Thành phố Hà Tĩnh khẩn trương vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trước khi bão số 8 đổ bộ
(Baohatinh.vn) - Chỉ còn chưa đầy nửa ngày, bão số 8 sẽ tiến sát bờ biển Hà Tĩnh. Đó cũng là thời gian cuối cùng để TP Hà Tĩnh chạy nước rút thu gom rác thải, làm sạch môi trường trước khi nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh kéo đến…
ab66xf6b2xce1cx10ba8x136d5xc42bxb0bbx1062bx1332fxX7xbc48xb95dx100edxc506x13041xf61dxX5x138a8xXaxdfcfxXcxX1xdb50x13803xX1xX3xXbxX1xd593xX3x139b1xX15xX3xXcxc69exX16xX1xX3x12132xX1x138f5xX16xX3xXex10ae2x11987xe2aaxX16x11db7xX3xe471x136fdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xd908x130b7xXdxX3xXexX2bxX2cxc75axX16xX2fx12a26xX3xXexX1xc3dfxX3xX2fxf9a3xX39xX3xX2bx111d9xX4xX3xXexX1xef87xXdxX3xXexX2bxX2cx12c3axX4xX3xX25xX1xXdxX3xce82xf564xX4axX3xX7xX1bxX3xb1f7xX3x1171dxce2bxX3xX60xe1b7xX0x124fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xe5ccxXaxX12x11a9cxX1xfebbxX3xX4xadb3xX16xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX69xafd7xbed1xX3xX16xdef4xX6xX3xX16xX2fxX15xX93xX43xX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX7xeb1exX3xXexXdx117bcxX16xX3xX7xX4exXexX3xX60xX40xX3xX60xXdxf27bxX16xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1x102f7xX3x13815x11586xX3xX4x13c9cxX16xX2fxX3xX5xX15xX3xXexX1xX40xXdxX3xX2fxXdxX6xX16xX3xX4xX47xX1bxXdxX3xX4xadc1xX16xX2fxX3xX69xXb9xX3xXcx11f71xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX4xX1x13b6dxX93xX3xX16xX2cxX59xX4xX3xX2bxb116xXexX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX43xX3xX5xX15xX39xX3xX7xXf4xX4xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX16xX2fxX47xX93xX3xX4xX2dxX3xX3axX3xX16xX1xXdx12ca0xX39xX43xX3xX81x11fc8xX4xX1xX3xX60xX32xX16xX1xX3xX25xdb52xX4axX3xX69xXadxX16xe07fxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13020xX4axX81xX93xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX16xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXax102a4xXdxX81xXexX1x10a05xX3x106d5xX2xdb6exXbx11815xb31dxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX189xX3xfc31xX2xb750xXbxX18fxX190xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX6fxX6fxXdxXc3xX60xX6xX4axX1xX6xXexXdxX16xX1xXc3xX31xX16xX6fxX16xX10xX184xX7xX6fx1250dxX19cxX19axX1c2xX6fxX67xX19axX81xX19cxX19cxX67xX2xX1c2xX19cxX18dxXexX18bx101cdxX19axX67xX18dxX5xX19cxXc3x11676xXbxX2fxef1bxX2bxX9xc90fxX67xX1e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX25xX1xX27xX16xX3xXexX2bxX2cxX2dxX16xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXaxX3xX184xXdxX81xXexX1xX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX19axX2xX19cxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX4axX16xXaxX12xb1bdxX6xX47xX3xX5xXc9xX3xX5x12c30xXexX43xX3xX4xX4exX4xX3xX4xX4axX16xX3xX7xX3axX16xX2fxX43xX3xXexX47xX93xXadxX16xX3xX69xX2cxX40xX16xX2fxX3xd1fexX3xXcxXe8xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX60xX142xX3xb0ccxX60x11f5cxX4xX3xXexX96xda6cxX3xX60xX2a0xXdxX3xX5xX2cxd871xX16xX2fxX3xX2bxX4exX4xX3xX25xX1xX6axX16xX2fxX3xX5x11bc0xX3xXex110d0xX3xXexX1xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX16xX2fxX47xX2cexX16xX3xX69xX6axX3xX31xb616xXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18fxXexce84xX6xX5xXdxX2fxX16xX189xX3xX4xX10xX16xXexX10xX2bxX190xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xe3adxX2fxX2cxX40xXdxX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX3xX81x129e5xX16xX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX43xX3xX16xX1xX15xX3xX16xX1xX15xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX0xX6fxX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX27axX6xX47xX3xXexX2bx10f4bxX16xX3xX16xX2fxX36fxXbxX3xX5xX282xXexX3xX25xXdxX16xX1xX3xX1xX4axX15xX16xX2fxX3xX31xX15xX4axX3xX4xX47xX1bxXdxX3xXexX47xX92xX16xX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX43xX3xX16xX1xbb9dxX16xX2fxX3xX81xX89xX16xX2fxX3xX7xX3axX16xX2fxX43xX3xXexX47xX93xXadxX16xX3xX69xX2cxX40xX16xX2fxX3xX2a0xX3xXcxXe8xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX5xXf4xXdxX3xX60xX142xX3xX2b0xX60xX2b2xX4xX3xXexX96xX2b7xX3xX60xX2a0xXdxX3xX2b0xX4xX2dxX16xX3xX5xXc9xX2b7xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX2d1xX3xXexX1xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX16xX2fxX47xX2cexX16xX3xX1xX2cexX3x118afx10d1bxX3x1180fx133e4xX3xX69xX27xX93xX3xX31xX2e4xXc3xX3xe499xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX2bxX4exX4xX3xX69xX2cxX2bfxX4xX3xX2cxX59xX4xX3xXexd319xX16xX1xX3xXexb389xX16xX2fxX3xX1xX15xX16xX2fxX3xX4xX1xX282xX4xX3xX5xX92xX16xX3xX7xX4axX3xX31xX59xXdxX3xX60xb69bxX16xX1xX3xXexX1xX2cxX40xX16xX2fxXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xXc5xXdxX2e4xX47xX3xX69xX4exX16xX2fxX3xX16xXc6xXdxX43xX3xX4exXbxX3xX5xd5e2xX4xX3xX25xX1xX3axX16xX2fxX3xX4xX1xX86xX3xX60xX2a0xXdxX3xX5xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xX25xX1xX6axX16xX2fxX3xX5xX2cexX3xX39xX15xX3xX4xX89xX16xX3xX5xX15xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xX1xX86xX3xX69xX2cxX2bfxX4xX3xX31xX3faxX16xX3xX31x133acxX16xX3xX39xd7acxX93xX3xX16xX2fxX15xX93xX3xXexX1xX47xX3xX81xX32cxX16xX43xX3xX18fxX96xX3xX5xe5c7xX3xX1xX4axX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX39xX2cxX6xX3xX5xX59xX16xX3xX81xX4axX3xX53xX16xX1xX3xX1xX2cxX2a0xX16xX2fxX3xX4xe5aexX6xX3xX4xX2dxX16xX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX16xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX81xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxX18fxX190xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX189xX3xX19axX2xX19cxXbxX18fxX190xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX6fxX6fxXdxXc3xX60xX6xX4axX1xX6xXexXdxX16xX1xXc3xX31xX16xX6fxX16xX10xX184xX7xX6fxX1c2xX19cxX19axX1c2xX6fxX67xX19axX81xX19cxX19cxX67xX19cxfaeaxX19cxX58fxXexX1d3xX18bxX58fxX1e0xX1c2xX5xX19cxXc3xX1daxXbxX2fxX1ddxX2bxX9xX2xX67xX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX25xX1xX27xX16xX3xXexX2bxX2cxX2dxX16xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXaxX3xX184xXdxX81xXexX1xX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX19axX2xX19cxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX4axX16xXaxX12xX31fxX2fxX2cxX40xXdxX3xX81x11e19xX16xX3xXexX6axX3xX81xX642xX16xX3xXbxX1xX1bxX3xX18bxX43xX3xXbxX1xX2cxX40xX16xX2fxX3xX31fxX6xX39xX3xX1dxX15xX3xXexX6axX3xX4xX1xX2b2xX4xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX31fxX1xX39dxX16xX2fxX3xX16xX2fxX15xX93xX3xX16xX15xX93xX43xX3xXexX2d1xX3xX18bxX1xX3xX2bxX2cxb0a9xXdxX3xX7xX4exX16xX2fxX43xX3xX16xX1xX39dxX16xX2fxX3xX4xX1xXdxXadxX4xX3xX5xX4axX6xX3xXexX2bxX47xX93xX2e4xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX4xX4fexX6xX3xX4xX4exX4xX3xXexX6axX3xX81xX642xX16xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX2bxc9b8xX16xX3xX69xX142xX6xX3xX60xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX5xXf4xXdxX3xXbxX1xX4exXexX3xX69xXdxX3xX16xX6dxXdxX3xX81xX47xX16xX2fxX3xc8a6xX47xX10xX16xX3xXexX1xX47xX6dxX4xX189xX3xXcxX4bcxXexX3xX4xX53xX3xX39xX32cxXdxX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX43xX3xX39xX32cxXdxX3xX16xX1xX15xX3xX18fxX47xX1bxX16xX2fxX3xX69xX2cxX40xX16xX2fxX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX43xX3xX5xX15xX39xX3xX7xXf4xX4xX1xX3xX16xX2fx111fexX3xX18fxXc6xX39xX43xX3xXexX47xX93xXadxX16xX3xX69xX2cxX40xX16xX2fxXc3xX3xX407xX40xXdxX3xX25xX6e2xX47xX3xX2fxX32cxXdxX3xX4xXc9xX16xX2fxX3xX5xX15xX3xX39xX32xX16xX1xX3xX5xX32xX16xX1xX43xX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX3xX81xX642xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xXe0xX16xX2fxX3xX1xX2bfxXbxX3xX7xX2b2xX4xX43xX3xX1xX2bfxXbxX3xX5xX89xX16xX2fxX3xX69xX27xX93xX3xX5xXe0xXdxX3xX2b0xX5xXc9xX2b7xX3xX2bxX4exX4xX3xX7xX6xX47xX3xX5xXc9xX3xXexX1xXdxX6e2xX16xX3xXexX6xXdxXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12x114f8xX16xX2fxX3xX31fxX2fxX47xX93xX13dxX16xX3xX27axe562xX3xad60xXc9xX16xX2fxX3xX306xX3xXcxX6axX3xXexX2bxX2cxX2a0xX16xX2fxX3xXexX6axX3xX81xX642xX16xX3xXbxX1xX1bxX3x10b11xXcxX7fexXe8xce6fxX3xX18bxX43xX3xXbxX1xX2cxX40xX16xX2fxX3xX31fxX6xX39xX3xX1dxX15xX3xX4xX1xX4axX3xX60xXdxXadxXexX189xX3xX2b0xX27axX6xX47xX3xX25xX1xXdxX3xXcxX7fexXe8xX3xX25xX6e2xX47xX3xX2fxX32cxXdxX43xX3xX4xX1xfb82xX16xX2fxX3xX6xXdxX3xX60xX53xX4axX3xX6xXdxX43xX3xX39xX32cxXdxX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX3xX69xX2e4xX47xX3xXexX46dxX3xX2fxXdxX4exX4xX3xX18fxX47xX1bxX16xX2fxX3xX69xX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexXf4xXdxX3xX2fxXdxX6xX3xX69xX43axX16xX1xX43xX3xX69xX2cxX6xX3xX2bxX4exX4xX3xX69xXadxX16xX3xX16xX2dxXdxX3xXexX36fxXbxX3xX25xXadxXexX3xX69xX61xX3xX69xX2cxX2bfxX4xX3xX70cxX47xX93xX3xX69xX142xX16xX1xX190xX3xX4xX1xX47xX16xX2fxX3xXexX6xX93xX3xXexX1xX47xX3xX81xX32cxX16xX3xX7xXf4xX4xX1xX3xX7xXa9xX3xX69xX2cxX40xX16xX2fxX3xXbxX1xX1bxX43xX3xX25xX1xX47xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX4axXf4xXexX3xX4xX1xX47xX16xX2fxX152xX3xXc5xXadxX16xX3xX4xX1xXdxX2e4xX47xX3xX16xX2fxX15xX93xX3xX1c2xX19axX6fxX2xX19cxX43xX3xXcxX7fexXe8xX3xX69xX61xX3xX4xX2dxX3xX60xX53xX16xX3xX1xX4axX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX18fxX4axX16xX2fxX2b7xXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX4axX16xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX16xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX81xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxX18fxX190xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX189xX3xX19axX18bxX2xXbxX18fxX190xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX6fxX6fxXdxXc3xX60xX6xX4axX1xX6xXexXdxX16xX1xXc3xX31xX16xX6fxX16xX10xX184xX7xX6fxX1c2xX19cxX19axX1c2xX6fxX67xX19axX81xX19cxX19cxX67xX19cxX19axX1c2xX18bxXexX1c2xX1e0xX18dxX18dxX2xX5xX19cxXc3xX1daxXbxX2fxX1ddxX2bxX9xX58fxX1e0xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX25xX1xX27xX16xX3xXexX2bxX2cxX2dxX16xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXaxX3xX184xXdxX81xXexX1xX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX19axX18bxX2xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX4axX16xXaxX12xXcxX2d1xX3xX7xX4exX16xX2fxX3xX69xXadxX16xX3xXexX36fxX16xX3xX69xX6e2xX39xX3xX25xX1xX47xX93xX6xX43xX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX3xX81xX642xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX16xX3fdxX3xX5xX46dxX4xX3xXexX6axX16xX2fxX3xX81xX32cxX16xX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX3xX2b0xX69xXc6xX16xX2b7xX3xX60xX61xX4axXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX84xXc6xX3xX5xXa9xX43xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX60xX6xX4axX3xX2fxXdxX40xX3xX31xXdxX32xX4xX3xXexX1xX47xX3xX81xX32cxX16xX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xXf4xXdxX3xX4xX92xX16xX3xX25xX41bxXbxX3xX16xX1xX2cxX3xX60xX642xX93xX3xX2fxXdxX40xX3xX31xX15xX3xX4xXc9xX16xX2fxX3xX1xXdxXadxX39xX3xX4xXc6xX3xXexX1xX40xXdxX3xX69xXdxXb9xX39xX3xX16xX15xX4axX3xX31xXdxX32xX4xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX43xX3xX18fxX96xX3xX5xX4d1xX3xX5xXf4xXdxX3xX69xX2cxX2bfxX4xX3xX1xX47xX93xX3xX69xX6dxX16xX2fxX3xXexX1bxXdxX3xX69xX6xX3xX5xX46dxX4xX3xX5xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX16xX1xX2cxX3xXexX1xXadxXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX84xX1xX142xX3xXc5xadafxX16xX2fxX3xXcxX1xX142xX3xXcxX1xb58dxX39xX3xX306xX3xXbxX1xX2cxX40xX16xX2fxX3xXcxX642xX16xX3xX3fcxXdxX6xX16xX2fxX3xX4xX1xX4axX3xX60xXdxXadxXexX189xX3xX2b0xX7fexX32cxX16xX3xX81xX4b8xXbxX3xXexX2bxX4axX16xX2fxX3xX16xX1xX15xX3xX18fxX4axX16xX2fxX3xXexX1xX43axX3xXexX3axXdxX3xX4xXe0xX16xX2fxX3xX31xX59xXdxX3xX39xX32cxXdxX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX3xX70cxX47xX14cxXexX3xX2bxX4exX4xX43xX3xX5xX15xX39xX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX41bxX6xX3xX16xX2fxX4axX15xXdxX3xX69xX2cxX40xX16xX2fxXc3xX3x12b7fxX32xXexX3xX16xX1xX2cxX16xX2fxX3xX6xXdxX3xX4xXc9xX16xX2fxX3xX2bxX4bcxXexX3xXexX2bxX4exX4xX1xX3xX16xX1xXdxX32xX39xX43xX3xXexX1xX47xX3xX81xX32cxX16xX3xX7xXf4xX4xX1xX3xX7xXa9xX43xX3xX69xXb9xX3xX2bxX4exX4xX3xX69xXfdxX16xX2fxX3xX16xX2dxXdxX3xX70cxX47xX93xX3xX69xX142xX16xX1xX152xX2b7xXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18fxXexX306xX6xX5xXdxX2fxX16xX189xX3xX4xX10xX16xXexX10xX2bxX190xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xXc5xXdxXb9xX39xX3xX18fxX96xX3xX5xX4d1xX3xX2bxX4exX4xX3xX2b0xX81xX61xX3xX4xX1xXdxXadxX16xX2b7xX43xX3xX81xX32cxX16xX3xX7xXf4xX4xX1xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX39xX2cxX6xX3xX60xX61xX4axX152xX0xX6fxX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX16xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX81xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxX18fxX190xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX189xX3xX19axX2xX19cxXbxX18fxX190xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX6fxX6fxXdxXc3xX60xX6xX4axX1xX6xXexXdxX16xX1xXc3xX31xX16xX6fxX16xX10xX184xX7xX6fxX1c2xX19cxX19axX1c2xX6fxX67xX19axX81xX19cxX19cxX1d3xX19axX1e0xX2xX2xXexX1e0xX19axX18bxX18bxX18bxX5xX19cxXc3xX1daxXbxX2fxX1ddxX2bxX9xX18dxX2xX58fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX25xX1xX27xX16xX3xXexX2bxX2cxX2dxX16xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXaxX3xX184xXdxX81xXexX1xX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX19axX2xX19cxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX4axX16xXaxX12xX31fxX1xX39dxX16xX2fxX3xX16xX2fxX15xX93xX3xX16xX2cxX59xX4xX3xX2bxXfdxXexX43xX3xX25xX1xX1bxXdxX3xX5xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX4xX3axX16xX2fxX3xX31xXdxX32xX4xX3xX4xX4fexX6xX3xX4xX3axX16xX2fxX3xX16xX1xX642xX16xX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX3xXexX420xX16xX2fxX3xX2fxX4bcxXbxX3xX16xX1xXdxX2e4xX47xX3xX5xX92xX16xXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX7f0xX16xX2fxX3xX407xX6e2xX3xb0f3xX47xX6xX16xX2fxX3xXc5xX2b2xX4xX3xX306xX3xXe8xX1xXc6xX3xX84xX1xX4fexX3xXexX142xX4xX1xX3x137e8xX162xX31fxX7fexX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX4xX1xX4axX3xX60xXdxXadxXexX189xX3xX2b0xX31fxX2fxX6xX93xX3xX7xX6xX47xX3xX25xX1xXdxX3xX5xXc9xX3xX5xX282xXexX3xX25xXadxXexX3xXexX1xXfdxX4xX43xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX69xX61xX3xX1xX47xX93xX3xX69xX6dxX16xX2fxX3xXexX6axX16xX2fxX3xX5xX46dxX4xX3xX4xX4exX4xX3xX5xX46dxX4xX3xX5xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX5xX15xX39xX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX2bxX6e2xX16xX3xX7xX3axX16xX2fxX43xX3xX69xXdxXb9xX39xX3xX4xX3axX16xX2fxX3xX4xX6dxX16xX2fxX43xX3xXexX47xX93xXadxX16xX3xX69xX2cxX40xX16xX2fxXc3xX3xXcxX47xX93xX3xX16xX1xXdxX6e2xX16xX43xX3xX5xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX2bxX4exX4xX3xX69xX6axX3xX31xX2e4xX3xX70cxX47xX4exX3xX5xX59xX16xX43xX3xX4xX3axX16xX2fxX3xXexX4exX4xX3xX18fxX96xX3xX5xX4d1xX3xX70cxX47xX4exX3xXexX53xXdxXc3xX3xXcxX2bxX2cxX59xX4xX3xX81xX46dxX3xX60xX4exX4axX3xX39xX2cxX6xX3xX81xX4axX3xX53xX16xX1xX3xX1xX2cxX2a0xX16xX2fxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX43xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXbxX1xX53xXdxX3xX1xX4axX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX18fxX96xX3xX5xX4d1xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX2cexX16xX3xX69xX32cxX16xX2fxX43xX3xX16xXadxX47xX3xX25xX1xX3axX16xX2fxX43xX3xX2bxX4exX4xX3xX4xX1xX53xX93xX3xX31xX2e4xX3xX39xX2cxX2dxX16xX2fxX3xX4xX1bxX16xX2fxX3xX2fxX642xX93xX3xXexXb95xX4xX3xX16xX2fxX1xXa9xX16xX43xX3xX16xX2fxX36fxXbxX3xX5xX282xXexX3xX31xX15xX3xX16xX2fxX47xX93xX3xX4xX2dxX3xX3axX3xX16xX1xXdxX13dxX39xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xX81xX142xX4xX1xX3xX60xX32xX16xX1xX3xX2bxX4bcxXexX3xX4xX6xX4axX2b7xXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX16xXexX10xX2bxX3xX81xXexX1xX47xX39xX60xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX81xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxX18fxX190xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX189xX3xX19axX2xX19cxXbxX18fxX190xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX6fxX6fxXdxXc3xX60xX6xX4axX1xX6xXexXdxX16xX1xXc3xX31xX16xX6fxX16xX10xX184xX7xX6fxX1c2xX19cxX19axX1c2xX6fxX67xX19axX81xX19cxX19cxX1d3xX19axX19cxX1e0xX1e0xXexX18bxX67xX2xX1c2xX1e0xX5xX19cxXc3xX1daxXbxX2fxX1ddxX2bxX9xX18dxX58fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX25xX1xX27xX16xX3xXexX2bxX2cxX2dxX16xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXaxX3xX184xXdxX81xXexX1xX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX19axX2xX19cxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX4axX16xXaxX12xX31fxX1xX39dxX16xX2fxX3xX4xX1xX47xX93xXadxX16xX3xX18fxX10xX3xX16xX1bxXdxX3xX1xX15xX16xX2fxX3xX81xX15xXdxX3xX4xX1xX40xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xXcxX1xX40xXdxX3xX2fxXdxX6xX16xX3xX69xX2cxX2bfxX4xX3xXexX41bxX16xX1xX3xX69xXadxX16xX3xX1xXadxXexX3xX69xX6e2xX39xX3xX70cxX47xX6xX3xX81axX1c2xX19axX6fxX2xX19cxX81exX43xX3xX84xX3axX16xX2fxX3xXexX93xX3xX84xXe8xX3xXc10xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX3xX31xX15xX3xX84xX3axX16xX2fxX3xXexX2bxX43axX16xX1xX3xX69xX3axX3xXexX1xX142xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX31xf0acxX16xX3xX5xX15xX3xX5xX46dxX4xX3xX5xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX4xX1xX4fexX3xX4xX1xX1bxXexX3xX16xX1xX4bcxXexX3xX4xX4fexX6xX3xX4xX1xXdxXadxX16xX3xX81xX142xX4xX1xXc3xX3xfd43xX59xXexX3xX2bxX4exX4xX3xX2a0xX3xX5xX89xX16xX2fxX3xX7xX3axX16xX2fxX43xX3xX6xX4axX3xX1xX2cexX43xX3xX16xXf4xX4axX3xX31xX14cxXexX3xX