Hội nghị BCH Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ 21 (khóa XVI)
Ngày 27– 4, BCH Đảng bộ Hà Tĩnh đã họp phiên thường kỳ lần thứ 21 để soát xét tinh hình triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt chủ trì hội nghị.
58aex8ff1x6f32x84acx8d01xb644xcae6xa9dex6920xX7xdf29xd467xedccx811dx82f1xa523xX5x73d3xXaxbd00xbb6bxf866xXdxX3x928axe442xX1xf6e0xX3xe8bbxc626xX13xX3x779bxb7d0xX17xX18xX3xbfbcxX14xX3xX13x914exX3xXcx7228xX17xX1xX3xX5x8fa5xX17xX3xXexX1xbeb4xX3xee35xX2xX3xd19cx8014xX1x981fxX6xX3x6d83x8971xee54xc6a1xX0x8d75xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xda82xXaxX12x7436xX18xX29x6dd7xX3xX38x8c52xbc23xX3xf621xe47fxX3xX1cxX1dxX13xX3xX20xX21xX17xX18xX3xX25xX14xX3xX13xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xX3xeab9x6315xX3xX1xba6exXbxX3xXbxX1xXdxd198xX17xX3xXexX1xabcex7abbxX17xX18xX3xX3cx591axX3xX5xX31xX17xX3xXexX1xX36xX3xX38xX2xX3xX7bx76d2xX3xX7xa1b1xcc32xXexX3xf625xe095xXexX3xXexXdxX17xX1xX3xX1x94abxX17xX1xX3xXexab19xXdxX9exX17xX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX20xe1bdxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX25xX14xX3xX4xXa2xX4xX3xX4x8791xXbxX3x725dxX29xX3xX4xa026xX17xX18xX3xXexXa2xX4xX3xX4xX1x7f17xde66xX17xX3xX25xX1axX3xX4xX1xXa1xX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX25xX14xX3xXexe3c3xX17xX1xX3xX5xX31xX17xX3xXexX1xX36xX3xX41xX42xX43xX43x90e3xX3xX1cxfdd1xX3xXexX1xX8axX3xXcxX100xX17xX1xX3xad18xX5exX3xX5bxX18xXe4xX5exb631xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX1cxXafxX17xX1xX3xXd6xX29xX3x917dxX1xX3exX3xX1cxX113xX3xXexX1xX8axX3xXcxX1xX8axX8bxX17xX18xX3xXexXb4x8be0xX4xX3xXcxX100xX17xX1xX3xX11exX5exX3xX20xXdxX17xX1xX3xX41xXe4xc8c4xX17xX3xX42xXdxdb8fxXexX3xX4xX1xX11exX3xXexXb4xXafxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX110xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXa1xX58xX5exXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXex7d8axX6xX5xXdxX18xX17xb4b0xX3xX4xX10xX17xXexX10xXb4xXaxX12xX0xXdxe464xX18xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX110xX25xX6xXa1xX1xX6xXexXdxX17xX1xX110xXd6xX17xX46xX17xX10xece6xX7xX46xX2xd952xX2xX61xX46xfa4dxd8daxX58xf4a6xX1c6xX1caxX1cdxX1cbxX1c6xX1c6xXex9224xX1c6xX1d5xX64xX5xX1c6xX110xb252xXbxX18xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXa1xX58xX5exXaxX12xaf29xX6xXe4xX3xX5xX8bxXdxX