Điểm danh 10 ứng viên kế nhiệm HLV Zidane tại Real Madrid
HLV Guti và "Giáo sư" Wenger đang là 2 ứng viên nặng ký nhất để kế nhiệm HLV Zinedine Zidane tại Real Madrid.
b856x14e5ax14936xcf70xe533x15853x12318xbe2bx15b04xX7xc830xcf56x11342x14f31x14c8bxfb18xX5xefd5xXax15a95x11d65xXdxdc72xe190xX3x1366fxX6x113c5xX1xX3xX2xfec8xX3xc356xX1axf711xX3x13244xXdxdc32xX1axX3xce93xf653xX3xX1axX1xXdxc496xX16xX3x11e0fx143d3xee52xX3x11017xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXex145dfxXdxX3x10a37xX10xX6xX5xX3x11303xX6xX18xc6dcxXdxX18xX0xdb35xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX10xX6xX18xXaxX12xX32xX33xX34xX3xe392x122a4xXexXdxX3xX24xcd26xX3xXaxX66xXdx15424x13356xX3xX7x11825xXaxX3x1334fxX10xX1axX22xX10xX49xX3x13e71xX6xX1axX22xX3xX5xX6cxX3x101c3xX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX1ax147afxX1axX22xX3xX29xf997xX3xX1axX1xd018xXexX3xX7fxX15xX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18x1204bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde2exX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xf2d5xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX1xX5xX24xX3x13b72xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX49xX10xX6xX5xX3xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX1xc197xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx135ebxX4dxX4dxXdxXcex1196cxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xbd4exX7xX4dxX2x1557bxX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18x15c52xX1ex1424bxX178xcf7axe523xX17axXexX170xX1exX1exX170xX5xX2xXcex1350bxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX18xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXf5xX72xX49xXdxX22xXdxX1axX6xX5xXf5xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX158xX4dxX4dxXdxX16xX6xX22xX10xX7xXcexX24xX72xX24xXcexX24xX1axX4dxX67xXbxX5xX72xX6xX18xX10xX18xX4dxea86xX49xX204xX170xX15dxX17cxX5x155d6xXdxXbxX49xX16cxX1xX18xXexX127xX6xX6xX22xX4dxX87xX1exX2xX170x118cdxX1exX178xX21cxX17dxX2xX4dxX1exX21cxf6cfxX66x10a3exXdexXcexX187xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xX158xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX1xX5xX24xX3xX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX49xX10xX6xX5xX3xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX1xX148xX1axX1xX3xX87xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX4dxX4dxXdxXcexX15dxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX17axX178xX17cxX17dxX17axXexff3dxX2xX1exX87xX5xX87xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX18xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXf5xX72xX49xXdxX22xXdxX1axX6xX5xXf5xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX158xX4dxX4dxXdxX16xX6xX22xX10xX7xXcexX24xX72xX24xXcexX24xX1axX4dxX67xXbxX5xX72xX6xX18xX10xX18xX4dxX204xX49xX204xX170xX15dxX17cxX5xX20bxXdxXbxX49xX16cxX1xX18xXexX127xX6xX6xX22xX4dxX87xX1exX2xX170xX21cxX1exX178xX21cxX17dxX2xX4dxX2xX21cxd691xX32xXdexX32xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX3xX7xXexec16xX5xX10xX9xXaxXexX10xcbc6xXexXf5xX6xX5xXdxX22xX1axX158xX3xX187xX67xX7xXexXdxX204xX408x135dexXaxX12xX32xX33xX34xX3xX66xX67xXexXdxX3xX4dxX3xX13x11429xXdxX3xX15dxe224xX1axX22xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xXexX3exXdxX158xX3xX13xX42fxXdxX3xXexX49x12835xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX4dxX3xXdexeb88xX67xX3xX7fxX42fxXdxX3xXexX49xX75xfbbdxX1axX22xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX7fxX6xX1axX22xX3xX7fxX75x134e7xX4xX3xX40fxX10xX16xX3xX5xX6cxX3xX20xX1axX22xX3xX4x14b95xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX7xc8fdxX3xX2xX3xX7fxX15xX3xXexX1xX6xX408xX3xXexX1xX2axX3xX36xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX1xX5xX24xX3xX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX49xX10xX6xX5xX3xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX1xX148xX1axX1xX3xX17dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX4dxX4dxXdxXcexX15dxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX17axX178xX17cxX17dxX17axXexX17dxX17dxX1exc82axX5xX17dxXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX18xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXf5xX72xX49xXdxX22xXdxX1axX6xX5xXf5xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX158xX4dxX4dxXdxX16xX6xX22xX10xX7xXcexX24xX72xX24xXcexX24xX1axX4dxX67xXbxX5xX72xX6xX18xX10xX18xX4dxX204xX49xX204xX170xX15dxX17cxX5xX20bxXdxXbxX49xX16cxX1xX18xXexX127xX6xX6xX22xX4dxX87xX1exX2xX170xX21cxX1exX178xX21cxX17dxX2xX4dxX87xX21cxX78xc2e2xX607x155dexXcexX187xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX3xX7xXexX408xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40fxXexXf5xX6xX5xXdxX22xX1axX158xX3xX187xX67xX7xXexXdxX204xX408xX420xXaxX12xX32xX33xX34xX3xX46xX6xX67xX49xXdxX4xXdxX72xX3xX609xX72xX4xX1xX10xXexXexXdxX1axX72xX3xX4dxX3xX13xX42fxXdxX3xX15dxX433xX1axX22xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xXexX3exXdxX158xX3xXcxX72xXexXexX10xX1axX1xX6xX16xX3xX4dxX3xXdexX1xXdxX2axX1axX3xX5xX75xX479xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX1axX22xX75x142d7xXdxX3xX227xX49xX22xX10xX1axXexXdxX1axX6xX3xX7fxX6xX1axX22xX3xX5xX6cxX3xX16xX42fxXexX3xXexX49xX72xX1axX22xX3xX1axX1x15f67xX1axX22xX3xX32xX33xX34xX3xXexX6cxXdxX3xX1ax12b40xX1axX22xX3xX1axX1xX9cxXexX3xXexX1xX2axX3xX22xXdx15982xXdxXcexX3xXcxX67xX408xX3xX1axX1xXdxX26xX1ax130c1xX3xX32xX33xX34xX3xX46xX6xX67xX49xXdxX4xXdxX72xX3xX609xX72xX4xX1xX10xXexXexXdxX1axX72xX3xX24xc52axX6xX3xX22xXdxX6xX3xX1xX3exX1axX3xX1xX479xXbxX3xX7fx12551xX1axX22xX3xX24xX6cfxXdxX3xXcxX72xXexXexX10xX1axX1xX6xX16xX3xXexX6cfxXdxX3xX1axX6c0xX16xX3xX87xX1exX87xX17dxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX7fxe3c8xX408xX3x1086bxXexX3xX1axX22xX6cxX408xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xXexX1xX67xX16xX15dxX3xXdxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX408xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX18xXexX1xX158xX3xX17cxX2xX178xXbxX40fxX420xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX158xX3xX33dxX2xX1exXbxX40fxX420xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX4dxX4dxXdxXcexX15dxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX17axX178xX178xX17dxX17axXexX87xX87xX2xX564xX5xX2xX1exXf5xX1xX5xX24xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX3xX7xXexX408xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40fxXexXf5xX6xX5xXdxX22xX1axX158xX3xX187xX67xX7xXexXdxX204xX408xX420xXaxX12xX32xX33xX34xX3xX227xX49xX7xX10xX1axX10xX3xX78xX10xX1axX22xX10xX49xX3xX4dxX3xX13xX42fxXdxX3xX15dxX433xX1axX22xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xXexX3exXdxX158xX3xbc75xX1x108c2xX1axX22xX3xX4dxX3xb9c3xX6xX67xX3xX29xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX408xX3xX227xX49xX7xX10xX1axX6xX5xX6dcxX3x1008exX66xXdxX71xX72xX3xX7xX75xd688xX3xX78xX10xX1axX22xX10xX49xX3xX24x11a4exX1axX3xX4xX1xX75xX6xX3xX4xX433xX3xX15dxX2axX1axX3xX7fxe864xX3xX16xX6cfxXdxX6dcxX3xX1axX1xX75xX1axX22xX3xX871xX1axX22xX3xX29xX1x1456exX1axX22xX3xX7fxb85cxX1axX1xX3xX7xce3bxX3xX4xX1xX75xX6xX3xX1axX22xX1xce48xX3xX1xX75xX67xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX1xX5xX24xX3xX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX49xX10xX6xX5xX3xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX1xX148xX1axX1xX3xX178xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX4dxX4dxXdxXcexX15dxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX17axX178xX17cxX17dxX17axXexX33dxX17cxX1exX2xX5xX33dxXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX18xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXf5xX72xX49xXdxX22xXdxX1axX6xX5xXf5xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX158xX4dxX4dxXdxX16xX6xX22xX10xX7xXcexX24xX72xX24xXcexX24xX1axX4dxX67xXbxX5xX72xX6xX18xX10xX18xX4dxX204xX49xX204xX170xX15dxX17cxX5xX20bxXdxXbxX49xX16cxX1xX18xXexX127xX6xX6xX22xX4dxX87xX1exX2xX170xX21cxX1exX178xX21cxX17dxX2xX4dxX33dxX21cx11c84x14e5bx103a2x12120xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX3xX7xXexX408xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40fxXexXf5xX6xX5xXdxX22xX1axX158xX3xX187xX67xX7xXexXdxX204xX408xX420xXaxX12xX32xX33xX34xX3xX3e2xX72xX6xX4xX1xXdxX16xX3xX33xX72xX10xX16cxX3xX4dxX3xX13xX42fxXdxX3xX15dxX433xX1axX22xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xXexX3exXdxX158xX3xX13xXcxX3xX13xX20xX4xX3xX4dxX3xX32xX33xX34xX3xX3e2xX72xX6xX4xX1xXdxX16xX3xX33xX72xX10xX16cxX3xX7fxbcc5xX3xX18xX8a3xX1axX3xX18x12ba4xXexX3xX13xXcxX3xX13xX20xX4xX3xX2xX87xX3xX1axX6c0xX16xX3xX24xX6cxX3xXexX6f7xX1axX22xX3x13b17xXbxX3xX16xX462xX3xX4xX1xX67xX408xX2fxX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX408xX3xX7xX6xX67xX3xX78xX72xX49xX5xX18xX3xXdexX67xXbxX3xX87xX1exX2xX170xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX1xX5xX24xX3xX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX49xX10xX6xX5xX3xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX1xX148xX1axX1xX3xX17cxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX4dxX4dxXdxXcexX15dxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX17axX178xX17cxX17dxX17axXexX17axX170xX2xX2xX5xX178xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX18xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXf5xX72xX49xXdxX22xXdxX1axX6xX5xXf5xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX158xX4dxX4dxXdxX16xX6xX22xX10xX7xXcexX24xX72xX24xXcexX24xX1axX4dxX67xXbxX5xX72xX6xX18xX10xX18xX4dxX204xX49xX204xX170xX15dxX17cxX5xX20bxXdxXbxX49xX16cxX1xX18xXexX127xX6xX6xX22xX4dxX87xX1exX2xX170xX21cxX1exX178xX21cxX17dxX2xX4dxX178xX21cxX227xX607xXcxXa38xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX3xX7xXexX408xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40fxXexXf5xX6xX5xXdxX22xX1axX158xX3xX187xX67xX7xXexXdxX204xX408xX420xXaxX12xX32xX33xX34xX3xX227xX1axXexX72xX1axXdxX72xX3xXdexX72xX1axXexX10xX3xX4dxX3xX13xX42fxXdxX3xX15dxX433xX1axX22xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xXexX3exXdxX158xX3xXdexX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX4dxX3x10d51xX1xX6cxX3xX4xf18axX16xX3xX20bxX67xX72cxX1axX3xX1axX22xX75xX692xXdxX3xf8eexXexX6xX5xXdxX6xX3xX24xX6f7xX6xX3xXexX49xd511xXdxX3xX20bxX67xX6xX3xX16xX42fxXexX3xX16xba11xX6xX3xX22xXdxXce9xXdxX3xX7xX433xX1axX22xX3xX22xXdxX433xX3xX462xX3xX7xX72cxX1axX3xX877xXexX6xX16xX204xX72xX49xX18xX3xXa37xX49xXdxX18xX22xX10xX3xX24xX6cxX3xX7fxX490xXdxX3xX16xX93xXexX3xX24xX6cfxXdxX3xXexX75xe842xX1axX22xX3xX5xX6xXdxX3xX15dxX9cxXexX3xX7fxX8cbxX1axX1xXcexX3xX86fxX1xX871xX1axX22xX3xX1axX22xX3exX4xX3xX1axX1xXdxX26xX1axX3xX1axX2axX67xX3xX32xX33xX34xX3xX227xX1axXexX72xX1axXdxX72xX3xXdexX72xX1axXexX10xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX408xX3xXdexX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX24xX6cxX3xX4xX1xX67xX408xX15xX1axX3xXexX6cfxXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX1xX5xX24xX3xX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX49xX10xX6xX5xX3xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX1xX148xX1axX1xX3xX564xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX4dxX4dxXdxXcexX15dxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX17axX178xX17cxX17dxX17axXexX17axX17cxX564xX87xX5xX17cxXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX18xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXf5xX72xX49xXdxX22xXdxX1axX6xX5xXf5xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX158xX4dxX4dxXdxX16xX6xX22xX10xX7xXcexX24xX72xX24xXcexX24xX1axX4dxX67xXbxX5xX72xX6xX18xX10xX18xX4dxX204xX49xX204xX170xX15dxX17cxX5xX20bxXdxXbxX49xX16cxX1xX18xXexX127xX6xX6xX22xX4dxX87xX1exX2xX170xX21cxX1exX178xX21cxX17dxX2xX4dxX17cxX21cxXa37xX607xX33xX66xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX3xX7xXexX408xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40fxXexXf5xX6xX5xXdxX22xX1axX158xX3xX187xX67xX7xXexXdxX204xX408xX420xXaxX12xX32xX33xX34xX3xX46xX6xX40fxX3xX227xX5xX5xX10xX22xX49xXdxX3xX4dxX3xX13xX42fxXdxX3xX15dxX433xX1axX22xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xXexX3exXdxX158xX3xX3e2xX67xX24xX10xX1axXexX67xX7xX3xX4dxX3xX32xX33xX34xX3xX46xX6xX40fxX3xX227xX5xX5xX10xX22xX49xXdxX3xX7fxX75xX479xX4xX3xX40fxX10xX16xX3xX5xX6cxX3xX16xX42fxXexX3xXexX49xX72xX1axX22xX3xX1axX1xX6b3xX1axX22xX3xX4xX1xXdxX2axX1axX3xX5xX75xX479xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXexXdxX1axX1xX3xX20bxX67xX71xXdxX3xX15dx1558dxX4xX3xX1axX1xX9cxXexX3xX4xX1xX72cxX67xX3xcdb2xX67xXcexX3xXcc9xX22xX72xX6cxXdxX3xX49xX6xX6dcxX3xX871xX1axX22xX3xX4xc9dfxX1axX22xX3xX5xX6cxX3xX16xX42fxXexX3xX1axX1xX6cxX3xX24xX871xX3xX7fxX8cbxX4xX1xX3xXexX1xX458xX4xX3xXexX1x151f5xX3xX29xX1xXdxX3xXexX6f7xX1axX22xX3xX22xXdxXad8xXbxX3xX227xXdexX3xX46xXdxX5xX6xX1axX3xXexX148xX16xX3xX5xX3exXdxX3xX24xXdxX1axX1xX3xX20bxX67xX6xX1axX22xX3xX24xX6cxX3xX3e2xX67xX24xX10xX1axXexX67xX7xX3xXexX1xX490xX1axX22xX3xXexX49xX8cbxX3xX462xX3xX877xX10xX49xXdxX10xX3xX227xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX1xX5xX24xX3xX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX49xX10xX6xX5xX3xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX1xX148xX1axX1xX3xX170xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX4dxX4dxXdxXcexX15dxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX17axX178xX17cxX17dxX17axXexX87xX17cxX87xX2xX5xX564xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX18xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXf5xX72xX49xXdxX22xXdxX1axX6xX5xXf5xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX158xX4dxX4dxXdxX16xX6xX22xX10xX7xXcexX24xX72xX24xXcexX24xX1axX4dxX67xXbxX5xX72xX6xX18xX10xX18xX4dxX204xX49xX204xX170xX15dxX17cxX5xX20bxXdxXbxX49xX16cxX1xX18xXexX127xX6xX6xX22xX4dxX87xX1exX2xX170xX21cxX1exX178xX21cxX17dxX2xX4dxX564xX21cxX227xX46xX877xX32xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX3xX7xXexX408xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40fxXexXf5xX6xX5xXdxX22xX1axX158xX3xX187xX67xX7xXexXdxX204xX408xX420xXaxX12xX32xX33xX34xX3xde67xXdxX10xX22xX72xX3xX877xXdxX16xX10xX72xX1axX10xX3xX4dxX3xX13xX42fxXdxX3xX15dxX433xX1axX22xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xXexX3exXdxX158xX3xX227xXexX5xX10xXexXdxX4xX72xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX4dxX3xX877xX6xX67xX3xX4xX1xX67xX3xX29xbf79xX3xXexX1xX6cxX1axX1xX3xX4xX871xX1axX22xX3xX24xX6cfxXdxX3xX227xXexX5xX10xXexXdxX4xX72xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xX6dcxX3xXexX75xXd2dxX1axX22xX3xX5xX6xXdxX3xX4x12e53xX6xX3xX32xX33xX34xX3xX11c3xXdxX10xX22xX72xX3xX877xXdxX16xX10xX72xX1axX10xX3xX7fxX6xX1axX22xX3xX15dxX8cbxX3xX7fxX93xXexX3xX18xX9cxX67xX3xX1xe88dxXdxXcexX3xX33xXdxX2fxX67xX3xX32xX33xX34xX3xX1axX22xX75xX692xXdxX3xX227xX49xX22xX10xX1axXexXdxX1axX6xX3xX4xX433xX3xXexX3exX72xX3xX49xX6xX3xX4xXad8xX3xX7xX490xX4xX3xX29xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX408xX3xX7xX72cxX1axX3xX78xX6xX1axX18xX6xX3xX46xX10xXexX49xX72xXbxX72xX5xXdxXexX6xX1axX72xX3xX7fxX15xX3xX4xX1xX67xX408xX15xX1axX3xX7xX6xX1axX22xX3xX18xX8a3xX1axX3xX18xXabfxXexX3xX29xX148xX1axX1xX3xX7fxX8cbxX4xX1xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xcb80xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX1xX5xX24xX3xX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX49xX10xX6xX5xX3xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX1xX148xX1axX1xX3xX17axXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX4dxX4dxXdxXcexX15dxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX17axX178xX17cxX17dxX17axXexX87xX33dxX564xX5xX170xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX18xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXf5xX72xX49xXdxX22xXdxX1axX6xX5xXf5xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX158xX4dxX4dxXdxX16xX6xX22xX10xX7xXcexX24xX72xX24xXcexX24xX1axX4dxX67xXbxX5xX72xX6xX18xX10xX18xX4dxX204xX49xX204xX170xX15dxX17cxX5xX20bxXdxXbxX49xX16cxX1xX18xXexX127xX6xX6xX22xX4dxX87xX1exX2xX170xX21cxX1exX178xX21cxX17dxX2xX4dxX170xX21cxX607xX33xXcc9xX78xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX3xX7xXexX408xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40fxXexXf5xX6xX5xXdxX22xX1axX158xX3xX187xX67xX7xXexXdxX204xX408xX420xXaxX12xX32xX33xX34xX3xX33xX6xX67xX49xX10xX1axXexX3xXa37xX5xX6xX1axX4xX3xX4dxX3xX13xX42fxXdxX3xX15dxX433xX1axX22xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xXexX3exXdxX158xX3xX86fxX1xX871xX1axX22xX3xX4dxX3xXdexX1xXdxX2axX1axX3xX5xX75xX479xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX1axX22xX75xX692xXdxX3xX609xX1xX71xXbxX3xX7fxX6xX1axX22xX3xX5xX6cxX3xX16xX42fxXexX3xXexX49xX72xX1axX22xX3xX1axX1xX6b3xX1axX22xX3xX32xX33xX34xX3xX22xXdxX6cxX67xX3xX29xXdxX1axX1xX3xX1axX22xX1xXdxX2fxX16xX3xX16xX6cxX3xX24xX8a3xX1axX3xX4xX1xX75xX6xX3xX4xX433xX3xX24xXdxX2fxX4xX3xX5xX6cxX16xX3xXexX3exXdxX3xX4xX1xX72cxX67xX3xXfabxX67xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX1xX5xX24xX3xX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX49xX10xX6xX5xX3xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX1xX148xX1axX1xX3xX2xX1exXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX4dxX4dxXdxXcexX15dxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX17axX178xX17cxX17dxX17axXexX33dxX170xX17axX178xX5xX17axXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX18xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXf5xX72xX49xXdxX22xXdxX1axX6xX5xXf5xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX158xX4dxX4dxXdxX16xX6xX22xX10xX7xXcexX24xX72xX24xXcexX24xX1axX4dxX67xXbxX5xX72xX6xX18xX10xX18xX4dxX204xX49xX204xX170xX15dxX17cxX5xX20bxXdxXbxX49xX16cxX1xX18xXexX127xX6xX6xX22xX4dxX87xX1exX2xX170xX21cxX1exX178xX21cxX17dxX2xX4dxX17axX21cxX877xX33x11f30xX36xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX3xX7xXexX408xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