Cựu Bộ trưởng Văn hoá Pháp sẽ là tân Tổng giám đốc UNESCO
Tổ chức giáo dục-khoa học-văn hoá của Liên Hiệp Quốc sẽ có tân Tổng Giám đốc là bà Audrey Azoulay, cựu Bộ trưởng Văn hoá Pháp.
eda5xfbf7x17efcx15f53x16ea0x141a6x11ccax1af34x11918xX7x139c3x16b1cx12ac8x1abe8x18847x18504xX5x12f1exXax17153x184edx19591x16ea6xX3x124d8x13b7bxX3xXex17b4cx19c3cx1740fx1c28fx18c63xX3x142fex16706xX1exX3xX1x1b952x18cb7xX3x19b2exX1xX27xXbxX3xX7x131b8xX3xX5xfff1xX3xXex1c109xX1exX3xXcx10972xX1exX1fxX3xX1fxXdxX27x1065fxX3x12a52x16d30xX4xX3x131dax17610xffa9x1a92cxX13x13731xX0x1adccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx159f7xX10xX6x1a739xXaxX12xXcxX39xX3xX4xX1x1431exX4xX3xX1fxXdxX27xX26xX3xX5fx1394cxX4x18c75x1927bxX1xX26xX6xX3xX1x1723dxX4xX72xfb22xX22xX1exX3xX1xX26xX27xX3xX4x18dd8xX6xX3x1b851xXdx1913exX1exX3xX5cxXdx139a5xXbxX3x11a65xX15xX43xX4xX3xX7xX2fxX3xX4x19e54xX3xXexX35xX1exX3xXcxX39xX1exX1fxX3xf463xXdxX27xX40xX3xX42xX43xX4xX3xX5xX32xX3x19f9dxX32xX3x18220xX15xX5fxX1bxX10x1a692xX3xXb5x1aee3xX26xX15xX5xX6xXbax1648exX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xX1xX26xX27xX3xX29xX1xX27xXbx17c17xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX26xX5fxXbaxXaxX12xX49xX6xX15xX3x100eexX3xX1exX1fxX32xXbaxX3xX1fxX6xX1exX1xX3xX42xX15xX6xX3x12bffxX15xXbax14276xXexX3xX5xXdxX8fxXexX3xX7cxX32xX3xXexX1bx1bfc3xXdxX3xX109xX15xX6xX3xXf9xX3xX7cx191f8xX1exX1fxX3xXb2x10382xX15xX3xX4x13002xXc3xX3xXexX39xX3xX4xX1xX67xX4xX3xX1fxXdxX27xX26xX3xX5fxX70xX4xX72xX73xX1xX26xX6xX3xX1xX79xX4xX72xX7cxX22xX1exX3xX1xX26xX27xX3xX4xX85xX6xX3xX88xXdxX8axX1exX3xX5cxXdxX8fxXbxX3xX92xX15xX43xX4xX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxX3xX42x15462xX3xXb2xX128xX15xX3xX42xX1cx19f18xX4xX3xX1exX1fxX1cxff25xXdxX3xX7xX2fxX3xX42xX119xX40xX3xX1exX1x106a0xX1exX3xX4xX1cx17a47xX1exX1fxX3xX7cx16820xX3xXcxX39xX1exX1fxX3xX1fxXdxX27xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXexX39xX3xX4xX1xX67xX4xX3xX1exX32xXbaxX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3x150bbxX3xX1exX22xX40xX3xXex134fbxXdxXc3xX3xX5xX32xX3xXb5xX15xX5fxX1bxX10xXbaxX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxXc3xX3xX67xX1exX1fxX3xX4xX12cxX3xX7cxXdxX8axX1exX3xX42xX10cxX1exX3xXex162bdxX3xX29xX1xX27xXbxXdfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX26xX5fxXbaxXaxX12xXcxX1bxX26xX1exX1fxX3xX7cxX123xX1exX1fxX3xXf9xX3xX4xX15xX18xX4xX3xXb2xX128xX15xX3xX4xX12cxX3xX4xX85xX6xX3xX5cxX18xXdxX3xX42x149f6xX1exX1fxX3xX4xX1x13789xXbxX3xX1xX32xX1exX1xX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxX3xX5fxXdx19d0axX1exX3xX1bxX6xX3xX7cxX32xX26xX3xX4xX15xX43xXdxX3xX1fxXdxX17axX3xX4xX1xXdx1637axX15xX3xX1exX1fxX32xXbaxX3xX2x160acxX4dxX2x14558xXc3xX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX1fxXdxX32xX1exX1xX3xX42xX1cxX174xX4xX3xX255xX258xX3xXexX1bxX8axX1exX3xXexX39xX1exX1fxX3xX7xX43xX3xXf9xfcecxX3xXbxX1xXdxX10cxX15xXc3xX3xX1xX18bxX1exX3x10af6xX3xXbxX1xXdxX10cxX15xX3xX7xX26xX3xX7cxX1b9xXdxX3xX42xX43xXdxX3xXexX1xX85xX3xX5xX32xX3xX1exX1xX32xX3xX1exX1fxX26x12a0cxXdxX3xX1fxXdxX6xX26xX3xX92xX6xXexX6xX1bxXc3xX3xX5cxX6xX40xX6xX5fxX3xXb5xX5xX72x184bexX6x19bffxX6xX1bxXdxXdfxX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xXb2xX5xX10xX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxX40xX6xX1bxX1fxXdxX1ex1b22fxX3xX28fxXbx15a54xX3xX6xX15xXexX26x1042bxXaxX12xX0xXexXb2xX26xX5fxXbaxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX5fxXexX1xX2e7xX1b2xXf9x1a84exXbxX2ebxX2f1xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX2e7xX255xX258xXf9xXbxX2ebxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX40xX7xX72xXbxX1xX26xXexX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xXb2xX26xX3xXexX1bxX15xX26xX1exX1fxX3xX7cxX6xX1exX3xX1xX26xX6xX3xXbxX1xX6xXbxX3xX7xX10xX3xX5xX6xX3xXexX6xX1exX3xXexX26xX1exX1fxX3xX1fxXdxX6xX40xX3xX5fxX26xX4xX3xX15xX1exX10xX7xX4xX26xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e7xX4dxX4dxXdxXdfxXb2xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1exX1xXdfxX7cxX1exX4dxX1exX10xX2caxX7xX4dxX2xX317xX1b2xX2xX4dxX317xX317xX5fx18c27xX258xX3a3xXf9xX258xXf9xX258xXexX255xX282xX258xX1b2xX5xX258xXdfx19233xXbxX1fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX26xX1exXaxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2ebxXexX72xX6xX5xXdxX1fxX1exX2e7xX3xX3b2xX15xX7xXexXdx141e3xXbaxX2f1xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xX1xX9bxX6xX3xX29xX1xX27xXbxX3xX72xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX7xX2fxX3xX5xX32xX3xXexX35xX1exX3xXcxX39xX1exX1fxX3xX1fxXdxX27xX40xX3xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxXdfxX3x1324fx1186dxX1exX1xX2e7xX3xXa6xX10xXexXexXbax145d1xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX1bxX12xX0xX4dxXexXb2xX26xX5fxXbaxX12xX0xX4dxXexX6xXb2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX26xX5fxXbaxXaxX12xXcxX1bxX1cxX1b9xX4xX3xX42xX9bxXc3xX3xX4x118f0xX1exX1fxX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xX4xX1xXdxX24cxX15xX3xX2xX255xX4dxX2xX258xXc3xX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX42xX16cxX3xXbxX1xX119xXdxX3xXexX1bxX119xXdxX3xX109xX15xX6xX3xX40xX18xXexX3xX4xX15xX18xX4xX3xXb2x16afbxX3xXbxX1xXdxX10cxX15xX3xX73xX1xX27xX4xX3xX7cxX1b9xXdxX3xX42xX43xXdxX3xXexX1xX85xX3xXb5xXdxX3xX13xX186xXbxX3xX5xX32xX3xXb2xX32xX3x15e10xX26xX15xX7xX1xXdxX1bxX6xX3xX2c8xX1xX6xXexXexX6xXb2xX3xX7cxX32xX3xX42xX16cxX3xX4xX1xXdxX10cxX1exX3xXexX1x1824dxX1exX1fxX3xX7cxX1b9xXdxX3xXex10961xX3xX5xX8fxX3xXbxX1xXdxX10cxX15xX3xX255xX2xX3xX7xX26xX3xX7cxX1b9xXdxX3xX28fxXf9xXc3xX3xX42x15dabxX3xX5xX79xXexX3xX7cxX32xX26xX3xX7cxX123xX1exX1fxX3xXb2xX4c4xX3xXbxX1xXdxX10cxX15xX3xX4xX15xX43xXdxX3xX4x13f45xX1exX1fxX3xX4xX2b0xX1exX1xX3xXexX1bxX6xX1exX1xX3xX7cxX1b9xXdxX3xX67xX1exX1fxX3xX4xX12cxX3xX7cxXdxX8axX1exX3xX42xX10cxX1exX3xXexX1e1xX3xX92xX6xXexX6xX1bxXdfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX26xX5fxXbaxXaxX12xX21xXdxX8fxX4xX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX4xX1xXdxX10cxX1exX3xXexX1xX509xX1exX1fxX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xX4xX15xX18xX4xX3xX42xX15xX6xX3xX1fxXdxX32xX1exX1xX3xX1fxX1xX10cxX3xXcxX39xX1exX1fxX3xX1fxXdxX27xX40xX3xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxX3xX42xX1cxX174xX4xX3xX2ebxX10xX40xX3xX5xX32xX3xX40xX18xXexX3xXb2xX225xXexX3xX1exX1fxX17axX3xXb2xX1dxXdxX3xX7xX26xX3xX7cxX1b9xXdxX3x13280xX1exX1fxX3xXb5xX5xX3xX2c8xX6xX2caxX6xX1bxXdxX3xX42xX10cxX1exX3xXexX1e1xX3xX92xX6xXexX6xX1bxXc3xX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xXexX1xX6xX40xX3xX1fxXdxX6xX3xXexX1bxX6xX1exX1xX3xX4xX12cxX3xX40xX15xX18xX1exX3xX1xX18bxX1exX3xXexX1cxX18bxX1exX1fxX3xX42xX43xXdxX3xX1exX1xXdxX24cxX15xX3xX7cxX32xX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xX7xX15xX43xXexX3xX1b2xX3xX7cxX123xX1exX1fxX3xXb2xX128xX15xX3xX4xX12cxX3xXexX1bxX1cxX1b9xX4xX3xX42xX9bxX3xXexX1e1xX3xX42xX128xX15xX3xXexX15xX128xX1exX3xX1exX32xXbaxXc3xX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX5xX15xX5f8xX1exX3x13acdxXexX3xXbxX1xXdxX10cxX15xX3xX1xX18bxX1exX3xX5f8xX1exX1fxX3xX2c8xX6xX2caxX6xX1bxXdxXdfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX26xX5fxXbaxXaxX12xXcxX15xXbaxX3xX1exX1xXdxX8axX1exXc3xX3xX1fxXdxX1b9xXdxX3xXbxX1xX35xX1exX3xXexX690xX4xX1xX3xX4xX1xX26xX3xX1bx172b4xX1exX1fxX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX42xX16cxX3xX42xX1cxX174xX4xX3xX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX5xX174xXdxX3xXexX1e1xX3xX4xX27xX4xX3xX40xX35xX15xX3xXexX1xX15x19e10xX1exX3xX1xXdxX8fxX1exX3xX1exX6xXbaxX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xXexX1xX10cxX3xX1fxXdxX1b9xXdxX3xX442xX72xX1bxX186xXbxXdfxX3xX13xX70xX3xXexX1xX52cxXc3xX3xX1exX1fxX6xXbaxX3xX7xX6xX15xX3xX73xX1xXdxX3xX42xX52cxX3xXexX1xX15xX6xX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxXc3xX3xX67xX1exX1fxX3xX4xX12cxX3xX7cxXdxX8axX1exX3xX4xX85xX6xX3xXb5xXdxX3xX13xX186xXbxX3xX5xX32xX3xXb2xX32xX3xX2c8xX1xX6xXexXexX6xXb2xX3xX42xX16cxX3xXexX15xXbaxX8axX1exX3xXb2xX43xX3xX85xX1exX1fxX3xX1xX18xX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxXc3xX3xX73x1bdd9xX26xX3xXexX1xX10xX26xX3xX42xX9bxX3xX5xX32xX3xX1exX1xXdxX24cxX15xX3xX5xX27xX3xXbxX1xXdxX10cxX15xX3xX73xX1xX27xX4xX3xX4xX85xX6xX3xXexX1xX10cxX3xX1fxXdxX1b9xXdxX3xX442xX72xX1bxX186xXbxXc3xX3xX1exX1xX225xXexX3xX5xX32xX3xX4xX27xX4xX3xX1exX1cxX1b9xX4xX3xX7cxX43xX1exX3xX42xX6xX1exX1fxX3xX4xX9bxX3xX4xX22xX1exX1fxX3xXexX1x159a1xX1exX1fxX3xX1exX1fxX26xX2b0xXdxX3xX1fxXdxX6xX26xX3xX7cxX1b9xXdxX3xX92xX6xXexX6xX1bxX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xX7cxX32xXdxX3xXexX1xX27xX1exX1fxX3xX109xX15xX6xXdfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX26xX5fxXbaxXaxX12xX13xX1xX690xX1exX1xX3xX42xXdxX24cxX15xX3xX1exX32xXbaxX3xX42xX16cxX3xXexX1cxX1b9xX4xX3xX42xXdxX3xX4xX18bxX3xX1xX18xXdxX3xX4xX1xXdxX10cxX1exX3xXexX1xX509xX1exX1fxX3xX4xX85xX6xX3xX67xX1exX1fxX3xX4xX12cxX3xX7cxXdxX8axX1exX3xX92xX6xXexX6xX1bxXc3xX3xX5f8xX1exX1fxX3xXb5xX5xX3xX2c8xX6xX2caxX6xX1bxXdxXc3xX3xX5fxX54axX3xX42xX35xXbaxX3xX5xX32xX3xX67xX1exX1fxX3xX4xX12cxX3xX7cxXdxX8axX1exX3xX42xX16cxX3xX7cxX186xX1exX3xX42xX18xX1exX1fxX3xX7xX1b9xX40xX3xX1exX1xX225xXexXc3xX3xXexX1e1xX3xX4xX27xX4xX1xX3xX42xX35xXbaxX3xX28fxX3xX1exX22xX40xX3xX7cxX32xX3xX4xX1xX690xX1exX1xX3xXbxX1xX85xX3xX92xX6xXexX6xX1bxX3xX4xX487xX1exX1fxX3xX42xX16cxX3xX42xX128xX15xX3xXexX1cxX3xX1bxX225xXexX3xX1exX1xXdxX24cxX15xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX5f8xX1exX1fxX3xXexX27xX4xX3xX7cxX186xX1exX3xX42xX18xX1exX1fxX3xX1xX186xX15xX3xXexX1bxX1cxX17axX1exX1fxXdfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX26xX5fxXbaxXaxX12xX21xX1b9xXdxX3xX1exX1cxX1b9xX4xX3xX29xX1xX27xXbxXc3xX3xX7cxXdxX8fxX4xX3xXb2xX32xX3xXb5xX15xX5fxX1bxX10xXbaxX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX42xX1cxX174xX4xX3xX4xX1xX79xX1exX3xX5xX32xX3xX1exX1fxX1cxX17axXdxX3xX73xX10cxX3xX1exX1xXdxX8fxX40xX3xXcxX39xX1exX1fxX3xX1fxXdxX27xX40xX3xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxX3xX5xX32xX3xX40xX18xXexX3xXexX1xX509xX1exX1fxX3xX5xX174xXdxX3xX1exX1fxX26xX2b0xXdxX3xX1fxXdxX6xX26xX3xX109xX15xX6xX1exX3xXexX1bxX79xX1exX1fxX3xX4xX85xX6xX3xX4xX1xX690xX1exX1xX3xX109xX15xXbaxX24cxX1exX3xXcxX39xX1exX1fxX3xXexX1xX43xX1exX1fxX3xX48xX40xX40xX6xX1exX15xX10xX5xX3xX4eaxX6xX4xX1bxX26xX1exXdfxX3xX21xX24cxX3xX40x134bfxXexX3xX4xX1xX690xX1exX1xX3xXexX1xX67xX4xXc3xX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX4xX128xX1exX3xX42xX1cxX174xX4xX3x16809xX2b0xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX42xX21fxX1exX1fxX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1xX5f8xX1exX1fxX3xX109xX15xX6xX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xXbxX1xXdxX8axX1exX3xX1xX79xXbxX3xX42xX128xX15xX3xXexX1xX27xX1exX1fxX3xX2xX2xX4dxX28fxX258xX2xX317xX3xX1exX1xX1cxX1exX1fxX3xX42xX35xXbaxX3xX4xX1x1a448xX3xX5xX32xX3xX7cxX225xX1exX3xX42xX24cxX3xXexX1xX85xX3xXexX70xX4xXdfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX26xX5fxXbaxXaxX12xX17xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX5xX32xX3xX40xX18xXexX3xX1fxX1cxX18bxX1exX1fxX3xX40xX9d8xXexX3xXexX1cxX18bxX1exX1fxX3xX42xX43xXdxX3xX40xX1b9xXdxX3xXexX1bxX8axX1exX3xX4xX1xX690xX1exX1xX3xXexX1bxX1cxX17axX1exX1fxX3xX29xX1xX27xXbxXdfxX3xXcxX15xXbaxX3xX5xX32xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xX1xX26xX27xX3xX29xX1xX27xXbxX3xX1exX1xX1cxX1exX1fxX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX4xX1xXa47xX3xX1fxXdx125eexX3xX4xX1cxX18bxX1exX1fxX3xX7cxX190xX3xX1exX32xXbaxX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xXexX1xX17axXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xXexX1cxX18bxX1exX1fxX3xX42xX43xXdxX3xX1exX1fxX509xX1exXc3xX3xX1xX18bxX1exX3xX2xX3xX1exX22xX40