Chỉ số tăng trưởng tín dụng liên tục “trượt dốc”
(Baohatinh.vn) - Sau thời gian sôi động dịp tết Nguyên đán, tăng trưởng tín dụng ở Hà Tĩnh đang chững lại, thậm chí liên tục giảm trong 2 tháng nay. Theo ước tính, đến hết quý I, dư nợ cho vay đạt 37.725 tỷ đồng, giảm 0,39% so với đầu năm
3ed8x91b6xa2bex4d09xcfb0x58c0x4d2ax5803x47e7x9d0ex4667x9704x4d60x62d9x524fx5dc7xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax800axbfc8x9625xXexX0xba80xXaxX17xX18xX19xXexX0x9cf2x7ee7xX19x7594xXexX0xXax5474xX9x68f3xXdxX18x9c23xX2fx76fcx9602x717axX5xc59fxXbxXdxX17xX32xXexX4xXax48daxX9xX2fx6a5bxX9xXbx5301x54e4x6376xX9xXbx7f5bxa85axbaf3xX44xX45xX9xXbx95a4xX44xX9xX19x5823xX44xX45xX9xXdxX35x518bxX44xX9xXbxX53xX2cxX9x7765xXbxX48xX49x4f3axXbxX9xX19xX40xX2cx6d74xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8cb1xX17xX18xX19xX32xXex9a8cxX18xbf88xX9xXbxXax4846xX35xX9xX45xX35xX18xX44xX9xX2fx8acaxX35xX9xcea6x8bbfxX44xX45xX9xX19x7b4dxX33xX9xXbx97b1xXbxX9x4e70xX45xX83xX26xX59xX44xX9xX93x6583xX44xa916xX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xXbxX4fxX44xX9xX19xX53xX44xX45xX9xX4axX9xX7bx4db0xX9xX5xca79xX44xXaxX9xX93xX18xX44xX45xX9xX2cxXax6891xX44xX45xX9xXdx9edexX35xXaaxX9xXbxXax887fxXcxX9xX2cxXaxX4fxX9xXdxX35xX59xX44xX9xXbxX53xX2cxX9xX45xX35x529fxXcxX9xXbxX48xX24xX44xX45xX9xab56xX9xXbxXaxXa8xX44xX45xX9xX44xX18xX26x480cxX9xX5xXaxX17xX24xX9xX49xa099xX2cxX9xXbxX4fxX44xXaxXaaxX9xX93xX9dxX44xX9xXaxX9dxXbxX9x68b3xX83x8a8bxX9xb3aaxXaaxX9xX19xX49xX9xX44xX64xX9xX2cxXaxX24xX9xc930xX18xX26xX9xX93xXd7xXbxX9x6074x970bxX103xX136xXf8x47a4xX9xXbxb9bbxX9xX93x70e2xX44xX45xXaaxX9xX45xX35xXefxXcxX9x7125xXaaxX135x7cb3x67dcxX9xX2fxX24xX9xX12dxX10bxX35xX9xX93x7bc7xX83xX9xX44xX43xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x814dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x429dxXbxac13xX18xXdxX35xX45xX44x82faxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX48x698fxX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxX48xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX103xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX103xX12dxX44xX1cxX44xX17xb775xX2fxX1cxX2axa704xX2axX135xX1cxX136xX136xX19x7a8exX14axX14dxXf8xX13axX135xX135xXbxX1bcxX1bcxXf8xXf8xXdxX14axX103x732exX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1b1xX35xX19xXbxXaxX184x94a8xX14axX14axX33xX17cxX18cxXaxX17xX35xX45xXaxXbxX184xX1bcxX14axX14axX33xX17cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX35xX9xX2fxX24xX9xXbxX18xX44xX45xX9xXbxX48xX83xX24xX44xX45xX9xXbxX35xX44xX9xX19xX83xX44xX45xX9xXdxX35xX17xX44xX9xXbxX83xX2cxX9xXbxX48xX83xX24xXbxX9xX19xX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17cxXbxX17exX18xXdxX35xX45xX44xX184xX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX48xX18cxX32xXexX5xX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xXbxX4fxX44xX9xX19xX53xX44xX45xX9xX135xX9xXbxXaxXa8xX44xX45xX9xX93xX158xX83xX9xX44xX43xXcxX9xXdxX35xX59xX44xX9xXbxX53xX2cxX9xX45xX35xXefxXcxX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16dxX24xX19xX26xX32xXexX5xX13dxX9xXdx92b8xX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xXbxXaxd037xX33xX9xX44xXaxX2b8xXbxX9xXdxXc4xX9xXbxXaxXa8xX44xX45xX9xXf8xX9xX12dx59d9xX18xX9xX11cxX83xX18xX103xX9xX7bxX158xX83xX9xX44xXaxX49xX9xX2cxXa8xX2cxX9xX44xX45xa9b5xX44xX9xXaxXc4xX44xX45xX9xX93x8c8dxX83xX9xbc0bxXax719axX9xX60xX2eexX4fxX2cxXaxX9xXaxX24xXd7xXbxX6axX9xX93xX49xX64xX2cxX9xX12dxX40xX44xX9xX48xX18xX9xX44xX2ebxX44xX9xX2eexX35xX44xXaxX9xXbxX9dxX103xX9xX4xXaxX3dxX9xX2fxX40xX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xX60xX2cxXaxX40xXbxX6axX9xX2cxX83xX40xX35xX9xXbxXaxXa8xX44xX45xX9xX2cx756axX18xX9xXbxX24xXc4xX44xX9xX44xX45xXc4xX44xXaxX9xXdxXc4xX9xX2axX2axX103xXf8xX136xX14axX9xXbxX13dxX9xX93xX140xX44xX45xXaaxX9xX45xX35xXefxXcxX9xX14axXaaxX1b5xX14dxX14exX9xX2fxX24xX9xX12dxX10bxX35xX9xX93xX158xX83xX9xX44xX43xXcxX103xX9xX81x6ec4xX9xX93xX140xX9xX44xXc4xX26xX9xXbxX35xX9dxX33xX9xXbxX53xX2cxX9xX60xXbxX48xX49xX64xXbxX9xX19xX40xX2cxX6axX9xX93xX9dxX44xX9xX45xX35xXd2xX18xX9xXbxXaxXa8xX44xX45xX9xX135xX1cxXf8xX14axX2axX1b5xX9xX2eexXaxX35xX9xX4axX9xX12dxXc4xX24xX9xXcxb785xX2cxX9xX17exX14axXaaxX136xX14dxX14exX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16dxX24xX19xX26xX32xXex9bb2xXd7xX35xX9xX19xX35xX2a8xX44xX9xXcxX94xXbxX9xX44xX45xX2e2xX44xX9xXaxXc4xX44xX45xX9xXbxXaxX49xX37axX44xX45xX9xXcxXd7xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX93xX2f0xX9xXdxXc4xX9xX11cxX83xX26xX9xXdxX83xXddxXbxXaaxX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xXbxX4fxX44xX9xX19xX53xX44xX45xX9xX2cxXaxXd2xX44xX45xX9xXdxXd7xX35xX9xX19xX24xX9xX26xX9dxX83xX9xXbxX40xX9xXcx9a1bxX18xX9xX12dxX53xX103xX9x7e87xXc4xX24xX9xX93xX158xX83xX9xX44xX43xXcxXaaxX9xXbxXaxX49xX87xX44xX45xX9xX2cxXa8xX2cxX9xX19x649cxX9xXa8xX44xXaaxX9xX2cxXaxX49xX37axX44xX45xX9xXbxX48xa55cxX44xXaxX9xX2cxX33dxX18xX9xX44xXaxX35xX2ebxX83xX9xX19xX24xX18xX44xXaxX9xX44xX45xXaxX35xX2a8xX33xX9xX2cxXaxX49xX18xX9xXbxX48xX35xcfe2xX44xX9xX2eexXaxX18xX35xXaaxX9xX44xXaxX83xX9xX2cxX158xX83xX9xX44xX45xX83xX140xX44xX9xX12dxX40xX44xX9xX12dxX467xX9xXbxXaxX9dxX9xX2cx46aexX44xX45xX9xX4fxXbxX9xXaxX37axX44xX103xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX93xX2f0xXaaxX9xXbxXaxX99xX9xXbxX48xX49xX87xX44xX45xX9xXbxXc4xX35xX9xX2cxXaxX4fxX44xXaxX9xXbxX35xX2ebxX44xX9xXbxX2a8xX9xX44xXaxXd2xX44xX45xX9xXbxXaxXa8xX44xX45xX9xX93xX158xX83xX9xX44xX43xXcxX9xXbxX48xX59xX44xX9xX93xX99xX18xX9xX23xXc4xX44xX9xX2cxX2f0xX9xX44xXaxXd2xX44xX45xX9xX23xX35xX9dxX44xX9xX93xX94xX44xX45xX9xX2eexXaxXa8xX9xX60xXdxX2a8xX2cxXaxX9xX2cxX2e2xX44xX6axX103xX9xX5xX48xX24xX44xX45xX9xX2eexXaxX35xX9xXaxX83xX26xX9xX93xX94xX44xX45xX9xX44xX45xX83xX140xX44xX9xX12dxX40xX44xX9xX2cxX2f0xX9xXbxXaxX48axX9xX93xXd7xXbxX9xXcxX3b9xX2cxX9xXbxX43xX44xX45xX9xX1bcxXaaxXf8xX2axX14exX9xX12dxXc4xX24xX9xX2cxX83xX40xX35xX9xXbxXaxXa8xX44xX45xX9xX135xX9xX44xXc4xX26xX9xXbxXaxX467xX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xX19xX49xX9xX44xX64xX9xX2cxXaxX3dxX9xX2cxX2f0xX9xXbxXaxX48axX9xX60xX19xX458xX18xX9xXaxX37axX35xX6axX9xX12dxXc4xX24xX9xX2eexXaxX83xX9xX12dxX458xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX12dxX18xX26xX9xX2cxXa8xX9xX44xXaxX2e2xX44xXaaxX9xX12dxX18xX26xX9xX12dxX40xX44xX9xXbxX35xX59xX83xX9xX19xX438xX44xX45xX9xXdxXc4xX9xX2cxXaxX4fxX44xXaxX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16dxX24xX19xX26xX32xXexX3d8xX9dxX44xX9xX45xX35xXd2xX18xX9xXbxXaxXa8xX44xX45xX9xX135xX1cxXf8xX14axX2axX1b5xXaaxX9xXbxX48xX24xX44xX45xX9xX2eexXaxX35xX9xX2cxXa8xX2cxX9xX60xX90xX44xX45xX9xXdxX10bxX44xX6axX9xX44xXaxX49xX184xX9xX43fxX35xX17xXbxX2cxX24xXcxX23xX18xX44xX2eexXaaxX9xX16dxX120xX2xX43fxXaaxX9xX43fxX35xX17xXbxX35xX44xX23xX18xX44xX2eexX9xXbxX467xXcxX9xX2eexX35xX9dxXcxX9xXdxX64xX35xX9xX44xXaxX83xXddxX44xX9xX4axX9xX2cxXa8xX2cxX9xX19xX458xX9xXa8xX44xX9xXdxX10bxX44xX9xX2eexXaxXa8xX9xXaxXd7xX44xX9xX2cxXaxX9dxX9xXbxXaxX467xX9xX2eexXaxX40xX35xX9xX44xX45xX2e2xX44xX9xXaxXc4xX44xX45xX9xX2cx6ef0xX9xX33xXaxX158xX44xX9x8f7cxX93xX158xX83xX9xXbxX49xX9xXbxX48x636axX44xX45xX9xXbxX2e2xXcxX9xX12dxXc4xX24xX9xX2eexXaxXa8xX2cxXaxX9xXaxXc4xX44xX45xX9xX2cxXa8xX9xX44xXaxX2e2xX44xXaaxX9xX2cxXaxX24xX9xX12dxX18xX26xX9xXbxX35xX59xX83xX9xX19xX438xX44xX45x5e74xX9xXdxXd7xX35xX9xX93xXd7xXbxX9xXbxX4fxX44xX9xXaxX35xX2a8xX83xX9xXbxX4fxX2cxXaxX9xX2cxX458xX2cxXaaxX9xXbxX48xX24xX44xX45xX9xX93xX2f0xX184xX9x4c1cxX4xX16dxX9xX93xX18xX44xX45xX9xX45xX35xXd2xX9xXcxX3b9xX2cxX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xX136xXaaxX1ddxX1b5xX14exXaaxX9xab6dxX16dxX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xXaxX37axX44xX9xX136xX14exX103xX9xbb69xXc7xX44xXaxX9xX12dxX458xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX12dxX18xX26xX9xX44xX90xX44xX45xX9xXaxX94xXaaxX9xX12dxX18xX26xX9xX2eexXaxX83xX9xX12dxX458xX2cxX9xX7bxX5x8130xX9xX2cxX4adxX44xX45xX9xX2cxX2f0xX9xX33xXaxX158xX44xX9xXbxX43xX44xX45xX9xX44xXax9d78xX9xX44xXaxX49xX184xX9xX6e5xX45xX48xX35xX23xX18xX44xX2eexX9xXbxX43xX44xX45xX9xX14axXaaxX13axX1b5xX14exXaaxX9xX11cxX83x70edxX9xXbxX4fxX44xX9xX19xX53xX44xX45xX9xX44xXaxX2e2xX44xX9xX19xX2e2xX44xX9xXbxX43xX44xX45xX9xX135xXaaxX136xX1bcxX14exX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17cxXbxX17exX18xXdxX35xX45xX44xX184xX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX48xX18cxX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxX48xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX103xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX103xX12dxX44xX1cxX44xX17xX1b1xX2fxX1cxX2axX1b5xX2axX135xX1cxX136xX136xX19xX1bcxX14axX14dxXf8xX13axX135xX135xXbxX136xX135xX1b5xX2axXdxX2axX103xX1cbxX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1b1xX35xX19xXbxXaxX184xX1ddxX14axX14axX33xX17cxX18cxXaxX17xX35xX45xXaxXbxX184xX1bcxX14axX14axX33xX17cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX35xX9xX2fxX24xX9xXbxX18xX44xX45xX9xXbxX48xX83xX24xX44xX45xX9xXbxX35xX44xX9xX19xX83xX44xX45xX9xXdxX35xX17xX44xX9xXbxX83xX2cxX9xXbxX48xX83xX24xXbxX9xX19xX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17cxXbxX17exX18xXdxX35xX45xX44xX184xX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX48xX18cxX32xXexXa0xX45xX2e2xX44xX9xXaxXc4xX44xX45xX9xX5xX709xX4xX7xX9xX6e5xX4xX16dxX9xX93xX18xX44xX45xX9xX2cxX2f0xX9xXcxX3b9xX2cxX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xX2eexXaxXa8xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX48xX24xX44xX45xX9xX11cxX83xX11exX9xX2axX1cxXf8xX14axX2axX1b5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16dxX24xX19xX26xX32xXexX16dxXc4xX9xX16dxX438xX35xX9xX5xXaxX99xX9xX7bxX83xX2a8xX9xX17exX9xX5xX48xX49xX4axX44xX45xX9xX33xXax725cxX44xX45xX9xX5xX67cxX44xX45xX9xXaxX64xX33xX9xX12dxXc4xX9xce7cxX35xX48axXcxX9xX2fxX24xXa8xXbxX9xX44xX94xX35xX9xX23xX94xX9xX683xX4xXaxX35xX9xX44xXaxXa8xX44xXaxX9xXa0xX45xX2e2xX44xX9xXaxXc4xX44xX45xX9xXa0xXaxXc4xX9xX44xX49xX10bxX2cxX9xXbxX3dxX44xXaxX6bexX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX184xX9xX60xX7bxX35xX2a8xX44xX9xX2fxX3b9xX2cxX9xXaxX2b8xX33xX9xXbxXaxX53xX9xX2cxX33dxX18xX9xX44xX2ebxX44xX9xX2eexX35xX44xXaxX9xXbxX9dxX9xX2cxX2f0xX9xX2cxXaxX2ccxX44xX45xX9xXcxX458xX2cxXaaxX9xXcxX3b9xX2cxX9xXbxX43xX44xX45xX9xX93xX18xX44xX45xX9xX2eexb763xX9xX12dxX68dxX44xX45xX9xXbxX2ccxX9xX2cxX83xX40xX35xX9xXbxXaxXa8xX44xX45xX9xX135xX1cxXf8xX14axX2axX1b5xX9xX93xX9dxX44xX9xX2cxX83xX40xX35xX9xX44xX43xXcxX103xX9xX3d8xX35xX2ebxX83xX9xX11cxX83xX18xX44xX9xXbxX48xX68dxX44xX45xX9xXdxXc4xX9xX44xX45xX83xX140xX44xX9xX12dxX40xX44xX9xX93xX35xX9xX93xX2e2xX83xXaaxX9xX2fx89b8xX9xX19xX53xX44xX45xX9xXcxX53xX2cxX9xX93xX4fxX2cxXaxX9xX45xX467x63eaxX9xX7bxX18xX26xX9xX44xX2f0xX35xX9xX2cxXa8xX2cxXaxX9xX2eexXaxXa8xX2cxXaaxX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xXbxX4fxX44xX9xX19xX53xX44xX45xX9xX33xXaxXefxX35xX9xX93xX35xX9xX2eexa792xXcxX9xX12dxX10bxX35xX9xXbxX40xX2cxX9xX93xX94xX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xX2cxX33dxX18xX9xX2eexX35xX44xXaxX9xXbxX9dxX103xX9xX5xX48xX24xX44xX45xX9xX93xX2f0xXaaxX9xX2cxXaxX2b8xXbxX9xXdxX49xX64xX44xX45xX9xXbxX4fxX44xX9xX19xX53xX44xX45xX9xX33xXaxXefxX35xX9xX93x406fxXbxX9xXdxX59xX44xX9xXaxXc4xX44xX45xX9xX93xX158xX83xXaaxX9xX19xX908xX44xX45xX9xX12dxX40xX44xX9xX33xXaxXefxX35xX9xXbxXaxX458xX2cxX9xX2cxXaxX2b8xXbxXaaxX9xX60xX2cxXaxXefxX26xX9xX12dxXc4xX24xX6axX9xXdxXc7xX44xXaxX9xX12dxX458xX2cxX9xX81xX748xX918xX2xX9xXcxX10bxX35xX9xXaxX35xX2a8xX83xX9xX11cxX83xXefxX9xX12dxXc4xX9xX23xX2ebxX44xX9xX12dxXd2xX44xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX45xX2e2xX44xX9xXaxXc4xX44xX45xX9xXdx8cabxX44xX9xX44xX2ebxX44xX9xX2eexX35xX44xXaxX9xXbxX9dxX6axX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17cxXbxX17exX18xXdxX35xX45xX44xX184xX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX48xX18cxX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxX48xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX103xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX103xX12dxX44xX1cxX44xX17xX1b1xX2fxX1cxX2axX1b5xX2axX135xX1cxX136xX136xX19xX1bcxX14axX14dxXf8xX13axX135xX135xXbxXf8xX1ddxX135xXdxXf8xX103xX1cbxX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1b1xX35xX19xXbxXaxX184xX1ddxX14axX14axX33xX17cxX18cxXaxX17xX35xX45xXaxXbxX184xX1bcxX14axX14axX33xX17cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX35xX9xX2fxX24xX9xXbxX18xX44xX45xX9xXbxX48xX83xX24xX44xX45xX9xXbxX35xX44xX9xX19xX83xX44xX45xX9xXdxX35xX17xX44xX9xXbxX83xX2cxX9xXbxX48xX83xX24xXbxX9xX19xX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16dxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX17cxXbxX17exX18xXdxX35xX45xX44xX184xX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX48xX18cxX32xXexX4xXa8xX2cxX9xX44xX45xX2e2xX44xX9xXaxXc4xX44xX45xX9xX93x9020xX9xX2fx4435xX44xX9xX2fxXc4xX44xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX83xX94xX2cxX9xX2cxXaxXd7xX26xX9xX93xX83xX18xX9xXcxX10bxX35xX9xX12dxX2ebxX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xXbxX4fxX44xX9xX19xX53xX44xX45xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX16dxX24xX19xX26xX32xXexX7bxX35xX2a8xX44xX9xX44xX18xX26xXaaxX9xX2cxXa8xX2cxX9xX44xX45xX2e2xX44xX9xXaxXc4xX44xX45xX9xX93xX18xX44xX45xX9xX60xXdxX59xX44xX9xX19xX2e2xX26xX9xX2cxX2f0xXbxX6axX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX94xXbxX9xX2eexX995xX9xX2cxXaxXd7xX26xX9xX93xX83xX18xX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xXcxX10bxX35xX103xX9xX5xX48xX24xX44xX45xX9xX93xX2f0xXaaxX9xXbxXddxX33xX9xXbxX48xX83xX44xX45xX9xX12dxX40xX44xX9xX12dxX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXa8xX2cxX9xX44xX45xXc4xX44xXaxXaaxX9xXdxXc7xX44xXaxX9xX12dxX458xX2cxX9xX49xX83xX9xXbxX35xX59xX44xX18cxX9xX2cxXaxX24xX9xX12dxX18xX26xX9xXaxc276xX9xXbxX48xX64xX9xXdxXbf9xX35xX9xX2fxX83xX2b8xXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXa8xX2cxX9xX2cxXaxX49xX37axX44xX45xX9xXbxX48xX467xX44xXaxX9xX2cxX33dxX18xX9xX4xXaxX4fxX44xXaxX9xX33xXaxX33dxXaaxX9xX44xX45xXc4xX44xXaxXaaxX9x9844xX16dxXa0xX2xX9xXbxX3dxX44xXaxX103xX9xX5xX83xX26xX9xX44xXaxX35xX59xX44xXaaxX9xX44xXaxX35xX2ebxX83xX9xX2cxXaxX33dxX9xX44xXaxXc4xX9xX23xX43xX44xX45xX9xX2eexXaxX90xX44xX45xX9xX2eexXax661bxX35xX9xX19xXa2axX9xX19xXa75xXbxX9xXbxX48xX49xX10bxX2cxX9xX2eexX995xX9xX12dxX68dxX44xX45xX9xXbxX43xX44xX45xX9xXbxX48xX49xX4axX44xX45xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xX43xXcxX9xXf8xX14axX2axX1b5xXaaxX9xX23xX4axX35xXaaxX9xX2cxXa8xX2cxX9xX2cxXaxX49xX37axX44xX45xX9xXbxX48xX467xX44xXaxX9xXaxXcdcxX9xXbxX48xX64xX9xXdxXbf9xX35xX9xX2fxX83xX2b8xXbxX9xX2cxX33dxX18xX9xX4xXaxX4fxX44xXaxX9xX33xXaxX33dxX9xX12dxXc4xX9xXbxX3dxX44xXaxX9xX48xb4eaxXbxX9xXaxX75exX33xX9xX19xX158xX44xXaaxX9xXbxX48xX24xX44xX45xX9xX2eexXaxX35xX9xX44xX2ebxX44xX9xX2eexX35xX44xXaxX9xXbxX9dxX9xX12dxXae0xX44xX9xXbxX35xX2ebxXcxX9x733dxX44xX9xX44xXaxXd2xX44xX45xX9xX2eexXaxX2f0xX9xX2eexXaxX43xX44xX103xX103xX103xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6e5xX83xXbxXaxX24xX48xX32xXexXa0xX45xX83xX26x6d5axX44xX9xX3xX18xX44xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Nguyễn Oanh