Tiền vệ SLNA được bầu chọn xuất sắc nhất châu Á tháng 2/2018
Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đã được trang thể thao uy tín Goal.com vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 2/2018”.
7eb0x12d4ax13a0ax1404ex8ddfx95ebx1272cxf8c1xf8d4xf85dxd33ex141aex109ddx14226x134dax13bdcxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7ed4xd5f9x125f9xXexX0x8012xXaxX17xX18xX19xXexX0x106d8x9a67xX19xa387xXexX0xXax1477axX9x143efxXdxX18x10ad4xX2fx14c99xe660xab46xX5xc236xXbxXdxX17xX32xXexX5xX35xef4bxcbb6xX9x10d19x99e8xX9x8cdex101eex8471xfd64xX9xad6dxfba0x12233xX2cxX9xX23xfdf4x8d94xX9xX2cxXaxd280xX3exX9x1231fxX4fxde5bxXbxX9xX2fx110bbxX2cxX9xX3exXaxX58xXbxX9xX2cxXaxd049xX4fxX9xced0xX9xXbxXaxbfaexX3exdcf8xX9xf31dxX1cxX71xf4e0xX2axcd8exX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf3b8xX17xX18xX19xX32xXexX5xX35xX3dxX3exX9xX40xX41xX9xX87x10aeaxX9x10997xXaxX5cxX2cxX9xX45xX6fxX53xX2cxX9xX48x119b1xX9xX48xX49xX4axX2cxX9xXbx13627xX18xX3exX6fxX9xXbxXax1494exX9xXbxXaxX18xX24xX9xX4fxX26xX9xXbxd72bxX3exX9x14275xX24xX18xXdx1125cxX2cxX24xXcxX9xX40xX35xX3exXaxX9xX19xX18xX3exXaxX9xXdx1023axX9xX32xX4xX4exX4fxX9xXbxXaxd31axX9xX56xX4fxX58xXbxX9xX2fxX5cxX2cxX9xX3exXaxX58xXbxX9xX2cxXaxX66xX4fxX9xX69xX9xXbxXaxX6dxX3exX6fxX9xX71xX1cxX71xX74xX2axX76xX32xXc4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x95a8xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxbf6cxX18xXdxX35xX6fxX3ex11193xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xXabx804exX32xXexX0xX35xXcxX6fxX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX128xX1cxX1cxX35xXc4xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXc4xX40xX3exX1cxX3exX17x8f5fxX2fxX1cxX2axX76xX74xc2ccxX1cxX2axX74x8e56xX19x10e33xX74xX15bx9a9bxe31cxX71xX74xXbxX165xX2axX15fxX76xXdxX74xXc4x1241dxX33xX6fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX56xX122xX155xX35xX19xXbxXaxX128xX2axX74xX74xf6ffxX130xX155xX35xX19xXbxXaxX128xX161xX76xX74xX33xX56xX130xXaxX17xX35xX6fxXaxXbxX128xX164xX71xX74xX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX35xX17xX3exX9xX40xX17xX9xX2fxXdxX3exX18xX9xX19xX4fxX24xX2cxX9xX23xX18xX4fxX9xX2cxXaxX24xX3exX9xX56xX4fxX18xXbxX9xX2fxX18xX2cxX9xX3exXaxX18xXbxX9xX2cxXaxX18xX4fxX9xX18xX9xXbxXaxX18xX3exX6fxX9xX71xX9xX71xX74xX2axX76xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxX122xX18xXdxX35xX6fxX3exX128xX9xX170xX4fxX2fxXbxX35x1339fxX26xX130xX32xXexX98xXaxX5cxX2cxX9xX45xX6fxX53xX2cxX9x10364xX3exX9xXcx93f6xX3exX6fxX9xX23xXd4xX3exX9xXbxXaxX5cxX3exX6fxX9xX48xfd61xX33xX9xXcxX5cxXbxX9xX40xXd4xX24xX9xXdxX49x140d9xX35xX9xX5xX18xXcxX33xX35xX3exX17xX2fxX9xa787xX24xX40xX17xXabxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX111xX24xX19xX26xX32xXexX43xX44xX45xX46xX9xX48xX18xX3exX6fxX9xX2cxXaxf3cdxX35xX9xXabxX58xXbxX9xXaxX18xX26xX9xXbxd37bxX35xX9xX48xX58xX4fxX9xXbxXabxX49xe2f1xX3exX6fxX9xX46x129f2xX4xX9xX4xX4fxX33xX9xX71xX74xX2axX76xdfd2xX9xafabxXaxX35xX9xX19x114f9xX3exX9xX48xX4exX4fxX9xX23xf715xX3exX6fxX9xX87xX9xX2fxX18xX4fxX9xX71xX9xXdxX49xX4axXbxX9xXbxXabxd663xX3exX9xX48xX4exX4fxX9xXbxX35x1489dxX3exX9xX40xX249xX35xX9xX15fxX9xX48xX35xXb2xXcxX9xXbxX4fxX26xX41xXbxX9xX48xdc42xX35xXc4xX9xX87xX53xX9xX6fxXaxX35xX9xX161xX9xX23xXd4xX3exX9xXbxXaxX5cxX3exX6fxX9xX40xXd4xX24xX9xXdxX49xX249xX35xX9xX2cxX6dxX2cxX9xX48xX2e2xX35xX9xXbxXaxXddxX9xX48xX49xX4axX2cxX9xX48xX6dxX3exXaxX9xX6fxX35xX6dxX9xX2cxX18xX24xX9xX3exXaxX49xX9xX5xX18xXcxX33xX35xX3exX17xX2fxX9xX255xX24xX40xX17xXabxX2fxX9xc19cxX43xX35xX3exX6fxX18xX33xX24xXabxX17x11c8cxX9xX40xXd4xX9x13b0fxX24xXaxX24xXabxX9xX2xX18xXabxX4fxXdxX9xX5xX18xX32x14c20xX35xXcxX9xX334x14716xX18xXdxX18xX26xX2fxX35xX18xX33exX2a2xX9xX48xX96xX3exX6fxX9xXbxXaxX292xX35xX9xX2cxXaxX49xX18xX9xX48xXb2xX9xXdxX53xXbxX9xXdxX49xX249xX35xX9xX23xXd4xX3exX9xX3exXd4xX24xXc4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX111xX24xX19xX26xX32xXexXc0xfbfaxX33xX9xX2cx14635xX3exX6fxX9xXdxX249xX3exX9xXbxXabxX24xX3exX6fxX9xXbxXaxXd4xX3exXaxX9xXbxXbdxX2cxXaxX9xX58xX3exX9xXbxX49xX4axX3exX6fxX9xX2cxXddxX18xX9xX43xX44xX45xX46xX9xXdxXd4xX9xXbxX35xX3dxX3exX9xX40xX41xX9xX87xX96xX9xX98xXaxX5cxX2cxX9xX45xX6fxX53xX2cxX2a2xX9xX2a4xXaxX35xX9xX18xX3exXaxX9xX48xXa3xX9xX2cxX39bxX9xX48xX49xX4axX2cxX9xX2axX9xX23xXd4xX3exX9xXbxXaxX5cxX3exX6fxX9xX2cx111a5xX3exX6fxX9xX71xX9xX48xX49xX292xX3exX6fxX9xX2a4xX35x11aefxX3exX9xXbxX288xX24xX9xX2fxX18xX4fxX9xX71xX9xXbxXabxX2c4xX3exX9xX48xX58xX4fxX9xX3exX39bxX35xX9xXbxXabxX2cdxX3exXc4xX9x13292xX6dxX3exX6fxX9xX2cxXaxb6e6xX9xe202xX2a2xX9xX33xXaxX18xX9xXdxX2c4xX33xX9xX2cxX39fxX3exX6fxX9xX2cxXddxX18xX9xX87xX96xX9xX98xXaxX5cxX2cxX9xX45xX6fxX53xX2cxX9xX40xXd4xX24xX9xXdxX49xX249xX35xX9xX5xX18xXcxX33xX35xX3exX17xX2fxX9xX255xX24xX40xX17xXabxX2fxX9xX2cxa2f6xX3exX9xX48xX49xX4axX2cxX9xX46xX297xX4xX9xX23xX4exX4fxX9xX2cxXaxX53xX3exX9xXdxXd4xX9xX23xXd4xX3exX9xXbxXaxX5cxX3exX6fxX9xX48xX23cxX33xX9xX3exXaxX58xXbxX9xXdxX49xX4axXbxX9xXbxXabxX2c4xX3exX9xX48xX4exX4fxX9xXbxX35xX2cdxX3exX9xX40xX475xX3exX6fxX9xX23xX2b1xX3exX6fxX9xX46xX297xX4xX9xX4xX4fxX33xX9xX71xX74xX2axX76xXc4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX111xX24xX19xX26xX32xXexX357xXd4xX3exX9xXbxXaxXb2xX9xXaxX35xX41xX3exX9xXabxX58xXbxX9xXbxX4fxX26xX41xXbxX9xX40xX292xX35xX9xX2cxXddxX18xX9xXbxX35xX3dxX3exX9xX40xX41xX9xXbxXabxX4fxX3exX6fxX9xXbxX66xXcxX9xXaxX18xX26xX9xX3exXaxX58xXbxX9xaa39xXc4xX44xX17xX18xX6fxX4fxX17xX9xX71xX74xX2axX165xX9xX122xX9xXbxXaxX17xX24xX9x1004dxX3exX43xXbxX18xXbxX9xX122xX9xX48xXa3xX9xX6fxX35xX438xX33xX9xX18xX3exXaxX9xX6fxX35xXd4xX3exXaxX9xX19xX18xX3exXaxX9xXaxX35xX41xX4fxX9xX32xX2cxX4exX4fxX9xXbxXaxXddxX9xX56xX4fxX58xXbxX9xX2fxX5cxX2cxX9xX3exXaxX58xXbxX9xX2cxXaxX66xX4fxX9xX69xX9xXbxXaxX6dxX3exX6fxX9xX71xX1cxX71xX74xX2axX76xX32xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX23x13e36xX3exXaxX9xX2cxXaxX53xX3exX9xX2cxXddxX18xX9xXbxXabxX18xX3exX6fxX9xXbxXaxXb2xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX4fxX26xX9xXbxXbdxX3exX9xXc0xX24xX18xXdxXc4xX2cxX24xXcxXc4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX24xX4fxXabxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX519xX5xX519xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe