Thống kê vòng 1 - giai đoạn 2 V.League: Bruno của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dẫn đầu danh sách vua phá lưới
Tại vòng đấu đầu tiên của giai đoạn 2, đã có 21 bàn thắng được ghi. Chân sút Bruno của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
ab99x12b19x1023bxaba9x114e3x13b48xdf62xc7baxc08exX7xda81x119d9x143cfx1061ax14c8axc7fbxX5x11280xXaxX3xX7xXex144d5xX5xX10xX9xXaxXexX10x1347fxXexbf90xX6xX5xXdxea61xc892xcddfxX3x139f8xf5a6xX7xXexXdx14d18xX15xafd6xXax13709xXcxX1xf146xX23xX22xX3x111b6x126f4xX3x11101xfa0cxX23xX22xX3xX2xX3xX1exX3xX22xXdxX6xXdxX3xedaexdc44xfd00xX23xX3xaf6fxX3x10ad5x13c3dxcd5cxX10xX6xX22xX27xX10xX24xX3x123ecxf0baxX27xX23xX48xX3xX4x13482xX6xX3x148b5x12220xX23xX22xX3xX50x1413bxX23xX1xX3xX62xdd12xX3xXcxX68xX23xX1xX3xb154xf030xX23xX3xX47xdb73xX27xX3xX74xX6xX23xX1xX3xX7xf4e5xX4xX1xX3xX39xX27xX6xX3xXbxX1xX82xX3xX5x12858x12a98xXdxX0x14793xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX10xX6xX74xXaxX2fxXcxX49xXdxX3xX39xX3axX23xX22xX3xX47xc04exX27xX3xX47xX79xX27xX3xXexXdxX37xX23xX3xX4xX5fxX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX47xX48xX49xX23xX3xX4cxef5dxX3xX47xd1c9xX3xX4x12213xX3xX4cxX2xX3xd9fdxX6dxX23xX3xXexX1xd16bxX23xX22xX3xX47xX8fxd24cxX4xX3xX22xX1xXdxX4fxX3x1024cxX1x13603xX23xX3xX7x10532xXexX3xX58xX59xX27xX23xX48xX3xX4xX5fxX6xX3xX62xX63xX23xX22xX3xX50xX68xX23xX1xX3xX62xX6dxX3xXcxX68xX23xX1xX3xX39xX8fx126efxX23xX3xX5xX37xX23xX3xX74xX75xX23xX3xX47xX79xX27xX3xX74xX6xX23xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX4exX27xX6xX3xXbxX1xX82xX3xX5xX8fxX90xXdxX4fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX48xX74xX15xXaxX2fxX0xXdx13f2fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX23xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxfaa8xXdxX74xXexX1xX24xX3xfd74xX4cxc85axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX4cxc24fxX171xX173xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX93xX93xXdxX4fxXd8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX23xX1xX4fxX39xX23xX93xX23xX10xX16axX7xX93xX4cxX173xbf4bxX2xX93xX2xX173xX181xX74xX2xX4cxX2x13d5fxX1a6xX2xX1b0xXexX1b0xX181xX173xX2xX5xX1b0xX1exXdxX23xX2bxX48xX22xX59xX6xXbxX1xXdxX4xX1exXexX1xX48xX23xX22xX1exX36xX10xX4fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX23xX22xX3xX2xX3xX1exX3xX22xXdxX6xXdxX3xX47xX48xX49xX23xX3xX4cxX3xX4exX4fxX50xX10xX6xX22xX27xX10xX24xX3xX58xX59xX27xX23xX48xX3xX4xX5fxX6xX3xX62xX63xX23xX22xX3xX50xX68xX23xX1xX3xX62xX6dxX3xXcxX68xX23xX1xX3xX74xX75xX23xX3xX47xX79xX27xX3xX74xX6xX23xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX39xX27xX6xX3xXbxX1xX82xX3xX5xX8fxX90xXdxXaxX3xX16axXdxX74xXexX1xX9xXaxX171xX4cxX173xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX4cxX181xX171xX173xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX48xX74xX15xXaxX2fxX0xXdxX150xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xXexX1xX27xX150xXd8xX3xX74xX1xXdxX74xX10xX3xXdxXecxX10xX23xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX74xXexX1xX24xX3xX171xX4cxX173xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b0xX1a6xacd7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX93xX93xXdxX4fxXd8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX23xX1xX4fxX39xX23xX93xX23xX10xX16axX7xX93xX4cxX173xX1a6xX2xX93xX2xX173xX181xX74xX2xX4cxX2xX1b0xX2b1xX173xdc99xXexX4cxc549xX2xX1b0xX5xX1b0xX1exX181xX2e4xX74xX1a6xX4cxX173xX2xX2e1xX2e1xX1b0xXexX4cxX1a6xX171xX2b1xX1b0xX5xX173xX4fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX23xX22xX3xX2xX3xX1exX3xX22xXdxX6xXdxX3xX47xX48xX49xX23xX3xX4cxX3xX4exX4fxX50xX10xX6xX22xX27xX10xX24xX3xX58xX59xX27xX23xX48xX3xX4xX5fxX6xX3xX62xX63xX23xX22xX3xX50xX68xX23xX1xX3xX62xX6dxX3xXcxX68xX23xX1xX3xX74xX75xX23xX3xX47xX79xX27xX3xX74xX6xX23xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX39xX27xX6xX3xXbxX1xX82xX3xX5xX8fxX90xXdxXaxX3xX16axXdxX74xXexX1xX9xXaxX171xX4cxX173xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b0xX1a6xX2b1xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1279fxX48xX27xX59xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX48xX3xX4exXcxX4exX0xX93xXbxX2f