Trình làng coupe thể thao BMW M2 Competition: Nhỏ mà “có võ“!
Từng bị rò rỉ trước đó, mẫu xe thể thao BMW M2 Competition đã chính thức được BMW ra mắt với hệ động lực mạnh mẽ.
c4fex1430cx11295x1165bx11df1x1502bx14800xfe95xd822x10235xX3x145f1xfc89xX1xX1x14dd1xf1ddx13eb3xXbxX5xX7x11688xXbxd558xX4xX5xX3xXaxX2xX8xX3xXaxX2xXbxX16x126d6xX5x11bf0xXfx14848xX0xcb66x146d4xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxe92dx106c8xX5xX4xXaxX2xXfxX26xX33xX16x1307exX7xX28xX8xXaxd3d5xX7xcd62xX8xX3xX6x146b7xX32xX2xX8xX4xX28xf0e6xX8xX4xX28xXbxX6xX8x106e8x13ef8xe3a2xX8xX55x12a7bxX8xe2c2xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7x114a9xX8xc614xX28x1038bxX8xX10xX41xX8x127f0xX3xf2edxX8x12964x10de6xX6fx10071xX0x107baxX28xX29xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32x1515dxX2xXbxfd2exXfxX26xX33xefbdxX7xX43xX8x13302xc979xX8xX16x12a9exX8xX16x10f98xX8xX4xX16x140ffx13232xX3xX8x145e3xX71xc7d5xX8xX10x119edxX47xX8xX24xX2xX8xX4xX28xX4dxX8xX4xX28xXbxX6xX8xX54xX55xX56xX8xX55xX59xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xXa1xfb2bxX8xX3xX28x12c69xX7xX28xX8xX4xX28xec7exX3xX8xXa1xX9dx1512axX3xX8xX54xX55xX56xX8xX16xXbxX8xX10x13ec3xX4xX8xX73xX9exX5xX8xX28xe7aexX8xXa1x14814xX7xX43xX8xXax13248xX3xX8xX10x11251xX7xX28xX8xX10xf203x11b0cxX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axdcc3xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2x145b5xX1xX78xX29xd460xX29x10530xX78xc852xX13dxX8axX13bxX29xeb2exedcfxX13bxX142xf75dxX4xX143xX142xX142xX13dxXax150a7xXfdx10dfexX32xX43xXfxX8xX1xX4xX110xXaxX2xXexXfxX135xX5xX8axX4xX28xX66xX29xX14dxX59xX143xX32xX24xfdb1xX28xX2xX5xX43xX28xX4xX66xX13bxX139xX142xX32xX24xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX5bxXbxX32xX4xX5xX6xX7xXfxX8xX1xX4xX110xXaxX2xXexXfxX4xX2xX24xX4xX14xXbxXaxX5xX43xX7xX66xX8xX14fxX47xX1xX4xX5xX22xX110xX167xXfxX26x11a50x11877xX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xX16xXbxX8xX10xXe3xX4xX8xX3xX28xXcdxX7xX28xX8xX4xX28xXd3xX3xXa3xX8xX4xX47xX110xX8xX7xX28xX5xeb8axX7xX8xX32xX28x14a75xX5xX8xX4xX9exX5xX8xX4xX16xX5xX4dxX7xX8xXaxXc9xX10xX8xf09axX8xX4xX237xX8xX54xXe3xX3xX8xca64xX5xX7xX28xX8xX1xXe3xX32xX8xX4xX9exX5xX8xX54xX55xX56xX8xX55xX59xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX10xX9exX5xX8xX3xX28xXcdxX7xX28