40fxXexXf5xX6xX5xXdxX22xX1axX158xX3xX187xX67xX7xXexXdxX204xX408xX420xXaxX12xX32xX33xX34xX3xX33xX10xX72xX1axX6xX49xX18xX72xX3xX3e2xX6xX49xX18xXdxX16xX3xX4dxX3xX13xX42fxXdxX3xX15dxX433xX1axX22xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xXexX3exXdxX158xX3xX227xX877xX3xX46xX72xX1axX6xX4xX72xX3xX4dxX3xXcc9xX1xX6cxX3xX4xXccexX16xX3xX20bxX67xX72cxX1axX3xX1axX22xX75xX692xXdxX3xXa37xX707xX3xX13xX6cxX72xX3xXcc9xX1xX6xX3xX22xX72cxX408xX3xX9cxX1axX3xXexX75xX479xX1axX22xX3xX16xX3exX1axX1xX3xX29xX1xXdxX3xX22xXdxXad8xXbxX3xX227xX877xX3xX46xX72xX1axX6xX4xX72xX3xXexX1xXdxX3xX7fxX9cxX67xX3xXexX1xX6cxX1axX1xX3xX4xX871xX1axX22xX3xX462xX3xX33xXdxX22xX67xX10xX3xX2xX3xX24xX6cxX3xXdexX1xX6xX16xXbxXdxX72xX1axX7xX3xX33xX10xX6xX22xX67xX10xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX1axXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX1xX5xX24xX3xX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX49xX10xX6xX5xX3xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX1xX148xX1axX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX4dxX4dxXdxXcexX15dxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXcexX24xX1axX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX17axX178xX17cxX17dxX17axXexX564xX33dxX564xX17dxX5xX2xX1exXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX18xX6xXexX6xXf5xXbxX1xX72xXexX72xXf5xX72xX49xXdxX22xXdxX1axX6xX5xXf5xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX158xX4dxX4dxXdxX16xX6xX22xX10xX7xXcexX24xX72xX24xXcexX24xX1axX4dxX67xXbxX5xX72xX6xX18xX10xX18xX4dxX204xX49xX204xX170xX15dxX17cxX5xX20bxXdxXbxX49xX16cxX1xX18xXexX127xX6xX6xX22xX4dxX87xX1exX2xX170xX21cxX1exX178xX21cxX17dxX2xX4dxX2xX1exX21cxX36xX34xX609xX66xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX72xX1axXaxX3xX7xXexX408xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40fxXexXf5xX6xX5xXdxX22xX1axX158xX3xX187xX67xX7xXexXdxX204xX408xX420xXaxX12xX32xX33xX34xX3xX3e2xX72xX7xX10xX3xX46xX72xX67xX49xXdxX1axX1xX72xX3xX4dxX3xX13xX42fxXdxX3xX15dxX433xX1axX22xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xXexX3exXdxX158xX3xX46xX165dxX3xX4dxX3xX891xXcc9xX22xX75xX692xXdxX3xX7fxX93xX4xX3xX15dxXdxX2fxXexX899xX3xX7fxX6xX1axX22xX3xX4xX1xX8cbxX67xX3xX29xX1xX71xX3xX1axX1xXdxf4e2xX67xX3xX4xX1xX8daxX3xXexX49xX72fxX4xX1xX3xX7xX6xX67xX3xX16xXcf5xX6xX3xX22xXdxXce9xXdxX3xXexX49xXabfxX1axX22xX3xXexX6xX408xX3xX462xX3xX46xX165dxXcexX3xXcxX49xX72xX1axX22xX3xX20bxX67xX71xX3xX29xX1xX20xX6dcxX3xX32xX33xX34xX3xX3e2xX72xX7xX10xX3xX46xX72xX67xX49xXdxX1axX1xX72xX3xX4xXfbexX1axX22xX3xXexX6f7xX1axX22xX3xX22xXdxXad8xXbxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xX3xXbxX1xX71xX3xX24x11fafxX3xXexX1xX2axX3xXexX1xX490xX1axX22xX3xXexX49xX8cbxX3xX4xX122exX6xX3xXa37xX6xX49xX4xX6xX3xX462xX3xX33xX6xX3xX33xXdxX22xX6xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX18xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX49xX10xX5xX6xXexX10xX18xXaxX12xX0xX67xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf5xXexX1xX67xX16xX15dxXf5xX6xX1axX18xXf5xX7xX6xXbxX72xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11c3xX6cxX1axX3xX7xX6xX72xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX7fxX707xX1axX22xX3xX5xX72xX3exXexX3xXexX49xXdxX3xX72cxX1axX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xXaxX3xX1xX49xX10xX204xX9xXaxX4dxX15dxX72xX1axX22xXf5xX18xX6xX4dxX18xX6xX1axXf5xX7xX6xX72xXf5xX49xX10xX6xX5xXf5xX18xX72xX1axX22xXf5xX5xX72xX6xXexXf5xXexX49xXdxXf5xX6xX1axXf5xX1xX5xX24xXf5xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX4dxX2xX178xX178