Brazil gia hạn với HLV Tite đến hết World Cup 2022
Mặc dù Brazil thi đấu không thành công tại World Cup 2018 nhưng LĐBĐ nước này vẫn đặt niềm tin vào HLV Tite. Vị chiến lược gia này sẽ dẫn dắt Selecao đến hết World Cup 2022.
ccdfx153cax18669x168b6x16e35x16b64x15733xef98x19728xX7x18daax104b9x12671x17b72x1753bx11ab5xX5x11ffexXax16233x12859xe8caxX6x12148xXdxX5xX3x135b0xXdxX6xX3xX1x13a4cx18c37xX3x10c5dx14054xXdxX3x1014exe80ax15b16xX3xXcxXdxXexX10xX3x17e39x14401xX20xX3xX1xX30xXexX3xdc32x1792cxX14xX5x16131xX3x114bcx154bdxXbxX3xf4f9x11cbaxX41xX41xX0x14a5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xX3bxXaxX12x14718x147f0xX4xX3xX3bxf06axX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xXexX1xXdxX3xX2fx180a7xX3exX3x142a5xX1x13215xX20xX1axX3xXexX1x10277xX20xX1xX3xX4xX73xX20xX1axX3xXexX1fxXdxX3xX37xX38xX14xX5xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX41xX42xX2x19a5cxX3xX20xX1x11192xX20xX1axX3xX27x1200bxX13xX9cxX3xX20xX97xX23xX4xX3xX20xX79xce73xX3xX22x159fexX20xX3xX2fxX5cxXexX3xX20xXdxf53fx13dd7xX3xXexXdxX20xX3xX22xX79xX38xX3xX26xX27xX28xX3xXcxXdxXexX10xf74fxX3xX28x15de7xX3xX4xX1xXdxX30xX20xX3xX5xX97x1532exX4xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX79xXa7xX3xX7x1382axX3xX3bxXaaxX20xX3xX3bxf7a3xXexX3x1546fxX10xX5xX10xX4xX6xX38xX3xX2fxX30xX20xX3xX1xX30xXexX3xX37xX38xX14xX5xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX41xX42xX41xX41xXc6xX0xX46xXbxX12xX0xX3bxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX3bxXexd87dxXexXaxX12xX0xX46xX3bxXdxX22xX12xX0xX3bxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX3exXb4xXdxX20xX7xX3xXbxX3dxX10xX20xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxXb4xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX20xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXax14451xXdxX3bxXexX1x13a26xX3x16775xX2xece7xXbxX11bx1786dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX163xX3xf03axX2xX42xXbxX11bxX16axXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX46xX46xXdxXc6x19564xX6xX38xX1xX6xXexXdxX20xX1xXc6xX22xX20xX46xX20xX10xX15exX7xX46xX2xX93x18292xX42xX46xX2xX42xX93xX3bxX174xX2xX42xX19exX174xX2xX174xXexX167xX42xX167xX5xX2xX42x12612xXexXdxXexX10xXc6x17c36xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX1fxX20xX3xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX28xX3xXcxXdxXexX10xX3xX2fxX30xX20xX3xX1xX30xXexX3xX37xX38xX14xX5xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX41xX42xX41xX41xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX3bxXdxX22xX12xX0xX3bxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX20xXexX10xX20xXexXaxX12xX0xX3bxXdxX22xX3xXdxX3bxX9xXaxXbxX38xX7xXexX3dxX38xX20xXexX10xX20xXexXaxX12xX0xX3bxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2xX42xXaxX12xX0xX46xX3bxXdxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX3bxXa7xXaxX12x1150bxX3xX37xX38xX14xX5xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX41xX42xX2xX93x148afxX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX2fx189e4xX3xX3bx10d05xX20xX1axX3xX18axX97xX23xX4xX3xXexX1fxXdxX3xXex13208xX3xX71xX30xXexX3xX7xX6xX3exX3xXexX1xX6exXexX3xX18axX1fxXdxX3xXexX14xX97xX23xX4xX3xX13x16eebxXc6xX3xXcxX14xX38xX20xX1axX3xXb4xXe6xXexX3xX3dxX9cxX28xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX263xX3xXb4xX79xX20xX3xXexX14x16330xX20xX1xX3xX3bxXdx15702xX20xX3xX4x14cb7xX6xX3xXe9xX10xX5xX10xX4xX6xX38xX3xXexX14x14d2cxX20xX3xX2fxX6exXexX3x101f3xX1axX6xX3xX71xX1xX73xX20xX1axX3xX71xX1xXdxX30xX20xX3xX1xe793xX3xX1xX79xXdxX3xX5x17037xX20xX1axXc6xX3xX3dxX9cxX28xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX2fxX26dxX3xXexde5bxX3xX14xfc7bxX3xX7x17aadxX3xXexX1xX6exXexX3xX22xX2e6xX20xX1axX3xX71xX1xXdxX3xX20x1080bxXb4xX3xXexX14xX27exX20xX1axX3xXexX1x16006xXdxX3xX22xX79xX38xX3xX2fxX38xX79xX20xX3xX11bxX10xX3xX4xX2c1xX6xX3xX4x14c91xX4xX3xXexX1xX79xX20xX1xX3xX22xXdxX2cexX20xX3xX2fx1614dxXdxX3xXexX3exXa7xe893xX20xXc6xX3xXcxX1xX30xX3xX20xX1xX97xX20xX1axX3xX22xX23xXdxX3xX27xX9cxX13xX9cxX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX263xX3xX1xX2e6xX3xX22xXaaxX20xX3xX2fxX5cxXexX3xX20xXdxXb3xXb4xX3xXexXdxX20xX3xX22xX79xX38xX3xX26xX27xX28xX3xXcxXdxXexX10xX3xX7xX6xX3exX3xX4xX1xXdxX30xX20xX3xX3bxXc9xX4xX1xX3xX37xX38xX14xX5xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX41xX42xX2xX93xXc6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX3bxXa7xXaxX12xX27xX9cxX13xX9cxX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3x18731xX3dxX13x15bf4x134bbxX3xX2fxX26dxX3xX1axXdxX6xX3xX1xX1fxX20xX3xX1xXd3xXbxX3xX2fx199f1xX20xX1axX3xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX28xX3xXcxXdxXexX10xX3xX4xX1xX38xX3xX2fxX30xX20xX3xX1xX30xXexX3xX37xX38xX14xX5xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX41xX42xX41xX41xX3xXexX1fxXdxX3x19489xX6xXexX6xX14xXc6xX3x1589bxX38xX1axX10xX14xXdxX38xX3xX3dxX6xX18axX38xX4xX5xX38xX263xX3xX1axXdxX337xXb4xX3xX2fxX323xX4xX3xX2fxXdxXb3xX3exX3xX1xX79xX20xX1xX3xX4xX2c1xX6xX3xX3dxX13xX3cexX3xXbxX1xX337xXexX3xX18axXdxX34cxX3exX3xXexX14xX38xX20xX1axX3xX5xX2bdxX3xX71x13f57xX3xX1xXd3xXbxX3xX2fxX3e1xX20xX1axX163xX3xXaxX3dxX13xX3cexX3xX2fxX6xX20xX1axX3xX2fx10edbxX3exX3xXexX97xX3xX22xX79xX38xX3xXb4xX346xXexX3xX3bxX307xX3xX337xX20xX3xX3bxX79xXdxX3xX1xX1fxX20xX3xX2fxX97xXd3xX4xX3xX2fxd30dxXb4xX3xX18axX491xX38xX3xX18axd9b5xXdxX3x16e8fxXa7xX3xX18axX6xX20xX3xX71x15a27xX3xXexX1xX3ex15891xXexXc6xX3xX3dxX1x16bb4xX20xX1axX3xXexX73xXdxX3xXexXdxX20xX3xX14x19b77xX20xX1axX3xX22xXdx16363xX4xX3xX5xX4a9xXbxX3xX71xX30xX3xX1xX38xX1fxX4xX1xX3xX4x16614xX20xX3xXexX1xX4a9xX20xX3xX22xX79xX3xXexX1xX307xX4xX3xX1xXdxX4c2xX20xX3xXb4xX346xXexX3xX4xX337xX4xX1