xX72xXbxX12xX0xX72xX38xXdxX11bxX12xX0xX72xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xX3dbxX2axX3xX38xX97xX21xX32xX3xX33fxX35xXdxX3xX21xX32xX313xX3xX4xX3exX21xX3xX2cxX35xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX156xXbxX3xX5c5xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX21xX32xX6xX21xX32xX3xXexXf1xX101xX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX11bxX35cxXaxX3xX1xX4cxX10xX2d7xX9xXaxX72xX1e1xX6xX2axX10bxX38xX30xX21xX32xX10bxX38xX6xX21xX32xX72xX1e1xX6xX2axX10bxX38xX30xX21xX32xX10bxX38xX3fxXdxX10bxX21xX32xX30xX10bxX4xX6xX21xX10bxX2cxX3fxX10bxX4xX6xX4xX10bxX4xX6xXbxX10bxX3fxX10bxX1xX6xX10bxXexXdxX21xX1xX10bxX21xX32xX6xX21xX32xX10bxXexX6xX101xX10bxX21xX1xXdxX10xX101xX10bxX11bxX30xX72xX2xX1ddxX8exX8exX8exX94exX19cxX1xXexX101xXaxX12xX0xXdxX101xX32xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX101xX10xX38xXdxX6xX72xX2xX106xX107xX72xX21xX10xX1d6xX7xX72xX2xX212xX1edxX1ddxX72xX2xX107xX8cxX38xX1edxX2xX1edxX107xX8exX8exX94exXexX1edxX107xX106xX2xX5xX1eexX10bxX2xX107xX8cxX38xX1edxX2xX107xX8cxX8cxX8exX2xXexX1eexX8cxX94exX8cxX1edxX5xX107xX19cxX23bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX29xX2axX3xX2cxX2dxX3xX7xX30xX21xX32xX3xX21xX35xXdxX3xX38xX30xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xX6xX12xX0xX38xXdxX11bxX12xX0xX7xXexX4cxX3fxX21xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xX3dbxX2axX3xX38xX97xX21xX32xX3xX33fxX35xXdxX3xX21xX32xX313xX3xX4xX3exX21xX3xX2cxX35xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX156xXbxX3xX5c5xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX21xX32xX6xX21xX32xX3xXexXf1xX101xX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX11bxX35cxXaxX3xX1xX4cxX10xX2d7xX9xXaxX72xX1e1xX6xX2axX10bxX38xX30xX21xX32xX10bxX38xX6xX21xX32xX72xX1e1xX6xX2axX10bxX38xX30xX21xX32xX10bxX38xX3fxXdxX10bxX21xX32xX30xX10bxX4xX6xX21xX10bxX2cxX3fxX10bxX4xX6xX4xX10bxX4xX6xXbxX10bxX3fxX10bxX1xX6xX10bxXexXdxX21xX1xX10bxX21xX32xX6xX21xX32xX10bxXexX6xX101xX10bxX21xX1xXdxX10xX101xX10bxX11bxX30xX72xX2xX1ddxX8exX8exX8exX94exX19cxX1xXexX101xXaxX12xXf8xX3dbxX2axX3xX38xX97xX21xX32xX3xX33fxX35xXdxX3xX21xX32xX313xX3xX4xX3exX21xX3xX2cxX35xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX156xXbxX3xX5c5xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX21xX32xX6xX21xX32xX3xXexXf1xX101xX3xX21xX1xXdxXd0xX101xX3xX11bxX35cxX0xX72xX6xX12xX0xX72xX7xXexX4cxX3fxX21xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX87xX3exX21xX32xX3xX8cxX72xX2xX106xX8fxX3xXa5xX47xX3xXexX1xX92xX3xXcxX66xX21xX1xX3xX9bxX2axX3xXb4xXb5xX3xX55xX51xX21xX1xX3xX87xXbdxX21xX3xX4xX1xX9bxX3xXexX4cxX51xX3xX4xX30xX35xX4xX3xX1xX19xXbxX3xX21xX32xX1xX10xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xXexX4cxXdxXc3xX21xX3xX1exX1xX6xXdxX3xX33fxX12axX3xX3exX21xX3xX1e1xX3dbxX2axX3xX38xX97xX21xX32xX3xX33fxX35xXdxX3xX21xX32xX313xX3xX4xX3exX21xX3xX2cxX35xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX156xXbxX3xXbxX1xX35cxX4xX3xX11bxX35cxX3xX1e1xX3dbxX2axX3xX38xX97xX21xX32xX3xX2cxX3exX3fxX3xX4xX3exX3fxX3xX4xX1xX47xX21xX1xX3xXexX4cxX4dxX3xXexX4cxX51xX21xX1xX3xX55xX56xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX55xX5exX21xX32xX3xX2cxX35xX3xXexX66xX21xX1xX3xX6axX6bxX3xXcxX6exX21xX1xX3xX5xXf1xX21xX3xXexX1xXf6xX3xXf8xXf9xXf8xX19cxX0xX72xXbxX12xX0xX72xX38xXdxX11bxX12xX0xX72xX5xXdxX12xX0xX72xX30xX5xX12xX0xX38xXdxX11bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX12xX0xX72xX38xXdxX11bxX12xX0xX72xX38xXdxX11bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx121bexX30xXexX1xX3fxX4cxXaxX12xXcxX1xX30xX3xX6axX6bxX0xX72xXbxX12
Thu Hà