Chưa chốt nhân sự tân Chủ tịch BIDV
Ông Trần Bắc Hà nghỉ, người được bầu phụ trách Hội đồng Quản trị BIDV cũng gần tuổi nghỉ hưu...
95fcxad21xec7fxf7faxf98dxa074xa3cbxaa00xbf79xX7xc7a1xcdd6x111dfx106caxaa4bxfb5axX5xfdb2xXaxc45dx10125xX1xb668xX6xX3xX4xX1xb185xXexX3x105e9xX1xd93fxX1dxX3xX7x116b0xX3xXexX1fxX1dxX3xX13xX1x10624xX3xXexd3adxX4xX1xX3xca3exc3ecxf16cxb954xX0xec3fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc61xX10xX6xec89xXaxX12x114ffxX1dxa885xX3xXcxd438xee85xX1dxX3xX32xf7a8xX4xX3xX46xd758xX3xX1dxX4exX1xaccexdfcbxX3xX1dxX4exX15xf3f6xXdxX3xfdcdxX15xd5b3xX4xX3xbeb0xX52xdf1axX3xXbxX1xc825xX3xXexX51xbc75xX4xX1xX3xX46x10ff1xXdxX3xX68xc533xX1dxX4exX3xebeaxX6fxa8e9xX1dxX3xXexX51xX2exX3xX32xX33xX34xX35xX3xX4x111adxX1dxX4exX3xX4exX52xX1dxX3xXexX6fxace2xXdxX3xX1dxX4exX1xX5fxX3xX1xX15xX6fx9c25xXa8xXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32x11a16xX49xdd2dxXaxX12xX0xXdxd9daxX4exX3xX7xX51xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXa8xX6dxX6xXbbxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXa8xb810xX1dxX37xX1dxX10xc7d1xX7xX37xX2xff8cxfd3fxa268xX37xX2x995dxXe3xX49xXe3xX2xf308xXex108cdxXe6xXe3xXe6xX5xXe6xXa8x10c75xXbxX4exXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX4exX1xXexe1edxXe2xX2xXebxXbx11451xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX6fxX6xX3xX4xX1xXbbxXexX3xX1dxX1xX6xX1dxX3xX7xX6fxX3xXexX6xX1dxX3xX4xX1xX6fxX3xXexXdxX4xX1xX3xX6dxXdxX49xXd8xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbbxX1dxXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexc7f7xX6xX5xXdxX4exX1dxX106xX3xXf4xX6fxX7xXexXdxef21xXbdxbf23xXaxX12xX4cxX1dxX4exX3xXcxX51xX52xX1dxX3xX32xX56xX4xX3xX46xX5axX60xX3xX13xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX46xX7cxXdxX3xX68xX80xX1dxX4exX3xX84xX6fxX86xX1dxX3xXexX51xX2exX3xX32xX33xX34xX35xX60xX3xX4xX1xb705xX1dxX1xX3xXexX1x11a85xX4xX3xX1dxX4exX1xX5fxX3xX1xX15xX6fxX3xX68x10fd0xX3xX1xX15x9613xX1dxX4exX3xX4xX1xe3f0xX3xX68xX7cxX3xX6dxX86xXbbxX3xX1xXdxX1b6xXc2xX3xX10bxfdb4xX3xX1xX7cxXdxX3xXexcd4fxX3xX1dxX4exX5axXbdxX3xX2xX37xXedxX37xXebxXe6xX2xXe1xXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xXbbxX49xXbdxXaxX12x10bc6xX4exX5axXbdxX3xX2xX37xXedxX37xXebxXe6xX2xXe1xX60xX3xX1fbxX4exX1fxX1dxX3xX1xX5axX1dxX4exX3xde5fxX52xX6fxX3xXexX15xX3xXd8xX5axX3xb073xX1xX77xXexX3xXexX51xXdxX1b6xX1dxX3xX35xXdxa33cxXexX3xX1fbxX6xXc2xX3xfbfcxX32xX33xX34