xX3xX71xX1xX73xX20xX3xX20xX1axX38xX6xX20xX3xX7xXdfxX3xX3bxXaaxX20xX3xX3bxXe6xXexX3xX18ax17f84xX20xX1axX3xX2fxX337xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX2fxX30xX20xX3xX71xX30xXexX3x12a99xX3exX491xX3xXb4xX38xX20xX1axX3xX2fxXd3xXdxXaxXc6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX3bxXa7xXaxX12xXaxXcxX14xX38xX20xX1axX3xX7xX3exX323xXexX3xX1axXdxX6xXdxX3xX2fxX38xX1fxX20xX3xX2fxX46fxX3exX3xXexXdxX2cexX20xX3xXexX1fxXdxX3xX9cxXcxX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX263xX3xXcxXdxXexX10xX3xX2fxX26dxX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX6exXa7xX3xX4xX337xX4xX3xX1axXdxX337xX3xXexX14xXc9xX3xXb4xX79xX3xX4xX1xX4afxX20xX1axX3xXexX73xXdxX3xX4xX46fxX20xX263xX3xX4xX1x11e62xX20xX1axX3xX1xX1fxX20xX3xX20xX1xX97xX3xXexX79xXdxX3xX20x1444axX20xX1axX263xX3xX20xX5b1xX20xX1axX3xX5xX307xX4xX3xX22xX79xX3xX7xX307xX3xX4xX323xX20xX1axX3xX1xXdxX30xX20xXaxXc6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX3bxXa7xXaxX12xX28xXb3xX3xXbxX1xf1d4xX6xX3xXcxXdxXexX10xX263xX3xX73xX20xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xef3cxX163xX3xXaxXcxX73xXdxX3xX1xXdxX34cxX3exX3xX14xX4bcxX20xX1axX3xX3dxX13xX3cexX3xX2fxX26dxX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX4afxX20xX1axX3xXexX73xXdxX3xX4xX337xX4xX3xX2fxXdxXb3xX3exX3xX71xXdxX4c2xX20xX3xX2fxX34cxX3xX11bx116ffxXa7xX3xX3bxX307xX20xX1axX3xXb4xX346xXexX3xXb4xX73xXdxX3xXexX14xX97x130bbxX20xX1axX3xX2fxX38xX79xX20xX3xX71xX30xXexX3xX22xX79xX3xX4xX1xX3exXa7xX2cexX20xX3xX20xX1axX1xXdxX4c2xXbxXc6xX3xXcxX1xX649xXdxX3xX1axXdxX6xX20xX3xXexX23xXdxX3xX7xXdfxX3xX5xX79xX3xXexX1x1318dxX3xXexX1xX337xX4xX1xX3xX5xX23xX20xX3xX20xX1xX97xX20xX1axX3xXexX73xXdxX3xX22xX3exXdxX3xX71xX1xXdxX3xX2fxX97xXd3xX4xX3xX2fxX323xXdxX3xXb4xX5cxXexX3xX22xX23xXdxX3xX20xX508xX263xX3xX2fxX97xXd3xX4xX3xXexX4a9xXbxX3xXexX14xX3exX20xX1axX3xX22xX79xX38xX3xX4xX337xX4xX3xXexX14xX4a9xX20xX3xX2fxX6exX3exX3xX22xX79xX3xX1axXdxX491xXdxX3xX2fxX6exX3exXaxXc6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX3bxXa7xXaxX12x12172xX97xX23xXdxX3xXexX1xX649xXdxX3xXcxXdxXexX10xX263xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX2fxX26dxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX6exX3exX3xX41xX165xX3xXexX14xX4a9xX20xX263xX3xXexX1xXe6xX20xX1axX3xX41xX42xX263xX3xX1xX2edxX6xX3xX174xX3xX22xX79xX3xXexX1xX3exX6xX3xX41xX3xXexX14xX4a9xX20xXc6xX0xX46xXbxX12xX0xX3bxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX14xX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b3xXexX1xX3exXb4xX18axX1b3xX6xX20xX3bxX1b3xX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d5xX10xXa7xXb4xX6xX14xX3xX20xX1xX491xXa7xX3xX22x133f9xX3xX2fxXdxX4c2xX3exX3xXe9xX6xXb4xX18axX6xX263xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX20xX1xX6exX20xX3xX4xX1xX2b7xXb4xX3xX5bxX10xX11bxXdxX4xX38xXaxX3