Học sinh Hà Tĩnh sẵn sàng cho kỳ thi lớp 10 THPT
(Baohatinh.vn) - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, hơn 16.600 học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bước vào kỳ thi lớp 10 THPT. Các em đang được hệ thống lại kiến thức, tổ chức ôn tập hợp lý trong điều kiện nắng nóng.
aebexb29cx13c99x16003xd7bexea5bx13420x10983x140fbxX7x1220fxd895xc58dxc403xf77ex12424xX5x1247bxXaxaee3x12d5bxb18bxX4xX3xX7xXdxc93exX1xX3xX13x12992xX3xXcxb350xX19xX1xX3xX7x138d8xX19xX3xX7xX1dxX19xeb0dxX3xX4xX1xe03cxX3xc834xeb45xX3xXexX1xXdxX3xX5xc0f1xXbxX3xX2xb1f2xX3xXcxX13x13890xXcxX0x123fbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xbcb7xXaxX12x112a1xX1x12867xX3xX4xd5a1xX19xX3xX1xb1bexX19xX3xX2xX3dxX3xX19xX2bxX1dxf58exX3xX19xbef5xX6xb9a3xX3xX1xX62xX19xX3xX2xc71axccd1xX77xX3dxX3dxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX39xXbxX3xbdb7xX3xc22cxX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3x128f6xdb8axX39xX4xX3x15051xX1dxX2fxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxX78xX3xX59xb3a1xX4xX3xX10x114ffxX3x1129exX6xX19xX2bxX3xXbaxX97x15af7xX4xX3xX1xe25axX3xXexX1xedd3xX19xX2bxX3xX5x101cbxXdxX3xX31xXdxeea7xX19xX3xXexX1xf568xX4xX70xX3xXex15190xX3xX4xX1xXd8xX4xX3x1536bxX19xX3xXex163a6xXbxX3xX1xXc1xXbxX3xX5x15523xX3xXex11de8xX2fxX19xX2bxX3xXbaxXdx13441x106cexX3xX31xXdxXc5xX19xX3xX19xc19bxX19xX2bxX3xX19xeab3xX19xX2bxX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX0xXdxXb8xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX19xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXax13506xXdxX56xXexX1xeb64xX3xX77xX2x1624fxXbxb3c4x14c49xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX145xX3xcfa0xX2xX3dxXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX44xX44xXdxX78xX96xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX78xX9bxX19xX44xX19xX10xX140xX7xX44x12944xX3dxX17exX77xX44xX77x10731xX56xX149xX17exX17exX2xX17exX156xX2xXexX2xX149xX17exX184xb4e2xX5xX3dxX78xf8b4xXbxX2bxdcacxXf3xX9xX77xX156xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX7xX25xX19xX3xX7xX1dxX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxXaxX3xX140xXdxX56xXexX1xX9xXaxX77xX2xX149xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX156xX2xX3dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12x130efxX32xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xdc33xX3xX8cxX3xXcxXf3xX97xfc59xX19xX2bxX3xXcxX13xX59x14ae9xX3xXcx11df5xX19xX3xb76fxf179xX19xX1xX3xe03ex15bccx115d7xX4xX3xX13xX1dxf81bxX3xXbaxX97xXc1xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX19xX2bxX1xXdxe9cfxXb8xX3xXex159f0xX4xX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1141cxX2fxX56xX6bxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexf9eexX6xX5xXdxX2bxX19xX145xX3xX4xX10xX19xXexX10xXf3xX14cxXaxX12xX0xX7xXexXf3xX2fxX19xX2bxX12xf241xXdxXfaxXfbxX3xX4xX1xX5bxX19xX1xX3xX31xXd3xX3xX1xX2fxXcexX4xX1xX3xXe4xX19xX3xXexXe8xXbxX3xcf7axXfbxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX213xX0xX44xX7xXexXf3xX2fxX19xX2bxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12x1356bxX1xX6exX19xX2bxX3xX19xX2bxX1dxX6bxX3xX19xX1dxX6bxX70xX3xX4xXb4xX4xX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX59xX221xX3xX8cxX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXbax11fefxX3xX31xX1xf7edxXbxX3xX5xXcexXdxX3xX5x14745xX19xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX213xX3xX4xXfbxXc9xXdxX3xX4xf26exX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX8axX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12xX286xXfaxX3xXexX1xXdxX3xX96xXb4xXb8xX3xX7xXb4xXexX3xX4xX1xX5bxX3xXbaxXcexX2fxX3xXexX1xX10xX2fxX3xX4xX1xX97xX62xX19xX2bxX3xXexXf3x1031fxX19xX1xX3xXexXdxX19xX1xX3xX2bxXdxd1c5xX19xX3xX31xXdxXd3xX19xX3xXexX1xXd8xX4xX70xX3xX4xXe4xX19xX2bxX3xXexXb4xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX4xX2fxXdxX3xXexX1xXdxX70xX3xX4xX1xc2a0xXb8xX3xXexX1xXdxX3xXbaxX36exXb8xX3xX96xX36exX2fxX3xX19xX2bxX1xXdxX246xXb8xX3xXexX24axX4xX3xX19xX1xX97xX3xXb8xX22exXexX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXe8xXexX3xXbaxX2f5xX3xX2bxXdxX24axXbxX3xX19xX1xX1dxX