xX35xcdcdxX3xX4x116a0xX3xX4x10019xX1dxX4exX3xXd8xbff2xX1dxX3xX7xX1axX3xXebxXe1xXe3xX2xX37xX32xX33xX34xX35xX15dxXcxaca4xX46xX214xX84xXcxX3xX4exf6bexXdxX3xb34fxXbdxX3xX6dxX6xX1dxX3xX13xX1xX1a9xX1dxX4exX3xe77bxX1xXbbxX77xX1dxX3xX1fbxX1xX5axX3xX1dxX15xd47fxX4xX60xX3xcf1cxX1baxX3xX4exXdxX6xXbbxX3xX49xX2exX4xX1xX3xX13xX1xX1a9xX1dxX4exX3xX26axX1xXbbxX77xX1dxX3xXcxXbxXa8xX46xX13xf6b7xX3xXd8xX5axX3xX27axX1baxX3xX4exXdxX6xXbbxX3xX49xX2exX4xX1xX3xX13xX1xX1a9xX1dxX4exX3xX26axX1xXbbxX77xX1dxX3xX46xX5axX3xX1fbxX7cxXdxX60xX3xX4xX23dxX1dxX4exX3xX6dxX1axX3xXexX1xX23dxX1dxX4exX3xXexXdxX1dxX3xXd8xX5axX3xXexX1xX6xXbdxX3xX68xX9dxXdxX3xX1dxX1xX1fxX1dxX3xX7xX23xXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xXbbxX49xXbdxXaxX12xXcxX1xX10xXbbxX3xX68xX23axX60xX3xX23dxX1dxX4exX3xXcxX51xX52xX1dxX3xX32xX56xX4xX3xX46xX5axX60xX3xX13xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX46xX7cxXdxX3xX68xX80xX1dxX4exX3xX84xX6fxX86xX1dxX3xXexX51xX2exX3xX32xX33xX34xX35xX60xX3xX4xX1xX1a3xX1dxX1xX3xXexX1xX1a9xX4xX3xX1dxX4exX1xX5fxX3xX1xX15xX6fxX3xX68xX1b6xX3xX1xX15xX1baxX1dxX4exX3xX4xX1xX1c0xX3xX68xX7cxX3xX6dxX86xXbbxX3xX1xXdxX1b6xXc2xX3xX10bxX1cfxX3xX1xX7cxXdxX3xXexX1d6xX3xX1dxX4exX5axXbdxX3xX2xX37xXedxX37xXebxXe6xX2xXe1xX60xX3xX7xX6xX6fxX3xXe2xXe3xX3xX1dxX242xXc2xX3xX4exX56xX1dxX3xX6dxX23axX3xXd8xX276xXdxX3xX32xX33xX34xX35xX60xX3xXexX51xXbbxX1dxX4exX3xX68xX23axX3xX4xX23axX3xX1x10534xX1dxX3x10363xX3xX1dxX242xXc2xX3xX4exXdxe5cdxX3xXd8xX2exX3xXexX51xX1a3xX3xX13xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX46xX7cxXdxX3xX68xX80xX1dxX4exX3xX84xX6fxX86xX1dxX3xXexX51xX2exXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xXbbxX49xXbdxXaxX12xX4cxX1dxX4exX3xX46xX5axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1dxX242xXc2xX3xX2xXedxXe3xXe1xX60xX3xX4xX25axX3xX1dxX1xX1fxX1dxX3xX26axXdxX1dxX1xX3xXexX1c0xX3xX232xX214xc5a4xXdxX3xX1xaebaxX4xX3xXcxX5axXdxX3xX4xX1xX1a3xX1dxX1xX3xX253xX1c0xX3xXexXbbxX77xX1dxX237xX60xX3xX4xX23axX3xX4xX1xX1a9xX1dxX4exX3xX4xX1xX5fxX3xbfbfxX6fxX86xX1dxX3xXexX51xX2exX3xX26axXdxX1dxX1xX3xX49xXbbxX6xX1dxX1xX3xX4xX6xXbbxX3xX4xfc4fxXbxXa8xX3xXcxX51xX15xX276xX4xX3xX26axX1xXdxX3xX5xX5axXc2xX3xX13xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX60xX3xX23dxX1dxX4exX3xXexX1d6xX1dxX4exX3xX5xX5axX3xde6bxXdxX77xXc2xX3xX68xX1axX4xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX4xX1xXdxX3xX1dxX1xX77xX1dxX1xX3xX32x9c2cxX1dxX1xX3xX214xX2exX1dxX1xX60xX3xX21exX1xX23axX3xXexX9dxX1dxX4exX3xX4exXdxX77xXc2xX3xX68xX1axX4xX3xX32xX33xX34xX35xX60xX3xX2bxXbdxX3xXd8xXdx97cexX1dxX3xX46xX7cxXdxX3xX68xX80xX1dxX4exX3xX84xX6fxX86xX1dxX3xXexX51xX2exX3xX26axXdxX4bdxXc2xX3xXcxX9dxX1dxX4exX3xX4exXdxX77xXc2xX3xX68xX1axX4xX3xX32xX33xX34xX35xXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xXbbxX49xXbdxXaxX12xX4cxX1dxX4exX3xXcxX51xX52xX1dxX3xX32xX56xX4xX3xX46xX5axX3xX68xX6xX1dxX4exX3xX26axXdxX4bdxXc2xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX1xX1a9xX4xX3xXd8xX73xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX1xXdxX22bxXbxX3xX1xX7cxXdxX60xX3xX2bxXbdxX3xXd8xXdxX4bdxX1dxX3xX6dxX6xX1dxX3xX4xX1xX450xXbxX3xX1xX5axX1dxX1xX3xX15dxX3xX2bxXbdxX3xXd8xXdxX4bdxX1dxX3xXexX1xX15xX65xX1dxX4exX3xXd8xX73xX3xX4xX77xX4xX3xX1xXdxX22bxXbxX3xX1xX7cxXdxX106xX3xX46xXdxX22bxXbxX3xX1xX7cxXdxX3xX13xX77xX4xX3xX1dxX1xX5axX3xX68xX52xX6fxX3xXexX15xX3xX35xXdxX22bxXexX3xX1fbxX6xXc2xX3xX7xX6xX1dxX4exX3xcba0xX5axXbbxX3xX232xf09exX35xX33xX5xX237xX60xX3xX46xXdxX22bxXbxX3xX1xX7cxXdxX3xX13xX77xX4xX3xX1dxX1xX5axX3xX68xX52xX6fxX3xXexX15xX3xX35xXdxX22bxXexX3xX1fbxX6xXc2xX3xX7xX6xX1dxX4exX3xX298xXbdxX6xX1dxXc2xX6xX51xX3xX232xX59bxX35xX33xX298xX237xX60xX3xX46xXdxX22bxXbxX3xX1xX7cxXdxX3xX13xX77xX4xX3xX1dxX1xX5axX3xX68xX52xX6fxX3xXexX15xX3xX35xXdxX22bxXexX3xX1fbxX6xXc2xX3xX7xX6xX1dxX4exX3xX13xX6xXc2xXbxX6fxX4xX1xXdxX6xX3xX232xX59bxX35xX33xX13xX237xXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xXbbxX49xXbdxXaxX12xX4cxX1dxX4exX3xX46xX5axX3xX51xX65xXdxX3xX32xX33xX34xX35xX3xX7xX6xX6fxX3xX26axX1xXdxX3xX1dxX4exX1fxX1dxX3xX1xX5axX1dxX4exX3xX1dxX5axXbdxX3xX68xX1cfxX3xXexX51xX1baxX3xXexX1xX5axX1dxX1xX3xXexX1xX5axX1dxX1xX3xXd8xXdxX4bdxX1dxX3xX4xX23axX3xX437xX6fxXbdxX3xXc2xX23dxX3xX5xX276xX1dxX3xX1dxX1xX450xXexX3xXexX51xXbbxX1dxX4exX3xX1xX22bxX3xXexX1xX1axX1dxX4exX3xX4xX77xX4xX3xXexX9dxX3xX4xX1xX1a9xX4xX3xXexX1a3xX1dxX3xX49xX73xX1dxX4exX3xX35xXdxX22bxXexX3xX1fbxX6xXc2xX60xX3xX10bxed97xXexX3xXexX1xX10xXbbxX3xX437xX6fxXbdxX3xXc2xX23dxX3xXexX9dxX1dxX4exX3xXexX5axXdxX3xX7xX86xX1dxXa8xX3xXcxX1a3xX1dxX1xX3xX68xX1c0xX1dxX3xX4xX6fxX1axXdxX3xXexX1xX77xX1dxX4exX3xXe1xX37xXebxXe6xX2xXe1xX60xX3xX1dxX4exX1fxX1dxX3xX1xX5axX1dxX4exX3xX1dxX5axXbdxX3xX68xX1cfxX3xX4xX23axX3xXexX9dxX1dxX4exX3xXexX5axXdxX3xX7xX86xX1dxX3xX5xX4bdxX1dxX3xXexX276xXdxX3xXedxXe2xXe6xX3xX1dxX4exX1xX496xX1dxX3xXexa10dxX3xX68xX