xXc3xX3xX1dxX3xXexX1xX17axXdxX3xX42xXdxX52cxX40xX3xX4xX15xX43xXdxX3xX1exX1xXdxX8fxX40xX3xX73x1a6bdxX3xX4xX85xX6xX3xX4xX14xX15xX3xXcxX39xX1exX1fxX3xXexX1xX43xX1exX1fxX3xX29xX1xX27xXbxXc3xX3x148c3xX1bxX6xX1exX4xX26xXdxX7xX3xX5cxX26xX5xX5xX6xX1exX5fxX10xXdfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX26xX5fxXbaxXaxX12xX17xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xX7xX2fxX3xXexX1xX6xXbaxX3xXexX1xX10cxX3xXb2xX32xX3x1818dxX1bxXdxX1exX6xX3xX17xX26xX73xX26xX7cxX6xX3xXexX1bxX8axX1exX3xX4xX1cxX18bxX1exX1fxX3xX7cxX190xX3xXcxX39xX1exX1fxX3xX1fxXdxX27xX40xX3xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxX3xXexX1e1xX3xXexX1xX27xX1exX1fxX3xX2xX2xX3xXexX1b9xXdxX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xXexX1xX17axXdxX3xX42xXdxX52cxX40xX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxX3xX42xX6xX1exX1fxX3xX42xX43xXdxX3xX40xX9d8xXexX3xX1bxX225xXexX3xX1exX1xXdxX24cxX15xX3xX73xX1xX9bxX3xX73xX1xX22xX1exX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xX1exX18xXdxX3xXb2xX18xXdfxX3xX13xX1xXa47xX3xX2xX3xX1exX1fxX32xXbaxX3xXexX1bxX1cxX1b9xX4xX3xX73xX1xXdxX3xX5fxX6xX1exX1xX3xXexX690xX1exX1xX3xXexX35xX1exX3xXcxX39xX1exX1fxX3xX1fxXdxX27xX40xX3xX42xX43xX4xX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxX3xX42xX1cxX174xX4xX3xX4xX5f8xX1exX1fxX3xXb2xX43xXc3xX3xX4eax17ddexX3xX7cxX32xX3xXb99xX7xX1bxX6xX10xX5xX3xX42xX16cxX3xXexX15xXbaxX8axX1exX3xXb2xX43xX3xX1bx12878xXexX3xX73xX1xX4c4xXdxX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxXdfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX26xX5fxXbaxXaxX12xXcxX39xX3xX4xX1xX67xX4xX3xX1exX32xXbaxX3xX4xX487xX1exX1fxX3xX1exX1xXdxX24cxX15xX3xX1exX22xX40xX3xX1exX6xXbaxX3xX1fxX9d8xXbxX3xX1exX1xXdxX24cxX15xX3xX73xX1xX9bxX3xX73xX1xX22xX1exX3xX7cxX24cxX3xXexX32xXdxX3xX4xX1xX690xX1exX1xX3xX7cxX32xX3xXb2xX190xX3xX1exX1fxX1xXdxX3xX1exX1fxX17axX3xX7cxX24cxX3xXexX690xX1exX1xX3xX40xXdxX1exX1xX3xXb2xX2b0xX4xX1xX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xX1xX26xX2b0xXexX3xX42xX18xX1exX1fxXdfxX3xX21x10967xX3xXexX1xX10cxXc3xX3xX1exX1fxX6xXbaxX3xX7xX6xX15xX3xX73xX1xXdxX3xX42xX1cxX174xX4xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX79xX1exXc3xX3xXb2xX32xX3xXb5xXbdxX26xX15xX5xX6xXbaxX3xXexX15xXbaxX8axX1exX3xXb2xX43xX3xX1cxX15xX3xXexXdxX8axX1exX3xX7xX43xX3xX2xX3xX4xX85xX6xX3xXb2xX32xX3xXexX1bxX26xX1exX1fxX3xXexX1xX17axXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xXexX1b9xXdxX3xX5xX32xX3xX7xX2fxX3xXexXd14xX40xX3xX4xX27xX4xX1xX3xX5xX225xXbaxX3xX5xX2b0xXdxX3xX7xX14xX3xXexXdxX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX7cxX32xX26xX3xX46xX47xX48xX49xX13xX4bxX3xX4xX85xX6xX3xX4xX27xX4xX3xX109xX15xX43xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXexX1xX32xX1exX1xX3xX7cxXdxX8axX1exXdfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX26xX15xX1bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX21xX4bxX21xX0xX4dxXbxX12