4xX1bxX16xX2fxX43xX3xX1xX1bxX3xX2fxX6xX43xX3xX2fxXdxX6xX3xX4xX1bxX3xX5xXf4xXdxX3xX16xX1xX39dxX16xX2fxX3xX4xX3axX16xX2fxX3xXexX2bxX43axX16xX1xX3xXexXdxX6e2xX47xX3xXexX1xX4axX4exXexX3xX5xXc9xXc3xXc3xXc3xX43xX3xX4xX4exX4xX3xXexX6axX3xX69xX6dxXdxX3xXexX2d1xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX43xX3xX31xX36fxX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX69xXadxX16xX3xX69xX2dxX16xX3xX31xX142xX3xX18fxX96xX3xX5xX4d1xX3xX2bxX4exX4xX3xXexXf4xXdxX3xX31fxX1xX15xX3xX39xX4exX93xX3xX18fxX96xX3xX5xX4d1xX3xX2bxX4exX4xX3xXexXf4xXdxX3xX84xX27xX39xX3xXe7exX47xX6xX16xXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX16xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX81xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxX18fxX190xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX189xX3xX19axX2xX19cxXbxX18fxX190xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX6fxX6fxXdxXc3xX60xX6xX4axX1xX6xXexXdxX16xX1xXc3xX31xX16xX6fxX16xX10xX184xX7xX6fxX1c2xX19cxX19axX1c2xX6fxX67xX19axX81xX19cxX19cxX67xX19cxX1d3xX2xX19axXexX1d3xX1d3xX18dxX18dxX2xX5xX19cxXc3xX1daxXbxX2fxX1ddxX2bxX9xX67xX19cxX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX25xX1xX27xX16xX3xXexX2bxX2cxX2dxX16xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXaxX3xX184xXdxX81xXexX1xX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX19axX2xX19cxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX4axX16xXaxX12xX407xX46dxX4xX3xX5xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX4xX3axX16xX2fxX3xX6xX16xX43xX3xX70cxX47xX642xX16xX3xX7xX46dxX3xX31xX15xX3xX4xX4exX4xX3xX69xX4axX15xX16xX3xXexX1xXb9xX3xX69xX2e4xX47xX3xX69xX2cxX2bfxX4xX3xX1xX47xX93xX3xX69xX6dxX16xX2fxX3xX5xX15xX39xX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xb6e6xX3xX4xX4exX4xX3xXexX47xX93xXadxX16xX3xX69xX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xX69xXdxXb9xX39xX3xXexX2cexX16xX3xX69xX32cxX16xX2fxX3xX2bxX4exX4xX3xX5xX59xX16xX3xX4xX89xX16xX3xX4xXc6xX3xX5xX46dxX4xX3xX5xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xXexX420xX16xX2fxX3xX4xX2cxX40xX16xX2fxX3xX5xX15xX3xX4xX3axX16xX2fxX3xX6xX16xX43xX3xX60xX6dxX3xX69xX6dxXdxX3xX31xX15xX3xX4xX4exX4xX3xXexX6axX3xX4xX1xX2b2xX4xX3xX4xX1xX41bxX16xX1xX3xXexX2bxX142xX3xX306xX3xX18fxX61xX3xX1xX6dxXdxX43xX3xX69xX4axX15xX16xX3xXexX1xXb9xX3xX69xX27xX93xX3xX1xXadxXexX3xX7xX2b2xX4xX3xXexXdxXadxX16xX3xX69xX6dxX43xX3xX1xX4axX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX3axX16xX2fxX3xXexX4exX4xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX1247xX15xX43xX3xX25xX1xXdxX3xX16xX1xX15xX3xX39xX4exX93xX3xX18fxX96xX3xX5xX4d1xX3xX2bxX4exX4xX3xX69xX61xX3xX69xXf4xXexX3xX2b0xX25xX142xX4xX1xX3xX25xXdxX39xX2b7xX3xX4xX3axX16xX2fxX3xX7xX47xX4bcxXexX43xX3xX31xXdxX32xX4xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX43xX3xXexXdxX6e2xX16xX3xX5xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX31xXdxX32xX4xX3xXexX1xX46dxX4xX3xX1xXdxX32xX16xX3xXexX1xX10xX4axX3xX70cxX47xX93xX3xXexX2bxX43axX16xX1xX3xX60xX43axX16xX1xX3xXexX1xX2cxX40xX16xX2fxX3xX25xX1xX3axX16xX2fxX3xXexX1xXb9xX3xX2b0xX4xX1xXf4xX93xX2b7xX3xX25xX142xXbxX3xX39xX2cxX6xX3xX60xX61xX4axX3xXexX1xX43axX3xX39xX3fdxXdxX3xXbxX1xX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xX18fxX61xX3xX5xX15xX3xX39xX6dxXexX3xX69xXdxXb9xX39xX3xX18fxX96xX3xX5xX4d1xX3xX2bxX4exX4xX3xX2b0xX81xX61xX3xX4xX1xXdxXadxX16xX2b7xXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX2xX19cxX19cxe260xX3xX69xX142xX6xX3xXbxX1xX2cxX2dxX16xX2fxX3xXexX1xX46dxX4xX3xX1xXdxX32xX16xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX43xX3xXexX36fxXbxX3xX25xXadxXexX3xX2bxX4exX4xX3xXexXf4xXdxX3xX4xX1xX3fdxXc3xX3xX84xXe0xX16xX2fxX3xX31xX59xXdxX3xX7xX46dxX3xX1xX2cxX59xX16xX2fxX3xX81xX1219xX16xX3xX4xX4fexX6xX3xXe8xX1xX89xX16xX2fxX3xXcxX15xXdxX3xX16xX2fxX47xX93xX6e2xX16xX3xX31xX15xX3xXc10xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xX4xX4exX4xX3xX69xX2dxX16xX3xX31xX142xX3xXexX1xX46dxX4xX3xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX3axX16xX2fxX3xXexX4exX4xX3xX18fxX96xX3xX5xX4d1xX3xX2bxX4exX4xX3xX39xX6dxXexX3xX4xX4exX4xX1xX3xX4xX2dxX3xX69xX6dxX16xX2fxX3xX16xX1xX2cxX16xX2fxX3xX31xX1219xX16xX3xX69xX53xX39xX3xX60xX53xX4axX3xX6xX16xX3xXexX4axX15xX16xX3xX31xX15xX3xX1xX2bfxXbxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xXc3xX3xXcxXdxX6e2xX47xX3xX1xX