80xX1dxX4exXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xXbbxX49xXbdxXaxX12xXcxX1xX10xXbbxX3xX6dxX77xXbbxX3xX4xX77xXbbxX3xX4xX2bxX6xX3xX32xX33xX34xX35xX60xX3xXexX711xX3xX5xX22bxX3xX1dxX6axX3xX10bxX450xX6fxX3xX68xX1c0xX1dxX3xX4xX6fxX1axXdxX3xXexX1xX77xX1dxX4exX3xXe1xX37xXebxXe6xX2xXe1xX3xX4xX1xX5fxX3xX10bxX450xXbxX3xX10bxX5fxX3xXebxb1f5xXa8xX3xXcxX6fxXbdxX3xX1dxX1xXdxX4bdxX1dxX60xX3xX68xX1fxXbdxX3xX5xX5axX3xXc2xX7cxXexX3xXexX51xXbbxX1dxX4exX3xX1dxX1xX3aexX1dxX4exX3xX1dxX4exX1fxX1dxX3xX1xX5axX1dxX4exX3xXexX1xX15xX3a3xX1dxX4exX3xXc2xX40fxXdxX3xX4xX23axX3xX5xX15xX6axX1dxX4exX3xX1dxX6axX3xX10bxX450xX6fxX3xX68xX1cfxX3xX6dxX77xX1dxX3xX5xX40fxXdxX3xX4xX1xXbbxX3xX35xX59bxX298xX13xX3xX5xX276xX1dxX3xX1dxX1xX450xXexX3xXexX51xXbbxX1dxX4exX3xX1xX22bxX3xXexX1xX1axX1dxX4exX60xX3xX5xX4bdxX1dxX3xXexX276xXdxX3xX1xX5axX1dxX4exX3xX4xX1xX73xX4xX3xX1dxX4exX1xX496xX1dxX3xXexX711xX3xX68xX80xX1dxX4exX3xXexX51xXbbxX1dxX4exX3xX1dxX1xX3aexX1dxX4exX3xX1dxX242xXc2xX3xX437xX6fxX6xXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xXbbxX49xXbdxXaxX12xX46xXdxX22bxX1dxX3xX32xX33xX34xX35xX3xX4xX93xX1dxX4exX3xX68xX6xX1dxX4exX3xX4exac10xXbxX3xX26axX1xX23axX3xX26axX1xX242xX1dxX3xX4xX2bxX6xX3xX26axX1xXbbxX86xX1dxX3xX1dxX6axX3xX5xX276xX1dxX3xX4xX2bxX6xX3xX46xXbbxX5axX1dxX4exX3xX59bxX1dxX1xX3xX47dxXdxX6xX3xX596xX6xXdxX16cxX3xX4xX93xX1dxX4exX3xX1dxX1xX15xX3xX4exX848xXbxX3xX26axX1xX23axX3xX26axX1xX242xX1dxX3xXexX51xXbbxX1dxX4exX3xXd8xXdxX22bxX4xX3xX68xX86xXc2xX3xX6dxX86xXbbxX3xX1xX22bxX3xX7xX1axX3xX6xX1dxX3xXexXbbxX5axX1dxX3xXd8xX1axX1dxX3xX232xX13xX59bxc398xX237xX3xXexX1xX10xXbbxX3xXexXdxX4bdxX6fxX3xX4xX1xX6fxb88exX1dxX3xX32xX6xX7xX10xX5xX3xXebxX60xX3xX49xXbbxX3xX4xX1xX1a3xX1dxX1xX3xX7xX77xX4xX1xX3xX4xX9dxX3xXexX1a9xX4xX3xX68xX52xX6fxX3xX1dxX242xXc2xX3xX1dxX6xXbdxX60xX3xX5xXdxX4bdxX1dxX3xX437xX6fxX6xX1dxX3xX68xX1c0xX1dxX3xXd8xXdxX22bxX4xX3xXexX242xX1dxX4exX3xXd8xX1axX1dxX60xX3xX26axX1xX23dxX1dxX4exX3xX68xX15xX6axX4xX3xX32xX7cxX3xXcxX5axXdxX3xX4xX1xX1a3xX1dxX1xX3xX4xX1xX450xXbxX3xXexX1xX6fxf97bxX1dxXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xXbbxX49xXbdxXaxX12xX27axX6xX6fxX3xX26axX1xXdxX3xX23dxX1dxX4exX3xXcxX51xX52xX1dxX3xX32xX56xX4xX3xX46xX5axX3xX1dxX4exX1xX5fxX3xX1xX15xX6fxX60xX3xX46xX7cxXdxX3xX68xX80xX1dxX4exX3xX84xX6fxX86xX1dxX3xXexX51xX2exX3xX32xX33xX34xX35xX3xX68xX1cfxX3xX6dxX52xX6fxX3xX23dxX1dxX4exX3xXcxX51xX52xX1dxX3xX59bxX1dxX1xX