xX8xX4xX28xXd3xX3xX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xX4xX16xX9dxX7xX43xX8xX92xX41xX110xX8xXax13285xX7xX8xXa1xX27fxX47xX8xX4xX16xX9dxX9exX3xX8xX3xX237xX7xX43xX8xX3xX28xf79axX7xX43xXfdxX8x135ccxX28xX5xX221xX7xX8xX92xX226xX7xX8xX7xX41xX110xX8xXa1xXc9xX8xX4xX28xX6axXbxX8xX10xXc9xX7xX8xX10xX6xX7xX43xX8xX9dxX9exX3xX8xX3x10300xXbxX8xX7xX43xX9dx14185xX5xX8xX28x13655xX10xX8xX10xXeexX8xX73x106ebxX8xX10xXeexX4xX8xX10xXa6xX47xX8xX54xX55xX56xX8xX28xX5xXebxX47xX8xX7xf101xX7xX43xX8xX3xXbxX6xXa3xX8xXa1xXeexX7xX43xX8xX3x1454fxX8xX10xXf7xX7xX28xX8xX10xXfcxX8xX7xX28xX9dxX7xX43xX8xX3xX71xX8x11973xXcdxX3xX28xX8xX4xX28xX9dxX9exX3xX8xX7xX28xX6axX8xX43xe842xX7xX8xX73xX41xX8xX303xX28xX237xX7xX43xX8xX92xX93xX8xX3xXbxX7xX8xX4xX28xX5xXebxX32xX8x11d2cxX47xe460xX8xX7xX28xX5xX2cdxX47xX8xX92xea00xX5xX8xX3xX32exX3xX8xX28xXebxX8xX4xX28x14ba4xX7xX43xX8xXa1xX5xXebxX7xX8xX4xeeadxX8xX14xX8xX4xX9dxX2f0xX7xX43xX8xX4xXf3xX8xX7xX28xe811xX7xX43xX8xX3xX28xX5x12ed3xX3xX8xX54xX55xX56xX8xX55xX8xX3xda8dxX8xXa1xX5xX4dxX7xX8xX7xX28xX9dxX8xX55xX142xX8x13eabxX142xX14dxXfdxX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX143xX13dxX146xX142xXaxX29xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX5bxXbxX32xX4xX5xX6xX7xXfxX8xX1xX4xX110xXaxX2xXexXfxX4xX2xX24xX4xX14xXbxXaxX5xX43xX7xX66xX8xX14fxX47xX1xX4xX5xX22xX110xX167xXfxX26xefa3xX293xX7xX43xX8xX7xX28xX9dxX8xX7xX28xX35cxX7xX43xX8xX4xX28xX237xX7xX43xX8xX4xX5xX7xX8xX16xX96xX8xX16xX99xX8xX4xX16xX9dxX9exX3xX8xXa1xX2c6xX110xXa3xX8xX54xX55xX56xX8xX55xX59xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX303xX28xX237xX7xX43xX8xX3xX71xX8xX7xX28xX5xX2cdxX47xX8xX303xX28xX32exX3xX8xX92xX5xXebxX4xX8xX4xX28xX5xX363xX4xX8xX303xX363xX8xX1xX6xX8xX73xX9exX5xX8xX32xX28xX5xX221xX7xX8xX92xX226xX7xX8xX4xX28xX9dxX2c2xX7xX43xXfdxX8xX55xXeexX4xX8xX1xX343xX8xX4xX28xXbxX110xX8xXa1xX36dxX5xX8xX8ax121f8xX8xX7xX28x12ba1xX7xX8xX16xXbxX8xX7xX28xc74dxX4xX8xXaxX41xX8xX3xX226xX7xX8xX4xX16xX9dxX9exX3xX8xX3xX2bcxXbxX8xX3xX28xX5xX363xX3xX8xX24xX2xX8xX3xX28xX99xX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xX1xX34dxXbxX8xXa1xX36dxX5xX8xX7xX28xdc0exX8xX337xX8xX32xX28xX27fxX7xX8xX8axX9dxX9exX5xXa3xX8xXaxX9dxX9exX5xX8xX4xX226xX7xX8xX7xX28xX5xXebxX4xX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xXaxX41