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX1a7xXbfxX4xX3xX4xX11exX6xX3xX1cxX113xX3xXexX1xX8axX3xXcxX100xX17xX1xX3xX11exX5exX3xX5bxX18xXe4xX5exX125xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX1cxXafxX17xX1xX65xX3xXcxXb4xX8axefa5xX17xX18xX3xX25xX6xX17xX3xXcx94b6xX3xX4xX1xX36xX4xX3xXcxX100xX17xX1xX3xX11exX5exX3xXcxXb4xX31xX17xX3xX5bxX6xX1a7xX3xX13xb6bdxX17xX18xX3xX25xXa2xXa1xX3xX4xXa2xXa1xX3xXexX100xX17xX1xX3xX1xXafxX17xX1xX3xX3cxf32fxXexX3xb3c7xXe4xX21xX3xXexX1xX14axX4xX3xX1xXdxX161xX17xX3xX7bxXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX7bxXdxX9exX1a7xX3xXd6xX29xX3xXexX1xX113xX3xX7bxXdxX9exX1a7xX3xX4xX1xX11exX3xXexXb4xX8ax865dxX17xX18xX3xX7bxXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX25xX14xX3xX4xX29cxX3xX7xX232xX3xXexXb4xX14axX4xX3xXexXdxX26bxXbxX3xX25xX31xXe4xX3xX25xX6xX17xX3xXexX1xX8axX8bxX17xX18xX3xXd6xa6f2xX65xX3xX25xX113xX3xXexX1xX8axX65xX3xXbxX1xX3exX3xX25xX113xX3xXexX1xX8axadecxX3x80fcxX14axX3xXexX1xX21xXa1xX3xXbxX1xX8axX29cxX17xX18xX3xX1xX8axeaeexX17xX18xX3xX4xXdaxX17xX18xX3xXexXa2xX4xX3xX17xX1xX15cxX17xX3xX7xX14axX3xX1cxX1dxX13xX65xX3xX58xX14axX3xX3cxXdxX26bxX17xX3xXd6x5d45xX3xX4xX29cxX3xX4xXd3xXe4xX3xXd6xX29xX3xXbxX1xX15cxX17xX3xX25xX23bxX3xX7bxXbfxXdxX3xX25xXdxX9exXe4xX3xX7bxXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX25xX14xX3xXexX100xX17xX1xX3xX5xX31xX17xX3xX41xX42xX43xX43xX110xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXa1xX58xX5exXaxX12xXcxXdxX26bxXbxX3xX7bxX3exX65xX3xX136xX1xX3exX3xX25xX113xX3xXexX1xX8axX3xXcxXcxX3xXcxX100xX17xX1xX3xX11exX5exX3xX20xXdxX17xX1xX3xX41xXe4xX15cxX17xX3xX42xXdxX161xXexX3xXexX1xXdaxX17xX18xX3xX26exXe4xX6xX3xXexX8bxX3xXexXb4xXafxX17xX1xX3xX4xX11exX6xX3xX1cxXcxX42xX3xXcxX100xX17xX1xX3xX11exX5exX3xXd6xX31bxX3xX58xX14axX3xXexX1xX21xXa1xX3xX20xX31bxX3xX4xX8axX29cxX17xX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX26bxXexX3xX1cxXa2xXa1xX3xX4xXa2xXa1xX3xX4xX1xX113xX17xX1xX3xXexXb4xX1axX3xX4xX11exX6xX3xX1cxX1dxX13xX3xXexXb4xXafxX17xX1xX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX25xX14xX3xXexX100xX17xX1xX3xX5xX31xX17xX3xXexX1xX36xX3xX41xX42xX43xX43xX110xX3xXcxX1xX14axX4xX3xX1xXdxX161xX17xX3xX1dxX1xX100xX3xXexX1xX1axX3xX1cdxX61xX65xX3xX13xX8axX2f8xX17xX18xX3xX58x76c1xX17xX3xX1cdxX1cdxX3xX4xX11exX6xX3xXcxX110xf318xX3xXd6xX29xX3xf501xX26bxX3xX1xXa1xXbfxX4xX1xX3xX1d5xX