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xX9bxX1dxX3xXb8x132e1xXdxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXbaxXb4xX19xX1xX3xX2bxXdxXb4xX3xX5xXcexXdxX3xX31xXd3xXexX3xX2a1xXfbxX36exX3xX2a1xXfbxXb4xX3xXexXf3xX363xX19xX1xX3xX1xX14xX4xX3xXexXe8xXbxX70xX3xXe4xX19xX3xX5xXfbxX6bxXc5xX19xX3xX4xef1fxX6xX3xXexX1xX301xX6bxX3xX9bxX1dxX3xXexXf3xX5exX78xX3xX286xX224xX6bxX3xX4x14de4xX19xX2bxX3xX5xX1dxX3xX4xe50cxX19xX3xX4xXd8xX3xXbax15763xX3xX4xXb4xX4xX3xX19xX1xX1dxX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xX31xX228xXbxX3xXexX1xX21axXdxX3xXbaxXdxXfaxXfbxX3xX4xX1xX5bxX19xX1xX3xX9bxXdxXc5xX4xX3xXe4xX19xX3xXexXe8xXbxX70xX3xX1xXc5xX3xXexX1xXc9xX19xX2bxX3xX5xXcexXdxX3xX31xXdxXd3xX19xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xXb4xX4xX3xX10xXb8xX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12xX59xXe4xX3xX22dxX246xX3xXcxX1xX228xX3xXcxX1xXfbxX3xX13xX97xX62xX19xX2bxX3xX26dxX3xX13xXdxXc5xXfbxX3xXexXf3xX97xX8cxX19xX2bxX3xXcxXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX59xX221xX3xXcxX224xX19xX3xX227xX228xX19xX1xX3xX22cxX22dxX22exX4xX3xX13xX1dxX233xX3xX4xX1xX2fxX3xX96xXdxXd3xXexX145xX3x11d8bxX59xX1xX24axX19xX2bxX3xXexXe4xXdxX3xX9bx13ed7xX6xX3xX31xXd3xXexX3xXexX1xX24axX4xX3xX5xX301xX19xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX213xX3xX4xXfbxXc9xXdxX3xX4xX312xX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX8axX78xX3xX286xX224xX6bxX3xX4xX430xX19xX2bxX3xX5xX1dxX3xX5xX301xX19xX3xXexX1xXd8xX3xX192xX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXexXddxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX213xX3xXbaxX43fxX3xXbaxXb4xX19xX1xX3xX2bxXdxXb4xX3xXexX1xb049xX4xX3xX4xX1xX398xXexX3xX19xX438xX19xX2bxX3xX5xX572xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xXb4xX4xX3xX10xXb8xX78xX3xX227xXdxXc5xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX213xX3xXbaxX97xXc1xX4xX3xX4xX1xX24axX19xX2bxX3xXexXe4xXdxX3xXexX1xX572xX4xX3xX1xXdxXc5xX19xX3xX19xX2bxX1xXdxX246xXb8xX3xX19xX2bx11534xXexX3xXbaxX24axX19xX2bxX3xX19xX1xX97xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX301xX19xX3xX4xX41bxX6xX3xX2xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXe8xXexX3xXbaxX2f5xX3xX2bxXdxX24axXbxX3xX4xXb4xX4xX3xX10xXb8xX3xX4xX1xXfbx10111xX19xX3xX96xX228xX3xXexX224xXb8xX3xX5xXf0xX3xX9bxX6exX19xX2bxX3xX9bxX1dxX19xX2bxX3xX1xX62xX19xX3xX31xX1xXdxX3xX96xX97xX39xX4xX3xX9bxX1dxX2fxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xff62xX19xX1xX3xXexX1xXd8xX4x113c6xX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX0xXdxXb8xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX19xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX56xXexX1xX145xX3xX77xX2xX149xXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX145xX3xX156xX2xX3dxXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX44xX44xXdxX78xX96xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX78xX9bxX19xX44xX19xX10xX140xX7xX44xX17exX3dxX17exX77xX44xX2xX3dxX184xX56xX3dxX3dxX77xX3dxX17exX2xX3dxXexX2xef73xX8axX184xX5xX17exX26dxX77xX184xX56xX149xX17exX17exX2xX192xX17exX17exXexX77xX156xX17exX2xX184xX5xX3dxX78xX196xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX7xX25xX19xX3xX7xX1dxX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxXaxX3xX140xXdxX56xXexX1xX9xXaxX77xX2xX149xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX156xX2xX3dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xbc22xXfbxX6xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX213xX3xX2bxXdxX24axXbxX3xX4xXb4xX4xX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXbaxXb4xX19xX1xX3xX2bxXdxXb4xX3xX4xX1xX398xXexX3xX5xX97xXc1xX19xX2bxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12xX286xXb4xX19xX1xX3xX2bxXdxXb4xX3xX31xXd3xXexX3xX2a1xXfbxX36exX3xXexX4fexX3xX19xX1xX6exX19xX2bxX3xX5xX301xX19xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX213xX3xX8cxX3xXcxXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX59xX221xX3xXcxX224xX19xX3xX227xX228xX19xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX398xX6bxX70xX3xX8cxX3xX5xX301xX19xX3xXexX1xXdxX3xXbaxX301xXfbxX3xXexXdxX