Benelli ra mắt xe tay ga bình dân, giá từ 1.276 USD
Mẫu xe tay ga của Benelli sử dụng đèn LED, màn hình điện tử, động cơ 124 cc, và giá bán từ 1.276 USD tại Malaysia.
7f14x953ex104a7xeae0x8f4ex12280xfbaexc228x10b98xX7xaad7xecdbx11089xe905xf66ax8e2axX5x89a5xXax900bxbe1fxX10x99b4xX10xX5xX5xXdxX3x9422xX6xX3x12308x108f3xXexX3x11fbaxX10xX3xXexX6xfc32xX3x10840xX6xX3xe397xb840xX15xX1xX3xd0baxbd70xX15xa1abxX3xX29xXdx891exX3xXexb958xX3xX2x11b40xa633x1118ax11ba0xX3x115a5xed26xa68dxX0xe507xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxdcf1xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX6xXdxX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx107d5xX10xX6xX31xXaxX12xa014xa92cx914axX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX4x109b5xX6xX3xX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX7x11ba5xX3xX31x8423xX15xX29xX3xe2f9xb3afxX15xX3xfd46xb55fxX45xX34xX3xX1ex9a33xX15xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX94xXdx876dxX15xX3xXexX8dxX34xX3xX94xa3bcxX15xX29xX3xX4x102e3xX3xX2xX3fx10576xX3xX4xX4xX34xX3x9a4bxX9exX3xX29xXdxX38xX3xX2cxX38xX15xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xXex9a25xXdxX3xX72xX6xX5xX6xX27xX7xXdxX6xX3exX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX1bxX29xXdxX15x8b4axX3xX3fxXbxX22xX3xX6xX74xXexX51x11706xXaxX12xX0xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f7fxX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX1xX2dxX15xX1xX3x11272xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX47xX47xXdxX3exX2cxX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3exXbfxX15xX47xX15xX10xb8c1xX7xX47xX2xc157x107adxX40xX47xX2x1243cxX41xX31xX3fxX2xX3fxX3fxX19dxX19dxX19dxXexXb9xX40xXb9xX40xX5xX2xX3exe1f1xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX51xX15xXaxX12xX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3x1095fxa9bcxX2xX3fxbf77xXdxX3xXbfxX3bxX6xX3xX4x98c5xX3xX1exX9exX15xX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX5x107a8xX15xX3xX94xX23cxX74xX3xXexXdx10157xX15xX3xXexXd8xXdxX3xXexX1xefc1xX3xXexX1bxb02bxaff4xX15xX29xX3xX72xX6xX5xX6xX27xX7xXdxX6xX3exX3x109bfxX10xX3xXexX1xX74xXb0xX4xX3xXbxX1xX32xX15xX3xe239xX1xaa37xX4xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xX2cxX38xX15xX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX4xX1xX51xX3xX1exX9exX74xX3xX94x1249dxX3xXbfxX9exX3xX1exX9exX74xX3xX22xX6xX15xX1xX34xX3xXexX1bxX51xX15xX29xX3xX26fxX1xXdxX3xX2cxX170xX15xX3xX222xX223xX2xX3fxX226xXdxX3xX44xX99xX3xX94xX10xX15xX3xX1exX253xX3xX4xX22exX3xX29xXdxX38xX3xX2xX3exXb9xX3fxX19dxX3xX43xX44xX45xX34xX3xX2cx103caxX3xX7xX74xX15xX29xX3xXexX1xX245xX1exX3xXbxX1xX90xX3xX26fxXdxXa8xX15xX3xX2cx118baxX15xX29xX3xX15xX1xcaccxX1exX34xX3xX29xcdabxX1exX3xXexX6xX27xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX34xX3xX7xX9exX15xX3xX94xf20bxX3xX4xX1xX32xX15xX34xX3xXbxX1xX74xXb0xX4xX3xX7xX6xX74xX3xc2d6xX6xX27xX6xX2cxX6xX3xX29xX1fxX15xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX23cxX74xX3exX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xX47xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX1bxX29xXdxX15xXfcxX3xX3fxXbxX22xX3xX6xX74xXexX51xX106xXaxX12xX0xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX31xXexX1xX74xX1exX2cxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX31xXexX1xXfcxX3xX2xX19dxX3fxXb9xXbxX22xX106xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexXfcxX3xX41xX198xX3fxXbxX22xX106xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX170xX15xX1xX3xX3fxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX47xX47xXdxX3exX2cxX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3exXbfxX15xX47xX15xX10xX194xX7xX47xX2xX198xX199xX40xX47xX2xX19dxX41xX31xX3fxX2xX3fxX2xX198xX226xX40xXexX41xX199xX3fxX40xX5x9c98xX3exX1afxXbxX29x88f2xX1bxX9xX226xX44dxX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX51xX15xXaxX12xX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX222xX223xX2xX3fxX226xXdxX3xX5xX9exX3xX94xe230xXdxX3xXexX1xX81xX3xXexX1bx8c16xX4xX3xXexXdxf927xXbxX3xX4xX81xX6xX3xe08cxX6xX1exX6xX1xX6xX3xX99xX29xX51xX3xXbfx88a5xXdxX3xX29xXdxX38xX3xX2cxX38xX15xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX199xX199xX19dxX3xX43xX44xX45xX3exX3xX6cxX51xX15xX31xX6xX3xX4xX22exX3xX4xX1xXdxX4e1xX4xX3xX13xX10x11585xXcxX3xX26fxXdxX30exX74xX3xX31xX38xX15xX29xX3xXexX252xXb5xX15xX29xX3xX94xX252xXb5xX15xX29xX3xX15xX1xX252xX15xX29xX3xX4xX1x105acxX3xX7xX8dxX3xX31xX90xX15xX29xX3xX94xXb0xX15xX29xX3xX4xXb5xX3xX2xX2xX19dxX3xX4xX4xX3exX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xX47xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX1bxX29xXdxX15xXfcxX3xX3fxXbxX22xX3xX6xX74xXexX51xX106xXaxX12xX0xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX170xX15xX1xX3xX199xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX47xX47xXdxX3exX2cxX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3exXbfxX15xX47xX15xX10xX194xX7xX47xX2xX198xX199xX40xX47xX2xX19dxX41xX31xX3fxX2xX3fxX3fxX19dxX19dxX19dxXexX41xX19dxX198xXb9xX5xX3fxX3exX1afxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX51xX15xXaxX12xX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX222xX223xX2xX3fxX226xXdxX3xX4xX22exX3xX31xX170xXdxX3xX98xX99xX45xX3x11c0bxX3xX94xX95xX15xX3xXbxX1xX6xX34xX3xX94xX95xX15xX3xX22xXdxc3b0xX15xX1xX6xX15xX3xXbfxX9exX3xX94xX95xX15xX3xX1xcb0bxX74xX3xXbxX1xdbecxX6xX3xX7xX6xX74xX34xX3xX94xX95xX15xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xXdxX4e1xX74xX3xX7xX38xX15xX29xX3xX5xX9exX3xX5xX51xXd8xXdxX3xX1xX6xX5xX51xX29xX10xX15xX3exX3xX320xXdxX30exX74xX3xX31xX38xX15xX29xX3xX4xX81xX6xX3xX22xX10xX3xX1xX23cxX1exX3xX1xX4d3xX34xX3xX15xX1xXdxa86fxX74xX3xX94xX252xX253xX15xX29xX3xX4xX1fxXexX3xX22x1132dxX3xX94x1188axX4xX3xXexX1bxX252xX15xX29xX3xX4xX81xX6xX3xXexX1xX252xXb5xX15xX29xX3xX1xXdxXa8xX74xX3xX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3exX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xX47xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX1bxX29xXdxX15xXfcxX3xX3fxXbxX22xX3xX6xX74xXexX51xX106xXaxX12xX0xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX170xX15xX1xX3xXb9xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX47xX47xXdxX3exX2cxX