4fexX93xX3xX69xXadxX16xX3xX69xX642xX47xX3xX5xX15xX39xX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX43xX3xXexXdxX6e2xX47xX3xX69xX6dxX4xX3xX25xX1xX96xX3xXexX2bxXe0xX16xX2fxX3xXexX59xXdxX3xX69xXc6xXc3xX3xXc5xXadxX16xX3xX4xX1xXdxX2e4xX47xX3xXexX1bxXdxX3xX1c2xX18dxX6fxX2xX19cxX43xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX69xX61xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX43xX3xX18fxX96xX3xX5xX4d1xX3xX69xX2cxX2bfxX4xX3xX1xX2dxX16xX3xX1e0xXc3xX19cxX19cxX19cxX3xXexX4bcxX16xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX16xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX81xXexX1xX189xX3xX18bxX2xX18dxXbxX18fxX190xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX189xX3xX19axX2xX19cxXbxX18fxX190xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX6fxX6fxXdxXc3xX60xX6xX4axX1xX6xXexXdxX16xX1xXc3xX31xX16xX6fxX16xX10xX184xX7xX6fxX1c2xX19cxX19axX1c2xX6fxX67xX19axX81xX19cxX19cxX67xX2xX18bxX1e0xX18bxXexX58fxX58fxX19axX1d3xX67xX5xX19cxXc3xX1daxXbxX2fxX1ddxX2bxX9xX1e0xX1c2xX1d3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX25xX1xX27xX16xX3xXexX2bxX2cxX2dxX16xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXaxX3xX184xXdxX81xXexX1xX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX19axX2xX19cxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxX4axX16xXaxX12xX407xX15xX39xX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX59xXdxX3xX69xX642xX47xX43xX3xXbxX1xX47xX16xX3xXexXdxX6e2xX47xX3xX69xX6dxX4xX3xX25xX1xX96xX3xXexX2bxXe0xX16xX2fxX3xXexX59xXdxX3xX69xXc6xX3xX69xX53xX39xX3xX60xX53xX4axX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xXcxXf4xXdxX3xX16xX1xXdxX2e4xX47xX3xXbxX1xX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xX18fxX61xX3xX16xX1xX2cxX3xX31fxX6xX39xX3xX1dxX15xX43xX3xXcxX642xX16xX3xX3fcxXdxX6xX16xX2fxX43xX3xX1dxX15xX3xX1dxX47xX93xX3xXcxX36fxXbxX43xX3xXcxX1xXf4xX4xX1xX3xX1dxXf4xX152xX3xX31xX1219xX16xX3xXexX420xX16xX2fxX3xX4xX2cxX40xX16xX2fxX3xX5xX46dxX4xX3xX5xX2cxX2bfxX16xX2fxX3xX69xXadxX16xX3xX1c2xX1e0xX1xX3xX31xX59xXdxX3xX70cxX47xX93xXadxXexX3xXexX642xX39xX3xX5xX15xX39xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX7xXf4xX4xX1xX3xX1xX2dxX16xX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX5xXfdxX4xX3xXexX2bxX40xXdxX3xX7xX4exX16xX2fxXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX84xXe0xX16xX2fxX3xX31xX59xXdxX3xX69xXc6xX43xX3xXexX1xX46dxX4xX3xX1xXdxX32xX16xX3xX25xX1xX2dxXdxX3xXexX1xX3axX16xX2fxX3xX4xX1bxX16xX2fxX3xX2bxX61xX16xX1xX43xX3xX31xX59xXexX3xX60xfeefxX4axX3xXexX2bxX6e2xX16xX3xXexX47xX93xXadxX16xX3xX7xX3axX16xX2fxX43xX3xX4xX92xX47xX3xX4xX1bxX16xX2fxX3xXexXf4xX4axX3xX81xX89xX16xX2fxX3xX4xX1xX53xX93xX3xXexX1xX3axX16xX2fxX3xX7xX47xX1bxXexXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX4axX81xX93xXaxX12xX84xX2dxX16xX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xXexX2bxX6e2xX16xX3xX60xXdxXb9xX16xX3xXc5xX3axX16xX2fxX3xX69xX61xX3xX4exXbxX3xX7xX4exXexX3xX2fxX92xX16xX3xX60xX40xX3xX60xXdxXb9xX16xX43xX3xX4xX1xX86xX3xX41bxXexX3xX2fxXdxX40xX3xX69xX2cexX16xX2fxX3xX1xX2cexX3xX16xX39dxX6xX3xX39xX2cxX6xX3xX7xXa9xX3xX4xXc6xX3xX25xX1xX53xX3xX16xX420xX16xX2fxX3xX60xX6xX4axX3xXbxX1xX4fexX3xX25xX1xXb95xXbxX3xX4xX4exX4xX3xX31xXe0xX16xX2fxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX43xX3xXexX1xXadxX3xX16xX6e2xX16xX43xX3xX7xX46dxX3xX4xX1xX4fexX3xX69xX6dxX16xX2fxX3xX31xX15xX4axX3xX4xX47xX6dxX4xX3xX4xX4fexX6xX3xXcxXe8xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX7xXa9xX3xX2fxXc6xXbxX3xXbxX1xX92xX16xX3xX1xXf4xX16xX3xX4xX1xXadxX3xX69xX2cxX2bfxX4xX3xX16xX1xX39dxX16xX2fxX3xXexX4exX4xX3xX69xX6dxX16xX2fxX3xX4xX4fexX6xX3xXexX1xXdxX6e2xX16xX3xXexX6xXdxX152xX0xX6fxXbxX12xX0xX81xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX81xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX81xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX6e2xX16xX3xX70cxX47xX6xX16xX189xX0xX6fxX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xX0xX47xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX306xXexX1xX47xX39xX60xX306xX6xX16xX81xX306xX7xX6xXbxX4axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6e2xX39xX3xX16xX1xXdxX2e4xX47xX3xXbxX1xX92xX16xX3xX70cxX47xX15xX3xX4d1xX3xX16xX2fxX1xX21xX6xX3xX1xX2cxX59xX16xX2fxX3xX31xX2e4xX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX3xX81xX642xX16xX3xX31xXe0