Liban: Hơn 30 tù nhân vượt ngục bằng cách cưa khung cửa sổ
31 tù nhân đã sử dụng một chiếc cưa được tuồn vào bên trong nhà tù để phá khung cửa sổ và trốn thoát. Nhóm tù nhân vượt ngục có cả người Liban, Syria, Palestine và những người nước ngoài khác.
8918x9f42x10eabxf4e4x9952x12c84x105b2xcc2cx1159cxX7xb4dbxf6dfx11a8dxf309x1006ex982exX5x93a9xXax9a0fx1074axXdxed9bxX6xa3b8x954exX3x111d9x10ce7xX17xX3x111b1x12e40xX3xXex11782xX3xX17xX1xc774xX17xX3xa44fxba2fxef0cxXexX3xX17x11244x8e27xX4xX3xX15x122bexX17xX2fxX3xX4x9322xX4xX1xX3xX4xX2axX6xX3xec3dxX1x9b4exX17xX2fxX3xX4x125a9xX6xX3xX7x10dcexX0xef0bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX10xX6xdabexXaxX12xX1exX2xX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xecfdx10b49xX3xX7xX48xX3xX60xX30xX17xX2fxX3x12d0cxadc0xXexX3xX4xX1xXdx1032bxX4xX3xX4xX2axX6xX3xX6exX2axX2bxX4xX3xXexX43xd7afxX17xX3xX29xa437xe6f5xX3xX15x10b5bxX17xX3xXex9e26xX93xX17xX2fxX3xX17xX1xX92xX3xXexX22xX3xX6exfc0fxX3xXbxX1xX39xX3xX41xX1xX43xX17xX2fxX3xX4xX48xX6xX3xX7xX4cxX3xX29xX92xX3xXexX9axec34xX17xX3xXexX1xX93xX39xXex12544xX3xef32xX1xa2c9xX79xX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX2bxXexX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX4xXcbxX3xX4x11c76xX3xX17xX2fxX2axb9f8xXdxX3xX13xXdxX15xX6xX17xabafxX3xf72ax10636xX9axXdxX6xXf1xX3x1154bxX6xX5xX10xX7xXexXdxX17xX10xX3xX29xX92xX3xX17xX1xb0b6xX17xX2fxX3xX17xX2fxX2axXe9xXdxX3xX17xX2ax92a9xX4xX3xX17xX2fxX93xX92xXdxX3xX41xX1xX39xX4xXc7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc823xX93xX60xXf4xXaxX12xX0xXdxX79xX2fxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxX60xXdxX7xXbxX5xX6xXf4xX18xX3xX15xX5xX93xX4xX41x1210axX3xX79xX6xX9axX2fxXdxX17xcdb4xX5xX10xd774xXexX18xX3xX6xX43xXexX93xX152xX3xX79xX6xX9axX2fxXdxX17xX15axX9axXdxX2fxX1xXexX18xX3xX6xX43xXexX93xX152xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxX17xX3xX1exX1fxX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX2bxXexX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX15xX34xX17xX2fxX3xX4xX39xX4xX1xX3xX4xX2axX6xX3xX41xX1xX43xX17xX2fxX3xX4xX48xX6xX3xX7xX4cxX3xX1xc244xX17xX1xX3xXe4xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX4exX4exXdxXc7xX15xX6xX93xX1xX6xXexXdxX17xX1xXc7xX29xX17xX4exX17xX10xc2c5xX7xX4exb037xX1e5xX1exX2xX4exX2xX1e5xcb5bxX60xX1fxX1e5xX2xX2x10f7axX1f2x11b8exXexX1f4xX1exc97bxX1fxX5xX2xXc7xebf5xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxX17xX3xX1exX1fxX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX2bxXexX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX15xX34xX17xX2fxX3xX4xX39xX4xX1xX3xX4xX2axX6xX3xX41xX1xX43xX17xX2fxX3xX4xX48xX6xX3xX7xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11983xX6xXbxXexXdxX93xX17xXaxX12xXcxX43xXf4xX80xX17xX3xX6exX2axXe9xX17xX2fxX3xX60xb330xX17xX3xX29xX92xX93xX3xX17xX1xX92xX3xXexX22xX3x1260fxX3xX41xX1xX43xX3xX17xX2fxX93xa429xXdxX3xd4d0xX3x11f89xX60xX5xXdxX10xX1xXf1xX3xX2fx111acxX17xX3xXexX1x113b9xX3xX6exX284xX3xX132xX10xXdxX9axX43xXexXf1xX3xX7xX6xX43xX3xX29xX30xX3xX29xX2axX2bxXexX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX4xX294xX6xX3xX1xX1bxX17xX3xX1exX1fxX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX17xX2fxX92xXf4xX3xX1f4xX4exX1ecxX4exX1e5xX1fxX1e5xX1e5xXc7xX3xa494xca6dxX17xX1xX18xX3xX286x9aadxXfaxX4exXcxXcx113c3x11363xXc9xda67xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX93xX60xXf4xXaxX12xX1axX1bxX17xX3xX1exX1fxX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX6exX6fxX3xXexX1bfxX79xX3xX4xX39xX4xX1xX3xXexX1xX93xX39xXexX3xX9axX6xX3xX41xX1x12ea1xXdxX3xX79xX7axXexX3xXexX9axX281xXdxX3xX2fxXdxX6xX79xX3xX2fxXdxX109xX3xX278xX3xX41xX1xX43xX3xX17xX2fxX93xX281xXdxX3xX284xX3xX286xX60xX5xXdxX10xX1xXf1xX3xX2fxX28fxX17xX3xXexX1xX294xX3xX6exX284xX3xX132xX10xXdxX9axX43xXexXf1xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX29xX92xX93xX3xX9axX281xX17xX2fxX3xX7xX39xX17xX2fxX3xX1f4xX4exX1ecxXc7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX93xX60xXf4xXaxX12xXcxX1xX284xX17xX2fxX3xX15xX39xX93xX3xXexc35cxX3xX5x961axX4xX3xX5xX2axX2bxX17xX2fxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX17xX96xX43xX3xX9ax10047xX3xX1exX2xX3xX6exXbfxXdxX3xXexX2axX2bxX17xX2fxX3xX6exX6fxX3xXexX1xX93xX39xXexX3xX9axX6xX3xX17xX2fxX93xX92xXdxX3xX15xX34xX17xX2fxX3xX6exX2axXe9xX17xX2fxX3xX4xX48xX6xX3xX7xX4cxXc7xX3xX1axXdx9171xX17xXf1xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX1bxX3xf0a0xX43xX6xX17xX3xX4xX1x11092xX4xX3xX17xb213xX17xX2fxX3xX6exX6fxX3xX6exX2axX2bxX4xX3xX5xX3eaxX17xX1xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xXcbxX17xX2fxX3xX15x112f7xXexX3xX2fxXdxX109xX3xX17xX1xX109xX17xX2fxX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX2bxXexX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX29xX92xX3xX6exXdxb273xX43xX3xXexX9axX6xX3xX29xX442xX3xX29xX30xX3xX29xXdxX3eaxX4xXc7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX93xX60xXf4xXaxX12xaa18xX7axXexX3xX17xX2fxX43xX8exX17xX3xXexXdxX17xX3xX6exXdxX442xX43xX3xXexX9axX6xX3xX4xX1xX93xX3xX15xXdxX80xXexX3xX4xX39xX4xX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX6exX6fxX3xX7xX48xX3xX60xX30xX17xX2fxX3xX79xX7axXexX3xX4xX1xXdxX80xX4xX3xX4xX2axX6xX3xX6exX2axX2bxX4xX3xXexX43xX8exX17xX3xX29xX92xX93xX3xX15xX96xX17xX3xXexX9axX93xX17xX2fxX3xX17xX1xX92xX3xXexX22xX3xX6exXa7xX3xXbxX1xX39xX3xX41xX1xX43xX17xX2fxX3xX4xX48xX6xX3xX7xX4cxX3xX29xX92xX3xXexX9axXbfxX17xX3xXexX1xX93xX39xXexXc7xX3xXc9xX1xXcbxX79xX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX2bxXexX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX4xXcbxX3xX4xXe4xX3xX17xX2fxX2axXe9xXdxX3xX13xXdxX15xX6xX17xXf1xX3xXf3xXf4xX9axXdxX6xXf1xX3xXfaxX6xX5xX10xX7xXexXdxX17xX10xX3xX29xX92xX3xX17xX1xX109xX17xX2fxX3xX17xX2fxX2axXe9xXdxX3xX17xX2axX115xX4xX3xX17xX2fxX93xX92xXdxX3xX41xX1xX39xX4xXc7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX93xX60xXf4xXaxX12xX469xX7axXexX3xX17xX2fxX43xX8exX17xX3xXexXdxX17xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX93xX3xX9axX34xX17xX2fxX3xX17xX1xXcbxX79xX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX17xX92xXf4xX3xX6exX6fxX3xX17xX1xd50fxX17xX3xX6exX2axX2bxX4xX3xX7xX398xX3xXexX9axX2bxX3xX2fxXdxb43bxXbxX3xXexX395xX3xX15xX96xX17xX3xX17xX2fxX93xX92xXdxXc7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX93xX60xXf4xXaxX12xXcxX9axX281xXdxX3xX2fxXdxX6xX79xX3xX286xX60xX5xXdxX10xX1xX3xXexX9axX2axX115xX4xX3xX6exX26xXf4xX3xXexX1xX43xX7axX4xX3xX3f5xX43xXe4xX17xX3xX5x117ffxX3xX4xX294xX6xX3xX4xX1bxX3xX3f5xX43xX6xX17xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xXexX9axX2axX115xX4xX3xX41xX1xXdxX3xX6exX2axX2bxX4xX3xX15xX92xX17xX3xX2fxXdxX6xX93xX3xX4xX1xX93xX3xX4xX1bxX3xX3f5xX43xX6xX17xX3xX3f5xX43xXe4xX17xX3xX5xX5f1xX3xX4xX39xX4xX3xX17xX1xX92xX3xXexX22xX3xXexX281xXdxX3xX17xX2axX115xX4xX3xX17xX92xXf4xXc7xX3xa55cxX26xXf4xX3xX4xeb4bxX17xX2fxX3xX5xX92xX3xX17xX1bxXdxX3xX2fxXdxX6xX79xX3xX2fxXdxX109xX3xX17xX1xXdxX442xX43xX3xX17xX2fxX2axXe9xXdxX3xX60xXdxX3xX4xX2axX3xXf3xXf4xX9axXdxX6xX3xX29xX92xX3xX4xX39xX4xX3xX5xX6xX93xX3xX6exX7axX17xX2fxX3xX17xX1xX594xXbxX3xX4xX2axX3xX17xX2axX115xX4xX3xX17xX2fxX93xX92xXdxX3xXf1xX3xX29xX115xXdxX3xX6exXdxX442xX43xX3xX41xXdxX3eaxX17xX3xX2fxXdxX6xX79xX3xX2fxXdxX109xX3xX15xf9c5xX3xX4xX1xX93xX3xX5xX92xX3xX9axa1f6xXexX3xXexX8exXdxX3xXexX3eaxXc7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX93xX60xXf4xXaxX12xX1axXdxX3eaxX17xXf1xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX6exX6xX17xX2fxX3xX6exXbfxXdxX3xX79x1228exXexX3xX29xX115xXdxX3xX4xX43xX7axX4xX3xX41xX1xX294xX17xX2fxX3xX1xX93xXe4xX17xX2fxX3xX41xXdxX17xX1xX3xXexX80xX3xX4xX1xX2axX6xX3xXexX395xX17xX2fxX3xX4xXcbxX3xXexXdxX442xX17xX3xX5xX3eaxXf1xX3xX2fxXdxX39xX3xXexX9axX6c0xX3xX6exX8exX17xX2fxX3xX15xXe4xX17xX2fxX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX7xX93xX3xX29xX115xXdxX3xX6exX8exX17xX2fxX3x11fa9xXf3xb091xX3xX2fxXdxXe4xX79xX3xXexX115xXdxX3xX1xX1bxX17xX3xa69cxX1fx11fa0xX3xXexX9axX96xX17xX3xX4xX1xX2bxX3xX6exX10xX17xXc7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX93xX60xXf4xXaxX12xX13xX281xX79xX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX400xX17xX2fxX3xXbxX1xXdxX3xX79xX6fxXf1xX3xX5xX2axX1bxX17xX2fxX3xX4xX294xX6xX3xX4xX39xX4xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX29xXdxX96xX17xX3xX17xX1xX92xX3xX17xX2axX115xX4xX3xX4xX657xX17xX2fxX3xX2fxXdxXe4xX79xX3x129bexX43xXbfxX17xX2fxX3xX79xX3fcxX4xX3xXexX1xX6caxXbxX3xX41xaea2xX3xX5xX30xX4xXf1xX3xX41xX1xXdxX80xX17xX3xX17xX1xXdxX442xX43xX3xX15xXdxX17xX1xX3xX5xe5f0xX17xX1xX3xX29xX92xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX29xXdxX96xX17xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX17xX2axX115xX4xX3xX17xX92xXf4xX3xX6exX6fxX3xX7d1xXdxX17xX3xX17xX2fxX1x10fb0xX3xX29xXdxX3eaxX4xX3xX6exXa7xX3xX9axX6xX3xX5xX92xX79xX3xX29xXdxX3eaxX4xX3xX15xX96xX17xX3xX17xX2fxX93xX92xXdxX3xX17xX1xX34xX79xX3xX6exXe4xX79xX3xX15xXe4xX93xX3xX4xX43xX7axX4xX3xX7xXbfxX17xX2fxXc7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX93xX60xXf4xXaxX12xX254xX43xX7axX4xX3xX41xX1xX294xX17xX2fxX3xX1xX93xXe4xX17xX2fxX3xX4xX92xX17xX2fxX3xX41xX1xXdxX80xX17xX3xX6exXdxX442xX43xX3xX41xXdxX3eaxX17xX3xX2fxXdxX6xX79xX3xX2fxXdxX109xX3xXexX281xXdxX3xX4xX39xX4xX3xX17xX1xX92xX3xXexX22xX3xX278xX3xX13xXdxX15xX6xX17xX3xX7d1xX43xXbfxX17xX2fxX3xX4xX6caxXbxX3xX60xX22xX3xXexX9axX2axX115xX4xX3xX6exXcbxX3xX6exX6fxX3xX15xX6c0xX3xX4xX1xX93xX3xX5xX92xX3xXexX8exXdxX3xXexX3eaxXf1xX3xXexX1xXdxX80xX43xX3xX60xX6c0xX4xX1xX3xX29xX30xX3xX4xX1xX400xX79xX3xX7xXcbxX4xX3xXf4xX3xXexX80xX3xX4xX1bxX3xX15xXe4xX17xX3xX29xX92xX3xX5xX92xX3xX17xX2fxX43xXf4xX96xX17xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX41xX1xXdxX80xX17xX3xX15xX281xX93xX3xX5xX93xX281xX17xX3xX29xX92xX3xX15xX6caxXexX3xX4cxX17xX3xX5xXdxX96xX17xX3xXexX30xX4xX3xX7d1xXe4xXf4xX3xX9axX6xXc7xX4exXc7xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX9axX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX9axX93xX17xX2fxX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX96xX17xX3xX3f5xX43xX6xX17xX18xX0xX4exX7xXexX9axX93xX17xX2fxX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15axXexX1xX43xX79xX15xX15axX6xX17xX60xX15axX7xX6xXbxX93xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxbf63xX4xX43xX6xX60xX93xX9axX18xX3xda32xXexX3xX17xX1xX6caxXexX3xX1f2xX1exX3xX17xX2fxX2axXe9xXdxX3xXexX1xXdxX3eaxXexX3xX79xX281xX17xX2fxX3xXexX9axX93xX17xX2fxX3xX79xX7axXexX3xX29xX30xX3xX15xX281xX93xX3xX5xX93xX281xX17xX3xX17xX1xX92xX3xXexX22xXaxX3xX1xX9axX10xX15dxX9xXaxX4exX60xXdxX10xX79xX15axX17xX93xX17xX2fxX4exX10xX4xX43xX6xX60xX93xX9axX15axXdxXexX15axX17xX1xX6xXexX15axX1f2xX1exX15axX17xX2fxX43xX93xXdxX15axXexX1xXdxX10xXexX15axX79xX6xX17xX2fxX15axXexX9axX93xX17xX2fxX15axX79xX93xXexX15axX29xX43xX15axX15xX6xX93xX15axX5xX93xX6xX17xX15axX17xX1xX6xX15axXexX43xX4exX1e5xX1exX2xX1f2xX1e5xX1f8xXc7xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX2fxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX4exX79xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX1e5xX1fxX4exX17xX10xX1e2xX7xX4exX1e5xX1e5xX2xX76axX4exX2xX1e5xX1f2xX60xX1e5xX2xX1fxX2xX1f2xX2xX1exXexX1f8xX1exX76axX1f8xX2xX5xX1fxXc7xX1fdxXbxX10xX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxX17xX3xX1exX1fxX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX2bxXexX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX15xX34xX17xX2fxX3xX4xX39xX4xX1xX3xX4xX2axX6xX3xX41xX1xX43xX17xX2fxX3xX4xX48xX6xX3xX7xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX29xX12xX0xX7xXexX9axX93xX17xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9abxX4xX43xX6xX60xX93xX9axX18xX3xX9b4xXexX3xX17xX1xX6caxXexX3xX1f2xX1exX3xX17xX2fxX2axXe9xXdxX3xXexX1xXdxX3eaxXexX3xX79xX281xX17xX2fxX3xXexX9axX93xX17xX2fxX3xX79xX7axXexX3xX29xX30xX3xX15xX281xX93xX3xX5xX93xX281xX17xX3xX17xX1xX92xX3xXexX22xXaxX3xX1xX9axX10xX15dxX9xXaxX4exX60xXdxX10xX79xX15axX17xX93xX17xX2fxX4exX10xX4xX43xX6xX60xX93xX9axX15axXdxXexX15axX17xX1xX6xXexX15axX1f2xX1exX15axX17xX2fxX43xX93xXdxX15axXexX1xXdxX10xXexX15axX79xX6xX17xX2fxX15axXexX9axX93xX17xX2fxX15axX79xX93xXexX15axX29xX43xX15axX15xX6xX93xX15axX5xX93xX6xX17xX15axX17xX1xX6xX15axXexX43xX4exX1e5xX1exX2xX1f2xX1e5xX1f8xXc7xX1xXexX79xXaxX12xX9abxX4xX43xX6xX60xX93xX9axX18xX3xX9b4xXexX3xX17xX1xX6caxXexX3xX1f2xX1exX3xX17xX2fxX2axXe9xXdxX3xXexX1xXdxX3eaxXexX3xX79xX281xX17xX2fxX3xXexX9axX93xX17xX2fxX3xX79xX7axXexX3xX29xX30xX3xX15xX281xX93xX3xX5xX93xX281xX17xX3xX17xX1xX92xX3xXexX22xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX9axX93xX17xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxX1xX10xX93xX3xXexX1xX284xX17xX2fxX3xX15xX39xX93xX3xX4xX294xX6xX3xX4xX1bxX3xX3f5xX43xX6xX17xX3xX4xX284xX17xX2fxX3xXexXbfxXf1xX3xX29xX30xX3xX15xX281xX93xX3xX5xX93xX281xX17xX3xX15xX41exXexX3xX17xX2fxX43xX8exX17xX3xXexX395xX3xX7xX398xX3xX7d1xX43xX6caxXexX3xX1xXdxX3eaxX17xX3xX4xX294xX6xX3xX79xX7axXexX3xXexX22xX3xX17xX1xX26xX17xXf1xX3xX6exX2axX2bxX4xX3xX4xX1xX93xX3xX5xX92xX3xXexX1xX294xX3xX5xa5cexX17xX1xX3xX4xX294xX6xX3xX79xX7axXexX3xX15xX400xX17xX2fxX3xX6exXe4xX17xX2fxX3xXexX7axXdxX3xXbxX1xX281xX79xXf1xX3xX29xX395xX6xX3xX6exX2axX2bxX4xX3xX4xX1xX43xXf4xXa7xX17xX3xX6exX80xX17xX3xXexX395xX3xX17xX1xX92xX3xXexX22xX3xX278xX3xXexX1xX92xX17xX1xX3xXbxX1xXbfxX3xde46xX43xXf4xX6xX3f5xX43xXdxX5xXc7xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX29xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX43xX5xX12xX0xX60xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9axXaxX12xX0xX4exX60xXdxX29xX12xX0xX4exX60xXdxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX93xX43xX9axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX93xX3xX13xX96xX3xabf2xX17xX1xX3xX2d4xXcxXcxX2e0xX2e1xXc9xX4exX2e1xXdxX10xXexX17xX6xX79x91bbxX2e3xX0xX4exXbxX12