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3exXbfxX15xX47xX15xX10xX194xX7xX47xX2xX198xX199xX40xX47xX2xX19dxX41xX31xX3fxX2xX3fxX3fxX19dxX19dxX19dxXexX199xX3fxX226xX226xX5xX199xX3exX1afxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX51xX15xXaxX12x10b47xX1xX6e6xX6xX3xXexX1bxX252xX4f4xX4xX3xX4xX81xX6xX3xX22xX10xX3xX7xX8dxX3xX31xX90xX15xX29xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xX94x9bcaxX6xX3xX94xX252xX253xX15xX29xX3xX26fxX6e6xX15xX1xX3xX3fxX3fxX19dxX3xX1exX1exX34xX3xX4x10d7exX1exX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xX3fxX3xXbxX6e6xXexX6d3xXexX2f6xX15xX29xX34xX3xXexX1bxX51xX15xX29xX3xX26fxX1xXdxX3xXbxX1xX6e6xX6xX3xX7xX6xX74xX3xX4xX1xX53fxX3xX7xX8dxX3xX31xX90xX15xX29xX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xXexX6xX15xX29xX3xXexX1bxX4d3xX15xX29xX3exX3xX72xX32xX1exX3xX22xX10xX3xX94xX2fbxX15xX29xX3xX26fxX6e6xX4xX1xX3xXexX1xX252xX4f4xX4xX3xX2xXb9xX3xXdxX15xX4xX1xX34xX3xX4xdc26xX3xX5xX4d3xXbxX3xXexX1bxX252xX4f4xX4xX3xX5xX9exX3xX40xX19dxX47xX44dxX19dxX34xX3xX4x10bdfxX15xX3xXbxX1xX6e6xX6xX3xX7xX6xX74xX3xX5xX9exX3xX198xX19dxX47xX44dxX19dxX3exX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xX47xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX1bxX29xXdxX15xXfcxX3xX3fxXbxX22xX3xX6xX74xXexX51xX106xXaxX12xX0xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX170xX15xX1xX3xX226xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX47xX47xXdxX3exX2cxX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3exXbfxX15xX47xX15xX10xX194xX7xX47xX2xX198xX199xX40xX47xX2xX19dxX41xX31xX3fxX2xX3fxX3fxX19dxX19dxX19dxXexX226xX199xX198xX44dxX5xXb9xX3exX1afxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX51xX15xXaxX12xX261xX10xX3xXexX1bxX6xX15xX29xX3xX2cxX24exX3xXbxX1xX74xXb0xX4xX3xX4d3xX15xX29xX3xX5xX2fbxX15xX29xX3xX6c2xX3xXbxX1xX6e6xX6xX3xXexX1bxX252xX4f4xX4xX3xXbfxX9exX3xX29xXdxX170xX1exX3xX22xX22exX4xX3xX94xXb5xX15xX3xX6c2xX3xXbxX1xX6e6xX6xX3xX7xX6xX74xX3xX4xX81xX6xX3xX320xX6xX27xX6xX2cxX6xX3exX3xX13xX170xX15xX3xX44xX99xX3xX4xX966xX15xX3xX4xX22exX3xXexX1xX245xX1exX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX23cxX74xX3xX4xX1xX51xX3xX29xXdxX170xX1exX3xX22xX22exX4xX3exX3xfabcxX15xX29xX3xX22xX170xX3xXbxX1xX6e6xX6xX3xX7xX6xX74xX3xX26fxX6e6xX4xX1xX3xXexX1xX252xX4f4xX4xX3xX5xX4f4xX15xX34xX3xXexX1xXdxX4e1xXexX3xX26fxX4e1xX3xX1xX23cxX1exX3xX1xX4d3xX3exX3x1001exX3xXbfxX24exX3xXexX1bxX6e6xX3xX5xX38xXdxX3xX4xX966xX15xX3xX4xX22exX3xXexX1xX245xX1exX3xX3fxX3xX1xX4d3xX4xX3xX4xX1x1068exX6xX3xX94xX2fbxX3xX15xX1xX299xX34xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX26fxX1xX22exX6xX3xX5xX51xXd8xXdxX3xXexX1xX2f6xX15xX29xX3xXexX1xX252xX253xX15xX29xX3exX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xX47xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX1bxX29xXdxX15xXfcxX3xX3fxXbxX22xX3xX6xX74xXexX51xX106xXaxX12xX0xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX170xX15xX1xX3xX41xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX47xX47xXdxX3exX2cxX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3exXbfxX15xX47xX15xX10xX194xX7xX47xX2xX198xX199xX40xX47xX2xX19dxX41xX31xX3fxX2xX3fxX3fxX19dxX19dxX19dxXexX226xX40xX40xX5xX226xX3exX1afxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX51xX15xXaxX12xX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX5xX9exX3xXexX1xX252xXb5xX15xX29xX3xX1xXdxXa8xX74xX3xX29xX4d3xX4xX3xa1cfxX34xX3xX15xX1xX252xX15xX29xX3xX1xXdxXa8xX15xX3xXexX1xX74xXb0xX4xX3xX7xX6c2xX3xX1xa6b2xX74xX3xX4xX81xX6xX3xX15xX29xX252xX253xXdxX3xXcxX1bxX74xX15xX29xX3x10fd6xX74xX4d3xX4xX3exX3xXcxX74xX27xX3xX15xX1xXdxX245xX15xX34xX3xX31xX51xX3xXbfxa80fxX15xX3xXbxX1xX966xX15xX29xX3xXexX1xXdxX4e1xXexX3xX26fxX4e1xX3xXbfxX73xX15xX3xX94xX73fxXexX3xX6c2xX3xe69cxX74xX245xX3xX15xX1xX9exX3xX15xX245xX15xX3xX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xXbfxX73xX15xX3xX29xXdxXd3fxX3xX94xX252xe508xX4xX3xX4xX38xX3xXexX6e6xX15xX1xX3xX1bxXdxX245xX15xX29xX34xX3xX26fxX1xX2f6xX15xX29xX3xX7xX6xX51xX3xX4xX1xab8bxXbxX3xX15xX1xX252xX3xX4xX38xX4xX3xX1x10145xX15xX29xX3xX1exX2f6xXexX2f6xX3xXcxX1bxX74xX15xX29xX3xXd52xX74xX4d3xX4xX3xX26fxX1xX38xX4xX3exX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xX47xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX1bxX29xXdxX15xXfcxX3xX3fxXbxX22xX3xX6xX74xXexX51xX106xXaxX12xX0xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX170xX15xX1xX3xX40xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX47xX47xXdxX3exX2cxX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3exXbfxX15xX47xX15xX10xX194xX7xX47xX2xX198xX199xX40xX47xX2xX19dxX41xX31xX3fxX2xX3fxX3fxX19dxX19dxX19dxXexXb9xX41xX2xX41xX5xX41xX3exX1afxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX51xX15xXaxX12xX123xX90xX1exX3xX94xX2fbxX15xX29xX3xX1xX2fbxX3xX94xXdxXa8xX15xX3xXexX8dxX3xX1xXdxX30exX15xX3xXexX1xX24exX3xX94xX23cxX27xX3xX94xX81xX3xX4xX38xX4xX3xXexX1xX2f6xX15xX29xX3xX7xX4d3xX3xXbfxX72exX3xXexX4d3xX4xX3xX94xXb0xX34xX3xXbfxX966xX15xX29xX3xXexX74xX6xX34xX3xX22xXd67xX15xX29xX34xX3xXexX1xX253xXdxX3xX29xXdxX6xX15xX3xXbfxX9exX3xXd83xX74xXdcbxX15xX29xX3xX94xX252xX253xX15xX29xX3exX3xX123xX38xX4xX3xX94xX95xX15xX3xX2cxX38xX51xX3xX15xX2f0xX1exX3xX6c2xX3xXbxX1xX6e6xX6xX3xX31xX252xX4f4xXdxX3exX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xX47xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX1bxX29xXdxX15xXfcxX3xX3fxXbxX22xX3xX6xX74xXexX51xX106xXaxX12xX0xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX170xX15xX1xX3xX198xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX47xX47xXdxX3exX2cxX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3exXbfxX15xX47xX15xX10xX194xX7xX47xX2xX198xX199xX40xX47xX2xX19dxX41xX31xX3fxX2xX3fxX3fxX19dxX19dxX19dxXexX2xX41xX199xX3fxX5xX40xX3exX1afxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX51xX15xXaxX12xX13xX245xX15xX3xXbxX1xX170xXdxX3xX4xX22exX3xXexX1xX245xX1exX3xX4xX2f6xX15xX29xX3xXexX1fxX4xX3xX94xX95xX15xX3xX4xX170xX15xX1xX3xX2cxX38xX51xX3exX3xX123xX966xX15xX3xX5xXd8xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX2f6xX15xX29xX3xXexX1fxX4xX3xX29xXdxX4d3xX15xX29xX3xX15xX1xX252xX3xX15xX1xXd3fxX15xX29xX3xX1exX73xX74xX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xXexX1xX252xX253xX15xX29xX3xXexX1x97f2xX27xX3exX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xX47xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX1bxX29xXdxX15xXfcxX3xX3fxXbxX22xX3xX6xX74xXexX51xX106xXaxX12xX0xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX170xX15xX1xX3xX44dxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX47xX47xXdxX3exX2cxX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3exXbfxX15xX47xX15xX10xX194xX7xX47xX2xX198xX199xX40xX47xX2xX19dxX41xX31xX3fxX2xX3fxX3fxX19dxX19dxX19dxXexX40xX40xX19dxX44dxX5xX198xX3exX1afxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX51xX15xXaxX12xX123xX4d3xXbxX3xX4xX1xXb96xX6xX3xX94xX2fbxX3xX31xX74xX15xX29xX3xXexX6e6xX4xX1xX3xXb9xX34xX44dxX3xX5xX6e6xXexX34xX3xX94xX81xX3xX4xX1xXb96xX6xX3xX1exXb0xXexX3xX1exe147xX3xX2cxX170xX51xX3xX1xXdxX30exX1exX3exX3xX13xX245xX15xX3xX4xXd8xX15xX1xX3xX94xX22exX3xX5xX9exX3xX1exXb0xXexX3xX4xX2daxX15xX29xX3xX7xXd8xX4xX3xX43xX44xX13xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX38xX4xX3xXexX1xXdxX4e1xXexX3xX2cxX24exX3xX4xX23cxX1exX3xXexX6xX27xX3exX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xX47xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX1bxX29xXdxX15xXfcxX3xX3fxXbxX22xX3xX6xX74xXexX51xX106xXaxX12xX0xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xX3xX1xX2dxX15xX1xX3xX170xX15xX1xX3xX2xX19dxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX47xX47xXdxX3exX2cxX6xX51xX1xX6xXexXdxX15xX1xX3exXbfxX15xX47xX15xX10xX194xX7xX47xX2xX198xX199xX40xX47xX2xX19dxX41xX31xX3fxX2xX3fxX3fxX19dxX19dxX19dxXexX226xX19dxX2xX44dxX5xX44dxX3exX1afxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xX22xX10xX3xXexX6xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX31xX32xX15xX34xX3xX29xXdxX38xX3xXexX3bxX3xX2xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX51xX15xXaxX12xX13xX10xX15xX10xX5xX5xXdxX3xX222xX223xX2xX3fxX226xXdxX3xX29xX1fxX15xX3xX94xXb0xX15xX29xX3xX4xXb5xX3xX22xX27xX6d3xX5xX6xX15xX1xX3xX94xXb5xX15xX34xX3xXb9xX3xXexX1xX2dxX34xX3xX44x11229xX6cxX123xX34xX3xX5xX9exX1exX3xX1exX38xXexX3xX2cxX2f0xX15xX29xX3xX26fxX1xX2f6xX15xX29xX3xX26fxX1xX6e6xX34xX3xX31xX74xX15xX29xX3xXexX6e6xX4xX1xX3xX2xX3fxXb9xX3xX4xX4xX34xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX2f6xX15xX29xX3xX7xX74xX116axXexX3xX198xX34xXb9xX3xX1exXdcbxX3xX5xX4dcxX4xX3xXexXd8xXdxX3xX40xX3exX226xX19dxX19dxX3xXbfxX966xX15xX29xX47xXbxX1xX271xXexX3xXbfxX9exX3xX1exX2f6xX6d3xX1exX10xX15xX3xX22xX51xX1fxX15xX3xX44dxX3xe52exX1exX3xXexXd8xXdxX3xX41xX3exX19dxX19dxX19dxX3xXbfxX966xX15xX29xX47xXbxX1xX271xXexX3exX3xX6cxXb0xXbxX3xX7xX4d3xX3xXbfxX2f6xX3xX4xX116axXbxX3xX123xX222xXcxX3exX3xX261xX10xX3xX94xX38xXbxX3xXb96xX15xX29xX3xXexXdxX245xX74xX3xX4xX1xX74xc4f2xX15xX3xX26fxX1xX6e6xX3xXexX1xX170xXdxX3xX99xX74xX1bxX51xX199xX3exX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX1bxX12xX0xX47xXexX2cxX51xX31xX27xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX51xX74xX1bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3xX223xXdxX15xX29xX3exXbfxX15xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX7xX10xX4xXexXdxX51xX15xX12