xX16xX2fxX3xX5xXc9xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xac04xX9xXaxX6fxX16xX1xXdxXbxX306xX4xX6xX47xX306xX93xX10xX47xX306xXexX1xX47xX4axX16xX2fxX6fxXexX1xX10xX39xX306xX16xX1xXdxX10xX47xX306xXbxX1xX6xX16xX306xX70cxX47xX6xX306xX93xX306xX16xX2fxX1xXdxX6xX306xX1xX47xX4axX16xX2fxX306xX31xX10xX306xX16xX2fxX47xX4axXdxX306xX81xX6xX16xX306xX31xX47xX16xX2fxX306xX5xX47xX306xX1xX6xX306xXexXdxX16xX1xX6fxX1c2xX19cxX19cxX58fxX2xX67xXc3xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX6fxX39xX10xX81xXdxX6xX6fxX2xX1c2xX19cxX6fxX16xX10xX184xX7xX6fxX1c2xX19cxX19axX1c2xX6fxX2xX1c2xX1d3xX81xX18bxX2xX58fxX19axX1e0xX1e0xX1e0xXexX58fxX67xX67xX1d3xX1d3xX5xX19cxXc3xX1daxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX25xX1xX27xX16xX3xXexX2bxX2cxX2dxX16xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxX6xX12xX0xX81xXdxX31xX12xX0xX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6e2xX39xX3xX16xX1xXdxX2e4xX47xX3xXbxX1xX92xX16xX3xX70cxX47xX15xX3xX4d1xX3xX16xX2fxX1xX21xX6xX3xX1xX2cxX59xX16xX2fxX3xX31xX2e4xX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX3xX81xX642xX16xX3xX31xXe0xX16xX2fxX3xX5xXc9xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX1bdexX9xXaxX6fxX16xX1xXdxXbxX306xX4xX6xX47xX306xX93xX10xX47xX306xXexX1xX47xX4axX16xX2fxX6fxXexX1xX10xX39xX306xX16xX1xXdxX10xX47xX306xXbxX1xX6xX16xX306xX70cxX47xX6xX306xX93xX306xX16xX2fxX1xXdxX6xX306xX1xX47xX4axX16xX2fxX306xX31xX10xX306xX16xX2fxX47xX4axXdxX306xX81xX6xX16xX306xX31xX47xX16xX2fxX306xX5xX47xX306xX1xX6xX306xXexXdxX16xX1xX6fxX1c2xX19cxX19cxX58fxX2xX67xXc3xX1xXexX39xXaxX12xXcxX1xX6e2xX39xX3xX16xX1xXdxX2e4xX47xX3xXbxX1xX92xX16xX3xX70cxX47xX15xX3xX4d1xX3xX16xX2fxX1xX21xX6xX3xX1xX2cxX59xX16xX2fxX3xX31xX2e4xX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX3xX81xX642xX16xX3xX31xXe0xX16xX2fxX3xX5xXc9xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX0xX6fxX6xX12xX0xX6fxX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX81xXaxX12xX84xX4exX4xX3xX69xX2dxX16xX3xX31xX142xX43xX3xXexX6axX3xX4xX1xX2b2xX4xX43xX3xX16xX1xX15xX3xX1xX53xX4axX3xXexX642xX39xX3xX31xX1219xX16xX3xXexXdxXadxXbxX3xXexX282xX4xX3xX1xX2cxX59xX16xX2fxX3xX31xX2e4xX3xX69xX2cexX16xX2fxX3xX60xX15xX4axX3xX31xXe0xX16xX2fxX3xX5xXc9xX3xX5xX282xXexX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX31xX59xXdxX3xX16xX1xXdxX2e4xX47xX3xXbxX1xX92xX16xX3xX70cxX47xX15xX3xX4xX2b2xX47xX3xXexX2bxX2bfxX3xX4bcxX39xX3xX16xX2fxX1xX21xX6xX3xXexX43axX16xX1xXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xX6fxX81xXdxX31xX12xX0xX6fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXe8xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX1xXf4xXdxX3xX1xX2dxX16xX3xX2xXc3xX19cxX58fxX19cxX3xXexed76xX3xX69xX2cexX16xX2fxX3xX7xX6xX47xX3xXexX2bxX36fxX16xX3xX5xX282xXexX3xX5xX142xX4xX1xX3xX7xX96xXaxX3xX1xX2bxX10xX1bdexX9xXaxX6fxX25xXdxX16xX1xX306xXexX10xX6fxXexXbxX306xX1xX6xX306xXexXdxX16xX1xX306xXexX1xXdxX10xXexX306xX1xX6xXdxX306xX1xX4axX16xX306xX2xX306xX19cxX58fxX19cxX306xXexX93xX306xX81xX4axX16xX2fxX306xX7xX6xX47xX306xXexX2bxX6xX16xX306xX5xX47xXexX306xX5xXdxX4xX1xX306xX7xX47xX6fxX1c2xX19cxX19cxX58fxX19cxX1e0xXc3xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX6fxX39xX10xX81xXdxX6xX6fxX2xX1c2xX19cxX6fxX16xX10xX184xX7xX6fxX1c2xX19cxX19axX1c2xX6fxX67xX19axX81xX18dxX1c2xX1e0xX2xX1c2xX2xX1e0xXexX1d3xX2xX19cxX67xX1d3xX5xX19cxXc3xX1daxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX25xX1xX27xX16xX3xXexX2bxX2cxX2dxX16xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxX6xX12xX0xX81xXdxX31xX12xX0xX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXe8xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX1xXf4xXdxX3xX1xX2dxX16xX3xX2xXc3xX19cxX58fxX19cxX3xXexX1eb3xX3xX69xX2cexX16xX2fxX3xX7xX6xX47xX3xXexX2bxX36fxX16xX3xX5xX282xXexX3xX5xX142xX4xX1xX3xX7xX96xXaxX3xX1xX2bxX10xX1bdexX9xXaxX6fxX25xXdxX16xX1xX306xXexX10xX6fxXexXbxX306xX1xX6xX306xXexXdxX16xX1xX306xXexX1xXdxX10xXexX306xX1xX6xXdxX306xX1xX4axX16xX306xX2xX306xX19cxX58fxX19cxX306xXexX93xX306xX81xX4axX16xX2fxX306xX7xX6xX47xX306xXexX2bxX6xX16xX306xX5xX47xXexX306xX5xXdxX4xX1xX306xX7xX47xX6fxX1c2xX19cxX19cxX58fxX19cxX1e0xXc3xX1xXexX39xXaxX12xXcxXe8xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX1xXf4xXdxX3xX1xX2dxX16xX3xX2xXc3xX19cxX58fxX19cxX3xXexX1eb3xX3xX69xX2cexX16xX2fxX3xX7xX6xX47xX3xXexX2bxX36fxX16xX3xX5xX282xXexX3