10 mỹ nhân chứng minh da ngăm hợp với tóc sẫm màu hơn hết
Nhờ đổi từ màu tóc vàng sang đen và nâu sẫm mà cả Olivia Wilde lẫn Angelina Jolie đều trông quyến rũ hơn hẳn.
df55x13f83xe112x148e5x1744ex12d14x17f17x17080x16e46xX7x12f35x17f09x18e9fx1989fx179aex12839xX5x131a1xXax145aexX2x19145xX3x15bd7x18e68xX3xf902xX1x192f5xX19xX3xX4xX1x159ecxX19xf5baxX3xX16xXdxX19xX1xX3x1949fxX6xX3xX19xX22xeb9axX16xX3xX1x14e90xXbxX3x1221fxfc3fxXdxX3xXex15ac1xX4xX3xX7xfd2fxX16xX3xX16x19727x10fd5xX3xX1x13c2cxX19xX3xX1xe09axXexX0x115eexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1910cxX10xX6xX29xXaxX12x190dexX1x15553xX3x10a56x105b2xXdxX3xXex19d96xX3xX16xX42xX43xX3xXexX3axX4xX3xX35xX42xX19xX22xX3xX7xX6xX19xX22xX3xX66xX10xX19xX3xX35xX42xX3xX19xX1bxX43xX3xX7xX3exX16xX3xX16xX42xX3xX4x13084xX3x13b12xX5xXdxX35xXdxX6xX3xe4c4xXdxX5xX29xX10xX3xX5xX3exX19xX3xee01xX19xX22xX10xX5xXdxX19xX6xX3x1a32cx13d55xX5xXdxX10xX3xX66x12142xX43xX3xXex1212axee00xX19xX22xX3x19f24xX43x14c0fxX4axX19xX3xXb9x110dcxX3xX1xX46xX19xX3xX1xf234xX19x120d9xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6x144f2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x1520exX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXax1422cxXdxX29xXexX1x19f08xX3x1272dx19074xXcexX2xXfbxX2x10fd9x15f1cx160daxXaxX3xXd6xXafxXb9xX29xX10xXb9xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX19xX22xX9xXax17df4xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXc0xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX22xX3xX16xXdxX19xX1xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX6xX16xX3xX1xXafxXbxX3xX35xXafxXdxX3xXexXafxX4xX3xX7xX6xX16xX3xX16xX6xX43xX3xX1xXafxX19xX3xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9x17fb0xX12ex1a3eaxXbx18ef8xX103xX1xX10xXdxX22xX1xXexXf9xXfcxX14xX14xXbxX1a5xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexXd6xX6xXafxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX35xX19xX4dxX19xX10xXf4xX7xX4dxX2xX1a1xXfcxX1a1xX4dxX2xX14xX1a1xX29xX1a1xX2x1568fxX12exX2xX14xXfbxXexX1a3xX12exX12exX101xX5xX1a1xXcex15abfxXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX12x18ca8xX42xX43xX3xXexX3axX4xX3xX7xX3exX16xX3xX22xXdx1a0c8xXbxX3x17613xX1xX43xXbaxX19xX3xX16xf28cxXexX3xX94xX5xXdxX35xXdxX6xX3xX9bxXdxX5xX29xX10xX3xXexXb9xXbaxX19xX22xX3xX7xe289xX4xX3xX19x1794axXexX3xX1xX46xX19xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xX4dxXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xX4dxXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX3xXfbxXfcxXcexX2xXfbxX2xX101xX102xX103xXaxX3xXd6xXafxXb9xX29xX10xXb9xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX19xX22xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXc0xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX22xX3xX16xXdxX19xX1xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX6xX16xX3xX1xXafxXbxX3xX35xXafxXdxX3xXexXafxX4xX3xX7xX6xX16xX3xX16xX6xX43xX3xX1xXafxX19xX3xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX1a1xX12exX1a3xXbxX1a5xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexXd6xX6xXafxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX35xX19xX4dxX19xX10xXf4xX7xX4dxX2xX1a1xXfcxX1a1xX4dxX2xX14xX1a1xX29xX1a1xX2xX1dbxXexX12exXfbxX1a1xX14xX5xX2xXcexX1e8xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX12xX215xX42xX43xX3xXexX3axX4xX3xX35xX42xX19xX22xX3xX226xX1xXdxX4axX19xX3xXa5xX19xX22xX10xX5xXdxX19xX6xX3xXaexXafxX5xXdxX10xX3xXexXb9xXbaxX19xX22xX3xX19xX1xX32xXexX3xX19xX1x1172fxXex16d47xX3xX226xX248xX16xX3xX7xX244xX4xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xX4dxXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xX4dxXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX3xXfbxXfcxXcexX2xXfbxX2xX101xX102xX103xXaxX3xXd6xXafxXb9xX29xX10xXb9xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX19xX22xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXc0xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX22xX3xX16xXdxX19xX1xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX6xX16xX3xX1xXafxXbxX3xX35xXafxXdxX3xXexXafxX4xX3xX7xX6xX16xX3xX16xX6xX43xX3xX1xXafxX19xX3xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX1a1xX12exX1a3xXbxX1a5xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexXd6xX6xXafxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX35xX19xX4dxX19xX10xXf4xX7xX4dxX2xX1a1xXfcxX1a1xX4dxX2xX14xX1a1xX29xX1a1xX2xX1dbxXexXfbxX1a3x16ae2xX1a1xX5xX1dbxXcexX1e8xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX12xXa5xX19xX19xX10xX3xX5cxX6xXexX1xX6xXf4xX6xXc0xX3xXbexX43xXc0xX4axX19xX3xXb9xXc5xX3xX1xX46xX19xX3xX1xXccxX19xX3xX226xX1xXdxX3xXexX1xX6xXc0xX3xX16xX42xX43xX3xXexX3axX4xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xX4dxXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xX4dxXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX3xXfbxXfcxXcexX2xXfbxX2xX101xX102xX103xXaxX3xXd6xXafxXb9xX29xX10xXb9xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX19xX22xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXc0xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX22xX3xX16xXdxX19xX1xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX6xX16xX3xX1xXafxXbxX3xX35xXafxXdxX3xXexXafxX4xX3xX7xX6xX16xX3xX16xX6xX43xX3xX1xXafxX19xX3xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX1a1xX12exX1a3xXbxX1a5xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexXd6xX6xXafxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX35xX19xX4dxX19xX10xXf4xX7xX4dxX2xX1a1xXfcxX1a1xX4dxX2xX14xX1a1xX29xX1a1xX2xX1dbxXexX1a1xX1dbxX12exXfcxX5xX12exXcexX1e8xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a5xXex108baxX6xX5xXdxX22xX19xXf9xX3xX1e8xX43xX7xXexXdx17b0fxXc0xX103xXaxX12xX215xX42xX43xX3xXexX3axX4xX3xX7xX3exX16xX3xX5xX42xX16xX3xX19xX67xXdxX3xXd6x17dfcxXexX3xX19xX1x17ad7xX19xX22xX3xX66x18be2xX64xX19xX22xX3xX19xX248xXexX3xX1a5xXdxX19xX1xX3xX66xf398xXbxX3xXexXb9x19fecxX19xX3xX226xX1xX43xXbaxX19xX3xX16xX22dxXexX3xX4x10e67xX6xX3x16d9axX6xX226xXafxXexX6xX3xXaexXafxX1xX19xX7xXafxX19xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xX4dxXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xX4dxXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX3xXfbxXfcxXcexX2xXfbxX2xX101xX102xX103xXaxX3xXd6xXafxXb9xX29xX10xXb9xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX19xX22xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXc0xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX22xX3xX16xXdxX19xX1xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX6xX16xX3xX1xXafxXbxX3xX35xXafxXdxX3xXexXafxX4xX3xX7xX6xX16xX3xX16xX6xX43xX3xX1xXafxX19xX3xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX1a1xX12exX1a3xXbxX1a5xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexXd6xX6xXafxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX35xX19xX4dxX19xX10xXf4xX7xX4dxX2xX1a1xXfcxX1a1xX4dxX2xX14xX1a1xX29xX1a1xX2xX1dbxXexX1a3xX4f6xX1a3xXfcxX5xXfcxXcexX1e8xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a5xXexX6b2xX6xX5xXdxX22xX19xXf9xX3xX1e8xX43xX7xXexXdxX6bfxXc0xX103xXaxX12xX215xX42xX43xX3xXexX3axX4xX3xX35xX42xX19xX22xX3xX22xXdxX223xXbxX3xXaexX10xX7xX7xXdxX4xX6xX3xXa5xX5xXd6xX6xX3xXexXb9xXbaxX19xX22xX3xXexXb9x155c4xX3xXexXb9xX43xX19xX22xX3xX1xX46xX19xX3xX4x19183xX19xX3xX16xX42xX43xX3xXexX3axX4xX3xX19xX1bxX43xX3xX7xX3exX16xX3xXd6xXdxX4axX19xX3xX4xXbaxX3xXexX1xX42xX19xX1xX3xXd6xXdx16210xX43xX3xXexX6e3xX32xX19xX22xX3xXbexX43xXc0xX4axX19xX3xXb9xXc5xX3xX4xX705xX6xX3xXexX1xX64xXdxX3xX66xX3cdxXdxXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xX4dxXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xX4dxXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX3xXfbxXfcxXcexX2xXfbxX2xX101xX102xX103xXaxX3xXd6xXafxXb9xX29xX10xXb9xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX19xX22xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXc0xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX22xX3xX16xXdxX19xX1xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX6xX16xX3xX1xXafxXbxX3xX35xXafxXdxX3xXexXafxX4xX3xX7xX6xX16xX3xX16xX6xX43xX3xX1xXafxX19xX3xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX1a1xX12exX1a3xXbxX1a5xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexXd6xX6xXafxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX35xX19xX4dxX19xX10xXf4xX7xX4dxX2xX1a1xXfcxX1a1xX4dxX2xX14xX1a1xX29xX1a1xX2xX1dbxXexXfbxX4f6xX1a3xX1dbxX5xX101xXcexX1e8xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX12xX215xX42xX43xX3xXexX3axX4xX3xX66xX10xX19xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX36xXdxX3xX19xX6e3xX36xX4xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX2exX16xX3xX4xX705xX6xX3x19e84xXdxX16xX3xXa6dxX6xXb9xX29xX6xX7xX1xXdxX6xX19xX3xX1xX46xX19xX3xX4xX92xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xX4dxXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xX4dxXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX3xXfbxXfcxXcexX2xXfbxX2xX101xX102xX103xXaxX3xXd6xXafxXb9xX29xX10xXb9xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX19xX22xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXc0xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX22xX3xX16xXdxX19xX1xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX6xX16xX3xX1xXafxXbxX3xX35xXafxXdxX3xXexXafxX4xX3xX7xX6xX16xX3xX16xX6xX43xX3xX1xXafxX19xX3xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX1a1xX12exX1a3xXbxX1a5xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexXd6xX6xXafxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX35xX19xX4dxX19xX10xXf4xX7xX4dxX2xX1a1xXfcxX1a1xX4dxX2xX14xX1a1xX29xX1a1xX2xX1dbxXexX4f6xX14xX101xX5xX1a1xXcexX1e8xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a5xXexX6b2xX6xX5xXdxX22xX19xXf9xX3xX1e8xX43xX7xXexXdxX6bfxXc0xX103xXaxX12xXe4xXc5xX19xX22xX3xX22xXdx12ee6xX19xX22xX3xX19xX1xX6e3xX3xXa6dxXdxX16xX3cfxX3x17facxXdxX1xX6xX19xX19xX6xX3xXexXb9xXbaxX19xX22xX3xX7xX244xX4xX3xX7xX92xXafxX3xX35xX42xX3xXbexX43xXc0xX4axX19xX3xXb9xXc5xX3xX1xX46xX19xX3xX35xX36xXdxX3xX16xX42xX43xX3xXexX3axX4xX3xX7xX3exX16xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xX4dxXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xX4dxXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX3xXfbxXfcxXcexX2xXfbxX2xX101xX102xX103xXaxX3xXd6xXafxXb9xX29xX10xXb9xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX19xX22xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXc0xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX22xX3xX16xXdxX19xX1xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX6xX16xX3xX1xXafxXbxX3xX35xXafxXdxX3xXexXafxX4xX3xX7xX6xX16xX3xX16xX6xX43xX3xX1xXafxX19xX3xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX1a1xX12exX1a3xXbxX1a5xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexXd6xX6xXafxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX35xX19xX4dxX19xX10xXf4xX7xX4dxX2xX1a1xXfcxX1a1xX4dxX2xX14xX1a1xX29xX1a1xX2xX1dbxXexX12exX4f6xX4f6xX12exX5xX1a3xXcexX1e8xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