xX10xX8xX4xX8exX8xX1xXd8xX5xX8xX3xXbxX16xX92xX6xX7xX8xX73xX9exX5xX8xX303xXcdxX3xX28xX8xX4xX28xX9dxX9exX3xX8xXaxX9exX7xX8xX28xX2f0xX7xX8xX73xX41xX8xX92xXeexX8xX10xX2c6xX10xX8xX29xX146xX8xX5xX7xX3xX28xX8xX303x12537xX10xX8xXaxX343xX32xX8xX55xX5xX3xX28xX2xXaxX5xX7xX8xX298xX5xXaxX6xX4xX8xf884xX47xX32xX2xX16xX1xX32xX6xX16xX4xXfdxX8xX68xX43xX6xX41xX5xX8xX16xXbxXa3xX8xX3xX28xX5xX363xX3xX8xX24xX2xX8xX3xX96xX7xX8xX3xX71xX8xX43xX9dxX2f0xX7xX43xX8xX3xX28xX5xX363xX47xX8xX28xX4ebxX47xX8xX303xX28xXcdxX8xXa1xXeexX7xX43xX8xX28xX313xX3xX8xX73xX41xX8xX3xX28x14081xX32xX8xX343xX7xX43xX8xX24xX226xX8xX10xX41xX47xX8xX3xX28xX16xX6xX10xX2xX8xXa1xX2xX7xXfdxX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX13dxX13bxX146xX14dxXaxX59xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX5bxXbxX32xX4xX5xX6xX7xXfxX8xX1xX4xX110xXaxX2xXexXfxX4xX2xX24xX4xX14xXbxXaxX5xX43xX7xX66xX8xX14fxX47xX1xX4xX5xX22xX110xX167xXfxX26xX33xX9dxX2f0xX7xX43xX8xX4xXf3xX8xX7xX28xX9dxX8xX7xX43xX6xXf7xX5xX8xX4xX28xX4f3xX4xXa3xX8xX54xX55xX56xX8xX3x10397xX7xX43xX8xX43xX27fxX7xX8xX7xX28xX9dxX8xXfxX92xX221xX8xX7xX43xX47xX110xX221xX7xXfxX8xX7xXeexX5xX8xX4xX28xX4f3xX4xX8xX3xX2bcxXbxX8xX55xX59xX8xX4xX28xX9dxX2c2xX7xX43xX8xXaxX221xX7xX8xX32xX28xX5xX221xX7xX8xX92xX226xX7xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX10xX9exX5xX8xX7xX41xX110xXfdxX8xX5bxX28xX5xX363xX3xX8xX24xX2xX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xX4xX28xXbxX110xX8xX3xdbf1xX32xX8xX43xX28xX363xX8xX4xX28xX4dxX8xX4xX28xXbxX6xX8xX55xX8xX598xX32xX6xX16xX4xX8xX73xX9exX5xX8xXaxX6xX43xX6xX8xX55xX59xX8xX3xX71xX8xXa1xX582xX7xXa3xX8xX7xX293xX4xX8xX92xX4f3xX10xX8xX303xX28xX337xX5xX8xXa1xXeexX7xX43xX8xX10xX41xX47xX8xXa1xX6axX8xX73xX41xX8xX4xXbxX110xX8xXaxX32exX5xX8xX3xX71xX8xX7xX293xX4xX8xX92xX4f3xX10xX8xX55xX8xXa1xX75cxX3xX8xX92xX5xXebxX4xX8xXa1xX4dxX8xX303xXcdxX3xX28xX8xX28xX6xXf7xX4xX8xX3xX32exX3xX8xX3xX41xX5xX8xXa1xX75cxX4xX8xX28xX5xXebxX47xX8xX7xX2e1xX7xX43xX8xX3xX2bcxXbxX8xX24xX2xXfdxX8xX55xXeexX4xX8xX1xX343xX8xX303xX28xX32exX3xX8xX92xX5xXebxX4xX8xX7xX28xX6axX8xX303xX28xX32exX3xX8xX92xXbxX6xX8xX43x14aafxX10xX8xX92xX4ebxX47xX8xX3xX34dxXbxX8xX343xX32xX8xXaxX6xX43xX6xX8xX55xX59xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xXa3xX8xX3xX32exX3xX8xX3xX28xX5xX8xX4xX5xX363xX4xX8xX92