246xX19xX3xX19xX2bxX6xX6bxX3xX7xX6xXfbxX3xXbaxXc1xXexX3xX19xX2bxX1xX5bxX3xX56xX228xX4xX1xX3xX59xX2fxX9bxXdxX56xX26dxX2xX8axX70xX3xXbxX1xX301xX19xX3xX5xX39xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX108xX3xX31xXd3xXexX3xX2a1xXfbxX36exX3xXf3xX398xXexX3xXexX1xX398xXbxX78xX3xX20axXd3xXexX3xX2a1xXfbxX36exX3xXbaxX97xXc1xX4xX3xX4xXe4xX19xX2bxX3xX96xXc9xX3xXexXcexXdxX3xX4xXfbxX22exX4xX3xX1xX14xXbxX3xXbxX1x139fcxX3xX1xXfbxX6bxX19xX1xX3xX4xXb4xX4xX3xX5xX39xXbxX3xXbaxX2f5xX3xX31xX1xXdxXd3xX19xX3xX19xX1xXdxXfaxXfbxX3xXbxX1xX856xX3xX1xXfbxX6bxX19xX1xX3xX9bxX1dxX2fxX3xX4xXfbxX22exX4xX3xXexX629xX4xX1xX3xX4xX572xX4xX3xX1xX62xX19xX3xXbaxX43fxX3xXbax163e9xX19xX2bxX3xX1xX1dxX19xX1xX3xX4xX312xX19xX2bxX3xX19xX1xX1dxX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXexXf3xX2fxX19xX2bxX3xX9bxXdxXc5xX4xX3xXexXcexX2fxX3xXbaxXdxXfaxXfbxX3xX31xXdxXc5xX19xX70xX3xXbaxX22exX19xX2bxX3xX9bxXdxX246xX19xX70xX3xX19xX1xX103xX4xX3xX19xX1xX8cxX3xX4xX2fxX19xX3xX10xXb8xX3xX1xX14xX4xX3xXexXe8xXbxX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12x11b5axXb8xX3xX22dxX246xX3xXcxX1xX228xX3xXcxXf3xX1dxX3xc609xXdxX6xX19xX2bxX70xX3xX5xX39xXbxX3xX8axX59xX70xX3xXcxXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX59xX221xX3xXcxX224xX19xX3xX227xX228xX19xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX96xXdxXd3xXexX145xX3xX4f2x16137xX24axXexX3xX31xXdxX19xX1xX3xX19xX2bxX1xXdxXc5xXb8xX3xXexX4fexX3xX4xXb4xX4xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX213xX70xX3xX4xX1xX24axX19xX2bxX3xX10xXb8xX3xXexXe8xXbxX3xXexXf3xXfbxX19xX2bxX3xX1xX62xX19xX3xX9bxX1dxX2fxX3xX19xX1xX6exX19xX2bxX3xX31xXdxXd3xX19xX3xXexX1xXd8xX4xX3xXbaxX97xXc1xX4xX3xX4xXb4xX4xX3xXexX1xX301xX6bxX3xX4xXe4xX3xXe4xX19xX3xX5xXfbxX6bxXc5xX19xX70xX3xXbaxX899xX19xX2bxX3xXexX1xX21axXdxX3xXexX363xXb8xX3xXexX1xX246xXb8xX3xX19xX1xXdxXfaxXfbxX3xX56xXcexX19xX2bxX3xXbaxXfaxX3xXexXf3xX246xX19xX3xX4xXb4xX4xX3xXexXf3xX6xX19xX2bxX3xXb8xXcexX19xX2bxX3xXbaxX43fxX3xXexX1xX6xXb8xX3xX31xX1xX36exX2fxX14cxX3xXexXddxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xXexX4fexX19xX2bxX3xX19xX1xX108xXb8xX3xX1xX14xX4xX3xXexX1xX246xXb8xX3xXexXcexXdxX3xX19xX1xX1dxX70xX3xXexXf3xX6xX2fxX3xXbaxXddxXdxX3xXbaxX43fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10362xX3xX4xXb4xX4xX1xX3xX2bxXdxX36exXdxX3xX19xX1xX6exX19xX2bxX3xXbaxXfaxX3xX31xX1xX108xX631xX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX0xXdxXb8xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX19xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX56xXexX1xX145xX3xX77xX2xX149xXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX145xX3xX156xX2xX3dxXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX44xX44xXdxX78xX96xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX78xX9bxX19xX44xX19xX10xX140xX7xX44xX17exX3dxX17exX77xX44xX77xX184xX56xX149xX17exX17exX2xX156xX2xX156xXexX149xX156xX77xX192xX156xX5xX3dxX78xX196xXbxX2bxX199xXf3xX9xX77xX156xX149xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX7xX25xX19xX3xX7xX1dxX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxXaxX3xX140xXdxX56xXexX1xX9xXaxX77xX2xX149xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX156xX2xX3dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX8axX3xXexXe8xXbxX3xXexXf3xXfbxX19xX2bxX3xXe4xX19xX3xXexXe8xXbxX3xXexXf3xX97xX39xX4xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12x14d75xX3xX1xX301xXfbxX3xX1xXd3xXexX3xX4xXb4xX4xX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX70xX3xX31xXd3xXexX3xX2a1xXfbxX36exX3xX4xXb4xX4xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX213xX3xX5xX301xX19xX3xXexX1xXd8xX3xX17exX70xX3xX192xX3xXbaxX2f5xX3xXexXc9xXexX3xX56xX301xX19xX3xX5xX246xX19xX3xX7xX6xXfbxX3xX19xX1xX6exX19xX2bxX3xXbaxXdxXfaxXfbxX3xX4xX1xX5bxX19xX1xX3xX9bxXfaxX3xX2bxXdxX36exXdxX3xXbxX1xXb4xXbxX3xXe4xX19xX3xX5xXfbxX6bxXc5xX19xX3xX1xXc1xXbxX3xX5xXf0xX70xX3xX1xXdxXc5xXfbxX3xX2a1xXfbxX36exX78xX3xX286xXd3xX19xX3xX19xX6xX6bxX70xX3xX19xX1xX6exX19xX2bxX3xX19xX2bxX1dxX6bxX3xXe4xX19xX3xXexXe8xXbxX3xX4xXfbxXc9xXdxX3xX4xX312xX19xX2bxX3xX19xX1dxX6bxX3xX9bxX39xXdxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXbaxX2f5xX3xXexXf3xX8cxX3xX19xX246xX19xX3xX19xX1xfd86xX3xX19xX1xX1dxX19xX2bxX70xX3xX31xX1xXe4xX19xX2bxX3xXb4xXbxX3xX5xX572xX4xX3xX31xX1xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX10xXb8xX3xXbaxX2f5xX3xX5xX1dxXb8xX3xX4xX1xX41bxX3xX31xXdxXd3xX19xX3xXexX1xXd8xX4xX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX26dxX6xX5xXdxX2bxX19xX145xX3xX4xX10xX19xXexX10xXf3xX14cxXaxX12xX0xX7xXexXf3xX2fxX19xX2bxX12xX286xX36exXb8xX3xX96xX36exX2fxX3xX7xXd8xX4xX3xX31xX1x11f03xX10xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX0xX44xX7xXexXf3xX2fxX19xX2bxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12x13f71xX19xX1xX3xX1xX97xX8cxX19xX2bxX3xX4xX41bxX6xX3xX56xX228xX4xX1xX3xX96xXc5xX19xX1xX3xX31xX1xXdxXd3xX19xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX1dxX2fxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxX3xX19xX438xXb8xX3xX19xX6xX6bxX3xXb8xXfbxX22exX19xX3xX1xX62xX19xX3xX7xX2fxX3xX9bxX39xXdxX3xX19xX438xXb8xX3xXexXf3xX97xX39xX4xX3xX156xX149xX3xX19xX2bxX1dxX6bxX78xX3xX59xXb4xX4xX3xX19xX1xX1dxX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXbaxX6xX19xX2bxX3xXbxX1xX36exXdxX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX856xX4xX3xX56xXfbxX6bxX3xXexXf3xX363xX3xX1xX2fxXcexXexX3xXbaxX22exX19xX2bxX3xX56xXcexX6bxX3xX1xX14xX4xX70xX3xXe4xX19xX3xXexXe8xXbxX3xX56xX97xX39xXdxX3xXexX1xX21axXdxX3xXexXdxXd3xXexX3xX19xX103xX19xX2bxX3xX19xX108xX19xX2bxX70xX3xX31xX1xX103xX4xX3xX19xX2bxX1xXdxXc5xXexX78xX3xX59xX1xX629xX19xX1xX3xX9bxX363xX3xXexX1xXd3xX70xX3xX4xX312xX19xX2bxX3xX9bxX39xXdxX3xX9bxXdxXc5xX4xX3xXbaxX36exXb8xX3xX96xX36exX2fxX3xX31xXdxXd3xX19xX3xXexX1xXd8xX4xX70xX3xX9bxXdxXc5xX4xX3xX4xX1xX438xXb8xX3xX5xX2fxX3xX7xXd8xX4xX3xX31xX1xXcc4xX10xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX430xX19xX2bxX3xXbaxX97xXc1xX4xX3xX4xXb4xX4xX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXbaxX5bexXexX3xX5xX246xX19xX3xX1xX1dxX19xX2bxX3xXbaxX301xXfbxX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX0xXdxXb8xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX19xXexX10xXf3xX3xX56xXexX1xXfbxXb8xX96xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX56xXexX1xX145xX3xX77xX2xX149xXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX145xX3xX156xX2xX3dxXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX44xX44xXdxX78xX96xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX78xX9bxX19xX44xX19xX10xX140xX7xX44xX17exX3dxX17exX77xX44xX2xX3dxX184xX56xX3dxX3dxX77xX3dxX2xX149xX17exXexX77xX149xX192xX6b7xX5xX2xX26dxX77xX184xX56xX149xX17exX17exX2xX149xX3dxX192xXexX2xX77xX149xX3dxX2xX5xX3dxX78xX196xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX7xX25xX19xX3xX7xX1dxX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxXaxX3xX140xXdxX56xXexX1xX9xXaxX77xX2xX149xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX156xX2xX3dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xXcxXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX59xX221xX3xX912xXdxX6xX19xX2bxX3xX286xX899xX19xX2bxX3xXbaxXdxXfaxXfbxX3xX4xX1xX5bxX19xX1xX3xX2bxXdxX21axX3xX1xX14xX4xX3xX1xXc1xXbxX3xX5xXf0xX3xXexXf3xX2fxX19xX2bxX3xX19xX2bxX1dxX6bxX3xX19xX103xX19xX2bxX3xX19xX108xX19xX2bxX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12xXcxX1xX301xX6bxX3xX2caxX2bxXfbxX6bxb288xX19xX3xXcxXf3xX14xX19xX2bxX3xXcxX1dxXdxX3xX26dxX3xX13xXdxXc5xXfbxX3xXexXf3xX97xX8cxX19xX2bxX3xXcxXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX59xX221xX3xX912xXdxX6xX19xX2bxX3xX286xX899xX19xX2bxX3xX22cxX1xXfbxX6bxXc5xX19xX3xX20axX32xX3xf157xX19xX1xX233xX3xX4xX1xX2fxX3xX96xXdxXd3xXexX145xX3xX4f2xX286xX43fxX3xXbaxX36exXb8xX3xX96xX36exX2fxX3xX7xXd8xX4xX3xX31xX1xXcc4xX10xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX70xX3xX4xX1xX24axX19xX2bxX3xXexXe4xXdxX3xXbaxX2f5xX3xX4xX1xX41bxX3xXbaxX22exX19xX2bxX3xXbaxXdxXfaxXfbxX3xX4xX1xX5bxX19xX1xX3xX5xX228xX4xX1xX3xX1xX14xX4xX78xX3xX59xX1xX97xX62xX19xX2bxX3xXexXf3xX363xX19xX1xX3xX1xX14xX4xX3xX4xX1xX629xX19xX1xX3xX31xX1xX108xX6xX3xXbaxX2f5xX3xX31xXd3xXexX3xXexX1xX24axX4xX3xX9bxX1dxX2fxX3xX19xX2bxX1dxX6bxX3xX17exX77xX44xX77xX70xX3xXexX1xX21