xX17cxX33dxX33dxXcexX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX4dxX16xX10xX18xXdxX6xX4dxX2xX87xX1exX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX2xX1exX170xX18xX178xX1exX178xX33dxX17cxX33dxX2xXexX33dxX2xX564xX2xX5xX2xXf5xX4xX6xX24xX6xX187xX6xX5xX1axX1axX1axX1axXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX18xXdxX24xX12xX0xX7xXexX49xX72xX1axX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11c3xX6cxX1axX3xX7xX6xX72xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX7fxX707xX1axX22xX3xX5xX72xX3exXexX3xXexX49xXdxX3xX72cxX1axX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xXaxX3xX1xX49xX10xX204xX9xXaxX4dxX15dxX72xX1axX22xXf5xX18xX6xX4dxX18xX6xX1axXf5xX7xX6xX72xXf5xX49xX10xX6xX5xXf5xX18xX72xX1axX22xXf5xX5xX72xX6xXexXf5xXexX49xXdxXf5xX6xX1axXf5xX1xX5xX24xXf5xX127xXdxX18xX6xX1axX10xX4dxX2xX178xX178xX17cxX33dxX33dxXcexX1xXexX16xXaxX12xX11c3xX6cxX1axX3xX7xX6xX72xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX7fxX707xX1axX22xX3xX5xX72xX3exXexX3xXexX49xXdxX3xX72cxX1axX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX49xX72xX1axX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xX11c3xXcf5xX3xX15dxX9cxXexX3xX1axX22xX692xX3xXexX49xX75xX6cfxX4xX3xX20bxX67xX408xX2axXexX3xX7fxX8cbxX1axX1xX3xXexX6f7xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX122exX6xX3xX36xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xX1axX1xX75xX1axX22xX3xX4xX71xX4xX3xX1axX22xX871xXdxX3xX7xX6xX72xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xX3xX7fxXab8xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX433xX1axX22xX3xX22xX488xXdxX3xX7fxX2axX1axX3xX871xX1axX22xX3xX1axX1xX6b3xX1axX22xX3xX5xX692xXdxX3xXexX49xXdxX3xX72cxX1axX3xX7xX72cxX67xX3xX7xXabfxX4xX3xX1axX1xX9cxXexXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX18xXdxX24xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX6f7xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX32xX33xX34xX3xXexX49xX75xX462xX1axX22xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX1xX49xX10xX204xX9xXaxX4dxX15dxX72xX1axX22xXf5xX18xX6xX4dxX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xXf5xX127xXdxX18xX6xX1axX10xXf5xXexX67xXf5xX4xX1xX67xX4xXf5xX1xX5xX24xXf5xXexX49xX67xX72xX1axX22xXf5xX49xX10xX6xX5xXf5xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX4dxX2xX178xX178xX17cxX17dxX1exXcexX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX4dxX16xX10xX18xXdxX6xX4dxX2xX87xX1exX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX87xX87xX4dxX564xX564xX18xX33dxX2xX170xX178xX2xX33dxX564xXexX17dxX170xX2xX564xX5xX33dxXf5xX127xX127xX72xXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX18xXdxX24xX12xX0xX7xXexX49xX72xX1axX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX6f7xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX32xX33xX34xX3xXexX49xX75xX462xX1axX22xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX1xX49xX10xX204xX9xXaxX4dxX15dxX72xX1axX22xXf5xX18xX6xX4dxX127xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xXf5xX127xXdxX18xX6xX1axX10xXf5xXexX67xXf5xX4xX1xX67xX4xXf5xX1xX5xX24xXf5xXexX49xX67xX72xX1axX22xXf5xX49xX10xX6xX5xXf5xX16xX6xX18xX49xXdxX18xX4dxX2xX178xX178xX17cxX17dxX1exXcexX1xXexX16xXaxX12xX36xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX6f7xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX32xX33xX34xX3xXexX49xX75xX462xX1axX22xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX49xX72xX1axX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xX2xX170xX1xX3xX1axX22xX6cxX408xX3xX17dxX2xX4dxX178xX6dcxX3xX1xX67xX408xX192dxX1axX3xXexX1xX72xX3exXdxX3xX1axX22xX75xX692xXdxX3xX609xX1xX71xXbxX3xX7fxXab8xX3xXex113b4xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX15dxX67xX1e73xXdxX3xX1x14fcexXbxX3xX15dxX71xX72xX3xX15dxX9cxXexX3xXexX1xX75xX692xX1axX22xX3xX7fxX15xX3xX4xX871xX1axX22xX3xX15dxX490xX3xX20bxX67xX408xX2axXexX3xX7fxX8cbxX1axX1xX3xXexX6f7xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX1xX8daxX3xX178xX3xX1axX22xX6cxX408xX3xX7xX6xX67xX3xX29xX1xXdxX3xX5xX26xX1axX3xX7fxX8daxX1axX1xX3xX24xXdxX1axX1xX3xX20bxX67xX6xX1axX22xX3xX462xX3xXdexX1xX6xX16xXbxXdxX72xX1axX7xX3xX33xX10xX6xX22xX67xX10xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX18xXdxX24xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xX4xXce9xX1axX1xX3xX15dxX71xX72xX3xX1xX1e80xX4xX3xXexX49xe3a5xX3xXexX49xX75xX6cfxX4xX3xX5xX75xX479xXexX3xX24xX192dxX3xX24xX6cfxXdxX3xX3e2xX67xX24xX10xXaxX3xX1xX49xX10xX204xX9xXaxX4dxX15dxX72xX1axX22xXf5xX18xX6xX4dxX1xX5xX24xXf5xX127xXdxX18xX6xX1axX10xXf5xX4xX6xX1axX1xXf5xX15dxX6xX72xXf5xX1xX72xX4xXf5xXexX49xX72xXf5xXexX49xX67xX72xX4xXf5xX5xX67xX72xXexXf5xX24xX10xXf5xX24xX72xXdxXf5xX187xX67xX24xX10xX4dxX2xX178xX87xX33dxX87xX178xXcexX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX4dxX16xX10xX18xXdxX6xX4dxX2xX87xX1exX4dxX1axX10xX16cxX7xX4dxX2xX170xX2xX178xX4dxX2xX1exX178xX18xX17dxX2xX17dxX2xX17axX2xX33dxXexX17axX2xX17axX564xX5xX1exXcexX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX6xX1axX1xX3xX2xX1exX3xX20xX1axX22xX3xX24xXdxX26xX1axX3xX29xX2axX3xX1axX1xXdxX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xXexX3exXdxX3xX41xX10xX6xX5xX3xX46xX6xX18xX49xXdxX18xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX18xXdxX24xX12xX0xX7xXexX49xX72xX1axX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xX4xXce9xX1axX1xX3xX15dxX71xX72xX3xX1xX1e80xX4xX3xXexX49xX1f21xX3xXexX49xX75xX6cfxX4xX3xX5xX75xX479xXexX3xX24xX192dxX3xX24xX6cfxXdxX3xX3e2xX67xX24xX10xXaxX3xX1xX49xX10xX204xX9xXaxX4dxX15dxX72xX1axX22xXf5xX18xX6xX4dxX1xX5xX24xXf5xX127xXdxX18xX6xX1axX10xXf5xX4xX6xX1axX1xXf5xX15dxX6xX72xXf5xX1xX72xX4xXf5xXexX49xX72xXf5xXexX49xX67xX72xX4xXf5xX5xX67xX72xXexXf5xX24xX10xXf5xX24xX72xXdxXf5xX187xX67xX24xX10xX4dxX2xX178xX87xX33dxX87xX178xXcexX1xXexX16xXaxX12xX32xX33xX34xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xX4xXce9xX1axX1xX3xX15dxX71xX72xX3xX1xX1e80xX4xX3xXexX49xX1f21xX3xXexX49xX75xX6cfxX4xX3xX5xX75xX479xXexX3xX24xX192dxX3xX24xX6cfxXdxX3xX3e2xX67xX24xX10xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX49xX72xX1axX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xXcxX49xX72xX1axX22xX3xX15dxX67xX1e73xXdxX3xX1xX1e80xXbxX3xX15dxX71xX72xX3xXexX49xX75xX6cfxX4xX3xX5xX75xX479xXexX3xX24xX192dxX3xXexX20xX3xX29xX2axXexX3xXdexX1xX6xX16xXbxXdxX72xX1axX7xX3xX33xX10xX6xX22xX67xX10xX3xX24xX6cfxXdxX3xX3e2xX67xX24xX10xX1axXexX67xX7xX6dcxX3xX1xX67xX9cxX1axX3xX5xX67xX408xX2fxX1axX3xX24xXdxX26xX1axX3xX36xXdxX1axX10xX18xXdxX1axX10xX3xX36xXdxX18xX6xX1axX10xX3xX4xX122exX6xX3xX41xX10xX6xX5xX3xX5xX26xX1axX3xXexXdxX2axX1axX22xX3xX4xXce9xX1axX1xX3xX15dxX71xX72xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX1e80xX4xX3xXexX49xX1f21xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX18xXdxX24xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX67xX5xX12xX0xX18xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX12xX0xX4dxX18xXdxX24xX12xX0xX4dxX18xXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX877xX72xX67xX49xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX72xX3xX34xX607xX34xXcexX34xXcc9xX0xX4dxXbxX12