3xXcxX6fxX450xX1dxX3xX232xX2bxXbdxX3xXd8xXdxX4bdxX1dxX3xX46xX7cxXdxX3xX68xX80xX1dxX4exX3xX84xX6fxX86xX1dxX3xXexX51xX2exX237xX3xXbxX1xX73xX3xXexX51xX77xX4xX1xX3xX68xXdx9724xX6fxX3xX1xX5axX1dxX1xX3xX1xXbbxX40fxXexX3xX68xX7cxX1dxX4exX3xX4xX2bxX6xX3xX46xX7cxXdxX3xX68xX80xX1dxX4exX3xX84xX6fxX86xX1dxX3xXexX51xX2exX3xX32xX33xX34xX35xX3xX26axX1b6xX3xXexX1d6xX3xX1dxX4exX5axXbdxX3xX2xX37xXedxX37xXebxXe6xX2xXe1xXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xXbbxX49xXbdxXaxX12xX4cxX1dxX4exX3xXcxX51xX52xX1dxX3xX59bxX1dxX1xX3xXcxX6fxX450xX1dxX60xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1dxX242xXc2xX3xX2xXedxXe3xX3a6xX60xX3xX1dxX6xXbdxX3xX4xX93xX1dxX4exX3xX68xX1cfxX3xX4exX52xX1dxX3xXexX6fxX9dxXdxX3xX1dxX4exX1xX5fxX3xX1xX15xX6fxX60xX3xXd8xX5axXbbxX3xX5xX5axXc2xX3xXd8xXdxX22bxX4xX3xXexX40fxXdxX3xX32xX33xX34xX35xX3xX4xff24xX1dxX4exX3xX1dxX242xXc2xX3xXd8xX276xXdxX3xX23dxX1dxX4exX3xXcxX51xX52xX1dxX3xX32xX56xX4xX3xX46xX5axX3xX232xX2xXedxX3a6xX2xX237xXa8xX3xX4cxX1dxX4exX3xXcxX6fxX450xX1dxX3xX68xX15xX6axX4xX3xX6dxX9dxX3xX1dxX1xXdxX22bxXc2xX3xX4xX1xX1a9xX4xX3xXd8xX73xX3xX2bxXbdxX3xXd8xXdxX4bdxX1dxX3xX46xX7cxXdxX3xX68xX80xX1dxX4exX3xX84xX6fxX86xX1dxX3xXexX51xX2exX3xX26axXdxX4bdxXc2xX3xXcxX9dxX1dxX4exX3xX4exXdxX77xXc2xX3xX68xX1axX4xX3xX32xX33xX34xX35xX3xXexX1d6xX3xXexX1xX77xX1dxX4exX3xX2xX37xXebxXe6xXe6xX3a6xX3xXd8xX5axX3xX68xX15xX6axX4xX3xX6dxX52xX6fxX3xX5xX5axXc2xX3xX2bxXbdxX3xXd8xXdxX4bdxX1dxX3xX46xX7cxXdxX3xX68xX80xX1dxX4exX3xX84xX6fxX86xX1dxX3xXexX51xX2exX3xX32xX33xX34xX35xX3xXexX1d6xX3xX1dxX4exX5axXbdxX3xX2xX37xXe3xX37xXebxXe6xX2xXebxXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xXbbxX49xXbdxXaxX12xXcxX51xX15xX276xX4xX3xX68xX23axX60xX3xX23dxX1dxX4exX3xXcxX51xX52xX1dxX3xX59bxX1dxX1xX3xXcxX6fxX450xX1dxX3xXexX1d6xX1dxX4exX3xX4exXdxX3aexX3xX4xX77xX4xX3xX4xX1xX1a9xX4xX3xXd8xX73xX3xXcxX9dxX1dxX4exX3xX4exXdxX77xXc2xX3xX68xX1axX4xX3xX32xX33xX34xX35xX60xX3xX21exX1xX23axX3xXexX9dxX1dxX4exX3xX4exXdxX77xXc2xX3xX68xX1axX4xX3xX32xX33xX34xX35xX60xX3xX47dxXdxX77xXc2xX3xX68xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1dxX1xX77xX1dxX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX47dxXdxX6xX3xX5xX6xXdxX3xX15dxX3xX253xXbbxX1dxXcxX6fxXc2xXa8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27axXbbxX6fxX51xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbbxX3xX35xX1dxbc97xX4xXbbxX1dxXbbxXc2xXbdxX0xX37xXbxX12