1c6xX3xX4xX11exX6xX3xXcxX100xX17xX1xX3xX11exX5exX65xX3xXex7be4xX3xX17xX18xX29xX5exX3xX38xX1cdxX195xX1cdxX3xX7bxX26bxX17xX3xX38xX1d5xX195xX64xX65xX3xX1d5xX1c6xX46xX1d5xX1c6xX3xX7bxX21xX17xX18xX3xX25xX14xX65xX3xX4xX1xXdxX3xX25xX14xX3xX4xX29cxX3xX7xX232xX3xXexXa1xX29xX17xX3xXexX100xX17xX1xX3xX7bxX7cxX3xXexX23bxX3xX4xX1xX36xX4xX3xXexX1xX29xX17xX1xX3xX4xXdaxX17xX18xX3xX7bxXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexX1xX113xX3xX7bxXdxX9exX1a7xX3xX7bxX21xX1a7xX3xX25xX21xXa1xX3xX7bxde6bxX17xX18xX3xX26exXe4xX5exX3xXexXb4xXafxX17xX1xX65xX3xX4xXdaxX17xX18xX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX58xX15cxX17xX3xX4xX1xX11exX110xX3x68afxXe4xX6xX3xX7bxXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX65xX3xX4xXa2xX4xX3xX7bxX21xX17xX18xX3xX25xX14xX65xX3xX4xX1xXdxX3xX25xX14xX3xX4xX29cxX3xX7xX232xX3xX7bxX7cxX3xXb4xX4d0xXexX3xX3cxXdxX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX161xX1a7xX65xX3xXbxX1xXd3xX17xX3xX7bxXd3xXe4xX3xXexX1xX14axX4xX3xX1xXdxX161xX17xX3xXexfe8dxXexX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX31xX17xX3xX4xX1xX100xX3xX7bxXbfxXa1xX3xX4xX11exX6xX3xXcxX110xX445xX3xXd6xX29xX3xX4xX11exX6xX3xXexX100xX17xX1xX3xX17xX1x7a6fxX1a7xX3xXexX23bxX3xX4xX1xX36xX4xX3xXexX541xXexX3xX7bxXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX4xXa2xX4xX3xX4xXd3xXbxX65xX3xXexXdxX26bxX17xX3xXexX2f8xXdxX3xX7bxXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX25xX14xX3xXexX100xX17xX1xX3xX3cxX1xX3exX6xX3xX41xX42xX43xX43xX110xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXa1xX58xX5exXaxX12x9b39xX3xX3cxXdxX26bxX17xX3xXexX1xX21xXa1xX3xX5xXe4xb67axX17xX3xX4xX11exX6xX3xX4xXa2xX4xX3xX7bxXbfxXdxX3xX25xXdxX9exXe4xX3xX4xX29cxX3xX25xX21xX17xX3xX7bxX254xX17xX18xX3xXexXafxX17xX1xX3xX4xX6xXa1xX3xXd6xX2f8xXdxX3xX4xXa2xX4xX3xX17xX14xXdxX3xX58xXe4xX17xX18xX3xX7bxX7cxX3xX7bxX8axdbf6xX4xX3xXexX1xXdaxX17xX18xX3xX26exXe4xX6xX110xX3x86bfxXdxX85xX17xX18xX3xX58xX14axX3xXexX1xX21xXa1xX3xX7bxX31bxX3xX4xX8axX29cxX17xX18xX3xX25xXa2xXa1xX3xX4xXa2xXa1xX3xX4xX1xX113xX17xX1xX3xXexXb4xX1axX3xXexXb4xXafxX17xX1xX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX25xX14xX3xXexX100xX17xX1xX3xX3cxX1xX3exX6xX3xX41xX42xX43xX43xX65xX3xX4xXa2xX4xX3xX7bxXbfxXdxX3xX25xXdxX9exXe4xX3xX7bxX7cxX3xXexX5dcxXbxX3xXexXb4xXe4xX17xX18xX3xXbxX1xX15cxX17xX3xXexX113xX4xX1xX3xXb4xc71dxX3xXexXafxX17xX1xX3xX1xXafxX17xX1xX3xXbxX1xXa2xXexX3xXexXb4xXdxX9exX17xX3xX44axXcxX3xX195xX41xX13xX65xX3xX3cxX26bxXexX3xX26exXe4xX21xX3xXexX1xX14axX4xX3xX1xXdxX161xX17xX3xX4xXa2xX4xX3xX1a7xX2d0xX4xX3xXexXdxX85xXe4xX3xX5bxX18xX1xX1axX3xX26exXe4xX5exX26bxXexX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX3cxX1xX3exX6xX3xX41xX42xX43xX3xXd6xX29xX3xX5exX85xXe4xX3xX4xX31xXe4xX3xX25xX23bxX3xX7xXe4xX17xX18xX65xX3xX7bxXdxX31bxXe4xX3xX4xX1xX100xX17xX1xX3xX1a7xX14xXexX3xX7xX541xX3xX17xX14xXdxX3xX58xXe4xX17xX18xX65xX3xX4xXa2xX4xX3xX1a7xX2d0xX4xX3xXexXdxX85xXe4xX3xX18xXdxX21xXdxX3xXbxX1xXa2xXbxX65xX3xXbxX1xX8axX29cxX17xX18xX3xX1xX8axX2f8xX17xX18xX65xX3xX17xX1xXdxX161xX1a7xX3xXd6xX2d0xX3xX4xX11exX6xX3xX17xX1xXdxX161xX1a7xX3xX3cxX90xX3xX1a7xX2f8xXdxX3xX7bxX21xX1a7xX3xX25xX21xXa1xX3xX7xXa2xXexX3xX7bxX4d0xX17xX18xX3xXd6xX2f8xXdxX3xXexXafxX17xX1xX3xX1xXafxX17xX1xX3xXexX1xX14axX4xX3xXexXdxX125xX17xX65xX3xXbxX1xfd0fxX3xX1xX61bxXbxX3xX17xX1xXe4xX3xX4xX31xXe4xX3xXbxX1xXa2xXexX3xXexXb4xXdxX9exX17xX3xXexXb4xXa1xX17xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX7bxXa1xXbfxX17xX3xX1a7xX2f8xXdxX3xX4xX11exX6xX3xXexX100xX17xX1xX3xX17xX1xX29xX110xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXa1xX58xX5exXaxX12xX44axX26bxXexX3xX5xXe4xX5dcxX17xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX65xX3xX1cxX113xX3xXexX1xX8axX3xXcxX100xX17xX1xX3xX11exX5exX3xX5bxX18xXe4xX5exX125xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX1cxXafxX17xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX5dcxX17xX3xX4xXa2xX4xX3xX17xX14xXdxX3xX58xX2d0xX17xX18xX3xX18xX3exXbxX3xc2f8xX3xX7xX15cxXe4xX3xX7xca7exX4xX3xX4xX11exX6xX3xX1cxX1dxX13xX3xXd6xX29xX3xX5xX8axXe4xX3xX835xX3xX4xXa2xX4xX3xXexX1xX29xX17xX1xX3xXd6xXdxX85xX17xX3xX1cxX1dxX13xX3xXexX5dcxXbxX3xXexXb4xXe4xX17xX18xX3xX4xX1xX100xX3xX7bxXbfxXa1xX3xXexX541xXexX3xX7bxXbfxXdxX3xX1xX14xX3xX7bxX21xX17xX18xX3xX25xX14xX65xX3xX4xX1xXdxX3xX25xX14xX3xX4xX29cxX3xX7xX232xX3xX7bxX21xX1a7xX3xX25xX21xXa1xX3xX7bxX4d0xX17xX18xX3xX26exXe4xX5exX3xXexXb4xXafxX17xX1xX65xX3xXexXb4xX85xX17xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX31xX17xX3xX1a7xX232xX3xXb4xX14xX17xX18xX3xX58xX15cxX17xX3xX4xX1xX11exX3xX4xXdaxX17xX18xX3xX3cxX1xX6xXdxX65xX3xX26exXe4xX6xX17xX3xXexX15cxX1a7xX3xX7bxXe5xX5exX3xX1a7xXbfxX17xX1xX3xX4xXa2xX4xX3xXbxX1xXa1xX17xX18xX3xXexXb4xX29xXa1xX3xXexX