axXdxX3xX2bxXdxX6xX19xX3xX4xX5exX19xX3xX5xXcexXdxX3xX19xX1dxX6bxX3xX4xX1xX24axX19xX2bxX3xXexXe4xXdxX3xX56xX1dxX19xX1xX3xXbaxX43fxX3xXe4xX19xX3xXexXe8xXbxX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12xX22dxX228xX4xX1xX3xX1xX14xX4xX3xX96xXfbxXddxXdxX3xX7xXb4xX19xX2bxX3xX4xX430xX19xX2bxX3xX96xX103xXexX3xXbaxX301xXfbxX3xXexX4fexX3xX77xX1xX192xX3dxX3xXbxX1xX24axXexX3xXbaxX43fxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX6xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX9bxX1dxX2fxX3xX5xX24axX4xX3xX1xX62xX19xX3xX8axX3xX2bxXdxX21axX78xX3xXcxX97xX62xX19xX2bxX3xXexX572xX70xX3xX96xXfbxXddxXdxX3xX4xX1xXdxXfaxXfbxX3xX9bxX1dxX2fxX3xX1xX14xX4xX3xXexX4fexX3xX31xX1xX2fxX36exX19xX2bxX3xX2xX149xX1xX3xX9bxX1dxX3xX31xXd3xXexX3xXexX1xX24axX4xX3xXexXf3xX97xX39xX4xX3xX2xX184xX1xX78xX3xfeeexX3ddxXdxX3xXexXfbxX301xX19xX70xX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xX4xX430xX19xX2bxX3xX4xX1xX5bxX3xXexXddxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xXe4xX19xX3xXexXe8xXbxX3xX192xX3xX96xXfbxXddxXdxX3xX4xX1xXdxXfaxXfbxX70xX3xX19xX2bxX2fxX1dxXdxX3xXf3xX6xX3xX1xX97xX39xX19xX2bxX3xX56xf6a1xX19xX3xX4xXb4xX4xX3xX10xXb8xX3xXexX572xX3xX1xX14xX4xX631xX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX0xXdxXb8xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX19xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX56xXexX1xX145xX3xX77xX2xX149xXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX145xX3xX156xX2xX3dxXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX44xX44xXdxX78xX96xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX78xX9bxX19xX44xX19xX10xX140xX7xX44xX17exX3dxX17exX77xX44xX77xX184xX56xX149xX17exX17exX2xX77xX192xX156xXexX184xX77xX77xX149xX149xX5xX3dxX78xX196xXbxX2bxX199xXf3xX9xX6b7xX8axX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX7xX25xX19xX3xX7xX1dxX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxXaxX3xX140xXdxX56xXexX1xX9xXaxX77xX2xX149xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX156xX2xX3dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX2caxX97xX39xX4xX3xXfbxXc9xX19xX2bxX3xXbaxX97xXc1xX4xX3xX4xXfbxX19xX2bxX3xXd8xX19xX2bxX3xXbaxX301xX6bxX3xXbaxX41bxX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12xX286xXdxXfaxXfbxX3xXbaxXb4xX19xX2bxX3xXb8xX4fexX19xX2bxX3xX5xX1dxX3xX7xX6xXfbxX3xXexX1xX21axXdxX3xX2bxXdxX6xX19xX3xX19xX2bxX1xX5bxX3xX56xX2fxX3xX56xX228xX4xX1xX3xX96xXc5xX19xX1xX70xX3xX1xX301xXfbxX3xX1xXd3xXexX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXbaxX2f5xX3xX5xXfbxX6bxXc5xX19xX3xX4xX1xX2fxX3xXb8xX363xX19xX1xX3xXexX1xX108xXdxX3xX2a1xXfbxX10xX19xX3xXb8xX6xX19xX2bxX3xXexX1xX10xX2fxX3xX19xX97xX39xX4xX3xXfbxXc9xX19xX2bxX3xXb8xX3ddxXdxX3xX96xXfbxXddxXdxX3xXbaxXd3xX19xX3xX5xX39xXbxX78xX3xX25cxX246xX19xX3xX4xXcexX19xX1xX3xXbaxX108xX70xX3xX9bxXdxXc5xX4xX3xXbaxX36exXb8xX3xX96xX36exX2fxX3xX19xX97xX39xX4xX3xXfbxXc9xX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX24axX4xX3xX8cxX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xX5xXfbxXe4xX19xX3xXbaxX97xXc1xX4xX3xX4xXb4xX4xX3xXexX1xX301xX6bxX3xX4xXe4xX3xX2bxXdxXb4xX2fxX3xX2a1xXfbxX6xX19xX3xXexX224xXb8xX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12xXcxX1xX301xX6bxX3xX2caxX2bxXfbxX6bxXfabxX19xX3xX286xX363xX19xX1xX3xX13xX36exXdxX3xX26dxX3xX13xXdxXc5xXfbxX3xXexXf3xX97xX8cxX19xX2bxX3xXcxXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX59xX221xX3xX2caxX2bxXfbxX6bxXfabxX19xX3xXcxX398xXexX3xXcxX1xX1dxX19xX1xX3xX22cxX59xX6xX19xX3xX22dxX22exX4xX233xX3xX4xX1xX2fxX3xX96xXdxXd3xXexX145xX3xX4f2xXcxXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXbaxX2f5xX3xX31xXf0xX3xX1xXc1xXbxX3xXbaxX899xX19xX2bxX3xX9bxX39xXdxX3xXbaxX62xX19xX3xX9bxX228xX3xX4xX108xX3xXfbxX6bxX3xXexX629xX19xX3xXbaxX43fxX3xX4xXfbxX19xX2bxX3xXd8xX19xX2bxX3xXbaxX301xX6bxX3xXbaxX41bxX3xX19xX97xX39xX4xX3xXfbxXc9xX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX78xX3xX1155xX312xX6xX3xX19xX103xX19xX2bxX3xX19xX108xX19xX2bxX3xX19xX1dxX6bxX70xX3xX19xX97xX39xX4xX3xXbxX1xXb4xXexX3xX9bxXfaxX3xX4xXb4xX4xX3xX5xX39xXbxX3xX31xX1xXe4xX19xX2bxX3xX1xXcexX19xX3xX4xX1xXd3xX3xX7xXc9xX3xX5xX97xXc1xX19xX2bxX3xXb8xX1dxX3xXbaxX36exXb8xX3xX96xX36exX2fxX3xXbaxX301xX6bxX3xXbaxX41bxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xXb4xX4xX3xX10xXb8xX3xX7xX213xX3xX56xX856xX19xX2bxX631xX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX0xXdxXb8xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX19xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX56xXexX1xX145xX3xX77xX2xX149xXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX145xX3xX156xX2xX3dxXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX44xX44xXdxX78xX96xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX78xX9bxX19xX44xX19xX10xX140xX7xX44xX17exX3dxX17exX77xX44xX77xX184xX56xX149xX17exX17exX2xX6b7xX2xX3dxXexX156xX77xX2xX6b7xX2xX5xX3dxX78xX196xXbxX2bxX199xXf3xX9xX184xX8axX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX7xX25xX19xX3xX7xX1dxX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxXaxX3xX140xXdxX56xXexX1xX9xXaxX77xX2xX149xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX156xX2xX3dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xXcxX398xXexX3xX4xX36exX3xX4xXb4xX4xX3xXbxX1xX5exX19xX2bxX3xX1xX14xX4xX3xX8cxX3xXcxXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX59xX221xX3xX2caxX2bxXfbxX6bxXfabxX19xX3xXcxX398xXexX3xXcxX1xX1dxX19xX1xX3xXbaxX97xXc1xX4xX3xXexXf3xX6xX19xX2bxX3xX96xX228xX3xXf3xXdxX3xXbaxXe4xX3xX4xX1xXc9xX19xX2bxX3xX19xX103xX19xX2bxX3xX19xX108xX19xX2bxX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12xX59xX312xX19xX2bxX3xX9bxX39xXdxX3xXbaxX108xX70xX3xXcxXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX59xX221xX3xX2caxX2bxXfbxX6bxXfabxX19xX3xXcxX398xXexX3xXcxX1xX1dxX19xX1xX3xX4xX430xX19xX2bxX3xXbaxX2f5xX3xX5xX1dxXb8xX3xXexXc9xXexX3xX4xXe4xX19xX2bxX3xXexXb4xX4xX3xX14bxX2f5xX3xX1xX22exXdxX3xX1xX108xX6xX3xX1xXfbxX6bxX3xXbaxX22exX19xX2bxX3xX19xX2bxXfbxX899xX19xX3xX5xX572xX4xX3xXbaxX43fxX3xX96xXddxX3xX7xXfbxX19xX2bxX3xXexX1xX246xXb8xX3xX2a1xXfbxXcexXexX3xXb8xXb4xXexX3xX22cxXexXf3xXfbxX19xX2bxX3xX96xX363xX19xX1xX3xXb8xX3ddxXdxX3xX5xX39xXbxX3xX6b7xX3xX2a1xXfbxXcexXexX233xX3xX9bxX1dxX3xX5xX103xXbxX3xXf3xXdxX3xXbaxXe4xX3xX8cxX3xXexX398xXexX3xX4xX36exX3xX4xXb4xX4xX3xX4xX213xX6xX3xX7xXddxX70xX3xX4xX213xX6xX3xX4xX1xX629xX19xX1xX3xXbaxX43fxX3xX4xX1xX10xX3xX19xX103xX19xX2bxX70xX3xX4xXb4xX4xX1xX3xX19xX1xXdxXc5xXexX3xX4xX1xX2fxX3xX4xXb4xX4xX3xXbxX1xX5exX19xX2bxX3xX1xX14xX4xX78xX3xXcxXf3xX2fxX19xX2bxX3xXb8xX3ddxXdxX3xX96xXfbxXddxXdxX3xXbaxXd3xX19xX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX70xX3xX19xX2bxX2fxX1dxXdxX3xX9bxXdxXc5xX4xX3xX19xX1xX103xX4xX3xX19xX1xX8cxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXe4xX19xX3xXexXe8xXbxX70xX3xX1xXc5xX3xXexX1xXc9xX19xX2bxX3xX5xXcexXdxX3xX31xXdxXd3xX19xX3xXexX1xXd8xX4xX70xX3xX4xXb4xX4xX3xXexX1xX301xX6bxX3xX4xXe4xX3xX2bxXdxXb4xX2fxX3xX4xX430xX19xX2bxX3xX31xX1xXe4xX19xX2bxX3xX2a1xXfbxX246xX19xX3xX56xX5bexX19xX3xX56xX5exX3xX4xXb4xX4xX3xX10xXb8xX3xXexX572xX3xX96xX36exX2fxX3xX9bxXc5xX3xX7xXd8xX4xX3xX31xX1xXcc4xX10xX3xX4xX41bxX6xX3xXb8xX363xX19xX1xX3xX96x155c6xX19xX2bxX3xX4xX1xXd3xX3xXbaxX22exX3xX438xX19xX3xXfbxXc9xX19xX2bxX3xXbaxX36exXb8xX3xX96xX36exX2fxX3xX9bxXc5xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX2fxX1dxX19xX3xXexX1xX572xX4xX3xXbxX1xX5f8xXb8xX78xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12xX2caxX2bxX1dxX6bxX3xXexX1xXdxX3xXbaxX6xX19xX2bxX3xXexX39xXdxX3xX2bxX301xX19xX70xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX8axX3xXbaxX6xX19xX2bxX3xXbaxXd3xXb8xX3xX19xX2bxX97xXc1xX4xX3xXexX1xX21axXdxX3xX2bxXdxX6xX19xX70xX3xX7xX25xX19xX3xX7xX1dxX19xX2bxX3xX9bxX97xXc1xXexX3xX2a1xXfbxX6xX3xXexX1xX213xX3xXexX1xXb4xX4xX1xX3xX96xX17f7xX19xX2bxX3xX7xX572xX3xXexX572xX3xXexXdxX19xX3xX9bxXfaxX3xX31xXdxXd3xX19xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX9bxX1dxX3xX7xX572xX3xX4xX1xXfbxX5f8xX19xX3xX96xX228xX3xXexXc9xXexX3xX19xX1xX398xXexX3xX9bxXfaxX3xX7xXd8xX4xX3xX31xX1xXcc4xX10xX70xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX301xX19xX3xX4xX1xX2fxX3xXb8xX22exXexX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX56xXdxXfabxX19xX3xXf3xX6xX3xXexXf3xX2fxX19xX2