xX313xX3xX8x11504xXaxX3xXbxX7xX4xXbxX16xXbxX8xX73xX41xX8xX8axX2c6xX110xX8xXbxX7xX8xX4xX6xX41xX7xX8xX8axXebxX4xX8xXaxX6xX43xX6xX8xX142xX8xX10xX41xX47xX8xXa1xX75cxX3xX8xX4xX16xX9dxX7xX43xX8xX3xX2bcxXbxX8xX54xX55xX56xX8xX55xXfdxX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX13bxX13dxX14dxX59xXaxX142xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX5bxXbxX32xX4xX5xX6xX7xXfxX8xX1xX4xX110xXaxX2xXexXfxX4xX2xX24xX4xX14xXbxXaxX5xX43xX7xX66xX8xX14fxX47xX1xX4xX5xX22xX110xX167xXfxX26xX54xX55xX56xX8xXa1xXc9xX8xXaxX4f3xX110xX8xXa1xXeexX7xX43xX8xX3xX2f0xX8xX142xXfdxX14dxXaxX8xX13bxX8xX24xX5xX14xXaxXbxX7xX28xX8xX4xX28xc7fexX7xX43xX8xX28xX41xX7xX43xX8xX4xX2e1xX7xX43xX8xX32exX32xX8xX3xX2bcxXbxX8xX55xX142xX78xX55xX143xX8xX28xX5xXebxX7xX8xX4xXf7xX5xX8xXa1xX4dxX8xX4xX16xXbxX7xX43xX8xX92xX93xX8xX3xX28xX6xX8xX55xX59xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xXfdxX8xX33xX47xX110xX8xX7xX28xX5xX221xX7xXa3xX8xXa1xXeexX7xX43xX8xX3xX2f0xX8xX7xX41xX110xX8xXa1xXc9xX8xX92xX93xX8xX43xX5xX226xX10xX8xX3xX237xX7xX43xX8xX1xX47xX4f3xX4xX8xXa1xX5xX8xX10xXeexX4xX8xX3xX28xX293xX4xX8xX303xX28xX5xX8xX3xX28xX99xX8xXa1xXf7xX4xX8xX143xX29xX14dxX8xX10xXc9xX8xXaxXf3xX3xX8xX4xXf7xX5xX8x11451xXfdxX59xXa16xX14dxX14xX13dxXfdxX14dxX14dxX14dxX73xX78xX32xX28xX8x117c9xX4xX2e1xX7xX43xX8xX4xX28xX221xX10xX8xXa16xX14dxX8xX10xXc9xX8xXaxXf3xX3xX8xX1xX6xX8xX73xX9exX5xX8xX55xX59xX8xX4xX5xX221xX47xX8xX3xX28xX47xe5c3xX7xcf58xX8xX73xX41xX8xX10xX237xX14xX10xX2xX7xX8xX24xX6xXe3xX7xX8xXa16xXa16xX14dxX68xX10xX8xX4xXf7xX5xX8xX59xXfdxX142xXa16xX14dxX14xXa16xXfdxX59xX142xX14dxX73xX78xX32xX28xXfdxX8xX45exX4dxX8xX32xX28xX200xX8xX28xXd8xX32xX8xX73xX9exX5xX8xXa1xXeexX7xX43xX8xX3xX2f0xX8xX10xX9exX5xXa3xX8xX28xXebxX8xX4xX28xX343xX7xX43xX8xX43xX5xX226xX5xX8xX7xX28xX5xXebxX4xX8xX3xX2bcxXbxX8xX55xX143xX8xX73xX9exX5xX8xX43xX71xX5xX8xX32xX28xX5e0xX8xX303xX5xXebxX7xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX298xXbxX3xX303xXbxX43xX2xX8xX3xX6f6xX7xX43xX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xXaxXe3xX32xX8xX3xX28xX6xX8xX55xX59xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xXfdxX8xX1ffxX41xX7xX8xX4xX226xX7xX8xX7xX28xX5xXebxX4xX8xX7xX41xX110xX8xX43xX80cxX10xX8xX10xXeexX4xX8xX303x12333xX4xX8xX3xX28xXcdxX7xX28xX8xX7x149e4xX10xX8xX43xX5xX35cxXbxXa3xX8xX59xX8xX303xXb14xX4xX8xX32xX28xX5e0xX8xX7xXb1exX10xX8xX92xX221xX7xX8xX73xX41xX8xX10xXeexX4xX8xX303xXb14xX4xX8xXaxX41xX10xX8xX10xX32exX4xX8xX8axX27fxX47xX8xX303xX28xX32exX3xXfdxX8xX298xX28xX5xX221xX7xX8xX92xX226xX7xX8xX1xX34dxX8xX8axX5e0xX7xX43xX8xX28xXeexX32xX8xX1xX343xX8xXaxX110xX8xX28xXd8xX32xX8xX303xXb14xX32xX8xX3xX96xX7xX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xX4xX16xXbxX7xX43xX8xX92xX93xX8xX4xX28xX221xX10xX8xX8axX41xX7xX8xXaxX41xX10xX8xX10xX32exX4xX8xX8axX27fxX47xX8xX28xXeexX32xX8xX1xX343xXfdxX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX143xX13dxX142xX146xXaxX143xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX5bxXbxX32xX4xX5xX6xX7xXfxX8xX1xX4xX110xXaxX2xXexXfxX4xX2xX24xX4xX14xXbxXaxX5xX43xX7xX66xX8xX14fxX47xX1xX4xX5xX22xX110xX167xXfxX26xX240xX28xX5xX8xX303xX363xX4xX8xX28xXd8xX32xX8xX73xX9exX5xX8xX28xXeexX32xX8xX1xX343xX8xX1xX41xX7xX8xX13bxX8xX3xX4f3xX32xXa3xX8xX55xX59xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX3xX28xX99xX8xX10xX4f3xX4xX8xX143xXa3xX143xX8xX43xX5xX2c6xX110xX8xXa1xX4dxX8xX4xX2e1xX7xX43xX8xX4xX343xX3xX8xX4xX8exX8xX14dxX14xX29xX14dxX14dxX303xX10xX78xX28xXfdxX8xX33xX16xX6xX7xX43xX8xX303xX28xX5xX8xXa1xX71xXa3xX8xX32xX28xX5xX221xX7xX8xX92xX226xX7xX8xX28xXeexX32xX8xX1xX343xX8xXaxX110xX8xX28xXd8xX32xX8xX303xXb14xX32xX8xX13dxX8xX3xX4f3xX32xX8xX4xX28xXf3xX3xX8xX28xX5xXebxX7xX8xXa1xX5xX2cdxX47xX8xX4xX9dxX2f0xX7xX43xX8xX4xXf3xX8xX3xX28xX99xX8xX4xX16xX6xX7xX43xX8xX143xXa3xX59xX8xX43xX5xX2c6xX110xXfdxX8xX68xX28xX9dxX8xX4xX28xX9dxX2c2xX7xX43xX8xXaxXebxXa3xX8xX54xX55xX56xX8xX43xX5xX9exX5xX8xX28xXf7xX7xX8xX4xX343xX3xX8xXa1xXeexX8xX4xX343xX5xX8xXa1xXbxX8xX337xX8xX59xXa16xX14dxX303xX10xX78xX28xX8xX73xX41xX8xX3xX28xX99xX8xX10xX337xX8xX16xXeexX7xX43xX8xX4xX28xX41xX7xX28xX8xX59xX139xX14dxX303xX10xX78xX28xX8xX7xX363xX47xX8xX303xX28xX32exX3xX28xX8xX28xX41xX7xX43xX8xX3xX28xX93xX47xX8xX3xX28xX5xX8xX4xX28xX221xX10xX8xX4xX5xX2cdxX7xX8xXaxXe3xX32xX8xX43xX71xX5xX8xX32xX28xX5e0xX8xX303xX5xXebxX7xX8xX55xX8xX1ffxX16xX5xX73xX2xX16xXfxX1xX8xX298xXbxX3xX303xXbxX43xX2xXfdxX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX143xXa16xX13bxX139xXaxXa16xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX5bxXbxX32xX4xX5xX6xX7xXfxX8xX1xX4xX110xXaxX2xXexXfxX4xX2xX24xX4xX14xXbxXaxX5xX43xX7xX66xX8xX14fxX47xX1xX4xX5xX22xX110xX167xXfxX26xX240xX28xX237xX7xX43xX8xX3xX28xX99xX8xXa1xX2f0xX7xX8xX4xX28xX47xX27fxX7xX8xX1xX34dxX8xX8axX5e0xX7xX43xX8xXa1xXeexX7xX43xX8xX3xX2f0xX8xX10xXf7xX7xX28xX8xX28xX2f0xX7xXa3xX8xX55xX59xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX3xX96xX7xX8xX3xX71xX8xX7xX28xX5xX2cdxX47xX8xX3xX226xX5xX8xX4xX5xX363xX7xX8xX303xX28xX32exX3xX8xXa1xX4dxX8xX7xX2c6xX7xX43xX8xX3xXbxX32xX8xX3xX226xX10xX8xX43xX5xX32exX3xX8xXa1xX5xX2cdxX47xX8xX303xX28xX5xX4dxX7xXfdxX8xX5bxX28xX5xX363xX3xX8xX24xX2xX8xXa1xXc9xX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xX4xX16xXbxX7xX43xX8xX92xX93xX8xX4xX28xX221xX10xX8xX10xXeexX4xX8xX4xX28xXbxX7xX28xX8xX43xX5xXb1exX7xX43xX8xX43xX5xXbxX8xX3xX9dxX2c2xX7xX43xX8xX7xX43xXbxX7xX43xX8xX92xXb1exX7xX43xX8xX1xXd8xX5xX8xX3xXbxX16xX92xX6xX7xXa3xX8xX28xXebxX8xX4xX28xX343xX7xX43xX8xX4xX16xXd8xX8xXaxXf3xX3xX8xXaxX32exX5xX8xXa1xX5xXebxX7xX8xX3xX2f0xX8xX10xX9exX5xXa3xX8xX73xX5xX8xX1xXbxX5xX8xX3xX27fxX47xX8xX1xXbxX47xX8xX3xX28xX2bcxX8xXa1xXeexX7xX43xX8xX840xX3xX4xX5xX73xX2xX8xX55xX8xX3xX226xX5xX8xX4xX5xX363xX7xXa3xX8xX3xX32exX3xX8xX4xX16xX5e0xX3xX8xX8axXa6xX7xX8xXa1xXeexX7xX43xX8xX3xX2bcxXbxX8xX55xX142xX78xX55xX143xX8xX73xX41xX8xX28xXebxX8xX4xX28xX343xX7xX43xX8xX4xX16xX2xX6xX8xX1xX34dxX8xX8axX5e0xX7xX43xX8xX3xX32exX3xX8xX4xX28xX41xX7xX28xX8xX32xX28xX27fxX7xX8xXaxX41xX10xX8xX4xX8exX8xX7xX28xX237xX10xX8xX16xX582xX7xX8xX32xX28xXcdxXbxX8xX1xXbxX47xXfdxX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX29xX13dxX59xX59xXaxX13bxXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX5bxXbxX32xX4xX5xX6xX7xXfxX8xX1xX4xX110xXaxX2xXexXfxX4xX2xX24xX4xX14xXbxXaxX5xX43xX7xX66xX8xX14fxX47xX1xX4xX5xX22xX110xX167xXfxX26xX5bxX47xX343xX5xX8xX3xX200xX7xX43xXa3xX8xX28xXebxX8xX4xX28xX343xX7xX43xX8xX32xX28xXbxX7xX28xX8xX3xX2bcxXbxX8xX55xX59xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX3xX6f6xX7xX43xX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xX7xX2c6xX7xX43xX8xX3xX4f3xX32xX8xXaxX9exX7xX8xX73xX9exX5xX8xXa1xd260xXbxX8xXa1xX9dxX2c2xX7xX43xX8xX303xXcdxX7xX28xX8xX143xX14dxX14dxX10xX10xX8xX32xX28xXcdxXbxX8xX4xX16xX9dxX9exX3xX8xX73xX41xX8xX142xX139xX14dxX10xX10xX8xX32xX28xXcdxXbxX8xX1xXbxX47xXfdxX8xX87xXc9xX10xX8xX7xX28xX35cxX7xX43xX8xXa1xX1150xXbxX8xX