1xXdxX3xX7bxXe4xX6xX3xX5exX85xXe4xX3xX17xX8axX2f8xX4xX65xX3xX4xX1xX29xXa1xX3xX1a7xX464xX17xX18xX3xX7bxXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX4xXa2xX4xX3xX4xXd3xXbxX65xX3xX18xXdxX6xXa1xX3xX4xXa2xX4xX3xX4xX29cxX3xX26exXe4xX6xX17xX3xX7xXa1xXbfxX17xX3xXexX1xX21xXa1xX3xX17xX14xXdxX3xX58xXe4xX17xX18xX3xXexXdxX26bxXbxX3xXexX1xXe4xX65xX3xX3cxXdxX9exX1a7xX3xXexXb4xX6xX3xX7bxXdxX31bxXe4xX3xX4xX1xX100xX17xX1xX3xXd6xXdxX161xX4xX3xXa5xX15cxX5exX3xX58xX14axX17xX18xX3xX4xXa2xX4xX3xX4xX1xX100xX3xXexXdxX85xXe4xX65xX3xX1a7xX2d0xX4xX3xXexXdxX85xXe4xX3xX18xXdxX21xXdxX3xXbxX1xXa2xXbxX65xX3xXbxX1xX8axX29cxX17xX18xX3xX1xX8axX2f8xX17xX18xX3xX17xX1xXdxX161xX1a7xX3xXd6xX2d0xX3xX4xX11exX6xX3xX17xX1xXdxX161xX1a7xX3xX3cxX90xX3xXexX2f8xXdxX65xX3xX7bxX21xX1a7xX3xX25xX21xXa1xX3xXd6xXdxX161xX4xX3xXa5xX15cxX5exX3xX58xX14axX17xX18xX3xX7bxX31bxX3xX4xX8axX29cxX17xX18xX3xX25xXa2xXa1xX3xX4xXa2xXa1xX3xX4xX1xX113xX17xX1xX3xXexXb4xX1axX3xX7bxXbfxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX17xX18xX3xX25xX14xX3xXexX100xX17xX1xX3xX7xXa2xXexX3xX7bxX4d0xX17xX18xX3xXexXafxX17xX1xX3xX1xXafxX17xX1xX3xXexX1xX14axX4xX3xXexXdxX125xX17xX110xX3xXcxXb4xX85xX17xX3xX4xX29cxX3xX7xX232xX65xX3xX17xX15cxX17xX18xX3xX4xX6xXa1xX3xX17xd3cdxX17xX18xX3xX5xX14axX4xX3xX5xX7cxX17xX1xX3xX7bxXbfxXa1xX3xXd6xX29xX3xX7xX36xX4xX3xX4xX1xXdxX26bxX17xX3xX7bxXd3xXe4xX3xX4xX11exX6xX3xX4xXa2xX4xX3xXexX23bxX3xX4xX1xX36xX4xX3xX20xX21xX17xX18xX65xX3xXbxX1xXa2xXexX3xX1xXe4xX5exX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX31xX17xX3xX7bxXa1xX29xX17xX3xX3cxX26bxXexX65xX3xX3cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXa2xX4xX3xXexXdxX31bxX1a7xX3xX17xXa3fxX17xX18xX3xXexX1xX26bxX3xX1a7xXbfxX17xX1xX3xX7bxXe5xX5exX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexX541xX4xX3xX7bxX14xX3xXbxX1xXa2xXexX3xXexXb4xXdxX9exX17xX3xX44axXcxX3xX195xX41xX13xX65xX3xX3cxX1xXdaxX17xX18xX3xX17xX18xX464xX17xX18xX3xX17xX15cxX17xX18xX3xX4xX6xXa1xX3xX7bxX8bxXdxX3xX7xX541xX17xX18xX3xX4xX11exX6xX3xX17xX1xX15cxX17xX3xX58xX15cxX17xX65xX3xX17xX1xX56cxX1a7xX3xXa5xX15cxX5exX3xX58xX14axX17xX18xX3xXexX100xX17xX1xX3xX17xX1xX29xX3xXd6xXa3fxX17xX3xX1a7xXdxX17xX1xX65xX3xX18xXdxX29xXe4xX3xX1a7xXbfxX17xX1xX110xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad92xXe4xXexX1xXa1xXb4xXaxX12xX4f2xXe4xX6xX17xX18xX3xX1f8xXa2xX17xX18xX0xX46xXbxX12
Quang Sáng