xX1xX14xX10xdc7bxX9xXaxX46xX18axX38xX20xX1axX1b3xX3bxX6xX46xX20xX10xXa7xXb4xX6xX14xX1b3xX20xX1xX6xXa7xX1b3xX22xX3exX1b3xX3bxXdxX10xX3exX1b3xX7xX6xXb4xX18axX6xX1b3xX18axX14xX6xX16xXdxX5xX1b3xX20xX1xX6xX20xX1b3xX4xX1xXdxXb4xX1b3xXb4xX10xX11bxXdxX4xX38xX46xX2xX167x15e5axX19ex139cexX19exXc6xX1xXexXb4xXaxX12xX0xXdxXb4xX1axX3xX7xX14xX4xX9xXaxX46xXb4xX10xX3bxXdxX6xX46xX2xX41xX42xX46xX20xX10xX15exX7xX46xX2xX93xX41xX7fdxX46xX2xX42xX167xX3bxX41xX42xX167xX19exX2xX2xX7ffxXexX174xX7fdxX41xX19exX5xX7ffxXc6xX1b9xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX1fxX20xX3xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX28xX3xXcxXdxXexX10xX3xX2fxX30xX20xX3xX1xX30xXexX3xX37xX38xX14xX5xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX41xX42xX41xX41xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX3bxXdxX22xX12xX0xX7xXexX14xX38xX20xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d5xX10xXa7xXb4xX6xX14xX3xX20xX1xX491xXa7xX3xX22xX793xX3xX2fxXdxX4c2xX3exX3xXe9xX6xXb4xX18axX6xX263xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX20xX1xX6exX20xX3xX4xX1xX2b7xXb4xX3xX5bxX10xX11bxXdxX4xX38xXaxX3xX1xX14xX10xX7bdxX9xXaxX46xX18axX38xX20xX1axX1b3xX3bxX6xX46xX20xX10xXa7xXb4xX6xX14xX1b3xX20xX1xX6xXa7xX1b3xX22xX3exX1b3xX3bxXdxX10xX3exX1b3xX7xX6xXb4xX18axX6xX1b3xX18axX14xX6xX16xXdxX5xX1b3xX20xX1xX6xX20xX1b3xX4xX1xXdxXb4xX1b3xXb4xX10xX11bxXdxX4xX38xX46xX2xX167xX7fdxX19exX7ffxX19exXc6xX1xXexXb4xXaxX12xX2d5xX10xXa7xXb4xX6xX14xX3xX20xX1xX491xXa7xX3xX22xX793xX3xX2fxXdxX4c2xX3exX3xXe9xX6xXb4xX18axX6xX263xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX20xX1xX6exX20xX3xX4xX1xX2b7xXb4xX3xX5bxX10xX11bxXdxX4xX38xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX14xX38xX20xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX5bxX10xX11bxXdxX4xX38xX3xX1axX636xXa7xX3xX18axX6exXexX3xX20xX1axX649xX3xX71xX1xXdxX3xX4xX1x17dc8xXdxX3xX5xX6exX20xX3xX5xX97xX23xXexX3xX499xX3xX20xX67exX6xX3xX2fxX46fxX3exX3xX1xXdxX4c2xXbxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX6exX3exX3xX2fxX46fxX3exX3xXexXdxX2cexX20xX263xX3xXexX3exXa7xX3xX20xX1xXdxX2cexX20xX3xX13xX14xX6xX16xXdxX5xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX4xX1xX508xX20xX1axX3xX4xX1xX27exX20xX1axX3xXexX301xX3xX7xX307xX3xX71xX1xX337xX4xX3xX18axXdxX4c2xXexX3xX22xXb3xX3xX2fxX5a0xX20xX1axX3xX4xX6exXbxXc6xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX3bxXdxX22xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX3exX5xX12xX0xX3bxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX46xX3bxXdxX22xX12xX0xX46xX3bxXdxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX38xX3exX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX18axX38xX20xX1axX3bxX6xXbxX5xX3exX7xXc6xX22xX20xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX3bxXdxX22xX12xX0xX46xX3bxXdxX22xX12