bxX3xXbaxXdxXfaxXfbxX3xX31xXdxXc5xX19xX3xXexX1xX21axXdxX3xXexXdxXd3xXexX3xX31xX1xX103xX4xX3xX19xX2bxX1xXdxXc5xXexX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXf3xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xXexX6xX96xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14bxX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX2bxX9xXaxX3dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX56xX56xXdxX19xX2bxX9xXaxX149xXaxX12xX0xXexX96xX2fxX56xX6bxX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX2fxX56xX6bxXaxX12xX20axX32xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX1dxX2fxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxX3xX4xX1xXfbxX6bxX246xX19xX3xX9bxX1dxX3xX31xX1xXe4xX19xX2bxX3xX4xX1xXfbxX6bxX246xX19xX3xX19xX438xXb8xX3xX19xX6xX6bxX3xXbaxX97xXc1xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX9bxX1dxX2fxX3xX19xX2bxX1dxX6bxX3xX2xX77xX3xX26dxX3xX2xX6b7xX44xX6b7xX78xX3xXcxX1xX10xX2fxX3xXbaxX108xX70xX3xX4xXb4xX4xX3xXexX1xX629xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX1dxX2fxX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX41xXcxX3xX31xX1xXe4xX19xX2bxX3xX4xX1xXfbxX6bxX246xX19xX3xXexX1xXdxX3xX192xX3xXb8xXe4xX19xX145xX3xXcxX2fxXb4xX19xX70xX3xX227xX438xX19xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX1xX363xX19xX1xX3xXexX1xXd8xX4xX3xXexX572xX3xX5xXfbxXe8xX19xX3xX9bxX1dxX3xXcxXdxXd3xX19xX2bxX3xXfe7xX19xX1xX3xX31xXd3xXexX3xX1xXc1xXbxX3xXexXf3xX103xX4xX3xX19xX2bxX1xXdxXc5xXb8xX3xX9bxX1dxX3xXexX572xX3xX5xXfbxXe8xX19xX14cxX3xX9bxX1dxX2fxX3xXexXf3xX97xX21axX19xX2bxX3xXcxX13xX41xXcxX3xX4xX1xXfbxX6bxX246xX19xX70xX3xX19xX2bxX2fxX1dxXdxX3xX192xX3xXb8xXe4xX19xX3xX4xX1xXfbxX19xX2bxX3xXexX1xXdxX3xX9bxX1dxX2fxX3xX19xX2bxX1dxX6bxX3xX2xX77xX44xX6b7xX70xX3xX4xXb4xX4xX3xXb8xXe4xX19xX3xX4xX1xXfbxX6bxX246xX19xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX1dxX2fxX3xX19xX2bxX1dxX6bxX3xX2xX6b7xX44xX6b7xX78xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexXf3xX12xX0xX44xXexX96xX2fxX56xX6bxX12xX0xX44xXexX6xX96xX5xX10xX12xX0xXfbxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX26dxXexX1xXfbxXb8xX96xX26dxX6xX19xX56xX26dxX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXbaxX36exXb8xX3xX96xX36exX2fxX3xX19xX2bxX1xXdxX246xXb8xX3xXexX24axX4xX70xX3xX6xX19xX3xXexX2fxX1dxX19xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX1dxX2fxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xX9bxX1dxX3xXexXc9xXexX3xX19xX2bxX1xXdxXc5xXbxX3xXcxX13xX41xXcxXaxX3xX1xXf3xX10x12cccxX9xXaxX44xX2bxXdxX6xX2fxX26dxX56xXfbxX4xX44xX1xX6xX26dxXexXdxX19xX1xX26dxX56xX6xXb8xX26dxX96xX6xX2fxX26dxX19xX2bxX1xXdxX10xXb8xX26dxXexXfbxX4xX26dxX6xX19xX26dxXexX2fxX6xX19xX26dxX31xX6bxX26dxXexX1xXdxX26dxX9bxX6xX2fxX26dxX5xX2fxXbxX26dxX2xX3dxX26dxX9bxX6xX26dxXexX2fxXexX26dxX19xX2bxX1xXdxX10xXbxX26dxXexX1xXbxXexX44xX2xX8axX156xX77xX8axX156xX78xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX2bxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX44xXb8xX10xX56xXdxX6xX44xX2xX17exX3dxX44xX19xX10xX140xX7xX44xX17exX3dxX17exX3dxX44xX77xX184xX56xX77xX17exX17exX3dxX3dxX17exX3dxXexX149xX17exX184xX77xX3dxX5xX3dxX78xX196xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX7xX25xX19xX3xX7xX1dxX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX9bxX12xX0xX7xXexXf3xX2fxX19xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXbaxX36exXb8xX3xX96xX36exX2fxX3xX19xX2bxX1xXdxX246xXb8xX3xXexX24axX4xX70xX3xX6xX19xX3xXexX2fxX1dxX19xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX1dxX2fxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xX9bxX1dxX3xXexXc9xXexX3xX19xX2bxX1xXdxXc5xXbxX3xXcxX13xX41xXcxXaxX3xX1xXf3xX10xX1b75xX9xXaxX44xX2bxXdxX6xX2fxX26dxX56xXfbxX4xX44xX1xX6xX26dxXexXdxX19xX1xX26dxX56xX6xXb8xX26dxX96xX6xX2fxX26dxX19xX2bxX1xXdxX10xXb8xX26dxXexXfbxX4xX26dxX6xX19xX26dxXexX2fxX6xX19xX26dxX31xX6bxX26dxXexX1xXdxX26dxX9bxX6xX2fxX26dxX5xX2fxXbxX26dxX2xX3dxX26dxX9bxX6xX26dxXexX2fxXexX26dxX19xX2bxX1xXdxX10xXbxX26dxXexX1xXbxXexX44xX2xX8axX156xX77xX8axX156xX78xX1xXexXb8xXaxX12xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXbaxX36exXb8xX3xX96xX36exX2fxX3xX19xX2bxX1xXdxX246xXb8xX3xXexX24axX4xX70xX3xX6xX19xX3xXexX2fxX1dxX19xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX1dxX2fxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xX9bxX1dxX3xXexXc9xXexX3xX19xX2bxX1xXdxXc5xXbxX3xXcxX13xX41xXcxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXf3xX2fxX19xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX286xX43fxX3xXbxX1xX312xX3xX1xXc1xXbxX3xX9bxX39xXdxX3xX31xXd3xX3xX1xX2fxXcexX4xX1xX3xX19xX438xXb8xX3xX1xX14xX4xX70xX3xXexXcexXdxX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX70xX3xX9bxXdxXc5xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX1dxX2fxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xX9bxX1dxX3xXexX1xXdxX3xXexXc9xXexX3xX19xX2bxX1xXdxXc5xXbxX3xXcxX13xX41xXcxX3xX19xX438xXb8xX3xX19xX6xX6bxX3xX4xX108xX3xX19xX1xX6exX19xX2bxX3xXbaxXdxX43fxXb8xX3xXb8xX39xXdxX78xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX9bxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4f2x120f8xX246xXfbxX3xX4xX301xXfbxX3xXexXf3xXdxX43fxX19xX3xX31xX1xX6xXdxX3xX19xX2bxX1xXdxX246xXb8xX3xXexX24axX4xX3xX4xXe4xX19xX2bxX3xXexXb4xX4xX3xX4xX1xXfbxX5f8xX19xX3xX96xX228xX3xX4xXb4xX4xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX631xXaxX3xX1xXf3xX10xX1b75xX9xXaxX44xX2bxXdxX6xX2fxX26dxX56xXfbxX4xX44xX6bxX10xXfbxX26dxX4xX6xXfbxX26dxXexXf3xXdxX10xX19xX26dxX31xX1xX6xXdxX26dxX19xX2bxX1xXdxX10xXb8xX26dxXexXfbxX4xX26dxX4xX2fxX19xX2bxX26dxXexX6xX4xX26dxX4xX1xXfbxX6xX19xX26dxX96xXdxX26dxX4xX6xX4xX26dxX31xX6bxX26dxXexX1xXdxX44xX2xX8axX156xX77xX184xX8axX78xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX2bxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX44xXb8xX10xX56xXdxX6xX44xX2xX17exX3dxX44xX19xX10xX140xX7xX44xX17exX3dxX17exX77xX44xX77xX184xX56xX156xX2xX6b7xX2xX192xX17exX6b7xXexX6b7xX17exX17exX17exX192xX5xX3dxX78xX196xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX7xX25xX19xX3xX7xX1dxX19xX2bxX3xX4xX1xX2fxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX9bxX12xX0xX7xXexXf3xX2fxX19xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4f2xX1e10xX246xXfbxX3xX4xX301xXfbxX3xXexXf3xXdxX43fxX19xX3xX31xX1xX6xXdxX3xX19xX2bxX1xXdxX246xXb8xX3xXexX24axX4xX3xX4xXe4xX19xX2bxX3xXexXb4xX4xX3xX4xX1xXfbxX5f8xX19xX3xX96xX228xX3xX4xXb4xX4xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX631xXaxX3xX1xXf3xX10xX1b75xX9xXaxX44xX2bxXdxX6xX2fxX26dxX56xXfbxX4xX44xX6bxX10xXfbxX26dxX4xX6xXfbxX26dxXexXf3xXdxX10xX19xX26dxX31xX1xX6xXdxX26dxX19xX2bxX1xXdxX10xXb8xX26dxXexXfbxX4xX26dxX4xX2fxX19xX2bxX26dxXexX6xX4xX26dxX4xX1xXfbxX6xX19xX26dxX96xXdxX26dxX4xX6xX4xX26dxX31xX6bxX26dxXexX1xXdxX44xX2xX8axX156xX77xX184xX8axX78xX1xXexXb8xXaxX12xX4f2xX1e10xX246xXfbxX3xX4xX301xXfbxX3xXexXf3xXdxX43fxX19xX3xX31xX1xX6xXdxX3xX19xX2bxX1xXdxX246xXb8xX3xXexX24axX4xX3xX4xXe4xX19xX2bxX3xXexXb4xX4xX3xX4xX1xXfbxX5f8xX19xX3xX96xX228xX3xX4xXb4xX4xX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX631xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXf3xX2fxX19xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX20axX32xX3xXexX1xXdxX3xXexXfbxX6bxX43fxX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX9bxX1dxX2fxX3xX5xX39xXbxX3xX2xX3dxX3xXcxX13xX41xXcxX3xX19xX438xXb8xX3xX1xX14xX4xX3xX17exX3dxX17exX3dxX26dxX17exX3dxX17exX2xX3xX9bxX1dxX3xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xXexXc9xXexX3xX19xX2bxX1xXdxXc5xXbxX3xXcxX13xX41xXcxX3xX19xX438xXb8xX3xX17exX3dxX17exX3dxX3xXexXcexXdxX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXbaxXfaxXfbxX3xX56xX2fxX3xXexX5bxX19xX1xX3xX4xX1xX228xXfbxX3xXexXf3xXb4xX4xX1xX3xX19xX1xXdxXc5xXb8xX3xXexXf3xX2fxX19xX2bxX3xX4xXe4xX19xX2bxX3xXexXb4xX4xX3xX4xX1xX5bxX3xXbaxXcexX2fxX78xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX9bxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xXfbxX5xX12xX0xX56xXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf3xXaxX12xX0xX44xX56xXdxX9bxX12xX0xX44xX56xXdxX9bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfe7xXfbxXexX1xX2fxXf3xXaxX12xXcxX1xX24axX6bxX3xX2caxX2bxX14xX4xX3xX26dxX3xXfe7xX19xX1xX3xXcxX398xX19xX0xX44xXbxX12
Thúy Ngọc - Anh Tấn