a5xXexX6b2xX6xX5xXdxX22xX19xXf9xX3xX1e8xX43xX7xXexXdxX6bfxXc0xX103xXaxX12x10537xX6xX19xX6xX3xX708xX10xX5xX3xXc02xX10xXc0xX3xX1xX3axX6xX3xXexXdxX8daxX43xX3xXexX1xX6e3xX3xXbexX43x16176xX3xXex185e5xX4xX3xXbexX43xXc0xX4axX19xX3xXb9xXc5xX3xX35xX36xXdxX3xX16x17548xXdxX3xXexX3axX4xX3xX19xX1bxX43xX3xX66xX10xX19xX3xX43xXbf5xX19xX3xX1a5xXafxX2exX19xX3xX4xX67xX3xX66xXdxX8daxX19xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xX4dxXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xX4dxXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX3xXfbxXfcxXcexX2xXfbxX2xX101xX102xX103xXaxX3xXd6xXafxXb9xX29xX10xXb9xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX19xX22xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXc0xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX22xX3xX16xXdxX19xX1xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX6xX16xX3xX1xXafxXbxX3xX35xXafxXdxX3xXexXafxX4xX3xX7xX6xX16xX3xX16xX6xX43xX3xX1xXafxX19xX3xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX1a1xX12exX1a3xXbxX1a5xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexXd6xX6xXafxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX35xX19xX4dxX19xX10xXf4xX7xX4dxX2xX1a1xXfcxX1a1xX4dxX2xX14xX1a1xX29xX1a1xX2xX1dbxXexX1a3xX14xX2xXfcxX5xX4f6xXcexX1e8xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a5xXexX6b2xX6xX5xXdxX22xX19xXf9xX3xX1e8xX43xX7xXexXdxX6bfxXc0xX103xXaxX12xX215xX42xX43xX3xXexX3axX4xX3xX7xX3exX16xX3xX22xXdxX223xXbxX3xX4xX1xX10xX3xX22xXdx15479xX43xX3xX19xX1xX6dexX19xX22xX3xX226xX1xX43xXc0xX4axXexX3xX66xXdxX8daxX16xX3xXexXb9xX6f7xX19xX3xX226xX1xX43xXbaxX19xX3xX16xX22dxXexX3xXda4xXdxX19xX29xX7xX6xXc0xX3xXda4xXafxX1xX6xX19xX3xX19xX1xX6e3xX3xX29xX6xX3xX226xX1xXbaxX19xX22xX3xX66xXb5xX43xX3xX16xX42xX43xX3cfxX3xX19xX1xXdxXb5xX43xX3xXexX42xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX22xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xX4dxXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xX4dxXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX3xXfbxXfcxXcexX2xXfbxX2xX101xX102xX103xXaxX3xXd6xXafxXb9xX29xX10xXb9xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX19xX22xX9xXaxX12exXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX16xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXc0xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX22xX3xX16xXdxX19xX1xX3xX29xX6xX3xX19xX22xX6xX16xX3xX1xXafxXbxX3xX35xXafxXdxX3xXexXafxX4xX3xX7xX6xX16xX3xX16xX6xX43xX3xX1xXafxX19xX3xX1xX10xXexXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX29xXexX1xXf9xX1a1xX12exX1a3xXbxX1a5xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcexXd6xX6xXafxX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX35xX19xX4dxX19xX10xXf4xX7xX4dxX2xX1a1xXfcxX1a1xX4dxX2xX14xX1a1xX29xX1a1xX2xX1dbxXexX1a1xX1dbxX2xX1a1xX5xXfbxXcexX1e8xXbxX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xXexXb9xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXafxX19xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a5xXexX6b2xX6xX5xXdxX22xX19xXf9xX3xX1e8xX43xX7xXexXdxX6bfxXc0xX103xXaxX12xXcxX1xX6xXc0xX3xX66xX67xXdxX3xX16xX42xX43xX3xXexX3axX4xX3xX4xX1x11812xX19xX1xX3xX5xX42xX3xXbexX43xXc0xX4axXexX3xX66x1510bxX19xX1xX3xX7xXdd4xX19xX22xX3xX7xX43xXbf5xXexX3xX19xX1xXf77xXexX3xX4xX705xX6xX3x194bbxXafxXafxX10xXc0xX3xX708xX10xX7xX4xX1xX6xX19xX10xX5xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX29xX12xX0xX4dxXexXb9xX12xX0xX4dxXexXd6xXafxX29xXc0xX12xX0xX4dxXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14adfxXafxX43xXb9xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXafxX3xX19xX22xXafxXdxX7xX6xXafxXcexX19xX10xXexX0xX4dxXbxX12