xX5xX142xX4xX1xX3xX7xX96xX0xX6fxX6xX12xX0xX6fxX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX81xXaxX12xXcxX2bxX36fxX16xX3xX5xX282xXexX3xXexX2d1xX3xX16xX2fxX15xX93xX3xX2xX67xX3xX306xX3xX1c2xX1c2xX6fxX2xX19cxX3xXexXf4xXdxX3xXcxXe8xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX31xX2d1xX6xX3xX70cxX47xX6xX3xX69xX2cxX2bfxX4xX3xX69xX4exX16xX1xX3xX2fxXdxX4exX3xX5xX15xX3xX5xX59xX16xX3xX16xX1xX4bcxXexX3xXexX2bxX4axX16xX2fxX3xX7xX47xX1bxXexX3xX1xX15xX16xX2fxX3xX4xX1xX282xX4xX3xX16xX420xX39xX3xX70cxX47xX6xX43xX3xX25xX1xXdxXadxX16xX3xX4xX1xX4axX3xX69xX142xX6xX3xXbxX1xX2cxX2dxX16xX2fxX3xX16xX15xX93xX3xX4xX1xX142xX47xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX1xXf4xXdxX3xX5xX6e2xX16xX3xX69xXadxX16xX3xX1xX2dxX16xX3xX2xXc3xX19cxX58fxX19cxX3xXexX1eb3xX3xX69xX2cexX16xX2fxXc3xXc3xXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xX6fxX81xXdxX31xX12xX0xX6fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6axX16xX2fxX3xX70cxX47xX6xX16xX3xX31xX2e4xX3xXexX2bxX36fxX16xX3xX5xXc9xX3xX5xX142xX4xX1xX3xX7xX96xX3xX2a0xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX1bdexX9xXaxX6fxX18fxX6xX306xX1xX4axXdxX6fxXexX4axX16xX2fxX306xX70cxX47xX6xX16xX306xX31xX10xX306xXexX2bxX6xX16xX306xX5xX47xX306xX5xXdxX4xX1xX306xX7xX47xX306xX4axX306xX1xX6xX306xXexXdxX16xX1xX6fxX1c2xX19cxX19cxX18bxX67xX67xXc3xX1xXexX39xXaxX12xX0xXdxX39xX2fxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX6fxX39xX10xX81xXdxX6xX6fxX2xX1c2xX19cxX6fxX16xX10xX184xX7xX6fxX1c2xX19cxX19axX1c2xX6fxX2xX1c2xX58fxX81xX18dxX2xX1d3xX18dxX2xX18dxX19cxXexX1d3xX18dxX58fxX58fxX5xX2xX306xX6xX16xX1xX306xX81xX6xXdxX306xX81xXdxX10xX16xX306xX39xX39xX39xXc3xX1daxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX25xX1xX27xX16xX3xXexX2bxX2cxX2dxX16xX2fxX3xX31xX32xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xX3axXdxX3xXexX2bxX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX47xX3xX2fxX4axX39xX3xX2bxX4exX4xX3xXexX1xX53xXdxX3xXexX2bxX2cxX59xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX60xX61xX4axX3xX7xX1bxX3xX67xX3xX69xX6axX3xX60xX6dxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxX6xX12xX0xX81xXdxX31xX12xX0xX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6axX16xX2fxX3xX70cxX47xX6xX16xX3xX31xX2e4xX3xXexX2bxX36fxX16xX3xX5xXc9xX3xX5xX142xX4xX1xX3xX7xX96xX3xX2a0xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX1bdexX9xXaxX6fxX18fxX6xX306xX1xX4axXdxX6fxXexX4axX16xX2fxX306xX70cxX47xX6xX16xX306xX31xX10xX306xXexX2bxX6xX16xX306xX5xX47xX306xX5xXdxX4xX1xX306xX7xX47xX306xX4axX306xX1xX6xX306xXexXdxX16xX1xX6fxX1c2xX19cxX19cxX18bxX67xX67xXc3xX1xXexX39xXaxX12xXcxX6axX16xX2fxX3xX70cxX47xX6xX16xX3xX31xX2e4xX3xXexX2bxX36fxX16xX3xX5xXc9xX3xX5xX142xX4xX1xX3xX7xX96xX3xX2a0xX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX0xX6fxX6xX12xX0xX6fxX7xXexX2bxX4axX16xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX81xXaxX12xX18bxX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX3xXexX96xX3xX31xX4axX16xX2fxX43xX3xX2xX2xX67xX3xX18fxX61xX43xX3xXbxX1xX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xXexX1xX142xX3xXexX2bxX4bcxX16xX3xX4xX4fexX6xX3xX2xX2xX3xX1xX47xX93xX32xX16xX43xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX60xX142xX3xX16xX2fxX36fxXbxX3xX5xX282xXexX190xX3xX1c2xXc3xX1e0xX2xX18bxX43xX1d3xX3xX1xX6xX3xXexX1xX4fexX93xX3xX7xX53xX16xX3xX4xXe0xX16xX2fxX3xX5xX2cxX2dxX16xX2fxX3xXexX1xX46dxX4xX43xX3xXexX1xX46dxX4xX3xXbxX1xX27xX39xX3xX81xX46dxX3xXexX2bxX39dxX3xX4xX4fexX6xX3xX16xX2fxX2cxX40xXdxX3xX81xX642xX16xX3xX60xX142xX3xX16xX2fxX36fxXbxX3xXfdxX16xX2fxX190xX3xX16xX1xXdxX2e4xX47xX3xXexX47xX93xXadxX16xX3xX69xX2cxX40xX16xX2fxX43xX3xX4xX3axX16xX2fxX3xXexX2bxX43axX16xX1xX3xX1xX2cexX3xX69xX36fxXbxX3xX60xX142xX3xX7xXf4xXexX3xX5xX2a0xX43xX3xX1xX2cxX3xX1x113d4xX16xX2fxX152xX3xX5xX15xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX1xXf4xXdxX3xX31xX3axX3xX4xXe0xX16xX2fxX3xX5xX59xX16xX3xX39xX15xX3xX69xX2bfxXexX3xX5xXc9xX3xX5xX282xXexX3xX2fxX642xX93xX3xX2bxX6xX3xX4xX1xX4axX3xX1dxX15xX3xXcxX21xX16xX1xXc3xX0xX6fxXbxX12xX0xX6fxX81xXdxX31xX12xX0xX6fxX5xXdxX12xX0xX6fxX47xX5xX12xX0xX81xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX6fxX81xXdxX31xX12xX0xX6fxX81xXdxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde51xX47xXexX1xX4axX2bxXaxX12xX31fxX2fxX47xX93xX13dxX16xX3xf94dxX6xX16xX1xX0xX6fxXbxX12
Nguyễn Oanh