7xX41xX110xX8xXaxX41xX8xX3xX75cxX32xX8xX28xX2xX6xX8xX32xX28xXbxX7xX28xX8xX13bxX8xX32xX5xX1xX4xX6xX7xX8xX3xX28xX6xX8xX92xX32exX7xX28xX8xX4xX16xX9dxX9exX3xX8xX73xX41xX8xX143xX8xX32xX5xX1xX4xX6xX7xX8xX3xX28xX6xX8xX92xX32exX7xX28xX8xX1xXbxX47xXfdxX8xX33xXf7xX5xX8xX55x108b4xXa3xX8xX54xX55xX56xX8xX55xX59xX8xX5bxX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX1xXfcxX8xX3xX28xXcdxX7xX28xX8xX4xX28xXd3xX3xX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xX92xX32exX7xX8xX16xXbxX8xX73xX41xX6xX8xX10xX200xXbxX8xX28xX582xX8xX7xX41xX110xX8xX73xX9exX5xX8xX43xX5xX32exX8xX3xX28xX9dxXbxX8xXa1xX9dxXd8xX3xX8xX4xX5xX363xX4xX8xXaxXeexXfdxX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX146xX13dxX13dxX29xXaxX13dxXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX143xX142xX13dxX146xXaxX139xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xXa16xX59xX139xX139xXaxX146xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX139xXa16xX59xX142xXaxX29xX14dxXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX13bxX143xX13dxX143xXaxX29xX29xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX59xX146xX13bxX14dxXaxX29xX59xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xXa16xX146xX143xX146xXaxX29xX142xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xXa16xX139xX14dxX59xXaxX29xX143xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX54xX6xX8axX110xXfxX26xX0xX5xX10xX43xX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX66xX78xX78xX5xXfdxX92xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xXfdxX73xX7xX78xX7xX2xX135xX1xX78xX29xX139xX29xX13bxX78xX13dxX13dxX8axX13bxX29xX142xX143xX13bxX142xX146xX4xX13bxXa16xX143xX13bxXaxX29xXa16xXfdxX14fxX32xX43xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX4xX16xX5xX7xX28xX8xXaxXbxX7xX43xX8xX3xX6xX47xX32xX2xX8xX4xX28xX2xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX92xX10xX135xX8xX10xX59xX8xX3xX6xX10xX32xX2xX4xX5xX4xX5xX6xX7xX8xX7xX28xX6xX8xX10xXbxX8xX3xX6xX8xX73xX6xXfxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xX78xX26xX0xX78xX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX598xX6xX47xX16xX3xX2xXfxX26xX33xX28xX2xX6xX8xX24xX2xX8axX6xX5xX1xX6xX7xX43xXfdxX73xX7xX0xX78xX32xX26xX0xX78xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX26